Albert Ferenc. Peremlét és megmaradás: Bánsági helyzetkép 1996. (1997), 2484945
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2484945]
 1. Péntek János. Nyelvi sziget - és szórványhelyzetek, folyamatok. (2016) Megjelent: Szigetek - szórványok a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában pp. 29-36
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26265899] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26265899, Kapcsolat: 26265899
Bakk Miklós et al. Elitek, modellek, szerepek 1.. (1999) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3/10 4 65-72, 2543692
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2543692]
 1. Vaida Júlia. Elitek az átmenetben. (2006) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 10 1-2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23528748] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23528748, Kapcsolat: 30013120
Bakk Miklós et al. Elitek, modellek, szerepek 2.. (1999) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3/10 5 89-101, 2543695
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2543695]
 1. Vaida Júlia. Elitek az átmenetben: A romániai és a magyarországi rendszerváltó elitek kutatásának összehasonlítása. (2006) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 10 1-2 345-359
  Folyóiratcikk[27103303] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27103303, Kapcsolat: 30013122
Bodó Barna. Jövőtervezés és bűnbánat. (2000) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 6 3 16-22, 31203176
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31203176]
 1. Veress Emőd. Nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználata néhány európai ország közigazgatásában. (2001) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3 10 90-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3199985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3199985, Kapcsolat: 28843764
Bakk Miklós et al. Az erdélyi magyar politikatudomány a második évezred utolsó évtizedében. (2002) Megjelent: Tizenkét év: Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. I. kötet pp. 397-467, 1256482
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1256482]
 1. Horváth Réka. La représentation politique de la minorité Hongroise de Roumanie. L'UDMR (RMDSZ) entre 1990-2004.. (2016) ISBN:978‐973‐595‐987‐6
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30806656] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30806656, Kapcsolat: 28781507
 2. Toró Tibor et al. A romániai magyar politikatudomány helyzete a 2002–2013-as periódusban – szakterületi szintézis. (2015) Megjelent: Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között, 2. kötet pp. 333-388
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2915196] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2915196, Kapcsolat: 28934259
 3. Toró Tibor. Subordinated or an Independent Field? A Reflexive Approach to the Development of the Hungarian Political Science from Romania. (2011)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[31264893] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31264893, Kapcsolat: 28934269
 4. Papp Z Attila. Az 1989 utáni romániai , illetve romániai magyar elitek tipológiái és értelmezései. (2011) Megjelent: Elitek a válság korában pp. 99-124
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1765036] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1765036, Kapcsolat: 28080476
 5. A Gergely András. Antropológiai – etnológiai – kultúratudományi kislexikon. (2010) ISBN:9789637372742
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1711360] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1711360, Kapcsolat: 28097301
 6. Bárdi Nándor. Szociokulturális helyzet a határokon túl. (2008) Megjelent: Igazságosabb és testvériesebb világot! pp. 164-195
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[189271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 189271, Kapcsolat: 28948730
 7. Kolumbán Dávid. Bal- és jobboldal a romániai magyar politikában. (2008) Megjelent: Romániai Magyar Évkönyv 2007 – 2008 pp. 31-68
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31007240] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31007240, Kapcsolat: 28549722
 8. Szabó Á Töhötöm. Anthropological Challenge - Ethnographic Tradition. The Quiet Transition of the Hungarian Ethnography in Romania. (2008) STUDIA ETHNOLOGICA CROATICA 1330-3627 20 161-180
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2547712] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547712, Kapcsolat: 28089794
 9. Szász Alpár. Az RMDSZ szervezeti identitása (1989-2005). (2006) Megjelent: Romániai Magyar Évkönyv 2006 pp. 11-50
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24158471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24158471, Kapcsolat: 24158458
 10. Bárdi Nándor. Tény és való: a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete : problémakatalógus. (2004) ISBN:8071495891
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1484802] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1484802, Kapcsolat: 28086732
 11. Márton János. A romániai magyar társadalom sajátos kérdései az RMDSZ 1996–2002 közötti programjaiban és politikájában (I.). (2003) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 8 4 295-359
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23420694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23420694, Kapcsolat: 28113871
Bodó Barna. Civil önépítkezés. (2002) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 2002 3 16-26, 31203167
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31203167]
 1. Kováts Bence. Szlovákiai magyar civil önszerveződési törekvések 1989 után. (2009) Megjelent: Határhelyzetek II. pp. 148-170
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30364209] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30364209, Kapcsolat: 28961452
Bodó Barna. Az identitás egyetemessége. (2004) ISBN:973834137X; 9789738341371, 2907045
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2907045]
 1. ILYÉS SÁNDOR. KOLOZSVÁRI MUNKÁSKLUBOKVIZSGÁLATA avagy az ipari munkásság és a néprajzkutatás. (2014) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 25 9 23-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31294089] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31294089, Kapcsolat: 28970603
 2. Temető Krisztina. Kárpátaljai írók identitása a „kulturális átöltözés” időszakában. (2010) Megjelent: Határhelyzetek III pp. 40-67
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21651173] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21651173, Kapcsolat: 28961481
 3. Bányai János. Hagyomány és modernitás konfliktusa. (2007) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 18 2 58-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31208577] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31208577, Kapcsolat: 28843745
Bodó Barna. Identity and Diaspora Discourse. (2004) MINORITIES RESEARCH 1585-860X 2004 6 16-32, 24187933
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24187933]
 1. Batizán Emese. Áruba bocsátott etnicitás - turizmusra vállalkozva. (2013) Megjelent: Határhelyzetek V. pp. 390-411
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31287589] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31287589, Kapcsolat: 28961441
Bodó Barna. Szórványnarratívák. (2005) Megjelent: Tanulmányok a szórványról pp. 43-51, 23537690
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23537690]
 1. Máthé Réka Zsuzsánna. Határtalan oktatás szórványban?: Esettanulmány a szilágysomlyói szakközépiskoláról. (2015) Megjelent: Határhelyzetek VIII. pp. 294-314
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3221880] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3221880, Kapcsolat: 28961850
Bodó Barna. Értékek, nyelvhasználat – szórvány. (2006) Megjelent: Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében pp. 20-45, 31237158
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31237158]
 1. STANKOVICSNÉ SZENDI Anna. A muravidéki magyar anyanyelvű lakosság térségi identitásának vizsgálata. (2018) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 27 4 169-201
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30549394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30549394, Kapcsolat: 28971545
Balogh Balázs et al. Előszó. (2007) Megjelent: Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás pp. 7-12, 31334799
Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[31334799]
 1. Tátrai P. A kárpátaljai magyar szórvány kutatása. (2020) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 28 1 5-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31333626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31333626, Kapcsolat: 29021788
 2. Gazsó Dániel. Egy definíció a diaszpórakutatás margójára. (2015) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 24 2 7-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30407055] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30407055, Kapcsolat: 29851400
Balogh B. Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. (2007) ISBN:9789639465435; 9639465437, 188930
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[188930]
 1. Tátrai P. A kárpátaljai magyar szórvány kutatása. (2020) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 28 1 5-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31333626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31333626, Kapcsolat: 29021797
 2. Musketik Leszja. СУЧАСНА УГОРСЬКА ЕТНОЛОГІЯ: ОСЕРЕДКИ, НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПЕРСОНАЛІЇ. (2017) ISBN:9789660281882
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3312217] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3312217, Kapcsolat: 27177016
 3. Gazsó Dániel. Egy definíció a diaszpórakutatás margójára. (2015) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 24 2 7-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30407055] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30407055, Kapcsolat: 29774652
 4. Vass Erika. A Hunyad megyei református szórványmagyarság. (2012) ISBN:9786155123320
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23650046] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23650046, Kapcsolat: 22839930
 5. Feischmidt Margit. Etnicitás: különbségteremtő társadalom. (2010) ISBN:9789636932831
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1407941] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1407941, Kapcsolat: 21123860
Cholnoky Győző. Szórvány és nyelvhatár: tanulmányok. (2009) ISBN:9789639465558; 9639465550, 21444671
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[21444671]
 1. STANKOVICSNÉ SZENDI Anna. A muravidéki magyar anyanyelvű lakosság térségi identitásának vizsgálata. (2018) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 27 4 169-201
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30549394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30549394, Kapcsolat: 28971402
 2. Nádor Orsolya. A magyar nyelv külföldi megismertetése, vonzereje. (2017) Megjelent: A magyar nyelv jelene és jövője pp. 465-483
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3341393] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3341393, Kapcsolat: 28971394
 3. Péntek János. Nyelvi sziget - és szórványhelyzetek, folyamatok. (2016) Megjelent: Szigetek - szórványok a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában pp. 29-36
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26265899] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26265899, Kapcsolat: 28843740
 4. Péntek János. Nyelvi sziget- és szórványhelyzetek, folyamatok. (2014) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 6 39-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25250561] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25250561, Kapcsolat: 28843739
 5. Takács Erzsébet. A későmodernitás francia koncepciói a hazai ifjúság-, oktatás-, családszociológiai kutatások tükrében. (2014) METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2063-6415 3 3 63-113
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3030167] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3030167, Kapcsolat: 28971417
 6. Erdei Ildikó. Többnyelvű környezetben élő gyerekek nyelvi szocializációja. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2902817] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2902817, Kapcsolat: 28971393
Rácz Attila et al. Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a határon átnyúló kapcsolatokra, agráriumra és kereskedelemre.: rEUsearch. (2010), 2208051
Egyéb konferenciakötet/Tudományos[2208051]
 1. Nagy G et al. Gyula - Határon átnyúló várostérség poszt-szocialista közegben - Elméleti keretek: A társadalmi gyakorlatok intézményi kereteinek strukturális-térbeli átalakulása Kelet-Közép-Európában. (2013) Megjelent: Partium: Társadalom- és térszerkezet pp. 165-186
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2232497] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2232497, Kapcsolat: 29750788
 2. Nagy G. Gyula – város a határon: A központi funkciók határon átnyúló hatása. (2011) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 25 4 127-146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1768529] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1768529, Kapcsolat: 29750785
Bodó Barna et al. Magyar iskolaválasztás Erdélyben. (2012) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 21 3 418-472, 23529720
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23529720]
 1. Horváth Zsófia Irén. A kisebbségi magyar közoktatás regionális vetületei A romániai magyar általános iskolás tanulók családi és iskolai környezetének szerepe az egyéni és közösségi identitás alakulásában. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3233768] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3233768, Kapcsolat: 28953031
 2. BARTHA ZSUZSANNA. Az iskolaválasztás motivációs hátterének vizsgálata Erdélyben, hangsúlyosan szórványban. (2014) Megjelent: Határhelyzetek VII. pp. 285-310
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27143719] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27143719, Kapcsolat: 28961861
Bodó Barna. Kisebbségi magyar fiatalok identitásváltozatai. (2013) Megjelent: Mozaik2011 - magyar fiatalok a Kárpát-medencében: kutatási jelentés pp. 199-246, 23528439
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23528439]
 1. Péter Árpád. KÜLHONI MAGYAR FIATALOK MAGYARSÁGTUDATA. (2016) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 28 5 98-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31208591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31208591, Kapcsolat: 28843761
Papp Miklós. Civil etikai kódex. (2013) ISBN:9788089286898, 3174061
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3174061]
 1. Baritz Sarolta. Erkölcsalapú gazdaság. (2016) Megjelent: Emberközpontú gazdaság pp. 10-64
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3173980] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3173980, Kapcsolat: 26323382
Bodó Barna. Civil szerepek – civil szereplők. (2014) ISBN:9786067430134, 2907041
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2907041]
 1. Székely Tünde. Ifjúsági önszerveződések a kisebbségi civil társadalomban. (2016) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2016/5 13-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30821370] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30821370, Kapcsolat: 28843733
Bodó Barna. Erdélyi magyar civil tudomány. (2014) CIVIL SZEMLE 1786-3341 11 3 7-26, 3126143
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3126143]
 1. Ágyas Réka et al. Fókuszban a vajdasági magyar civil szféra - önszerveződések sikerei és nehézségei. (2016) CIVIL SZEMLE 1786-3341 13 1 77-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3137108] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3137108, Kapcsolat: 28840554
Szabóné Erdélyi Éva et al. Ötletadó válaszok a globális-lokális ellentét területi egyenlőtlenségeinek kezelésére vidéki térségekben. (2016) Megjelent: Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 2016/2 pp. 4-18, 3104879
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3104879]
 1. Engelberth István et al. Az európai uniós fejlesztések és az ezzel kapcsolatos lakossági attitűdök a Szécsényi járásban. (2019) Megjelent: Tanulmányok a kompetenciákra épülő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből pp. 117-127
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30719106] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30719106, Kapcsolat: 28209056
2021-05-16 02:17