Kalmár J et al. A raktárkészlet figyelembevétele a Gilmore-Gomory módszernél. (1984) SZIGMA 0039-8128 17 3 167-183, 1279570
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1279570]
 1. Lirov Y. Knowledge based approach to the cutting stock problem. (1992) MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING 0895-7177 1872-9479 16 1 107-125
  Folyóiratcikk[21531594] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21531594, Kapcsolat: 21531594
Lengyel Imre et al. Az infrastruktúra fejlettségének területi különbségei Békés megyében. (1986) BÉKÉSI ÉLET 0522-7232 21 1 94-103, 1279575
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1279575]
 1. Malatyinszki Sz. A békési települések dinamikus elemzése. (2010) ISBN:9789630688024
  Könyv[21159980] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21159980, Kapcsolat: 21033418
 2. Malatyinszki Sz. Az emberi erőforrás mérése települési szinten Békés megyében. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21921782] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21921782, Kapcsolat: 21921782
 3. Velkey Gábor. Új városok Békés megyében. (1989) BÉKÉSI ÉLET 0522-7232 3 371-377
  Folyóiratcikk[20829903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829903, Kapcsolat: 20829903
Lengyel Imre et al. Az alapfokú ellátás területi különbségeinek vizsgálata Békés megyében. (1987) Megjelent: Alföldi Tanulmányok pp. 247-262, 1279425
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1279425]
 1. Egri Zoltán. A területi jövedelemegyenlőtlenségek változása Békés megyében, 1988–2017. (2020) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 60 4 477-512
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31391758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31391758, Kapcsolat: 29756792
 2. Egri Zoltán et al. At the periphery of peripheries (Békés county). (2019) Megjelent: Digitization in Rural Spaces – Challenge and/or Opportunity? 3rd International Scientific Conference on Rural Development Confe... pp. 219-225
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31297580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31297580, Kapcsolat: 29756791
 3. Nagy Erika et al. Nincs cím. (2001) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 4 71-79
  Folyóiratcikk[20829001] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829001, Kapcsolat: 20829001
 4. Csapó Tamás. Az urbanizációs folyamat és sajátosságai a Nyugat-Dunántúlon. (1994)
  Könyv[20829008] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829008, Kapcsolat: 20829008
 5. Nemes Nagy József. A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája. (1988) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 2 4 68-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1944749] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1944749, Kapcsolat: 20828947
Lengyel Imre. Alföldi remények és "tanácstalanságok". (1988) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 35 6 749-761, 1279588
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1279588]
 1. Süli-Zakar István. Kelet-Magyarország: permanens válságterület. (1992) JUSS : VÁSÁRHELYI TÁRSADALOMISMERETI ÉS KULTURÁLIS SZEMLE 0238-6321 4 40-48
  Folyóiratcikk[20829905] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829905, Kapcsolat: 20829905
 2. Barta Imre. Adalékok a területfejlesztési politika rendező elveinek újrafogalmazásához. (1991) ALFÖLDI TÁRSADALOM 0866-3963 2 157-166
  Folyóiratcikk[20829904] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829904, Kapcsolat: 20829904
Lengyel Imre. A beruházások alakulása az Alföldön (1970-1985). (1990) Megjelent: Alföldi Társadalom I pp. 99-121, 1279460
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1279460]
 1. Molnár Ernő. Megújulás vagy csendes vegetálás?: Az észak-alföldi kisvárosok feldolgozóipara az ezredfordulón. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2926677] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2926677, Kapcsolat: 21033420
 2. Rigó Róbert. Társadalmi változások Kecskeméten a népszámlálási adatok alapján (1930-2001). (2005) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 12 76-88
  Folyóiratcikk[20829909] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829909, Kapcsolat: 20829909
 3. Nagy Erika et al. Békés megye gazdasági fejlődése az államszocialista rendszer időszakában. (2001) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 4 71-79
  Folyóiratcikk[20829908] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829908, Kapcsolat: 20829908
 4. Pál Á et al. Határon innen - határon túl: Határ menti települések összehasonlító gazdasági elemzése a Dél-Alföldön. (1994) ALFÖLDI TÁRSADALOM 0866-3963 5 191-211
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2712863] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2712863, Kapcsolat: 20829907
 5. Groen R. Development Chances for Békés County. (A területfejlesztés esélyei Békés megyében). (1993)
  Könyv[20886849] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20886849, Kapcsolat: 20886849
Lengyel Imre. A lakosság eladósodásának egyes regionális tényezői (és a lakáspolitika területisége). (1990), 1297581
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1297581]
 1. Rechnitzer J. Szétszakadás vagy felzárkózás?: a térszerkezetet alakító innovációk. (1993) ISBN:9638371838
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[6179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 6179, Kapcsolat: 20883154
 2. Rechnitzer J. Innovációs pontok és zónák, változási irányok a térszerkezetben. (1993) Megjelent: Társadalmi-területi egyenlőtlenségek Magyarországon pp. 75-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1759717] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1759717, Kapcsolat: 20883153
Lengyel Imre et al. A lakosság eladósodásának néhány összefüggése Békés megyében.. (1990) BÉKÉSI ÉLET 0522-7232 25 2 203-218, 1279591
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1279591]
 1. Lados Mihály. A kötvénykibocsátások ágazati és területi sajátosságai. (1991) BANKSZEMLE 0133-0519 5 47-57
  Folyóiratcikk[20829911] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829911, Kapcsolat: 20829911
Lengyel Imre et al. A lakossági betétek és hitelek alakulásának regionális sajátosságai 1970 és 1988 között.. (1990) BANKSZEMLE 0133-0519 34 5 9-20, 1279595
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1279595]
 1. Gál Z. A hazai takarékszövetkezeti szektor szerepe a vidék finanszírozásában. (2012) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 15 (52.) 5 437-460
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2082354] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2082354, Kapcsolat: 22682731
 2. Bethlendi András. Consumption and savings of Hungarian households. The importance of credit market. (2009) ACTA OECONOMICA 0001-6373 1588-2659 23-55
  Folyóiratcikk[20886854] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20886854, Kapcsolat: 20886854
 3. Bethlendi András. A hazai hitelpiac empirikus vizsgálata. Fejlődési irányok, makrogazdasági és pénzügyi stabilitási következmények.: Ph.D. értekezés. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2825661] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2825661, Kapcsolat: 20875927
 4. Bethlendi András. A hitelpiac szerepe a hazai háztartások fogyasztási és megtakarítási döntéseiben.. (2007) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 54 12 1041-1065
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2825684] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2825684, Kapcsolat: 20829914
 5. Timár J. The main features of suburbanization in the Great Hungarian Plain. (1992) LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 0169-2046 1872-6062 22 2-4 177-187
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1317062] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1317062, Kapcsolat: 20886850
 6. Lados Mihály. A kötvénykibocsátások ágazati és területi sajátosságai. (1991) BANKSZEMLE 0133-0519 5 47-57
  Folyóiratcikk[20829912] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829912, Kapcsolat: 20829912
Simon Imre et al. A regionális elmaradottság néhány vonatkozása az Alföldön. (1990) JÁSZKUNSÁG (1954-2002) 0448-9144 36 1 49-61, 1279589
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1279589]
 1. Bodnár Gábor. Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális térségekben. (2020) ISBN:9789633154571
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31669113] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31669113, Kapcsolat: 29857878
Lengyel Imre. A házépítések (anti)szociális támogatásának krónikája. (1991) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 5 1 1-22, 1279597
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1279597]
 1. Timár J. Van-e posztszocialista urbanizáció?. (2010) Megjelent: A területi kutatások csomópontjai pp. 121-140
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1378403] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1378403, Kapcsolat: 21356693
 2. Timár J. Different scales of uneven development in a (no longer) post-socialist Hungary. (2007) TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA 1133-2190 64 104-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1333405] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1333405, Kapcsolat: 20886856
 3. Bálint Lajos. A lakásépítések alakulása Dél-Dunántúlon 1990-2004 között. (2005) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 6 556-573
  Folyóiratcikk[20829917] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829917, Kapcsolat: 20829917
 4. Timár Judit. Mezőgazdasági átalakulás, településfejlődés/fejlesztés Békés megyében. (1995) Megjelent: Az újrapolgárosodó Alföld pp. 44-59
  Könyvrészlet[20841777] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20841777, Kapcsolat: 20841777
 5. Beluszky Pál et al. The Changing Political System and Urban Restructuring in Hungary. (1992) TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE / JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY 0040-747X 1467-9663 380-390
  Folyóiratcikk[20886855] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20886855, Kapcsolat: 20886855
Lengyel Imre. A lakossági megtakarítások néhány alföldi jellegzetessége. (1991) Megjelent: Alföldi Társadalom 2. pp. 167-188, 1279472
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1279472]
 1. Nagy Erika et al. Békés megye gazdasági fejlődése az államszocialista rendszer időszakában. (2001) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 4 71-79
  Folyóiratcikk[20829916] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829916, Kapcsolat: 20829916
Lengyel Imre. Adósságaink és hiteleink (adalékok a lakossági eladósodás területiségéhez). (1992) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 4 3 32-45, 1279601
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1279601]
 1. Csák Csilla. Az integrált szövetkezeti hitelintézetek szervezeti és funkcionális megközelítése. (2000)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1302846] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1302846, Kapcsolat: 20884557
 2. Harcsa István. A paraszti polgárosodás lehetőségei az Alföldön. (1993) ALFÖLDI TÁRSADALOM 0866-3963 4 65-80
  Folyóiratcikk[20872060] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20872060, Kapcsolat: 20872060
 3. Velkey Gábor. Alföldi helyzetkép: népmozgalom a kilencvenes évek elején. (1992) ALFÖLDI TÁRSADALOM 0866-3963 4 181-195
  Folyóiratcikk[20872057] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20872057, Kapcsolat: 20872057
Lengyel Imre. A háztartások megtakarításainak regionális jellemzői. (1992) Megjelent: A regionális tudományok integrálása a felsőoktatásba pp. 188-192, 1352446
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1352446]
 1. Gál Z. A magyarországi pénzintézeti szektor területi szerkezetének és a bankhálózat fejlesztésének földrajzi vizsgálata. (2001) Megjelent: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén p. CD-ROM
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1233152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1233152, Kapcsolat: 21034728
Lengyel Imre. A helyi kormányzatok gazdálkodásának néhány regionális szempontja. (1992) Megjelent: Alföldi Társadalom pp. 107-128, 1279475
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1279475]
 1. Süli-Zakar István. Kelet-Magyarország: permanens válságterület. (1992) JUSS : VÁSÁRHELYI TÁRSADALOMISMERETI ÉS KULTURÁLIS SZEMLE 0238-6321 4 40-48
  Folyóiratcikk[20829919] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829919, Kapcsolat: 20829919
Lengyel Imre. A lakossági megtakarítások területi jellemzői. (1992), 1297591
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1297591]
 1. Nemes Nagy. A formálódó piacgazdaság regionalizmusa. (1993) Megjelent: Település, gazdaság, igazgatás a térben pp. 203-222
  Könyvrészlet[20883155] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20883155, Kapcsolat: 20883155
Lengyel Imre. Megjegyzések a Gilmore-Gomory módszer gyakorlati alkalmazásához. (1992) ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK 0133-3399 16 1-2 45-59, 1279603
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1279603]
 1. Bajalinov Erik et al. Operációkutatás. (2001)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3039057] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3039057, Kapcsolat: 20829928
 2. Imreh Balázs. Bevezetés az operációkutatásba. (1999)
  Könyv[20829924] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829924, Kapcsolat: 20829924
Lengyel Imre. A lakossági megtakarítások területi egyenlőtlenségei a közgazdasági elméletek tükrében. (1993) Megjelent: Társadalmi-területi egyenlőtlenségek Magyarországon pp. 333-358, 1759726
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1759726]
 1. Kotosz Balázs. A konvergencia területisége és lokális mérési lehetőségei: módszertani áttekintés. (2016) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 56 2 139-157
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3094261] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3094261, Kapcsolat: 25976364
 2. Illés Sándor. Belföldi vándormozgalom a XX. század utolsó évtizedeiben. (2000)
  Egyéb[21691477] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21691477, Kapcsolat: 21691477
 3. Illés Sándor. A területi mobilitás volumenének változásai. (1995) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 1995 7 543-555
  Folyóiratcikk[21691476] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21691476, Kapcsolat: 21691476
Lengyel Imre. A takarékszövetkezetek kilátásairól. (1993) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 0031-496X 2064-8278 38 6 464-479, 1279608
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1279608]
 1. Román Róbert. A szövetkezetek, mint a gazdaság jogalanyai. (2009) PERIODICA 166-175
  Folyóiratcikk[20829932] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829932, Kapcsolat: 20829932
 2. Román Róbert. A gazdasági társaságok és a szövetkezetek vezetőire vonatkozó jogi szabályozás a bírói gyakorlat tükrében. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2408070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2408070, Kapcsolat: 21956879
 3. Kiss György Kálmán. A takarékszövetkezetek és a magyar hitelintézeti rendszer. (2003) Megjelent: Tanulmánykötet Zinhober Ferenc professzor emlékére pp. 245-260
  Könyvrészlet[20842381] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20842381, Kapcsolat: 20842381
 4. Csák Csilla. Az integrált szövetkezeti hitelintézetek szervezeti és funkcionális megközelítése. (1993)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20875929] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20875929, Kapcsolat: 20875929
Lengyel Imre. Development of local government finance in Hungary. (1993) Megjelent: Local Government in the New Europe pp. 225-245, 1278708
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1278708]
 1. Hooghe L. Rise of Regional Authority: A Comparative Study of 42 Democracies. (2010) ISBN:0415577764
  Könyv[21956850] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21956850, Kapcsolat: 21956850
 2. Schakel A H. A Postfunctionalist Theory of Regional Government. (2009)
  Egyéb[21956831] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21956831, Kapcsolat: 21956831
 3. Pickvance C G. Local Environmental Regulation in Post-Socialism: A Hungarian Case Study. (2003) ISBN:1138715964
  Könyv[20886889] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20886889, Kapcsolat: 20886889
 4. Blais M et al. Les villes en Hongrie ou l’urbanisme en transition. (2001)
  Könyv[20886888] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20886888, Kapcsolat: 20886888
 5. USAID. Cities Matter: Analysing the practices that work in the age of decentralization. (2001)
  Egyéb[21356701] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21356701, Kapcsolat: 21356701
 6. Pickvance CG. Local-level influences on environmental policy implementation in Eastern Europe: a theoretical framework and a Hungarian case study. (2000) ENVIRONMENT AND PLANNING C: GOVERNMENT AND POLICY 0263-774X 1472-3425 18 4 469-485
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25876865] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25876865, Kapcsolat: 20886886
 7. Ashworth G. Spatial Organisation and Enterprise. (1999)
  Könyv[20886882] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20886882, Kapcsolat: 20886882
 8. Balchin PN et al. Regional policy and planning in Europe. (1999) ISBN:0415160103
  Könyv[21068275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21068275, Kapcsolat: 20886883
 9. Plum V. The cultural-economic transition process of Hungary from a local government function. (1998) Megjelent: Central and Eastern Europe in Transition pp. 163-182
  Könyvrészlet[20886881] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20886881, Kapcsolat: 20886881
 10. Illner M. Territorial Decentralization: An Obstacle to Democratic Reform in Central and Eastern Europe. (1998) Megjelent: The Transfer of Power. Decentralization in Central and Eastern Europe pp. 7-42
  Könyvrészlet[20886878] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20886878, Kapcsolat: 20886878
 11. Kovács György. Changes of revenues and expenditures of Békéscsaba. (1998) Megjelent: Local Development and Public Administration in Transition pp. 205-221
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1472537] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1472537, Kapcsolat: 20886879
 12. Illner M. The Territorial Dimension of Public Administration Reforms in East Central Europe. (1997) SOCIOLOGICAL PAPERS
  Folyóiratcikk[20886875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20886875, Kapcsolat: 20886875
 13. Illner M. Territorial Decentralization – A Stumbling Block of Demokratic Reforms in East-Central Europe. (1997) POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW 1231-1413 23-45
  Folyóiratcikk[20886876] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20886876, Kapcsolat: 20886876
 14. Grabher G. Organizing Diversity: Evolutionary Theory, Network Analysis, and Post-socialism. (1997)
  Egyéb[21356699] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21356699, Kapcsolat: 21356699
 15. Pickvance C. Mediating Institutions in the Transition from State Socialism: The Case of Local Government. (1997) Megjelent: Restructuring networks in post-socialism pp. 305-323
  Könyvrészlet[20886867] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20886867, Kapcsolat: 20886867
 16. Plum V. Local Government: The cultural-economic transition process of Hungary from a local government function perspective. (1997) CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF EUROPE 1057-2309 - 237-256
  Folyóiratcikk[21356697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21356697, Kapcsolat: 21356697
 17. Pickvance CG. Decentralization and democracy in Eastern Europe: A sceptical approach. (1997) ENVIRONMENT AND PLANNING C: GOVERNMENT AND POLICY 0263-774X 1472-3425 15 2 129-142
  Folyóiratcikk[22017945] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 22017945, Kapcsolat: 20886877
 18. Groen R. Development Chances for Békés County. (A területfejlesztés esélyei Békés megyében). (1993)
  Könyv[20886849] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20886849, Kapcsolat: 20886860
Lengyel Imre. Pénzintézetek vidéken: alulról nézvést. (1993), 1295832
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1295832]
 1. Kiss György Kálmán. A takarékszövetkezetek és a magyar hitelintézeti rendszer. (2003) Megjelent: Tanulmánykötet Zinhober Ferenc professzor emlékére pp. 245-260
  Könyvrészlet[20842381] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20842381, Kapcsolat: 20878117
Lengyel Imre. The Hungarian banking system in transition. (1993) Megjelent: Hungary: Society, State, Economy and Regional Structure pp. 117-138, 1278710
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1278710]
 1. Nemes Nagy. Les disparités régionales dans la Hongrie in transition. (2003) Revue Geographique de l’Est 43 1-2 33-42
  Folyóiratcikk[21356705] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21356705, Kapcsolat: 21356705
 2. Douglas MJ. Privatisation, growth and sustainability of the retail sector in Budapest. (1995) MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS 1210-8812 3 1-2 44-52
  Folyóiratcikk[20258518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20258518, Kapcsolat: 28961545
Lengyel Imre. A bankhálózatok kialakulásának néhány jellemzője a Dél-Alföldön. (1994) ALFÖLDI TÁRSADALOM 0866-3963 5 171-190, 1279478
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1279478]
 1. Nagy Erika et al. Békés megye gazdasági fejlődése az államszocialista rendszer időszakában. (2001) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 4 71-79
  Folyóiratcikk[20829936] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20829936, Kapcsolat: 20829936
 2. Nagy E et al. Planning regional development: Promoting small settlements in a trans-frontier situation. (1994) GEOJOURNAL 0343-2521 1572-9893 2-3 255-271
  Folyóiratcikk[22317543] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22317543, Kapcsolat: 22317543
Lengyel Imre. A lakossági megtakarítások és hitelek főbb regionális jellemzői Magyarországon. (1994), 1295727
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[1295727]
 1. Várhegyi Éva. Bankok versenyben. (1995)
  Könyv[20877941] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20877941, Kapcsolat: 20877941
Lengyel Imre. A telephelyválasztás. (1994) Megjelent: Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához pp. 35-68, 1278791
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1278791]
 1. Pámer Zoltán. A területi kormányzási struktúrák hatása a határon átnyúló együttműködésre - négy határrégió összehasonlító elemzése. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30938951] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30938951, Kapcsolat: 28961551
 2. Magyar M. Területfejlesztési potenciál a turizmus- és vidékfejlesztés eszközeivel a Kárpát-medencében. (2016) staféta 2501-8574 1 1 371-394
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27121892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27121892, Kapcsolat: 27039150
 3. Káposzta József. Regionális összefüggések a vidékgazdaság fejlesztésében. (2016) STUDIA MUNDI - ECONOMICA 2415-9395 3 1 52-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3091186] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3091186, Kapcsolat: 25976408
 4. Káposzta József. A gazdaságfejlesztés modelljeinek főbb összefüggései. (2016) Megjelent: Helyi fejlesztés-kreatív programok pp. 11-23
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3097793] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3097793, Kapcsolat: 26800836
 5. Káposzta J et al. Regionális és vidékfejlesztési ismeretek. (2014) ISBN:9789632694023
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2571995] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2571995, Kapcsolat: 24314231
 6. Szokai D. A telephelyválasztás regionális és lokális kérdései (Kötegyán, Méhkerék). (2014) KITEKINTÉS - PERSPECTIVE: REVISTA DE STIINTA SI CULTURA 1454-9921 2064-504X 18 20 291-303
  Folyóiratcikk[24057209] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24057209, Kapcsolat: 24055465
 7. Kiss K. A hazai kis- és középvállalkozások növekedését befolyásoló egyéni és vállalati tényezők. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24482850] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24482850, Kapcsolat: 24482850
 8. Kovács Szilárd. Iparfejlesztés a Dél-Dunántúlon: telephely elméleti megközelítés. (2013) Megjelent: Régiók fejlesztése 2013/3 pp. 290-306
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2388336] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2388336, Kapcsolat: 23485536
 9. Németh Szabolcs. Az agrárfelsőoktatás innovációs tevékenységet támogató szerepe az Észak-alföldi régióban. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2973936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2973936, Kapcsolat: 23485538
 10. Piskóti István. Régió- és településmarketing: Marketingorientált fejlesztés, márkázás. (2012) ISBN:9789630591867
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1944804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1944804, Kapcsolat: 22682736
 11. Kis Krisztián. A vidéki erőforrások helyzete és szerepe a Hódmezővásárhelyi kistérség gazdaságában. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2112006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2112006, Kapcsolat: 22435753
 12. Pótári D. A kistermelő esélyei – felveheti-e a versenyt egy kistermelő a nagyokkal szemben?. (2012) KÖRÖS TANULMÁNYOK 1589-908X 104-112
  Folyóiratcikk[22834285] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22834285, Kapcsolat: 22834285
 13. Káposzta J. Regionális- és városgazdaságtan. (2010)
  Egyéb[22317793] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22317793, Kapcsolat: 22317546
 14. Ritter Krisztián. Agrárfoglalkoztatási válság és területi egyenlőtlenségek. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20867619] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20867619, Kapcsolat: 20865476
 15. Káposzta József. Regionális gazdaságtan. (2007)
  Egyéb[20875961] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20875961, Kapcsolat: 20875947
 16. Dőry T. Regionális innováció-politika: Kihívások az Európai Unióban és Magyarországon. (2005) ISBN:9639542601
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[175229] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 175229, Kapcsolat: 20829939
 17. Balázs Éva. Közoktatás és rgionális fejlődés. (2005)
  Könyv[20838852] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20838852, Kapcsolat: 20838852
 18. Tóth Krisztina et al. Párhuzamos történetek? Lakóhelyi és gazdasági szuburbanizáció a ’90-es években. (2004) Megjelent: Táj, tér, tervezés
  Egyéb konferenciaközlemény[20875979] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20875979, Kapcsolat: 20875935
 19. Koós B. A gazdaság változó térbelisége - szuburbanizációs jelenségek a rendszerváltó magyar gazdaságban. (2004) Megjelent: A magyar földrajz kurrens eredményei: II. Magyar Földrajzi Konferencia / Táj, tér, tervezés : Geográfus Doktoranduszok VIII. Or... pp. 1005-1020
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[174982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 174982, Kapcsolat: 20875939
 20. Koós B. Adalékok a gazdasági szuburbanizáció kérdésköréhez. (2004) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 18 1 59-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[174979] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 174979, Kapcsolat: 20829938
 21. Varga Attila. Johann von Thünen és az "új gazdaságföldrajz" térgazdaságtana. (2003) Megjelent: Tanulmánykötet Zinhober Ferenc professzor emlékére pp. 85-98
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1466435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1466435, Kapcsolat: 20842453
 22. Koós B. Gazdasági szuburbanizáció az 1990-es évek Magyarországán. (2003) Megjelent: A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt pp. 151-159
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[174578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 174578, Kapcsolat: 20842497
 23. Piskóti István et al. Régió- és településmarketing. (2002) ISBN:9632246837
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1210113] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1210113, Kapcsolat: 20838851
 24. Salamin Géza. Regionális tudomány és üzleti marketing. (2001) Megjelent: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén pp. 1-18
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3044641] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3044641, Kapcsolat: 20842452
 25. Káposzta József. Regionális gazdaságtan. (2001)
  Egyéb[20872597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20872597, Kapcsolat: 20872597
 26. Buzás Norbert. Klaszterek, kialakulásuk, szerveződésük és lehetséges megjelenésük a Dél-Alföldön. (2000) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 14 4 109-123
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1951306] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1951306, Kapcsolat: 20829937
 27. Buzás Norbert. Klaszterek a régiók versengésében. (2000) Megjelent: Versenyképesség – regionális versenyképesség pp. 58-66
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1956334] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1956334, Kapcsolat: 20842435
 28. Káposzta József. Bevezetés a regionális gazdaságtanba. (2000)
  Egyéb[20872593] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20872593, Kapcsolat: 20872593
 29. Barakonyiné Winiczai K. Városszociológia. (1997)
  Könyv[24055460] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24055460, Kapcsolat: 24055460
2021-08-03 00:51