Pókecz Kovács Attila. Le contrati dit "transport" á Rome. (1996), 1706027
Nem besorolt (Disszertáció) | Tudományos[1706027]
 1. Jakab Éva. Humanizmus és jogtudomány: Brissonius szerződési formulái I.. (2013) ISBN:9786155300127
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2368344] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2368344, Kapcsolat: 23254978
Pókecz Kovács Attila. Les problèmes du ‘iactus’ et de la ‘contributio’ dans la pratique de la ‘lex Rhodia’. (1998) Megjelent: A bonis bona discere pp. 171-188, 1699363
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1699363]
 1. Siklósi Iván. Római magánjog II.. (2021) ISBN:9789633123164
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32214614] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32214614, Kapcsolat: 31665886
 2. Csoknya Tünde Éva et al. A római kötelmi jog alapfogalmai. (2018) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 81-128
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3345798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3345798, Kapcsolat: 28368088
 3. Csoknya Tünde Éva et al. A római kötelmi jog alapfogalmai. (2016) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 91-132
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3120326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3120326, Kapcsolat: 26108484
 4. Deli Gergely. Salus rei publicae: Als Entscheidungsgrundlage des römischen Privatrechts. (2015) ISBN:9789631227734
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3086666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3086666, Kapcsolat: 25593152
 5. Földi András. Római jogi kutatások Magyarországon az utóbbi évtizedekben. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 824-842
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2946109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2946109, Kapcsolat: 25245947
 6. E. CHEVREAU. LEX RHODIA DE IACTU: ПРИМЕР РЕЦЕПЦИИ ИНОЗЕМНОГО ИНСТИТУТА В РИМСКОМ ПРАВЕ. (2015) Ius Antiquum 2309-4567 31 1 152-168
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32172696] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32172696, Kapcsolat: 30306581
 7. Erdődy János. Qui missilia iactant in vulgus: A nép közé történő pénzszórás a római jogban. (2014) ISBN:9789633082157
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2775579] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2775579, Kapcsolat: 24322992
 8. Kofanov. L. L.. NOMOS RHODION NAUTIKOS, 53-Я КНИГА ВАСИЛИК И ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАНИЯ АНТИЧНОГО LEX RHODIA. (2014) Ius Antiquum 2309-4567 30 2 133-154
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32172669] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32172669, Kapcsolat: 30306552
 9. Gérard Minaud. Les gens de commerce et le droit á Rome. (2011)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[24082860] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24082860, Kapcsolat: 24082860
 10. Földi András. Einige Probleme der "lex Rhodia" im römischen Recht. (2009) Megjelent: Ius Romanum schola sapientiae. Pocta Petrovi Blahovi k 70 narodeninám pp. 111-130
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24203125] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24203125, Kapcsolat: 24203125
 11. Sebastiano Tafaro. Navigazione e sicurezza nell'antico Mediterraneo. (2008) Megjelent: Studia Prawnoustrojowe pp. 5-28
  Könyvrészlet[22902841] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22902841, Kapcsolat: 22902841
 12. Silvia Viaro. Corrispettività e adempimento nel sistema contrattuale romano. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22902956] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22902956, Kapcsolat: 22902956
 13. Dietmar Schanbacher. Zur Rezeption und Entwicklung des rhodischen Seewurfrechts in Rom. (2006) Megjelent: Humaniora. Medizin-Recht-Geschichte. Festschrift für Adolf Laufs zum 70. Geburtstag pp. 259-273
  Könyvrészlet[22901538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22901538, Kapcsolat: 22901538
 14. Sebastiano Tafaro. Navi e navigante nell'antico Mediterraneo. (2006) DIRITTO@STORIA 1825-0300 5
  Folyóiratcikk[22902859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22902859, Kapcsolat: 22902859
 15. Emmanuelle Chevreau. La lex Rhodia: un example de la réception d'une institution étrangére dans le droit romain. (2005) TIJDSCHRIFT VOOR RECHTSGESCHIEDENIS-REVUE D HISTOIRE DU DROIT-THE LEGAL HISTORY REVIEW 0040-7585 1571-8190 73 67-80
  Folyóiratcikk[22901892] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22901892, Kapcsolat: 22901892
 16. Nagy-Szegvári Katalin et al. Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. (2004) CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE 0070-2471 56 1 9-45
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1567770] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1567770, Kapcsolat: 22902767
 17. Bessenyő András. Római magánjog: A római magánjog az európai jogi gondolkodásban. (2003) ISBN:9639310107
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1745691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1745691, Kapcsolat: 22901323
 18. Földi András et al. A római jog története és institúciói. (2003) ISBN:9631945227
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1486757] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1486757, Kapcsolat: 23359344
 19. Földi András et al. A római jog története és institúciói. (2002) ISBN:9631934535
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1486756] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1486756, Kapcsolat: 23359360
 20. Bessenyő András. Római magánjog II.. (2001)
  Könyv[22901274] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22901274, Kapcsolat: 22901274
 21. Andreas Bessenyő. Das Rätsel der actio oneris aversi: Eine Exegese von D. 19, 2, 31. (2001) Megjelent: IURA ANTIQUA-IURA MODERNA Festschrift für Ferenc Benedek zum 75. Geburtstag pp. 23-55
  Könyvrészlet[22901638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22901638, Kapcsolat: 22901638
Pókecz Kovács Attila et al. A szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékaránytalanságának problémái a szerződési jogban I.: Az értékaránytalanság (laesio enormis) klasszikus szankciójának alkalmazási korlátai az antik és modern jogfejlődésben. (1999) MAGYAR JOG 0025-0147 46 2 65-74, 1691518
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1691518]
 1. Mihalik Viktória. A feltűnő értékaránytalanság szabályozása a Ptk.-ban és érvényesülése a bírói gyakorlatban. (2022) Megjelent: Károlis Kiválóságok. A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjnyertes dolgozatai pp. 203-212
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33653467] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 33653467, Kapcsolat: 32563867
 2. Schadl György. Magyar polgári jogi alapok. (2020) ISBN:9789632959474
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[32037800] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32037800, Kapcsolat: 30105684
 3. Boóc Ádám. Feltűnő értékaránytalanság az új Polgári Törvénykönyvben: objektív vagy szubjektív mérce?. (2017) Megjelent: Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár 60 pp. 69-81
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3312820] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3312820, Kapcsolat: 27671206
 4. Jusztinger János. A vételár az ókori római adásvételnél. (2016) ISBN:9786155376030
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3017361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3017361, Kapcsolat: 25961949
 5. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2014) ISBN:9789632582320
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2603260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2603260, Kapcsolat: 24082796
 6. Menyhárd Attila. A magánélethez való jog a szólás- és a médiaszabadság tükrében. (2014) Megjelent: A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban pp. 177-226
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2849872] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2849872, Kapcsolat: 24840284
 7. Kiss Tibor. A haszonbérleti szerződés: a mezőgazdasági haszonbérlet : az új Ptk. és az új földforgalmi szabályok alapján. (2014) ISBN:9789631210545
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24894177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24894177, Kapcsolat: 24894177
 8. Petrak Marko et al. Univerzalni temelji lokalnih prava – primjer „pravedne cijene“ (iustum pretium). (2013) Megjelent: Pravo – regije – razvoj pp. 243-273
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2547186] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547186, Kapcsolat: 23726076
 9. Jusztinger János et al. Universal foundations of local laws – example of ‘just price’ (iustum pretium). (2013) Megjelent: Law - Regions - Development pp. 307-338
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2547183] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547183, Kapcsolat: 23840442
 10. Tóth György. A szerződési szolgáltatások feltűnő értékaránytalansága és az uzsorás szerződések - de lege lata és ferenda. (2013) Megjelent: Új Polgári törvénykönyv : aktuális kérdések pp. 143-188
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23877768] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23877768, Kapcsolat: 23877744
 11. Petrak Marko et al. A helyi jogok globális forrásai – az „igazságos ár” példája (iustum pretium). (2013) Megjelent: Jog – Régiók – Fejlesztés pp. 253-283
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23726052] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23726052, Kapcsolat: 23726075
 12. Benke József. Reményvétel. (2012)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[22345570] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22345570, Kapcsolat: 22697380
 13. Jusztinger János. A vételár meghatározása és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi forrásaiban. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1981301] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1981301, Kapcsolat: 24085530
 14. Nagy Csongor István. A szerződéses szinallagma védelme, különös tekintettel a felén túli sérelemre. (2005) JOGOK 1787-3061 1 1 32-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1749292] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1749292, Kapcsolat: 22697379
 15. Bíró György. Kötelmi jog, közös szabályok, szerződéstan. (2004) ISBN:9639360252
  Könyv[22697378] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22697378, Kapcsolat: 22697378
 16. Menyhárd Attila. A jóerkölcsbe ütköző szerződések. (2004) ISBN:9639567671
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1007864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007864, Kapcsolat: 24082884
 17. Dr. Lajer Zsolt. Szélmalomharc a bírói árkontroll védelmében. (2000) MAGYAR JOG 0025-0147 47 7 412-417
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3329106] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3329106, Kapcsolat: 22697381
 18. Ferenczi Kristóf. A lavór, a víz és a kiöntött gyerek avagy vitairat a Ptk. 201.§ (2) bekezdésével összefüggésben. (1999) MAGYAR JOG 0025-0147 46 11 660-671
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22300229] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22300229, Kapcsolat: 22300229
Pókecz Kovács Attila et al. A szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékaránytalanságának problémái a szerződési jogban II.: A felén túli sérelem (laesio enormis) klasszikus intézményének megjelenése és alkalmazása a magyar jogban. (1999) MAGYAR JOG 0025-0147 46 3 129-142, 1691516
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1691516]
 1. Mihalik Viktória. A feltűnő értékaránytalanság szabályozása a Ptk.-ban és érvényesülése a bírói gyakorlatban. (2022) Megjelent: Károlis Kiválóságok. A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjnyertes dolgozatai pp. 203-212
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33653467] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 33653467, Kapcsolat: 32563870
 2. Mihalik Viktória. A feltűnő értékaránytalanság szabályozása a Ptk.-ban és érvényesülése a bírói gyakorlatban. (2021) Megjelent: Acta Iuvenum Caroliensia pp. 133-167
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32759678] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32759678, Kapcsolat: 31428633
 3. Csonka Péter. Az új Ptk.-ban szabályozott szerződéses érvénytelenségi okok kazuisztikus jellegű bemutatása, néhány szerződéstípus kiemelésével. (2016) KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 1416-7883 63 1 68-91
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25519040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25519040, Kapcsolat: 25519040
 4. Jusztinger János. A vételár az ókori római adásvételnél. (2016) ISBN:9786155376030
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3017361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3017361, Kapcsolat: 25961937
 5. Kiss Gábor et al. A szerződések érvénytelensége. (2014) ISBN:9789632582320
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2603260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2603260, Kapcsolat: 24082903
 6. Petrak Marko et al. Univerzalni temelji lokalnih prava – primjer „pravedne cijene“ (iustum pretium). (2013) Megjelent: Pravo – regije – razvoj pp. 243-273
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2547186] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547186, Kapcsolat: 23726080
 7. Jusztinger János et al. Universal foundations of local laws – example of ‘just price’ (iustum pretium). (2013) Megjelent: Law - Regions - Development pp. 307-338
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2547183] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547183, Kapcsolat: 23726077
 8. Tóth György. A szerződési szolgáltatások feltűnő értékaránytalansága és az uzsorás szerződések - de lege lata és ferenda. (2013) Megjelent: Új Polgári törvénykönyv : aktuális kérdések pp. 143-188
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23877768] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23877768, Kapcsolat: 23877768
 9. Petrak Marko et al. A helyi jogok globális forrásai – az „igazságos ár” példája (iustum pretium). (2013) Megjelent: Jog – Régiók – Fejlesztés pp. 253-283
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23726052] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23726052, Kapcsolat: 23726078
 10. Jusztinger János. A vételár meghatározása és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi forrásaiban. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1981301] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1981301, Kapcsolat: 24085540
 11. Virág Csaba. A Polgári Törvénykönyv magyarázata. (2011) ISBN:9786155122019
  Könyv[22287393] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22287393, Kapcsolat: 22287393
 12. Ferenczi Kristóf. A lavór, a víz és a kiöntött gyerek avagy vitairat a Ptk. 201.§ (2) bekezdésével összefüggésben. (2011) MAGYAR JOG 0025-0147 58 11 660-671
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22300231] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22300231, Kapcsolat: 22300231
 13. Menyhárd Attila. A jóerkölcsbe ütköző szerződések. (2004) ISBN:9639567671
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1007864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007864, Kapcsolat: 24082890
 14. Dr. Lajer Zsolt. Szélmalomharc a bírói árkontroll védelmében. (2000) MAGYAR JOG 0025-0147 47 7 412-417
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3329106] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3329106, Kapcsolat: 22697495
Pókecz Kovács Attila. A laesio enormis és továbbélése a modern polgári törvénykönyvekben. (2000) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 55 5 177-185, 1691503
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1691503]
 1. Mihalik Viktória. A feltűnő értékaránytalanság szabályozása a Ptk.-ban és érvényesülése a bírói gyakorlatban. (2022) Megjelent: Károlis Kiválóságok. A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjnyertes dolgozatai pp. 203-212
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33653467] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 33653467, Kapcsolat: 32563874
 2. Siklósi Iván. Római magánjog II.. (2021) ISBN:9789633123164
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32214614] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32214614, Kapcsolat: 31665896
 3. Siklósi Iván. Római magánjog I.. (2021) ISBN:9789633123157
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32214520] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32214520, Kapcsolat: 31665631
 4. Siklósi Iván. Forráselemzések római dologi és kötelmi jogból. (2020) ISBN:9789633123133
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31372575] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31372575, Kapcsolat: 29494046
 5. Projics Nárcisz. A szabad alku intézménye az ókori római adásvételnél az irodalmi források tükrében. (2020) JURA 1218-0793 26 3 54-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32165902] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32165902, Kapcsolat: 30294497
 6. Csoknya Tünde Éva et al. A római kötelmi jog alapfogalmai. (2018) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 81-128
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3345798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3345798, Kapcsolat: 28368094
 7. Siklósi Iván. A jogügyleti érvénytelenség fogalom- és dogmatörténetéből. (2018) Megjelent: Összehasonlító jogtörténet pp. 479-505
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[3409856] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3409856, Kapcsolat: 28375781
 8. Siklósi Iván. A ius offerendi problematikája a római magánjogban. (2017) ISBN:9789633122839
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3325086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3325086, Kapcsolat: 28368258
 9. Földi András. Összehasonlító jogtörténet. (2016) ISBN:9789633122068
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[3123145] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3123145, Kapcsolat: 26109429
 10. Jusztinger János. A vételár az ókori római adásvételnél. (2016) ISBN:9786155376030
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3017361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3017361, Kapcsolat: 25961939
 11. Csoknya Tünde Éva et al. A római kötelmi jog alapfogalmai. (2016) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 91-132
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3120326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3120326, Kapcsolat: 26108488
 12. Siklósi Iván. A felén túli sérelem jogi konstrukciója a római jogban és annak továbbélése során. (2016) Megjelent: Tanulmányok az uzsoráról pp. 31-45
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3192936] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3192936, Kapcsolat: 26986267
 13. Földi András. Összehasonlító jogtörténet. (2014) ISBN:9789633122068
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2765352] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2765352, Kapcsolat: 24599556
 14. Siklósi Iván. A szerződés „érvényessé válásának“ problémájához a római jogban és a modern jogokban: Római jogi és összehasonlító jogi megjegyzések az új Ptk. 6:111. § [1] bekezdésének margójára. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 69 4 202-207
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2596675] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2596675, Kapcsolat: 23845708
 15. Siklósi Iván. A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban. (2014) ISBN:9789633122006
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2743254] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2743254, Kapcsolat: 24228236
 16. Petrak Marko et al. Univerzalni temelji lokalnih prava – primjer „pravedne cijene“ (iustum pretium). (2013) Megjelent: Pravo – regije – razvoj pp. 243-273
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2547186] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547186, Kapcsolat: 23726073
 17. Jusztinger János et al. Universal foundations of local laws – example of ‘just price’ (iustum pretium). (2013) Megjelent: Law - Regions - Development pp. 307-338
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2547183] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547183, Kapcsolat: 23726071
 18. Siklósi Iván. A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2596678] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2596678, Kapcsolat: 24084434
 19. Siklósi Iván. A magánjog anyagának rendszerezéséhez. (2013) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 3 117-127
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24082818] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24082818, Kapcsolat: 24082818
 20. Petrak Marko et al. A helyi jogok globális forrásai – az „igazságos ár” példája (iustum pretium). (2013) Megjelent: Jog – Régiók – Fejlesztés pp. 253-283
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23726052] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23726052, Kapcsolat: 23726057
 21. Jusztinger János. A vételár meghatározása és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi forrásaiban. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1981301] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1981301, Kapcsolat: 24085609
 22. Nótári Tamás. Római köz- és magánjog. (2011) ISBN:9789731970509
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1834987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1834987, Kapcsolat: 22860846
 23. Benke József. Reményvétel: Az európai magánjogi gondolkodás a reményvétel mikrokozmoszán keresztül. (2011) ISBN:9789632581408
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1954568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1954568, Kapcsolat: 22886876
 24. Jusztinger János. Észrevételek a feléntúli sérelem római jogi forrásaihoz (CJ. 4. 44. 2, CJ. 4. 44. 8.). (2010) Megjelent: PhD tanulmányok 9. pp. 343-367
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1716618] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1716618, Kapcsolat: 21648766
 25. Jusztinger János. Ármeghatározás a római adásvételnél. (2008) Megjelent: PhD Tanulmányok 7. pp. 135-152
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1777362] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1777362, Kapcsolat: 21648696
 26. Jusztinger János. Ármeghatározás a római adásvételnél. (2008) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 5 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1727265] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1727265, Kapcsolat: 21648761
 27. Jusztinger János. A római adásvétel és bérlet határain: vételár vagy bérleti díj?. (2007) Megjelent: Publicationes Jur. et Pol. Szeged, Tom. VII. p. 116
  Könyvrészlet[21648683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21648683, Kapcsolat: 21648683
 28. Siklósi Iván. Az érvénytelenségi ok kiküszöbölésének néhány kérdése a római jogban és annak továbbélése során. (2006) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 42 65-100
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1480456] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1480456, Kapcsolat: 24082955
 29. Jusztinger János. A vételár a római jogban: "emptionis substantia constitit ex pretio". (2005) JURA 1218-0793 1 p. 126
  Folyóiratcikk[21648682] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21648682, Kapcsolat: 21648682
 30. Menyhárd Attila. A jóerkölcsbe ütköző szerződések. (2004) ISBN:9639567671
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1007864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1007864, Kapcsolat: 24082878
 31. Bessenyő András. Római magánjog: A római magánjog az európai jogi gondolkodásban. (2003) ISBN:9639310107
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1745691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1745691, Kapcsolat: 21648665
 32. Bessenyő András. Római magánjog II.: 2. átdolg. kiadás. (2000)
  Könyv[21648659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21648659, Kapcsolat: 21648659
Pókecz Kovács Attila. A munkavégzésre irányuló szerződések tipológiája a római jogban. (2000) TUDOMÁNYOS DIALÓG 1418-2491 4 1 22-25, 1691504
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1691504]
 1. Csoknya Tünde Éva et al. A római kötelmi jog alapfogalmai. (2018) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 81-128
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3345798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3345798, Kapcsolat: 28368099
 2. Csoknya Tünde Éva et al. A római kötelmi jog alapfogalmai. (2016) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 91-132
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3120326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3120326, Kapcsolat: 26108802
 3. Bessenyő András. Római magánjog: A római magánjog az európai jogi gondolkodásban. (2003) ISBN:9639310107
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1745691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1745691, Kapcsolat: 21649328
 4. Chronowski Nóra. A "Tudományos Dialóg" jogtörténeti különszámából. (2001) JURA 1218-0793 1 p. 157
  Folyóiratcikk[21649326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21649326, Kapcsolat: 21649326
Pókecz Kovács Attila. Földi András-Hamza Gábor: A római jog története és institúciói: 3. kiad., Bp., 1999. (2000) MAGYAR JOG 0025-0147 47 7 445-448, 1699398
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1699398]
 1. Sándor István. Római jog - mai magyar magánjog: Kapcsolódási pontok. (2013) ÜGYVÉDEK LAPJA 1216-9102 - 3 42-44
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[23136407] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23136407, Kapcsolat: 23136407
Pókecz Kovács Attila. Modernität und Tradition in Sullas Verfassung. (2000), 1706020
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1706020]
 1. Csoknya Tünde Éva et al. A római jog történetének alapfogalmai. (2018) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 9-18
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3345790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3345790, Kapcsolat: 28368023
 2. Csoknya Tünde Éva et al. A római jog történetének alapfogalmai. (2016) Megjelent: A római jog alapfogalmai pp. 25-32
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3120315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3120315, Kapcsolat: 26108343
Hamza Gábor. Iura antiqua - iura moderna: Festschrift für Ferenc Benedek zum 75. Geburtstag. (2001) ISBN:9639310050, 1732610
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1732610]
 1. Pókecz Kovács Attila. Benedek Ferenc életműve (1926-2007.). (2005) JURA 1218-0793 9 194-194
  Folyóiratcikk[21628083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21628083, Kapcsolat: 21628083
 2. Bajánházy István. Iura Antiqua - Iura moderna: Emlékkönyv Benedek Ferenc 75. születésnapjára- könyvismertetés. (2002) MAGYAR JOG 0025-0147 49 5 309-316
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1511663] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1511663, Kapcsolat: 21628082
Pókecz Kovács Attila. A locatio conductio tagolódásának kérdése a modern romanisztikában. (2001) Megjelent: Jogtörténeti tanulmányok VII pp. 337-361, 1822581
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1822581]
 1. Jakab Éva. Iustitia mérlege: Polgárok és peregrinusok a helytartó bírói fóruma előtt. (2020) ISBN:9786156268037
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31816816] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31816816, Kapcsolat: 30189149
 2. Kiss György. A foglalkoztatás rugalmassága és a munkavállalói jogállás védelme: Egy lehetséges megközelítés a munkajogviszony tartalmának vizsgálatához. (2020) ISBN:9789632959221; 9789632959238
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31528359] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31528359, Kapcsolat: 29467339
 3. Pozsonyi Norbert. Dologi hitelbiztosítékok az ügyleti gyakorlatban: Kauteláris praxis a préklasszikus és a klasszikus korszakban. (2017) ISBN:9786155411687
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30448772] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30448772, Kapcsolat: 28806523
 4. Csoknya Tünde Éva. Az új Ptk. használati típusú szerződéseinek római jogi alapjai II.: A bérleti és a haszonbérleti szerződés egyes szabályai a klasszikus római jog forrásainak tükrében. (2017) Megjelent: Tanulmányok az új Ptk. egyes szerződéseinek római jogi alapjai köréből pp. 25-37
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3284693] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3284693, Kapcsolat: 26861238
 5. Kiss György. A bérlet öröksége a munkaszerződés fejlődéstörténetében: a locatio conductio operarumtól a relational contractig. (2017) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára pp. 235-245
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3287196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3287196, Kapcsolat: 26952618
2023-03-23 17:56