Pókecz Kovács. Le contrati dit "transport" á Rome. (1996), 1706027
Disszertáció/Nem besorolt (Disszertáció)/Tudományos[1706027]
 1. Jakab Éva. Humanizmus és jogtudomány: Brissonius szerződési formulái I.. (2013) ISBN:9786155300127
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23254964] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23254964, Kapcsolat: 23254978
Pókecz Kovács Attila. Les problèmes du ‘iactus’ et de la ‘contributio’ dans la pratique de la ‘lex Rhodia’. (1998) Megjelent: A bonis bona discere pp. 171-188, 1699363
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1699363]
 1. Csoknya Tünde Éva et al. A római kötelmi jog alapfogalmai. (2018) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 81-128
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3345798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3345798, Kapcsolat: 28368088
 2. Csoknya Tünde Éva et al. A római kötelmi jog alapfogalmai. (2016) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 91-132
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3120326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3120326, Kapcsolat: 26108484
 3. Deli Gergely. Saulus rei publicae als Entscheidungsgrundlage des römischen Privatrechts. (2015) ISBN:9789631227734
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25593152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25593152, Kapcsolat: 25593152
 4. Földi András. Római jogi kutatások Magyarországon az utóbbi évtizedekben. (2015) Megjelent: A jog tudománya : tudománytörténeti és tudományelméleti írások, gyakorlati tanácsokkal pp. 824-842
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25245947] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25245947, Kapcsolat: 25245947
 5. Erdődy János. Qui missilia iactant in vulgus: A nép közé történő pénzszórás a római jogban. (2014) ISBN:9789633082157
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2775579] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2775579, Kapcsolat: 24322992
 6. Gérard Minaud. Les gens de commerce et le droit á Rome. (2011)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24082860] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24082860, Kapcsolat: 24082860
 7. Földi András. Einige Probleme der "lex Rhodia" im römischen Recht. (2009) Megjelent: Ius Romanum schola sapientiae. Pocta Petrovi Blahovi k 70 narodeninám pp. 111-130
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24203125] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24203125, Kapcsolat: 24203125
 8. Sebastiano Tafaro. Navigazione e sicurezza nell'antico Mediterraneo. (2008) Megjelent: Studia Prawnoustrojowe pp. 5-28
  Könyvrészlet[22902841] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22902841, Kapcsolat: 22902841
 9. Silvia Viaro. Corrispettività e adempimento nel sistema contrattuale romano. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22902956] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22902956, Kapcsolat: 22902956
 10. Dietmar Schanbacher. Zur Rezeption und Entwicklung des rhodischen Seewurfrechts in Rom. (2006) Megjelent: Humaniora. Medizin-Recht-Geschichte. Festschrift für Adolf Laufs zum 70. Geburtstag pp. 259-273
  Könyvrészlet[22901538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22901538, Kapcsolat: 22901538
 11. Sebastiano Tafaro. Navi e navigante nell'antico Mediterraneo. (2006) DIRITTO@STORIA 1825-0300 5
  Folyóiratcikk[22902859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22902859, Kapcsolat: 22902859
 12. Emmanuelle Chevreau. La lex Rhodia: un example de la réception d'une institution étrangére dans le droit romain. (2005) TIJDSCHRIFT VOOR RECHTSGESCHIEDENIS-REVUE D HISTOIRE DU DROIT-THE LEGAL HISTORY REVIEW 0040-7585 1571-8190 73 67-80
  Folyóiratcikk[22901892] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22901892, Kapcsolat: 22901892
 13. Földi András et al. Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. (2004) CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE 0070-2471 56 1 9-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1567770] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1567770, Kapcsolat: 22902767
 14. Bessenyő András. Római magánjog: A római magánjog az európai jogi gondolkodásban. (2003) ISBN:9639310107
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1745691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1745691, Kapcsolat: 22901323
 15. Földi András et al. A római jog története és institúciói. (2003) ISBN:9631945227
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1486757] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1486757, Kapcsolat: 23359344
 16. Földi András et al. A római jog története és institúciói. (2002) ISBN:9631934535
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1486756] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1486756, Kapcsolat: 23359360
 17. Bessenyő András. Római magánjog II.. (2001)
  Könyv[22901274] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22901274, Kapcsolat: 22901274
 18. Andreas Bessenyő. Das Rätsel der actio oneris aversi: Eine Exegese von D. 19, 2, 31. (2001) Megjelent: IURA ANTIQUA-IURA MODERNA Festschrift für Ferenc Benedek zum 75. Geburtstag pp. 23-55
  Könyvrészlet[22901638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22901638, Kapcsolat: 22901638
Pókecz Kovács Attila et al. A szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékaránytalanságának problémái a szerződési jogban I.: Az értékaránytalanság (laesio enormis) klasszikus szankciójának alkalmazási korlátai az antik és modern jogfejlődésben. (1999) MAGYAR JOG 0025-0147 46 2 65-74, 1691518
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1691518]
 1. Boóc Ádám. Feltűnő értékaránytalanság az új Polgári Törvénykönyvben: objektív vagy szubjektív mérce?. (2017) Megjelent: Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár 60 pp. 69-81
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3312820] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3312820, Kapcsolat: 27671206
 2. Jusztinger János. A vételár az ókori római adásvételnél. (2016) ISBN:9786155376030
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3017361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3017361, Kapcsolat: 25961949
 3. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2014) ISBN:9789632582320
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2603260] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2603260, Kapcsolat: 24082796
 4. Menyhárd Attila. A magánélethez való jog a szólás- és a médiaszabadság tükrében. (2014) Megjelent: A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban pp. 177-226
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2849872] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2849872, Kapcsolat: 24840284
 5. Kiss Tibor. A haszonbérleti szerződés: a mezőgazdasági haszonbérlet : az új Ptk. és az új földforgalmi szabályok alapján. (2014) ISBN:9789631210545
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24894177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24894177, Kapcsolat: 24894177
 6. Petrak Marko et al. Univerzalni temelji lokalnih prava – primjer „pravedne cijene“ (iustum pretium). (2013) Megjelent: Pravo – regije – razvoj pp. 243-273
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2547186] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547186, Kapcsolat: 23726076
 7. Jusztinger János et al. Universal foundations of local laws – example of ‘just price’ (iustum pretium). (2013) Megjelent: Law - Regions - Development pp. 307-338
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2547183] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547183, Kapcsolat: 23840442
 8. Tóth György. A szerződési szolgáltatások feltűnő értékaránytalansága és az uzsorás szerződések - de lege lata és ferenda. (2013) Megjelent: Új Polgári törvénykönyv : aktuális kérdések pp. 143-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23877768] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23877768, Kapcsolat: 23877744
 9. Marko Petrak et al. A helyi jogok globális forrásai – az „igazságos ár” példája (iustum pretium). (2013) Megjelent: Jog - Régiók - Fejlesztés pp. 253-283
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23726052] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23726052, Kapcsolat: 23726075
 10. Benke József. Reményvétel. (2012)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[22345570] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22345570, Kapcsolat: 22697380
 11. Jusztinger János. A vételár meghatározása és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi forrásaiban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1981301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1981301, Kapcsolat: 24085530
 12. Nagy Csongor István. A szerződéses szinallagma védelme, különös tekintettel a felén túli sérelemre. (2005) JOGOK 1787-3061 1 1 32-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1749292] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1749292, Kapcsolat: 22697379
 13. Bíró György. Kötelmi jog, közös szabályok, szerződéstan. (2004) ISBN:9639360252
  Könyv[22697378] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22697378, Kapcsolat: 22697378
 14. Menyhárd Attila. A jóerkölcsbe ütköző szerződések. (2004) ISBN:9639567671
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1007864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007864, Kapcsolat: 24082884
 15. Dr. Lajer Zsolt. Szélmalomharc a bírói árkontroll védelmében. (2000) MAGYAR JOG 0025-0147 47 7 412-417
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3329106] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3329106, Kapcsolat: 22697381
 16. Ferenczi Kristóf. A lavór, a víz és a kiöntött gyerek avagy vitairat a Ptk. 201.§ (2) bekezdésével összefüggésben. (1999) MAGYAR JOG 0025-0147 46 11 660-671
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22300229] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22300229, Kapcsolat: 22300229
Pókecz Kovács Attila et al. A szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékaránytalanságának problémái a szerződési jogban II.: A felén túli sérelem (laesio enormis) klasszikus intézményének megjelenése és alkalmazása a magyar jogban. (1999) MAGYAR JOG 0025-0147 46 3 129-142, 1691516
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1691516]
 1. Csonka Péter. Az új Ptk.-ban szabályozott szerződéses érvénytelenségi okok kazuisztikus jellegű bemutatása, néhány szerződéstípus kiemelésével. (2016) KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 1416-7883 63 1 68-91
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25519040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25519040, Kapcsolat: 25519040
 2. Jusztinger János. A vételár az ókori római adásvételnél. (2016) ISBN:9786155376030
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3017361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3017361, Kapcsolat: 25961937
 3. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2014) ISBN:9789632582320
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2603260] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2603260, Kapcsolat: 24082903
 4. Petrak Marko et al. Univerzalni temelji lokalnih prava – primjer „pravedne cijene“ (iustum pretium). (2013) Megjelent: Pravo – regije – razvoj pp. 243-273
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2547186] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547186, Kapcsolat: 23726080
 5. Jusztinger János et al. Universal foundations of local laws – example of ‘just price’ (iustum pretium). (2013) Megjelent: Law - Regions - Development pp. 307-338
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2547183] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547183, Kapcsolat: 23726077
 6. Tóth György. A szerződési szolgáltatások feltűnő értékaránytalansága és az uzsorás szerződések - de lege lata és ferenda. (2013) Megjelent: Új Polgári törvénykönyv : aktuális kérdések pp. 143-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23877768] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23877768, Kapcsolat: 23877768
 7. Marko Petrak et al. A helyi jogok globális forrásai – az „igazságos ár” példája (iustum pretium). (2013) Megjelent: Jog - Régiók - Fejlesztés pp. 253-283
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23726052] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23726052, Kapcsolat: 23726078
 8. Jusztinger János. A vételár meghatározása és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi forrásaiban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1981301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1981301, Kapcsolat: 24085540
 9. Virág Csaba. A Polgári Törvénykönyv magyarázata. (2011) ISBN:9786155122019
  Könyv[22287393] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22287393, Kapcsolat: 22287393
 10. Ferenczi Kristóf. A lavór, a víz és a kiöntött gyerek avagy vitairat a Ptk. 201.§ (2) bekezdésével összefüggésben. (2011) MAGYAR JOG 0025-0147 58 11 660-671
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22300231] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22300231, Kapcsolat: 22300231
 11. Menyhárd Attila. A jóerkölcsbe ütköző szerződések. (2004) ISBN:9639567671
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1007864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007864, Kapcsolat: 24082890
 12. Dr. Lajer Zsolt. Szélmalomharc a bírói árkontroll védelmében. (2000) MAGYAR JOG 0025-0147 47 7 412-417
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3329106] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3329106, Kapcsolat: 22697495
Pókecz Kovács Attila. A laesio enormis és továbbélése a modern polgári törvénykönyvekben. (2000) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 55 5 177-185, 1691503
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1691503]
 1. Siklósi Iván. Forráselemzések római dologi és kötelmi jogból. (2020) ISBN:9789633123133
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31372575] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31372575, Kapcsolat: 29494046
 2. Csoknya Tünde Éva et al. A római kötelmi jog alapfogalmai. (2018) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 81-128
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3345798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3345798, Kapcsolat: 28368094
 3. Siklósi Iván. A jogügyleti érvénytelenség fogalom- és dogmatörténetéből. (2018) Megjelent: Összehasonlító jogtörténet pp. 479-505
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[3409856] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3409856, Kapcsolat: 28375781
 4. Siklósi Iván. A ius offerendi problematikája a római magánjogban. (2017) ISBN:9789633122839
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3325086] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3325086, Kapcsolat: 28368258
 5. Földi András. Összehasonlító jogtörténet. (2016) ISBN:9789633122068
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3123145] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3123145, Kapcsolat: 26109429
 6. Jusztinger János. A vételár az ókori római adásvételnél. (2016) ISBN:9786155376030
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3017361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3017361, Kapcsolat: 25961939
 7. Csoknya Tünde Éva et al. A római kötelmi jog alapfogalmai. (2016) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 91-132
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3120326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3120326, Kapcsolat: 26108488
 8. Siklósi Iván. A felén túli sérelem jogi konstrukciója a római jogban és annak továbbélése során. (2016) Megjelent: Tanulmányok az uzsoráról pp. 31-45
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3192936] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3192936, Kapcsolat: 26986267
 9. Földi András. Összehasonlító jogtörténet. (2014) ISBN:9789633122068
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2765352] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2765352, Kapcsolat: 24599556
 10. Siklósi Iván. A szerződés „érvényessé válásának“ problémájához a római jogban és a modern jogokban: Római jogi és összehasonlító jogi megjegyzések az új Ptk. 6:111. § [1] bekezdésének margójára. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 69 4 202-207
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2596675] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2596675, Kapcsolat: 23845708
 11. Siklósi Iván. A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban. (2014) ISBN:9789633122006
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2743254] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2743254, Kapcsolat: 24228236
 12. Petrak Marko et al. Univerzalni temelji lokalnih prava – primjer „pravedne cijene“ (iustum pretium). (2013) Megjelent: Pravo – regije – razvoj pp. 243-273
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2547186] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547186, Kapcsolat: 23726073
 13. Jusztinger János et al. Universal foundations of local laws – example of ‘just price’ (iustum pretium). (2013) Megjelent: Law - Regions - Development pp. 307-338
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2547183] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547183, Kapcsolat: 23726071
 14. Siklósi Iván. A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2596678] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2596678, Kapcsolat: 24084434
 15. Siklósi Iván. A magánjog anyagának rendszerezéséhez. (2013) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 3 117-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24082818] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24082818, Kapcsolat: 24082818
 16. Marko Petrak et al. A helyi jogok globális forrásai – az „igazságos ár” példája (iustum pretium). (2013) Megjelent: Jog - Régiók - Fejlesztés pp. 253-283
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23726052] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23726052, Kapcsolat: 23726057
 17. Jusztinger János. A vételár meghatározása és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi forrásaiban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1981301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1981301, Kapcsolat: 24085609
 18. Benke József. Reményvétel. (2011)
  Könyv[22258734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22258734, Kapcsolat: 22886876
 19. Jusztinger János. Észrevételek a feléntúli sérelem római jogi forrásaihoz (CJ. 4. 44. 2, CJ. 4. 44. 8.). (2010) Megjelent: PhD tanulmányok 9. pp. 343-367
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1716618] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1716618, Kapcsolat: 21648766
 20. Jusztinger János. Ármeghatározás a római adásvételnél. (2008) Megjelent: PhD Tanulmányok 7. pp. 135-152
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1777362] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1777362, Kapcsolat: 21648696
 21. Jusztinger János. Ármeghatározás a római adásvételnél. (2008) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 5 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1727265] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1727265, Kapcsolat: 21648761
 22. Jusztinger János. A római adásvétel és bérlet határain: vételár vagy bérleti díj?. (2007) Megjelent: Publicationes Jur. et Pol. Szeged, Tom. VII. p. 116
  Könyvrészlet[21648683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21648683, Kapcsolat: 21648683
 23. Siklósi Iván. Az érvénytelenségi ok kiküszöbölésének néhány kérdése a római jogban és annak továbbélése során. (2005) Megjelent: Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae pp. 65-100
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24082955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24082955, Kapcsolat: 24082955
 24. Jusztinger János. A vételár a római jogban: "emptionis substantia constitit ex pretio". (2005) JURA 1218-0793 1 p. 126
  Folyóiratcikk[21648682] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21648682, Kapcsolat: 21648682
 25. Menyhárd Attila. A jóerkölcsbe ütköző szerződések. (2004) ISBN:9639567671
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1007864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007864, Kapcsolat: 24082878
 26. Bessenyő András. Római magánjog: A római magánjog az európai jogi gondolkodásban. (2003) ISBN:9639310107
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1745691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1745691, Kapcsolat: 21648665
 27. Bessenyő András. Római magánjog II.: 2. átdolg. kiadás. (2000)
  Könyv[21648659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21648659, Kapcsolat: 21648659
Pókecz Kovács Attila. A munkavégzésre irányuló szerződések tipológiája a római jogban. (2000) TUDOMÁNYOS DIALÓG 1418-2491 4 1 22-25, 1691504
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1691504]
 1. Csoknya Tünde Éva et al. A római kötelmi jog alapfogalmai. (2018) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 81-128
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3345798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3345798, Kapcsolat: 28368099
 2. Csoknya Tünde Éva et al. A római kötelmi jog alapfogalmai. (2016) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 91-132
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3120326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3120326, Kapcsolat: 26108802
 3. Bessenyő András. Római magánjog: A római magánjog az európai jogi gondolkodásban. (2003) ISBN:9639310107
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1745691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1745691, Kapcsolat: 21649328
 4. Chronowski Nóra. A "Tudományos Dialóg" jogtörténeti különszámából. (2001) JURA 1218-0793 1 p. 157
  Folyóiratcikk[21649326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21649326, Kapcsolat: 21649326
Pókecz Kovács Attila. Földi András-Hamza Gábor: A római jog története és institúciói: 3. kiad., Bp., 1999. (2000) MAGYAR JOG 0025-0147 47 7 445-448, 1699398
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1699398]
 1. Sándor István. Római jog - mai magyar magánjog: Kapcsolódási pontok. (2013) ÜGYVÉDEK LAPJA 1216-9102 - 3 42-44
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23136407] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23136407, Kapcsolat: 23136407
Pókecz Kovács Attila. Modernität und Tradition in Sullas Verfassung. (2000), 1706020
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1706020]
 1. Csoknya Tünde Éva et al. A római jog történetének alapfogalmai. (2018) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 9-18
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3345790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3345790, Kapcsolat: 28368023
 2. Csoknya Tünde Éva et al. A római jog történetének alapfogalmai. (2016) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 25-32
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3120315] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3120315, Kapcsolat: 26108343
Hamza Gábor. Iura antiqua - iura moderna: Festschrift für Ferenc Benedek zum 75. Geburtstag. (2001) ISBN:9639310050, 1732610
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1732610]
 1. Pókecz Kovács Attila. Benedek Ferenc életműve (1926-2007.). (2005) JURA 1218-0793 9 194-194
  Folyóiratcikk[21628083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21628083, Kapcsolat: 21628083
 2. Bajánházy István. Iura Antiqua - Iura moderna: Emlékkönyv Benedek Ferenc 75. születésnapjára- könyvismertetés. (2002) MAGYAR JOG 0025-0147 49 5 309-316
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1511663] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1511663, Kapcsolat: 21628082
Pókecz Kovács Attila. A locatio conductio tagolódásának kérdése a modern romanisztikában. (2001) Megjelent: Jogtörténeti tanulmányok VII pp. 337-361, 1822581
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1822581]
 1. Kiss György. A foglalkoztatás rugalmassága és a munkavállalói jogállás védelme: Egy lehetséges megközelítés a munkajogviszony tartalmának vizsgálatához. (2020) ISBN:9789632959221; 9789632959238
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31528359] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31528359, Kapcsolat: 29467339
 2. Pozsonyi Norbert. Dologi hitelbiztosítékok az ügyleti gyakorlatban. Kauteláris praxis a préklasszikus és a klasszikus korszakban. (2017) ISBN:9786155411687
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30448772] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30448772, Kapcsolat: 28806523
 3. Csoknya Tünde. Az új Ptk. használati típusú szerződéseinek római jogi alapjai II.: A bérleti és a haszonbérleti szerződés egyes szabályai a klasszikus római jog forrásainak tükrében. (2017) Megjelent: Tanulmányok az új Ptk. egyes szerződéseinek római jogi alapjai köréből pp. 25-38
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26861238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26861238, Kapcsolat: 26861238
 4. Kiss György. A bérlet öröksége a munkaszerződés fejlődéstörténetében: a locatio conductio operarumtól a relational contractig. (2017) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára pp. 235-245
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3287196] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3287196, Kapcsolat: 26952618
 5. Jusztinger János. A vételár az ókori római adásvételnél. (2016) ISBN:9786155376030
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3017361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3017361, Kapcsolat: 25961950
 6. Jakab Éva. Humanizmus és jogtudomány: Brissonius szerződési formulái I.. (2013) ISBN:9786155300127
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23254964] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23254964, Kapcsolat: 23254982
 7. Molnár Imre. A locatio conductio a klasszikus kori római jogban. (2013) ISBN:9786155300080
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2368313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2368313, Kapcsolat: 23335323
 8. Pozsonyi Norbert. Zálogjog a szerződési okiratok tükrében (Kauteláris praxis a preklasszikus és a klasszikus korszakban). (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2787011] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2787011, Kapcsolat: 22861059
 9. Jusztinger János. A vételár meghatározása és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi forrásaiban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1981301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1981301, Kapcsolat: 24085600
Pókecz Kovács et al. Widmung. (2001) Megjelent: Iura antiqua - iura moderna pp. 7-10, 1822482
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1822482]
 1. Földi András et al. A római jog története és institúciói. (2015) ISBN:9789631979312
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3138291] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3138291, Kapcsolat: 25175998
Pókecz Kovács Attila. Pázmány Zoltán: (1869-1948). (2001) Megjelent: Magyar jogtudósok II pp. 107-118, 1699319
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[1699319]
 1. Földi András et al. A római jog története és institúciói. (2020) ISBN:9789631984828
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31624148] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31624148, Kapcsolat: 29505695
 2. Jusztinger János. "Gelehrtes Recht": A Benedek-iskola és a római jogtudósok. (2019) Megjelent: Benedek Ferenc professzor emlékezete pp. 101-108
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31044549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31044549, Kapcsolat: 28737766
 3. Földi András et al. A római jog története és institúciói. (2019) ISBN:9789631983326
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30805308] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30805308, Kapcsolat: 28375652
 4. Stipta István. A Jogakadémia tanári karának tudományos munkássága. (2019) Megjelent: A Kecskeméti Református Jogakadémia története pp. 203-244
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30468560] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30468560, Kapcsolat: 28368321
 5. Földi András et al. A római jog története és institúciói [History and Institutes of Roman Law]. (2018) ISBN:9789631981278
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3398180] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3398180, Kapcsolat: 28368270
 6. Földi András et al. A római jog története és institúciói. (2016) ISBN:9789631979619
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3108866] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3108866, Kapcsolat: 26109395
 7. Szalma József. Gondolatok a „Magyar jogtudósok” sorozat I–III., és legújabb IV. kötetérõl. (2015) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 70 7-8 389-398
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2925231] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2925231, Kapcsolat: 25155025
2021-04-19 10:52