Bujdosóné Dani Erzsébet. A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára. (2007) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 17 4 749-755, 1898278
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1898278]
 1. Kurta József. Az erdélyi református kollégiumi könyvtárak államosítása és visszaigénylése: Az előzmények. (2016) HISTORIA ECCLESIASTICA 1338-4341 12 2 325-336
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26115869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26115869, Kapcsolat: 26115869
 2. Kurta József. Az erdélyi református kollégiumi könyvtárak államosítása és visszaigénylése. (2010) Megjelent: Studia Doctorum Theologiae Protestantis pp. 329-334
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24954558] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24954558, Kapcsolat: 29039929
Bujdosóné Dani. Helyi testületi anyagok bibliográfiai leírásának problémái. (2007) TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 0041-3917 1586-2984 54. 11-12 531-539, 1805826
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1805826]
 1. W Kovács. E-közigazgatás, e-önkormányzat bibliográfia és nettár. (2009)
  Adatbázis (Egyéb) | Tudományos[24727903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24727903, Kapcsolat: 24727903
 2. Kerekes Pál. A könyvtár és a digitális gyűjtemények az elektronikus közszolgáltatások rendszerében: felvetések, vitapontok, programelemek. (2009) INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1587-8694 9 3 67-84
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2538135] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2538135, Kapcsolat: 24221498
Bujdosóné Dani. Népművelő túlélés: a kultúra, mint a túlélés záloga a Trianon utáni Erdélyben. (2010) Megjelent: Nemzetnevelés - felnőttnevelés - közművelődés pp. 319-328, 1898314
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1898314]
 1. Tóth Barna. Irodalom a határon túlról. (2010)
  Adatbázis (Egyéb) | Közérdekű[24727923] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24727923, Kapcsolat: 24727923
Bujdosóné Dani. A nemzetiidentitás-narratívák interkulturális dimenziói az erdélyi magyar irodalomban a trianoni traumát követően. (2012) Megjelent: Tanulás és művelődés pp. 453-460, 2050809
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2050809]
 1. Sári Mihály. A kultúra egysége és sokszínűsége felé. (2012) Megjelent: Tanulás és művelődés pp. 11-14
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[25125261] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25125261, Kapcsolat: 25125261
Bujdosóné Dani Erzsébet. Neumann kontra Gutenberg-galaxis?: Különös tekintettel a generációs olvasási szokásokra. (2012) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 4 48-59, 2168202
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2168202]
 1. Fülekiné Joó Anikó. Olvasás és közösségi interakció: a perszuazív kommunikáció hatása általános és középiskolás fiútanulók olvasási attitűdjére. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30589756] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30589756, Kapcsolat: 28066413
 2. F. Joó Anikó. Kiskamaszok olvasási attitűdjének nemek közötti különbségei – a szülői olvasói magatartás mint lehetséges magyarázó tényező. (2018) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 11 2 37-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3393961] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3393961, Kapcsolat: 27450163
 3. Baka L. Patrik. Függőhidak. Fejezetek a kortárs spekulatív fikció irodalmából. (2016)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31991166] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31991166, Kapcsolat: 30976056
 4. Plonicky Tamás. Olvasási tendenciák a technika világában. (2015) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 45 4 113-120
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[32745049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32745049, Kapcsolat: 30928619
 5. Girhiny Eszter. Filmelőzetes és kötelező olvasmányok. (2015)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24727955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727955, Kapcsolat: 24727952
 6. Gere Valéria. Olvasáspedagógiai munka a kisvárdai könyvtárban. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24727940] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727940, Kapcsolat: 24727940
 7. Székely Levente. Média multitasking: Az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2798307] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2798307, Kapcsolat: 24221506
 8. Gere Valéria. Családi élmények és olvasói attitűd. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24727953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727953, Kapcsolat: 24727951
 9. Nyizsnyik Lilian. Az olvasási formák alakulása és az új olvasói típusok napjainkban. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24727944] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727944, Kapcsolat: 24727944
 10. Girhiny Eszter. Az e-világ hatása a z-generáció olvasási szokásaira. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24727933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727933, Kapcsolat: 24727938
 11. Betéri Barbara. Az e-tájékoztatás perspektívái a jövő közművelődési könyvtáraiban. (2013)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24727948] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727948, Kapcsolat: 24727948
Dani Erzsébet. Neumann kontra Gutenberg galaxis: különös tekintettel a generációs olvasási szokásokra. (2012) Megjelent: Networkshop 2012 pp. 47-56, 2888429
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2888429]
 1. Plonicky Tamás. Olvasási tendenciák a technika világában. (2015) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 45 4 113-120
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[32745049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32745049, Kapcsolat: 25396093
 2. Girhiny Eszter. Filmelőzetes és kötelező olvasmányok: Lehetőség a Z-generáció olvasóvá nevelésére?. (2015) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 1586-5193 61 4 488-495
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25131450] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25131450, Kapcsolat: 25131450
Bujdoso Gyongyi et al. LibSearchNet: Library log file initiatives - As a part of semantic library interface development for the VirCA 3D virtual collaboration arena. (2013) Megjelent: 4th International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom) pp. 567-572, 2515935
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2515935]
 1. Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE. 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, (CogInfoCom 2019). (2019) ISBN:9781728147932; 9781728147925
  Konferenciakötet (Könyv) | Tudományos[30859553] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30859553, Kapcsolat: 28949783
 2. Bujdosó Gyöngyi. Ruza breto a smart virtual bookshelf for e-learning and electronic teaching. (2014) Megjelent: ICERI2014 Proceedings pp. 3649-3655
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2885515] []
  Független, Idéző: 2885515, Kapcsolat: 24483117
 3. Persa Gy et al. Experimental framework for spatial cognition research in immersive virtual space. (2014) Megjelent: 2014 5th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom) pp. 587-593
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2780964] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2780964, Kapcsolat: 25149106
 4. Gilányi A et al. Library treasures in a virtual world. (2013) Megjelent: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications pp. 563-566
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2513433] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2513433, Kapcsolat: 23644329
Csernoch Maria et al. LibSearchNet: Analyses of library log files to identify search flows. (2013) Megjelent: 4th International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom) pp. 543-548, 2516510
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2516510]
 1. Marianna Zichar. Mathability in the Fields of 3D Printing and Modeling. (2022) ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 1785-8860 1785-8860 19 1 31-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32162882] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32162882, Kapcsolat: 30937686
 2. Gilányi A et al. Library treasures in a virtual world. (2013) Megjelent: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications pp. 563-566
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2513433] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2513433, Kapcsolat: 23646709
Dani Erzsébet. A kulturális emlékezet mint identitásmegtartó erő a trianoni traumát követő erdélyi irodalomban (Ignácz Rózsa példájával). (2013) Megjelent: A könyvtártörténettől a jövő internetéig pp. 139-149, 2356973
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2356973]
 1. Abádi Nagy. "A gondolkodás karbantartása": A Toroczkói gyász kognitív narratológiai nézetben. (2015) Megjelent: In memoriam Görömbei András pp. 241-253
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2842409] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2842409, Kapcsolat: 24528117
 2. Koósné Török Erzsébet. A könyvtártörténettől a jövő internetéig. Tanulmányok a 70. éves Bényei Miklós köszöntésére: Szerk. Boda István. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. 271 lap. (2014) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 22 2 189-194
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25227850] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25227850, Kapcsolat: 24730040
 3. Rózsa Dávid. Köszöntőkötet Bényei Miklós tiszteletére. (2013) KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS 1216-6804 2732-0375 22 11 56-59
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2468969] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2468969, Kapcsolat: 24730038
 4. Murányi Lajos. Hivatástudat és szakmai alázat. (2013) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 1586-5193 2013 3 p. 24
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24729929] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24729929, Kapcsolat: 24729929
 5. Berke Barnabásné. Bényei Miklós köszöntése. (2013) TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 0041-3917 1586-2984 60 11-12 508-512
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[23543583] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23543583, Kapcsolat: 24730037
Dani Erzsébet. Bit-Generations and Digital Environment. (2013) Megjelent: Current Issues in Some Disciplines pp. 58-66, 2470419
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2470419]
 1. Li Ker Yuek. Eye On Digital Media Literacy From The Perspective Of ‘Generation Z’. (2021) Megjelent: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS pp. 247-253
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[32068453] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32068453, Kapcsolat: 30149921
 2. Piroska Bíró et al. The Power in Digital Literacy and Algorithmic Skill. (2015) PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 1877-0428 174 2 550-559
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24924324] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24924324, Kapcsolat: 24924324
 3. Girhiny Eszter. Az e-világ hatása a z-generáció olvasási szokásaira. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24727933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727933, Kapcsolat: 24727933
Dani Erzsébet. E-létezés és "hiperfigyelem". (2013) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 15 4 36-44, 2488964
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2488964]
 1. Fülekiné Joó Anikó. Olvasás és közösségi interakció: a perszuazív kommunikáció hatása általános és középiskolás fiútanulók olvasási attitűdjére. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30589756] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30589756, Kapcsolat: 28066401
 2. Illés Zoltán et al. Modern environment inspired education. (2017) Megjelent: ICAI 2017 pp. 137-144
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[3190388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3190388, Kapcsolat: 27875661
 3. Dr. Illés Zoltán. Trending towards a personalized real-time evaluation system based on BYOD. (2016) Megjelent: New methods and technologies in education and practice pp. 128-133
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3104214] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3104214, Kapcsolat: 28006950
 4. Illés Z et al. Introducing Mobile Motivated Lectures. (2016) Megjelent: 14th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, ICETA 2016 pp. 115-120
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3146088] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3146088, Kapcsolat: 27875636
 5. Illés Zoltán et al. Concept of Supporting university Education by using Students’ Personal devices. (2016) Megjelent: 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics pp. 149-158
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3059764] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3059764, Kapcsolat: 25919504
 6. Viktória H. Interactive talks. (2015) EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA 2080-9069 2450-9221 6 1 298-303
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25120400] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25120400, Kapcsolat: 25120400
 7. Girhiny Eszter. Filmelőzetes és kötelező olvasmányok. (2015)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24727955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727955, Kapcsolat: 24727955
 8. Girhiny Eszter. Filmelőzetes és kötelező olvasmányok: Lehetőség a Z-generáció olvasóvá nevelésére?. (2015) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 1586-5193 61 4 488-495
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25131450] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25131450, Kapcsolat: 25131457
 9. Dr. Illés Zoltán et al. Az MMM-generáció és az oktatás. (2015) Megjelent: VII. Oktatás-Informatikai Konferencia : tanulmánykötet pp. 53-54
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2893648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2893648, Kapcsolat: 28006948
 10. Gere Valéria. Családi élmények és olvasói attitűd. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24727953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727953, Kapcsolat: 24727953
 11. Nyizsnyik Lilian. Az olvasási formák alakulása és az új olvasói típusok napjainkban. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24727944] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727944, Kapcsolat: 24727943
 12. Girhiny Eszter. Az e-világ hatása a z-generáció olvasási szokásaira. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24727933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727933, Kapcsolat: 24727932
Erzsebet Dani. Minority Hungarian Management of Conflicting Cultural Identities in Post-Trianon Intercultural Romania as Reflected in Literature. (2013) INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE 2220-8488 2221-0989 3 8 316-326, 2408207
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2408207]
 1. Szarka László. Hungarian National Minority Organizations and the Role of Elites between the Two World Wars: Addenda to the History of Minority Nationalism in Central and Eastern Europe. (2013) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 2 1–2 413-448
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2491195] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2491195, Kapcsolat: 24221494
 2. Szarka László. Hungarian National Minority Organizations and the Role of Elites between the Two World Wars. (2013) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 2013 3 413-448
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24619515] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24619515, Kapcsolat: 24619515
Koltay Klára et al. Users' retrieval skills in library environment: ways to measure and improve them. (2013) Megjelent: 4th International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom) pp. 319-324, 30743536
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[30743536]
 1. Baranyi Péter et al. Novel Research Initiatives. (2015) Megjelent: Cognitive Infocommunications pp. 73-102
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31325433] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31325433, Kapcsolat: 29011197
 2. Baranyi P et al. Cognitive Infocommunications: An overview of the new interdisciplinary field. (2015) ISBN:9783319196077; 9783319196084; 3319196081
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2978295] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2978295, Kapcsolat: 28178403
 3. Anand R et al. Approach to managing e-resources: Khalifa University of Science, technology and research. (2015) Megjelent: Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services (ETTLIS), 2015 4th International Symposium on pp. 13-16
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[24619575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24619575, Kapcsolat: 24619575
 4. P Baranyi et al. Cognitive Infocommunications. (2014) Megjelent: 2014 5th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom) pp. 141-146
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[25485998] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25485998, Kapcsolat: 25485998
 5. Baranyi P et al. An Overview of Research Trends in CogInfoCom. (2014) Megjelent: IEEE 18th International Conference on Intelligent Engineering Systems pp. 181-186
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2732907] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2732907, Kapcsolat: 27774502
 6. Hangya V et al. Target-oriented opinion mining from tweets. (2013) Megjelent: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications pp. 251-254
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2725954] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2725954, Kapcsolat: 30976059
 7. Gilányi A et al. Library treasures in a virtual world. (2013) Megjelent: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications pp. 563-566
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2513433] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2513433, Kapcsolat: 23646283
 8. Bálint Molnár et al. Comparative study of Architecture for Twitter Analysis and a proposal for an improved approach. (2013) Megjelent: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications pp. 11-16
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2470698] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2470698, Kapcsolat: 31255590
Dani Erzsébet. A kétfázisú HY-DE-modell: a hiper- és mélyfigyelem fázisváltásai a katedrától a hallgatói önfejlesztésig. (2014) Megjelent: Informatika a felsőoktatásban 2014 pp. 231-238, 2723884
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2723884]
 1. Ürmösné Simon Gabriella et al. Út az Innovatív Tanszék első helyezett díja felé. (2022) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 70 10 2113-2133
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33151385] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33151385, Kapcsolat: 31776650
 2. Ürmösné Simon Gabriella et al. A Sokszínű Kar III. Konferencia tudományos előadásai dióhéjban. (2022) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 22 1 239-251
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32819318] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32819318, Kapcsolat: 31302248
 3. Ürmösné Simon Gabriella et al. A rendészeti szaknyelv szerepe a felsőoktatásban és az új nyelvi stratégia bevezetése. (2021) PORTA LINGUA 1785-2420 2064-3381 2021 1 185-195
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31797205] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31797205, Kapcsolat: 30916951
 4. Barnucz Nóra et al. Innovatív nyelvtanulási módszerek és módszertan a rendészeti szaknyelvi képzés vizsgálatában. (2020) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 70 9-10 53-63
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31797150] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31797150, Kapcsolat: 29821296
 5. Gere Valéria. Családi élmények és olvasói attitűd. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24727953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727953, Kapcsolat: 24727956
Dani Erzsébet. A kisebbségi élet ajándékai avagy revideálható-e a nemzeti azonosságtudat?. (2014) NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET 1419-4082 1787-6877 16 6 104-110, 2728680
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2728680]
 1. Lőrincz György. Csíksomlyó. (2014) UDVARHELYI HÍRADÓ: HÍREK, HIRDETÉSEK, REKLÁMOK 1844-430X 25 107 p. 2
  Publicisztika (Folyóiratcikk) | Közérdekű[24295849] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24295849, Kapcsolat: 24295849
Dani Erzsébet. A kolonizálhatatlan székely: Ábel. (2014) SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM 1453-3871 18 11 45-63, 2769235
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2769235]
 1. Baranyai Norbert. Nevelődés, beavatás, mese - Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényének műfaji elemzése. (2019) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 2019 3-4 153-177
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31529913] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31529913, Kapcsolat: 29320889
 2. Farcádi Botond. Háromszék független napilap 2015. május 9.. (2015)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Ismeretterjesztő[24727920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727920, Kapcsolat: 24727920
Dani Erzsébet et al. Láthatóság, tudomány, open access - a tudományos eredmények láthatóságának vizsgálata a V4-ek országaiban. (2014) TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 0041-3917 1586-2984 61 6 225-234, 2728683
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2728683]
 1. Sasvári Péter et al. A magyar közigazgatást kutatók tudományos láthatósága. (2015) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 2015 4 112-132
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3022021] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3022021, Kapcsolat: 25550680
 2. Fehér Miklós. Szakirodalmi válogatás: magyar nyelvű szakcikkek. (2014) KÖNYVTÁRVILÁG 2064-1443 2064-1443 2014 5 p. 1
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Közérdekű[24729934] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24729934, Kapcsolat: 24729934
Dani Erzsébet. Nyirő József: Az én népem - a motiválatlan közösségi identitástól a tudatosan vállalt MI-identitásig. (2014) HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 0238-9908 27 12 202-212, 2788214
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2788214]
 1. Sinkovics Ferenc. Nyirő Józsefről, Kós Károlyról és a bankokról. (2015) MAGYAR HÍRLAP 0133-1906 0237-3807 48 2 12-12
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Közérdekű[24396838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24396838, Kapcsolat: 24396838
Dani Erzsébet. Ütközéses identitásmenedzselés ideológiai beágyazásban: Kacsó Sándor Vakvágányon című regénye. (2014) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3 2 94-100, 2531571
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2531571]
 1. Gál Zsófia. A kolozsvári Arany János utcai bérvillák. (2013)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[30736910] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30736910, Kapcsolat: 30976117
Dani Erzsébet. Az identitásválság-menedzselés széles spektruma: Ignácz Rózsa: Született Moldovában. (2015) SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM 1453-3871 19 3 58-79, 2872611
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2872611]
 1. Abádi-Nagy Zoltán. Rózsa Ignácz's Torockói gyász ['Toroczkó Mourning']: Identity Beyond the Borders of Time and Space. (2016) E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION (AHEA) 1936-8879 2016 42-55
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25379006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25379006, Kapcsolat: 25379006
Dani Erzsébet. From Multitasking to Knowledge with Mono/Multi/Hypermedia: An attempt to Influence Hyperattention. (2015) Megjelent: 6th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics pp. 69-75, 2872619
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2872619]
 1. Nagib Callaos. Higher Education or Higher Instruction?. (2015) JOURNAL OF SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS 1690-4524 13 5 17-33
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25127960] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25127960, Kapcsolat: 25127960
Dani Erzsébet. Székelyföldi intézményi sors: két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében. (2015) ISBN:9789634467441, 2878059
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2878059]
 1. Bertha Zoltán. Erdélyi sors- és identitáskérdések. (2018) PARTIUM (DEBRECEN) 1216-7525 26 2 83-86
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27448671] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27448671, Kapcsolat: 27448671
 2. Goczián Zsuzsa. A tudományos munkásságról. (2017)
  Nem besorolt (Egyéb) | Közérdekű[26511435] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26511435, Kapcsolat: 26511435
 3. Buda Attila. Székelyföldi intézményi sors, két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében. (2016) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 132 2
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26077589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26077589, Kapcsolat: 26077589
 4. Mezey László Miklós. Hivatás és sors: intézménytörténeti tükörben. (2016) PANNON TÜKÖR 1219-6886 21 1 56-58
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[25480337] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25480337, Kapcsolat: 25480337
 5. Bertha Zoltán. Erdélyi sors- és identitáskérdések. (2016) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 24 6 130-131
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26248679] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26248679, Kapcsolat: 26248679
 6. Verók Attila. Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle, Teil 2A–2B, Handschriften, Herausgegeben von Brigitte Klosterberg und István Monok, Bearbeitet von Zoltán Csepregi, Budapest, MTA Könyvtár és Információs Központ, 2015 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez = Materialien zur Geschichte der Geistesströmungen des 16.–18. Jahrhunderts in Ungarn, 39/1–2), XXIV, 1158, [1] p. HU ISSN 0230-8495, ISBN 978-963-7451-25-6. (2016) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 132 2 234-237
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3101242] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3101242, Kapcsolat: 31054778
 7. Németh S Katalin. Bánfi Szilvia, Pavercsik Ilona, Perger Péter, V. Ecsedy Judit, A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII. század, 2. kötet, Kelet- magyarországi és erdélyi nyomdák, Lőcse, Kassa, Bp., Balassi Kiadó, Országos Széchényi Könyvtár, 2014, Tanulmányok és katalógus, Illusztrációk, 1215 p. (Hungaria Typographica, II.). (2016) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 132 2 230-232
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3101238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3101238, Kapcsolat: 30976042
 8. Civil Info. Új kiadvány. (2015) KÖNYVTÁRVILÁG 2064-1443 2064-1443 3 6 12-13
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[25395090] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25395090, Kapcsolat: 25395090
 9. Balog László et al. Tenni a jót, tenni, rendületlenül: Volt egyszer egy kikelet. (2015) AGRIA 1789-4379 9 33 131-137
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25185776] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25185776, Kapcsolat: 25185776
 10. Váradi Ferenc. Székely intézményi és kisebbségi sors. (2015) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2015 12 121-123
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25162778] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25162778, Kapcsolat: 25162778
 11. Kőpataki Krisztina. Székelyföldi kulturális közgyűjtemények. (2015) KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP 0865-1329 2015 11 36-38
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25184650] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25184650, Kapcsolat: 25184650
 12. Erdély Ma. Székelyföldi intézményi sors - Könyvbemutató a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban. (2015)
  Adatbázis (Egyéb) | Ismeretterjesztő[24924308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924308, Kapcsolat: 24924308
 13. Bényei Miklós. Székelyföldi intézményi sors. (2015) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 1586-5193 61 3 381-384
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25105725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25105725, Kapcsolat: 25105725
 14. Szegedi Magdolna. Székelyföldi intézményi sors. (2015) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 2015 4 324-327
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25184077] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25184077, Kapcsolat: 25184077
 15. Balog László. "Ne búsuljon, mert maga lesz örökké az első paragrafus": A székely "kikelet" két intézményéről. (2015) SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM 1453-3871 2015 12 136-140
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25184126] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25184126, Kapcsolat: 25184126
 16. Magyar Tudományos. Megjelent Dani Erzsébet Székelyföldi intézményi sors című kötete.... (2015)
  Kutatási adat | Tudományos[24924236] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924236, Kapcsolat: 24924236
 17. Lőrincz György. Köszöntő. (2015) UDVARHELYI HÍRADÓ: HÍREK, HIRDETÉSEK, REKLÁMOK 1844-430X 26 132 2-2
  Publicisztika (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[24924248] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24924248, Kapcsolat: 24924248
 18. Udvarhelyi Híradó. Könyvet írtak az udvarhelyi könyvtárról. (2015)
  Adatbázis (Egyéb) | Ismeretterjesztő[24924304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924304, Kapcsolat: 24924304
 19. Más Rádió. Könyvbemutató: Székelyföldi intézményi sors. (2015)
  Rádió műsor, TV műsor, film (Egyéb) | Közérdekű[24924313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924313, Kapcsolat: 24924313
 20. Hargita Népe. Könyvbemutató. (2015)
  Adatbázis (Egyéb) | Ismeretterjesztő[24924312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924312, Kapcsolat: 24924312
 21. Mezey László Miklós. Hivatás és sors intézménytörténeti tükörben. (2015) KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS 1216-6804 2732-0375 24 12 45-47
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25415380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25415380, Kapcsolat: 25415380
 22. Zsidó Ferenc. Dani Erzsébet tanulmánykötetéről. (2015)
  Adatbázis (Egyéb) | Ismeretterjesztő[24924310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924310, Kapcsolat: 24924310
 23. Sári Mihály. Bástyák a végeken. (2015) TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 0041-3917 1586-2984 62 11-12 442-444
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25379277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25379277, Kapcsolat: 25379277
 24. Udvarhely Ma. A Székelyföldi intézményi sorssal ismerkedhetünk. (2015)
  Adatbázis (Egyéb) | Ismeretterjesztő[24924309] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924309, Kapcsolat: 24924309
 25. Széchely István. A székelyföldi intézményes sorsról. (2015) UDVARHELYI HÍRADÓ: HÍREK, HIRDETÉSEK, REKLÁMOK 1844-430X 26 130 5-5
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[24924253] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924253, Kapcsolat: 24924253
 26. Veres Réka. A munkaközösség alkotta az intézményt. (2015) UDVARHELYI HÍRADÓ: HÍREK, HIRDETÉSEK, REKLÁMOK 1844-430X 26 134 6-6
  Publicisztika (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[24924246] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924246, Kapcsolat: 24924246
Dani Erzsébet. The HY-DE Model: An Interdisciplinary Attempt to Deal with the Phenomenon of Hyperattention. (2015) Megjelent: Keynote address pp. 40-41, 2872621
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2872621]
 1. Nagib Callaos. Higher Education or Higher Instruction?. (2015) JOURNAL OF SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS 1690-4524 13 5 17-33
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25127960] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25127960, Kapcsolat: 25127959
Dani Erzsébet. The Intercultural Communicative Habits of Noncolonizable Székely Identity: Áron Tamási's Ábel Trilogy. (2015) INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE (IJHSS) 2220-8488 2221-0989 5 4(1) 143-154, 2890324
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2890324]
 1. Kenyeres János. Manifestations of Hungarian Identity in Literature. (2019) HUNGARIAN CULTURAL STUDIES: E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION 2471-965X 12 1-27
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30755984] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30755984, Kapcsolat: 28250718
Dani Erzsébet. Identitásgyarmatosítás Erdélyben: Identitásdrámák és interkulturális stratégiák a Trianon utáni székelymagyar irodalomban. (2016) ISBN:9786065560802, 2961231
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2961231]
 1. Sz. Tóth Gyula. A nemzettudat nyomában. (2020) PARTIUM (NAGYVÁRAD) 29 1 100-107
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31277517] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31277517, Kapcsolat: 28949781
 2. Bertha Zoltán. Erdélyi sors- és identitáskérdések. (2018) PARTIUM (DEBRECEN) 1216-7525 26 2 83-86
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27448671] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27448671, Kapcsolat: 27448665
 3. Sz. Tóth. A BREXIT dilemmái. Politika, és ami mögötte van. (2018) GROTIUS: A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 18 1-5
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30445740] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30445740, Kapcsolat: 27875671
2023-02-01 08:07