Kovács M Mária et al. Szakérettségisek. (1981) MOZGÓ VILÁG 0324-4601 7 5 102-109, 2250964
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2250964]
 1. Majtényi György. Emlékezés és személyiség: Az életút rekonstrukciójáról. (2002) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 17 2-3 162-178
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2422206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2422206, Kapcsolat: 23075224
Kovács M et al. Promoted cadres and professionals in post-war Hungary. (1986) Megjelent: Economy and Society in Hungary pp. 139-152, 2250898
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2250898]
 1. James Mark. Discrimination, opportunity, and middle-class success in early Communist Hungary. (2005) HISTORICAL JOURNAL 0018-246X 1469-5103 48 2 499-521
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23075589] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23075589, Kapcsolat: 23075589
 2. Lengyel György. Cadres and Managers. Changing Patterns of Recruitment of Economic Leaders in a Planned Economy. (2005) HISTORICAL SOCIAL RESEARCH-HISTORISCHE SOZIALFORSCHUNG 0172-6404 30 2 25-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23075590] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23075590, Kapcsolat: 23075590
 3. Giuseppe DiPalma. Legitimation from the Top to Civil Society: Politico-Cultural Change in Eastern Europe. (1991) WORLD POLITICS 0043-8871 1086-3338 44 1 49-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23075591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23075591, Kapcsolat: 23075591
 4. Grzegorz Ekiert. Democratization processes in East Central Europe: A theoretical reconsideration. (1991) BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 0007-1234 1469-2112 21 3 285-313
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23075592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23075592, Kapcsolat: 23075592
Örkény Antal. A társadalmi mobilitás történelmi perspektívái. (1989) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 32 4 20-34, 2387046
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2387046]
 1. Ring Orsolya et al. Női káderek a Rákosi-korszakban. (2020) SZÁZADOK 0039-8098 154 1 107-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31176682] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31176682, Kapcsolat: 30220000
 2. Majtényi György. Texts, structures and experiences: The Society of State Socialist Hungary in Historical Perscpective: Sociologický časopis/Czech Sociological Review and Sociológia/Slovak Sociological Review between 1990 and 2000. (2014) SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2063-0468 4 Visegrad issue 96-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2760304] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2760304, Kapcsolat: 25911281
 3. Róbert P. Kikből lettek vállalkozók?: A vállalkozóvá válás meghatározó tényezői Magyarországon a kommunizmus előtt, alatt és után. (1999) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 46 5 403-427
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1626544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1626544, Kapcsolat: 23669931
Csepeli György et al. Az alkony: A mai magyar értelmiség ideológiai-politikai optikája a '80-as évek végén. (1990) ISBN:9634625452, 2386556
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2386556]
 1. Valuch Tibor. Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. (2005) ISBN:9633898137
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25916245] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25916245, Kapcsolat: 23723073
 2. Örkény Antal. Félúton: Megjegyzések a társadalmi mobilitás magyarországi kutatásának elmúlt két évtizedéről. (1991) REPLIKA 0865-8188 91 1 14-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2359098] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2359098, Kapcsolat: 23726011
 3. Szabó Ildikó. Tizenévesek állampolgári kultúrája. (1990)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23725999] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23725999, Kapcsolat: 23725999
Kovács M Mária et al. Káderek. (1990) ISBN:9634626092, 2252212
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2252212]
 1. Tóth Eszter Zsófia. Rock, hazugság, Ifipark: a kollaboráció fogalmának értelmezése és újraértelmezése: "Dalos" ügynökügye és ennek emlékezete. (2010) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 11 39 145-174
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2888483] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2888483, Kapcsolat: 23075503
 2. Gyáni G. Socio-psychological roots of discontent: paradoxes of 1956. (2006) HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE 0236-6568 1588-2772 20 1 65-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[203121] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203121, Kapcsolat: 23091023
 3. Sáska Géza. A reformpedagógia alakváltozása az 1945-ös "kis" és az 1947 utáni "nagy" rendszerváltást követő időszakban. (2006) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 106 4 263-285
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1987706] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1987706, Kapcsolat: 23625081
 4. Majtényi György. A szakérettségi intézményéről és a szakérettségizettekről. (2004) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 9 72-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3167690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3167690, Kapcsolat: 23625045
 5. Majtényi György. Emlékezés és személyiség: Az életút rekonstrukciójáról. (2002) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 17 2-3 162-178
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2422206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2422206, Kapcsolat: 23491633
Csepeli György. Politika-ideológiai nézetek a társadalmi rendszerváltás folyamatában. (1991) Megjelent: Csendes? Forradalom? Volt? pp. 162-169, 2387178
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2387178]
 1. Péter László. Az aranykorszak örökösei?: A politikai szellem fenomenológiája. (2002) WEB SZOCIOLÓGIAI FOLYÓIRAT/ WEB: PUBLICATIA COLEGIULUI PROFESIONAL DE SOCIOLOGIE MAX WEBER 1224-404X 2002 10 13-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23553545] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23553545, Kapcsolat: 23553545
Örkény Antal. Előtanulmány a rendhagyó képzés és a társadalmi mobilitás kapcsolatának 1945 utáni történetéhez. (1991) Megjelent: Társadalom és felsőoktatás pp. 19-36, 2387123
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2387123]
 1. Huszár Tibor. From elites to nomenklatura: the evaluation of some characteristics of institutionalised cadre policy in Hungary (1945-1989). (2005) REVIEW OF SOCIOLOGY OF THE HUNGARIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 1417-8648 1588-2845 11 2 5-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2777860] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2777860, Kapcsolat: 23609365
 2. Huszár Tibor. Az elittől a nómenklatúráig: Az intézményesített káderpolitika kialakulása és néhány jellemzője Magyarországon (1945-1989). (2005) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 15 3 8-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2777198] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2777198, Kapcsolat: 23624790
Örkény Antal. Félúton: Megjegyzések a társadalmi mobilitás magyarországi kutatásának elmúlt két évtizedéről. (1991) REPLIKA 0865-8188 91 1 14-24, 2359098
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2359098]
 1. Huszár Ákos et al. Egyenlőtlenség és társadalmi mobilitás. (2018) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 5 25-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30351947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30351947, Kapcsolat: 30210658
 2. Turai Tünde. Az életút végén. Szilágyborzási öregek társadalom-néprajzi vizsgálata. (2002) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 113 1-2 23-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1537651] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1537651, Kapcsolat: 25922673
Csepeli Gy et al. A gazdagság és a szegénység okaira adott magyarázatok rejtett normatív szempontjai Magyarországon. (1992) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 2 3 21-42, 1043869
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1043869]
 1. Czibere Ibolya et al. Hungarian Nationality Ethnic Minorities Living in Poverty and Social Exclusion in Ukraine. (2020) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE SOCIAL ANALYSIS 2069-7449 2248-0854 10 5-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31638339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31638339, Kapcsolat: 29508679
 2. Pellandini-Simanyi Léna. How Do Friends Manage Income Differences? The Role of Lay Concepts of Justice in the Erosion of Income-Bridging Friendships and Social Segregation. (2015) SOCIOLOGY 0038-0385 1469-8684 51 3 592-607
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2944644] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2944644, Kapcsolat: 26812651
 3. Czibere I. The sociological context of poverty. (2014) METSZETEK 1785-1653 3 1 151-168
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25910863] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25910863, Kapcsolat: 25910863
Csepeli György. From Unjust Equality to Just Inequality. (1992) NEW HUNGARIAN QUARTERLY 0028-5390 33 126 71-77, 2359096
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2359096]
 1. Z Edward. Privatization and some economic and social consequences: Higher incomes, greater inequalities. (2006) SOCIAL SCIENCE JOURNAL 0362-3319 43 3 497-502
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23583548] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23583548, Kapcsolat: 23583548
 2. Pfaff Steven. Exit-voice Dynamics and the Collapse of East Germany: the Crisis of Leninism and the Revolution of 1989. (2006) ISBN:9780822387923; 0822337525; 0822387921
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26040879] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26040879, Kapcsolat: 23583531
 3. Lokesh K. Globalization of market economy: Nature and consequences. (2005) Megjelent: Economic reforms in India : needs, effects and suggestions pp. 58-80
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23583651] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23583651, Kapcsolat: 23583651
 4. Kluegel JR et al. The legitimation of capitalism in the postcommunist transition - Public opinion about market justice, 1991-1996. (1999) EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW 0266-7215 1468-2672 15 3 251-283
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25920028] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25920028, Kapcsolat: 23572512
 5. Pfaff S. Collective identity and informal groups in revolutionary mobilization: East Germany in 1989. (1996) SOCIAL FORCES 0037-7732 1534-7605 75 1 91-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23572513] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23572513, Kapcsolat: 23572513
Csepeli György et al. Ideology and political beliefs in Hungary: the twilight of state socialism. (1992) ISBN:1855670003, 2212835
Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[2212835]
 1. Saltman EM. Turning right: A case study on contemporary political socialization of the Hungarian youth. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24638040] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 24638040, Kapcsolat: 27865353
 2. Van der Toorn J et al. System justification, satisfaction, and perceptions of fairness and typicality at work: A cross-system comparison involving the U.S. and Hungary. (2010) SOCIAL JUSTICE RESEARCH 0885-7466 1573-6725 23 2-3 189-210
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1865304] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1865304, Kapcsolat: 23561781
 3. Alvarado Pérez Emilio. Transiciones (Teoría de las): Cambios en los países del Este. (2009) Megjelent: Diccionario Crítico de Ciencias Sociales p. https://webs.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/T/transiciones_teoria.htm
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[30438396] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30438396, Kapcsolat: 27865885
 4. Jeremy Brooke. Culture, memory, and structural change: Explaining support for “socialism” in a post-socialist society. (2009) THEORY AND SOCIETY 0304-2421 1573-7853 38 5 485-525
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23561775] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23561775, Kapcsolat: 23561775
 5. Erika Regner. Die Federführer: Aufbau, Funktion und Lenkunk des Literaturbetriebs im sozialistischen Ungarn bis zur Revolution 1956. (2008)
  Disszertáció/A tudomány doktora (Disszertáció)/Tudományos[23561783] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23561783, Kapcsolat: 23561783
 6. Weaver Eric Beckett. National Narcissism: The intersection of the nationalist cult and gender in Hungary. (2006) ISBN:3039107267; 9783039107261
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1479878] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1479878, Kapcsolat: 23561749
 7. Szilágyi Zsófia. Media reform in post-communist Europe Case studies o f Hungary, Ukraine and Kosovo. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30437697] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 30437697, Kapcsolat: 27865361
 8. Racz B. The Hungarian socialists in opposition: Stagnation or renaissance. (2000) EUROPE-ASIA STUDIES 0966-8136 1465-3427 52 2 319-347
  Folyóiratcikk/Tudományos[24655503] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24655503, Kapcsolat: 23561733
 9. Whitley Richard. Divergent capitalisms: the social structuring and change of business systems. (1999) ISBN:0585366985
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25985107] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25985107, Kapcsolat: 23561678
 10. Jeffrey Henderson et al. Social and Political Dimensions of Economic Transformation: Eastern Europe and Pacific Asia. (1998) Megjelent: Industrial Transformation in Eastern Europe in the Light of the East Asian Experience pp. 25-40
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27237557] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 27237557, Kapcsolat: 27865868
 11. Deme László. Liberal nationalism in Hungary, 1988-1990. (1998) EAST EUROPEAN QUARTERLY 0012-8449 1998 spring 57-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30437691] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30437691, Kapcsolat: 27865352
 12. Maxwell Johnson. Hungary's hotel industry in transition, 1960–1996. (1997) TOURISM MANAGEMENT 0261-5177 1879-3193 18 7 441-452
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23561729] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23561729, Kapcsolat: 23561729
 13. Lomax B. From Death to Resurrection: The Metamorphosis of Power in Eastern Europe 1. (1997) CRITIQUE: A JOURNAL OF SOCIALIST THEORY 0301-7605 1748-8605 25 1 47-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23675475] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23675475, Kapcsolat: 23561738
 14. William Mishler et al. Trajectories of Fear and Hope: Support for Democracy in Post-Communist Europe. (1996) COMPARATIVE POLITICAL STUDIES 0010-4140 1552-3829 28 4 553-581
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23561682] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23561682, Kapcsolat: 23561682
 15. Wessely Anna. The cognitive chance of Central European sociology. (1996) REPLIKA 0865-8188 2 11-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30438423] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30438423, Kapcsolat: 27865923
 16. Nigel Swain. Getting land in Central Europe. (1996) Megjelent: After socialism : land reform and rural social change in Eastern Europe pp. 193-216
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23561716] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23561716, Kapcsolat: 23561716
 17. Artur Gruszczak. Definition, Establishment and Enforcement of New Rules of the Political Game in the Process of Democratic Consolidation in East-Central Europe: Individual NATO Research Fellowships. (1996)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23561782] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23561782, Kapcsolat: 23561782
 18. Postma Koos. Changing prejudice in Hungary: A study on the collapse of state socialism and its impact on prejudice against Gypsies and Jews. (1996)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23561696] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23561696, Kapcsolat: 23561696
 19. Pamela Davidson. The caring but unjust women?: A comparative study of gender differences in perceptions of social justice in four countries. (1995) Megjelent: Social justice and political change : public opinion in capitalist and post pp. 285-319
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23561708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23561708, Kapcsolat: 23561708
 20. Siyka Kovatcheva. Student political culture in transition: The case of Bulgaria. (1995) Megjelent: The Puzzle of Integration pp. 105-122
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23561771] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23561771, Kapcsolat: 23561771
 21. EVANS G et al. SOCIAL AND IDEOLOGICAL CLEAVAGE FORMATION IN POSTCOMMUNIST HUNGARY. (1995) EUROPE-ASIA STUDIES 0966-8136 1465-3427 47 7 1177-1204
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23653422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23653422, Kapcsolat: 23561684
 22. Barnabas Racz. The socialist‐left opposition in post‐communist Hungary. (1993) EUROPE-ASIA STUDIES 0966-8136 1465-3427 45 4 647-670
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23561689] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23561689, Kapcsolat: 23561689
Csepeli György et al. Jövőtlen értékeink. (1992) Megjelent: Társadalmi Riport 1992 pp. 334-358, 2359095
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2359095]
 1. Szabó Ildikó et al. Tizenévesek állampolgári kultúrája. (1998) ISBN:9630499819
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1200539] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1200539, Kapcsolat: 25916419
Csepeli György et al. Social change, political beliefs, and everyday expectations in Hungarian society. (1992) KNOWLEDGE TECHNOLOGY & POLICY 0897-1986 1874-6314 5 2 68-76, 2389174
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2389174]
 1. Cohen B-Z et al. The willingness to seek help: A cross-national comparison. (1998) CROSS-CULTURAL RESEARCH 1069-3971 1552-3578 32 4 342-357
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23594558] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23594558, Kapcsolat: 23561227
Csepeli György. Water under the bridge, or how can conflicts be solved?. (1992) EAST EUROPEAN REPORTER: BUDAPEST PRAGUE WARSAW 0267-808X 5 5 na-na, 2387198
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2387198]
 1. Nick Manning. Patterns of environmental movements in eastern Europe. (1998) ENVIRONMENTAL POLITICS 0964-4016 1743-8934 7 2 100-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23615694] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23615694, Kapcsolat: 23615694
Csepeli G et al. OUR FUTURELESS VALUES - THE FORMS OF JUSTICE AND INJUSTICE PERCEPTION IN HUNGARY IN 1991. (1993) SOCIAL RESEARCH 0037-783X 1944-768X 60 4 865-892, 1042957
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1042957]
 1. Saxonberg S. Does transition matter? Bringing welfare attitudes into the debate. (2005) EUROPEAN SOCIETIES 1461-6696 1469-8307 7 2 287-319
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26350018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26350018, Kapcsolat: 20123353
 2. Phineas Baxandall. Constructing unemployment: The politics of joblessness in East and West. (2004) ISBN:0754639304
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23594669] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23594669, Kapcsolat: 23594669
 3. Baxandall Phineas. Postcommunist unemployment politics: Historical legacies and the curious acceptance of job loss. (2003) Megjelent: Capitalism and democracy in Central and Eastern Europe: assessing the legacy of Communist rule pp. 248-288
  Könyvrészlet[20692972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20692972, Kapcsolat: 20692972
 4. Macek P et al. Social representations of human rights amongst Czech university students. (1997) J COMMUNITY APPL SOCIAL PSYCH 7 65-76
  Folyóiratcikk/Tudományos[20123354] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20123354, Kapcsolat: 20123354
 5. David S Mason. Attitudes toward the market and political participation in the postcommunist states. (1995) SLAVIC REVIEW: INTERDISCIPLINARY QUARTERLY OF RUSSIAN, EURASIAN, AND EAST EUROPEAN STUDIES 0037-6779 2325-7784 54 2 385-406
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23594645] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23594645, Kapcsolat: 23594645
Csepeli György et al. Az elitpercepció kognitív és társadalmi meghatározói a mai Magyarországon. (1993) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 36 12 47-58, 2359093
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2359093]
 1. Szogyi L. Közszereplok a demokrácia elso évtizedében. (2005) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 23 3 383-415
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[184420] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 184420, Kapcsolat: 23659499
Csepeli György. Conflicting loyalties, citizenship, and national identity in Hungary and Eastern Europe. (1993) Megjelent: Reconceptualizing politics, socialization and education pp. 120-132, 2387191
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2387191]
 1. Henk Dekker et al. Nationalism and its explanations. (2003) POLITICAL PSYCHOLOGY 0162-895X 1467-9221 24 2 345-376
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23594576] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23594576, Kapcsolat: 23594576
 2. Judith L et al. Adolescent development and rapid social change: Perspectives from Eastern Europe. (2000) ISBN:0791444732
  Könyv[23594589] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23594589, Kapcsolat: 23594589
 3. C Wallace. Xenophobia in post-Communist Europe. (1999)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23595741] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23595741, Kapcsolat: 23595741
 4. Gyorgy Szepe. The position of Hungarians in Romania and Slovakia in 1996. (1999) NATIONALITIES PAPERS 0090-5992 1465-3923 27 1 69-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23595760] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23595760, Kapcsolat: 23595760
 5. Kenneth Janda. New constitutions and models of democracy: The problem of the majority. (1994) Megjelent: Constitutionalism and Politics : Proceedings of the International Symposium, Bratislava, November 11 - 14, 1993 pp. 128-141
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23595793] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23595793, Kapcsolat: 23595793
Csepeli György et al. Social change, political beliefs, and everyday expectations in Hungarian society: a comparative view. (1994) Megjelent: Transition to Capitalism? The Communist Legacy in Eastern Europe. pp. 259-274, 2387284
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2387284]
 1. Sun Xiaodong. Chinese Workfarism: Logics and Realities of the Work–Welfare Governance Model. (2014) Asian Social Work and Policy Review 1753-1403 8 - 43-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27672781] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 27672781, Kapcsolat: 27672781
 2. Gerda Falkner et al. Compliance in the enlarged European Union: Living rights or dead letters?. (2008) ISBN:9780754675099
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23594600] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 23594600, Kapcsolat: 23594600
 3. James Beverly. Imagining Postcommunism: Visual Narratives of Hungary's 1956 Revolution. (2005) ISBN:1585444057
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22619304] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 22619304, Kapcsolat: 23594609
 4. Chack-Kie Wong et al. Economic reform and social welfare: The Chinese perspective portrayed through a social survey in Shanghai. (2001) JOURNAL OF CONTEMPORARY CHINA 1067-0564 1469-9400 10 28 517-532
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23594619] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23594619, Kapcsolat: 23594619
 5. Tworzecki H. Welfare-state attitudes and electoral outcomes in Poland and Hungary. (2000) PROBLEMS OF POST-COMMUNISM 1075-8216 1557-783X 47 6 17-28
  Folyóiratcikk/Tudományos[24655502] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 24655502, Kapcsolat: 23577938
 6. James B. Fencing in the past: Budapest's Statue Park Museum. (1999) MEDIA CULTURE AND SOCIETY 0163-4437 1460-3675 21 3 291-+
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24413347] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24413347, Kapcsolat: 23577939
 7. Cohen B-Z et al. The willingness to seek help: A cross-national comparison. (1998) CROSS-CULTURAL RESEARCH 1069-3971 1552-3578 32 4 342-357
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23594558] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23594558, Kapcsolat: 23594558
Örkény Antal. Perceptions of social inequality in Hungarian society. (1994) COMPARATIVE SOCIAL RESEARCH 0195-6310 na 14 173-192, 2387276
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2387276]
 1. Phineas Baxandall. Constructing unemployment: The politics of joblessness in East and West. (2004) ISBN:0754639304
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23594669] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23594669, Kapcsolat: 23595693
 2. Baxandall Phineas. Hungary: Retrenchment amid radical resructuring. (2002) Megjelent: Diminishing welfare : a cross-national study of social provision pp. 271-294
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27110762] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27110762, Kapcsolat: 23595719
 3. Zentai Violetta. Győztesekből tettesek, vesztesekből áldozatok?: Kétosztatú társadalomképek a rendszerváltás magyarországi kritikájában. (1999) 2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 0864-800X 11 szeptember 10-20
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Közérdekű[25917723] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25917723, Kapcsolat: 25917723
J R Kluegel et al. Accounting for the Rich and the Poor: Existential Justice in Comparative Perspective. (1995) Megjelent: Social justice and political change pp. 179-207, 1456378
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1456378]
 1. Castillo Juan et al. Common dimensions for poverty and wealth attributions. (2018) ARXIV PREPRINT - - ---
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27671427] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27671427, Kapcsolat: 27671427
 2. Schneider Simone et al. Poverty Attributions and the Perceived Justice of Income Inequality A Comparison of East and West Germany. (2015) SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY 0190-2725 78 3 263-282
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27672977] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27672977, Kapcsolat: 27672977
 3. A Cichocka et al. Stripped of illusions?: Exploring system justification processes in capitalist and post-Communist societies. (2014) INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 0020-7594 1464-066X 49 1 6-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23516446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23516446, Kapcsolat: 23558874
 4. Jeremy Reynolds et al. Perceptions of meritocracy in the land of opportunity. (2014) RESEARCH IN SOCIAL STRATIFICATION AND MOBILITY 0276-5624 1878-5654 36 - 121-137
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27671361] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27671361, Kapcsolat: 27671361
 5. Eidlin Barry. Class Formation and Class Identity: Birth, Death, and Possibilities for Renewal. (2014) SOCIOLOGY COMPASS 1751-9020 8 8 1045-1062
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27671375] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27671375, Kapcsolat: 27671375
 6. Juan Carlos Castillo. Is Inequality Becoming Just?: Changes in Public Opinion about Economic Distribution in Chile. (2012) BULLETIN OF LATIN AMERICAN RESEARCH 0261-3050 1470-9856 31 1 1-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23558846] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23558846, Kapcsolat: 23558846
 7. Simone M. Income Inequality and its Consequences for Life Satisfaction: What Role do Social Cognitions Play?. (2012) SOCIAL INDICATORS RESEARCH 0303-8300 1573-0921 106 3 419-438
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23558330] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23558330, Kapcsolat: 23558330
 8. Juan Carlos Castillo. Legitimacy of Inequality in a Highly Unequal Context: Evidence from the Chilean Case. (2011) SOCIAL JUSTICE RESEARCH 0885-7466 1573-6725 24 4 314-340
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23558812] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23558812, Kapcsolat: 23558812
 9. David M et al. Concentrated disadvantage and beliefs about the causes of poverty: a multi-level analysis. (2011) SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES 0731-1214 1533-8673 54 2 205-227
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23558221] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23558221, Kapcsolat: 23558221
 10. Juan Carlos. The legitimacy of economic inequality: An Empirical Approach to the Case of Chile. (2010) ISBN:9781599423760
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23558770] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23558770, Kapcsolat: 23558770
 11. Dorotea Lepianka et al. Popular Explanations of Poverty in Europe. (2010) ACTA SOCIOLOGICA (LONDON) 0001-6993 1502-3869 53 1 53-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23558064] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23558064, Kapcsolat: 23558064
 12. Dorotea Lepianka et al. Popular Explanations of Poverty: A Critical Discussion of Empirical Research. (2009) JOURNAL OF SOCIAL POLICY 0047-2794 1469-7823 38 3 421-438
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23557840] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23557840, Kapcsolat: 23557840
 13. Gregory Mitchell. Disentangling reasons and rationalizations: Exploring perceived fairness in hypothetical societes. (2009) Megjelent: Social and Psychological Bases of Ideology and System Justification pp. 126-157
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23558206] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23558206, Kapcsolat: 23558206
 14. Lars Osberg et al. How Should We Measure Poverty in a Changing World?: Methodological Issues and Chinese Case Study. (2008) REVIEW OF DEVELOPMENT ECONOMICS 1363-6669 1467-9361 12 9 419-441
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23557864] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23557864, Kapcsolat: 23557864
 15. Gerd Nollmann et al. The Twofold Class Concept: Traditional Limitations and New Perspectives of Class Research. (2007) CANADIAN JOURNAL OF SOCIOLOGY / CAHIERS CANADIENS DE SOCIOLOGIE 0318-6431 1710-1123 32 3 371-397
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23558281] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23558281, Kapcsolat: 23558281
 16. Carnaghan Ellen. Out of Order: Russian Political Values in an Imperfect World. (2007) ISBN:9780271029731
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23557802] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23557802, Kapcsolat: 23557802
 17. Paskov Marii. The changes in attitudes towards justice i Estonian society during the period 1991-2005. (2006) TRAMES-J HUMANIT SOC 2006 4 355-370
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23558937] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23558937, Kapcsolat: 23558937
 18. Osberg L et al. "Fair" inequality? Attitudes toward pay differentials: The United States in comparative perspective. (2006) AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW 0003-1224 1939-8271 71 3 450-473
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26350095] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26350095, Kapcsolat: 26350095
 19. Malina Voicu. Structural explanation of pov erty: culture or self interest?. (2005) Megjelent: Perspectives on the Europe an postcommunist societies pp. 41-58
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23558959] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23558959, Kapcsolat: 23558959
 20. Lars Osberg. Social values for equality and preferences for state intervention in the USA and Europe. (2005)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23558154] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23558154, Kapcsolat: 23558154
 21. Thi Kim. Economic growth and status-seeking through personal wealth. (2005) EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 0176-2680 1873-5703 21 2 407-427
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23557781] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23557781, Kapcsolat: 23557781
 22. Thi Kim. Wealth distribution, endogenous fiscal policy and growth: status-seeking implications. (2004)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23558983] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23558983, Kapcsolat: 23558983
 23. Hardiman Niamh et al. Understanding Irish attitudes to poverty and wealth. (2004)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23558130] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23558130, Kapcsolat: 23558130
 24. Lars Osberg. “Fair” Inequality?: An International Comparison of Attitudes to Pay Differentials. (2004)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23557897] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23557897, Kapcsolat: 23557897
 25. Chau-Kiu Cheung et al. Economic and political conditions and modern and postmodern value orientations of Hong Kong citizens. (2004) SOCIAL SCIENCE JOURNAL 0362-3319 41 3 347-361
  Folyóiratcikk/Tudományos[21249255] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21249255, Kapcsolat: 21249255
2021-10-27 18:36