Szilovics Csaba. Néhány gondolat az 1990. évi XCIII. illetéktörvényt módosító T/237. sz. törvényjavaslathoz. (1995) JURA 1218-0793 2 1 30-33, 1746089
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1746089]
 1. Dobos István. Az ingatlantulajdonnal rendelkező gazdasági társaság visszterhes vagyonátruházási illetéke az osztrák jog tükrében, különös tekintettel az elkerülésének társasági jogi lehetőségeire. (2011) Megjelent: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának díjnyertes dolgozatai I-II pp. 763-797
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2125284] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2125284, Kapcsolat: 23536173
Szilovics Csaba. Az erkölcs szerepe a jogkövetésben különös tekintettel az adójogra. (1997) JURA 1218-0793 4 2 1-4, 1746058
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1746058]
 1. Sólyom Borbála. Az adócsalás és az adóelkerülés és elleni harc az európai unióban az általános forgalmi adózás területén különös tekintettel az európai bíróság joggyakorlatára. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2970182] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2970182, Kapcsolat: 26954443
 2. Gál István László. A gazdasági bűncselekmények és az elméleti közgazdaságtan kapcsolatának néhány kérdésköre. (2002) Megjelent: Tanulmányok Erdősy Emil professzor tiszteletére pp. 181-192
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1006736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1006736, Kapcsolat: 23504666
Szilovics Csaba. AZ ADÓIGAZGATÁS REGIONÁLIS ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁTALAKULT FELADAT ÉS MŰKÖDÉSI STRUKTÚRA VIZSGÁLATA. EZEN BELÜL A NYUGAT-EURÓPAI GYAKORLAT, A REGIONÁLIS ÉS A HELYI ADÓK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI. (1999), 3036331
Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[3036331]
 1. Hőgye Mihály. Adóigazgatási modellek és reformok - nemzetközi összehasonlítás. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2282729] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2282729, Kapcsolat: 25569010
Szilovics Csaba. A liberalizáció lépései a devizabelföldi természetes személyek devizabirtoklása terén.. (2000) JURA 1218-0793 6 1-2 115-120, 3281127
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3281127]
 1. Bujtár Zsolt. A digitális jegybankpénz monetáris politikai kihívásai. (2021) Megjelent: Kriptoeszközök világa a jog és a gazdaság szemszögéből pp. 99-116
  Utánközlés (Könyvrészlet) | Tudományos[32667484] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32667484, Kapcsolat: 31092875
 2. Bujtár Zsolt. A digitális jegybankpénz kihívásai a monetáris politika területén. (2021) Megjelent: Kriptoeszközök világa a jog és gazdaság szemszögéből pp. 123-135
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[32035262] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32035262, Kapcsolat: 30102568
 3. Lentner Csaba. A lakossági devizahitelezés kialakulásának és konszolidációjának rendszertani vázlata – államháztartási és nemzetközi összefüggésekben. (2017) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 5 4 51-70
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30682826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30682826, Kapcsolat: 30616799
Szilovics Csaba. A korrupció néhány megjelenési formája és hatása az adóigazgatásra. (2001) Megjelent: Korrupció Magyarországon pp. 272-278, 1744539
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1744539]
 1. Hollán Miklós. KORRUPCIÓS BŰNCSELEKMÉNYEK ALAPVETŐ KÉRDÉSEI INTEGRITÁS TANÁCSADÓK SZÁMÁRA. (2019) Megjelent: Közszolgálati integritás pp. 281-421
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[31393726] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31393726, Kapcsolat: 29092632
 2. Hollán Miklós. Korrupciós bűncselekmények az új büntetőkódexben. (2014) ISBN:9789632582566
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24788807] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24788807, Kapcsolat: 24789325
Szilovics Csaba. A magyar értékpapír és pénzügyi jog Európai Uniós összehasonlító elemzése. (2001) Megjelent: Hatályos szerződéskötési útmutató és mintatár EU-konform tanácsadó üzleti szerződések elkészítéséhez, 1746005
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1746005]
 1. Kelemen Dániel. Takeover defenses and their legal aspects. (2006) PANDECTELE ROMANE 1582-4756 34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21777026] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21777026, Kapcsolat: 21777026
Szilovics Csaba. Az off-shore cégek működése és jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyar-országon. (2001) Megjelent: Hatályos szerződéskötési útmutató és mintatár EU-konform tanácsadó üzleti szerződések elkészítéséhez, 1745997
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1745997]
 1. Tormáné Boris. Társasági adóharmonizáció az Európai Unióban és Magyarországon: a magyar gazdasági hatások elemzése. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23511874] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23511874, Kapcsolat: 23513602
Szilovics Csaba. Szemelvények a magyar jövedéki adóztatás történetéről. (2001) MAGYAR JOG 0025-0147 48 4 221-229, 1746015
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1746015]
 1. Pfeffer Zsolt. Fogalomhasználati problémák a pénzügyi jogban – közérthetőség kontra jog(ász)i precizitás. (2016) JURA 1218-0793 22 2 128-146
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26808078] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26808078, Kapcsolat: 26808078
Szilovics Csaba. Az erkölcs adójogkövetést befolyásoló szerepéről. (2002) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 52 9 549-555, 1745973
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1745973]
 1. Tilk Péter. Az önkormányzati képviselő-testület tiszteletdíj-megvonási jogosítványáról. (2005) COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 1215-315X 15 1-2 125-138
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1677133] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1677133, Kapcsolat: 21776995
Szilovics Csaba. Az értéktőzsde jogi szabályozása. (2003) Megjelent: Hatályos szerződéskötési útmutató és mintatár, 2945530
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2945530]
 1. Breszkovics Botond. Az elsődleges nyilvános érmekibocsátás előtti jogi teendők Európában. (2021) Megjelent: Kriptoeszközök világa a jog és gazdaság szemszögéből pp. 136-158
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[32035270] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32035270, Kapcsolat: 30102591
 2. Breszkovics Botond. A pre-ICO szabályozása Európában. (2021) Megjelent: Kriptoeszközök világa a jog és a gazdaság szemszögéből pp. 65-97
  Utánközlés (Könyvrészlet) | Tudományos[32667342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32667342, Kapcsolat: 31092622
 3. Bujtár Zsolt. A digitális jegybankpénz monetáris politikai kihívásai. (2021) Megjelent: Kriptoeszközök világa a jog és a gazdaság szemszögéből pp. 99-116
  Utánközlés (Könyvrészlet) | Tudományos[32667484] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32667484, Kapcsolat: 31092762
 4. Bujtár Zsolt. A digitális jegybankpénz kihívásai a monetáris politika területén. (2021) Megjelent: Kriptoeszközök világa a jog és gazdaság szemszögéből pp. 123-135
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[32035262] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32035262, Kapcsolat: 30102566
Szilovics Csaba. Az önkormányzatok feladatának és finanszírozásának elemzése az államháztartásról szóló törvény tükrében. (2003) COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 1215-315X 13 9 75-80, 2487491
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2487491]
 1. Rajnai Zoltán. A többcélú kistérségi társulások pénzügyi joga (OTDK győztes dolgozat). (2011) Megjelent: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának díjnyertes dolgozatai I-II pp. 797-829
  Könyvrészlet | Tudományos[23709367] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23709367, Kapcsolat: 23536183
Szilovics Csaba. Csalás és jogkövetés az adójogban. (2003) ISBN:9639500747, 1740640
Monográfia (Könyv) | Tudományos[1740640]
 1. Békés Balázs. Közvetlen adók szabályozása az Európai Unióban. (2022) Megjelent: A jövedem- és vagyoni típusú adók pp. 261-280
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32912451] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32912451, Kapcsolat: 31428516
 2. Kondorosi András. Egyes kiemelkedő jelentőségű gazdasági bűncselekmények dogmatikai és eljárásjogi megközelítésben. (2021) ISBN:9789634297109
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32597342] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32597342, Kapcsolat: 30986572
 3. Breszkovics Botond. Kriptoszabályozás Wyomingban. (2020) Megjelent: GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGYEK A 21. SZÁZADBAN II. - KONFERENCIAKÖTET = BUSINESS AND ECONOMY IN THE 21ST CENTURY II. – CONFERENCE PROCEE... pp. 102-112
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[31853565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31853565, Kapcsolat: 29822888
 4. Szívós Alexander. Az adórendszer és a pénzügyi kultúra összefüggései. (2020) Megjelent: GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGYEK A 21. SZÁZADBAN II. - KONFERENCIAKÖTET = BUSINESS AND ECONOMY IN THE 21ST CENTURY II. – CONFERENCE PROCEE... pp. 52-64
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[31801132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31801132, Kapcsolat: 30102640
 5. Vad Viktória Zsuzsanna. A nemzetközi adójog átláthatósága és kihívásai a BEPS után. (2020) Megjelent: ‘Scindere glaciem’ pp. 159-173
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31937994] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31937994, Kapcsolat: 29934187
 6. Békés Balázs. Közvetlen adózás az Európai Unióban: a tagállami jogok harmonizációja és versenye. (2019) ISBN:9789632959030
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31377490] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31377490, Kapcsolat: 29054802
 7. Kondorosi András. Egyes kiemelkedő jelentőségű gazdasági bűncselekmények dogmatikai és eljárásjogi megközelítésben. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30709850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30709850, Kapcsolat: 28957135
 8. Gál István László. A tőkepiac büntetőjogi védelme Magyarországon. (2019) ISBN:9786155290107
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30807043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30807043, Kapcsolat: 28317827
 9. Miskolczi Barna. Az európai büntetőjog alternatív értelmezése - büntetőjogi védelem az EU érdekeit sértő csalás ellen. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30549480] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30549480, Kapcsolat: 28315841
 10. Miskolczi Barna. A költségvetési csalás kodifikációját meghatározó tényezők. (2018) MAGYAR JOG 0025-0147 65 5 283-291
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3409557] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3409557, Kapcsolat: 27457508
 11. GÁL ISTVÁN LÁSZLÓ. A költségvetési csalás és a tõkepiaci visszaélések. (2018) JURA 1218-0793 24. évf. 1 31-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27439936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27439936, Kapcsolat: 27439942
 12. Kondorosi András. A gazdasági büntetőjog aktuális problémái. (2018) ISBN:9786155536632
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[27626521] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27626521, Kapcsolat: 28116249
 13. Bánfai Edina et al. Lehetőségek és veszélyek az offshore-jelenségben. (2017) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 13 1-3 321-335
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3287467] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3287467, Kapcsolat: 26952832
 14. Nyerges Éva. Közteherviselés és adóeljárás elvi megközelítésben Szlovákia és Magyarország példáján keresztül. (2017) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 61 9-10 109-125
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30386902] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30386902, Kapcsolat: 26962958
 15. Szabó Ildikó. Feltételes adómegállapítás a magyar és a nemzetközi szabályozásban. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3239936] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3239936, Kapcsolat: 26953363
 16. Ercsey Zsombor. Felelősség az adójogban. (2017) Megjelent: Az üzleti jog egyes modern kihívásai pp. 114-200
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3338363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3338363, Kapcsolat: 27181282
 17. Szabó ildikó. AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÍTÉLETE A WEBMINDLICENSES KFT. ÜGYÉBEN. (2016) ELJÁRÁSJOGI SZEMLE 2498-6062 2498-6070 1 1 30-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25806044] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25806044, Kapcsolat: 25806044
 18. Ercsey Zsombor. Az adóztatás igazságossága. (2016) ISBN:9789634130932
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3123757] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3123757, Kapcsolat: 26482625
 19. Herke Csongor. About the changes in the system of legal remedies in public administrative proceedings. (2016) Megjelent: Essays of Faculty of Law University of Pécs : Yearbook of 2015 pp. 75-88
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26441022] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26441022, Kapcsolat: 26441022
 20. Ercsey Zsombor. Tax Reforms in Hungary. (2015) ISBN:9789631228465
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3123742] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3123742, Kapcsolat: 25342134
 21. Dévai Anna Beáta. Az értékalapú építményadóztatás aktuális kérdései. (2015) JURA 1218-0793 21 1 186-190
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24938799] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24938799, Kapcsolat: 24938799
 22. Sólyom Borbála. Az adócsalás és az adóelkerülés és elleni harc az európai unióban az általános forgalmi adózás területén különös tekintettel az európai bíróság joggyakorlatára. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2970182] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2970182, Kapcsolat: 26954446
 23. Pfeffer Zsolt. A közbeszerzések és a közbevételek kapcsolata – a közbeszerzések adójogi és számviteli összefüggéseiről. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2909480] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2909480, Kapcsolat: 25569121
 24. Szabó Ildikó. A rendeltetésszerű joggyakorlás elvének érvényesülése, rövid kitekintéssel a feltételes adómegállapítási eljárásra is. (2014) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 10 3 143-162
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25259707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25259707, Kapcsolat: 24484432
 25. Békés Balázs. Közvetlen adózás az Európai Unióban: Lehetőségek és korlátok a tagállami jogalkotásban. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2782464] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2782464, Kapcsolat: 26953367
 26. Lentner Csaba. Közpénzügyek és államháztartástan. (2013) ISBN:9786155344381
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2391058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2391058, Kapcsolat: 23513626
 27. Drinóczi Tímea. Gazdasági alkotmány az Alaptörvényben. (2013) Megjelent: Hatékony-e a magyar jog? pp. 53-82
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2235865] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2235865, Kapcsolat: 23536236
 28. Ercsey Zsombor. Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2490395] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2490395, Kapcsolat: 23513768
 29. Ercsey Zsombor et al. Personal income tax: provisions regarding fairness. (2012) Megjelent: Contemporary legal challenges: EU - Hungary - Croatia pp. 308-319
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23193362] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23193362, Kapcsolat: 23155294
 30. Drinóczi Tímea. Gazdasági alkotmány az Alaptörvényben. (2012) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 67 10 369-383
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2101130] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2101130, Kapcsolat: 23511859
 31. Kőhalmi László. A büntetőjog alapproblémái. (2012) ISBN:9786155290015
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2243818] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2243818, Kapcsolat: 23155395
 32. Fenyvesi Csaba et al. A büntető eljárásjog elmélete. (2012) ISBN:9789639950832
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2123067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2123067, Kapcsolat: 23511877
 33. Fenyvesi Csaba. THE CONFRONTATION AS TRUTH-SEEKING METHOD FROM CRIMINALISTIC ASPECT. (2011) BEZBEDNOST 0409-2953 53 3 50-72
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1927673] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1927673, Kapcsolat: 24364176
 34. Tormáné Boris. Társasági adóharmonizáció az Európai Unióban és Magyarországon: a magyar gazdasági hatások elemzése. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23511874] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23511874, Kapcsolat: 23511874
 35. Németh Mariann. Körhinta-csalás. (2011) Megjelent: PhD tanulmányok 10. pp. 415-434
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24483372] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24483372, Kapcsolat: 24483372
 36. Ercsey Zsombor. Hungarian VAT cases before the Court of Justice of the European Union. (2011) Megjelent: Essays of Faculty of Law University of Pécs, Yearbook of 2011 pp. 45-61
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23494105] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23494105, Kapcsolat: 23494105
 37. Molnár Gábor. Az adócsalás a költségvetési csalásban. (2011) ISBN:9789632581422
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22685676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22685676, Kapcsolat: 23536243
 38. Molnár Gábor. Az adócsalás. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22684074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22684074, Kapcsolat: 22684074
 39. Ercsey Zsombor. A létminimum adómentessége Magyarországon. (2011) JURA 1218-0793 17 2 36-45
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2108392] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2108392, Kapcsolat: 23494093
 40. Christine Varga. Die Grundzüge des ungarischen Steuerstrafrechtssystems unter kriminalstrafrechtlichen und verwaltungsstrafrechtlichen Geschichtspunkten. (2009) ISBN:9783825507244
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[22364549] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22364549, Kapcsolat: 21777013
 41. Bencsik András. "Ünnepi kötet Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára". (2008) JURA 1218-0793 14 2 215-223
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[23494086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23494086, Kapcsolat: 23494086
 42. Sós Adrienn. Közbeszerzés Athénban és Rómában – Középítkezésekkel kapcsolatos szerződések az ókorban. (2008) Megjelent: Phd. Tanulmányok pp. 321-342
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21649416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21649416, Kapcsolat: 21649416
 43. Szarvák Tibor. From falling behind to the creative social groups – the effect of the information society-type development on the great plain. (2008) BULLETIN OF THE SZENT ISTVÁN UNIVERSITY (GÖDÖLLŐ) 1586-4502 16 1 310-319
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21777027] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21777027, Kapcsolat: 21777027
 44. Fábián Adrián. Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei. (2008) ISBN:9789637296161
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1327618] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1327618, Kapcsolat: 21649392
 45. Ercsey Zsombor. Tax Exemption for the Minimum of Substistence. (2007) Megjelent: PhD Tanulmányok 6. pp. 169-186
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1727731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1727731, Kapcsolat: 21649457
 46. Gál István László. Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak. (2007) ISBN:9789630585361
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1134144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1134144, Kapcsolat: 21649424
 47. Drinóczi Tímea. Gazdasági alkotmány és gazdasági alapjogok. (2007) ISBN:9637296190; 9789637296192
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1631922] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1631922, Kapcsolat: 21649439
 48. Chronowski Nóra et al. Magyar alkotmányjog III: Alapvető jogok. (2006) ISBN:9639542350
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2436580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2436580, Kapcsolat: 21776998
 49. Kampler Béla. Az önkormányzati adóztatás elméleti és gyakorlati kérdései. (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2402453] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2402453, Kapcsolat: 21649452
 50. Fábián Adrián. Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1327615] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1327615, Kapcsolat: 29739623
 51. Drinóczi Tímea. A gazdasági alkotmány: A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2498335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2498335, Kapcsolat: 23536152
Szilovics Csaba et al. Néhány gondolat az adócsalásról és az adócsalás hazai szabályozásáról. (2003) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA (1995-2006) 1218-8956 51 9 99-113, 1745882
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1745882]
 1. Kondorosi András. Egyes kiemelkedő jelentőségű gazdasági bűncselekmények dogmatikai és eljárásjogi megközelítésben. (2021) ISBN:9789634297109
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32597342] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32597342, Kapcsolat: 30986560
 2. Kondorosi András. Egyes kiemelkedő jelentőségű gazdasági bűncselekmények dogmatikai és eljárásjogi megközelítésben. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30709850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30709850, Kapcsolat: 28957130
 3. GÁL ISTVÁN LÁSZLÓ. A költségvetési csalás és a tõkepiaci visszaélések. (2018) JURA 1218-0793 24. évf. 1 31-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27439936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27439936, Kapcsolat: 27439947
 4. Sólyom Borbála. Az adócsalás és az adóelkerülés és elleni harc az európai unióban az általános forgalmi adózás területén különös tekintettel az európai bíróság joggyakorlatára. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2970182] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2970182, Kapcsolat: 26954447
 5. Karsai Krisztina et al. Anyagi büntetőjog : különös rész II.. (2013) ISBN:9786155411021
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[25133154] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25133154, Kapcsolat: 25133537
 6. Ember Alex. A munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás. (2012) HUMÁNPOLITIKAI SZEMLE 0865-7009 23 3 35-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2345494] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2345494, Kapcsolat: 23536248
 7. Fenyvesi Csaba et al. A büntető eljárásjog elmélete. (2012) ISBN:9789639950832
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2123067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2123067, Kapcsolat: 23511930
 8. Brother Layman. Az offshore halála. (2011) ISBN:9789630812061
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22684571] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22684571, Kapcsolat: 22684571
 9. Madai Sándor. A csalás büntetőjogi értékelése. (2011) ISBN:9789632581194
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1464903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1464903, Kapcsolat: 23513606
 10. Layman Brother. Az offshore halála. (2010) ISBN:9789633040256
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1757979] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1757979, Kapcsolat: 22684595
 11. Varga Christine. Strafrechtliche Aspekte des Steuerbetrugs. (2009) Megjelent: Die Grundzüge des ungarischen Steuerstrafrechtssystems unter kriminalstrafrechtlichen und verwaltungsstrafrechtlichen Gesichtsp... pp. 22-153
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26875125] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26875125, Kapcsolat: 26875125
 12. Madai Sándor. A csalás büntetőjogi értékelésének változásai (Phd értekezés). (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21777001] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21777001, Kapcsolat: 21777001
 13. Gál István László. Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak. (2007) ISBN:9789630585361
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1134144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1134144, Kapcsolat: 21649435
 14. Dallos Norbert et al. Adó-e az ÁFA? avagy újabb kérdésfelvetések az "ÁFA-csalásról". (2006) MAGYAR JOG 0025-0147 53 9 542-550
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26941130] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26941130, Kapcsolat: 26941130
Szilovics Csaba. Kiszolgáltatott önkormányzatok. (2003) JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 1589-3383 5 3 24-25, 1745899
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1745899]
 1. Kampler Béla. Az önkormányzati pénzügyek hazai történetének adójogi megközelítése. (2003) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 63 11 1-31
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2402372] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2402372, Kapcsolat: 21776991
Szilovics Csaba. Új hangsúlyok az adóigazgatás munkájában. (2003) JURA 1218-0793 9 1 153-156, 1745915
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1745915]
 1. Gyenge Balázs. Az új magyar adó- és vámigazgatás. (2013) Megjelent: Állam és jog: kodifikációs kihívások napjainkban pp. 63-76
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23536195] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23536195, Kapcsolat: 23536195
 2. Tilk Péter. Az önkormányzati képviselő-testület tiszteletdíj-megvonási jogosítványáról. (2005) COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 1215-315X 15 1-2 125-138
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1677133] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1677133, Kapcsolat: 21776992
Szilovics Csaba. Az adónyomozás helyzete az Európai Unió néhány országban. (2004) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA (1995-2006) 1218-8956 52 5 133-139, 1745252
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1745252]
 1. Fenyvesi Csaba et al. A büntető eljárásjog elmélete. (2012) ISBN:9789639950832
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2123067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2123067, Kapcsolat: 23512011
 2. Mészáros Bence. The Controlled Delivery: a Measure of Police Cooperation in the European Union. (2006) PANDECTELE ROMANE 1582-4756 33 1 245-251
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21777016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21777016, Kapcsolat: 21777016
 3. Herke Csongor et al. Authorities of Hungarian criminal procedure. (2006) PANDECTELE ROMANE 1582-4756 33 252-265
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21777018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21777018, Kapcsolat: 21777018
Szilovics Csaba. Die rechtliche Regelung des Steuerbetrugs und der Steuerplanung. (2005) Megjelent: Emlékkönyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára pp. 287-293, 1745868
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1745868]
 1. Molnár Gábor. Az adócsalás a költségvetési csalásban. (2011) ISBN:9789632581422
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22685676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22685676, Kapcsolat: 23536244
 2. Molnár Gábor. Az adócsalás. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22684524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22684524, Kapcsolat: 22684524
 3. Dávid Lilla. Emlékkönyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára. (2006) JURA 1218-0793 12 1 169-177
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2134829] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2134829, Kapcsolat: 23490612
Szilovics Csaba. The role of handwriting and document expert in the point of view of the tax lawyer. (2005) JURA 1218-0793 11 2 199-200, 1744407
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1744407]
 1. Fenyvesi Csaba. The defence councel in the mirror of the decisions of the European Court of Human Rights.. (2007) PANDECTELE ROMANE 1582-4756 33 1 183-197
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1718781] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1718781, Kapcsolat: 21777022
 2. Monori Gábor. Abuse Against Women. (2007) PANDECTELE ROMANE 1582-4756 34 271-277
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1743007] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1743007, Kapcsolat: 22684629
Szilovics Csaba. Adócsalás elleni küzdelem Magyarországon. (2006) Megjelent: Tanulmányok dr. Földvári József professzor 80. születésnapja tiszteletére pp. 333-337, 1744014
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1744014]
 1. Horváth Orsolya. Azonosító és keresőkutyák kriminalisztikai alkalmazása. (2020) Megjelent: Studia Doctorandorum Alumnae I. pp. 383-557
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31331871] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31331871, Kapcsolat: 29467765
 2. Sólyom Borbála. Az adócsalás és az adóelkerülés és elleni harc az európai unióban az általános forgalmi adózás területén különös tekintettel az európai bíróság joggyakorlatára. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2970182] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2970182, Kapcsolat: 26954448
 3. Fenyvesi Csaba et al. A büntető eljárásjog elmélete. (2012) ISBN:9789639950832
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2123067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2123067, Kapcsolat: 23511946
Szilovics Csaba. Stabilitás és kiszámíthatóság a természetes személyek adóztatásában 1985-2005 között. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 - 2005 pp. 812-816, 1743921
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1743921]
 1. Gál István László. A pénzmosás új elkövetési tárgya. (2021) Megjelent: Kriptoeszközök világa a jog és a gazdaság szemszögéből pp. 131-141
  Utánközlés (Könyvrészlet) | Tudományos[32741390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32741390, Kapcsolat: 31192029
 2. Gál István László. A pénzmosás új elkövetesi tárgya. (2021) Megjelent: Kriptoeszközök világa a jog és gazdaság szemszögéből pp. 105-112
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[32035235] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32035235, Kapcsolat: 30102554
 3. Tóth Dávid et al. Risk analysis of certain economic crimes. (2020) Megjelent: GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGYEK A 21. SZÁZADBAN II. - KONFERENCIAKÖTET = BUSINESS AND ECONOMY IN THE 21ST CENTURY II. – CONFERENCE PROCEE... pp. 170-181
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31809415] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31809415, Kapcsolat: 29824429
2022-09-27 23:07