Szathmári István. Névtudomány és stilisztika. (1960) Megjelent: Névtudományi vizsgálatok pp. 191-194, 2977236
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2977236]
 1. Vácziné Takács Edit. Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján. (2018) ISBN:9789634890058
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27652829] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27652829, Kapcsolat: 27653686
 2. T Somogyi Magda. Az írói névadás vizsgálata. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 207-226
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2958257] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2958257, Kapcsolat: 25202230
Szathmári István. A magyar stilisztika útja. (1961), 2567966
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2567966]
 1. Jobst Ágnes. Hatalmi diskurzus az államszocializmus kiépítésének időszakában: Önmegjelenítés és ellenségkép a Szabad Nép vezércikkeiben. (2018) ISBN:9786138241539
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30311359] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30311359, Kapcsolat: 27711754
 2. Hrenek Éva. A jelentésintegráció és a vonzatszerkezet változása közötti öszefüggések a pregnáns jelentésű igei szerkezetek körében. (2016) Megjelent: A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai pp. 109-134
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3155622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3155622, Kapcsolat: 26260430
 3. Büky László. Nevek lírai környezetben. (2014) Megjelent: A nevek szemiotikája pp. 184-197
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24298472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24298472, Kapcsolat: 24298472
 4. Katona Edit. Metaforikus gondolkodás és anyanyelvi kompetencia. (2014) Megjelent: Metafora és vidéke pp. 11-32
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24430394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24430394, Kapcsolat: 24430394
 5. Katona Edit. A test átlényegülése, a lélek megtestesülése a lélekmetaforákban. (2014) Megjelent: Metafora és vidéke pp. 34-51
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24430453] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24430453, Kapcsolat: 24430453
 6. Hrenek Éva. A haza határozószó igekötővé válásáról. (2014) Megjelent: Nyelvben a világ pp. 121-130
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3046801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3046801, Kapcsolat: 23773263
 7. Minya Károly. Változó szókincsünk: A neologizmusok több szempontú vizsgálata. (2011) ISBN:9789639902961
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2580982] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2580982, Kapcsolat: 24873504
 8. Máthé Dénes. Szemantikai alapviszonyok. (2009) ISBN:9789738886957
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27489130] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27489130, Kapcsolat: 28336290
Szathmári István. Hozzászólás az írói szótárak vitájához. (1965) A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 0025-0368 21 397-403, 2565130
Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk)/Tudományos[2565130]
 1. Mártonfi Attila. Számítógép és írói szótár – különös tekintettel a készülő József Attila szótárra. (2014) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 110 1 30-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2707433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2707433, Kapcsolat: 23768921
Szathmári István. Dugonics András nyelvéről és stílusáról. (1968) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 64 257-262, 3385918
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3385918]
 1. Sinkovics Balázs. Dugonics András Etelkája és a Szeged környéki nyelvjárás. (2017) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. 9. kötet pp. 279-286
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3274247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3274247, Kapcsolat: 27428214
Szathmári István. Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. (1968), 2332649
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2332649]
 1. Kalcsó Gyula. Nyelvjárások konvergenciája a korai nyomtatványokban és a Károlyi-bibliában. (2018) Megjelent: Nyelvelmélet és dialektológia 4 pp. 76-96
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3421970] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3421970, Kapcsolat: 27720770
 2. Korompay Klára. Krakkó szerepe a magyar helyesírás-történetben. (2018) Megjelent: Polsko-węgierskie Badania Hungarologiczne. Lengyel--magyar hungarológiai kutatások pp. 169-184
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30379061] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30379061, Kapcsolat: 27819557
 3. Horváth László. Egy birtoktöbbesítési eset grammatikaoktatási felhasználásáról. (2018) Megjelent: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések pp. 217-224
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3367073] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3367073, Kapcsolat: 27417955
 4. Kaposi Diána. A palatális illabiális magánhangzók jelölése Sylvester János Újtestamentum-fordításában. (2018) Megjelent: Anyanyelvünk évszázadai 3. pp. 25-38
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30434965] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30434965, Kapcsolat: 27862323
 5. Kiss Jenő. A magyar nyelvtörténet kézikönyve. (2018) ISBN:9789634091189
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2870061] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2870061, Kapcsolat: 27218742
 6. Fazakas Emese. Bevezetés z általános és magyar nyelvtörténetbe. (2017) ISBN:9786068886121
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[27446163] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27446163, Kapcsolat: 28336150
 7. Horváth László. A volna : lenne kettősség középmagyar kori magánéleti szövegekben. (2017) Megjelent: Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében pp. 21-30
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3320935] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3320935, Kapcsolat: 27248857
 8. Kiss Jenő. A magyar nyelv és a reformáció. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 4 385-393
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3300193] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3300193, Kapcsolat: 27117437
 9. Szabó Gergely. Nyelvi ideológiák Geleji Katona István Magyar Grammatikatskájában. (2016) Megjelent: Anyanyelvünk évszázadai 2. pp. 61-68
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3082683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3082683, Kapcsolat: 25907750
 10. C Vladár Zsuzsa. A korai magyar grammatikák. (2016) ISBN:9789634090700
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3145575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3145575, Kapcsolat: 26244354
 11. T Somogyi Magda. Az ikes igék Mikes és Petőfi nyelvhasználatában: Az írói szótárak grammatikatörténeti tanulságai. (2015) Megjelent: A nyelv dimenziói pp. 104-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3038247] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3038247, Kapcsolat: 25519855
 12. Zsemlyei Borbála. Az erdélyi regionális norma kialakulása. (2015) Megjelent: A nyelv dimenziói pp. 168-175
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25523689] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25523689, Kapcsolat: 25523665
 13. Tubay Tiziano. A székely írás kutatásának története. (2015) ISBN:9789632006437
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25587897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25587897, Kapcsolat: 25587897
 14. Korompay Klára. A magyar mint közép-európai nyelv – helyesírás-történeti megközelítésben. (2015) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. pp. 111-119
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2738543] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2738543, Kapcsolat: 25225596
 15. Láncz Irén. A nyelvszemlélet és grammatikák európai mintái a magyar nyelvészetben. (2014) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 15 4 35-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30634403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30634403, Kapcsolat: 28116015
 16. Nóra Wenszky et al. The hypercorrect key witness. (2013) Megjelent: VLLXX Papers Presented to László Varga on his 70th Birthday pp. 1-18
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23687502] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23687502, Kapcsolat: 23687502
 17. C Vladár Zsuzsa. A szóelemző írásmód elve a korai magyar grammatikákban. (2013) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. pp. 179-193
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2568630] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2568630, Kapcsolat: 23801067
 18. Horváth László. A felszólító módú igealakok közötti választás mai magyar drámákban - történeti háttérrel. (2013) Megjelent: Garammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. pp. 124-135
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23346755] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23346755, Kapcsolat: 23346755
 19. Heltainé Nagy E. Laudáció Szathmári Istvánról a Faludi Ferenc Alkotói Díj átadása alkalmából. (2012) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 136 2 240-244
  Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[2177668] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2177668, Kapcsolat: 23384200
 20. Kádár Edit. Íráshasználat és írott nyelv: Bodoki Mikó Miklós naplója. (2012) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 56 1 23-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23152146] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23152146, Kapcsolat: 23152184
 21. Nádor Orsolya. Nyelvpolitika és oktatás - történeti háttérvázlat. (2011) Megjelent: Nyelv és oktatás kisebbségben pp. 21-55
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2437025] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2437025, Kapcsolat: 24850873
 22. Péntek Veronika. Magányos beszélgetések Istennel: A pszeudo-ágostoni Soliloquia két magyar fordítása. (2011) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 115 3 340-354
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23718914] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23718914, Kapcsolat: 23718914
 23. Bartók István. Egy legenda születése, halála és ujjászületése: Lippi Zsigmond magyar nyelvtana: Wi grammatica, Buda, 1940. (2011) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 115 2 174-180
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23718785] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23718785, Kapcsolat: 23718785
 24. C.Vladár Zsuzsa. Pereszlényi Pál grammatikája (1682.). (2007) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 103 3 257-270
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[10306487] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10306487, Kapcsolat: 23171151
 25. Vladár Zsuzsa. Fejezet a magyar mint idegen nyelv tanításának történetéből: Pereszlényi Pál grammatikája. (2007) Megjelent: Emlékkönyv Jónás Frigyes nyelvész 60. születésnapjára pp. 149-164
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3054607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3054607, Kapcsolat: 25572493
 26. Juhász Dezső. A normatörténet néhány kérdése a nyelvföldrajz szemszögéből. (2007) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 103 1 67-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20445880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20445880, Kapcsolat: 23171008
 27. Haader L. A középmagyar kor. (2006) Megjelent: Magyar nyelv pp. 365-384
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[196165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196165, Kapcsolat: 24998040
 28. Lőrinczi Réka. Kéziratos magyar nyelvtanok: Kolozsvári Grammatika. Fejérvári Sámuel: Institutiones. XVII. és XVIII. század. A nyelvemlékek betűhű átiratai bevezetéssel és jegyzetekkel. (1998) ISBN:9637530487
  Könyv[21588853] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21588853, Kapcsolat: 25064016
 29. Papp László. Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. (1969) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 93 2 295-298
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23718798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23718798, Kapcsolat: 23718798
Szathmári István. A hangszimbolikáról. (1970) NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY 0586-3716 14 67-83, 2332671
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2332671]
 1. Boda István et al. Hang- és színszimbolika a poétikai kommunikációban. (2014) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 1788-9979 8 2 87-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24263879] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24263879, Kapcsolat: 24263879
 2. H Varga. Formák és funkciók: Morfoszintaktikai eszközök és grammatikai jelentések vizsgálata. (2012) ISBN:9786155107634
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23879860] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23879860, Kapcsolat: 23879906
 3. Nagy L János. Petőfi egy tízsoros disztichonja. (2011) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 55 1 49-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23152215] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23152215, Kapcsolat: 23152215
 4. Kornyáné Szoboszlay. "...csecse becse ajándék...". (2005) Megjelent: József Attila a stílus művésze. pp. 85-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24400486] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24400486, Kapcsolat: 24400486
Szathmári István. Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből (1850-1920). (1970), 3059309
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3059309]
 1. Tubay Tiziano. A székely írás kutatásának története. (2015) ISBN:9789632006437
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25587897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25587897, Kapcsolat: 25587901
Szathmári István. Első magyar nyelvtörténeti gyakorlatok az egyetemen. (1971) Megjelent: A magyar nyelv kutatásának és oktatásának módszertani kérdései pp. 119-126, 2444914
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2444914]
 1. Bíró Ferenc. Kell-e változtatni a nyelvtörténeti oktatáson?. (2013) Megjelent: Tanulmányok a magyar nyelvről pp. 164-174
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23405477] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23405477, Kapcsolat: 23405477
Szathmári István. Az első magyar költői szótárról. (1974) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 98 4 404-414, 2351180
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2351180]
 1. Kiss Margit et al. A Mikes-szótár: Kutatási beszámoló. (2011) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 135 313-323
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1901307] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1901307, Kapcsolat: 23193757
Szathmári István. Irodalmi nyelvünk a Rákóczi-korban. (1980) Megjelent: Európa és a Rákóczi-szabadságharc pp. 269-275, 2543413
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2543413]
 1. Tüskés Gábor. Mikes-problémák. (2010) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 114 291-314
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1433859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1433859, Kapcsolat: 23719265
Szathmári István. A szövegstilisztika tárgyköréről. (1983) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 79 2 149-162, 2342885
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2342885]
 1. Kemény G. „A javító toll nyomában”: Stilisztikai és nyelvhelyességi adalékok Kosztolányi írásművészetéhez. (2012) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 108 449-462
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2168527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2168527, Kapcsolat: 23177422
Szathmári István. Beszélhetünk-e szövegstilisztikáról?. (1983) Megjelent: Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből pp. 320-355, 2581158
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2581158]
 1. Boda István et al. Hang- és színszimbolika a poétikai kommunikációban. (2014) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 1788-9979 8 2 87-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24263877] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24263877, Kapcsolat: 24263877
 2. Lőrincz Julianna et al. Alakzatok a modern és későmodern költészetben és műfordításaikban: (Ady Endre és József Attila verseiben). (2014) ISBN:9786155250453
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2573324] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2573324, Kapcsolat: 23812056
Szathmári István. A helynevek megrövidítéséről. (1989) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 85 2 225-226, 2461421
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2461421]
 1. Nyirkos István. A névrövidülés hangszerkezeti és egyes morfológii típusai a magyar helynevekben. (2012) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 8 133-139
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23466474] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23466474, Kapcsolat: 23466678
Szathmári István. Földrajzi nevek mint szimbólumok. (1989) Megjelent: Névtudomány és művelődéstörténet pp. 174-177, 3080927
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3080927]
 1. Vácziné Takács Edit. Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján. (2018) ISBN:9789634890058
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27652829] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27652829, Kapcsolat: 27653684
Szathmári István. Új jelenségek nyelvünkben a XX. század fordulója körül. (1989) Megjelent: Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről pp. 105-120, 2349808
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2349808]
 1. Minya Károly. Változó szókincsünk: A neologizmusok több szempontú vizsgálata. (2011) ISBN:9789639902961
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2580982] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2580982, Kapcsolat: 24873508
 2. Heltainé Nagy E. Nyelvi és stílusviták a Nyugatban. (2009) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 133 1 29-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[197006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 197006, Kapcsolat: 23192404
Szathmári István. Mikes és irodalmi nyelvünk. (1991) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 87 3 298-306, 2351181
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2351181]
 1. Horváth Katalin. Mikes Kelemen nyelvi humorának formái és szerepük a "Törökországi levelek"-ben. (2013) Megjelent: Sokszínű humor pp. 61-71
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23739894] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23739894, Kapcsolat: 23739894
 2. Heltainé Nagy E. Laudáció Szathmári Istvánról a Faludi Ferenc Alkotói Díj átadása alkalmából. (2012) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 136 2 240-244
  Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[2177668] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2177668, Kapcsolat: 23384205
 3. Kiss Margit et al. A Mikes-szótár: Kutatási beszámoló. (2011) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 135 313-323
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1901307] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1901307, Kapcsolat: 23193759
Szathmári István. Mikes és irodalmi nyelvünk. (1992) Megjelent: Irodalom, történelem, folklór: Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára: a budapesti Mikes-konferencián elhangzott előadások pp. 93-98, 2543417
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2543417]
 1. Tüskés Gábor. Mikes-problémák. (2010) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 114 291-314
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1433859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1433859, Kapcsolat: 23719266
Szathmári István. A magyar nyelv tudatosodásának útja a Halotti beszédtől a felviláosodás kezedetéig. (1993) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 89 2 136-144, 2437790
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2437790]
 1. Heltainé Nagy E. Laudáció Szathmári Istvánról a Faludi Ferenc Alkotói Díj átadása alkalmából. (2012) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 136 2 240-244
  Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[2177668] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2177668, Kapcsolat: 23384257
Szathmári István. Nyelv és sajtónyelv. (1993) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 117 3 267-275, 2350914
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2350914]
 1. Kökényesi Nikoletta. Kvantitatív módszerek alkalmazhatósága sajtónyelvi szövegek stilisztikai elemzésében. (2011) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 135 1 48-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23193433] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23193433, Kapcsolat: 23193433
Szathmári István. Szabó Pál a nevekről, a névdivatról. (1993) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 15 293-295, 2977234
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[2977234]
 1. Vácziné Takács Edit. Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján. (2018) ISBN:9789634890058
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27652829] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27652829, Kapcsolat: 27653688
 2. T Somogyi Magda. Az írói névadás vizsgálata. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 207-226
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2958257] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2958257, Kapcsolat: 25202225
Szathmári István. A szenvedő ige újabb terjedése. (1994) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 119 4 p. 484, 2604162
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[2604162]
 1. H Varga. Formák és funkciók: Morfoszintaktikai eszközök és grammatikai jelentések vizsgálata. (2012) ISBN:9786155107634
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23879860] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23879860, Kapcsolat: 23879908
Szathmári István. Bárczi Géza emlékkönyv: születésének 100. évfordulója alkalmából. (1994) ISBN:9637530150, 192990
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[192990]
 1. Korompay Klára. 125 éve született Bárczi Géza. (2020) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 116 3 351-362
  Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Tudományos[31660622] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31660622, Kapcsolat: 29531633
Szathmári István. Kossuth és a szónoki beszéd. (1994) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 90 2 257-263, 3023359
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3023359]
 1. Sándor Anna. Retorika (nem csak) tanároknak. (2015) ISBN:9788055809553
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Oktatási[25434429] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25434429, Kapcsolat: 25434492
Szathmári István. Stílusról, stilisztikáról napjainkban. (1994) ISBN:9631855082, 2317915
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2317915]
 1. Pethő József. A funkcionális kognitív nyelvtan és a stíluselemzés. (2020) Megjelent: Nyelvtan, diskurzus, megismerés pp. 397-416
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31649305] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31649305, Kapcsolat: 29533790
 2. Boda István et al. Hang- és színszimbolika a poétikai kommunikációban. (2014) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 1788-9979 8 2 87-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24263880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24263880, Kapcsolat: 24263880
 3. Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi variancia kognitív leírása és a stílus: Egy kognitív stíluselmélet vázlata. (2014) Megjelent: Elmélet és módszer pp. 421-450
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2746547] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2746547, Kapcsolat: 24218993
 4. Hámori Ágnes. Style, personalization and negotiation in internet conversations. (2013) ANNALES SECTIO LINGUISTICA: A LINGUISTIC JOURNAL OF EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY 2062-1841 28 121-147
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23729720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23729720, Kapcsolat: 23729720
 5. Hámori Ágnes. „Tudunk mi normális hangnemben is társalogni”: Stílus, személyesség és egyezkedés az internetes fórumokon folyó társalgásban. (2012) Megjelent: A stílus szociokulturális tényezői pp. 223-262
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2520657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2520657, Kapcsolat: 23123933
 6. Laczkó Mária. Hogyan érzékeljük a stílust? Szleng kifejezések vizsgálata percepciós és produkciós szempontból. (2012) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 136 4 439-456
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2534369] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2534369, Kapcsolat: 23381833
 7. Bartha Cs et al. Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban: Nyelvi variabilitás és társas jelentések konstruálása a szociolingvisztika „harmadik hullámában”. (2010) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 134 3 298-321
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1432915] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1432915, Kapcsolat: 23192976
Szathmári István. A Halotti beszéd mint nyelvi teljesítmény. (1995) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 1216-092X 1995 4 474-481, 2578250
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2578250]
 1. Nagy L. Szövegemlékeink alakzati megközelítéséhez. (2013) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. pp. 123-133
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2565678] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2565678, Kapcsolat: 23800953
Szathmári István. Három fejezet a magyar költői stílus történetéből. (1995) ISBN:9630568616, 2578249
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2578249]
 1. Nagy L. Szövegemlékeink alakzati megközelítéséhez. (2013) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. pp. 123-133
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2565678] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2565678, Kapcsolat: 23800952
Szathmári István. A funkcionális stilisztika megalapozása. (1996) Megjelent: Hol tart ma a stilisztika? pp. 13-33, 2317838
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2317838]
 1. Simon Gábor. Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása. (2014) ISBN:9786155219757
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2730947] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2730947, Kapcsolat: 24205510
 2. Simon Gábor. Az archaizáló nyelvhasználat nyelvi potenciáljáról funkcionális kognitív kiindulópontból. (2012) Megjelent: A stílus szociokulturális tényezői pp. 97-123
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2273819] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2273819, Kapcsolat: 23123835
 3. Lőrincz Julianna. Karinthy-paródiák és Ady-versek jellemző stílusjegyeinek funkcionális stilisztikai egybevetése. (2011) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 1788-9979 6 1 147-154
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2357796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2357796, Kapcsolat: 23396940
 4. Kabán Annamária. Mozzanatok a stilisztika és a szövegtan kapcsolattörténetéből. (2010) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 54 2 139-146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23152273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23152273, Kapcsolat: 23152687
Szathmári István. Hol tart ma a stilisztika?. (1996) ISBN:9631868621, 1648768
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1648768]
 1. Toma Kornélia. Mai fiatalok argumentációs kultúrája: doktori disszertáció (2016). (2018) ISBN:9786158035187
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3385394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3385394, Kapcsolat: 27443842
 2. Bartha Cs et al. Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban: Nyelvi variabilitás és társas jelentések konstruálása a szociolingvisztika „harmadik hullámában”. (2010) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 134 3 298-321
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1432915] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1432915, Kapcsolat: 23192978
Szathmári István. A funkcionális stilisztika és a szótőváltozatok. (1999) Megjelent: Ember és nyelv pp. 301-304, 2581180
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2581180]
 1. Lőrincz Gábor et al. A nyelvi variativitás elméleti kérdései. (2020) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 144 2 229-253
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31381621] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31381621, Kapcsolat: 29454584
Szathmári István. Vörösmarty és a nyelvtudomány. (2000) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 96 310 p. 316, 2938506
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2938506]
 1. Sinkovics Balázs. Egyes magyar nyelvjárásokról alkotott vélemények a 19. század első felében. (2014) Megjelent: Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben pp. 140-148
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2940684] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2940684, Kapcsolat: 24992961
Szathmári István. Az alakzatok világa. (2001), 3023368
Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés (Egyéb)/Tudományos[3023368]
 1. Sándor Anna. Retorika (nem csak) tanároknak. (2015) ISBN:9788055809553
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Oktatási[25434429] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25434429, Kapcsolat: 25434490
Szathmári István. Alakzatok Márai Sándor Halotti beszéd című versében. (2002) ISBN:963193487x, 2332830
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2332830]
 1. Balázs Géza. A legnagyobb költő a legnagyobb magyarról: Széchenyi István születésének 225., Arany János születésének 200. évfordulójára. (2017) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 144 2 216-233
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3262374] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3262374, Kapcsolat: 26830663
 2. Lőrincz Julianna et al. Alakzatok a modern és későmodern költészetben és műfordításaikban: (Ady Endre és József Attila verseiben). (2014) ISBN:9786155250453
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2573324] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2573324, Kapcsolat: 23812060
 3. Kiss Tímea. Retorikai-stilisztikai alakzatvizsgálat Ady Endre Új versek című kötetében. (2013) Megjelent: Tanulmányok a magyar nyelvről pp. 183-197
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23405500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23405500, Kapcsolat: 23405500
 4. Kabán Annamária. Mozzanatok a stilisztika és a szövegtan kapcsolattörténetéből. (2010) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 54 2 139-146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23152273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23152273, Kapcsolat: 23152686
Szathmári István. A stíluselemzés elmélete és gyakorlata. (2002) ISBN:963863202X, 2332819
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2332819]
 1. Pethő József. A funkcionális kognitív nyelvtan és a stíluselemzés. (2020) Megjelent: Nyelvtan, diskurzus, megismerés pp. 397-416
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31649305] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31649305, Kapcsolat: 29533778
 2. Kemény Gábor. Krúdy Gyula vadszőlőlevelei: Az ellentét szövegszervező funkciója a Vadszőlő három írásában. (2015) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 139 3 270-282
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2980446] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2980446, Kapcsolat: 25163677
 3. V Raisz Rózsa. Szecesszió vagy impresszionizmus?: Kaffka Margit: Csendes válságok. (2014) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 1785-6906 41 109-115
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24238932] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24238932, Kapcsolat: 24238932
 4. Cs Jónás Erzsébet. Szikszainé Nagy Irma, Stíluselemzés – stílusértékelés – stílusművelés. Stilisztikai gyakorlókönyv. (2012) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2012 1
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24344253] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24344253, Kapcsolat: 24344253
 5. Pethő József. Krúdy Nyírség-képei: A fogalmi integráció stílus- és jelentésképző szerepe. (2011) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 107 39-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2520308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2520308, Kapcsolat: 23175751
 6. Lőrincz Julianna. Karinthy-paródiák és Ady-versek jellemző stílusjegyeinek funkcionális stilisztikai egybevetése. (2011) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 1788-9979 6 1 147-154
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2357796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2357796, Kapcsolat: 23396941
 7. Kabán Annamária. Mozzanatok a stilisztika és a szövegtan kapcsolattörténetéből. (2010) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 54 2 139-146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23152273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23152273, Kapcsolat: 23152630
 8. Porkoláb Judit. A mikrovilág József Attila költői nyelvében. (2005) Megjelent: József Attila a stílus művésze. pp. 72-84
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24400478] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24400478, Kapcsolat: 24400478
Szathmári István. A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. (2003) ISBN:9639372463, 1529033
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[1529033]
 1. Toma Kornélia. Mai fiatalok argumentációs kultúrája: doktori disszertáció (2016). (2018) ISBN:9786158035187
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3385394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3385394, Kapcsolat: 27443820
 2. Kabán Annamária. Mozzanatok a stilisztika és a szövegtan kapcsolattörténetéből. (2010) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 54 2 139-146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23152273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23152273, Kapcsolat: 23152562
 3. Balázs Géza. Gondolkodási formák, gondolatalakzatok, szövegtípusok: A szövegtípusok antropológiai jellegű megközelítései. (2008) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 132 2 222-234
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2104488] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2104488, Kapcsolat: 23182850
2021-04-18 02:04