Szmodis Jenő. A polgármesternek a polgármesteri hivatallal kapcsolatos jogairól. (1996) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 51 2 60-72, 1730300
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1730300]
 1. Dubeczné Dr. Károlyi. A polgármesternek a polgármesteri hivatallal kapcsolatos jogairól. (1996) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 46 6 350-355
  Folyóiratcikk[21790491] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21790491, Kapcsolat: 21790491
Szmodis Jenő. A polgármesternek a polgármesteri hivatallal kapcsolatos jogairól (II.). (1996) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 46 1 58-64, 2897617
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2897617]
 1. Fábián Adrián. Alternatív konfliktuskezelési módok a közszolgálatban. (2014) Megjelent: Fenntartható önkormányzatok a Dél-Dunántúlon pp. 7-20
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3357208] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3357208, Kapcsolat: 24765832
Szmodis Jenő. Kiválasztási rend és kiválasztási motiváció a közjog területén. (1996) GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 0865-7823 7 3-4 145-163, 1730304
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1730304]
 1. Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr. Válaszúton – rendiség, abszolutizmus, polgárosodás? Hatalomgyakorlási modellek Jean Bodin Az államról című könyvében. (2013) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 10 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2961790] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2961790, Kapcsolat: 23126051
 2. Endrene Noel. Egy alapvető jelentőségű keleti jogforrásról. (2013) MAGYAR SZEMLE 1216-6235 22 3-4 93-109
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23137396] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23137396, Kapcsolat: 23137399
 3. Noel Endrene. Dzsingisz kán törvénykönyve - a középkori keleti jogszemlélet lenyomata. (2013) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 56 2 19-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23126291, Kapcsolat: 23126099
 4. Vörös Imre. Grosschmid - reloaded. Tudósítás a jogállamiság határvidékeiről. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 3 118-137
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2200239] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2200239, Kapcsolat: 23126045
Szmodis Jenő. Az érvénytelenségi fajták egyes jogági sajátosságairól. (1997) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 52 4 171-180, 1730306
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1730306]
 1. Bereczki istván. Az Érvénytelenség, mint jogágakon átnyúló Intézmény – Mediációs eljárás során kötött megállapodások megítélése. (2016) Megjelent: Tavaszi Szél 2016 Konferencia = Spring Wind 2016: Konferenciakötet I. pp. 179-186
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[30419374] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30419374, Kapcsolat: 27045223
 2. Kéri Zoltán. JOGÜGYLETI ÉRVÉNYESSÉG ÉS HATÁLYOSSÁG: Magyar jogi terminológiai ellentmondások. (2005) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 1 1 127-146
  Folyóiratcikk[22562075] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22562075, Kapcsolat: 21794277
 3. Kemenes István. A szerződés érvénytelenségének egyes kérdései a gazdasági szerződéses gyakorlatban. (2002) POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ 1585-1168 4 2 7-27
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23128764] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23128764, Kapcsolat: 23128764
Szmodis Jenő. A jog realitása: az etruszk vallástól a posztmodern elméletekig. (2005) ISBN:9637510486, 1729953
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1729953]
 1. Kovács Helga. A vallási közösségek méltóságának sérelme az Alkotmánybíróság értékelésében személyiségi jogi jogterületen. (2021) IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 2063-6253 2786-152X 10 2 331-359
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34397894] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34397894, Kapcsolat: 31245725
 2. Varga Zs. András. Valóban a legkevésbé veszélyes hatalom? Létezik-e természetes korlátja a bírói függetlenségnek?. (2020) Megjelent: A jog többrétegűsége pp. 79-95
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31471927] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31471927, Kapcsolat: 29310763
 3. Marcelo Azevedo Chamone. Prescrição e decadência: proposta de definição e identificação dos institutos a partir de uma perspectiva histórica e de direito comparado. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31892736] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31892736, Kapcsolat: 29880004
 4. Sárik Eszter. Vallásosság, értékrend, ifjúság – a kriminológia kontextusában. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30653075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30653075, Kapcsolat: 26354315
 5. Bernal Samuel. The Practice of Law in ASEAN – Impact of Globalization and Technology. (2018)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[27619609] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27619609, Kapcsolat: 27619609
 6. Storey Richard. The Uniqueness Of Western Law. (2017)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[27045035] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27045035, Kapcsolat: 27045035
 7. Zsidai Ágnes. "Mit kell, vagy lehet tennem vagy várnom?": Horváth Barna alanyi joghelyzet-tana. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója pp. 87-103
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3281784] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3281784, Kapcsolat: 31828796
 8. Dr. Sárik Eszter Katalin. Vallásosság, értékrend, ifjúság. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32201150] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32201150, Kapcsolat: 31089482
 9. Visegrády Antal. Multidiszciplináris jogtudomány. (2016) MAGYAR JOG 0025-0147 63 5 312-316
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3092826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3092826, Kapcsolat: 25874063
 10. Moco Marcolino. Contribuição para uma apreciação jus-internacional da integração regional africana. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26800696] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26800696, Kapcsolat: 26800696
 11. Sáry Pál. A keresztény Európa születése. (2016) MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE: A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE MISKOLCI CSOPORTJÁNAK ÖKUMENIKUS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA 2676-8127 45 XII/1 76-85
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25544981] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25544981, Kapcsolat: 25544981
 12. Malinvaud Philippe. Introduction à l'étude du droit. (2015) ISBN:9782711023455
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27045440] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27045440, Kapcsolat: 27045440
 13. Gedeon Magdolna. Die Organisation der Festspiele im Archaischen Rom. (2015) PÁZMÁNY LAW REVIEW 2064-1818 3 73-81
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3217261] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3217261, Kapcsolat: 26501440
 14. Hegedős Soma. Az erőszak és a jog kapcsolata. (2015) Megjelent: Tavaszi Szél 2015 Konferencia = Spring Wind 2015: Konferenciakötet I. pp. 187-200
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[30420633] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30420633, Kapcsolat: 25092596
 15. Blutman László. Szövegempirizmus és analitikus jogdogmatika: jogi elemzés sub specie linguae. (2014) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 4 2 105-125
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2774014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2774014, Kapcsolat: 25098875
 16. Kisida Erzsébet. Szmodis Jenő: Multidiszciplináris jogi tanulmányok. (2014) JURA 1218-0793 20 1 286-288
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[24077979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24077979, Kapcsolat: 24077979
 17. Székely Zoltán. Rendvédelem és rendvédelmi jog fejlődése az Európai Unió tagállamai területén. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24521528] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24521528, Kapcsolat: 24521528
 18. Jamerson Marques. ELIGIÃO FAMILIAR E DIREITO ROMANO: O AMPLEXO DAS ORIGENS E DA EVOLUÇÃO. (2014) ALÉTHEIA REVISTA DE ESTUDOS SOBRE ANTIGÜIDADE E MEDIEVO 1983-2087 9 2 105-115
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24571035] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24571035, Kapcsolat: 24571035
 19. Andrew Simmonds. Christianity and the Imperial Cult: Jewish and Roman sacred law share a direct common origin. (2014)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[25164754] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25164754, Kapcsolat: 25164673
 20. Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr. Válaszúton – rendiség, abszolutizmus, polgárosodás? Hatalomgyakorlási modellek Jean Bodin Az államról című könyvében. (2013) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 10 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2961790] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2961790, Kapcsolat: 23126288
 21. Vörös Imre. Társadalomelmélet és jogfilozófia a görögök kapcsán: Szmodis Jenő könyvéről. (2013) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 14 1 171-178
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2501933] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2501933, Kapcsolat: 23126298
 22. Szilvásy György Péter. Kodifikáció elméletben és gyakorlatban: Konferenciabeszámoló. (2013) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 1 4 104-112
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[2491774] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2491774, Kapcsolat: 23556482
 23. Visegrády Antal. Egy új jogelméleti kezdeményezésről. (2013) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 68 3 165-168
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2269625] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2269625, Kapcsolat: 23126292
 24. Endrene Noel. Egy alapvető jelentőségű keleti jogforrásról. (2013) MAGYAR SZEMLE 1216-6235 22 3-4 93-109
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23137396] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23137396, Kapcsolat: 23137398
 25. Noel Endrene. Dzsingisz kán törvénykönyve - a középkori keleti jogszemlélet lenyomata. (2013) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 56 2 19-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23126291, Kapcsolat: 23126291
 26. Bánhegyi György. A módszer tényleg halott? Szubjektív reflexiók a gondolkodás posztmodern válságára. (2013) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 2062-8900 56 6 1-14
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23177974] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23177974, Kapcsolat: 23177953
 27. Kisida Erzsébet. A magatartás iránti elvárás erkölcsi és jogi kritériumai. (2013) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 56 5 8-23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24985042] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24985042, Kapcsolat: 24985042
 28. Rokolya Gábor. A jogi tények elmélete, különös tekintettel a jogalkalmazásra. (2013) KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 1416-7883 40 6 39-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2483307] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2483307, Kapcsolat: 31922461
 29. Sáry Pál. A jogi jelenségek multidiszciplináris vizsgálata: Szmodis Jenő könyvéről. (2013) MAGYAR SZEMLE 1216-6235 22 5-6 149-151
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2541163] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2541163, Kapcsolat: 23177952
 30. Vörös Judit. Néhány szempont az in vitro megtermékenyítés jogi megítéléséhez.. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 1 56-66
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22863731] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22863731, Kapcsolat: 22327542
 31. Vörös Judit. Néhány szempont az in vitro megtermékenyítés jogi megítéléséhez. (2012) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 67 9 353-358
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23126312, Kapcsolat: 23126312
 32. Lengyel Ferenc. Kérdések és válaszok a történelem végéről. (2012) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 2062-8900 55 11 91-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23126286, Kapcsolat: 23126286
 33. Vörös Imre. Grosschmid - reloaded. Tudósítás a jogállamiság határvidékeiről. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 3 118-137
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2200239] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2200239, Kapcsolat: 23126252
 34. Hegedős Soma. Eltérő demokrácia-felfogások az antikvitástól az újkorig. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 4 58-75
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2849475] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2849475, Kapcsolat: 23126287
 35. Kulin Ferenc. A kor-szerűtlen remekmű. A Bánk bán reformkori kallódásának okairól. (2012) Megjelent: Küldetéstudat és szerepkeresés pp. 137-157
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23126290] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23126290, Kapcsolat: 23126290
 36. Vigh Enikő. A jog, mint multidiszciplináris tudomány. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 4
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126138] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23126138, Kapcsolat: 23126257
 37. Kulin Ferenc. A Bánk bán az ezredfordulón. (2012) Megjelent: Küldetéstudat és szerepkeresés pp. 158-199
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23126313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23126313, Kapcsolat: 23126313
 38. Román Róbert. A turizmus árnyoldalai - problémák és jog-esetek a hazai turisztika területéről. (2011) PERIODICA OECONOMICA 2060-9078 2060-9086 4 1 55-85
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21793524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21793524, Kapcsolat: 21793524
 39. Kulin Ferenc. Viszontválasz Pethő Bertalannak. (2010)
  Egyéb[21794174] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21794174, Kapcsolat: 21794174
 40. Sáry Pál. Az etruszk vallástól a posztmodern jogelméletekig. Szmodis Jenő könyvéről. (2010) MAGYAR SZEMLE 1216-6235 19 7-8 154-161
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1943401] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1943401, Kapcsolat: 21794189
 41. Csorja Gergely. Alkotmányjogi háború. (2010) MAGYAR FÓRUM: AZ MDF ORSZÁGOS HETILAPJA 0865-3909 22 46 p. 3
  Publicisztika (Folyóiratcikk) | Közérdekű[25096010] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25096010, Kapcsolat: 25096010
 42. Péteri Zoltán. Néhány megjegyzés a "nyugati jog alkonyával" kapcsolatban. (2009) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 50 1 111-122
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21342955] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21342955, Kapcsolat: 21790570
 43. Bánhegyi György. Kelet és Nyugat: kulturális dichotómia vagy pluralizmus?. (2008) Megjelent: Pro Philosophia Évkönyv p. §
  Könyvrészlet[21794482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21794482, Kapcsolat: 21794482
 44. Kisida Erzsébet. Szmodis Jenő: A jog realitása - Az etruszk vallástól a posztmodern jogelméletekig. (2007) MAGYAR JOG 0025-0147 54 7 442-445
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21794193] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21794193, Kapcsolat: 21794193
 45. Carrie de. Legislating for animal instincts: a comparative study of liability for personal injury involving equines in England and the USA, with reference to the effects on commercial land use and farm diversification. (2007)
  Egyéb[21794207] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21794207, Kapcsolat: 21794207
 46. Prugberger Tamás. Gondolatok Szmodis Jenő "A jog realitása" c. munkájának olvasása kapcsán. (2006) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 47 1 161-171
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21793535] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21793535, Kapcsolat: 21793535
Szmodis Jenő. Az érdek és a jog néhány összefüggéséről. (2005) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 6 4 &-&, 1807445
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1807445]
 1. Vasas Tamás. Concha Győző és a hagyomány. (2022)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[33776188] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 33776188, Kapcsolat: 31922454
 2. Kiss Bettina Boglárka. A jogos gazdasági érdek terjedelme, határai a munkaviszonyban.. (2018) Megjelent: PEME XVI. PhD - Konferencia pp. 163-173
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[27438935] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27438935, Kapcsolat: 27438935
 3. Pataki Károly. Környezeti érdeksérelem szakértői szemmel. (2014) Megjelent: „Igazságügyi szakértés a Kárpát-medencében” pp. 1-7
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[25095980] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25095980, Kapcsolat: 25095980
 4. Tóth József. "Institutions in Transition - Challenges for New Modes of Governance". (2010)
  Egyéb[21794461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21794461, Kapcsolat: 21794461
 5. Széll Krisztián. Az érdekérvényesítési képesség meghatározó tényezői a közösségi térben. (2010) Politikatudományi Tanulmányok (MTA Politikatudományi Intézet) § 11 45-64
  Folyóiratcikk[21794468] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21794468, Kapcsolat: 21794468
Szmodis Jenő. A jog realitása. (2006) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 61 9 332-340, 1730311
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1730311]
 1. Prugberger Tamás. Gondolatok Szmodis Jenő "A jog realitása" c. munkájának olvasása kapcsán. (2006) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 47 1 161-171
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21793535] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21793535, Kapcsolat: 21790567
Szmodis Jenő. A tartalmi alkotmányosságról. (2006) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 56 7 438-446, 1730310
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1730310]
 1. Kisida Erzsébet. Szmodis Jenő: Multidiszciplináris jogi tanulmányok. (2014) JURA 1218-0793 20 1 286-288
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[24077979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24077979, Kapcsolat: 24078025
 2. Vörös Judit. Néhány szempont az in vitro megtermékenyítés jogi megítéléséhez.. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 1 56-66
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22863731] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22863731, Kapcsolat: 22327543
 3. Vörös Judit. Néhány szempont az in vitro megtermékenyítés jogi megítéléséhez. (2012) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 67 9 353-358
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23126312, Kapcsolat: 23126326
 4. Vörös Imre. Grosschmid - reloaded. Tudósítás a jogállamiság határvidékeiről. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 3 118-137
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2200239] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2200239, Kapcsolat: 23126325
Szmodis Jenő. Kultúra és sors: Gondolatok egy történelem filozófiai vállalkozásból. (2006) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 49 9 50-66, 1730336
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1730336]
 1. Péteri Zoltán. Néhány megjegyzés a "nyugati jog alkonyával" kapcsolatban. (2009) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 50 1 111-122
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21342955] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21342955, Kapcsolat: 21790499
 2. Schmidt Dániel. Ciklikusan gyorsuló kultúra?. (2007) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 18 4 121-122
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[23195862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23195862, Kapcsolat: 21790494
Szmodis Jenő. A nyugati jog alkonya?. (2007) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 48 1 69-97, 1730338
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1730338]
 1. Visegrády Antal. Államszervezési feladatok és kormányzási kihívások – a jogi kultúra és a joghatékonyság kontextusában. (2020) ISBN:9789635312757; 9789635312764; 9789635312771
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31386730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31386730, Kapcsolat: 29496854
 2. Szalma József. A történelmi/ történeti és a kartális alkotmány teljességéről és jogalkalmazási kérdéseiről. (2017) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 18 2 179-188
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3249571] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3249571, Kapcsolat: 26797692
 3. Visegrády Antal. Multidiszciplináris jogtudomány. (2016) MAGYAR JOG 0025-0147 63 5 312-316
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3092826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3092826, Kapcsolat: 25874205
 4. Nagy Endre. Kultúra és jogelmélet – Szmodis Jenő multidiszciplináris jogelmélete alapján. (2016) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 17 2 162-167
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25952404] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25952404, Kapcsolat: 25952458
 5. Szegedi László. A biztonság igénye és az alapvető jogok korlátozhatóságának határai. (2016) ARSBONI 2064-4655 2016
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26305742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26305742, Kapcsolat: 26305742
 6. Kisida Erzsébet. Szmodis Jenő: Multidiszciplináris jogi tanulmányok. (2014) JURA 1218-0793 20 1 286-288
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[24077979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24077979, Kapcsolat: 24078051
 7. Péteri Zoltán. Gondolatok és kérdőjelek a jövő jogfejlődésével kapcsolatban. (2014) Megjelent: A világ mi magunk vagyunk… pp. 403-408
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25095961] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25095961, Kapcsolat: 25095961
 8. Vörös Imre. Társadalomelmélet és jogfilozófia a görögök kapcsán: Szmodis Jenő könyvéről. (2013) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 14 1 171-178
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2501933] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2501933, Kapcsolat: 23128672
 9. Visegrády Antal. Egy új jogelméleti kezdeményezésről. (2013) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 68 3 165-168
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2269625] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2269625, Kapcsolat: 23128677
 10. Endrene Noel. Egy alapvető jelentőségű keleti jogforrásról. (2013) MAGYAR SZEMLE 1216-6235 22 3-4 93-109
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23137396] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23137396, Kapcsolat: 23137395
 11. Noel Endrene. Dzsingisz kán törvénykönyve - a középkori keleti jogszemlélet lenyomata. (2013) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 56 2 19-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23126291, Kapcsolat: 23128679
 12. Péteri Zoltán. A jogrendszerek osztályozásának kérdéséhez. (2013) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 9 2 221-239
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25265975] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25265975, Kapcsolat: 23556453
 13. Prugberger Tamás. A jog és annak negatív természeti-társadalmi meghatározottságáról. (2013) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 2062-8900 56 1 22-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2424615] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2424615, Kapcsolat: 23126611
 14. Vörös Judit. Néhány szempont az in vitro megtermékenyítés jogi megítéléséhez.. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 1 56-66
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22863731] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22863731, Kapcsolat: 22327554
 15. Vörös Judit. Néhány szempont az in vitro megtermékenyítés jogi megítéléséhez. (2012) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 67 9 353-358
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23126312, Kapcsolat: 23126560
 16. Lengyel Ferenc. Kérdések és válaszok a történelem végéről. (2012) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 2062-8900 55 11 91-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23126286, Kapcsolat: 23126567
 17. Vörös Imre. Grosschmid - reloaded. Tudósítás a jogállamiság határvidékeiről. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 3 118-137
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2200239] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2200239, Kapcsolat: 23126561
 18. Prugberger Tamás. Az ember alkotta szabályok és azok objektív korlátai. (2012) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 9 4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126318] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23126318, Kapcsolat: 23126607
 19. Kulin Ferenc. A Bánk bán az ezredfordulón. (2012) Megjelent: Küldetéstudat és szerepkeresés pp. 158-199
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23128674] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23128674, Kapcsolat: 23128674
 20. Kondor Attila Csaba. A normák hatása a társadalmi-gazdasági térfolyamatokra és a területi szabályozás lehetőségei Magyarországon. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2455637] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2455637, Kapcsolat: 25171363
 21. Péteri Zoltán. Néhány megjegyzés a "nyugati jog alkonyával" kapcsolatban. (2009) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 50 1 111-122
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21342955] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21342955, Kapcsolat: 21794235
 22. Török G et al. Az új Ptk. a globalizáció tükrében.. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 6 300-309
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[220591] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 220591, Kapcsolat: 23128708
 23. Sárközy Tamás. A szocializmus, a rendszerváltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga Magyarországon, 1945-2005. (2007) ISBN:9789632580012
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23128744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23128744, Kapcsolat: 23128744
Szmodis Jenő. A római jog spirituális eredetéről (a római jog néhány sajátos vonása). (2007) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 50 1 11-34, 1730341
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1730341]
 1. Kisida Erzsébet. Szmodis Jenő: Multidiszciplináris jogi tanulmányok. (2014) JURA 1218-0793 20 1 286-288
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[24077979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24077979, Kapcsolat: 24078042
 2. Szilvásy György Péter. Kodifikáció elméletben és gyakorlatban: Konferenciabeszámoló. (2013) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 1 4 104-112
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[2491774] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2491774, Kapcsolat: 23556485
 3. Lengyel Ferenc. Kérdések és válaszok a történelem végéről. (2012) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 2062-8900 55 11 91-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23126286, Kapcsolat: 23126315
Szmodis Jenő. A társadalom- és kultúrafejlődés két jellegzetes útja. (2007) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 50 6 49-68, 1730348
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1730348]
 1. Prugberger Tamás. A jog és annak negatív természeti-társadalmi meghatározottságáról. (2013) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 2062-8900 56 1 22-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2424615] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2424615, Kapcsolat: 23126319
 2. Lengyel Ferenc. Kérdések és válaszok a történelem végéről. (2012) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 2062-8900 55 11 91-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23126286, Kapcsolat: 23126316
 3. Prugberger Tamás. Az ember alkotta szabályok és azok objektív korlátai. (2012) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 9 4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126318] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23126318, Kapcsolat: 23126318
Szmodis Jenő. Az euro-atlanti kultúrkör jogának kilátásai. (2007) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára pp. 396-406, 1729917
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1729917]
 1. Visegrády Antal. Egy új jogelméleti kezdeményezésről. (2013) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 68 3 165-168
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2269625] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2269625, Kapcsolat: 23128750
 2. Prugberger Tamás. A jog és annak negatív természeti-társadalmi meghatározottságáról. (2013) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 2062-8900 56 1 22-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2424615] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2424615, Kapcsolat: 23128749
 3. Lengyel Ferenc. Kérdések és válaszok a történelem végéről. (2012) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 2062-8900 55 11 91-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23126286, Kapcsolat: 23128746
 4. Prugberger Tamás. Az ember alkotta szabályok és azok objektív korlátai. (2012) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 9 4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23126318] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23126318, Kapcsolat: 23128748
2023-12-02 12:39