Helmich Dezső. A racionális döntések és játékok elmélete: Magyar nyelvű irodalom. (1991) REPLIKA 0865-8188 2 4 103-104, 2352929
Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[2352929]
 1. Csontos László. Túl jón és rosszon: a racionális döntések elméletének recepciója Magyarországon. (1996) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 43 4 326-330
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22968237] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22968237, Kapcsolat: 23208652
Szántó Zoltán. Rétegződés vagy/és struktúra?. (1991) REPLIKA 0865-8188 91 2-3 3-17, 2255886
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2255886]
 1. Ferenczi Borbála. A hozzászólás ereje. (2011) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 21 1 29-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23208657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23208657, Kapcsolat: 23208657
 2. Ferencz Magdolna. Értékek az internetes hálózati kommunikációban. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23818032] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23818032, Kapcsolat: 23818032
 3. Szirbik Gabriella. A szociobiológia néhány szociológiai vonatkozása. (2004) SZABADPART 1588-094X 10 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23211184] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23211184, Kapcsolat: 23211184
 4. Tardos R. Szociológiai válaszkisérletek a mikro-makro problémára. (1998) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 8 1 3-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[240854] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 240854, Kapcsolat: 23210980
 5. Feleky Gábor. A fehérgallérosoktól az új középosztályig. (1998) ISBN:9634824145
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2246720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2246720, Kapcsolat: 23210958
 6. Tardos Róbert. Kapcsolathálózati megközelítés: új paradigma?. (1995) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 5 4 73-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2408219] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2408219, Kapcsolat: 23211020
Szántó Zoltán. A racionális döntések normatív elmélete és a pozitív társadalomkutatás: Hozzászólás Róna-Tas Ákos A racionális döntések elmélete a szociológiában című cikkéhez. (1992) REPLIKA 0865-8188 92 1-2 116-118, 2256149
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2256149]
 1. Janky Béla. Szolidaritás és jóléti preferenciák. (2005) ISBN:9630582368
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2654987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2654987, Kapcsolat: 23213528
 2. Janky Béla. A racionális döntések szociológiai elmélete és a mérés problémája : Szelektív áttekintés. (2000) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 10 1 139-155
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2655032] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2655032, Kapcsolat: 23213272
 3. Szakadát László. Ronald Coase és a közgazdaságtan módszertana.. (1995) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 42 11 1044-1052
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2800748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2800748, Kapcsolat: 23213531
Szántó Zoltán. Cselekvés és interakció. (1992) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 2 3 145-152, 2256181
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2256181]
 1. Hack-Handa József. A racionális döntések elmélete(i). (2008) Megjelent: Modern szociológiai paradigmák pp. 207-258
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3205302] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3205302, Kapcsolat: 23214290
 2. Andorka Rudolf. A szociológia irányzatai és kutatási területei a világban és ezek megjelenése a BKE oktatásában és kutatásaiban. (1996) Megjelent: Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben pp. 57-87
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23214291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23214291, Kapcsolat: 23214291
Szántó Zoltán et al. A társadalmi hálózatok elemzése. (1993) AULA: TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG = SOCIETY AND ECONOMY 0866-6865 15 1 30-55, 2256446
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2256446]
 1. Letenyei László. Cercetare locala: Ghid metodologic. (2015) ISBN:9789735958251
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2899086] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2899086, Kapcsolat: 25141151
 2. Kalla Gábor. A nagyméretű óbabilóni magánháztartások mint termelési és elosztási egységek.. (2015) Megjelent: Aegyptiaca et Assyriaca pp. 213-228
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2964836] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2964836, Kapcsolat: 25974015
 3. Gerő Márton et al. Szektor, alszektor vagy nem szektor?: Jogvédelemmel foglalkozó civil szervezetek kapcsolathálózatainak elemzése. (2013) SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2063-0468 1 34-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2323148] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2323148, Kapcsolat: 23826302
 4. Kónya Hanna. The emergence of a transnational elite: a methodological approach for the definition and identification of the Csángó elite. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23817796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23817796, Kapcsolat: 23817796
 5. Csüllög Krisztina. Kapcsolatok online és offline: Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2516240] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2516240, Kapcsolat: 23817811
 6. Bodor-Eranus Eliza et al. The prominent Csángó hub. (2011) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 21 4 113-129
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2228822] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2228822, Kapcsolat: 23207893
 7. Csonka László. Kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok működése az autóiparban: Eltérő szerkezet, hasonló hatás?. (2011) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 42 4 19-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2220525] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2220525, Kapcsolat: 23812665
 8. Gulyás Attila. A friendly offer - fairness and social embeddedness. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23817882] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23817882, Kapcsolat: 23817882
 9. Becze Orsolya. "Lépésről lépésre" egy pedagógiai innováció nyomában: "Step-by-Step" – In pursuit of a Pedagogical Innovation. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22445443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22445443, Kapcsolat: 23818020
 10. Nagy Terézia. Kötődések és kudarcok: a kapcsolatok és a kapcsolati kudarcok szerepe az integrációban : egy menekültek körében végzett terepmunka eredményei. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23207984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23207984, Kapcsolat: 23207984
 11. Kürtösi Zsófia. A nők és férfiak társadalmi kapcsolathálózatának eltérései a munkaszervezetben. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22389467] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22389467, Kapcsolat: 23818533
 12. Mahler Balázs. Droghasználó fiatalok kapcsolatháló elemzése: szakértői mintán végzett kapcsolatháló elemzés székesfehérvári középiskolások körében. (2006)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23211779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23211779, Kapcsolat: 23211779
 13. Kőhegyi Kálmán. Vállalkozói hálózatok. (2005) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 52 5 480-493
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23266228] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23266228, Kapcsolat: 23211315
 14. László Letenyei. The Network saga. (2003) SOCIOLOGICAL REVIEW 0038-0261 1467-954X 9 2 151-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23211750] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23211750, Kapcsolat: 23211750
 15. Eranus Eliza et al. Sok link = Internet?: a kapcsolati tőke szerepe a számítógép és Internet-, valamint a számítógépes tudás terjedésében a kaposvári kistérségben, kérdőíves adatfelvétel és résztvevő megfigyelés alapján. (2003) Megjelent: Információs technológia és életminőség. 2. köt. : Információs technológia és helyi társadalom pp. 29-76
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23813852] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23813852, Kapcsolat: 23813852
 16. Letenyei László. A kapcsolatháló regénye. (2003) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 13 3 123-131
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1999440] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1999440, Kapcsolat: 23207881
 17. Letenyei László et al. Településközi (City-toCity) kapcsolatok vizsgálata. (2002) FALU VÁROS RÉGIÓ 1218-2613 12 8 29-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23211316] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23211316, Kapcsolat: 23211316
 18. Csizmadia Z et al. Szervezet-központú hálózatok: az ipari parkok térségi-intézményi kapcsolatrendszerének és együttműködési aktivitásának szerkezeti jellemzői. (2002) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 16 2 53-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1326359] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1326359, Kapcsolat: 23211317
 19. László Letenyei. Rural innovation chains: two examples for the diffusion of rural innovations. (2001) SOCIOLOGICAL REVIEW 0038-0261 1467-954X 7 1 85-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23211726] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23211726, Kapcsolat: 23211705
 20. Letenyei László. Véleményhálózatok: a vitás kérdések megértésének módszertana. (2000) FALU VÁROS RÉGIÓ 1218-2613 2000 9 13-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23207976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23207976, Kapcsolat: 23207976
 21. Letenyei László. Regionális társadalmi hálózatok: a kapcsolatháló elemzés alkalmazásának lehetőségei a regionális fejlesztésben. (2000) FALU VÁROS RÉGIÓ 1218-2613 2000 7 21-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23207915] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23207915, Kapcsolat: 23207915
 22. Letenyei László. Innovációs láncok falun. (2000) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 10 4 40-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2008643] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2008643, Kapcsolat: 23211231
 23. -. Rendszerváltozás után: falusi sorsforduló a Kárpát-medencében. (1999) ISBN:9639218162
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23211211] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23211211, Kapcsolat: 23211211
Szántó Zoltán. Racionalitás és társadalom: Peter Abell (ed.) "Rational Choice Theory" címû könyvérõl. (1993) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 3 3-4 185-190, 2339742
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2339742]
 1. Janky Béla. Összjáték. Erkölcs és racionalitás.: Egy kutatási program regénye. (2019) ISBN:9789636939359
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30798441] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30798441, Kapcsolat: 28339336
Szántó Zoltán. A gazdaság társadalmi beágyazottsága. (1994) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 4 3 141-145, 2256642
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2256642]
 1. Győri Ágnes et al. "Figyelni kell a piacot, ez a kulcsa az egésznek…”: Szociográfia a magyar kis- és közepes vállalkozások helyzetéről, 2017. (2019) SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2063-0468 1 48-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30637947] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30637947, Kapcsolat: 28120321
 2. Józsa Viktória. A vállalati beágyazódás elmélete és gyakorlata hazai vonatkozásban. (2017) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 178 11 1468-1480
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3285889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3285889, Kapcsolat: 27176611
 3. Varga Szabolcs. A korrupció mint destruktív vállalkozás. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3368888] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3368888, Kapcsolat: 27005235
 4. Gulyás Attila. A friendly offer - fairness and social embeddedness. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23817886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23817886, Kapcsolat: 23817886
 5. Csata Zsombor. A vállalkozói potenciál és területi eltéréseinek társadalmi magyarázatai Erdély rurális térségeiben. (2006) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3/17 6 4-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23214294] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23214294, Kapcsolat: 23214294
 6. Janky Béla. A gazdasági élet társadalmi beágyazottsága. (2006) Megjelent: Szociológia pp. 129-139
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[23214304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23214304, Kapcsolat: 23214304
 7. Csepeli György et al. Bizalom és gyanakvás: Szociálpszichológiai akadályok a piacgazdasághoz vezető úton Kelet-Európában. (2004) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 14 1 3-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2029350] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2029350, Kapcsolat: 23214295
 8. Láng Sarolta. Információs technológia diffúzió: információs technológia és szakismeretek terjedése a kaposvári kistérségben. (2003) Megjelent: nformációs technológia és életminőség, 2. kötet pp. 5-28
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23207871] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23207871, Kapcsolat: 23207871
 9. László Letenyei. Rural innovation chains: two examples for the diffusion of rural innovations. (2001) SOCIOLOGICAL REVIEW 0038-0261 1467-954X 7 1 85-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23211726] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23211726, Kapcsolat: 23211726
 10. Orbán Annamária. Trust, Embeddedness and Networks in Economic Relations. (2000) TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG 1588-9734 1589-021X 22 4 152-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23214301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23214301, Kapcsolat: 23214301
 11. Letenyei László. Innovációs láncok falun. (2000) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 10 4 40-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2008643] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2008643, Kapcsolat: 23211235
 12. Borsos Endre. Rendszerváltozás után: falusi sorsforduló a Kárpát-medencében. (1999) ISBN:9639218162
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23214309] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23214309, Kapcsolat: 23214309
 13. Lengyel György. Economic sociology in East-Central Europe. Trends and challenges. (1996) REPLIKA 0865-8188 1996 Special issue 35-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2534902] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2534902, Kapcsolat: 23214299
 14. Antal Z László. A gyógyítás társadalmi beágyazottsága. (1995) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 5 2 3-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1367815] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1367815, Kapcsolat: 23214298
Szántó Zoltán. A társadalom ökonómiája és a gazdaság szociológiája. (1995) ELMÉLETI SZOCIOLÓGIA 1416-6143 1 4 46-53, 2256859
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2256859]
 1. Szabó Barnabás. Társadalommkritika a kultuszfilmekben. (2004) Megjelent: Szoft montázs : elméleti közelítések az antropológiai filmhez pp. 73-79
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23211858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23211858, Kapcsolat: 23211858
 2. Cserne Péter. Gary Stanley Becker, a preferenciák és a közgazdaságtan imperializmusa. (2000) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 10 1 113-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3008432] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3008432, Kapcsolat: 23211796
Fogarassy Gabriella et al. Privatizáció és a nevető harmadik. (1996) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 6 2 71-80, 2257132
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2257132]
 1. Tóth IJ. Vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon 1992-1996 között. (1998) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 45 6 591-615
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 180613, Kapcsolat: 23211876
 2. Bódis Lajos. Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában: 2. (1997) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 44 9 799-818
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2257330] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2257330, Kapcsolat: 23211877
 3. Bódis Lajos. Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában: 1. (1997) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 44 7-8 698-717
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2257508] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2257508, Kapcsolat: 23211878
 4. Janky Béla. Övé a gyár - magadnak építed!". (1996) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 6 3-4 223-248
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2655030] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2655030, Kapcsolat: 23211880
Gabriella Fogarassy et al. Privatisation and the laughing third. (1996) REVIEW OF SOCIOLOGY OF THE HUNGARIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 1417-8648 1588-2845 7 2 37-45, 2341551
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2341551]
 1. István János. Ownership structure, business links and performance of firms in a transforming economy: the case of Hungary. (1999) ISBN:9637388842
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23207851] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23207851, Kapcsolat: 23207851
Lengyel György. A gazdasági élet szociológiája: Szöveggyűjtemény. (1996), 2341794
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2341794]
 1. Makkai J. Personal Branding of Contemporary Novelists in the Digital Age. (2016) JOURNAL OF MEDIA RESEARCH 1844-8887 9 2 100-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26655998] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26655998, Kapcsolat: 25946963
 2. Letenyei László. Cercetare locala: Ghid metodologic. (2015) ISBN:9789735958251
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2899086] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2899086, Kapcsolat: 25141140
 3. Farkas Zoltán. Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete. Negyedik kötet. (2013) ISBN:9789639988767
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2502167] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2502167, Kapcsolat: 24767902
 4. Farkas Zoltán. A társadalmi képesség fogalma és típusai. II. rész. (2010) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 28 1 19-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1750128] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1750128, Kapcsolat: 23760364
 5. Balogh Eszter. Inter-Company Conflicts and Conflict Resolution: Method Results of a Qualitative Research. (2005) REVIEW OF SOCIOLOGY OF THE HUNGARIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 1417-8648 1588-2845 11 1 81-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1987458] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1987458, Kapcsolat: 23208218
 6. Balogh Eszter. Vállalatközi konfliktusok és megoldási módszerek: Egy interjús kutatás tapasztalatai. (2004) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 14 4 61-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1987450] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1987450, Kapcsolat: 23760248
 7. Andorka Rudolf. Bevezetés a szociológiába. (2003) ISBN:9633894026
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[23751058] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23751058, Kapcsolat: 23762381
Szántó Zoltán. Politika és közgazdaságtan. (Albert O. Hirschman: Kivonulás, tiltakozás, hűség : Hogyan reagálnak vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek?). (1996) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 8 2 148-153, 2339739
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2339739]
 1. Varga Szabolcs. A korrupció mint destruktív vállalkozás. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3368888] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3368888, Kapcsolat: 27005236
 2. Szabó Zsolt. A kivonulás-tiltakozás-hűség fogalomhármas közgazdaságtani relevanciája a 21. században. (2012) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 59 12 1311-1335
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23207844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23207844, Kapcsolat: 23207844
 3. László Géza. James McGill Buchanan. (2005) Megjelent: Közgazdasági Nobel-díjasok, 1969-2004 pp. 409-428
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23217022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23217022, Kapcsolat: 23217022
Lengyel György. A gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája: Szöveggyűjtemény. (1997) ISBN:963907800X, 2341802
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2341802]
 1. Formádi Katalin. Professzionalizáció új iránya a turizmus szektorban. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23817892] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23817892, Kapcsolat: 23817892
Szántó Zoltán. Megbízók, megbízottak és kliensek: Vázlat a korrupció fogalmáról. (1997) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 7 4 109-113, 2257504
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2257504]
 1. Varga Szabolcs. A korrupció mint destruktív vállalkozás. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3368888] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3368888, Kapcsolat: 27005237
 2. Pál Gervai et al. The mission and culture of the corporation: Working papaer No. 74. (2010) ISBN:9783931052829
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23207750] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23207750, Kapcsolat: 23207750
Szántó Zoltán. Osztály, osztálytudat és kollektív cselekvés. (1997) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 7 1 97-110, 2257517
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2257517]
 1. Orthmayr Imre. Analitikus marxizmus. (2009) SZÁZADVÉG 0237-5206 14 52 3-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2481406] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2481406, Kapcsolat: 23810262
 2. Lovász G.. A munkaügyi mediáció eredményessége és fogadtatása a szociális partnerek szemszögéből: Ph.D. értekezés. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2124114] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2124114, Kapcsolat: 23818011
Bódis Lajos et al. A privatizáció mikroszociológiája: Menedzserek, munkások és tulajdonosok közti stratégiai interakciók típusai. (1998) Megjelent: 50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pp. 1063-1083, 2297352
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2297352]
 1. Köllő J. Meddig tart a rendszerváltás?: Esettanulmány egy szövöde átalakulásáról, 1988-1996. (2003) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 50 5 406-427
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[181369] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 181369, Kapcsolat: 23206895
 2. Köllő János. Meddig tart a rendszerváltás?. (2001) BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FŰZETEK / BUDAPEST WORKING PAPERS ON THE LABOUR MARKET 1418-3331 2001 11 1-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23213279] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23213279, Kapcsolat: 23213279
Lengyel György. A gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája: Szöveggyűjtemény. (1998) ISBN:9639078565, 2341807
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2341807]
 1. Farkas Zoltán. Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete. Negyedik kötet. (2013) ISBN:9789639988767
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2502167] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2502167, Kapcsolat: 24767916
Lengyel György. Tőkefajták: Társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. (1998) ISBN:9639078867, 2341813
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2341813]
 1. Varga Szabolcs. A korrupció mint destruktív vállalkozás. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3368888] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3368888, Kapcsolat: 27005231
 2. Letenyei László. Cercetare locala: Ghid metodologic. (2015) ISBN:9789735958251
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2899086] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2899086, Kapcsolat: 25141141
 3. Homoki Andrea. A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és az Észak-alföldi régióban. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2974094] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2974094, Kapcsolat: 25041163
 4. Farkas Zoltán. Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete. Negyedik kötet. (2013) ISBN:9789639988767
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2502167] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2502167, Kapcsolat: 24767919
 5. Gábor Juhász. The importance of human, social and cultural capital. (2010) HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2062-0292 2010 1-2 6-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23208179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23208179, Kapcsolat: 23208179
 6. Eranus Eliza et al. Sok link = Internet?: a kapcsolati tőke szerepe a számítógép és Internet-, valamint a számítógépes tudás terjedésében a kaposvári kistérségben, kérdőíves adatfelvétel és résztvevő megfigyelés alapján. (2003) Megjelent: Információs technológia és életminőség. 2. köt. : Információs technológia és helyi társadalom pp. 29-76
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23813845] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23813845, Kapcsolat: 23813845
 7. Denes Nemedi. More evolution than revolution: sociology in Hungary, 1990-2000. (2003) Megjelent: Sociology in Central and Eastern Europe: transformation at the dawn of a new millenium p. 73
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23824881] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23824881, Kapcsolat: 23824881
 8. Ferenczi Zoltán. Az elsőgenerációs Értelmiség kialakulásának sajátosságai. (2003) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 81 12 1073-1089
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Közérdekű[1506554] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1506554, Kapcsolat: 23208177
Szántó Zoltán. A makroszociológia mikroalapjairól (multidiszciplináris megközelítésben). (1998) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 8 2 89-108, 2257766
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2257766]
 1. Rab Virág. Kapcsolati hálózatok a történelemben: Gerard Vissering és Hegedüs Loránt példája. (2019)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31012120] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31012120, Kapcsolat: 28555937
 2. Szabari Vera. A normák mint integrációs mechanizmusok a mai magyar társadalomban. (2015) SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2063-0468 5 3 2-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2954952] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2954952, Kapcsolat: 25139815
 3. Keller Tamás. Nemcsak a tudás számít: a pszichológiai tőke szerepe a kereseti egyenlőtlenségek magyarázásában. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23817945] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23817945, Kapcsolat: 23817945
 4. Janky Béla. Szolidaritás és jóléti preferenciák. (2005) ISBN:9630582368
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2654987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2654987, Kapcsolat: 23213270
 5. Kovács Benedek et al. Miért (nem) jeleznek a háziorvosok?: A háziorvosok és a szociális házigondozás együttműködésének lehetőségei és korlátai. (2005) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 15 4 36-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23213258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23213258, Kapcsolat: 23213258
 6. Hain Ferenc. Egy Interdiszciplináris csizma a társadalom-lélektan asztalán? Hálozatgondolat a pszichológiban és a szociálpszichológiában. (2005) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 60 4 207-526
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24324403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24324403, Kapcsolat: 23213259
 7. Janky Béla. Rational Choice Theory in Sociology and Quantitative Empirical Research: A Survey. (2001) REVIEW OF SOCIOLOGY OF THE HUNGARIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 1417-8648 1588-2845 7 1 21-34
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2655034] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2655034, Kapcsolat: 23213252
 8. Cserne Péter. Gary Stanley Becker, a preferenciák és a közgazdaságtan imperializmusa. (2000) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 10 1 113-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3008432] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3008432, Kapcsolat: 23213260
 9. Janky Béla. A racionális döntések szociológiai elmélete és a mérés problémája : Szelektív áttekintés. (2000) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 10 1 139-155
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2655032] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2655032, Kapcsolat: 23213262
 10. Vicsek Lilla. A racionális döntések szociológia elmélete és kritikája.. (2000) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 10 1 103-112
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1897220] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1897220, Kapcsolat: 23213261
 11. Tardos Róbert. Válasz Némedi Dénes és Szántó Zoltán reflexióira. (1998) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 8 2 109-118
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23213263] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23213263, Kapcsolat: 23213263
Szántó Zoltán. A racionális döntések elméletén nyugvó társadalomtudomány: Metaelméleti vázlatpontok. (1998) Megjelent: A racionális döntések elmélete pp. 7-24, 2297351
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2297351]
 1. Boda Márton Attila. Üzleti szimulációk és tanuló-rendszerek döntéshozatali mechanizmusai = Decision mechanisms of business simulations and learning systems. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31154176] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31154176, Kapcsolat: 28779718
 2. Syi. syi.hu/cse. (2014) ISBN:9789632368122
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2563926] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2563926, Kapcsolat: 23809906
 3. Farkas Zoltán. Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete. Negyedik kötet. (2013) ISBN:9789639988767
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2502167] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2502167, Kapcsolat: 24767948
 4. Farkas Zoltán. Társadalomelmélet: az intézményes szociológia elmélete, 3. kötet. (2011) ISBN:9789639988279
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23207712] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23207712, Kapcsolat: 23207712
 5. Katalin Végh. Models of food consumption behavior in the elderly. (2011) REGIONAL AND BUSINESS STUDIES 2061-2311 3 Suppl.1 647-658
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23207734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23207734, Kapcsolat: 23207734
 6. Farkas Zoltán. Társadalomelmélet: az intézményes szociológia elmélete, 2. kötet. (2010) ISBN:9789639988149
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23206818] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23206818, Kapcsolat: 23207650
2021-08-03 08:33