Cieger A. A Bereg megyei politikai elit a dualizmus időszakában. (1997) Megjelent: Levéltári Évkönyv pp. 213-281, 199287
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[199287]
 1. Csekő Ernő. Nagy adófizetőből virilis megyebizottsági tag (?). A legnagyobb adófizetők névjegyzékének első összeállítása Tolna megyében (1871). (2019) Megjelent: "Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt" pp. 92-114
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30819740] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30819740, Kapcsolat: 28219383
 2. Szamborovszkyné Nagy Ibolya. „Politikai község mint erkölcsi testület.”: Közösségi építkezés Nagyberegen a dualizmus alkonyán. (2018) Megjelent: "Indivisibiliter ac Inseparabiliter", "Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul" pp. 97-116
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30419694] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30419694, Kapcsolat: 27841729
 3. Szilágyi László. Parlamentarizmus Szatmár vármegyében: Parlamenti választók és képviselőik a boldog békeidőkben (1867-1914). (2018) Megjelent: A történeti Szatmár vármegye II. pp. 186-267
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30755943] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30755943, Kapcsolat: 27841033
 4. Varga Bálint. Árpád a város fölött: Nemzeti integráció és szimbolikus politika a 19. század végének Magyarországán. (2017) ISBN:9789634160502
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3184692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3184692, Kapcsolat: 27020159
 5. Hajdú Anikó. Kultúra és politika kölcsönhatása a dualizmus kori Hont vármegyében. (2015) Megjelent: Határhelyzetek VIII. pp. 38-55
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26274893] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26274893, Kapcsolat: 26274902
 6. Pál Judit. Erdélyi főispánok a Tisza-éra végén (1890-91) (I.). (2009) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 20 3 54-62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2031549] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2031549, Kapcsolat: 27841712
 7. Kövér György. A politikatörténet "visszavétele". (2009) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 24 3 147-155
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1400993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1400993, Kapcsolat: 27877762
 8. Pál Judit. The Transylvanian Lord-Lieutenants after the Austro-Hungarian Monarchy Compromise. (2008) Megjelent: Cultural Dimensions of Elite Formation in Transylvania (1770–1950) pp. 138-158
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2514583] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2514583, Kapcsolat: 27841739
 9. Judit Pál. The Survival of the Traditional Elite: The Transylvanian Lord Lieutenant Corps in 1910. (2007) COLLOQUIA: JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN HISTORY 1223-5261 14 75-87
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2474441] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2474441, Kapcsolat: 27841734
 10. Szilágyi László. Ki legyen képviselő? (Parlamenti képviselőjelöltek a dualizmus kori Szabolcsban). (2000) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 1216-092X 4 417-428
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[10312537] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10312537, Kapcsolat: 10312537
Cieger A. A kormányférfi: A dualizmuskori kormányzati politika egyes kérdéseiről. (1998) SZÁZADVÉG 0237-5206 3 11 3-23, 199618
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[199618]
 1. Horváth Levente. EGY MINISZTERTANÁCSI ÜLÉS NYOMÁBAN: TISZA KÁLMÁN BUKÁSA A FORRÁSOK TÜKRÉBEN. (2021) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 XXVIII 2 253-275
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32648386] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32648386, Kapcsolat: 31062829
Cieger A. A Lónyay-Kappel-vagyon nyomában. Egy újarisztokrata család vagyoni helyzete és életkörülményei a 19. század második felében. (1998) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 40 1–2 87-112, 199617
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[199617]
 1. Szabó Andrea et al. A politikus és tudós - Szemelvények Lónyay Menyhért életéből. (2021) Megjelent: A "fináncztudomány" művelői pp. 81-99
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32539084] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32539084, Kapcsolat: 31062818
 2. Ferkovics Tibor. Tuzsér a dualizmus korában. (2019) ISBN:9786150059464
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30797877] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30797877, Kapcsolat: 30334800
 3. Kövér György. A biográfia nehézségei. (2002) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 17 2-3 245-262
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1401006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1401006, Kapcsolat: 10312889
 4. Gyáni G. A középosztály és polgárság múltja különös tekintettel a dualizmus kori Erdélyre. (2001) Megjelent: Erdélyi várostörténeti tanulmányok pp. 157-177
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1804525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1804525, Kapcsolat: 10312890
 5. Gyáni Gábor. Történetírásunk az évezred fordulóján. (2000) SZÁZADVÉG 0237-5206 5 18 117-140
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1716, Kapcsolat: 10312891
 6. Gyáni Gábor. Fejezetek a polgárság hazai történetéből. (2000) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 45 3 52-85
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1744, Kapcsolat: 10312892
 7. Gyáni Gábor. Az olvasó táblabíró. Középosztályi műveltség a 19. század végén. (1999) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 41 3-4 387-402
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1749] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1749, Kapcsolat: 10312893
Bihari Mihály. "Képzeljetek embert": Politikaelméleti tanulmányok Schlett István 60. születésnapjára barátaitól, pályatársaitól, tanítványaitól. (1999) ISBN:9639191299, 1021702
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1021702]
 1. Gerő András. A fogalmak foglya. Bibó István a XIX. század második felének magyar történelméről. (2001) BESZÉLŐ 0865-4093 6 10 94-105
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2085655] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2085655, Kapcsolat: 10313151
Cieger A. A magyar mikrotörténelem hajnala. (1999) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 14 4 87-112, 200055
Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[200055]
 1. Z Karvalics László. Kommunikációtörténelem, információtörténelem - melyik az egér, melyik az elefánt?. (2010) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 21 3 11-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2270714] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2270714, Kapcsolat: 29067641
 2. Szijártó M. István. Történeti antropológia és mikrotörténelem: az új társadalomtörténet. (2000) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 12 151-159
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1318091] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1318091, Kapcsolat: 10313152
 3. Kövér György. Hajnalhasadás? (Megjegyzések egy konferencia-beszámolóhoz.). (2000) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 15 1-2 240-240
  Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk) | Tudományos[10313153] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10313153, Kapcsolat: 10313153
Cieger A. A politika forgószínpadán: Lónyay Menyhért útja a politikában (1873-1875). (1999) SZÁZADOK 0039-8098 133 3 463-496, 200050
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[200050]
 1. Tamás Ágnes. „Talpra magyar, hí az urna!”: Választások és választási kampányeszközök élclapokban (1867–1875). (2020) ISBN:9786156112057
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31604913] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31604913, Kapcsolat: 29455079
Cieger A. Kormány a mérlegen - a múlt században: A kormány helye és szerepe a dualizmus politikai rendszerében, 1867-1875. (1999) SZÁZADVÉG 0237-5206 4 14 79-107, 200049
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[200049]
 1. Heka László. Hrvatsko-ugarska nagodba: Pravni odnos bana i hrvatskog ministra. (2019) ISBN:9789537963996
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30648747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30648747, Kapcsolat: 28197037
 2. László Heka. Analiza Austro-ugarske i Hrvatsko-ugarske nagodbe (u povodu 150. obljetnice Austro-ugarske nagodbe) (prethodno priopćenje). (2017) ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA SVEUCILISTA U RIJECI 1330-349X 1846-8314 38 2 855-880
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3249069] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3249069, Kapcsolat: 27775297
 3. Tóth-Barbalics Veronika. A magyar főrendiház választott tagjai. (2017) SZÁZADOK 0039-8098 151 2 311-354
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3264022] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3264022, Kapcsolat: 28975136
 4. Szabó Dániel. Széll Kálmán pártja és az 1901-es választás. (2015) Megjelent: Törvény, jog, igazság pp. 281-302
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25228334] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25228334, Kapcsolat: 25228334
 5. Stipta István. A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között. (2013) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 8 1 18-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2392686] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2392686, Kapcsolat: 23507650
 6. Pócza Kálmán. A kormányzás angol mintája [The British Model of Parliamentary Government]. (2013) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 22 1 47-67
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2099598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2099598, Kapcsolat: 23507751
 7. Dobszay Tamás. Zalai képviselők, képviselői szerepek, 1861-1875. (2012) Megjelent: Milyen nemzetet, kinek és hogyan?: Tanulmányok Magyarország történelméről 1780-1948 pp. 53-62
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2067182] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2067182, Kapcsolat: 22809027
 8. Miru György. Szabadság és politikai közösség: Kossuth Lajos politikai alapfogalmai. (2011) ISBN:9789634466253; 9789633366253
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1724206] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1724206, Kapcsolat: 27837332
 9. Schlett István. A politikai gondolkodás története Magyarországon. (2009) ISBN:9789637340888
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1472433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1472433, Kapcsolat: 22809022
 10. Pál Judit. Péchy Manó - a "mintahivatalnok". (2007) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 69 1-2 33-61
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2031557] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2031557, Kapcsolat: 27837396
 11. Roman Holec. Styri stretnutia a dve kariéry (gróf Gyula Andrássy a gróf Emmanuel Péchy). (2006) ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA 1336-9148 2453-7845 9 65-80
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2514419] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2514419, Kapcsolat: 27837399
Cieger A. Pártok (és parlamentarizmus) a dualizmuskori politikai gondolkodásában. (1999) Megjelent: "Képzeljetek embert" pp. 44-54, 200053
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[200053]
 1. Pócza Kálmán. A kormányzás angol mintája [The British Model of Parliamentary Government]. (2013) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 22 1 47-67
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2099598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2099598, Kapcsolat: 23507755
Cieger A. Ugocsa megye politikai vezető rétege a dualizmus időszakában.. (1999) KÁRPÁTALJAI MINERVA: A HUMÁN TUDOMÁNYOSSÁG FÓRUMA 1418-1185 3 1 5-51, 200054
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[200054]
 1. Orbán László. Ugocsa vármegye nemzetiségi és felekezeti elitjeinek összetétele 1890–1914 között. (2020) Megjelent: Doktorandusz hallgatók VII. és VIII. Konferenciájának tanulmányai pp. 167-192
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31297222] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31297222, Kapcsolat: 28974240
Cieger A. Magyarország politikai kultúrája a dualizmus időszakában. (2000) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 45 3 3-51, 200413
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[200413]
 1. Matolcsi Réka. Verbális erőszak és politikai kultúra: Szóbeli királysértési ügyek 1891 és 1914 között. (2021) Megjelent: Történelem és erőszak pp. 241-259
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32162862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32162862, Kapcsolat: 30289820
 2. Vörös Katalin. Női hangok a Magyar Iparoktatásban az első világháború időszakában. (2019) Megjelent: "Asszonyoknak igen sokat kell tudni..." pp. 95-111
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31202968] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31202968, Kapcsolat: 29828246
 3. Gerhard Péter. Deszkafalak és potyavacsorák: Választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán-korszakban. (2019) ISBN:9786158115612
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30701198] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30701198, Kapcsolat: 28188132
 4. Kelemen Roland. Military Jurisdiction in Hungary at the Time of the Dualism (1867-1918). (2017) ISBN:9786150008370
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3323697] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3323697, Kapcsolat: 29027300
 5. Csúr Gábor Attila. Henrik Pontoppidan műveinek magyarországi fogadtatástörténete. (2017) SKANDINAVISZTIKAI FÜZETEK 0236-6010 11 37-52
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3313225] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3313225, Kapcsolat: 29027308
 6. Vörös Katalin. Az iparoktatás külföldön: Kísérlet a dualizmus kori pedagógiai sajtó és iparoktatás-politika árnyalására. (2017) SZÁZADVÉG 0237-5206 22 83 81-99
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3278254] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3278254, Kapcsolat: 29027310
 7. Kelemen Roland. A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867-1949: Egy elfelejtett jogterület a jogalkotás tükrében. (2017) ISBN:9789636937638
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3252404] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3252404, Kapcsolat: 29027312
 8. Cseh Dániel. Jászberény politikai élete a dualizmus első évtizedében (1867-1876). (2014) JÁSZSÁGI ÉVKÖNYV 1217-7954 12 90-104
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3145311] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3145311, Kapcsolat: 29027303
 9. Kürti László. Liberty, equality and nationality: National liberalism, modernization and empire in Hungary in the 19th century. (2012) Megjelent: Liberal imperialism in Europe pp. 91-114
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2072728] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2072728, Kapcsolat: 29027317
 10. Gyáni G. Sajtótörténet a társadalomtörténész szempontjából. (2006) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO SCIENTIARUM MEDIALIUM 1788-1358 33 185-196
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[203131] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 203131, Kapcsolat: 29027306
 11. Sipos Balázs. A sajtó és a nemzetközi kapcsolatok a „hosszú huszadik század” első felében. (2002) Megjelent: Magyarország helye a 20. századi Európában pp. 79-91
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2176960] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2176960, Kapcsolat: 29828244
Cieger A. A bizalmatlanság kora: Lónyay Menyhért a kormány élén. (2001) SZÁZADOK 0039-8098 135 1 61-102, 200824
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[200824]
 1. Kövér György. A biográfia nehézségei. (2002) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 17 2-3 245-262
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1401006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1401006, Kapcsolat: 10313737
Cieger A. A hatalomra jutott liberalizmus és az állam a dualizmus első felének magyar politikai gondolkodásában. (2001) SZÁZADVÉG 0237-5206 6 20 95-118, 200823
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[200823]
 1. Cora Zoltán et al. Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I.: Tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867-1989). (2020) ISBN:9786156060273
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31797970] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31797970, Kapcsolat: 31259066
 2. Gábor Egry. Regional Elites, Nationalist Politics, Local Accommodations. Center-Periphery Struggles in Late Dualist Hungary. (2019) Megjelent: Österreich-Ungarns imperiale Herausforderungen. Nationalismen und Rivalitäten im Habsburgerreich um 1900 pp. 333-353
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30926663] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30926663, Kapcsolat: 29042099
 3. Vörös Katalin. A modernizáció és a nacionalizmus keresztmetszetében.: Nemzetépítési törekvések a dualizmus kori középfokú iparoktatás vonatkozásában.. (2018) Megjelent: Modernizáció és nemzetállam-építés pp. 237-259
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30374920] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30374920, Kapcsolat: 27761361
 4. Császtvay Tünde. Erő Tér / Tér Erő: Élet- és társadalomformáló kapcsolatok a 19. század utolsó harmadának irodalmi életében. (2017) ISBN:9786155675119
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3297414] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3297414, Kapcsolat: 27762054
 5. Romsics Gergely. Egy sosemvolt baloldal gyökerei (Csunderlik Péter: Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták A Galilei Kör története (1908-1919)). (2017) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 29 1 3-10
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3308956] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3308956, Kapcsolat: 27020044
 6. Varga Bálint. Árpád a város fölött: Nemzeti integráció és szimbolikus politika a 19. század végének Magyarországán. (2017) ISBN:9789634160502
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3184692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3184692, Kapcsolat: 27020161
 7. Varga Bálint. THE MONUMENTAL NATION: Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin-de-siècle Hungary. (2016) ISBN:9781785333132
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3151863] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3151863, Kapcsolat: 27837354
 8. Rada János. Egyházkritikai röp- és vitairatok Magyarországon 1867-től 1895-ig: (Interpretációk, frazeológia és eszmetörténeti háttér). (2016) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 1587-026X 17 1 3-23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3036797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3036797, Kapcsolat: 26275092
 9. Kispál Richárd. Magyarországi szerbek a század eleji sajtó tükrében (1914-1918). (2015) BELVEDERE MERIDIONALE 1419-0222 2064-5929 27 3 77-89
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31036299] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31036299, Kapcsolat: 28598958
 10. Varga bálint. A barbár múlt és a nemzeti dicsőség. (2015) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 57 2 319-332
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2949875] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2949875, Kapcsolat: 25228315
 11. Rada János. Etatizmus, liberalizmus és egyházkép dualizmus kori egyházkritikai vitairatokban: "... a modern állam a régi egyházzal incompatibilis.". (2014) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 1587-026X 15 2 45-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2726482] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2726482, Kapcsolat: 24339851
 12. Szendrei Ákos. Justh Gyula politikai pályája: A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján. (2012) ISBN:9789634735755
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2064709] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2064709, Kapcsolat: 28598941
 13. Palló Gábor. Darwin utazása Magyarországon. (2009) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 170 6 714-726
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[187817] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 187817, Kapcsolat: 28598944
 14. Bogoly József Ágoston. Eötvös József és Oltványi Pál. (2007) Megjelent: A szentkirályok tisztelete a 150 éves földeáki templomban pp. 33-39
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Ismeretterjesztő[22530390] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22530390, Kapcsolat: 28598967
 15. Bódy Zsombor. A "szociális kérdés" kezelésének alternatívái a 19. század végén: Az 1891-es kötelező betegbiztosítási törvény keletkezése. (2001) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 2 5-6 72-93
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1537199] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1537199, Kapcsolat: 10313736
Cieger A. Ung megye politikai vezető rétege a dualizmus időszakában. (2001) KÁRPÁTALJAI MINERVA: A HUMÁN TUDOMÁNYOSSÁG FÓRUMA 1418-1185 4 1 5-51, 200826
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[200826]
 1. Molnár Ferenc. Vázlatok Pásztélyi Kovács János munkácsi püspök (1874–1891) életéről. (2021) Megjelent: Szabad nemzet szabad hazában pp. 167-174
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32098107] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32098107, Kapcsolat: 30865812
 2. Molnár Ferenc. A kiegyezés hatása a ruszin mozgalomra. (2019) Megjelent: Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon pp. 199-222
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31105316] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31105316, Kapcsolat: 28513820
Cieger A. Árny- és fényképek. Lónyay Menyhért személyisége. (2002) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 17 2-3 36-54, 201253
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[201253]
 1. Szabó Andrea et al. A politikus és tudós - Szemelvények Lónyay Menyhért életéből. (2021) Megjelent: A "fináncztudomány" művelői pp. 81-99
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32539084] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32539084, Kapcsolat: 31062821
 2. Ferkovics Tibor. Tuzsér a dualizmus korában. (2019) ISBN:9786150059464
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30797877] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30797877, Kapcsolat: 30334798
Cieger A. A számok szorításában. Lónyay Menyhért pénzügyminisztersége (1867-1870). (2002) SZÁZADOK 0039-8098 136 6 1295-1330, 201251
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[201251]
 1. Parádi Ákos. A Magyar Királyi Pénzügyőrség teendői a katonai határőrizetre való áttérés időszakában. (2017) RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK 1216-6774 27 54 45-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30368269] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30368269, Kapcsolat: 27775387
 2. Szabó Andrea. A Magyar Királyi Pénzügyőrség rangrendszere 1867-1947. (2017) RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK 1216-6774 27 54 107-126
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3326492] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 3326492, Kapcsolat: 27775370
Cieger András. A vörös szalon úrnője: Becsky Ida és a férfiak. (2003) Megjelent: Nők és férfiak..., avagy A nemek története pp. 308-321, 2107577
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2107577]
 1. Mészáros Zsolt. "Lapom lesz, jövőm meg lesz alapozva.": A Magyar Bazár (1866-1904) szerkesztői és kiadói hátteréről az Athenaeum iratanyaga alapján. (2020) Megjelent: Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság, 1820-1920 pp. 209-226
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31737267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31737267, Kapcsolat: 29741875
 2. Lengyel Nóra. "Nemzetmentők és nemzetrontók.": Nőképek az erdélyi katolikus nőmozgalom sajtókiadványaiban (1926-1944). (2019) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 64 4 200-239
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31137349] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31137349, Kapcsolat: 28975731
 3. Fábri Anna. Hivatása: írónő: A nők irodalmi szerepvállalásának indítékai és lehetőségei a múlt század eleji Magyarországon. (2013) Megjelent: Tormay Cécile-emlékkonferencia: 2012. október 5. pp. 69-79
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[27214123] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27214123, Kapcsolat: 28975725
Cieger András. Érdekek és stratégiák: A helyi politikai elit érdekérvényesítési lehetőségei a kárpátaljai régió vármegyéiben a dualizmus időszakában. (2003) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 4 13 87-106, 2107573
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2107573]
 1. Egry Gábor. Zárványok, hagyományok, szakemberek. A magyar közigazgatás és Nagy-Románia működése. (2020) Megjelent: Trianon és a magyar közigazgatás pp. 131-150
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31835205] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31835205, Kapcsolat: 30362097
 2. Egry Gábor. Unruly borderlands: border-making, peripheralization and layered regionalism in post-First World War Maramureș and the Banat. (2020) EUROPEAN REVIEW OF HISTORY / REVUE EUROPEENNE D'HISTOIRE 1350-7486 1469-8293 27 6 709-731
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31681410] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31681410, Kapcsolat: 29742377
 3. Orbán László. Ugocsa vármegye nemzetiségi és felekezeti elitjeinek összetétele 1890–1914 között. (2020) Megjelent: Doktorandusz hallgatók VII. és VIII. Konferenciájának tanulmányai pp. 167-192
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31297222] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31297222, Kapcsolat: 28974238
 4. Szakál Imre. Hajótöröttek. A kárpátaljai magyar tisztviselők helyzete 1918 után. (2020) Megjelent: Kultúra, művelődés, agrárium. Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára pp. 309-320
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31605307] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31605307, Kapcsolat: 30156789
 5. Pap József. A dualizmus kori parlamentarizmus térbelisége. (2020) Megjelent: Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon I. pp. 9-32
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31179559] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31179559, Kapcsolat: 28974964
 6. Gábor Egry. Regional Elites, Nationalist Politics, Local Accommodations. Center-Periphery Struggles in Late Dualist Hungary. (2019) Megjelent: Österreich-Ungarns imperiale Herausforderungen. Nationalismen und Rivalitäten im Habsburgerreich um 1900 pp. 333-353
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30926663] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30926663, Kapcsolat: 29042108
 7. Gerhard Péter. Deszkafalak és potyavacsorák: Választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán-korszakban. (2019) ISBN:9786158115612
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30701198] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30701198, Kapcsolat: 28188131
 8. Pap József. A dualizmus kori parlamentarizmus térbelisége. (2019) Megjelent: 1918: vég és kezdet pp. 163-189
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30871853] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30871853, Kapcsolat: 28461152
 9. Berecz Anita. Választók és választottak: Az egri képviselő-testületi tagok rokoni kapcsolatai a dualizmus korában. (2018) SZÁZADOK 0039-8098 152 6 1377-1394
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30379615] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30379615, Kapcsolat: 27773329
 10. Szilágyi László. Parlamentarizmus Szatmár vármegyében: Parlamenti választók és képviselőik a boldog békeidőkben (1867-1914). (2018) Megjelent: A történeti Szatmár vármegye II. pp. 186-267
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30755943] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30755943, Kapcsolat: 27841038
 11. Csernicskó István et al. A mai Kárpátalja területének történeti-nyelvi viszonyai a 19-20. század fordulóján, kitekintéssel a mára. (2018) Megjelent: "Indivisibiliter ac Inseparabiliter", "Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul" pp. 141-182
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30341613] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 30341613, Kapcsolat: 27773318
 12. Pap József. Parliamentary Representatives and Parliamentary Representation in Hungary (1848-1918). (2017) ISBN:9783631717448
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3242801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3242801, Kapcsolat: 28073454
 13. Egry Gábor. A kisebbségi magyar identitás változásai a 20. században. (2017) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 62 4 78-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3312697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3312697, Kapcsolat: 27773339
 14. Pap József. Az első népképviselők és a népképviselet kezdetei Magyarországon. (2016) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 31 1 21-44
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26275260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26275260, Kapcsolat: 26275260
 15. Pap József. A városi képviselet, városi képviselők a dualizmus időszakában. (2016) Megjelent: Mestá na sneme / Városok a diétán pp. 224-258
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3328216] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3328216, Kapcsolat: 27159259
 16. Hajdú Anikó. Kultúra és politika kölcsönhatása a dualizmus kori Hont vármegyében. (2015) Megjelent: Határhelyzetek VIII. pp. 38-55
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26274893] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26274893, Kapcsolat: 26274893
 17. Pap József. Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből. (2014) ISBN:9789630595100
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2750138] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2750138, Kapcsolat: 24339568
 18. Pap József. A dualizmus kori képviselők életpálya-elemzésének dilemmái. (2013) Megjelent: Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon pp. 420-432
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2742049] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2742049, Kapcsolat: 28228419
Cieger András. A dualizmus kori helyi politikai elit kutatása regionális szinten. (2004) Megjelent: Mi végre a tudomány? pp. 297-313, 2107587
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2107587]
 1. Orbán László. Ugocsa vármegye nemzetiségi és felekezeti elitjeinek összetétele 1890–1914 között. (2020) Megjelent: Doktorandusz hallgatók VII. és VIII. Konferenciájának tanulmányai pp. 167-192
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31297222] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31297222, Kapcsolat: 28974239
 2. Tóth-Barbalics Veronika. Az élethossziglan kinevezett tagok. (2020) Megjelent: Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon I. pp. 251-284
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31160757] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31160757, Kapcsolat: 28974979
 3. Kövér György. A politikatörténet "visszavétele". (2009) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 24 3 147-155
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1400993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1400993, Kapcsolat: 27877769
 4. Pál Judit. The Transylvanian Lord-Lieutenants after the Austro-Hungarian Monarchy Compromise. (2008) Megjelent: Cultural Dimensions of Elite Formation in Transylvania (1770–1950) pp. 138-158
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2514583] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2514583, Kapcsolat: 27877774
Cieger András. Autonómia a gyakorlatban: A dualizmus kori helyi közigazgatás pénzügyi kérdőjelei. (2004) Megjelent: Autonómiák Magyarországon 1848-1998 pp. 57-64, 2107582
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2107582]
 1. Székely Tamás. A közigazgatás átalakításának programja: Modernizáció és nemzetállam-építés a dualizmus korában. (2018) Megjelent: Modernizáció és nemzetállam-építés pp. 165-180
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31674702] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31674702, Kapcsolat: 27761385
 2. Miru György. A dualizmus kori közigazgatás politikai kontextusai: Kossuth az autokratikus hatalom ellen. (2016) SZÁZADOK 0039-8098 150 5 1259-1272
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3144217] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3144217, Kapcsolat: 26275056
 3. Székely Tamás. Régi viták, új idők - vármegyék az első világháború árnyékában. (2015) Megjelent: Államhatalom és társadalmi autonómia viszonya a nyugati keresztény civilizációban pp. 119-136
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3016191] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3016191, Kapcsolat: 26275015
Cieger András. Konzervativizmus – kontinuitás – konstrukció. (2004) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 13 1-2 325-336, 2107585
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2107585]
 1. Csunderlik Péter. Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták: A Galilei Kör (1908-1919) története. (2017) ISBN:9789633380499
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3195409] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3195409, Kapcsolat: 27020041
 2. Köbel Szilvia. A Repülő Egyetem professzora: Szabó Miklós (1935-2000) portréja. (2016) ISBN:9786158054706
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3133926] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3133926, Kapcsolat: 26275214
Cieger András. Társasági élet „hivatalból”: a politika szereplői által rendezett társaséleti események Budapesten a dualizmus korában. (2004) BUDAPESTI NEGYED 1217-5846 12 46 313-330, 2107579
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2107579]
 1. Tóth-Barbalics Veronika. A magyar országgyűlés a dualizmus korában II.: A főrendiház (1865-1918). (2021) ISBN:9786155948497
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32096433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32096433, Kapcsolat: 30194687
2022-08-11 17:07