Molnár Tamás. „Megbosszulni vagy nem bosszulni”, avagy a bosszú jogi szempontból a Hamlet, dán királyfi című drámában. (2001) Megjelent: Studia Collegii de Stephano Bibó nominati. Tomus II. 2000 pp. 341-349, 30681932
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30681932]
 1. Csaba Varga. Literature? A Substitute for Legal Philosophy?. (2013) The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature 6 28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23859567] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23859567, Kapcsolat: 31662931
 2. Fekete Éva. Gondolat, akarat, döntés és cselekvés a Hamletben. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27204896] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27204896, Kapcsolat: 31664667
Molnár Tamás. A ius publicum és ius privatum elhatárolása a római jogban. (2002) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 6 4 64-72, 2089917
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2089917]
 1. Jakab András. Közjog, magánjog, polgári jog – A dogmatikatörténet Próteuszai és az új Ptk. tervezete. (2007) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 48 1 3-27
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2040577] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2040577, Kapcsolat: 23718947
 2. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2038449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 22688937
 3. Jakab András. A jogrendszer horizontális tagozódása. (2005) JURA 1218-0793 11 2 91-100
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2040624] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2040624, Kapcsolat: 31659687
 4. Jakab András. A jogszabálytan főbb kérdéseiről. (2003) ISBN:9633883997
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2041234] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2041234, Kapcsolat: 22688934
Molnár Tamás. A csatlakozási szerződés jogi természete. (2004) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA (1995-2006) 1218-8956 52 5 178-193, 2089785
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2089785]
 1. Csuhány Péter et al. 2/A. § [Európai Unió]. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja. pp. 238-270
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1497834] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1497834, Kapcsolat: 22687566
 2. Györkös Péter et al. A magyar jog illeszkedése a közösségi joghoz. (2007) Megjelent: Európai közjog és politika pp. 1009-1081
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1499821] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1499821, Kapcsolat: 22688912
 3. Csuhány Péter. A közösségi és a magyar jog kapcsolata az Alkotmány 2/A §-ának tükrében. (2006) Megjelent: Invia virtutis nulla est via. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2005 p. [1]
  Könyvrészlet[22688906] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22688906, Kapcsolat: 22688906
Molnár Tamás. „Amerikából jöttem, mesterségem címere: pre-emption”: A szabályozási terület elfoglalása, mint előfoglalási helyzet az Európai Közösségek és az Amerikai Egyesült Államok jogában. (2004) Megjelent: Est quadam prodire tenus : tudományos Diákköri dolgozatok, 2003 pp. 223-246, 2088220
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2088220]
 1. László Komáromi. The EU Migrant Quota Referendum in Hungary - The Legal Aspects of a Primarly Politival Device. (2018) Megjelent: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2017 pp. 61-82
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27691266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27691266, Kapcsolat: 27691266
 2. Szmodis Jenő. Gondolatok a migráció jogi szabályozása kapcsán.. (2017) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 18 1 162-177
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3211396] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3211396, Kapcsolat: 27654251
 3. Szabó Krisztián Bence. Az Európai Unió jogának hatása a magyar közjog rendszerére. (2005) Megjelent: Inter Cuncta Leges et percontabere Doctos : Tudományos Diákköri Dolgozatok 2004 pp. 203-223
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26118603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26118603, Kapcsolat: 22688926
Molnár Tamás. Az Alkotmány 7. § (1) bekezdése a monista - dualista koncepciók szemszögéből de lege lata, illetve de lege ferenda. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 11 649-660, 2089784
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2089784]
 1. Ádány Tamás. A nemzetközi jog és a belső jog kapcsolata. (2020) Megjelent: A magyar közjog alapintézményei pp. 229-227
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31383340] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31383340, Kapcsolat: 29486157
 2. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről. (2018)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[27189143] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27189143, Kapcsolat: 27866769
 3. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről. (2018)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[30484340] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30484340, Kapcsolat: 27916638
 4. Sulyok Gábor. Incorporation of International Law into Domestic Law under the Fundamental Law of Hungary. (2013) Megjelent: The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013 pp. 31-50
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2461971] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2461971, Kapcsolat: 23574387
 5. Viktoria Fichtner-Fülöp. Einfluss des Verfassungsrechts und des internationalen Rechts auf die Ausgestaltung der sozialen Sicherheit in Ungarn. (2012) ISBN:9783832976132
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[24315719] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24315719, Kapcsolat: 24315719
 6. Sulyok Gábor. A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása. (2012) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 4 1 17-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2123639] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2123639, Kapcsolat: 22687520
 7. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2038449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 22687495
 8. Drinóczi Tímea. A nemzetközi jog beszűrődése a magyar jogforrási rendszerbe’. (2005) MAGYAR JOG 0025-0147 52 10 599-608
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1736350] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1736350, Kapcsolat: 22821871
Lehoczki Bernadett Judit et al. Világpolitikai lexikon, 1945-2005. (2005) ISBN:9633897831, 2091260
Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[2091260]
 1. Kozma Klementina. Befagyott konfliktus a posztszovjet térségben – Transznyisztria: egy elfelejtett világ. (2018) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 2732-3226 146 5 64-72
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3421959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3421959, Kapcsolat: 27817877
 2. Selján Péter. Oroszország és a szíriai polgárháború. (2017) NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE 1789-5286 2559-8651 9 5 14-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3276266] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3276266, Kapcsolat: 28079638
 3. Arday Lajos. Közép-Európa és a Visegrádi Négyek. (2015) SOUTH-EAST EUROPE: INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY 2062-1973 2062-1973 6 1 p. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30403593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30403593, Kapcsolat: 27817912
 4. Selján Péter. Harc az Iszlám Állam ellen. (2014) NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE 1789-5286 2559-8651 7 5 63-74
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3113153] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3113153, Kapcsolat: 24430461
 5. Boda József. A nemzetközi szervezetek válságkezelő tevékenysége. (2014) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 2 1 42-62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24430374] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24430374, Kapcsolat: 24430374
 6. Remek Éva. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája a Lisszaboni Szerződés után. (2012) SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 1785-1181 2012 1 44-53
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2217111] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2217111, Kapcsolat: 28079651
 7. Tarrósy István. New South-South Dynamics and the Effects on Africa. (2011) Megjelent: The African State in a Changing Global Context pp. 17-33
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1436309] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1436309, Kapcsolat: 24430368
 8. Tarrósy István. Sino–afrikai kapcsolatok a világpolitika rendszerében: Kölcsönös hasznok és lehetőségek a 21. században. (2008) KÜLÜGYI SZEMLE 1587-9089 4 81-94
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23469648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23469648, Kapcsolat: 23469648
 9. Tarrósy István. Az el nem kötelezettek mozgalma (1955- 2005). (2006) Megjelent: Pécsi Politikai Tanulmányok III. pp. 63-72
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1338250] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1338250, Kapcsolat: 24430410
 10. Tarrósy István. Need for non-alignment in our global world?: The Non-Aligned Movement Today and Tomorrow. (2005) CROATIAN INTERNATIONAL RELATIONS REVIEW 1331-1182 11 40-41 157-163
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1338092] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1338092, Kapcsolat: 28079643
Molnár Tamás. Az európai jogfejlődés hatása a magyar alkotmányfejlődésre az emberi jogok területén. (2005) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 16 2 [57]-63, 2089782
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2089782]
 1. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről. (2018)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[30484340] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30484340, Kapcsolat: 27916663
 2. Drinóczi Tímea. Többszintű alkotmányosság működésben – alkotmányos párbeszéd Magyarországon: Akadémiai doktori értekezés. (2017)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[3262144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3262144, Kapcsolat: 31659723
 3. Szabó Marcel. The Effects of the European Convention on Human Rights and the Strasbourg Case Law on the Development of Hungarian Law. (2015) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 56 1 59-71
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2931831] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2931831, Kapcsolat: 24963577
 4. Blutman László et al. A nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra. (2014) ISBN:9789632582146
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2590950] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2590950, Kapcsolat: 23773595
 5. Szalai Anikó. A Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezésének megjelenése a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában. (2012) Megjelent: Dikaiosz logosz pp. 369-374
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2234880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2234880, Kapcsolat: 22687426
 6. Szalai Anikó. Az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezésének megjelenése a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában. (2010) KÜL-VILÁG (ONLINE) 1785-5284 7 4 14-21
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2053705] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2053705, Kapcsolat: 22687408
 7. Blutman László. A nemzetközi jog használata az Alkotmány értelmezésénél. (2009) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 64 7-8 301-315
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2319229] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2319229, Kapcsolat: 22687362
 8. Kende Tamás. Európai közjog és politika. (2007) ISBN:9789632249209
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1496744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1496744, Kapcsolat: 22687395
 9. Kende Tamás. Európai közjog és politika. (2006) ISBN:9632248899
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1610608] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1610608, Kapcsolat: 22687393
Molnár Tamás. Gondolatok az Európai Unió alapját képező nemzetközi szerződések magyar jogba történő beépüléséről. (2005) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 60 9 388-394, 2089780
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2089780]
 1. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről. (2018)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[30484340] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30484340, Kapcsolat: 27916675
 2. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2038449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 22687360
 3. Csuhány Péter. A közösségi és a magyar jog kapcsolata az Alkotmány 2/A §-ának tükrében. (2006) Megjelent: Invia virtutis nulla est via. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2005 p. [1]
  Könyvrészlet[22688906] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22688906, Kapcsolat: 22687356
Jeney Petra et al. Az Európai Unió működése és felépítése. (2006) Megjelent: Európai közjog és politika pp. 183-262, 1780203
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1780203]
 1. Halász Zsolt. Az intézményközi megállapodás az Európai Unió költségvetési rendszerében. (2008) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X IV.2008/4. 181-198
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2331424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2331424, Kapcsolat: 28106916
Molnár Tamás. Az állampolgárság megítélése a nemzetközi jogban és a közösségi jogban, avagy messze esett-e az alma a fájától?. (2006) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 17 2 [69]-89, 2089777
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2089777]
 1. Ganczer Mónika. Az uniós polgárság természete, összevetése az állampolgársággal. (2022) Megjelent: Az uniós polgárság elmélete és gyakorlata pp. 27-41
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33527666] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33527666, Kapcsolat: 32639622
 2. Ganczer Mónika. A magyar állampolgárság belső jogi szabályozásának nemzetközi jogi keretei. (2021) Megjelent: A nemzetközi jog, az uniós jog és a nemzetközi kapcsolatok szerepe a 21. században pp. 141-154
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32519162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32519162, Kapcsolat: 31958450
 3. Ganczer Mónika. Állampolgárság. (2021) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32551368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32551368, Kapcsolat: 31050627
 4. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről. (2018)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[30484288] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30484288, Kapcsolat: 27916554
 5. Ganczer Mónika. Állampolgárság és államutódlás. (2013) ISBN:9786155376221
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2486204] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2486204, Kapcsolat: 23773603
 6. Ganczer Mónika. Az állampolgárság más államok általi elismerése és az effektivitás elve. (2012) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 53 1 29-62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2172440] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2172440, Kapcsolat: 22951372
 7. Tóth Judit. Report on Migrant Workers in Hungary 2006. (2007)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[21254074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21254074, Kapcsolat: 22687344
 8. Dux László. A migráns munkavállalók jogvédelmének multilaterális eszközei. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22687352] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22687352, Kapcsolat: 22687352
Molnár Tamás. Van új a nap alatt: a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárást újrakodifikáló törvény. (2006) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 61 2 39-53, 2089779
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2089779]
 1. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről. (2018)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[27189143] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27189143, Kapcsolat: 27877040
 2. Sulyok Gábor. Incorporation of International Law into Domestic Law under the Fundamental Law of Hungary. (2013) Megjelent: The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013 pp. 31-50
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2461971] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2461971, Kapcsolat: 23574438
 3. Sulyok Gábor. A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása. (2012) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 4 1 17-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2123639] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2123639, Kapcsolat: 22691543
 4. Blutman László. A nemzetközi szerződések törvénybe iktatása: homokszemek a gépezetben. (2010) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 3 1 7-14
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2319228] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2319228, Kapcsolat: 22687340
Molnár Tamás. A nemzetközi jog és a magyar jogrendszer viszonya 1985-2005. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 - 2005 pp. 914-944, 2088201
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2088201]
 1. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről. (2018)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[30484340] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30484340, Kapcsolat: 27916684
 2. Plázár Réka. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek helye és szerepe a magyar jogrendszerben. (2018) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 19 4 104-125
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30375671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30375671, Kapcsolat: 27916687
 3. Shelton Dinah. International Law in Domestic Systems. (2012) Megjelent: General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy o Comparative Law/ Rapports Généraux du XVIIIème Congrès d... pp. 509-540
  Könyvrészlet[22687102] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22687102, Kapcsolat: 22687102
 4. Sulyok Gábor. A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása. (2012) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 4 1 17-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2123639] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2123639, Kapcsolat: 22687103
 5. Chronowski Nóra et al. Hungary. (2011) Megjelent: International and Domestic Legal Systems: Incorporation, Transformation, and Persuasion pp. 259-287
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24092159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24092159, Kapcsolat: 22687098
 6. Fazekas Flóra. A magyar Alkotmánybíróság viszonya a közösségi jog elsőbbségéhez egyes tagállami alkotmánybírósági felfogások tükrében. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2388264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2388264, Kapcsolat: 22687084
Molnár Tamás. The Relationship of International Law and the Hungarian Legal System 1985 –2005. (2007) Megjelent: The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005 pp. 468-483, 2088208
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2088208]
 1. Láncos Petra Lea. The Innocuous impact of Pan-European General Principles of Good Administration on Hungarian Law and Practice. (2020) Megjelent: Good Administration and the Council of Europe pp. 451-477
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31490318] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31490318, Kapcsolat: 29310990
 2. Hoffmann Tamás et al. Country report - Hungary.. (2017) Megjelent: Transnational judicial dialogue on international law in Central and Eastern Europe. Annex - Country Reports pp. 47-104
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3304527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3304527, Kapcsolat: 27655479
 3. Lando KIrchmair. Theory of the Law Creators' Circle: Re-Conceptualising the Monish-Dualism-Pluralism Debate. (2016) GERMAN LAW JOURNAL 2071-8322 2071-8322 17 2 179-214
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25953296] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25953296, Kapcsolat: 26294311
 4. Kirchmair Lando. A jogalkotói körök elmélete : A monizmus-dualizmus-pluralizmus vita új alapokra helyezve. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 7-8 384-400
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3121934] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3121934, Kapcsolat: 26669084
 5. Csatlós Erzsébet. The Application of International Law as an Instrument of Interpretation in Hungary – The Practice of the Constitutional Court and Ordinary Courts in a Comparative Approach. (2014) Megjelent: Internationale Konferenz zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Rechtsvergleichung der Universität Szeged = International ... pp. 127-144
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2961433] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2961433, Kapcsolat: 24894328
 6. Varga Réka. Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees. (2014) ISBN:9789633081730
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2749360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2749360, Kapcsolat: 24133250
 7. Sulyok Gábor. Incorporation of International Law into Domestic Law under the Fundamental Law of Hungary. (2013) Megjelent: The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013 pp. 31-50
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2461971] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2461971, Kapcsolat: 23574379
 8. Chronowski Nóra et al. Country report on the application of international law in the Hungarian legal system: Project 10-ECRP-028 'International Law through the National Prism: the Impact of Judicial Dialogue'. (2013)
  Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb) | Tudományos[2431810] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2431810, Kapcsolat: 24256904
 9. Varga Réka. Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2238654] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2238654, Kapcsolat: 23573326
 10. Anneli Albi. The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985-2005. (2011) EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW REVIEW 1574-0196 1744-5515 7 2 332-335
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[22280021] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22280021, Kapcsolat: 27785770
 11. The British Institute et al. Implementation of International Humanitarian Law & International Human Rights Law: Hungary, Country Report. (2009)
  Könyv[22685844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22685844, Kapcsolat: 22685844
Illés S et al. Hungary in the Schengen system: bastion or gateway?: Qualitative and quantitative analysis of the Schengen-based visa system and visa issuance practice in Hungary. (2009), 2306430
Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[2306430]
 1. Salah M et al. News Exposure and Immigration Acceptance: An analytical study on how news exposure associated with immigration acceptance in the United Kingdom and Hungary during the refugee crisis. (2020)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[32472269] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32472269, Kapcsolat: 30836866
 2. Gödri Irén et al. Immigration from the Former Soviet Union to Hungary: Economic mobility rooted in historical links and ethnic ties. (2020) Megjelent: Migration from the Newly Independent States pp. 485-511
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31306037] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31306037, Kapcsolat: 31009630
 3. Bocskor Ákos. Anti-Immigration Discourses in Hungary during the ‘Crisis’ Year: The Orbán Government’s ‘National Consultation’ Campaign of 2015. (2018) SOCIOLOGY 0038-0385 1469-8684 52 3 551-568
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3418545] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3418545, Kapcsolat: 27718472
 4. Molodikova I. Yeni Üye Devletlerde Yeni Müslüman Toplumların Oluşumu: Macaristan Örneği. (2017) YENI TÜRKIYE 1300-4174 23 137-149
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31121698] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31121698, Kapcsolat: 28737657
 5. Böröcz József. The collapse of state socialism in the "soviet bloc" and global labor migration. (2014) Megjelent: Labor and global justice : essays on the ethics of labor practices under globalization pp. 85-104
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25226319] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25226319, Kapcsolat: 25226319
 6. Töttős Ágnes. Merre tart az Európai Unió migrációs politikája? Az Európai Unió migrációs politikájának hangsúlyeltolódása, különös tekintettel a munkavállalási célú migrációra. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24894178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24894178, Kapcsolat: 24894178
 7. Töttős Ágnes. Merre tart az Európai Unió legális migrációs politikája?: Az Európai Unió legális migrációs politikájának hangsúlyeltolódása, különös tekintettel a munkavállalási célú migrációra. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2589857] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2589857, Kapcsolat: 26306961
 8. Tóth J. Hungary. (2012) Megjelent: International Encyclopedia of Law: Migration Law pp. 1-48
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[22788778] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22788778, Kapcsolat: 22788785
 9. Ságvári Á. Visa policy as migration channel. (2011)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[22268916] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22268916, Kapcsolat: 22268916
 10. Irina Molodikova. Formation of new Muslim communities in ne w member states: the case of Hungary. (2011) Megjelent: Muslims in Poland and Eastern Europe: Widening the European Discourse on Islam pp. 222-239
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32613767] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32613767, Kapcsolat: 31010158
 11. Ságvári Ádám. A vízumpolitika mint migrációs csatorna. (2011)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[22805692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22805692, Kapcsolat: 22805692
 12. Gellérné Lukács Éva et al. A kutatás tárgya, célrendszere, folyamata. (2011) Megjelent: Magyarok munkavállalása Skandináviában : a magyar állampolgárok munkavállalása az EU északi tagállamaiban: Svédországban, Finno... pp. 9-13
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23185321] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23185321, Kapcsolat: 23185321
Molnár Tamás. A hontalanok helyzete a nemzetközi jogban, illetve a magyar jogban. (2009) Megjelent: A migrációs jog kézikönyve pp. 329-358, 2088833
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2088833]
 1. Gyulai Gábor. ENS Statelessness Index Survey: Hungary. (2019)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[30440691] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30440691, Kapcsolat: 27868509
 2. Tóth Judit. Külföldiek és hontalanok. (2018) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia pp. 1-24
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30316987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30316987, Kapcsolat: 27777859
 3. Berényi Katalin. (Ott)hontalanul Európában: Uniós jogalkotás a hontalanok védelmében a migrációs kifáradás időszakában.. (2016) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 64 1 30-46
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3356873] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3356873, Kapcsolat: 25484646
 4. Koller Marco. Államom, államom, miért nem vagyok a polgárod?. (2016)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[26665043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26665043, Kapcsolat: 26665043
 5. Gyulai Gábor. Statelessness in Hungary: The Protection of Stateless Persons and the. Prevention and Reduction of Statelessness. (2010) ISBN:9789638822871
  Könyv[22685791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22685791, Kapcsolat: 22685791
 6. Gyulai Gábor. Hontalanság Magyarországon: Jelentés a hontalanok védelméről, a hontalanság megelőzéséről és csökkentéséről. (2010) ISBN:9789638822888
  Könyv[22685788] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22685788, Kapcsolat: 22685788
 7. Gyulai Gábor. Practices in Hungary concerning the Granting of Non-harmonised Protection Statuses. (2009)
  Könyv[22685779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22685779, Kapcsolat: 22685779
 8. Gyulai Gábor. A nemzetközi védelem nem EU-harmonizált formái Magyarországon. (2009)
  Könyv[22685783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22685783, Kapcsolat: 22685783
Molnár Tamás et al. Az Alkotmány 7. §-ának kommentálása [A nemzetközi jog és a belső jog; jogalkotási törvény]. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja. pp. 357-386, 2040472
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2040472]
 1. Gombos Katalin et al. The Hungarian and German constitutional courts refused the ratification of the agreement on a Unified Patent Court. What’s next?. (2022) JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 1747-1532 1747-1540 17 1 35-44
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32633038] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32633038, Kapcsolat: 32388602
 2. Gombos Katalin et al. 9/2018. (VII. 9.) AB határozat - Európai Szabadalmi Bíróság. (2021) Megjelent: Az Alkotmánybírósági gyakorlat pp. 821-838
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32589408] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32589408, Kapcsolat: 30975251
 3. Ádány Tamás. A nemzetközi jog és a belső jog kapcsolata. (2020) Megjelent: A magyar közjog alapintézményei pp. 229-227
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31383340] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31383340, Kapcsolat: 29486150
 4. Chronowski Nóra. „Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével”. (2019) Megjelent: Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról pp. 197-212
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30732981] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30732981, Kapcsolat: 28590477
 5. Nagy Nikoletta. NATURA DREPTULUI INTERNAȚIONAL. (2019) Megjelent: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2018. november 22. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa pp. 93-96
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31368925] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31368925, Kapcsolat: 30302366
 6. Vincze Attila et al. Magyar alkotmányosság az európai integrációban [3. átd. bőv. kiad.]. (2018) ISBN:9789632583921
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3421909] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3421909, Kapcsolat: 29489492
 7. Hoffmann Tamás et al. Country report - Hungary.. (2017) Megjelent: Transnational judicial dialogue on international law in Central and Eastern Europe. Annex - Country Reports pp. 47-104
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3304527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3304527, Kapcsolat: 27669976
 8. Gáva Krisztián et al. Az Alaptörvény értékei - Tudástár. (2017) ISBN:9786155764769; 9786155764752
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[30607380] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30607380, Kapcsolat: 27679788
2023-03-25 19:07