Kétyi András. E-learning technikák alkalmazásának lehetőségei az idegennyelv-oktatásban. (2007) Megjelent: BGF Tudományos Évkönyv 2006 pp. 343-357, 2323576
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2323576]
 1. Czékmán Balázs. MOBILTECHNOLÓGIÁVAL TÁMOGATOTT NYELVTANULÁS (MALL) HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ANGOL NYELV ESETÉBEN. (2018) PEDACTA 2248-3527 8 1 23-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30586829] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30586829, Kapcsolat: 28062490
 2. Kőrösi Gábor. Tanár nélküli tanulás a jövő iskolájában? Az online videó oktatási jellegű alkalmazásának lehetőségi és buktatói. (2015) Megjelent: Nemzetközi XIII. Országos Interdiszciplináris Konferencia, At PTE Grastyán Endre Szakkollégium, Pécs, Volume: VII pp. 146-153
  Egyéb konferenciaközlemény[25876844] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25876844, Kapcsolat: 25876844
 3. Esztelecki Péter et al. Idegennyelv-tanulás megvalósítása online eszközökkel. (2015) Megjelent: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. 1-2. kötet pp. 91-96
  Egyéb konferenciaközlemény[25876880] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25876880, Kapcsolat: 25876880
 4. Válóczi Marianna. Tantárgyfejlesztési kísérletek a „Tolmácsolás olasz nyelven” tantárgyhoz. (2008) Megjelent: BGF Tudományos Évkönyv 2007 pp. 369-377
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2154575] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2154575, Kapcsolat: 29511017
Kétyi András. Interaktív tábla a szaknyelvi órákon. (2008) SZAKMAI FÜZETEK 1587-5881 2008 24 76-82, 1968774
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1968774]
 1. Czékmán Balázs. MOBILTECHNOLÓGIÁVAL TÁMOGATOTT NYELVTANULÁS (MALL) HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ANGOL NYELV ESETÉBEN. (2018) PEDACTA 2248-3527 8 1 23-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30586829] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30586829, Kapcsolat: 28062524
Kétyi András. Virtuális tanulási környezetek használata. (2008) NYELV INFÓ - A NYELVTANÁROK LAPJA 1216-9641 14 4 3-15, 1968763
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1968763]
 1. Asztalos Réka. The Pedagogical Purposes of the Use of Virtual Learning Environments and Web 2.0 Tools in Tertiary Language Teaching in a Blended Learning Environment. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3133171] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3133171, Kapcsolat: 29511029
Kétyi András. Comparative usability study of ICT tools for collaborative language learning. (2009) Megjelent: New technology platforms for learning - revisited pp. 173-182, 2323565
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2323565]
 1. Asztalos Réka. The Pedagogical Purposes of the Use of Virtual Learning Environments and Web 2.0 Tools in Tertiary Language Teaching in a Blended Learning Environment. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3133171] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3133171, Kapcsolat: 29511033
Kétyi András. Csinál-e forradalmat az interaktív tábla?: Az interaktív tábla hatása az osztálytermi tanításra. (2009) ISKOLAKULTÚRA ONLINE (2007-2010) 1789-5170 3 1 12-23, 1968757
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1968757]
 1. Fehér Éva. A hallás utáni szövegértés fejlesztése az iskolába lépés előtt álló gyermekek körében a dramatikus interaktív mesélési módszer segítségével [Development of the listening comprehension of the pre-school children with the aid of dramatic interactive storytelling method]. (2019) GRADUS 2064-8014 6 4 93-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31139235] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31139235, Kapcsolat: 29511038
 2. Buda András. Hatottak-e az IKT-eszközök a pedagógusok munkájára?. (2017) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 26 2 216-229
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3341861] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3341861, Kapcsolat: 27866671
 3. Gonda Zsuzsa. Tanárjelöltek kommunikációja az IKT-osztályteremben. (2016) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 9 2 17-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3090797] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3090797, Kapcsolat: 29511035
 4. Gonda Zsuzsa. Digitális szövegek olvasási stratégiái. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2943036] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2943036, Kapcsolat: 29511036
 5. Gonda Zsuzsa. Digitális szövegek a Nemzeti Alaptantervben, a tanárképzésben és az osztályteremben. (2015) Megjelent: Jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből pp. 252-262
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3060378] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3060378, Kapcsolat: 25876798
 6. Papp-Danka Adrienn. A tanulói aktivitásra épülő oktatási folyamat web 2.0 környezetben. (2015) Megjelent: Interaktív oktatásinformatika pp. 67-78
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25876821] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25876821, Kapcsolat: 25876821
 7. Bedő Andrea. PEDAGÓGUSOK – DIGITÁLIS TANANYAGOK – MŰVELTSÉGI TERÜLETEK. (2013) Megjelent: V. Oktatás-Informatikai Konferencia pp. 71-91
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23985011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23985011, Kapcsolat: 23158526
 8. Soos Anna-Mária. IKT-eszközök az anyanyelvi nevelésben. (2013) MAGISZTER: A ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRATA 1583-6436 11 4 46-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Oktatási[26118306] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26118306, Kapcsolat: 26118306
 9. Farkas András. Az interaktív tábla és a pedagógiai érték. Előzmények, párhuzamok és összefüggések az interaktív tábla tömeges elterjedésével kapcsolatban. (2013) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 63 3-4 10-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26661556] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26661556, Kapcsolat: 26661556
 10. Hartyányi Mária. Kutatási zárójelentés „Digitális tananyagok, taneszközök a NAT4 kiemelt nevelési céljaiért – helyzetelemzés, és az iskolai beépülés lehetőségei és korlátai” kutatáshoz. (2012)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Oktatási[23158429] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23158429, Kapcsolat: 23158429
 11. Fejes József. Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására. (2011)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[24808473] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24808473, Kapcsolat: 23158531
 12. Huszka Jenő. Tanulásszervezési lehetőségek digitális oktatási anyagokkal. (2010)
  Egyéb/Segédlet (Egyéb)/Oktatási[23158583] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23158583, Kapcsolat: 23158583
 13. Sharir M et al. Davenport-Schinzel sequences and their geometric applications. (1995) Megjelent: Theoretical Foundations of Computer Graphics and CAD pp. 253-278
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25876827] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25876827, Kapcsolat: 25876827
Kétyi András. IKT eszközök pedagógiai célú hatásvizsgálata a Budapesti Gazdasági Főiskola német nyelvi csoportjaiban. (2009) Megjelent: III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia pp. 38-56, 2323557
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2323557]
 1. Czékmán Balázs. MOBILTECHNOLÓGIÁVAL TÁMOGATOTT NYELVTANULÁS (MALL) HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ANGOL NYELV ESETÉBEN. (2018) PEDACTA 2248-3527 8 1 23-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30586829] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30586829, Kapcsolat: 28062545
Kétyi András. IKT eszközök rendszeres használata kollaboratív nyelvtanulási környezetben. (2009) Megjelent: PÉK 2009. pp. 61-61, 1969454
Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[1969454]
 1. Czékmán Balázs. MOBILTECHNOLÓGIÁVAL TÁMOGATOTT NYELVTANULÁS (MALL) HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ANGOL NYELV ESETÉBEN. (2018) PEDACTA 2248-3527 8 1 23-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30586829] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30586829, Kapcsolat: 28063335
Kétyi András. A számítógéppel segített nyelvoktatás előnyei – részvételi akciókutatás egy IKT eszközöket használó nyelvcsoportban. (2011) Megjelent: Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai pp. 429-429, 1968890
Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[1968890]
 1. Barnucz Nóra. IKT-eszközökkel támogatott (rendészeti) nyelvoktatás. (2019) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 19 4 15-31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31009251] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31009251, Kapcsolat: 29511047
 2. Czékmán Balázs. MOBILTECHNOLÓGIÁVAL TÁMOGATOTT NYELVTANULÁS (MALL) HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ANGOL NYELV ESETÉBEN. (2018) PEDACTA 2248-3527 8 1 23-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30586829] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30586829, Kapcsolat: 28097449
Kétyi András. Nyelvtanulók tanulási stílusa, motivációja, IKT kompetenciája virtuális tanulási környezetben: egy utómérés tanulságai. (2011) Megjelent: III. Oktatás-Informatikai Konferencia. Tanulmánykötet. pp. 28-28, 1969344
Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[1969344]
 1. Czékmán Balázs. MOBILTECHNOLÓGIÁVAL TÁMOGATOTT NYELVTANULÁS (MALL) HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ANGOL NYELV ESETÉBEN. (2018) PEDACTA 2248-3527 8 1 23-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30586829] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30586829, Kapcsolat: 28097444
 2. Asztalos Réka. The Pedagogical Purposes of the Use of Virtual Learning Environments and Web 2.0 Tools in Tertiary Language Teaching in a Blended Learning Environment. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3133171] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3133171, Kapcsolat: 29511050
András Kétyi. Using smart phones in language learning: a pilot study to turn CALL into MALL. (2013) Megjelent: 20 years of EUROCALL pp. 129-134, 2469272
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2469272]
 1. Dzakiah Dzakiah et al. SMARTPHONE VIDEO RECORDING AS A LEARNING TOOL TO IMPROVE INDONESIAN EFL STUDENTS SPEAKING PERFORMANCE. (2020) Indonesian EFL Journal 2541-3635 6 2 p. 157
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31646614] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31646614, Kapcsolat: 29511263
 2. Ali Karakas et al. Pre-Service Language Teachers' Autonomous Language Learning with Web 2.0 Tools and Mobile Applications. (2020) International Journal of Curriculum and Instruction 12 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31646628] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31646628, Kapcsolat: 29511276
 3. Gamlo Nada. The Impact of Mobile Game-Based Language Learning Apps on EFL Learners’ Motivation. (2019) ENGLISH LANGUAGE TEACHING 1916-4742 1916-4750 12 4 p. 49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30593816] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30593816, Kapcsolat: 28072169
 4. Gamlo Hussain. The Benefits of Integrating the Learn English Grammar Application into the Saudi EFL Pre-Intermediate Preparatory Year Classroom. (2019) International Journal of English Language Education 2325-0887 7 1 p. 19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30429733] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30429733, Kapcsolat: 27855539
 5. Sumekto Didik Rinan et al. IMPACTS OF CLASSROOMS MOBILE LEARNING: CAN SMARTPHONE SUPPORT STUDENTS COLLABORATION?. (2019) English Review Journal of English Education 2301-7554 8 1 p. 59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31646594] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31646594, Kapcsolat: 29511242
 6. Ahn Soo Kyung. Korean EFL College Students' Acceptance and Use of Smartphone Applications for English Language Learning Using smart phones in language learning. (2018)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[31646464] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31646464, Kapcsolat: 29511105
 7. Robert Power et al. IAmLearning: Mobilizing and Supporting Educator Practice. (2018) ISBN:9781775140801
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30318595] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30318595, Kapcsolat: 27719255
 8. Fernando Rosell-Aguilar. Autonomous language learning through a mobile application: a user evaluation of the busuu app. (2018) COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING 0958-8221 1744-3210 2018.04.09.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27365579] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27365579, Kapcsolat: 27365579
 9. David Parsons et al. An mLearning toolset for leveraging learning theory. (2018) Megjelent: IAmLearning: Mobilizing and Supporting Educator Practice
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31646565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31646565, Kapcsolat: 29511214
 10. Daiane Paz. Use of Information and communications technology in language teaching: Connecting knowledges. (2017) Megjelent: 19th International Symposium on Computers in Education (SIIE)
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[27404652] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27404652, Kapcsolat: 27404652
 11. Artem Zadorozhnyy. The Impact of Social Networking Sites on English Language Learning. (2017)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[31646690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31646690, Kapcsolat: 29511352
 12. Jackson Bernedette S.. Korean University EFL Student Perspectives of Smartphone Applications (Apps) as Tools for Language Learning: An Action Research Study Capella University. (2017)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[31646522] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31646522, Kapcsolat: 29511175
 13. María Jordano de et al. El aprendizaje de lenguas extranjeras mediante tecnología móvil en el contexto de la educación a distancia y combinada: Mobile assisted language learning in distance and blended education. (2016) RIED: REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 1138-2783 1390-3306 19 1 25-40
  Folyóiratcikk[26460847] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26460847, Kapcsolat: 26460847
 14. Kathryn Mac. A Theory-ology of Mobile Learning: Operationalizing Learning Theories with Mobile Activities. (2016) Megjelent: 15th World Conference on Mobile and Contextual Learning pp. 173-182
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[26460788] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26460788, Kapcsolat: 26460788
 15. İsmail YAMANcand Emrah. A Shift from CALL to MALL?. (2016) PARTICIPATORY EDUCATIONAL RESEARCH 2148-6123 2016 4 25-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26460817] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26460817, Kapcsolat: 26460817
 16. Elena Barcena. State of the art of language learning design using mobile technology: sample apps and some critical reflection. (2015)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[26460877] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26460877, Kapcsolat: 26460877
 17. İsmail Yaman et al. Exploring the extent to which ELT students utilise smartphones for language learning purposes. (2015) SOUTH AFRICAN JOURNAL OF EDUCATION 0256-0100 2076-3433 35 4 1-9
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26460839] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26460839, Kapcsolat: 26460839
Elena Bárcena et al. State of the art of language learning design using mobile technology: sample apps and some critical reflection. (2015) Megjelent: Critical CALL – Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference, Padova, Italy pp. 36-43, 2983055
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2983055]
 1. Ali Soyoof. VOCABULARY LEARNING AND RETENTION:: A COMPARISON BETWEEN A SERIOUS GAME AND MOBILE APPLICATION. (2020) INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDAGOGIES AND LEARNING 1833-4105 15 1 p. 81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31863595] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31863595, Kapcsolat: 29837139
 2. OKUMUŞ DAĞDELER Kübra et al. The effect of mobile-assisted language learning (MALL) on EFL learners’ collocation learning. (2020) JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTIC STUDIES 1305-578X 16 1 489-509
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31272246] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31272246, Kapcsolat: 28943179
 3. Kizilcec René F. et al. Student Engagement in Mobile Learning via Text Message. (2020) Megjelent: Proceedings of the Seventh ACM Conference on Learning @ Scale pp. 157-166
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31616807] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31616807, Kapcsolat: 29472880
 4. Garnes-Tarazona Inmaculada. Exploring Socio-Cultural Elements in Three Commercial English Language Learning Apps. (2020) Megjelent: Language Learning and Literacy pp. 145-165
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31040299] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31040299, Kapcsolat: 28602661
 5. Schneider Georg et al. Vocabulary Mashup using Online Resources and Games for Vocabulary Training at School. (2019) Megjelent: CSEDU 2019 : Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education pp. 519-526
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30717900] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30717900, Kapcsolat: 28207099
 6. Abou-Khalil Victoria et al. Language Learning Tool for Refugees: Identifying the Language Learning Needs of Syrian Refugees Through Participatory Design. (2019) LANGUAGES 2226-471X 4 3 p. 71
  Folyóiratcikk/Sokszerzős vagy csoportos szerzőségű szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30803369] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30803369, Kapcsolat: 28304587
 7. Aditya David. “BEM” An Android Application Model to Enhance Midwifery Students English Speaking Competence. (2019) Journal of Foreign Languange Teaching and Learning 2527-7650 2580-2070 4 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31268580] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31268580, Kapcsolat: 28938536
 8. Andra-Gabriela Nastase. Autonomy and technology in language learning: opportunities and limitations of online language exchanges. (2019)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[31646734] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31646734, Kapcsolat: 29511400
 9. Nur Ain Abdul et al. Smartphone Use for Language Receptive Skills: A Guided Approach. (2018) Journal of Creative Practices in Language Learning and Teaching 6 2 72-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30613725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613725, Kapcsolat: 28094087
 10. Ana R. Perceptions of the Educational Benefits of Mobile Devices in Language Teaching and Learning: Volume 2. (2018) Megjelent: Trends and Advances in Information Systems and Technologies p. 135
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27229848] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27229848, Kapcsolat: 27229848
 11. Sebastián Rivera Gabriel et al. Model-based approach to develop learning exercises in language-learning applications. (2018) IET SOFTWARE 1751-8806 12 3 206-214
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30613870] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613870, Kapcsolat: 28094202
 12. Francisco Javier Falero. Investigación y diseño de tareas para la mejora de la expresión e interacción oral en comunidades virtuales de aprendizaje: sinohablantes de nivel B1 en el Instituto Cervantes de Pekín. (2018)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[31646751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31646751, Kapcsolat: 29511407
 13. Michal Bodorí et al. In Search of the State of Language Learning Online in Europe. (2018) Megjelent: 3rd WG3 & WG5 joint meeting in Leiden, Netherlands, 24-25 October 2018 pp. 10-12
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[30738375] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30738375, Kapcsolat: 28229651
 14. Garnes-Tarazona Inmaculada. Exploring Socio-Cultural Elements in Three Commercial English Language Learning Apps. (2018) INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING AND TEACHING 2155-7098 2155-7101 8 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30613832] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613832, Kapcsolat: 28115867
 15. Na-Young Kim. Effects of Reading Aloud Tasks through a Mobile Phone on EFL Vocabulary and Reading Comprehension Skills. (2018) Multimedia-Assisted Language Learning 1229-8107 21 1 57-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30613862] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613862, Kapcsolat: 28094196
 16. Godwin-Jones R.. Smartphones and language learning. (2017) LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY 1094-3501 21 2 3-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31646725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31646725, Kapcsolat: 29511392
 17. McSweeney M A. I Text English to Everyone: Links between Second-Language Texting and Academic Proficiency.. (2017) LANGUAGES 2226-471X 2 3 p. 7
  Folyóiratcikk[27229907] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27229907, Kapcsolat: 27229907
 18. Bish David. Increasing the impact of ICT in language learning: Investigating the effect of teachers’ ownership of microblending CALL in the classroom within the WST model of ICT use.. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30613849] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613849, Kapcsolat: 28094190
 19. Palalas Agnieszka et al. Design Principles for an Adult Literacy Mobile Learning Solution in a Blended Learning Context. (2017) Megjelent: Blended Learning Theory and Practice p. 41
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31268579] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31268579, Kapcsolat: 28938535
 20. Cristina Calle-Martínez et al. To Innovate or not to Innovate in the Didactic Second Language Scenario (and How) – that Is the Question?. (2016) Megjelent: Innovating in the didactic second language scenario: new mobile, open and social models pp. 7-15
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[26661565] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26661565, Kapcsolat: 26661565
 21. Cristina Calle et al. To Innovate or not to Innovate in the Didactic Second Language Scenario (and How) - that is the Question?. (2016) PORTA LINGUARUM 1697-7467 monográfIco I septiembre 7-15
  Folyóiratcikk[26460892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26460892, Kapcsolat: 26460892
 22. Dragos Gheorghiu. Mobile-Learning in a Rural Community. Problems of the Psychology of Learning in Context at Primary and Secondary School Students. (2016) Megjelent: The International Conference From Individual to Society – Applied Psychology for a Sustainable Community
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[27439907] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27439907, Kapcsolat: 27439907
 23. Gheorghiu Dragoş et al. Mobile-Learning in a Rural Community. Problems of the Psychology of Learning in Context at Primary and Secondary School Students. (2016) TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV. BULLETIN. SERIES VII: SOCIAL SCIENCES, LAW 2066-7701 2066-771X 9 (58) 2
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[30613813] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613813, Kapcsolat: 28094170
 24. Ana R. MALL and second language teaching: Challenges for initial teacher education. (2016) Megjelent: Conference: 2016 11th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) pp. 1501-1504
  Egyéb konferenciaközlemény[26595523] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26595523, Kapcsolat: 26595523
 25. Traxler John et al. Mobile Technology for Foreign Language Teaching: Building Bridges between Non-formal and Formal Scenarios. (2015) JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE 0948-695X 0948-6968 21 10 1234-1247
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30613562] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613562, Kapcsolat: 28093894
Kétyi András. Practical evaluation of a mobile language learning tool in higher education. (2015) Megjelent: Critical CALL – Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference, Padova, Italy pp. 306-311, 2983078
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2983078]
 1. YILDIZ Senem. TÜRKÇE KONUŞAN YETİŞKİNLERİN MOBİL CİHAZ DİL ÖĞRENME UYGULAMALARI KULLANIMI: ANKET ÇALIŞMASI. (2020) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1303-0493 20 3 1442-1458
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31639790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31639790, Kapcsolat: 29501530
 2. Aleksandar M. Novaković. FUNKCIONALNOST ELEKTRONSKOG INTERAKTIVNOG UDŽBENIKA SERBIAN FOR BEGINNERS1 U NASTAVI SRPSKOG JEZIKA KAO STRANOG2. (2020) Megjelent: SRPSKI KAO STRANI JEZIK U TEORIJI I PRAKSI IV pp. 459-474
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31541840] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31541840, Kapcsolat: 29345411
 3. Alrefaai Ismail. Exploring Efl Graduate Students’ Attitudes Toward, and Use of, Mobile Phones in Language Learning. (2020) SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK: SSRN 1556-5068 Arab World English Journal (AWEJ)Special Issue: The Dynamics of EFL in Saudi Arabia
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31527139] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31527139, Kapcsolat: 29343729
 4. Saona-Vallejos Miguel et al. An Investigation of Social Networking Sites for Language Learning and the User Experience. (2020) Megjelent: Recent Developments in Technology-Enhanced and Computer-Assisted Language Learning pp. 72-98
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30924704] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30924704, Kapcsolat: 28444973
 5. Psychogyiou Athanasia et al. The effectiveness of learning a foreign language via a distance learning tool: Τesting the Duolingo application. (2019) 21st International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics 2529-1114 23 364-380
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30755869] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30755869, Kapcsolat: 28248375
 6. Alrefaai Ismail. Exploring EFL Graduate Students’ Attitudes toward, and Use of, Mobile Phones in Language Learning. (2019) ARAB WORLD ENGLISH JOURNAL 2229-9327 Special Issue:The Dynamics of EFL in Saudi Arabia december 70-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31040397] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31040397, Kapcsolat: 28602751
 7. Rosell-Aguilar Fernando. Twitter as a formal and informal language learning tool: from potential to evidence. (2018) Megjelent: Innovative language teaching and learning at university: integrating informal learning into formal language education pp. 99-106
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30429755] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30429755, Kapcsolat: 27855571
 8. Kyunghwa Cho. The Effects of Using Mobile Devices on Student Achievement in Language Learning: A Meta-Analysis. (2018) Education Sciences 2227-7102 8 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27478059] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27478059, Kapcsolat: 27478059
 9. BAL Samet. ORTA DÜZEY ÖĞRENCİLERİN KELİME BİLGİSİNİ ARTTIRMAK İÇİN QUİZİZZ.COM KULLANIMI. (2018) International Journal of Language Academy 2342-0251 6 24 295-303
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31646695] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31646695, Kapcsolat: 29511357
 10. Tiziana Cervi-Wilson. ImparApp: Italian language learning with MIT’s TaleBlazer mobile app. (2018) Megjelent: Innovative language teaching and learning at university: integrating informal learning into formal language education pp. 49-58
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27416876] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27416876, Kapcsolat: 27416876
 11. Rosell-Aguilar Fernando. Autonomous language learning through a mobile application: a user evaluation of the busuu app. (2018) COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING 0958-8221 1744-3210 04.09 1-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27259379] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27259379, Kapcsolat: 27259379
Kétyi András. From Mobile Language Learning to Gamification: an Overlook of Research Results with Business Management Students over a Five-Year Period. (2016) PORTA LINGUARUM 1697-7467 MONOGRAFICÓ 1 45-59, 3018115
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3018115]
 1. Loureiro Sandra Maria et al. Virtual reality and gamification in marketing higher education: a review and research agenda. (2020) Spanish Journal of Marketing - ESIC 2444-9709 ahead-of-print ahead-of-print
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31599601] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31599601, Kapcsolat: 29452786
 2. Aulia H. R. et al. THE EFFECT OF DUOLINGO APPLICATION ON STUDENTS’ ENGLISH VOCABULARY MASTERY. (2020) English Language Teaching Research Journal 2579-8235 4 20 131-139
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31599568] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31599568, Kapcsolat: 29452761
 3. Reuter Jéssica et al. GAME BASED LEARNING ON TRANSVERSAL SKILLS DEVELOPMENT: AN APPLIED STATE OF THE ART. (2020) Proceedings of EDULEARN20 Conference 6th-7th July 2020 6010-6019
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31936133] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31936133, Kapcsolat: 30009975
 4. Garnes-Tarazona Inmaculada. Exploring Socio-Cultural Elements in Three Commercial English Language Learning Apps. (2020) Megjelent: Language Learning and Literacy pp. 145-165
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31040299] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31040299, Kapcsolat: 28602658
 5. Azzouz Boudadi Nadia et al. Effect of Gamification on students’ motivation and learning achievement in Second Language Acquisition within higher education: a literature review 2011-2019. (2020) EUROCALL REVIEW 1695-2618 28 1 p. 40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31599616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31599616, Kapcsolat: 29452804
 6. Bai Shurui et al. Does gamification improve student learning outcome? Evidence from a meta-analysis and synthesis of qualitative data in educational contexts. (2020) EDUCATIONAL RESEARCH REVIEW 1747-938X 1878-0385 30 p. 100322
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31599587] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31599587, Kapcsolat: 29452778
 7. Rivera-Trigueros Irene et al. Classcraft as a Resource to Implement Gamification in English-Medium Instruction. (2020) Megjelent: Teacher Training for English-Medium Instruction in Higher Education pp. 356-371
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31236288] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31236288, Kapcsolat: 28893909
 8. Dindar Muhterem et al. An experimental study on the effects of gamified cooperation and competition on English vocabulary learning. (2020) BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY 0007-1013 1467-8535 0 0
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31385509] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31385509, Kapcsolat: 29080976
 9. Şendurur Emine. A Guide for Mobile-Assisted Language Learning in Informal Settings. (2020) Megjelent: Enhancements and Limitations to ICT-Based Informal Language Learning pp. 24-53
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31040370] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31040370, Kapcsolat: 28602723
 10. Dehghanzadeh Hojjat et al. Using gamification to support learning English as a second language: a systematic review. (2019) COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING 0958-8221 1744-3210 online 1-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30774005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30774005, Kapcsolat: 28269972
 11. Yıldırım İbrahim et al. The effects of gamification on students’ academic achievement: a meta-analysis study. (2019) INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS 1049-4820 1744-5191 July 1-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30815677] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30815677, Kapcsolat: 28319330
 12. Baran Şen. Interface design in gamification based mobile applications. (2019)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[31167456] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31167456, Kapcsolat: 28794044
 13. Suharjito Angelia. Improving English Learning through Game Using 6–11 MDA Framework. (2019) Megjelent: 2019 12th International Conference on Information & Communication Technology and System (ICTS) pp. 21-26
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30833642] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30833642, Kapcsolat: 28338957
 14. Rui Jorge Rodrigues et al. Gamification in Management Education: A Systematic Literature Review. (2019) BRAZILIAN ADMINISTRATION REVIEW 1807-7692 1807-7692 16 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30763442] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30763442, Kapcsolat: 28257233
 15. Raitskaya Lilia et al. Gamification as a Field Landmark in Educational Research. (2019) JOURNAL OF LANGUAGE AND EDUCATION 2411-7390 5 3 4-10
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31316798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31316798, Kapcsolat: 29000369
 16. M Amor Pérez-Rodríguez et al. MEDIOS MÓVILES EMERGENTES EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS. (2018) PRISMA SOCIAL 1989-3469 20 114-128
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27395444] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27395444, Kapcsolat: 27395444
 17. Bart Pardoel. GAMIFICATION AND ITS POTENTIAL FOR FOREIGN LANGUAGE LEARNING – LESSONS FROM A SIX-WEEK GAMIFIED MOODLE COURSE FOR GERMAN AS A 2FOREIGN LANGUAGE AT SECONDARY SCHOOL LEVEL. (2018)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[30613508] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613508, Kapcsolat: 28093844
 18. Inmaculada Garnes-Tarazona. Exploring Socio-Cultural Elements in Three Commercial English Language Learning Apps. (2018) INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING AND TEACHING 2155-7098 2155-7101 8 1 65-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27395465] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27395465, Kapcsolat: 27395465
 19. Bal Mazhar. Çok Katmanlı Okuryazarlık Bağlamında Oyunlaştırmanın Türkçe Öğretim Sürecine Katkısı. (2018) Ana Dili Eğitimi Dergisi 2147-6020 2147-6020 6 1 183-201
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27395454] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27395454, Kapcsolat: 27395454
 20. Emine Şendurur et al. THE M-LEARNING EXPERIENCE OF LANGUAGE LEARNERS IN INFORMAL SETTINGS. (2017) Megjelent: 13th International Conference Mobile Learning 2017 pp. 119-123
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27395428] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27395428, Kapcsolat: 27395428
 21. Aknai Dóra Orsolya et al. NYELVVIZSGÁRA KÉSZÜLÖK – MOBIL APPLIKÁCIÓKKAL TÁMOGATOTT NYELVTANULÁS. (2017) Megjelent: Mobil – Világ – Iskola: Válogatott tanulmányok az I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciáról pp. 115-123
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27395449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27395449, Kapcsolat: 27395405
2021-05-13 07:46