Tibori T. Adalékok a szórakoztató intézményvizsgálathoz. (1978), 1639471
Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[1639471]
 1. Kapitány Á et al. Közösség és kultúra: (Néhány szempont kapcsolatukat és alakulásukat meghatározó társadalmi tényezők elemzéséhez. (1980)
  Könyv[21498035] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21498035, Kapcsolat: 21498035
Tibori T. Szórakoztatók a szórakoztatásról. (1979), 1653243
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1653243]
 1. A Gergely A. Kultúra, közösség, társadalom. (1997)
  Könyv[21498040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21498040, Kapcsolat: 21498040
Tibori T. Az esztétikai befogadás vizsgálata. (1986), 1653300
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1653300]
 1. A Gergely András. A mozi és a (mai magyar) valóság. (1988) JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA 0209-584X 9 4 72-79
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1980707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1980707, Kapcsolat: 21499284
 2. A Gergely András. Filmintézmény - reform - társadalom. (1988) HÍRADÓ / A MAGYAR FILMKLUBOK SZÖVETSÉGÉNEK ÉRTESÍTŐJE 3 7 1-27
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1737761] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1737761, Kapcsolat: 21499255
Tibori T. Az esztétikai befogadás mint értékválasztás. (1987) Megjelent: Értékek és választások pp. 19-208, 1653302
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1653302]
 1. Trencsényi László. Művészetpedagógia.: Elmélet, tanterv, módszer. (2000) ISBN:9639228257
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1366688] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1366688, Kapcsolat: 21499482
 2. Szekeres P. Szempontok a filmkultúra vizsgálatához. (1987) KULTÚTA ÉS KÖZÖSSÉG 3 53-66
  Folyóiratcikk[21499474] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21499474, Kapcsolat: 21499474
Tibori T et al. Hajósország. (1988) ISBN:9635211783, 1653305
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1653305]
 1. Balogh Margit. Nők a magyar tudományban. (2010) ISBN:9789639697546
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[1337865] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1337865, Kapcsolat: 21499638
 2. T Molnár Gizella. A kultúraközvetítő szakemberképzés Szegeden. (2007) Megjelent: Kultúra - művészet - társadalom a globalizálódó világban pp. 135-142
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2071387] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2071387, Kapcsolat: 21499636
 3. T Kiss T. Fordulatok, folyamatok: Fejezetek a magyarországi kormányok kultúrapolitikáiról 1867-2000. (2002)
  Könyv[21499623] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21499623, Kapcsolat: 21499623
 4. Mód L et al. A hajtástól az újborig. A szőlő és bor ünnepei Lendva vidékén. (2001)
  Könyv[21499629] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21499629, Kapcsolat: 21499629
 5. T Kiss T. A közművelődési szakemberek képzése a SZTE JGYTF Kara Közművelődési Tanszékén 1975-2000. (2000) KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 0133-2597 2732-0286 II-III 121-135
  Folyóiratcikk[21499627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21499627, Kapcsolat: 21499627
 6. A Gergely A. Kultúra, közösség, társadalom. (1997)
  Könyv[21499611] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21499611, Kapcsolat: 21499611
 7. Hajós .. ??. (1989) ÉLET ÉS TUDOMÁNY 0013-6077 XXXXIII december p. 1588
  Nem besorolt (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[21499615] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21499615, Kapcsolat: 21499615
 8. Földessy D. Hajósország tanulságai. (1988) NÉPMŰVELÉS 0466-8634 35 10 p. 41
  Folyóiratcikk[21499613] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21499613, Kapcsolat: 21499613
Füstös László et al. Önértékelés és társadalmi helyzet struktúrális kapcsolódásai érték-típusonként. (1995), 1654443
Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[1654443]
 1. Veroszta Zsuzsanna. Felsőoktatási értékek - hallgatói szemmel: A felsőoktatás küldetésére vonatkozó hallgatói értékstruktúrák feltárása. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2758990] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758990, Kapcsolat: 26293303
Tibori T et al. A szabadidő szerkezetváltozása. (1995), 1654616
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1654616]
 1. T Kiss T. Adaptációról több tételben. (1998) KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 0133-2597 2732-0286 4 83-94
  Folyóiratcikk[21500368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21500368, Kapcsolat: 21500368
Tibori T et al. A szabadidő szerkezetváltozásának longitudinális vizsgálata. (1995), 1654445
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1654445]
 1. T Kiss T. Adaptációról több tételben. (1998) KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 0133-2597 2732-0286 4 83-94
  Folyóiratcikk[21500364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21500364, Kapcsolat: 21500364
Tibori T. Társadalmi idő - szabadidő: a szabadidő új problémái a mai társadalmakban. (1995) ISBN:9630463245, 1654402
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1654402]
 1. Lukács Gy. “Társadalmi idő - szabadidő”: A szabadidő új problémái a mai társadalmakban [Recenzió]. (1996) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 2 223-225
  Folyóiratcikk[21500353] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21500353, Kapcsolat: 21500353
Füstös László et al. A tevékenységszerkezet és az értékek változásai Magyarországon 1972 és 1995 között. (1996) INFO-TÁRSADALOMTUDOMÁNY 0864-8174 39 37-46, 1654710
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1654710]
 1. Veroszta Zsuzsanna. Felsőoktatási értékek - hallgatói szemmel: A felsőoktatás küldetésére vonatkozó hallgatói értékstruktúrák feltárása. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2758990] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758990, Kapcsolat: 26293311
Varga Csaba. A mai világ és a jövő forgatókönyvei. (1997) ISBN:9637706070; 9789637706073, 1654860
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1654860]
 1. Szabó K. Kommunikáció, kultúra. (2002) Megjelent: Közművelődés és felnőttképzés: Írások Maróti Andor 75. születésnapjára pp. 311-36
  Könyvrészlet[21500399] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21500399, Kapcsolat: 21500399
 2. Beély G. A könyvtár jövője - a jövő könyvtára. (2000) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 4 51-56
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21500394] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21500394, Kapcsolat: 21500394
 3. Radácsi L et al. A jövő képei: társadalmi-gazdasági forgatókönyvek Magyarország számára. (2000) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 1-2 56-93
  Folyóiratcikk[21500398] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21500398, Kapcsolat: 21500398
 4. Csizmadia E. A mai világ és a jövő forgatókönyvei [Recenzió]. (1998) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 február 6. p. 13
  Folyóiratcikk[21500392] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21500392, Kapcsolat: 21500392
Tibori T. A szabadidő szerkezetváltozása 1977 – 1997. (1998) Megjelent: Szociológia - emberközelben pp. 277-306, 1654943
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1654943]
 1. Bényei J. Az alkonyzónától a Simpson családig: Televíziós befogadásvizsgálat a médiaoktatás nézőpontjábó. (2001) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 3 79-91
  Folyóiratcikk[21500418] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21500418, Kapcsolat: 21500418
Varga Csaba. Magyar jövőképek. (1998) ISBN:9638493232, 1314632
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1314632]
 1. Beély G. Nincs cím. (2000) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 4 51-56
  Folyóiratcikk | Tudományos[22766454] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22766454, Kapcsolat: 22766454
 2. Tamási Péter. Magyar jövőképek. (1999) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 44 11 p. 1383
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24582653] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24582653, Kapcsolat: 24582653
Tibori T. Ismeretek terjesztésével és felnőttoktatással a népért. (2000), 1655076
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1655076]
 1. Kálmán A. A felnőttkori tanulás sajátosságairól. (2001) Megjelent: Tanulás életen át (TÉT) Magyarországon pp. 126-147
  Könyvrészlet[21500423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21500423, Kapcsolat: 21500423
Tibori T. Kultúra és közösség - Tér és idő. (2000), 1655070
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1655070]
 1. A Gergely A. Kultúra és közösség - Tér és idő [Recenzió]. (2001) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 Január 5 p. 23
  Folyóiratcikk[21500422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21500422, Kapcsolat: 21500422
Szabó Andrea et al. Ifjúság2000 Gyorsjelentés. (2001) ISBN:9630061872, 1507019
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1507019]
 1. Csizmadia Zoltan. Az ifjúság anyagi helyzete. (2022) Megjelent: A lábjegyzeten is túl - magyar ifjúságkutatás 2020 pp. 134-161
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33650346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33650346, Kapcsolat: 31827909
 2. Székely Levente. A magyarországi ifjúság az ezredfordulótól napjainkig, avagy mit adott nekünk a nagymintás ifjúságkutatás?. (2022) SZÁZADVÉG 0237-5206 1 145-169
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33202217] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33202217, Kapcsolat: 32545519
 3. Pataki Gyöngyvér. A rendszerváltás utáni generáció közéleti magatartásmintái: két eltérő szervezésű felsőoktatási kollégium lakóinak kvalitatív vizsgálata alapján. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32087671] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32087671, Kapcsolat: 33193756
 4. Székely Levente. A nagymintás ifjúságkutatás módszertana 2000–2020. (2021) Megjelent: Magyar fiatalok a koronavírus-járvány idején pp. 257-274
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32582118] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32582118, Kapcsolat: 31328175
 5. Székely Levente. Szürke hattyúk. (2020) ISBN:9786158113618
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31349257] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31349257, Kapcsolat: 29068204
 6. Szabó Júlia et al. Régi és újkultúra. (2018) Megjelent: Magyar fiatalok a Kárpát-medencében pp. 315-351
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30600024] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30600024, Kapcsolat: 29072295
 7. Juhász Gábor. Pécsi ifjúság: helyzetkép a Pécsett élő fiatalokról. (2018) HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2062-0292 8-9 1-2 4-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3338758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3338758, Kapcsolat: 29071880
 8. Székely Levente. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. (2018) Megjelent: Magyar fiatalok a Kárpát-medencében pp. 41-76
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30412902] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30412902, Kapcsolat: 29072226
 9. Csizmadia Zoltán. Anyagi helyzet – gazdasági erőforrások. (2018) Megjelent: Margón kívül pp. 178-204
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30382637] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30382637, Kapcsolat: 27771046
 10. Nagy Ádám et al. Youth and Leisure time. (2017) Megjelent: Leisure, Health and Well-Being pp. 153-170
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3205242] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3205242, Kapcsolat: 29446952
 11. Nagy Ádám. Seeking ways of youth affairs: from leisure sociological dusk, to leisure pedagogical dawn. (2017) ISBN:9786158059916
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3201597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3201597, Kapcsolat: 29072812
 12. Szelesné Árokszállási Andrea. Rekrutáció és pályaszocializáció regionális összehasonlításban. Mentőtiszt szakirányon tanuló hallgatók érték- és pályaorientációja. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3233792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3233792, Kapcsolat: 32527601
 13. Bognár Adrienn et al. Politikai szocializációs modellek Magyarországon, 1990-2016. (2017) Megjelent: Csendesek vagy lázadók? : A hallgatók politikai orientációi Magyarországon (2011-2015) pp. 14-34
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3255723] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3255723, Kapcsolat: 29073035
 14. Székely Levente. Nagymintás ifjúságkutatások Magyarországon. (2017) Megjelent: Változó kisebbség: Kárpát-medencei magyar fiatalok pp. 69-89
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3308407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3308407, Kapcsolat: 29072389
 15. Nagy Ádám et al. Szabad és még szabadabb idők: Szabadidős terek és tevékenységek változása. (2016) Megjelent: Negyedszázad pp. 202-241
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3041749] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3041749, Kapcsolat: 29069181
 16. Schmidt Richárd et al. Negyedszázad ifjúságügyének szakmai háttere és kutatási adatai. (2016) Megjelent: 25 év pp. 77-114
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26616932] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26616932, Kapcsolat: 29476868
 17. Nagy Ádám et al. Narratívák hálójában: Az ifjúság megismerési és értelmezési kísérletei a rendszerváltástól napjainkig. (2016) Megjelent: Negyedszázad pp. 400-434
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3041752] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3041752, Kapcsolat: 29069175
 18. Székely Levente. Ilyenek voltak - az ifjúság elmúlt negyedszázada. (2016) Megjelent: 25 év pp. 17-41
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3308586] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3308586, Kapcsolat: 29071933
 19. Fazekas Anna et al. Generációs problématérkép. (2016) Megjelent: Negyedszázad pp. 339-370
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3041751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3041751, Kapcsolat: 29073576
 20. Rab Árpád. Az újmédia és a digitális kultúra nemzedéke: virtuális terek, digitalizált hétköznapok. (2016) Megjelent: Negyedszázad pp. 280-307
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3119861] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3119861, Kapcsolat: 29069125
 21. Zsolnai Anikó et al. Pluralism and values in education in Hungary - changes between 1990 and 2012. (2015) JOURNAL OF BELIEFS & VALUES-STUDIES IN RELIGION & EDUCATION 1361-7672 1469-9362 36 2 142-155
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2809494] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2809494, Kapcsolat: 29085503
 22. Tibori Tímea. Nem-et mondás? Igaz-mondás. (2015) Megjelent: Ifjúságügy pp. 212-222
  Oktatási anyag része (Könyvrészlet) | Oktatási[31378481] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31378481, Kapcsolat: 29070463
 23. Ruff Tamás et al. Közép-Dunántúl: Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés. (2015) Megjelent: Harmadrészt pp. 207-248
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26266475] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26266475, Kapcsolat: 26266475
 24. Havasréti József. Ifjúságkutatás Magyarországon különös tekintettel az ifjúsági kultúrák, a kulturális fogyasztás és a média jelentőségére – tanulmány. (2015) Megjelent: Tanulmányok a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 „Tudománykommunikáció a Z generációnak” projekt keretében pp. 1-39
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25493030] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25493030, Kapcsolat: 29476830
 25. Nagy Ádám. Ifjúsági rétegek 2012. (2015) Megjelent: Ifjúságügy pp. 48-58
  Utánközlés (Könyvrészlet) | Tudományos[2943855] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2943855, Kapcsolat: 29070368
 26. Oross Dániel. Ifjúsági részvétel a pártpolitikán túl. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2970744] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2970744, Kapcsolat: 29069814
 27. Nagy Ádám. Ej, ráérünk arra még? - A szabadidőpedagógia elméleti alapjai. (2015) ISBN:9788081221408
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2890770] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2890770, Kapcsolat: 29082987
 28. Bognár Adrienn. A családi szocializációs tényezők hatása a politikai aktivitásra. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2934736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2934736, Kapcsolat: 29083053
 29. Váradi Luca. Youths Trapped in Prejudice:: Hungarian Adolescents' Attitudes Towards the Roma. (2014) ISBN:9783658058906
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24344762] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24344762, Kapcsolat: 29461172
 30. Takács Bence et al. Sport as a "tool" of socialisation: Correlations between Civil Organisation Activity and Sporting Activity in the 15 to 18 age cohort. (2014) EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH 1788-4934 1788-7119 9 1 34-53
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2600075] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2600075, Kapcsolat: 29069820
 31. Csőzik Rita. Politika, minek nevezzelek? : A magyar egyetemisták és főiskolások politikáról alkotott szociális reprezentációja. (2014) Megjelent: Racionálisan lázadó hallgatók, II: apátia, radikalizmus, posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében pp. 61-73
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2593358] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2593358, Kapcsolat: 24146767
 32. Pataki Gyöngyvér. Narrative Stimulating Cubes: a Qualitative Method for Analyzing the Nature of Democratic Culture among Hungarian Students. (2014) REVIEW OF SOCIOLOGY OF THE HUNGARIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 1417-8648 1588-2845 24 4 54-85
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2877655] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2877655, Kapcsolat: 30057476
 33. Nagy Ádám. Ifjúsági rétegek 2012: Ifjúsági rétegek az ezredfordulón – elméleti háttér. (2014) Megjelent: Másodkézből: Magyar ifjúság, 2012 pp. 29-44
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26266353] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26266353, Kapcsolat: 26266353
 34. Olsovszkyné Némedi Andrea. Hallgatói és munkaerőpiaci elégedettségi vizsgálatok a felsőoktatási marketingben. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2861903] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2861903, Kapcsolat: 32523697
 35. Bíró-Nagy András. Baloldali fiatalok 2013: A balközép olvasztótégely és a fogyatkozó established baloldal. (2014) Megjelent: Racionálisan lázadó hallgatók, II: apátia, radikalizmus, posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében pp. 199-211
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2798397] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2798397, Kapcsolat: 24468447
 36. Lippai Roland. A tradicionális családmodell válsága a 21. században. (2014) KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 0133-2597 2732-0286 IV. folyam V. évfolyam, 2014/III. szám 173-188
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31387497] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31387497, Kapcsolat: 29083858
 37. Szőcs Andor. Aktív fiatalok a munkaerőpiacon. (2014) Megjelent: Racionálisan lázadó hallgatók, II: apátia, radikalizmus, posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében pp. 252-260
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3109486] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3109486, Kapcsolat: 24468600
 38. Pataki Gyöngyvér. A kocka el van vetve...: Közéleti víziók a Debreceni Egyetem kollégistái körében. (2014) Megjelent: Campus-lét a Debreceni Egyetemen. Ifjúságszociológiai tanulmányok pp. 183-215
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2924735] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2924735, Kapcsolat: 29063618
 39. Oross Dániel. Társadalmi közérzet, politikához való viszony. (2013) Megjelent: Magyar Ifjúság 2012 pp. 283-315
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2486884] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2486884, Kapcsolat: 23325721
 40. Nagy Ádám. Szabadidős tervek és tevékenységek. (2013) Megjelent: Magyar Ifjúság 2012 pp. 211-228
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2890785] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2890785, Kapcsolat: 29083004
 41. Nyüsti Szilvia. Oktatási helyzetkép. (2013) Megjelent: Magyar Ifjúság 2012 pp. 90-125
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23324369] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23324369, Kapcsolat: 29449415
 42. Gazsó Tibor. Munkaerő-piaci helyzetkép. (2013) Megjelent: Magyar Ifjúság 2012 p. 89
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24735935] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24735935, Kapcsolat: 29396603
 43. Domokos Tamás. Magyar fiatalok és a demográfiai átmenet. (2013) Megjelent: Magyar Ifjúság 2012 pp. 9-37
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23324473] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23324473, Kapcsolat: 23323748
 44. Fényes Hajnalka. Alacsonyan iskolázott fiatalok a munkaerpiacon a derecskei kistérségben. (2013) METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2063-6415 2013 1 144-161
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2565469] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2565469, Kapcsolat: 29081767
 45. Pataki Gyöngyvér. A kocka el van vetve…: Közéleti víziók a Debreceni Egyetem kollégistái körében. (2013) KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 0133-2597 2732-0286 4 2 81-109
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23353294] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23353294, Kapcsolat: 23353294
 46. Reiner Roland et al. Trendforduló: új fejezet a Fidesz és a legfiatalabb választói korosztály kapcsolatában?. (2012) Megjelent: Racionálisan lázadó hallgatók 2012 : Apátia - Radikalizmus - Posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 1 pp. 183-202
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2168206] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2168206, Kapcsolat: 22957078
 47. Nagy Ádám et al. Szocializációs közegek a változó társadalomban: A nevelés esélyei: család, iskola, szabadidő, média. (2012) ISBN:9789630841412
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2069166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2069166, Kapcsolat: 29476954
 48. Bíró-Nagy András. Sokszínű fiatal baloldal: Az MSZP és a DK támogatói a felsőoktatásban. (2012) Megjelent: Racionálisan lázadó hallgatók 2012 : Apátia - Radikalizmus - Posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 1 pp. 203-221
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2473372] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2473372, Kapcsolat: 22957081
 49. Bodor Tamás et al. Helyi ifjúsági munka. (2012) ISBN:9786155192081
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31379417] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31379417, Kapcsolat: 29081728
 50. Valuch Tibor. A társadalmi magatartás és a kultúra néhány sajátossága az ifjúsági élethelyzetekben a rendszerváltás után. (2012) Megjelent: Ifjúságszociológiai szöveggyűjtemény pp. 63-86
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31386001] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31386001, Kapcsolat: 29081651
 51. Jancsák Csaba. A tanárképzésben részt vevő hallgatók értékítéleteinek szerkezete két regionális egyetemen: A Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem tanárjelöltjeinek értékstruktúrái. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2074900] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2074900, Kapcsolat: 29069800
 52. Csőzik Rita. Átalakult lázadás: Magyar egyetemisták és főiskolások politikai szocializációjának változása. (2012) Megjelent: Racionálisan lázadó hallgatók 2012 : Apátia - Radikalizmus - Posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 1 pp. 45-64
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2707796] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2707796, Kapcsolat: 22957036
 53. Róna Dániel et al. A kutatás módszertana. (2012) Megjelent: Racionálisan lázadó hallgatók 2012 : Apátia - Radikalizmus - Posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 1 pp. 15-24
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2209014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2209014, Kapcsolat: 22957024
 54. Róna Dániel et al. A kuruc.info nemzedék: Miért népszerű a Jobbik a fiatalok között?. (2012) Megjelent: Racionálisan lázadó hallgatók 2012 : Apátia - Radikalizmus - Posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 1 pp. 113-156
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2729581] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2729581, Kapcsolat: 22957076
 55. Hámori Ádám et al. Vallás és ifjúság. (2011) Megjelent: Arctalan (?) nemzedék pp. 249-262
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2800237] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2800237, Kapcsolat: 21543204
 56. Jancsák Csaba. Tanárjelöltek értékvilága. (2011) Megjelent: Törekvések és lehetőségek a 21. század elején [X. Országos Neveléstudományi Konferencia] pp. 145-159
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1865246] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1865246, Kapcsolat: 29083881
 57. Perényi Szilvia. Sportolási szokások – sportolási esélyek és változástrendek. (2011) Megjelent: Arctalan (?) nemzedék pp. 159-183
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1835811] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1835811, Kapcsolat: 21543185
 58. Hausmann Alice. Ízlés vagy sodródás? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26114806] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26114806, Kapcsolat: 29449949
 59. Bogáromi Eszter et al. „Hibák" nyomában az ifjúság 2008 kutatásban. (2011) Megjelent: Arctalan (?) nemzedék pp. 339-372
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3185673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3185673, Kapcsolat: 21543230
 60. Máder Miklós Péter. Elfogyott a fehérgallér. (2011) Megjelent: Arctalan (?) nemzedék pp. 131-141
  Könyvrészlet[21543133] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21543133, Kapcsolat: 29476841
 61. Fábián Róbert. Egészségkárosító magatartások a magyar fiatalok körében. (2011) Megjelent: Arctalan (?) nemzedék pp. 209-217
  Könyvrészlet[26597334] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26597334, Kapcsolat: 29068910
 62. Szilágyiné Szemkeő Judit. Családi és iskolai nevelés - konfliktusok és lehetséges együttműködés. (2011) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 61 2011/1-5. 206-218
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31387521] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31387521, Kapcsolat: 29083892
 63. Fónai Mihály et al. Azonosságok és különbségek az egyetemi hallgatók életmódjában. (2011) Megjelent: Törekvések és lehetőségek a 21. század elején [X. Országos Neveléstudományi Konferencia] pp. 133-144
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3098694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3098694, Kapcsolat: 29083880
 64. Jancsák Csaba. A tanárképzésben résztvevő hallgatók értékszerkezete két regionális egyetemen. (2011) KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 0133-2597 2732-0286 2 2 41-56
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1864870] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1864870, Kapcsolat: 29069794
 65. Szabó Ákos. Adalékok a gyerekkutatások módszertanához. (2011) KAPOCS 1588-7227 10 4 28-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31385965] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31385965, Kapcsolat: 29081593
 66. Tibori T. Nem-et mondás? Igaz-mondás: Emlékezés Gábor Kálmánra. (2010) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 10 2 191-202
  Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[1459527] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1459527, Kapcsolat: 29069630
 67. Zsolnai Anikó. Értékek és értékpreferenciák az európai és a magyar közoktatásban. (2009) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 19 10 3-12
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1326532] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1326532, Kapcsolat: 25495923
 68. Tátrai Orsolya. Young adults in Hungarian Population - General Statistical Tendencies. (2008) Megjelent: Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe pp. 411-424
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24545273] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24545273, Kapcsolat: 32531552
 69. Laki M. The strata of young entrepreneurs in post-socialist Hungary : Chance or illusion. (2008) Megjelent: Youth entrepreneurship and local development in Central and Eastern Europe pp. 121-137
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[182302] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 182302, Kapcsolat: 29068732
 70. Szirmai Péter. Increasing Youth Employment Opportunities by Assisting Business Start-ups: The Experience of the Hungarian LiveWire Foundation. (2008) Megjelent: Youth entrepreneurship and local development in Central and Eastern Europe pp. 97-117
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31377131] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31377131, Kapcsolat: 29068723
 71. Székely Levente. Fogyasztás, gazdasági helyzet, kultúra, média, infokommunikáció: Civil Ifjúsági Jelentés 2006-2007. (2008) ÚJ IFJÚSÁGI SZEMLE: IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT 1785-1289 6 2-3 67-74
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3308565] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3308565, Kapcsolat: 29449510
 72. Jancsák Csaba et al. Az orosházi fiatalok világa. (2008)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[31379485] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31379485, Kapcsolat: 29071953
2024-05-19 22:42