Nagy J et al. Interrelations of soil cultivation systems and fertilization. (1997) Megjelent: Land Use and Soil Management pp. 194-207, 1479063
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1479063]
 1. Lehoczky É. Föüldművelés és földhasználat. (2006)
  Könyv[20240775] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20240775, Kapcsolat: 20240777
 2. Birkás M. Az integrált növénytermesztést alapozó talajművelés. (2005) Megjelent: Korszakváltás a hazai mezőgazadságban: A modern növénytermesztés alapjai pp. 84-88
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[20003709] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20003709, Kapcsolat: 20003709
 3. Birkás M. A talajtömörödéssel összefüggő gazdálkodási veszteségek - a kár enyhítése. (2004) Megjelent: Talajhasználat - Műveléshatás - Talajnedvesség pp. 84-95
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1069323] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1069323, Kapcsolat: 20046186
 4. Szőllősi I. Talajok tömörödöttségi állapotának jellemzése penetrométeres vizsgálatokkal. (2003)
  Könyv[20170159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20170159, Kapcsolat: 20170164
 5. Birkás M. Talajművelés a fenntartható gazdálkodásban. (2001)
  Könyv[11300592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11300592, Kapcsolat: 11302057
Nagy J et al. A száraz időjárás kedvezőtlen hatásainak mérséklése minimális műveléssel. (1999) GYAKORLATI AGROFÓRUM: A NÖVÉNYVÉDŐK ÉS NÖVÉNYTERMESZTŐK LAPJA 1416-0927 10 7 44-45, 16457
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[16457]
 1. Radics L. Alternatív növények termesztése I.. (2001)
  Könyv[20032520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20032520, Kapcsolat: 20032520
Rátonyi Tamás. A talaj fizikai állapotának penetrométeres vizsgálata talajművelési tartamkísérletben: -. (1999), 1007919
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1007919]
 1. Szőllősi Nikolett et al. A talaj szén-dioxid emissziója árpa tarlón. (2009) Agrártudományi Közlemények 2009 35 95-102
  Folyóiratcikk[20987487] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20987487, Kapcsolat: 20987487
Rátonyi T. Alföldi csernozjom talajok érzékenysége a tömörödésre. (1999) GYAKORLATI AGROFÓRUM 1416-0927 10 7 25-26, 16453
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[16453]
 1. Percze A Gyuricza. Extension of the tillage-pan compaction and its impacts on some crop production factors. (2002) POLNOHOSPODARSTVO-AGRICULTURE 0551-3677 1338-4376 0331-0965 48 6 8-16
  Folyóiratcikk[22651456] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22651456, Kapcsolat: 22651456
 2. Birkás M et al. Effects of disk tillage on soil condition, crop yield and weed infestation. (2002) ROSTLINNA VYROBA 0370-663X 1805-9368 1214-1178 48 1 20-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1069307] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1069307, Kapcsolat: 22651445
 3. Birkas M Jolankai. Occurence and alleviation of diskpan compaction and crop response. (2000) Megjelent: 15th Conference of the International Soil Tillage Research Organisation p. 171
  Egyéb konferenciaközlemény[22651603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22651603, Kapcsolat: 22651603
 4. Birkás M et al. Az ismételt tárcsás sekélyművelés hatása egyes növénytermesztési tényezőkre barna erdőtalajon = Effect of repeated shallow disk tillage on some crop production factors on brown forest soil. (1999) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 48 4 387-402
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1069351] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1069351, Kapcsolat: 11301056
Megyes A et al. A műtrágyázás hatása a Dekalb 471 SC kukoricahibrid (Zea Mays L.) termésére öntözés nélküli és öntözéses kezelésben. (2000) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 49 3 307-316, 1315539
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1315539]
 1. Gheysari M. Water-yield relations and water use efficiency of maize under nitrogen fertigation for semiarid environments: Experiment and synthesis. (2015)
  Egyéb/Tudományos[25869192] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25869192, Kapcsolat: 25869192
 2. Nagy J. A kukorica öntözése. (2007) Megjelent: Kukoricatermesztés pp. 322-348
  Könyvrészlet[22312137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22312137, Kapcsolat: 22312137
 3. Nagy J. A kukorica éghajlat és talajigénye. (2007) Megjelent: Kukoricatermesztés pp. 150-158
  Könyvrészlet[22312164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22312164, Kapcsolat: 22312164
 4. LIU X B. Responses of photosynthetic rates and yield/quality of main crops to irrigation and manure application in the black soil area of Northeast China. (2004) PLANT AND SOIL 0032-079X 1573-5036 261 1-2 55-60
  Folyóiratcikk[22312127] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22312127, Kapcsolat: 22312127
 5. Sárvári M et al. The effect of N, P, K fertilization on yield and on shifts in the major soil characteristics. (2003) Megjelent: Fertilizers in context with resource management in agriculture pp. 119-126
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1235964] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1235964, Kapcsolat: 22312115
 6. Nagy J. Kukoricatermesztési tényezők kölcsönhatásának értékelése. (2003) Megjelent: 50 éves a magyar hibridkukorica pp. 229-234
  Könyvrészlet[22312124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22312124, Kapcsolat: 22312124
 7. Nagy J. A debreceni kukorica tartamkísérletek eredményei. (2003) Megjelent: Környezetkímélő növénytermesztés – minőségi termelés pp. 7-47
  Könyvrészlet[22312135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22312135, Kapcsolat: 22312135
Megyes A. A kukorica csökkentett menetszámú talajművelési technológiáinak értékelése talaj- és növényvizsgálatok alapján. (2001) DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI-STUDIA UNIVERSITATIS SCIENCIARUM AGRICULTURAE DEBRECENIENSIS 0230-5720 1 47-54, 16534
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[16534]
 1. Gecse M Galovics. A hagyományos és a csökkentett művelés hatása a talajállapotra. (2001) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 50 2-3 237-247
  Folyóiratcikk[22651434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22651434, Kapcsolat: 22651434
Nagy J et al. A kukorica csökkentett menetszámú talajművelési technológiáinak hatása a termés mennyiségére és a talaj nitrát-tartalmára. (2002) Megjelent: EU-konform mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság pp. 117-124, 16775
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[16775]
 1. Ványiné Széles A. A kukoricahibridek N-ellátottságának értékelése különböző tápanyag szinteken. (2009) Megjelent: Tartamkísérletek jelentősége a növénytermesztés fejlesztésében pp. 181-187
  Egyéb konferenciaközlemény[20937499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20937499, Kapcsolat: 20937496
 2. Tamás János. Agrárium és környezetgazdálkodás. (2008) ISBN:9789632864556
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1167120] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1167120, Kapcsolat: 20492913
 3. Dobos A et al. Agrár geo-információs rendszer alkalmazása a tápanyaggazdálkodásban. (2006) Megjelent: Környezetkímélő növénytermesztés - minőségi termelés pp. 48-61
  Könyvrészlet[20244556] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20244556, Kapcsolat: 20244557
 4. Dobos Attila et al. Kukoricatermesztés a precíziós gazdálkodásban. (2003) Megjelent: 50 éves a magyar hibridkukorica pp. 113-120
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3013343] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3013343, Kapcsolat: 11302035
Németh T. A fenntartható mezőgazdaság agrotechnikai feltételei. (2002) Megjelent: EU konform mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság pp. 2-10, 16786
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[16786]
 1. Izsáki Z. Összefüggés a talaj N-, P- és K-ellátottsága és a kukorica (Zea mays L.) terméshozama között. (2007) Acta Agron Óvariensis 49 2 207-212
  Folyóiratcikk[20285825] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20285825, Kapcsolat: 20285825
 2. Izsáki Z. N and P impact on the yield of maize in a long-term trial.. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 4 1701-1711
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1696470] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1696470, Kapcsolat: 20280942
 3. Nagy AJ. The regional assistance system of the EU and the North Great Plain region. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20169428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20169428, Kapcsolat: 20170296
 4. Harsányi G. A magyar zöldség- gyümölcs ágazat elemzése hazánkban és az Európai Unióban. (2005)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20169451] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20169451, Kapcsolat: 20170294
 5. Harsányi E. A területfejlesztés és a mezőgazdasági földhasználat összefüggései, területi monitoring. (2004)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20170283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20170283, Kapcsolat: 20170293
Megyes A. The effect of fertilization an irrigation on maize (Zea mays L.) production.. (2003) AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK/ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS 1587-1282 2003 11 26-30, 1399747
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1399747]
 1. Nagy J. A kukorica öntözése. (2007) Megjelent: Kukoricatermesztés pp. 322-348
  Könyvrészlet[22651328] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22651328, Kapcsolat: 22651328
 2. Nagy J. A debreceni kukorica tartamkísérletek eredményei. (2006) Megjelent: Környezetkímélő növénytermesztés - minőségi termelés pp. 7-47
  Könyvrészlet[20244498] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20244498, Kapcsolat: 22651355
Rátonyi T et al. Nitrogen balance and leaching in a long-term experiment. (2003) Megjelent: Proceedings of the II. Alps-Adria Scientific Workshop pp. 204-208, 1012287
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1012287]
 1. Nagy AJ. The regional assistance system of the EU and the North Great Plain region. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20169428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20169428, Kapcsolat: 20170321
 2. Kovács GJ. Modelling of adaptation processes of crops to water and nitrogen stress. (2005) PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH (2002-) 1474-7065 1873-5193 30 1-3 209-216
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[131353] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 131353, Kapcsolat: 25881801
Rátonyi T et al. Talajvédő termesztéstechnológiai rendszerek a kukoricatermesztésben. (2003) Megjelent: Talajjavítás - talajvédelem pp. 165-171, 16800
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[16800]
 1. Forgács Barnabás. Debreceni nemesítésű kukoricahibridek termesztésének értékelése az Agrárgazdaság Kft.-ben. (2006)
  Könyv[20170790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20170790, Kapcsolat: 20171857
 2. Dobos Attila et al. Kukoricatermesztés a precíziós gazdálkodásban. (2003) Megjelent: 50 éves a magyar hibridkukorica pp. 113-120
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3013343] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3013343, Kapcsolat: 11302104
Rátonyi T et al. Applying chloride tracer to quantify preferential flow in chernozem soil. (2004) Megjelent: Proceedings of the III. Alps-Adria Scientific Workshop pp. 328-332, 1310747
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1310747]
 1. Csipkés Margit. Egyes energia-növények gazdasági elemzése, valamint hatásuk a földhasználatra. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3301417] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3301417, Kapcsolat: 25083554
 2. Nagy AJ. The regional assistance system of the EU and the North Great Plain Region. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20967144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20967144, Kapcsolat: 25083546
Sulyok D et al. The economic questions of irrigated maize cultivation on the loess-plato of Hajdúság. (2004) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 32 1 343-347, 1211304
Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1211304]
 1. Nagy AJ. The regional assistance system of the EU and the North Great Plain Region. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20967144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20967144, Kapcsolat: 23068039
 2. Nagy AJ. The regional assistance system of the EU and the North Great Plain region. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20169428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20169428, Kapcsolat: 23068036
Huzsvai László et al. The effect of reduced tillage methods on physical characteristics of the soil and organic matter cycles. (2005) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 33 1 399-402, 1142921
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1142921]
 1. FORGÁCS L et al. EXAMINATION OF SOIL PROTECTIVE CULTIVATION METHODS IN THE KARCAG RESEARCH INSTITUTE CASE. (2008) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 36 2075-2078
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20335799] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20335799, Kapcsolat: 21146002
 2. Buzás Ferenc. A silókukorica termesztés termesztésgazdasági elemzése ökonómiai modell alapján. (2005) GAZDÁLKODÁS 0046-5518 6 21-31
  Folyóiratcikk[21161199] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21161199, Kapcsolat: 21161199
Megyes A et al. Irrigation of maize (Zea mays L.) in relation to fertilization in a long-term field experiment. (2005) ACTA AGRONOMICA HUNGARICA: A QUARTERLY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES : AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL IN AGRICULTURAL SCIENCE 0238-0161 1588-2527 53 1 41-46, 1002424
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1002424]
 1. Mamdouh A et al. Optimum Irrigation Rate for Drip Irrigated Maize Grown In Semi-Arid Conditions of Upper Egypt. (2017) WORLD JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 1817-5082 1817-5082 13 5 191-198
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27011058] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27011058, Kapcsolat: 27011058
 2. Randjelovic V et al. Genotype and year effects on grain yield and nutritive values of maize (zea mays L.). (2011) JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES 1680-5593 1993-601X 10 7 835-840
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21883685] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21883685, Kapcsolat: 24077098
 3. M SIPOS – I. STUDY OF THE EFFECT OF LIMITING PRODUCTION FACTORS – HYBRID, NUTRIENT-SUPPLY LEVEL AND IRRIGATION – ON THE YIELD AND STARCH-CONTENT OF MAIZE (Zea Mays L.). (2009) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 37 1 145-148
  Folyóiratcikk[20634042] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20634042, Kapcsolat: 20634042
 4. Sipos M. A hibrid, a tápanyag-ellátás és az öntözés hatása a kukorica (Zea mays L.) betakarításkori szemnedvesség-tartalmára, illetve keményítő-tartalmára.. (2009) Agrártudományi Közlemények-Debrecen 35 89-94
  Folyóiratcikk[20987955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20987955, Kapcsolat: 20987955
 5. Ványiné Széles A et al. A hazai kukoricatermesztés eredményeinek értékelése. (2009) Megjelent: Tanulmányok az agrár- és regionális tudományok köréből az észak-alföldi régióban pp. 153-176
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1759812] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1759812, Kapcsolat: 20634930
 6. Orosz Sz et al. The effect of cutting height on fiber composition in maize and crop residues on stubble.. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 865-868
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1683844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1683844, Kapcsolat: 22312350
 7. Dóka LF et al. Role of watersupply in monoculture maize (Zea mays L.) production. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 353-356
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1236627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1236627, Kapcsolat: 22312334
 8. N El Hallof et al. Relationship between yield quality and quantity of maize hybrids and fertilizer. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 369-372
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1280063] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1280063, Kapcsolat: 22312340
 9. Jug D et al. Influence of different soil tillage systems on yield of maize. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 557-560
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[23489293] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23489293, Kapcsolat: 22312344
 10. Sipos G et al. Application of by-products of bioetanol production in feeding, environmental and feeding safety concerns of utilization.. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 1065-1068
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1146734] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1146734, Kapcsolat: 22312354
Rátonyi T et al. Evaluation of soil tillage systems in maize production. (2005) ACTA AGRONOMICA HUNGARICA: A QUARTERLY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES : AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL IN AGRICULTURAL SCIENCE 0238-0161 1588-2527 53 1 53-57, 1002429
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1002429]
 1. Nyéki A et al. Effects of Soil Compaction on Cereal Yield: A Review. (2017) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 45 1 1-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3200443] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3200443, Kapcsolat: 26992589
 2. Carena MJ et al. Do different production environments justify separate maize breeding programs?. (2009) EUPHYTICA 0014-2336 1573-5060 169 2 141-150
  Folyóiratcikk[23267435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23267435, Kapcsolat: 24077111
 3. Földesi P et al. The effect of conventional tillage systems on soil compaction. (2006) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 34 1 175-178
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1188424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1188424, Kapcsolat: 20023336
Megyes Attila et al. Tillage impacts onsoil water dynamicsregarding physical properties, crop development and crop yield. (2006) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 34 1 243-246, 1142913
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1142913]
 1. FORGÁCS L et al. EXAMINATION OF SOIL PROTECTIVE CULTIVATION METHODS IN THE KARCAG RESEARCH INSTITUTE CASE. (2008) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 36 2075-2078
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20335799] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20335799, Kapcsolat: 21161590
Megyes Attila. Evalution of nitrogen dynamics and crop yield in a long-term experiment. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 769-772, 1142893
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1142893]
 1. Nagy J. The effect of soil pH and precipitation variability during the growing season on maize hybrid grain yield in a 17 year long-term experiment. (2011) JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS 0042-790X 1338-4333 59 1 60-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1436904] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1436904, Kapcsolat: 22312272
 2. Z Brocic. Non-chemical control- effective and cologicaly acceptable approach of potato cystnematode control. (2008) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 36 1 679-682
  Folyóiratcikk[21161468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21161468, Kapcsolat: 21161468
 3. L Cesoniene – V. Investiagtions of nutrients availability from organic fertilizers in model soil systems. (2008) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 36 1 2031-2034
  Folyóiratcikk[21161536] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21161536, Kapcsolat: 21161536
Rátonyi Tamás. Evaluation of the physical conditions of soil by using penetrometer in a long-term tillage experiment. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 1 989-992, 1142894
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1142894]
 1. Mikita V Kriston. Modelling of soil compaction and saturation distribution of loose agriculture soils by penetrometer. (2011) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 60 Suppl. 1 203-206
  Folyóiratcikk[22651161] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22651161, Kapcsolat: 22651161
Sulyok Dénes. Establishment of short rotation energy plantations as an alternative possibility in less favoured areas. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 1109-1112, 1142895
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1142895]
 1. Percze A. The effect of the drought stress on the planting of miscanthus sinensis. (2009) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 1 273 p. 276
  Folyóiratcikk[21159459] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21159459, Kapcsolat: 21159459
Megyes A et al. Modelling the effect of tillage systems on water and nitrogen dynamics of chernozem soil in a long-term experiment. (2008) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 36 Suppl. 5 915-918, 1298670
Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1298670]
 1. Huisz A. A talajszerkezet és a szervesanyag-megoszlás változásainak jellemzése új módszerekkel művelési tartamkísérletben. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22886343] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22886343, Kapcsolat: 25080712
Sulyok D et al. Precision farming and economic questions of fertilisation.. (2011) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 60 251-254, 1901743
Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1901743]
 1. Nagy János et al. The scientific background of competitive maize production. (2018) ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS / AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 1587-1282 1588-8363 2416-1640 150 33-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3412073] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3412073, Kapcsolat: 30014383
 2. Nagy János et al. Using research findings in precision maize production. (2012) ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS / AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 1587-1282 1588-8363 2416-1640 49 227-231
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31970548] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31970548, Kapcsolat: 30014381
 3. Kiss I. Economic modelling and analysis of Hungarian wheat production in the marketing year 2011. (2012) APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 1789-221X 1789-7874 6 5-6 63-67
  Folyóiratcikk[22911911] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22911911, Kapcsolat: 30014376
Csaba Juhász et al. Situation and development possibilities of irrigation in Hungary. (2013) INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH / INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 1732-5587 3 1 45-54, 2342486
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2342486]
 1. Mohannad Alobid et al. Nyomásos öntözőrendszerek teljesítményértékelésének lehetséges módszertana a megbízhatóság növelése érdekében. (2020) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 100 2 59-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31156613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31156613, Kapcsolat: 29354279
 2. Jóvér János et al. Spatial decision support for crop structure adjusment – a case study for selection of potential areas for sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) production. (2018) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 67 1 49-59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3415481] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3415481, Kapcsolat: 29044947
 3. Szendrey Orsolya et al. Természeti erőforrások hatékony felhasználásának vizsgálata kooperatív játékelméleti módszerekkel. (2017) KÖZTES EURÓPA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIKEK KÖZLEMÉNYEI 2064-437X 1-2 21-22. 271-280
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3350830] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3350830, Kapcsolat: 28079519
 4. Nagy A et al. Drought stress monitoring by laboratory and satellite spectral methods in apple orchard. (2014) INTERNATIONAL JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE 1585-0404 2676-931X 20 1-2 7-9
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2730888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2730888, Kapcsolat: 28450735
 5. Nagy A et al. Vízhiány okozta stressz spektrális módszerekkel történő vizsgálata gyümölcsfákon. (2013) Megjelent: "Környezettudatos gazdálkodás és menedzsment" pp. 371-375
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2528304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2528304, Kapcsolat: 29521772
 6. Nagy A et al. Evaluation of drought stress detection pssibilities by spectral methods in an apple orchard.. (2013) ANALELE UNIVERSITÁTII DIN ORADEA FASCICULA PROTECTIA MEDIULUI 1224-6255 21 257-264
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26816156] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26816156, Kapcsolat: 26816156
Törő Á et al. Effects of soil tillage systems and fertilization on the CO2 emission of chernozem soil.. (2017) COLUMELLA: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 2064-7816 4 1 65-68, 3350108
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3350108]
 1. Ghassan Saleem ALAZZAWI. EFFECT OF DIFFERENT DEPTHS OF TILLAGE BY CHISEL FOR SEEDBED PREPARATION ON SOIL CARBON DIOXIDE EMISSIONS AND SOME PHYSICAL SOIL PROPERTIES. (2018)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[31978552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31978552, Kapcsolat: 30027418
Adrienn Széles et al. Effect of differential fertilisation treatments on maize hybrid quality and performance under environmental stress condition in Hungary. (2019) MAYDICA: A JOURNAL DEVOTED TO MAIZE AND ALLIED SPECIES 0025-6153 2279-8013 64 2 1-14, 30830512
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30830512]
 1. Bojtor Csaba et al. Nitrogéntrágyázás hatása eltérő kukorica hibridek szárazanyag-beépülésére és mikroelemfelvételére. (2020) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 69 3 5-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31554784] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31554784, Kapcsolat: 29400733
 2. Nagy János et al. Fornad (FAO 420) "Smart" kukorica hibrid termesztési eredményei. (2020) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 69 2 5-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31355212] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31355212, Kapcsolat: 29400431
 3. Huzsvai L. et al. Can technological development compensate for the unfavorable impacts of climate change?: Conclusions from 50 years of maize (Zea mays L.) production in Hungary. (2020) ATMOSPHERE 2073-4433 11 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31778698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31778698, Kapcsolat: 29827600
Rácz Hanna Viktória et al. How to characterize a strain? Clonal heterogeneity in industrial Saccharomyces influences both phenotypes and heterogeneity in phenotypes. (2021) YEAST 0749-503X 1097-0061, 31963818
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31963818]
 1. Lairón-Peris María et al. Adaptive response to wine selective pressures shapes the genome of a Saccharomyces interspecies hybrid. (2021) MICROBIAL GENOMICS 2057-5858 7 8
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32179688] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32179688, Kapcsolat: 30321648
2021-10-18 22:13