Kiefer F. Review of Jens Allwood's Linguistic Communication as Action and Corporation: A study in Pragmatics. (1978) JOURNAL OF PRAGMATICS 0378-2166 2 293-304, 1509706
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1509706]
 1. Ariel M. Defining Pragmatics. (2010)
  Könyv[21368516] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21368516, Kapcsolat: 21368516
Kiefer Ferenc. Szövegelmélet - szöveggrammatika - szövegnyelvészet. (1979) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 103 2 216-226, 31128784
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31128784]
 1. Domonkosi Ágnes. Prózastílus és szövegszerkezet: Válogatás V. Raisz Rózsa írásaiból. (2019) ISBN:9789634961338
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[31128814] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31128814, Kapcsolat: 28745922
Kiefer F. Az előfeltevések elmélete. (1983), 1592813
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1592813]
 1. Kicsi Sándor András. Osztályozó nyelvészet. (2021) ISBN:9789634092797
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31897358] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31897358, Kapcsolat: 29884705
 2. Varga Marianna. Magyar büntetőperes bírósági kihallgatások komplex nyelvészeti elemzése. (2021)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31980236] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31980236, Kapcsolat: 29452840
 3. Horváth Péter et al. A lírai személyjelölés konstrukcióinak annotálási elveiről. (2021) Megjelent: Líra, poétika, diskurzus pp. 133-164
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31879447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31879447, Kapcsolat: 29926366
 4. Panka Erzsébet. Objektin sijanvaihtelun oppiminen ja opettaminen: Tutkimuskohteena unkarin- ja saksankielisten suomenoppijoiden sijanvalinnat kielenoppimisen eri vaiheissa. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31801408] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31801408, Kapcsolat: 30081764
 5. Büky László. Karinthy és a nyelv. (2020) ISBN:9786155597169
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[31624181] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31624181, Kapcsolat: 30145011
 6. Gécseg Zsuzsanna. Focused Topics in Hungarian: Reconsidering the Pragmatic Relevance of the Structural Focus Position. (2020) STUDIA LINGUISTICA: A JOURNAL OF GENERAL LINGUISTICS 0039-3193 74 3 740-774
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31333673] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31333673, Kapcsolat: 29020689
 7. Büky László. Egy Karinthy-karcolat alluzív fölépítése: A szürkék hegedőse. (2020) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 144 4 492-501
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31780483] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31780483, Kapcsolat: 29761072
 8. Horváth Péter. A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban. (2020) ISBN:9789634545941
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31787924] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31787924, Kapcsolat: 29774910
 9. Pál Helén. A bukovinai székelyek nyelvjárása. (2020) ISBN:9786150074887
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31186982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31186982, Kapcsolat: 29046015
 10. Büky László. Weöres Sándor Collage-nak technikája. (2019) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 63 1 50-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31296506] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31296506, Kapcsolat: 29999596
 11. Büky László. Versek, szavak szerkezetek Weöres Sándor lírájában, 212 lap. (2019) ISBN:9786155597114
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30844699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30844699, Kapcsolat: 28747285
 12. Horváth Péter. A szereplői tudat megjelenítésének kvantitatív vizsgálata Ady, Babits és Kosztolányi összes versében. (2019) Megjelent: Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság pp. 177-194
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30801817] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30801817, Kapcsolat: 28964991
 13. Lőrincz Gábor. Alsó-Ipoly mente helyneveinek (alak)változatairól, különös tekintettel a vízzel kapcsolatos megnevezésekre. (2019) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 2019. 1 86-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30847589] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30847589, Kapcsolat: 28991670
 14. Ladányi Mária et al. Alkalmazott nyelvészeti kisszótár. (2019) ISBN:9789634638445
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[30460783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30460783, Kapcsolat: 28148271
 15. Kocsány Piroska. A csak és az is partikula a mondásokban mint érvelő szövegekben. (2019) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 6 1 65-97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30827696] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30827696, Kapcsolat: 28332740
 16. Fehér Krisztina. A nyelv grammatikája: A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán. (2018) ISBN:9789633186435
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3338345] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3338345, Kapcsolat: 27199995
 17. Szili Katalin. A meg- igekötő funkcióiról másképpen I.: A meg- mint lexikaiaspektus-képző. (2018) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 142 2 170-186
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30308451] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30308451, Kapcsolat: 27724840
 18. E Bártfai László et al. Szóbeszéd, búbánat, csicseriborsó. A rokon értelmű főnevekből összetett szavak. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 3 342-350
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3288461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3288461, Kapcsolat: 26863449
 19. Imrényi András et al. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3321905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321905, Kapcsolat: 27365627
 20. Kocsány Piroska. A mondatközi anafora és az ő névmás szerepei. (2016) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 3 117-150
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26283593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26283593, Kapcsolat: 26825636
 21. Békési Imre. Otthontól hazáig. Petőfi Sándor János (1931-2013). (2013) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 109 2 212-224
  Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2501802] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2501802, Kapcsolat: 23194972
 22. Bencédy József. Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században: 12 nyelvész életrajzával. (2013) ISBN:9786155219399
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23838614] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23838614, Kapcsolat: 23676769
 23. Temesi Viola. Magyar ellentétszótár: Ellentétes értelmű szavak szótára. (2012) ISBN:9786155219023
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2484966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2484966, Kapcsolat: 22236420
 24. Demján A. A tékozló fiú példázatának magyar fordításairól. (2012) ISBN:9789633182383
  Könyv[22992313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22992313, Kapcsolat: 22992321
 25. É Kiss K. Szerkezetileg kódolt előfeltevés a magyar mondatszerkezetben. (2011) Megjelent: Új irányok és eredmények a mondattani kutatásban pp. 245-263
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21399298] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21399298, Kapcsolat: 21399425
 26. Büky L. Stílusmagatartási formák. (2011) ISBN:9789633060964
  Könyv[21610444] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21610444, Kapcsolat: 21610778
 27. D Mátai M. Magyar szófajtörténet. (2011) ISBN:9789634466109
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[21558004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21558004, Kapcsolat: 21558022
 28. Tátrai Szilárd. Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális, kognitív megközelítés: Funkcionális pragmatikai megközelítés. (2011) ISBN:9789639902930
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2281046] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2281046, Kapcsolat: 21951848
 29. Prószéky Gábor. Számítógépes nyelvészet: Természetes nyelvek használata számítógépes rendszerekben. (1989) ISBN:9635532016
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1954657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1954657, Kapcsolat: 29807850
Kiefer F. Szemantika vagy pragmatika?. (1984) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 86 5-22, 1853897
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1853897]
 1. Imrényi András et al. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3321905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321905, Kapcsolat: 27365630
 2. Tátrai Szilárd. Funkcionális pragmatika és kognitív nyelvészet. (2014) Megjelent: Elmélet és módszer pp. 411-419
  Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[2746569] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2746569, Kapcsolat: 30141849
 3. Németh T. Enikő et al. Pragmatikai kutatások Magyarországon. (2013) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 109 2 129-137
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2372057] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2372057, Kapcsolat: 23195000
 4. Tátrai Szilárd. Funkcionális pragmatika és kognitív nyelvészet. (2013) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 109 2 197-204
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2401755] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2401755, Kapcsolat: 23194975
 5. Tátrai Szilárd. Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális, kognitív megközelítés: Funkcionális pragmatikai megközelítés. (2011) ISBN:9789639902930
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2281046] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2281046, Kapcsolat: 21951936
Kiefer Ferenc. The possessive in Hungarian: A problem for natural morphology. (1985) ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 0001-5946 35 1-2 85-116, 31975424
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31975424]
 1. Dékány Éva Katalin. Possessive DPs. (2021) Megjelent: The Hungarian Nominal Functional Sequence pp. 159-211
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31974564] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31974564, Kapcsolat: 30021967
KIEFER F. ON DEFINING MODALITY. (1987) FOLIA LINGUISTICA: ACTA SOCIETATIS LINGUISTICAE EUROPAEAE 0165-4004 1614-7308 21 1 67-94, 2199861
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2199861]
 1. Salama Amir H.. The force dynamics of adjectival deontic modality in the mediatised register of the fatwa: a corpus cognitive-semantic analysis. (2021) CORPORA 1749-5032 1755-1676 16 1 1-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32316936] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32316936, Kapcsolat: 30555731
 2. Rodriguez Monsivais Raul Enrique. MODALITY AND PERSON. COMPLEX CO-OPERATIONS. (2021) LINGUISTICA Y LITERATURA 0120-5587 2422-3174 79 76-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32316935] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32316935, Kapcsolat: 30555730
 3. Milosevic Ivana R.. EPISTEMIC MODALITY, EVIDENTIALITY AND (INTER)SUBJECTIVITY: A CHANGING PARADIGM?. (2021) NASLEDE 1820-1768 18 48 25-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32316934] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32316934, Kapcsolat: 30555729
 4. Johansson Marjut et al. Opening up #jesuisCharlie anatomy of a Twitter discussion with mixed methods. (2018) JOURNAL OF PRAGMATICS 0378-2166 129 90-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27520273] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27520273, Kapcsolat: 27520273
 5. Tantucci Vittorio. The factualization of 'I suppose' in American English: a corpus based study of the subjectification of epistemic predicates toward factuality. (2016) SPRINGERPLUS 2193-1801 5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26395286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26395286, Kapcsolat: 26395286
 6. Tantucci Vittorio. Epistemic inclination and factualization: a synchronic and diachronic study on the semantic gradience of factuality. (2015) LANGUAGE AND COGNITION 1866-9808 7 3 371-414
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25283086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25283086, Kapcsolat: 25283086
 7. Klimova Eva. ON MODAL AUXILIARIES IN ITALIAN IN COMPARISON WITH ENGLISH. (2013) Megjelent: SILESIAN STUDIES IN ENGLISH 2012 pp. 64-75
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[24760980] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24760980, Kapcsolat: 24760980
 8. Coniglio Marco. Modal particles, speaker-hearer links, and illocutionary force. (2012) Trends in Linguistics-Studies and Monographs 1861-4302 243 Lisbon 253-296
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25349588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25349588, Kapcsolat: 25349588
 9. Sauri R et al. Are You Sure That This Happened? Assessing the Factuality Degree of Events in Text. (2012) COMPUTATIONAL LINGUISTICS 0891-2017 1530-9312 38 2 261-299
  Folyóiratcikk[22928837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22928837, Kapcsolat: 22928837
 10. Van Linden An et al. Revisiting deontic modality and related categories: A conceptual map based on the study of English modal adjectives. (2011) JOURNAL OF PRAGMATICS 0378-2166 43 1 150-163
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27256004] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27256004, Kapcsolat: 24760981
 11. Swanson Eric. On Scope Relations between Quantifiers and Epistemic Modals. (2010) JOURNAL OF SEMANTICS 0167-5133 1477-4593 27 4 529-540
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24760982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24760982, Kapcsolat: 24760982
 12. Narrog Heiko. Modality, Modariti and Predication - the Story of Modality in Japan. (2009) Megjelent: JAPANESE MODALITY: EXPLORING ITS SCOPE AND INTERPRETATION pp. 9-35
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[24760983] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24760983, Kapcsolat: 24760983
 13. Sauri Roser et al. FactBank: a corpus annotated with event factuality. (2009) LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION 1574-020X 43 3 227-268
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24760984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24760984, Kapcsolat: 24760984
 14. Villalta Elisabeth. Mood and gradability: an investigation of the subjunctive mood in Spanish. (2008) LINGUISTICS AND PHILOSOPHY 0165-0157 31 4 467-522
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24760985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24760985, Kapcsolat: 24760985
 15. Khalil Esam N. Communicating affect in news stories: The case of the lead sentence. (2006) TEXT AND TALK 1860-7330 1860-7349 26 3 329-349
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24760986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24760986, Kapcsolat: 24760986
 16. Narrog H. On defining modality again. (2005) LANGUAGE SCIENCES 0388-0001 27 2 165-192
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24760987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24760987, Kapcsolat: 24760987
 17. Narrog H. Modality, mood, and change of modal meanings: A new perspective. (2005) COGNITIVE LINGUISTICS 0936-5907 16 4 677-731
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24760988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24760988, Kapcsolat: 24760988
 18. Hundt M. On the relationship of epistemic and non-epistemic modality in German. Research positions and proposal for reorientation. (2003) ZEITSCHRIFT FUR GERMANISTISCHE LINGUISTIK 0301-3294 31 3 343-381
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24760989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24760989, Kapcsolat: 24760989
 19. Sulkunen P et al. The production of values: The concept of modality in textual discourse analysis. (1997) SEMIOTICA: REVUE PUBLIÉE PAR L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SEMIOTIQUE = JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SEMIOTIC STUDIES 0037-1998 1613-3692 113 1-2 43-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24760990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24760990, Kapcsolat: 24760990
 20. Sulkunen P et al. Constructing speaker images: The problem of enunciation in discourse analysis. (1997) SEMIOTICA: REVUE PUBLIÉE PAR L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SEMIOTIQUE = JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SEMIOTIC STUDIES 0037-1998 1613-3692 115 1-2 121-146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24760992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24760992, Kapcsolat: 24760992
Kiefer F. The cases in Hungarian nouns. (1987) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 37 1-4 93-101, 2386387
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2386387]
 1. Ligeti-Nagy Noémi. The Right Edge of the Hungarian NP - A magyar főnévi csoport végződése: A Computational Approach - Számítógépes megközelítésből. (2021)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[32217175] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32217175, Kapcsolat: 30390592
 2. Ylikoski Jussi. The distributive "dwarf case" in Estonian. (2019) FINNISCH-UGRISCHE MITTEILUNGEN 0341-7816 43 43 89-139
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31148716] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31148716, Kapcsolat: 28772117
 3. Tamm Anne. Kategóriafüggetlen eset: A morfológiai eset pragmatikája a finnségi igerendszerben. (2013) ISBN:9789630593328
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2518548] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2518548, Kapcsolat: 23269530
 4. Tamm Anne. Cross-categorial spatial case in the Finnic nonfinite system: Focus on the absentive TAM semantics and pragmatics of the Estonian inessive m-formative nonfinites. (2011) LINGUISTICS 0024-3949 1613-396X 49 4 835-944
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2434026] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2434026, Kapcsolat: 23269542
Kiefer Ferenc. Modal particles as discourse markers in questions. (1988) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 38 1-4 107-125, 31678712
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31678712]
 1. É. Kiss Katalin. Syntax of Hungarian: Postpositions and Postpositional Phrases. (2021) ISBN:9789463725910; 9789048544608
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[31875847] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31875847, Kapcsolat: 30035143
 2. Németh Zsuzsanna. A nemlexikális öö hang interakciós szerepének elemzése magyar nyelvű társalgásokban. (2020) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 7 1 23-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31171152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31171152, Kapcsolat: 29999392
 3. Szente Gábor. A hát diskurzusjelölő Petőfi egyik művében. (2020) Megjelent: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. pp. 157-168
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31676910] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31676910, Kapcsolat: 29546666
 4. Schirm Anita. A diskurzusjelölők a telefonos ügyfélszolgálati beszélgetésekben. (2020) BESZÉDTUDOMÁNY-SPEECH SCIENCE 2732-3773 1 1 237-258
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31918044] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31918044, Kapcsolat: 29908586
 5. Egedi Barbara. A MAGYAR KÉTÉRTELMŰ MONDATHATÁROZÓK ÉS HATÓKÖRVISZONYAIK. (2009) Megjelent: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 7. pp. 67-85
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32062821] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32062821, Kapcsolat: 30142508
 6. Gyuris B. A hangsúlyos csak diskurzuspartikula interpretációja. (2009) Megjelent: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 7. pp. 157-179
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[197027] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 197027, Kapcsolat: 30142724
Kiefer F. A jelentéskutatás újabb irányzatai. (1989) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 85 3 257-271, 1721733
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1721733]
 1. Kicsi Sándor András. Osztályozó nyelvészet. (2021) ISBN:9789634092797
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31897358] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31897358, Kapcsolat: 29885131
 2. Büky L. Stílusmagatartási formák. (2011) ISBN:9789633060964
  Könyv[21610444] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21610444, Kapcsolat: 21610886
DRESSLER WU et al. AUSTRO-HUNGARIAN MORPHOPRAGMATICS. (1990) Megjelent: CONTEMPORARY MORPHOLOGY pp. 69-77, 2199890
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2199890]
 1. Boglárka Németh et al. Evaluative morphology in the verbal domain: Complex verbs suffixed with -kVdik in Hungarian. (2018) STUDIES IN LANGUAGE 0378-4177 1569-9978 42 1 202-225
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3351029] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3351029, Kapcsolat: 27520274
 2. Bobaljik JD. Universals in Comparative Morphology: Suppletion, Superlatives, and the Structure of Words. (2012) Megjelent: Universals in Comparative Morphology: Suppletion, Superlatives, and the Structure of Word pp. 1-318
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[22928906] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22928906, Kapcsolat: 22928906
Kiefer F. Modalitás. (1990) ISBN:9638461462, 1784916
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1784916]
 1. Kugler Nóra et al. Péteri, Attila, Satzmodusmarkierung im europäischen Sprachvergleich. Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen mit einem typologischen Ausblick auf andere europäische Sprachen.. (2018) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 114 1 95-102
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3372894] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3372894, Kapcsolat: 27457757
 2. Péteri Attila. A valószínűleg mondathatározó szemantikája és szintaxisa kontrasztív kitekintéssel. (2015) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 111 2 204-218
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2988160] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2988160, Kapcsolat: 24887656
 3. Bańczerowski Janusz. A szövegbe bevezetendő információkat episztemikus szempontból jellemző metatextémák. (2011) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 135 2 136-147
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1634681] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1634681, Kapcsolat: 21753695
Kiefer F. Noun incorporation in Hungarian. (1990) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 40 1-2 149-177, 1438712
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1438712]
 1. Fejes László. Utalhatnak-e a permi–magyar tipológiai párhuzamok areális kapcsolatokra?. (2020) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 116 71-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31796374] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31796374, Kapcsolat: 29764675
 2. Demszky Dorottya et al. The Role of Verb Semantics in Hungarian Verb-Object Order. (2020)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[31780482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31780482, Kapcsolat: 29894099
 3. Gécseg Zsuzsanna. The syntactic position of the subject in Hungarian existential constructions. (2019) ARGUMENTUM 1787-3606 15 545-560
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30610734] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30610734, Kapcsolat: 28968147
 4. Alberti Gábor. Syntax of Hungarian, vol. 1-2: Nouns and noun phrases. (2018) ISBN:9789462982703; 9789462982710
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3173324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3173324, Kapcsolat: 27166224
 5. Farkas Judit. Alkalmazott generatív nyelvészet. (2018) ISBN:9789634291992
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3323829] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3323829, Kapcsolat: 27133966
 6. Ruda Marta. On the Syntax of Missing Objects: A study with special reference to English, Polish, and Hungarian. (2017) ISBN:902726483X
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26948776] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26948776, Kapcsolat: 26974099
 7. Imrényi András. A magyar mondat viszonyhálózati modellje. (2013) ISBN:9789630594073
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2447411] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2447411, Kapcsolat: 23793508
 8. Horváth Katalin. A magyar szórend néhány kérdése. (2010) Megjelent: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban pp. 146-152
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[21198016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21198016, Kapcsolat: 21198016
Kiefer F. Néhány gondolat az alkalmazott nyelvészetről. [Some remarks on the notion of applied linguistics]. (1991) Megjelent: Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia pp. 824-825, 192672
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[192672]
 1. Klaudy Kinga. Tézisek a fordítástudományról. Új fordítástudományi tanulmányok. (2020) ISBN:9789634092469
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[31278919] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31278919, Kapcsolat: 29884499
 2. Pethő József. Új elméletek és módszerek a mai stilisztikában. (2010) Megjelent: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban pp. 244-249
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2521092] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2521092, Kapcsolat: 21196334
Kiefer F. Aspect and conceptual structure. The progressive and the perfective in Hungarian. (1992) Megjelent: Fügunspotenzen pp. 89-110, 1818700
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1818700]
 1. Tann A. Nincs cím. (2004) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 51 p. 143
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[21829389] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21829389, Kapcsolat: 21829389
Kiefer F. A szöveg időszerkezetéről. On the temporal structure of discourse. (1992) Megjelent: Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok pp. 40-55, 192664
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[192664]
 1. Imrényi András et al. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3321905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321905, Kapcsolat: 27365636
 2. Demján A. A tékozló fiú példázatának magyar fordításairól. (2012) ISBN:9789633182383
  Könyv[22992313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22992313, Kapcsolat: 22992334
 3. Tátrai Szilárd. Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális, kognitív megközelítés: Funkcionális pragmatikai megközelítés. (2011) ISBN:9789639902930
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2281046] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2281046, Kapcsolat: 21951849
 4. Tolcsvai Nagy. Nincs cím. (2006) Megjelent: Magyar nyelv p. 149
  Könyvrészlet[10303792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10303792, Kapcsolat: 10303792
 5. Eőry V. Nincs cím. (2006) Megjelent: Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok p. 233
  Könyvrészlet[10304654] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10304654, Kapcsolat: 10303793
 6. Tátrai SZ. Nincs cím. (2004) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 128 p. 479
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10303794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10303794, Kapcsolat: 10303794
Kiefer F. Az aspektus és a mondat szerkezete. (1992) Megjelent: Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan pp. 799-886, 1819120
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1819120]
 1. Dékány Éva. The Functional Sequence Above QP. (2021) Megjelent: The Hungarian Nominal Functional Sequence pp. 93-157
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31970789] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31970789, Kapcsolat: 30016205
 2. Kalivoda Ágnes. Igekötős szerkezetek a magyarban. (2021)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[32295181] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32295181, Kapcsolat: 30528337
 3. Farkas Imola-Ágnes. Aspectual cognate objects in Hungarian. (2021) FOLIA LINGUISTICA: ACTA SOCIETATIS LINGUISTICAE EUROPAEAE 0165-4004 1614-7308 0 0
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32043078] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32043078, Kapcsolat: 30112822
 4. Schvarcz Brigitta R.. „A fiúk közül hányan?”: -VN toldalékkal jelölt számnevek partitív szerkezetekben. (2021) Megjelent: Nyelvi rendszer, diskurzus, oktatás pp. 25-37
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31929235] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31929235, Kapcsolat: 29923077
 5. Panka Erzsébet. Objektin sijanvaihtelun oppiminen ja opettaminen: Tutkimuskohteena unkarin- ja saksankielisten suomenoppijoiden sijanvalinnat kielenoppimisen eri vaiheissa. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31801408] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31801408, Kapcsolat: 30081768
 6. Farkas Imola-Ágnes. Az egyet áltárgy diakróniájáról. (2020) Megjelent: Nyelvelmélet és diakrónia 4 pp. 87-113
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31399219] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31399219, Kapcsolat: 29098820
 7. Farkas Imola-Ágnes. Atelic unaccusative verbs and cognate objects in Hungarian. (2020) ARGUMENTUM 1787-3606 16 95-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31358507] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31358507, Kapcsolat: 29046647
 8. Szili Katalin. Akcióminőség vagy lexikai aspektus?: I. (Problémafelvetések a magyar akcióminőségének kapcsán). (2020) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 144 3 265-279
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31655875] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31655875, Kapcsolat: 29521868
 9. Farkas Imola-Ágnes. Sóhajtott egyet, mélyet, hangosat: a magyar áltárgyak mint aspektuális belső tárgyak. (2019) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 115 173-198
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31135203] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31135203, Kapcsolat: 28766753
2021-10-21 01:46