É Kiss. Shakespeare szonettjei Magyarországon. (1975) ISBN:9630507099, 17140
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[17140]
 1. Szele Bálint. Ambiguity and Language Play in Shakespeare’s Sonnets – Approximations in Hungarian Translations. (2018) Megjelent: Egy- és többértelműség a nyelvben pp. 226-231
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30369535] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30369535, Kapcsolat: 28206756
 2. Balázsi József Attila. Hasonlatszótár. (2017) ISBN:9789634091066
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[26945825] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26945825, Kapcsolat: 26945833
 3. Szele Bálint. Fordítási nehézségek Shakespeare szonettjeiben. (2016) Megjelent: Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban pp. 182-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3152613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3152613, Kapcsolat: 26453886
É Kiss Katalin. Topic and Focus in Hungarian Syntax. (1977) MONTREAL WORKING PAPERS IN LINGUISTICS 0700-4907 8 1-42, 17087
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[17087]
 1. Surányi Balázs. Szerkesztői bevezetés: É. Kiss Katalin nyelvészete. (2020) Megjelent: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. pp. 9-18
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[31603385] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31603385, Kapcsolat: 29462492
 2. Kenesei István. A magyar mondattan 50 éve. (2020) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 116 1 1-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31298520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31298520, Kapcsolat: 29017373
 3. Roberts C. Focus, the flow of information, and universal grammar. (1998) SYNTAX AND SEMANTICS 0092-4563 29 109-160
  Folyóiratcikk[23849383] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23849383, Kapcsolat: 11303145
 4. Zita Réger. The functions of imitation in child language. (1986) APPLIED PSYCHOLINGUISTICS 0142-7164 1469-1817 7 4 323-352
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11303144] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 11303144, Kapcsolat: 11303144
 5. Behrens Leila. Zur funktionalen Motivation der Wortstellung. (1982)
  Könyv[11303142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303142, Kapcsolat: 11303142
 6. Dik Simon C. Studies in Functional Grammar. (1980)
  Könyv[11303202] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303202, Kapcsolat: 11303140
 7. Givón T. Discourse and Syntax. (1979) SYNTAX AND SEMANTICS 0092-4563 12 16-17
  Folyóiratcikk[11303138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303138, Kapcsolat: 11303138
É Kiss Katalin. A határozott fônévi csoport pronominalizációja a magyarban. (1978) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 74 445-452, 17093
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[17093]
 1. Pléh Csaba. Pragmatika és pszicholingvisztika összekapcsolódásának változatai. (2020) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 144 1 86-103
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31306895] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31306895, Kapcsolat: 29017912
 2. Pléh Csaba. A pszichológusok küzdelme a szórenddel. (2020) Megjelent: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. pp. 187-198
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31604533] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31604533, Kapcsolat: 29464044
 3. Kocsány Piroska. A mondatközi anafora és az ő névmás szerepei. (2016) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 3 117-150
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26283593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26283593, Kapcsolat: 26283602
 4. Kenesei I. Hungarian in focus. (2005) JOURNAL OF LINGUISTICS 0022-2267 1469-7742 41 2 409-435
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[195839] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 195839, Kapcsolat: 20078552
 5. Pléh Csaba. A mondatmegértés a magyar nyelvben. (1998) ISBN:9633793785
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1016922] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1016922, Kapcsolat: 11303196
 6. Kenesei István. Nincs cím. (1989) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 17 112-116
  Folyóiratcikk[11303194] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303194, Kapcsolat: 11303194
 7. Varga László. *. (1981) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 77 198-200
  Folyóiratcikk[11303192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303192, Kapcsolat: 11303192
É Kiss Katalin. A magyar mondatok egy szintaktikai modellje. (1978) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 80 261-286, 17092
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[17092]
 1. Kenesei István. General introduction. (2021) Megjelent: Syntax of Hungarian: Postpositions and Postpositional Phrases pp. xiii-xxiv
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[31875864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31875864, Kapcsolat: 30032760
 2. Surányi Balázs. Szerkesztői bevezetés: É. Kiss Katalin nyelvészete. (2020) Megjelent: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. pp. 9-18
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[31603385] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31603385, Kapcsolat: 29462496
 3. Pléh Csaba. A pszichológusok küzdelme a szórenddel. (2020) Megjelent: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. pp. 187-198
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31604533] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31604533, Kapcsolat: 29464042
 4. Kenesei István. A magyar mondattan 50 éve. (2020) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 116 1 1-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31298520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31298520, Kapcsolat: 29017374
 5. Balogh Kata. Additive particle uses in Hungarian: A Role and Reference Grammar account. (2020) STUDIES IN LANGUAGE 0378-4177
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31642653] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31642653, Kapcsolat: 29505500
 6. Varga László. Megjegyzések a magyar mondat strukturális pozícióiról és azok hangsúlyozásáról. (2019) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 31 363-388
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30926600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30926600, Kapcsolat: 28553210
 7. Kenesei István. General introduction. (2018) Megjelent: Syntax of Hungarian, vol. 1-2 pp. xi-xxii
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[3337777] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3337777, Kapcsolat: 27150068
 8. Kálmán László et al. A hangsúly. (2016) Megjelent: Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia pp. 393-467
  Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[26839907] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26839907, Kapcsolat: 26839948
 9. Pléh Csaba. A mondatmegértés folyamata. (2014) Megjelent: Pszicholingvisztika 1-2 pp. 251-285
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2708020] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2708020, Kapcsolat: 24258234
 10. Driussi Paolo. Guida alla lingua ungherese. (2012) ISBN:9788820406332
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24392406] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24392406, Kapcsolat: 23155635
 11. Pásztor Kicsi. A mai vajdasági magyar napi sajtó és elektronikus média informatív szövegeinek szintaktikai, intonációs és kommunikatív jellemzői. (2012) ISBN:9788660651275
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25222379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25222379, Kapcsolat: 25222608
 12. Kenesei I. A nyelv és a nyelvek. (2011) ISBN:9789630589987
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1837063] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1837063, Kapcsolat: 21342539
 13. Kenesei I. Quantifiers, negation, and focus on the left periphery in Hungarian. (2009) LINGUA 0024-3841 119 4 564-591
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[196887] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 196887, Kapcsolat: 21407902
 14. Kenesei I. Hungarian in focus. (2005) JOURNAL OF LINGUISTICS 0022-2267 1469-7742 41 2 409-435
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[195839] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 195839, Kapcsolat: 20078564
 15. Varga László. Brassai Sámuel és kortársai a magyar mondat hangsúlyozásáról. (2005) Megjelent: A nyelvész Brassai élő öröksége pp. 29-37
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[20078779] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20078779, Kapcsolat: 20078633
 16. Wacha Balázs. Brassai előtt, Brassai után. (2005) Megjelent: A nyelvész Brassai élő öröksége pp. 83-102
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[22264430] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22264430, Kapcsolat: 20078631
 17. Hunyadi L. The outlines of a metrical syntax of Hungarian. (1999) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 46 1-2 92-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11303947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 11303947, Kapcsolat: 11303183
 18. Pléh Csaba. A mondatmegértés a magyar nyelvben. (1998) ISBN:9633793785
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1016922] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1016922, Kapcsolat: 11303181
 19. Kálmán L et al. A hangsúly. (1994) Megjelent: Strukturális Magyar Nyelvtan 2. Fonológia pp. 393-467
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1874622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1874622, Kapcsolat: 11303177
 20. Kenesei I. Logikus-e a magyar szórend?. (1989) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 17 105-152
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1149575] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1149575, Kapcsolat: 11303171
 21. Prószéky Gábor. Határozók, szabad határozók. (1989) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 17 p. 213
  Folyóiratcikk[11303422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303422, Kapcsolat: 11303175
 22. Komlósy András. Fókuszban az igék. (1989) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 17 171-182
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11303324] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 11303324, Kapcsolat: 11303173
 23. Kálmán C György et al. A magyar segédigék rendszere. (1989) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 17 p. 49
  Folyóiratcikk[11303415] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303415, Kapcsolat: 11303166
 24. Zita Réger. The functions of imitation in child language. (1986) APPLIED PSYCHOLINGUISTICS 0142-7164 1469-1817 7 4 323-352
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11303144] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 11303144, Kapcsolat: 11303165
 25. Szabolcsi Anna. Nincs cím. (1985) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 16 p. 229
  Folyóiratcikk[11303244] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303244, Kapcsolat: 11303163
 26. Behrens Leila. Zur functionalen Motivation der Wordstellung. (1982)
  Könyv[11303161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303161, Kapcsolat: 11303161
 27. HUNYADI L. REMARKS ON THE SYNTAX AND SEMANTICS OF TOPIC AND FOCUS IN HUNGARIAN. (1981) ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 0001-5946 31 1-4 107-136
  Folyóiratcikk[23849403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23849403, Kapcsolat: 11303154
 28. Groot Casper de et al. Nincs cím. (1981) Megjelent: Predication and Expression in Functional Grammar p. 45
  Könyvrészlet[11303209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303209, Kapcsolat: 11303155
 29. Varga László. Nincs cím. (1981) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 77 198-200
  Folyóiratcikk[11303158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303158, Kapcsolat: 11303158
 30. Kiefer F. A kérdő mondatról. (1981) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 83 273-329
  Folyóiratcikk[11303160] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303160, Kapcsolat: 11303160
 31. László Varga. Observations on negation in Hungarian and English. (1980) ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 0001-5946 30 1-2 67-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1476635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1476635, Kapcsolat: 11303153
É Kiss Katalin. A mondatátszövődésről. (1979) Megjelent: A szövegtan a kutatásban és az oktatásban pp. 93-105, 17145
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[17145]
 1. Gaál-Horváth Krisztina. Mondatátszövődés a mai magyar nyelvben. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31964171] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31964171, Kapcsolat: 30073673
 2. Veszelszki Ágnes. Netnyelvészet: Bevezetés az internet nyelvhasználatába. (2017) ISBN:9789634143079
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3233275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3233275, Kapcsolat: 26956113
 3. Horváth Krisztina. Ragátszövődés. A mondatátszövődés egy különleges típusának vizsgálata. (2013) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 137 1 87-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2848110] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2848110, Kapcsolat: 23108150
 4. Veszelszki Ágnes. A digilektus beszélt nyelvi jellemzői. (2012) Megjelent: Tanulmányok pp. 399-417
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2331526] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2331526, Kapcsolat: 23130581
É Kiss. Egy magyar transzformációs generatív szintaxis néhány alapvetô transzformációs szabálya. (1980) Megjelent: A magyar nyelv grammatikája pp. 507-514, 17151
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[17151]
 1. Pásztor Kicsi. A mai vajdasági magyar napi sajtó és elektronikus média informatív szövegeinek szintaktikai, intonációs és kommunikatív jellemzői. (2012) ISBN:9788660651275
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25222379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25222379, Kapcsolat: 25222579
É Kiss. English Participles and Their Hungarian Equivalents. (1980) Megjelent: Studies in English and Hungarian contrastive linguistics pp. 63-92, 1833152
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1833152]
 1. Laczkó Tibor. The Syntax of Hungarian Noun Phrases: A Lexical-Functional Approach. (1995) ISBN:3631477910
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1367530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1367530, Kapcsolat: 21882836
 2. Groot Casper de. Predicate Structure in a Functional Grammar of Hungarian. (1989) ISBN:9067654353
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23288554] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23288554, Kapcsolat: 21882835
É Kiss. Binding in a Non-configurational Language. (1981) ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 0001-5946 31 187--218, 17101
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[17101]
 1. Kenesei I et al. Hungarian. (2010) ISBN:9780415600095
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1837118] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1837118, Kapcsolat: 21391996
 2. Laczkó Tibor. The Syntax of Hungarian Noun Phrases: A Lexical-Functional Approach. (1995) ISBN:3631477910
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1367530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1367530, Kapcsolat: 11303438
 3. Pollock J. Nincs cím. (1985) Megjelent: Levels of Syntactic Representation
  Könyvrészlet[11303434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303434, Kapcsolat: 11303434
 4. Laczkó T. Deverbal nominals and their complements in noun phrases. (1985) APPROACHES TO HUNGARIAN 1878-7916 1 p. 93
  Folyóiratcikk[11303436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303436, Kapcsolat: 11303436
É Kiss Katalin. Brassai Sámuel mondatelmélete. (1981) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 13 92-101, 17102
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[17102]
 1. Surányi Balázs. Szerkesztői bevezetés: É. Kiss Katalin nyelvészete. (2020) Megjelent: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. pp. 9-18
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[31603385] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31603385, Kapcsolat: 29462514
 2. Gortva Tamás. Adalékok a Facebook-kommentstruktúra információs szerkezetének megközelítéséhez. (2020) Megjelent: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. pp. 65-84
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31677341] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31677341, Kapcsolat: 29545216
 3. Hegedűs Rita. Élő magyar grammatika – a nyelvhasználat rendszerének rövid áttekintése. (2019) ISBN:9786155961120
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[30798256] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30798256, Kapcsolat: 28298514
 4. Andor József. A generatív nyelvész: Interjú É. Kiss Katalinnal. (2019) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 115 9-31
  Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Tudományos[31135071] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31135071, Kapcsolat: 28766396
 5. Kálmán László et al. A hangsúly. (2016) Megjelent: Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia pp. 393-467
  Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[26839907] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26839907, Kapcsolat: 26839950
 6. Pásztor Kicsi. A mai vajdasági magyar napi sajtó és elektronikus média informatív szövegeinek szintaktikai, intonációs és kommunikatív jellemzői. (2012) ISBN:9788660651275
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25222379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25222379, Kapcsolat: 25222625
 7. Andor József. Szabad beszélgetés nyelvészettörténeti kérdésekről: Interjú a 80 éves Szépe Györggyel. (2011) Megjelent: Hungarológiai Évkönyv pp. 315-344
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1793972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1793972, Kapcsolat: 21388006
 8. Kiefer F. Előszó. (2011) Megjelent: Brassai Sámuel: A magyar mondat pp. 7-10
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[21403378] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21403378, Kapcsolat: 21403375
 9. Szépe György. Brassai Sámuel - többek között - mint alkalmazott nyelvész. (2005) Megjelent: A nyelvész Brassai élő öröksége pp. 69-75
  Könyvrészlet[20078606] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20078606, Kapcsolat: 20078606
 10. Varga László. Brassai Sámuel és kortársai a magyar mondat hangsúlyozásáról. (2005) Megjelent: A nyelvész Brassai élő öröksége pp. 29-37
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[20078779] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20078779, Kapcsolat: 20078603
 11. Kiefer F. Brassai Sámuel és a XIX. század nyelvtudománya. (2005) Megjelent: A nyelvész Brassai élő öröksége pp. 6-10
  Könyvrészlet[20078600] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20078600, Kapcsolat: 20078600
 12. Wacha Balázs. Brassai előtt, Brassai után. (2005) Megjelent: A nyelvész Brassai élő öröksége pp. 83-102
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[22264430] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22264430, Kapcsolat: 20078609
 13. Kálmán L et al. A hangsúly. (1994) Megjelent: Strukturális Magyar Nyelvtan 2. Fonológia pp. 393-467
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1874622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1874622, Kapcsolat: 11303441
É Kiss. Move alpha and c-command in a Non-configurational Language. (1981) GLOW NEWSLETTER 0924-8749 6 41-43, 17099
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[17099]
 1. Muysken P et al. Projecting Features and Featuring Projections. (1986) Megjelent: Features and Projections
  Könyvrészlet[11303845] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303845, Kapcsolat: 11303397
 2. Abraham W. Nincs cím. (1984) Megjelent: Erklarende Syntax des Deutschen p. 170
  Könyvrészlet[11303395] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303395, Kapcsolat: 11303395
É Kiss Katalin. On the Japanese "Double Subject" Construction. (1981) LINGUISTIC REVIEW 0167-6318 1613-3676 1 155-170, 17098
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[17098]
 1. Surányi Balázs. Szerkesztői bevezetés: É. Kiss Katalin nyelvészete. (2020) Megjelent: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. pp. 9-18
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[31603385] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31603385, Kapcsolat: 29462507
 2. Kumashiro T et al. Double-subject and complex-predicate constructions. (2003) COGNITIVE LINGUISTICS 0936-5907 14 1 1-45
  Folyóiratcikk[11303390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303390, Kapcsolat: 11303390
 3. Lust B et al. Cross-linguistic studies of directionality in first language acquisition: the Japanese data – a response to O'Grady, Suzuki-Wei & Cho 1986. (1989) JOURNAL OF CHILD LANGUAGE 0305-0009 1469-7602 16 3 665-684
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11303389] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303389, Kapcsolat: 11303389
 4. Abraham W et al. Introduction. (1986) Megjelent: Topic, Focus, and Configurationality p. 5
  Könyvrészlet[11303380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11303380, Kapcsolat: 11303380
 5. Horvath Julia. FOCUS in the Theory of Grammar and the Syntax of Hungarian. (1986) ISBN:9067651230
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[11303456] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 11303456, Kapcsolat: 11303387
 6. SZABOLCSI A. THE POSSESSIVE CONSTRUCTION IN HUNGARIAN - A CONFIGURATIONAL CATEGORY IN A NON-CONFIGURATIONAL LANGUAGE. (1981) ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI 0001-5946 31 1-4 261-289
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1256811] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1256811, Kapcsolat: 11303379
É Kiss Katalin. Structural Relations in Hungarian, a "Free" Word Order Language. (1981) LINGUISTIC INQUIRY 0024-3892 12 185-215, 17097
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[17097]
 1. Kenesei István. General introduction. (2021) Megjelent: Syntax of Hungarian: Postpositions and Postpositional Phrases pp. xiii-xxiv
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[31875864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31875864, Kapcsolat: 30032761
 2. Hantó Réka. Vak felnőttek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatai. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31822240] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31822240, Kapcsolat: 29898565
 3. Demszky Dorottya et al. The Role of Verb Semantics in Hungarian Verb-Object Order. (2020)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[31780482] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31780482, Kapcsolat: 29894108
 4. Surányi Balázs. Szerkesztői bevezetés: É. Kiss Katalin nyelvészete. (2020) Megjelent: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. pp. 9-18
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[31603385] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31603385, Kapcsolat: 29462500
 5. Laczkó Tibor. Egy unortodox GB-modell hatása egy ortodox LFG-modellre. (2020) Megjelent: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. pp. 155-169
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31604362] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31604362, Kapcsolat: 29463924
 6. Pléh Csaba. A pszichológusok küzdelme a szórenddel. (2020) Megjelent: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. pp. 187-198
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31604533] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31604533, Kapcsolat: 29464045
 7. Kenesei István. A magyar mondattan 50 éve. (2020) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 116 1 1-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31298520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31298520, Kapcsolat: 29017378
 8. Kádár Edit. A kopula és a nominális mondatok a magyarban. (2019) ISBN:9789634544227
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31391728] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31391728, Kapcsolat: 29090370
 9. Pintér Lilla. The acquisition of asserted, presupposed, and pragmatically implied exhaustivity in Hungarian. (2018) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 65 2-3 353-383
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3396919] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3396919, Kapcsolat: 27456288
 10. Szabolcsi Anna. Strict and Non-strict Negative Concord in Hungarian: A Unified Analysis. (2018) Megjelent: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics pp. 227-242
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30380549] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30380549, Kapcsolat: 27836435
 11. Kenesei István. General introduction. (2018) Megjelent: Syntax of Hungarian, vol. 1-2 pp. xi-xxii
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[3337777] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3337777, Kapcsolat: 27150096
 12. Laczkó Tibor. Aspects of Hungarian Syntax from a Lexicalist Perspective. (2018)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[27012018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27012018, Kapcsolat: 30139429
 13. Varga László. A hanglejtés. (2016) Megjelent: Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia pp. 468-549
  Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[26840008] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26840008, Kapcsolat: 26840023
 14. Adger David et al. Linguistic explanation and domain specialization: a case study in bound variable anaphora. (2015) FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 1664-1078 6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25283087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25283087, Kapcsolat: 25283087
 15. Pléh Csaba. A mondatmegértés folyamata. (2014) Megjelent: Pszicholingvisztika 1-2 pp. 251-285
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2708020] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2708020, Kapcsolat: 24258242
 16. Rochemont M. Discourse new, focused, and given. (2013) Megjelent: Approaches to Hungarian 13 pp. 199-228
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23433038] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23433038, Kapcsolat: 23432937
 17. Lipták A. Correlative topicalization. (2012) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 59 3 245-302
  Folyóiratcikk[22732314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22732314, Kapcsolat: 22732365
 18. Pléh Csaba et al. Word order and focusing effects in the memory representation of Hungarian sentences. (2011) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 58 1 120-133
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1492132] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1492132, Kapcsolat: 21407856
 19. Hamlaoui F. Nincs cím. (2011) JOURNAL OF LINGUISTICS 0022-2267 1469-7742 47 1 129-162
  Folyóiratcikk[21407859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21407859, Kapcsolat: 21407859
 20. Pléh Csaba et al. A szórend és a fókuszbaemelés hatása a magyar mondatok emlékezeti leképezésében. (2011) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 66 2 321-333
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1610007] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1610007, Kapcsolat: 21421607
2021-08-05 17:19