Balázs Zoltán. A konzervatív igazság. (1994) KONZERVATÍV SZEMLE: ELMÉLETI MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 1217-470X 1 3-4 58-60, 1756338
Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[1756338]
 1. Velkey Ferenc. Reformkori hagyomány-töredékek a (mai) magyar konzervativizmusban. (2015) Megjelent: Konzervatív reflexiók pp. 95-171
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2911614] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2911614, Kapcsolat: 25211728
Balázs Zoltán. A hűségről. (1997) VILÁGOSSÁG 0505-5849 38 8 43-55, 1720877
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1720877]
 1. Szabó Zsolt. A kivonulás-tiltakozás-hűség fogalomhármas közgazdaságtani relevanciája a 21. században. (2012) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 59 12 1311-1335
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23207844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23207844, Kapcsolat: 29818745
Balázs Zoltán. Modern hatalomelméletek. (1998) ISBN:9639036501, 1710638
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1710638]
 1. Metz Rudolf. A politikai vezetés három arca. A vezetés értelmezési lehetőségei és gyakorlatai a demokráciában.. (2020) ISBN:9789635560196
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31315694] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31315694, Kapcsolat: 29817907
 2. Kukorelli István. Az új Alaptörvény államfilozófiája. (2015) ARSBONI 2064-4655 x x-x
  Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[25211751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25211751, Kapcsolat: 25211751
 3. Nagy Levente. A társadalmi szerződés és a hatalom eredete. (2015) METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2063-6415 3 3 29-44
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27184439] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27184439, Kapcsolat: 27184439
 4. Vigh Bence. A szubjektum meg(nem)határozottsága. (2015) TISZATÁJONLINE
  Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[25211749] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25211749, Kapcsolat: 25211749
 5. Sipos Balázs. Mi a politika a politikatörténet-írásban?. (2014) Megjelent: Historia critica pp. 283-290
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2713722] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2713722, Kapcsolat: 27184448
 6. Takács Péter. Államelmélet: Fejezetek és előadások az állam általános elmélete köréből. (2012) ISBN:9789632773506
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2020886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2020886, Kapcsolat: 26984418
 7. Schöpflin György. The Dilemmas of Identity. (2010) ISBN:9789985587010
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[25211741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25211741, Kapcsolat: 25211741
 8. Takács Péter. Államtan: Fejezetek az állam általános elmélete köréből. (2010)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1538144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1538144, Kapcsolat: 29818699
 9. Ö Kovács József. ,,Sűrített népnevelő”.: A kollektivizálás tapasztalattörténetei (1958─1959).. (2009) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 10 36 31-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1387173] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1387173, Kapcsolat: 21756075
 10. Donáth Péter. Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960. (2008) ISBN:9789638144256; 9789638144263
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1339365] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1339365, Kapcsolat: 29818115
 11. Olay Csaba. Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa. (2008) ISBN:9789632360713
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1873334] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1873334, Kapcsolat: 21756064
 12. Löffler Tibor. Autoritás, legitimitás, interpretáció: [vita Bódig Mátyással és Győrfi Tamással]. (2006) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 7 2
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2417548] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2417548, Kapcsolat: 21755910
 13. Halász Gábor. Az állam szerepének változása a modern közoktatás szabályozásában. (2002) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 12 4 3-11
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2603342] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2603342, Kapcsolat: 21756079
 14. Samu Mihály. Hatalomelmélet, különös tekintettel az államra. (2000) ISBN:9639191833
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1522926] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1522926, Kapcsolat: 21756054
 15. A Gergely András. A politikatudomány arcai. (1999) ISBN:9630577089
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1262798] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1262798, Kapcsolat: 26984459
 16. Bayer J. A politikatudomány alapjai. (1999) ISBN:9639082309
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[185434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 185434, Kapcsolat: 21755905
 17. Löffler Tibor. A hatalomelméletek határai: Balázs Zoltán: Modern hatalomelméletek Korona Kiadó 1998. (1998) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 7 3 127-134
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21755900] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21755900, Kapcsolat: 21755900
Balázs Zoltán. Forgiveness and Repentance. (2000) PUBLIC AFFAIRS QUARTERLY 0887-0373 14 2 105-129, 1720869
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1720869]
 1. Patricia Andrea S. et al. ROAD TO DAMASCUS: A NARRATIVE INQUIRY ON TRANSFORMATION STORIES OF FORMERLY CONVICTED NOTORIOUS CRIMINALS ADHERING TO CHRISTIAN FAITH. (2022)
  Egyéb konferenciakötet | Tudományos[32896361] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32896361, Kapcsolat: 31396571
 2. J Angelo Corlett. Responsibility and Punishment. (2013) ISBN:9789400707757
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21769364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21769364, Kapcsolat: 21769364
 3. Oliver Hallich. Can the Paradox of Forgiveness Be Dissolved?. (2013) ETHICAL THEORY AND MORAL PRACTICE 1386-2820 1572-8447 16 5 999-1017
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23362484] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23362484, Kapcsolat: 23362484
 4. G Spencer. Protestant identity and peace in Northern Ireland. (2012) ISBN:9780230201613
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24314047] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24314047, Kapcsolat: 24314047
 5. J Angelo Corlett. Heirs of Oppression: Racism and Reparations: Studies in Social, Political, and Legal Philosophy. (2010) ISBN:9781442208155
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21769384] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21769384, Kapcsolat: 21769384
 6. Linda Radzik. Making Amends: Atonement in Morality, Law, and Politics. (2008) ISBN:9780195373660
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22220532] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22220532, Kapcsolat: 22220532
 7. Glen Pettigrove. Understanding, Excusing, Forgiving. (2007) PHILOSOPHY AND PHENOMENOLOGICAL RESEARCH 0031-8205 1933-1592 74 1 156-175
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21769366] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21769366, Kapcsolat: 21769366
 8. Meir Dan-Cohen. Revising the Past: On the Metaphysics of Repentance, Forgiveness, and Pardon. (2007) Megjelent: FORGIVENESS, MERCY, AND CLEMENCY, pp. 117-137
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21769375] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21769375, Kapcsolat: 21769375
 9. Charles Griswold. Forgiveness: A Philosophical. (2007) ISBN:9780521703512
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22220500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22220500, Kapcsolat: 22220500
 10. J Angelo. Forgiveness, Apology, and Retributive Punishment. (2006) AMERICAN PHILOSOPHICAL QUARTERLY 0003-0481 43 1 25-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24329851] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24329851, Kapcsolat: 24329851
 11. J Angelo. Making More Sense of Retributivism: Desert as Responsibility and Proportionality. (2003) PHILOSOPHY 0031-8191 78 2 279-287
  Szakcikk (Folyóiratcikk)[21769380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21769380, Kapcsolat: 21769380
 12. Linda Radzik. Do Wrongdoers Have a Right to Make Amends?. (2003) SOCIAL THEORY AND PRACTICE 0037-802X 2154-123X 29 2 325-41
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21769377] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21769377, Kapcsolat: 21769377
Balázs Zoltán. A bizalom fogalma. (2002) SZÁZADVÉG 0237-5206 7 24 27-48, 2259768
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2259768]
 1. Mújdricza Ferenc. The Roots of Trust. (2019) EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH 1788-4934 1788-7119 14 1 109-142
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30704703] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30704703, Kapcsolat: 29818129
 2. Szabó László. Az intézményi, szervezeti bizalom helyzete Magyarországon a 2014-es év elején. (2014) STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT (ELEMZÉSEK) / CENTER FOR STRATEGIC AND DEFENSE STUDIES ANALYSES 2063-4862 3 12 1-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2783285] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2783285, Kapcsolat: 23873724
 3. Leveleki Magdolna et al. Gazdaságpolitikai döntések megítélése és a kormányzat iránti bizalom: Területi-társadalmi különbségek Közép-Alföldön. (2012) COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 1215-315X 22 210 62-74
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2166363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2166363, Kapcsolat: 25211758
 4. Nagyné Dorka Dóra. Jogdogmatikai problémák. (2011) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 3 1 86-91
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23873722] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23873722, Kapcsolat: 23873722
 5. Balogh László. A válság patológiája. (2009) 2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 0864-800X 2009 9 3-10
  Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[23873723] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23873723, Kapcsolat: 23873723
 6. László Tóth. Trust: a transaction cost influencing psychological mechanism.. (2004) COMPETITIO 1588-9645 3 1 120-131
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21073586] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21073586, Kapcsolat: 29818417
Balázs Zoltán. A politikai közösség. (2003) ISBN:9633895650, 1714487
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1714487]
 1. Hangya Dóra. „...Annyi, de annyi dolog érdekel az életben.”: fogyatékossággal élő felnőttek iskolarendszeren kívüli felnőttképzéshez való egyenlő esélyű hozzáférésének aktuális kérdései. (2021) Megjelent: Széttartó összhang pp. 258-287
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[32541907] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32541907, Kapcsolat: 30929947
 2. Metz Rudolf. A politikai vezetés három arca. A vezetés értelmezési lehetőségei és gyakorlatai a demokráciában.. (2020) ISBN:9789635560196
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31315694] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31315694, Kapcsolat: 29818075
 3. Kasznár Attila. The Chinese Culture and Hungary. (2016) OCCASIONAL PAPERS ON RELIGION IN EASTERN EUROPE 0731-5465 36 15-24
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3068988] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3068988, Kapcsolat: 31396659
 4. Horváth Szilvia. Demokrácia és politikai közösség. (2015) ISBN:9786155527319
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2965688] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2965688, Kapcsolat: 25507225
 5. Biróné Kaszás. Alasdair MacIntyre és a tradíció. (2015) Megjelent: Konzervatív reflexiók pp. 33-60
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24868827] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24868827, Kapcsolat: 24868827
 6. Egedy Gergely. Konzervatív gondolkodás és politika az Egyesült Államokban: John Adamstől Russell Kirkig. (2014) ISBN:9786155164156
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2754092] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2754092, Kapcsolat: 24314001
 7. Kosztyó Gyula. Kárpátalja szovjetizálásának hatása a magyar kisebbség identitására (1944-1953). (2013) Megjelent: Határhelyzetek VI. pp. 78-90
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2523518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2523518, Kapcsolat: 26344484
 8. Fedinec Csilla. Határhelyzetek VI.: Változó világ - változó közösségek a Kárpát-medencében. (2013) ISBN:9786155389115
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2482830] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2482830, Kapcsolat: 31396683
 9. Egedy Gergely. Politikai közösségünk patológiájáról: konzervatív olvasatban. (2010) KOMMENTÁR 1787-6974 5 1 13-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1936845] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1936845, Kapcsolat: 27181105
 10. Bakk Miklós. Politikai közösség és identitás. (2008) ISBN:9789739373890
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30548171] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30548171, Kapcsolat: 29818748
 11. Trembeczki István. Terrorizmus és globalizáció. (2006) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 166 12 1426-1431
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2850204] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2850204, Kapcsolat: 21756143
 12. Bakk Miklós. Politikai identitás és nemzeti identitás. (2005) KELLÉK 1453-7400 26 33-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2543676] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2543676, Kapcsolat: 21756141
 13. Garaczi Imre. Ész és sors: Modern politikabölcseleti vázlatok. (2005) ISBN:9632177932
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1792444] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1792444, Kapcsolat: 26980244
 14. Löffler Tibor. Autoritás és legitimitás I.: Ortodox tézisek politológiai alapfogalmak jogelméleti megközelítéséhez. (2005) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 6 2
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2414796] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2414796, Kapcsolat: 21756145
 15. Filoppov Gábor. A politika tekintélye. (2005) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 14 3-4 267-276
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21756138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21756138, Kapcsolat: 21756138
 16. Garaczi Imre. Barangolás a szabadság ösvényein. (2004) PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK 1219-1639 2004 4
  Szakcikk (Folyóiratcikk)[21756120] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21756120, Kapcsolat: 21756120
 17. Izmindi Richárd. Balázs Zoltán: A politikai közösség. (2004) SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 1585-3829 3 4 166-167
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2774413] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2774413, Kapcsolat: 21756125
Balázs Zoltán. Kolnai Aurél (1900-1973). (2003) Megjelent: Kolnai Aurél pp. 7-60, 3345623
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3345623]
 1. Velkey Ferenc. Reformkori hagyomány-töredékek a (mai) magyar konzervativizmusban. (2015) Megjelent: Konzervatív reflexiók pp. 95-171
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2911614] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2911614, Kapcsolat: 27206992
 2. Balogh László. Baloldal, jobboldal - mivégre?. (2008) DEBRECENI DISPUTA 1785-5152 6 10 4-10
  Szakcikk (Folyóiratcikk)[27206991] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27206991, Kapcsolat: 27206991
 3. Kerékgyártó Ágnes. Az értékválságok ideológiája. (2006) VILÁGOSSÁG 0505-5849 47 3 17-26
  Szakcikk (Folyóiratcikk)[27206990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27206990, Kapcsolat: 27206990
 4. G. Fodor Gábor. Utópia és politika - Kolnai Aurél politikai filozófiája. (2005) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 14 3-4 37-52
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[184484] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 184484, Kapcsolat: 27206989
 5. Tóth-Matolcsi László. Műhely a lehetetlenséghez: Kapcsolódási pontok Bibó István és Ravasz László életművében. (2005) ISBN:9634463428
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1855629] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1855629, Kapcsolat: 27206993
 6. Molnár Attila Károly. Kolnai és a modern lelkiismeret problémája. (2005) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 14 3-4 53-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2018689] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2018689, Kapcsolat: 27203718
Balázs Zoltán. Kolnai Aurél. (2003) ISBN:9639494240, 1718986
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1718986]
 1. Halmos Károly. Teológiai politika: Tóth-Matolcsi László: Műhely a lehetetlenséghez. Kapcsolódási pontok Bibó István és Ravasz László életművében. Argumentum Kiadó – Bibó István Szellemi Műhely, h. n. 2005. 271 oldal + 3 fényképoldal, 2700 Ft. (2011) HOLMI 0865-2864 23 8 1052-1062
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1679447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1679447, Kapcsolat: 31396646
Balázs Zoltán. Exploring the world of human practice: Readings in and about the philosophy of Aurel Kolnai. (2004) ISBN:9637326014, 1718990
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1718990]
 1. Szanto Thomas. The Routledge Handbook of Phenomenology of Emotion. (2020) ISBN:9781315180786
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31850280] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31850280, Kapcsolat: 29818682
 2. Sautkin Aleksandr. Life and intellectual trajectory of Aurel Kolnai: crossing borders, defining himself. (2020) KANT 2222-243X 37 4 303-308
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31850140] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31850140, Kapcsolat: 29818478
 3. Gubser Michael. Phenomenology contra Nazism: Dietrich von Hildebrand and Aurel Kolnai. (2019) Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2084-2937 20 1 115-132
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31850122] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31850122, Kapcsolat: 29818458
 4. Heinämaa Sara. Strange vegetation: Emotional undercurrents of Tove Jansson’s Moominvalley in November. (2018) SATS: NORTHERN EUROPEAN JOURNAL OF PHILOSOPHY 1600-1974 19 1 41-67
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31850352] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31850352, Kapcsolat: 29818769
 5. Ingrid Vendrell Ferran. Phenomenological approaches to hatred. Scheler, Pfänder, and Kolnai. (2018) Megjelent: The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy pp. 1-22
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32896396] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32896396, Kapcsolat: 31396621
 6. Tedeschini Marco. Le fonti del Disgusto. Aurel Kolnai tra fenomenologia e psicanalisi. (2017) Paradigmi 2035-357X x 3 7-9
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31850331] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31850331, Kapcsolat: 29818736
 7. Tomas Sinkunas. HIDDEN FOUNDATIONS OF DISGUST:REEVALUATING THE EXISTENTIAL NATURE OF DISGUST. (2017) HORIZON: FENOMENOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA 2226-5260 2311-6986 6 2 226-249
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32896372] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32896372, Kapcsolat: 31396587
 8. Michael Gubser. The Far Reaches: Phenomenology, Ethics, and Social Renewal in Central Europe. (2014) ISBN:9780804792523
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26344488] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26344488, Kapcsolat: 26344488
 9. Derek S Jeffrey. Spirituality in Dark Places. The Ethics of Solitary Confinement. (2013) ISBN:9781137308610
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24314037] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24314037, Kapcsolat: 24314037
 10. Karma Lekshe Tsomo. Buddhist Perspectives on Human Rights. (2013) Megjelent: A Companion to Buddhist Philosophy pp. 651-662
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32896450] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32896450, Kapcsolat: 31396714
 11. Tamás Demeter. Agency, ethics and politics in Aurel Kolnai's philosophy - Francis Dunlop and Zoltán Balázs (eds.), Exploring the world of human practice: Readings in and about the philosophy of Aurel Kolnai, CEU Press, Budapest - New York, 2004. (2008) STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT 0925-9392 1573-0948 60 1-2 173-175
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1408422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1408422, Kapcsolat: 24314016
 12. MacAleer Graham. Wrongful Life Tort and John Paul II. (2006) JOURNAL OF CATHOLIC LEGAL STUDIES 1559-7962 45 2 649-669
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32551233] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32551233, Kapcsolat: 30929952
Balázs Zoltán. Kolnai and Kant on (Human) Dignity. (2004) Megjelent: Exploring the world of human practice pp. 251-265, 1755691
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1755691]
 1. Fekete Balázs. Lóránt Csink - Balázs Schanda - András Zs. Varga (ed.): The Basic Law of Hungary. Clarus Press-National Institute of Public Administration, Dublin, 2012. 350 o.. (2012) JOGI IRÁNYTŰ 2063-8841 3 1 p. 17
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2045270] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2045270, Kapcsolat: 29818438
 2. Brian Klug. Exploring the world of human practice. (2006) NOTRE DAME PHILOSOPHICAL REVIEWS 1538-1617 2006 feb p. online
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27181915] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27181915, Kapcsolat: 27181915
Balázs Zoltán. Moral Philosophy and the Ontology of Relations. (2004) ETHICAL THEORY AND MORAL PRACTICE 1386-2820 1572-8447 7 3 229-251, 1718965
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1718965]
 1. Naveed Yazdani. Faith and Reason: A Synthesis in Pakistani Society. (2009) PAKISTAN JOURNAL OF COMMERCE AND SOCIAL SCIENCES 1997-8553 2 33-43
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32896461] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32896461, Kapcsolat: 31396725
Balázs Zoltán. Az emberi méltóság. (2005) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 6 4, 1718944
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1718944]
 1. Boda Mihály. Az alapvető katonai erények mibenléte és helyük a hosszú 19. századi magyar hadtudományos gondolkodásban 3. rész : A becsület. (2018) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 28 3-4 17-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30331732] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30331732, Kapcsolat: 29817852
 2. Németh Imre. Gondolatok az erkölcsi alapú kriminalizációról. (2011) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 4 3 28-37
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2134909] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2134909, Kapcsolat: 23362381
 3. Balogh Zsolt. Az emberi méltóság : jogi absztrakció vagy alanyi jog. (2010) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 6 4 35-44
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1610466] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1610466, Kapcsolat: 22034219
 4. Barcsi Tamás. Gondolatok a méltóságról. (2006) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 7 1 p. 15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1739565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1739565, Kapcsolat: 21767867
Balázs Zoltán. Szempontok Kolnai Aurél politikai gondolkodásának rekonstrukciójához. (2005) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 14 3-4 27-36, 1718960
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1718960]
 1. Sautkin Aleksandr. Life and intellectual trajectory of Aurel Kolnai: crossing borders, defining himself. (2020) KANT 2222-243X 37 4 303-308
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31850140] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31850140, Kapcsolat: 29818473
 2. Velkey Ferenc. Reformkori hagyomány-töredékek a (mai) magyar konzervativizmusban. (2015) Megjelent: Konzervatív reflexiók pp. 95-171
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2911614] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2911614, Kapcsolat: 25211731
Balázs Zoltán. Amerika és a nagyság. (2006) Megjelent: Szabadság és/vagy egyenlőség pp. 89-96, 1780477
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1780477]
 1. Barta Attila. Tocqueville az amerikai közigazgatásról. (2009) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 4 1 113-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23873730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23873730, Kapcsolat: 23873730
 2. Békés Márton. Az amerikai neokonzervativizmus: Egy kisiklott ellenforradalom. (2008) ISBN:9789637340703
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3401693] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3401693, Kapcsolat: 26980243
Balázs Zoltán. A politikai eszmék szerepe a pártok stratégiájában - különös tekintettel a 2006-os választásokra. (2006) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 15 2-3 73-87, 1756352
Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[1756352]
 1. Csizmadia Ervin. A magyar politikai fejlődés logikája: Összehasonlítható-e a jelen a múlttal, és ha igen, hogyan?. (2017) ISBN:9789636937959
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3296549] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3296549, Kapcsolat: 26996350
 2. Márton János et al. Párhuzamos világok?: Az erdélyi magyar gazdasági és kulturális elit szocio-demográfiai jellemzői. (2011) Megjelent: Elitek a válság korában pp. 463-522
  Könyvrészlet[22846417] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22846417, Kapcsolat: 29818716
 3. Kovách Imre. Elitek a válság korában: magyarországi elitek, kisebbségi elitek. (2011) ISBN:9789634466055; 9634466052
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1765030] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1765030, Kapcsolat: 31396732
Balázs Zoltán. Greatness as the Integrative Value of Politics. (2006) TELOS 0090-6514 137 143-169, 1718924
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1718924]
 1. Körösényi András. Manipuláció és demokrácia: Politikaelméleti tanulmányok. (2019) ISBN:9789636939618
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31008591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31008591, Kapcsolat: 29818105
 2. Körösényi András. Political Leadership: Between Guardianship and Classical Democracy. (2007) Megjelent: ECPR Workshop on „Political Leadership: a Missing Element in Democratic Theory"
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[22220482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22220482, Kapcsolat: 22220482
Balázs Zoltán. Utópia és disztópia. (2006) HOLMI 0865-2864 18 9 1167-1177, 1718933
Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[1718933]
 1. Czigányik Zsolt. Utópia álom és rémálom között. (2022) VIGILIA 0042-6024 87 4 287-294
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32771894] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32771894, Kapcsolat: 31268014
 2. Lengyel András. Cholnoky Viktor antiutópiája. (2013) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 57 2 71-79
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24314070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24314070, Kapcsolat: 24314070
 3. Berkes Tamás. Az elgondolhatatlan utópia: Szathmári Sándor: Kazohinia. (2012) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 38 1 90-99
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2153110] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2153110, Kapcsolat: 24314094
 4. Sántha Szilvia. A kertész-mentalitás és a tudományos-technikai fejlődés nyomán felvetődő etikai problémák disztópiák tükrében. (2011) NAGYERDEI ALMANACH: BÖLCSELETI ÉVKÖNYV 2062-3305 2011 1
  Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[22034314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22034314, Kapcsolat: 22034314
Balázs Zoltán. Politikai értékelmélet. (2007) ISBN:9789632360539, 1718864
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1718864]
 1. Illés Gábor. Blairtől Periklészhez: A politikai ítélőképesség kortárs realista felfogása és a „görög realisták”. (2021) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 30 2 27-46
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32187331] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32187331, Kapcsolat: 30929961
 2. Egedy Gergely. Konzervatív gondolkodás és politika az Egyesült Államokban: John Adamstől Russell Kirkig. (2014) ISBN:9786155164156
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2754092] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2754092, Kapcsolat: 24313993
 3. Egedy Gergely. A neokonzervatív állam Thatchertől Cameronig. (2010) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 19 3 26-44
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1936846] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1936846, Kapcsolat: 21767831
 4. Tóth Gábor Attila. Túl a szövegen: Értekezés a magyar alkotmányról. (2009) ISBN:9789632760346
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1321938] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1321938, Kapcsolat: 29818724
Balázs Zoltán. A politikai bizalmi válság. (2008) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 17 1 113-129, 2264641
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2264641]
 1. Mújdricza Ferenc. The Roots of Trust. (2019) EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH 1788-4934 1788-7119 14 1 109-142
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30704703] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30704703, Kapcsolat: 29818131
 2. Szabó László. Az intézményi, szervezeti bizalom helyzete Magyarországon a 2014-es év elején. (2014) STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT (ELEMZÉSEK) / CENTER FOR STRATEGIC AND DEFENSE STUDIES ANALYSES 2063-4862 3 12 1-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2783285] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2783285, Kapcsolat: 29818139
Balázs Zoltán. A spontán rend valósága: Válasz Békés Mártonnak. (2008) KOMMENTÁR 1787-6974 3 3 98-102, 1720912
Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk) | Tudományos[1720912]
 1. Velkey Ferenc. Reformkori hagyomány-töredékek a (mai) magyar konzervativizmusban. (2015) Megjelent: Konzervatív reflexiók pp. 95-171
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2911614] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2911614, Kapcsolat: 25211732
2022-06-26 12:41