Martí Tibor. Magyar nyelvű kéziratos hamvazószerdai prédikáció a 17. század első feléből. (2007) In: Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére pp. 210-214, 2531901
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2531901]
 1. Papp Andrea et al. A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2007-ben. (2008) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 124 4 469-469
  Journal Article/Bibliography (Journal Article)/Scientific[30838897] [Approved]
  Független, Idéző: 30838897, Kapcsolat: 29864585
Martí Tibor. Datos sobre las relaciones entre la nobleza hispana y los estados húngaros en la época de la Guerra de los Treinta Años. (2009) In: Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de San Juan pp. 473-526, 2531893
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2531893]
 1. Cziráki Zsuzsanna. Követ vagy szélhámos?: A Habsburg-diplomácia útvesztői egy konstantinápolyi gyilkosság tükrében. (2016) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 30 3 22-39
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26176333] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26176333, Kapcsolat: 26176333
 2. Korpás Zoltán. Las historias personales perdidas:: «lo húngaro» y el teatro del Siglo de Oro (interpretación y cercanía de la lejanía física). (2014) HIPOGRIFO-REVISTA DE LITERATURA Y CULTURA DEL SIGLO DE ORO 2328-1308 2 2 43-61
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26504895] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26504895, Kapcsolat: 26504899
 3. Pavel Marek. La embajada española en la corte imperial (1558-1641): Figuras de los embajadores y estrategias clientelares. (2013) ISBN:9788024624488
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23849768] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23849768, Kapcsolat: 23849783
 4. Monostori Tibor. A Magyar Királyság helye az Ausztriai Ház országai között az európai spanyol hegemónia korában (1558-1648). (2009) SZÁZADOK 0039-8098 143 5 1023-1062
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2133025] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2133025, Kapcsolat: 26668320
Martí Tibor. Élet a kismartoni várban a 17. század közepén egy 1653. évi inventárium alapján. (2009) In: "Fényes palotákban, ékes kőfalokban" pp. 24-41, 2531887
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2531887]
 1. Diana Duchoňová. Palatín Mikuláš Esterházy: dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť. (2017) ISBN:9788055510507
  Book/Monograph (Book)/Scientific[27138203] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27138203, Kapcsolat: 27138203
 2. Kis Cynthia. Asszonysorsok a kora újkori Magyarországon:: Egy anyós és egy meny kapcsolata. MA szakdolgozat. (2017)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26675980] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26675980, Kapcsolat: 26675981
 3. Aknai Katalin. "Állandóan visszajárok a múltamba": Keserü Ilona életművének vizsgálata a hatvanas évek perspektívájából. (2015)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2942999] [Approved]
  Független, Idéző: 2942999, Kapcsolat: 26470517
 4. Duchoňová Diana. Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor: Spoločnosť, normy, rituály každodennosti. (2013) ISBN:9788089396252
  Book/Monograph (Book)/Scientific[24322684] [Approved]
  Független, Idéző: 24322684, Kapcsolat: 23696963
 5. Koltai András. Batthyány Ádám: Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén. (2012) ISBN:9786155035036
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2590816] [Validated]
  Független, Idéző: 2590816, Kapcsolat: 24131784
Martí Tibor et al. Olivares gróf-herceg külpolitikai koncepciója és Pázmány Péter 1632. évi római követségének előzményei (1629-1632). (2009) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 51 2 275-294, 1867663
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1867663]
 1. Liktor Zoltán Attila. „Hat menyegző, négy testamentum”: A Habsburg-ház „osztrák” és „spanyol” ágának „egysége” a 16–17. században a spanyol királyok házasságpolitikája és végrendelete tükrében. (2020) In: A SOKOLDALÚSÁG OKÁN pp. 83-100
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31391450] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31391450, Kapcsolat: 29305551
 2. Černušák Tomáš et al. Gesandte und Klienten. (2020) ISBN:9783110616699
  Book/Monograph (Book)/Scientific[31521708] [Approved]
  Független, Idéző: 31521708, Kapcsolat: 29306830
 3. LIKTOR Zoltán Attila. A rendi dualizmus garanciáinak jelentősége a Magyar Királyságban: Különös tekintettel a 16–17. századi Habsburg-magyar (közjogi) viszonyra. (2020)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[31607758] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31607758, Kapcsolat: 30045577
 4. Liktor Zoltán Attila. Az első Habsburg-Magyarország (1437–1457) I.: Célkeresztben Habsburg Albert dekrétuma (1439) és az annak vonzáskörében lévő gyakorlat. (2017) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 13 4 219-244
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27192518] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27192518, Kapcsolat: 27192521
 5. Oláh P Róbert. A kora újkori diplomáciai protokoll megjelenése Pázmány Péter levelezésében. (2017) LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 0865-0632 2017 205-212
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27006477] [Approved]
  Független, Idéző: 27006477, Kapcsolat: 27006477
 6. Marek Pavel. Španělská strana na císařském dvoře? K problematice jednoho pojmu z politických dějin. (2015) CESKY CASOPIS HISTORICKY 0045-6187 0862-6111 113 4 965-988
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31196097] [Approved]
  Független, Idéző: 31196097, Kapcsolat: 28829937
 7. Pallai László. Pázmány Péter és az európai államszövetség terve. (2013) In: Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon pp. 394-401
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[27013475] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27013475, Kapcsolat: 27013475
 8. Pavel Marek. La embajada española en la corte imperial (1558-1641): Figuras de los embajadores y estrategias clientelares. (2013) ISBN:9788024624488
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23849768] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23849768, Kapcsolat: 23849768
 9. Hargittay Emil et al. Pótlások a Pázmány Péter-bibliográfiához. (2011) ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS 0586-3708 30 160-183
  Journal Article/Bibliography (Journal Article)/Scientific[1881981] [Approved]
  Független, Idéző: 1881981, Kapcsolat: 22803121
 10. Tusor Péter. Le origini della bolla «Sancta Synodus Tridentina».: (I cardinali degli Asburgo e papa Urbano VIII, 1632-1634). (2011) In: La dinastía de los Austria: La Monarquía católica y el Imperio (siglo XVII) pp. 205-226
  Chapter in Book[22802224] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22802224, Kapcsolat: 22802224
Marti Tibor. Pázmány Péter esztergomi érsek levelei a bécsi spanyol követhez (1627- 1629). (2009) LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 0865-0632 2009 15-23, 2155610
Journal Article/Edition of primary sources (Journal Article)/Scientific[2155610]
 1. Oláh P Róbert. A kora újkori diplomáciai protokoll megjelenése Pázmány Péter levelezésében. (2017) LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 0865-0632 2017 205-212
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27006477] [Approved]
  Független, Idéző: 27006477, Kapcsolat: 27006484
 2. Kiss Balázs et al. Pázmány Péter két ismeretlen missilise 1618-ból. (2015) SZÁZADOK 0039-8098 149 4 975-981
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25043706] [Approved]
  Független, Idéző: 25043706, Kapcsolat: 25076734
 3. Kanász Viktor et al. Pázmány Péter 1628-ban írt levele Dallos Miklós győri püspökhöz. (2015) SZÁZADOK 0039-8098 149 4 983-988
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3104264] [Approved]
  Független, Idéző: 3104264, Kapcsolat: 25076736
 4. Lippay György et al. „Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak”.: Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez (1635–1665). (2015) ISBN:9789633082096
  Book/Edition of primary sources (Book)/Scientific[2912889] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2912889, Kapcsolat: 24639942
 5. Pavel Marek. La embajada española en la corte imperial (1558-1641): Figuras de los embajadores y estrategias clientelares. (2013) ISBN:9788024624488
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23849768] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23849768, Kapcsolat: 23849791
Martí Tibor. Pázmány diplomáciai hatása: A spanyol kapcsolat. (2010) In: Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére pp. 202-211, 2531898
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2531898]
 1. LIKTOR Zoltán Attila. A rendi dualizmus garanciáinak jelentősége a Magyar Királyságban: Különös tekintettel a 16–17. századi Habsburg-magyar (közjogi) viszonyra. (2020)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[31607758] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31607758, Kapcsolat: 29690489
Armenuhi-Drost-Abgarjan et al. Catalogue of the Armenian Library in Elisabethopolis. (2011) ISBN:9789638945617, 1849554
Book/Monograph (Book)/Scientific[1849554]
 1. Monok István. Könyvtári (?) problémák. (2020) ISBN:9789637451614
  Book/Monograph (Book)/Scientific[31405117] [Validated]
  Független, Idéző: 31405117, Kapcsolat: 29847459
 2. Nagy Kornél. Az elképzelt "Aranykor" : Az erdélyi örménykatolikus (unitus) egyház a 18. században. (2019) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 61 2 267-284
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30756058] [Approved]
  Független, Idéző: 30756058, Kapcsolat: 28260162
 3. Claude Mutafian. La Saga des Arméniens de l'Ararat aux Carpates. (2018) ISBN:9782251447582
  Book/Monograph (Book)/Scientific[27571313] [Approved]
  Mention count: 10
  Független, Idéző: 27571313, Kapcsolat: 27571313
 4. Mária M. Horváth et al. Catalogue of the Armenian Library in Csíkszépvíz/Frumoasa: books printed before 1851 and manuscripts. (2018) ISBN:9789634960270
  Book/Edition of primary sources (Book)/Scientific[30426716] [Validated]
  Független, Idéző: 30426716, Kapcsolat: 28000225
 5. Nagy Kornél. Mártonffy György és az erdélyi örmények. (2016) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 58 1 68-84
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25583386] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25583386, Kapcsolat: 25583386
 6. Nagy Kornél. [Könyvismertetés] Az erzsébetvárosi örmény könyvtár katalógusa. Armenuhi-Drost Abgarjan − Bálint Kovács – Tibor Martí: Catalogue of the Armenian Library in Elisabethopolis. Leipzig−Eger 2011. (Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin 1. 408 p.. (2016) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 58 1 139-140
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[25583382] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25583382, Kapcsolat: 25583382
 7. Kránitz Péter. Demográfiai változások az erdélyi örmények körében a két világháború között. (2016) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 24 1 282-302
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25599496] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25599496, Kapcsolat: 28115739
 8. Pál Emese. Örmény katolikus templomi berendezkedések Erdélyben. (2015) ISBN:9786065420502
  Book/Monograph (Book)/Scientific[25253545] [Approved]
  Független, Idéző: 25253545, Kapcsolat: 28159140
 9. Nagy Kornél. Túlélésre kényszerítve.: Az örménység az újkor hajnalán. (2014) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 4 (36) 3 367-380
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2767870] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2767870, Kapcsolat: 29864579
 10. Wolfgang Kessler. DROST-ABGARJAN, ARMENUHI – KOVÁCS, BÁLINT – MARTÍ, TIBOR: Catalogue of he Armenian Library in Elisabethopolis. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag; Eger: Eszterházy Károly College 2011. XLVIII, 408 S. 6 sch/w Abb. ISBN DE 978-3-86583-591-8 = Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin 1.. (2014) UNGARN JAHRBUCH: ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE 0082-755X 31 2011-2013 644-646
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[23739402] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23739402, Kapcsolat: 23739402
 11. Aleksandr Osipian. Trans-Cultural Trade in the Black Sea Region, 1250-1700: Integration of the Armenian Trading Diaspora in Moldavian Principality. (2012) NEW EUROPE COLLEGE YEARBOOK 1584-0298 1 113-156
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26128892] [Approved]
  Független, Idéző: 26128892, Kapcsolat: 28332994
 12. Monok István. Armenuhi DROST-ABGARJAN – Bálint KOVÁCS – Tibor MARTÍ Catalogue of he Armenian Library in Elisabethopolis, Leipzig, Universitätsverlag; Eger, Eszterházy Károly College, 2011, XLVIII-408 p. 2 index, 6 ill. (Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin, 1.). ISBN HU: 978-963-89456-1-7, ISBN DE: 978-3-86583-591-8. (2012) NOUVELLES DU LIVRE ANCIEN 0335-752X 126-127 2012 23-23
  Journal Article/Notices/Popularizing article (Journal Article)/Scientific[23790543] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23790543, Kapcsolat: 23790543
Martí Tibor. Két magyar főúr, Esterházy László és Batthyány I. Ádám levelezése (1646–1652). (2011) In: Összekötnek az évezredek pp. 162-180, 1803876
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1803876]
 1. Barta M. János. Csáky István (1635–1699) gróf pályaképe országbírói kinevezéséig. (2019)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[30728794] [Checked]
  Mention count: 2
  Független, Idéző: 30728794, Kapcsolat: 28219111
 2. Barta János. Rottal János levelezése Csáky Istvánnal és Ferenccel. (2017) ISBN:9789634160946
  Book/Edition of primary sources (Book)/Scientific[3371785] [Approved]
  Független, Idéző: 3371785, Kapcsolat: 27237351
 3. Pintér Márta Zsuzsanna. Ünnep és teatralitás: Esterházy Pál nádorrá választása. (2015) In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás pp. 459-476
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2903856] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2903856, Kapcsolat: 24832212
 4. Lippay György et al. „Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak”.: Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez (1635–1665). (2015) ISBN:9789633082096
  Book/Edition of primary sources (Book)/Scientific[2912889] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2912889, Kapcsolat: 24639910
 5. Pálffy Géza. Хорватские знамена в церемониальной репрезентации монарщей власти в Священной Римской империи и Венгерском королевстве в XVI–XVII. вв.. (2014) STUDIA SLAVICA ET BALCANICA PETROPOLITANA 1995-848X 2014 2 34-56
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2800843] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2800843, Kapcsolat: 28506446
 6. Pálffy Géza. Najstariji prikazi hrvatskih zastava iz 16. i 17. stoljeća: Jedinstveni izvori za proučavanje povijesti hrvatskih državnih i nacionalnih simbola. (2014) In: Ascendere historiam. pp. 327-346
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2882002] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2882002, Kapcsolat: 28332973
 7. Szabó András. Egy felső-magyarországi katolikus főúr pengeélen:: Forgách (III.) Zsigmond levelezése I. Rákóczi György erdélyi fejedelemmel (1644-1645). (2014) COLLECTANEA SANCTI MARTINI: A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG GYŰJTEMÉNYEINEK ÉRTESÍTŐJE 2064-4205 2 291-342
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24419191] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24419191, Kapcsolat: 24419191
 8. Benda Borbála. "Vígan voltunk..." – Akikkel Batthyány I. Ádám együtt mulatott. (2013) In: Batthyány I. Ádám és köre pp. 191-197
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[24653814] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24653814, Kapcsolat: 24653814
 9. Pálffy Géza. Rendkívüli források a horvát nemzeti szimbólumok történetéhez: Horvátország zászlajának legkorábbi ábrázolásai a 16–17. századból. (2013) In: Archivariorum historicorumque magistra pp. 409-432
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2699601] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2699601, Kapcsolat: 24113577
 10. Pálffy Géza. A Batthyány család és a dunántúli határvédelem a XVI–XVII. században. (2013) In: Batthyány I. Ádám és köre pp. 41-66
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2472850] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2472850, Kapcsolat: 24653836
 11. Koltai András. Batthyány Ádám: Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén. (2012) ISBN:9786155035036
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2590816] [Validated]
  Független, Idéző: 2590816, Kapcsolat: 22806309
 12. Dominkovits Péter. Az állami pénzügyigazgatás és főúri szolgálat kettőssége: A kamarai hivatalviselő, főúri familiáris Rauch Dániel. (2012) In: A történettudomány szolgálatában pp. 95-106
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26073899] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26073899, Kapcsolat: 22802265
Martí Tibor. Los antecedentes del viaje a Roma del Cardenal Péter Pázmány en 1632. (2011) In: La Dinastía de los Austria pp. 175-205, 1849467
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1849467]
 1. González Cuerva Rubén. The role of confessor-ambassador: The Capuchin Diego de Quiroga and Habsburg politics. (2020) In: Confessional Diplomacy in Early Modern Europe pp. 120-138
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31788651] [Approved]
  Független, Idéző: 31788651, Kapcsolat: 29747238
 2. Rotraud Becker. The scandal surrounding Cardinal Pázmány’s visit to Rome in 1632 according to the reports of the nuncio in Vienna. (2019) In: “Negozio del S.r Card. Pasman”. pp. 23-90
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30704935] [Approved]
  Mention count: 3
  Független, Idéző: 30704935, Kapcsolat: 28192844
 3. Francisco de. Entre el rey Católico y el papa: Los cardenales españoles durante los valimientos de Lerma y Olivares. (2017)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[26999101] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26999101, Kapcsolat: 26999101
 4. Alberto Martín Monge. El cardenal don Gil de Albornoz (1579-1649): consejero y diplomático de Felipe IV. (2017) Tiempos Modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna 1699-7778 34 (2017) 1 90-107
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30827876] [Approved]
  Független, Idéző: 30827876, Kapcsolat: 28332946
 5. Ángel Rivas. Entre Madrid, Roma y Nápoles. El VI Conde de Monterrey y el gobierno de la Monarquía Hispánica (1621-1653). (2015)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[26504925] [Admin approved]
  Mention count: 2
  Független, Idéző: 26504925, Kapcsolat: 26504925
 6. Korpás Zoltán. Las historias personales perdidas:: «lo húngaro» y el teatro del Siglo de Oro (interpretación y cercanía de la lejanía física). (2014) HIPOGRIFO-REVISTA DE LITERATURA Y CULTURA DEL SIGLO DE ORO 2328-1308 2 2 43-61
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26504895] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26504895, Kapcsolat: 26504895
 7. Pavel Marek. La embajada española en la corte imperial (1558-1641): Figuras de los embajadores y estrategias clientelares. (2013) ISBN:9788024624488
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23849768] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23849768, Kapcsolat: 23849795
 8. Rotraud Becker. Der Skandal um den Rombesuch Kardinal Pázmánys im Spiegel der Nuntiaturberichte des Jahres 1632. (2012) QUELLEN UND FORSCHUNGEN AUS ITALIENISCHEN ARCHIVEN UND BIBLIOTHEKEN 0079-9068 1865-8865 92 381-429
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23126812] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23126812, Kapcsolat: 23214265
 9. Bán Mónika Edina. Családi kapcsolatok az Ausztriai Ház diplomáciájában. (2012) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 96 3-4 305-307
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[31883931] [Approved]
  Független, Idéző: 31883931, Kapcsolat: 29864603
Martí Tibor. A füleki ferences rendház régi állománya: Katalógus. (2012), 2155417
Book/Monograph (Book)/Scientific[2155417]
 1. Monok István. Könyvtári (?) problémák. (2020) ISBN:9789637451614
  Book/Monograph (Book)/Scientific[31405117] [Validated]
  Független, Idéző: 31405117, Kapcsolat: 29847465
 2. Túri Klaudia. Egy szeráfi prognosztikon. (2017) In: Lelkiség és irodalom pp. 475-479
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26835986] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26835986, Kapcsolat: 26834816
 3. Wéber Adrienn. Adalékok a Tolna megyei éremgyűjtés reformkori történetéhez: Simonfalvay Antal paksi káplán küldeményei a Pécsi Püspöki Könyvtár gyűjteményében.. (2014) PAKSI MÚZEUMI FÜZETEK 1586-7757 7 1 149-269
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3350196] [Admin approved]
  Mention count: 2
  Független, Idéző: 3350196, Kapcsolat: 28506492
 4. Käfer István et al. Ave Tyrnavia!: Opera Impressa Tyrnaviae Typis Academicis 1648–1777. (2013) ISBN:9789632006109
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23505176] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23505176, Kapcsolat: 23505176
 5. M Horváth. A Füleki ferences rendház könyvtárának régi állománya, Katalógus, összeállította Martí Tibor, Eger, Esterházy Károly Főiskola, 2012 (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 7. kötet). (2013) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 129 4 533-537
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[23725318] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23725318, Kapcsolat: 23725318
Martí Tibor. Az Esterházyak vitézi ethosza a 17. században. (2012) In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában pp. 398-409, 1856387
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1856387]
 1. Rábel Kristóf. Esterházy János győri vicekapitánysága. (2018)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[27431689] [Approved]
  Független, Idéző: 27431689, Kapcsolat: 27431691
 2. Kis Cynthia. Asszonysorsok a kora újkori Magyarországon:: Egy anyós és egy meny kapcsolata. MA szakdolgozat. (2017)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[26675980] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26675980, Kapcsolat: 26675979
 3. Pintér Márta Zsuzsanna. Ünnep és teatralitás: Esterházy Pál nádorrá választása. (2015) In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás pp. 459-476
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2903856] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2903856, Kapcsolat: 24832214
 4. Ács Pál. Sárkányölő a csodakabinetben: Kuriozitás és hőskultusz Esterházy Pál Egy csudálatos ének című versében. (2012) In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában pp. 265-280
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2154394] [Approved]
  Független, Idéző: 2154394, Kapcsolat: 22806938
Martí Tibor et al. Pázmány Péter kiadatlan követi instrukciója (1632. február 14.). (2013) MAGYAR SION 1337-2491 7 (49) 1 139-147, 2446312
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2446312]
 1. LIKTOR Zoltán Attila. A rendi dualizmus garanciáinak jelentősége a Magyar Királyságban: Különös tekintettel a 16–17. századi Habsburg-magyar (közjogi) viszonyra. (2020)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[31607758] [Admin approved]
  Mention count: 2
  Független, Idéző: 31607758, Kapcsolat: 29510780
 2. Liktor Zoltán Attila. Az első Habsburg-Magyarország (1437–1457) I.: Célkeresztben Habsburg Albert dekrétuma (1439) és az annak vonzáskörében lévő gyakorlat. (2017) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 13 4 219-244
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27192518] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27192518, Kapcsolat: 27833628
Martí Tibor. Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek nemzetközi és hazai kapcsolatrendszeréhez:: három kiadatlan Pázmány-levél. (2013) In: Pázmány nyomában pp. 315-322, 2361162
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2361162]
 1. Lippay György et al. „Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak”.: Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez (1635–1665). (2015) ISBN:9789633082096
  Book/Edition of primary sources (Book)/Scientific[2912889] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2912889, Kapcsolat: 24639944
 2. Kozicz János. A török elleni harcok vitézi hagyománya a Koháry családban. (2015) In: Koháry István Emlékkönyv pp. 19-52
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[24727712] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24727712, Kapcsolat: 24727712
 3. Hargittay Emil. Pázmány nyomában:Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, szerk. Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Vác, Mondat Kiadó, 2013, 512 l.. (2014) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 118 4 566-576
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[2824950] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2824950, Kapcsolat: 24358310
Martí Tibor. A téli hadjárat kimagasló elismerése: az Aranygyapjas Rend. (2014) IRODALMI MAGAZIN 2063-8019 2 4 17-18, 2876326
Journal Article/Article (Journal Article)/Popular science[2876326]
 1. LIKTOR Zoltán Attila. A rendi dualizmus garanciáinak jelentősége a Magyar Királyságban: Különös tekintettel a 16–17. századi Habsburg-magyar (közjogi) viszonyra. (2020)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[31607758] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31607758, Kapcsolat: 29685529
 2. Boda Miklós. Adriai tengernek Syrenaia, Anno M.DC.LI: "Groff Zrini Miklos" költeményeinek bécsi kiadásáról - kérdőjelekkel. (2020) In: Itáliából Itáliába pp. 89-98
  Chapter in Book/Review (Chapter in Book)/Scientific[31643860] [Approved]
  Független, Idéző: 31643860, Kapcsolat: 29864582
 3. Pálffy Géza. Költő és hadvezér?: A politikus, katona és költő–író Zrínyi Miklós különféle lojalitásai és identitásai. (2017) In: Határok fölött pp. 15-26
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3244390] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3244390, Kapcsolat: 26657135
 4. Pálffy Géza. Zrínyi Miklós nagy napja: Az 1663-1664. évi török háború egyik meghatározó eseménye: a vati hadimustra 1663. szeptember 17-én. A szigetvári hős halála 450. és dédunokája, az első magyar tábornok kinevezése 370. évfordulójának emlékére. (2016) ISBN:9789639818439
  Book/Monograph (Book)/Scientific[25957240] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25957240, Kapcsolat: 25957240
 5. Pálffy Géza. Költő és hadvezér?: A politikus, katona és költő–író Zrínyi Miklós különféle lojalitásai és identitásai. (2014) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 127 4 867-880
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2788460] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2788460, Kapcsolat: 24639890
Martí Tibor. Familienwappen und Lebensdaten von Palatin Paul Esterházy im Wappenbuch des Ordens vom Goldenen Vlies. (2014) In: Wiener Archivforschungen = Bécsi levéltári kutatások pp. 223-232, 2785920
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2785920]
 1. Gyulai Éva. Gyermekkirály a Magyar Királyság trónján (Pozsony, 1687. december 9.) – I. József koronázásának ikonográfiai reprezentációja: A child king on the throne of Hungary: Iconographic representation of King Joseph I’s coronation (Pressburg/Prešperok, 9 Dec. 1687). (2015) TÖRTÉNELEM ÉS MUZEOLÓGIA - MISKOLCI INTERNETES FOLYÓIRAT 2064-7530 2 2 18-46
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3002249] [Approved]
  Független, Idéző: 3002249, Kapcsolat: 26274024
 2. Gyulai Éva. Gyermekkirály a Magyar Királyság trónján – I. József koronázásának (Pozsony, 1687. dec. 9.) ikonográfiai reprezentációja. (2014) In: Doba kuruckých bojov. Kuruc küzdelmek kora pp. 72-100
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26485062] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26485062, Kapcsolat: 26485062
Martí Tibor. Gr. Esterházy László – egy fiatal nyugat-dunántúli arisztokrata katonai karrierje. (2014) In: Társadalom- és életmód-történeti kalandozások térben és időben pp. 67-76, 2708806
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2708806]
 1. Barta M. János. Csáky István (1635–1699) gróf pályaképe országbírói kinevezéséig. (2019)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[30728794] [Checked]
  Mention count: 2
  Független, Idéző: 30728794, Kapcsolat: 28219121
 2. Tóth Hajnalka. Mennyit ér egy magyar lovas hadnagy?: Egy rabkiváltás története diplomáciatörténeti kontextusban a 17. század közepéről. (2018) SZÁZADOK 0039-8098 152 2 247-284
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3375429] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3375429, Kapcsolat: 27430812
 3. Rábel Kristóf. Esterházy János győri vicekapitánysága. (2018)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[27431689] [Approved]
  Független, Idéző: 27431689, Kapcsolat: 27431689
 4. Tóth Hajnalka. „Unutulmuş Biriyim”: 17. Yüzyıl Ortasında Macar Süvari Subay ile Budinli Türk Çavuşun Serbest Bırakılma Hikâyeleri. (2017) GUNEY DOGU AVRUPA ARASTIRMALARI DERGISI / JOURNAL OF SOUTH-EASTERN EUROPEAN STUDIES 0378-3863 24 2013/2 49-67
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3139996] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3139996, Kapcsolat: 28506630
 5. Barta M János. Csáky István szatmári főkapitánysága (1661-1670). (2017) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 130 3 719-744
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3277551] [Approved]
  Független, Idéző: 3277551, Kapcsolat: 26864170
 6. Bolyósné Ujfalusi Éva et al. A 2014. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája. (2016) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 129 4 1173-1235
  Journal Article/Bibliography (Journal Article)/Scientific[26493185] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26493185, Kapcsolat: 29864595
Martí Tibor. Gróf Esterházy László (1626-1652): Fejezetek egy arisztokrata család történetéhez. (2014), 2445549
Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2445549]
 1. Kádár Zsófia. Jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században: A pozsonyi, győri és soproni kollégiumok. (2020) ISBN:9789634162131
  Book/Monograph (Book)/Scientific[31356953] [Approved]
  Független, Idéző: 31356953, Kapcsolat: 29849548
 2. Monok István et al. Esterhasiana Biblioteca: A gyűjtemény története és könyvanyagának rekonstrukciója. (2020) ISBN:9789637451621
  Book/Monograph (Book)/Scientific[31595385] [Validated]
  Mention count: 2
  Független, Idéző: 31595385, Kapcsolat: 29847478
 3. Szabados János. Újabb javaslat a vezekényi csata értelmezéséhez. (2019) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 132 4 783-808
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30943971] [Admin approved]
  Mention count: 6
  Független, Idéző: 30943971, Kapcsolat: 28470327
 4. Szabados János. "Ih awer befleise mih, daß ih sie beidte zue nahbarn mahen khan." – Die Karriere des deutschen Renegaten (Hans Caspar) in Ofen (1627–1660) im politischen und kulturellen Kontext. Teil I.: Die Berichte Hans Caspars (1640-1659) - Eine Quellenedition. Teil II.. (2019)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[30408979] [Validated]
  Független, Idéző: 30408979, Kapcsolat: 28134576
 5. Viskolcz Noémi et al. Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. (2019) ISBN:9789630997249
  Book/Edition of primary sources (Book)/Scientific[30743008] [Validated]
  Mention count: 4
  Független, Idéző: 30743008, Kapcsolat: 28250935
 6. Erdélyi Gabriella. Esterházy Miklós mint családfő: utódlás és érzelmek egy 17. századi arisztokrata dinasztiában és mozaikcsaládban.. (2019) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 61 4 p. 453
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31038224] [Approved]
  Független, Idéző: 31038224, Kapcsolat: 29810588
 7. Barta M. János. Csáky István (1635–1699) gróf pályaképe országbírói kinevezéséig. (2019)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[30728794] [Checked]
  Mention count: 6
  Független, Idéző: 30728794, Kapcsolat: 28219091
 8. Erdélyi Gabriella. Stepfamily Relationships in Autobiographical Writings from Seventeenth-Century Hungary. (2018) In: Stepfamilies in Europe, 1400-1800 pp. 146-167
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3155047] [Approved]
  Mention count: 2
  Független, Idéző: 3155047, Kapcsolat: 27440162
 9. Tóth Hajnalka. Mennyit ér egy magyar lovas hadnagy?: Egy rabkiváltás története diplomáciatörténeti kontextusban a 17. század közepéről. (2018) SZÁZADOK 0039-8098 152 2 247-284
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3375429] [Admin approved]
  Mention count: 5
  Független, Idéző: 3375429, Kapcsolat: 27430806
 10. Zvara Edina. Esterházy Pál protestáns könyvei. (2018) In: Folyamatosság és változás pp. 279-291
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3413862] [Validated]
  Független, Idéző: 3413862, Kapcsolat: 28506574
 11. Rábel Kristóf. Esterházy János győri vicekapitánysága. (2018)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[27431689] [Approved]
  Mention count: 9
  Független, Idéző: 27431689, Kapcsolat: 27430848
 12. Pálffy Géza. Die Krönungsfahnen in der Esterházy Schatzkammer auf Burg Forchtenstein: Die Geschichte der Krönungsfahnen der Länder der Stephanskrone vom Spätmittelalter bis Anfang des 20. Jahrhunderts. (2018) ISBN:9783950428797
  Book/Monograph (Book)/Scientific[30608906] [Approved]
  Független, Idéző: 30608906, Kapcsolat: 28134538
 13. Balogh Máté. Az 1646–1647-es pozsonyi országgyűlés egy résztvevő szemével.: Felsőkáldi Káldy Ferenc levelei dominuszának, Batthyány I. Ádámnak. (2018) In: Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére pp. 51-65
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30975387] [Approved]
  Független, Idéző: 30975387, Kapcsolat: 28506527
 14. Kádár Zsófia. A soproni jezsuita kollégium működésének első szakasza (1636–1671). (2018) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 72 2 147-186
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3409269] [Approved]
  Független, Idéző: 3409269, Kapcsolat: 28506480
2021-05-14 02:53