Nagy J et al. Interrelations of soil cultivation systems and fertilization. (1997) Megjelent: Land Use and Soil Management pp. 194-207, 1479063
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1479063]
 1. Lehoczky É Megyes. Föüldművelés és földhasználat. (2006)
  Könyv[20240775] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20240775, Kapcsolat: 20240777
 2. Birkás M. Az integrált növénytermesztést alapozó talajművelés. (2005) Megjelent: Korszakváltás a hazai mezőgazadságban: A modern növénytermesztés alapjai pp. 84-88
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[20003709] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20003709, Kapcsolat: 20003709
 3. Birkás M. A talajtömörödéssel összefüggő gazdálkodási veszteségek - a kár enyhítése. (2004) Megjelent: Talajhasználat - Műveléshatás - Talajnedvesség pp. 84-95
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1069323] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1069323, Kapcsolat: 20046186
 4. Szőllősi I. Talajok tömörödöttségi állapotának jellemzése penetrométeres vizsgálatokkal. (2003)
  Könyv[20170159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20170159, Kapcsolat: 20170164
 5. Birkás M. Talajművelés a fenntartható gazdálkodásban. (2001)
  Könyv[11300592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11300592, Kapcsolat: 11302057
Nagy J et al. A száraz időjárás kedvezőtlen hatásainak mérséklése minimális műveléssel. (1999) GYAKORLATI AGROFÓRUM: A NÖVÉNYVÉDŐK ÉS NÖVÉNYTERMESZTŐK LAPJA 1416-0927 10 7 44-45, 16457
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[16457]
 1. Radics L. Alternatív növények termesztése I.. (2001)
  Könyv[20032520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20032520, Kapcsolat: 20032520
Rátonyi Tamás. A talaj fizikai állapotának penetrométeres vizsgálata talajművelési tartamkísérletben: -. (1999), 1007919
PhD (Disszertáció) | Tudományos[1007919]
 1. Szőllősi N et al. A talaj szén-dioxid emissziója árpa tarlón. (2009) ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS / AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 1587-1282 1588-8363 2416-1640 35 95-102
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1849719] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1849719, Kapcsolat: 20987487
Rátonyi T. Alföldi csernozjom talajok érzékenysége a tömörödésre. (1999) GYAKORLATI AGROFÓRUM 1416-0927 10 7 25-26, 16453
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[16453]
 1. Percze A Gyuricza. Extension of the tillage-pan compaction and its impacts on some crop production factors. (2002) POLNOHOSPODARSTVO-AGRICULTURE 0551-3677 1338-4376 48 6 8-16
  Folyóiratcikk[22651456] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22651456, Kapcsolat: 22651456
 2. Birkás M et al. Effects of disk tillage on soil condition, crop yield and weed infestation. (2002) ROSTLINNA VYROBA 0370-663X 1805-9368 1214-1178 48 1 20-26
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1069307] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1069307, Kapcsolat: 22651445
 3. Birkas M Jolankai. Occurence and alleviation of diskpan compaction and crop response. (2000) Megjelent: 15th Conference of the International Soil Tillage Research Organisation p. 171
  Egyéb konferenciaközlemény[22651603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22651603, Kapcsolat: 22651603
 4. Birkás M et al. Az ismételt tárcsás sekélyművelés hatása egyes növénytermesztési tényezőkre barna erdőtalajon = Effect of repeated shallow disk tillage on some crop production factors on brown forest soil. (1999) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 48 4 387-402
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1069351] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1069351, Kapcsolat: 11301056
Megyes A et al. A műtrágyázás hatása a Dekalb 471 SC kukoricahibrid (Zea Mays L.) termésére öntözés nélküli és öntözéses kezelésben. (2000) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 49 3 307-316, 1315539
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1315539]
 1. Gheysari M. Water-yield relations and water use efficiency of maize under nitrogen fertigation for semiarid environments: Experiment and synthesis. (2015)
  Egyéb | Tudományos[25869192] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25869192, Kapcsolat: 25869192
 2. Nagy J. A kukorica öntözése. (2007) Megjelent: Kukoricatermesztés pp. 322-348
  Könyvrészlet[22312137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22312137, Kapcsolat: 22312137
 3. Nagy J. A kukorica éghajlat és talajigénye. (2007) Megjelent: Kukoricatermesztés pp. 150-158
  Könyvrészlet[22312164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22312164, Kapcsolat: 22312164
 4. LIU X B. Responses of photosynthetic rates and yield/quality of main crops to irrigation and manure application in the black soil area of Northeast China. (2004) PLANT AND SOIL 0032-079X 1573-5036 261 1-2 55-60
  Folyóiratcikk[22312127] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22312127, Kapcsolat: 22312127
 5. Sárvári M et al. The effect of N, P, K fertilization on yield and on shifts in the major soil characteristics. (2003) Megjelent: Fertilizers in context with resource management in agriculture pp. 119-126
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1235964] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1235964, Kapcsolat: 22312115
 6. Nagy J. Kukoricatermesztési tényezők kölcsönhatásainak értékelése. (2003) Megjelent: 50 éves a magyar hibridkukorica pp. 229-236
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[16991] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 16991, Kapcsolat: 22312124
 7. Nagy J. A debreceni kukorica tartamkísérletek eredményei. (2003) Megjelent: Környezetkímélő növénytermesztés – minőségi termelés pp. 7-47
  Könyvrészlet[22312135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22312135, Kapcsolat: 22312135
Megyes A. A kukorica csökkentett menetszámú talajművelési technológiáinak értékelése talaj- és növényvizsgálatok alapján. (2001) DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI-STUDIA UNIVERSITATIS SCIENCIARUM AGRICULTURAE DEBRECENIENSIS 0230-5720 1 47-54, 16534
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[16534]
 1. Gecse M Galovics. A hagyományos és a csökkentett művelés hatása a talajállapotra. (2001) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 50 2-3 237-247
  Folyóiratcikk[22651434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22651434, Kapcsolat: 22651434
Nagy J et al. A kukorica csökkentett menetszámú talajművelési technológiáinak hatása a termés mennyiségére és a talaj nitrát-tartalmára. (2002) Megjelent: EU-konform mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság pp. 117-124, 16775
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[16775]
 1. Ványiné Széles A. A kukoricahibridek N-ellátottságának értékelése különböző tápanyag szinteken. (2009) Megjelent: Tartamkísérletek jelentősége a növénytermesztés fejlesztésében pp. 181-191
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1272841] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1272841, Kapcsolat: 20937496
 2. Tamás János. Agrárium és környezetgazdálkodás. (2008) ISBN:9789632864556
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1167120] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1167120, Kapcsolat: 20492913
 3. Dobos A et al. Agrár geo-információs rendszer alkalmazása a tápanyaggazdálkodásban. (2006) Megjelent: Környezetkímélő növénytermesztés - minőségi termelés pp. 48-61
  Könyvrészlet[20244556] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20244556, Kapcsolat: 20244557
 4. Dobos Attila et al. Kukoricatermesztés a precíziós gazdálkodásban. (2003) Megjelent: 50 éves a magyar hibridkukorica pp. 113-120
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3013343] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3013343, Kapcsolat: 11302035
Németh T. A fenntartható mezőgazdaság agrotechnikai feltételei. (2002) Megjelent: EU konform mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság pp. 2-10, 16786
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[16786]
 1. Izsáki Z. Összefüggés a talaj N-, P- és K-ellátottsága és a kukorica (Zea mays L.) terméshozama között. (2007) Acta Agron Óvariensis 49 2 207-212
  Folyóiratcikk[20285825] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20285825, Kapcsolat: 20285825
 2. Izsáki Z. N and P impact on the yield of maize in a long-term trial.. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 4 1701-1711
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1696470] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1696470, Kapcsolat: 20280942
 3. Nagy AJ. The regional assistance system of the EU and the North Great Plain region. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[20169428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20169428, Kapcsolat: 20170296
 4. Harsányi G. A magyar zöldség- gyümölcs ágazat elemzése hazánkban és az Európai Unióban. (2005)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[20169451] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20169451, Kapcsolat: 20170294
 5. Harsányi E. A területfejlesztés a mezőgazdasági földhasználat összefüggései, területi monitoring. (2004)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[20169462] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20169462, Kapcsolat: 20170293
Megyes A. The effect of fertilization an irrigation on maize (Zea mays L.) production.. (2003) AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK/ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS 1587-1282 2003 11 26-30, 1399747
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1399747]
 1. Nagy J. A kukorica öntözése. (2007) Megjelent: Kukoricatermesztés pp. 322-348
  Könyvrészlet[22651328] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22651328, Kapcsolat: 22651328
 2. Nagy J. A debreceni kukorica tartamkísérletek eredményei. (2006) Megjelent: Környezetkímélő növénytermesztés - minőségi termelés pp. 7-47
  Könyvrészlet[20244498] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20244498, Kapcsolat: 22651355
Rátonyi T et al. Nitrogen balance and leaching in a long-term experiment. (2003) Megjelent: Proceedings of the II. Alps-Adria Scientific Workshop pp. 204-208, 1012287
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1012287]
 1. Nagy AJ. The regional assistance system of the EU and the North Great Plain region. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[20169428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20169428, Kapcsolat: 20170321
 2. Kovács GJ. Modelling of adaptation processes of crops to water and nitrogen stress. (2005) PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH (2002-) 1474-7065 1873-5193 30 1-3 209-216
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[131353] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 131353, Kapcsolat: 25881801
Rátonyi T et al. Talajvédő termesztéstechnológiai rendszerek a kukoricatermesztésben. (2003) Megjelent: Talajjavítás - talajvédelem pp. 165-171, 16800
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[16800]
 1. Forgács Barnabás. Debreceni nemesítésű kukoricahibridek termesztésének értékelése az Agrárgazdaság Kft.-ben. (2006)
  Könyv[20170790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20170790, Kapcsolat: 20171857
 2. Dobos Attila et al. Kukoricatermesztés a precíziós gazdálkodásban. (2003) Megjelent: 50 éves a magyar hibridkukorica pp. 113-120
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3013343] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3013343, Kapcsolat: 11302104
Rátonyi T et al. Applying chloride tracer to quantify preferential flow in chernozem soil. (2004) Megjelent: Proceedings of the III. Alps-Adria Scientific Workshop pp. 328-332, 1310747
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1310747]
 1. Csipkés Margit. Egyes energia-növények gazdasági elemzése, valamint hatásuk a földhasználatra. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3301417] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3301417, Kapcsolat: 25083554
 2. Nagy AJ. The regional assistance system of the EU and the North Great Plain region. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[20169428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20169428, Kapcsolat: 25083546
Sulyok D et al. The economic questions of irrigated maize cultivation on the loess-plato of Hajdúság. (2004) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 32 1 343-347, 1211304
Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[1211304]
 1. Nagy AJ. The regional assistance system of the EU and the North Great Plain region. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[20169428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20169428, Kapcsolat: 23068036
Huzsvai László et al. The effect of reduced tillage methods on physical characteristics of the soil and organic matter cycles. (2005) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 33 1 399-402, 1142921
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1142921]
 1. Forgács L et al. Examination of soil protective cultivation methods in the Karcag research institute case. (2008) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 36 Supplement 5 2075-2078
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1888548] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1888548, Kapcsolat: 21146002
 2. Buzás Ferenc Ede. A silókukorica termesztés termesztésgazdasági elemzése ökonómiai modell alapján. (2005) GAZDÁLKODÁS 0046-5518 6 21-31
  Folyóiratcikk[21161199] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21161199, Kapcsolat: 21161199
Megyes A et al. Irrigation of maize (Zea mays L.) in relation to fertilization in a long-term field experiment. (2005) ACTA AGRONOMICA HUNGARICA: A QUARTERLY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES : AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL IN AGRICULTURAL SCIENCE 0238-0161 1588-2527 53 1 41-46, 1002424
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1002424]
 1. Mamdouh A Eissa et al. Optimum Irrigation Rate for Drip Irrigated Maize Grown In Semi-Arid Conditions of Upper Egypt. (2017) WORLD JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 1817-5082 1817-5082 13 5 191-198
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27011058] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27011058, Kapcsolat: 27011058
 2. Randjelovic V et al. Genotype and year effects on grain yield and nutritive values of maize (zea mays L.). (2011) JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES 1680-5593 1993-601X 10 7 835-840
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21883685] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21883685, Kapcsolat: 24077098
 3. M SIPOS – I. STUDY OF THE EFFECT OF LIMITING PRODUCTION FACTORS – HYBRID, NUTRIENT-SUPPLY LEVEL AND IRRIGATION – ON THE YIELD AND STARCH-CONTENT OF MAIZE (Zea Mays L.). (2009) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 37 1 145-148
  Folyóiratcikk[20634042] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20634042, Kapcsolat: 20634042
 4. Sipos M. A hibrid, a tápanyag-ellátás és az öntözés hatása a kukorica (Zea mays L.) betakarításkori szemnedvesség-tartalmára, illetve keményítő-tartalmára.. (2009) ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS / AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 1587-1282 1588-8363 2416-1640 35 89-94
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[20987955] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20987955, Kapcsolat: 20987955
 5. Ványiné Széles A et al. A hazai kukoricatermesztés eredményeinek értékelése. (2009) Megjelent: Tanulmányok az agrár- és regionális tudományok köréből az észak-alföldi régióban pp. 153-176
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1759812] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1759812, Kapcsolat: 20634930
 6. Orosz Sz et al. The effect of cutting height on fiber composition in maize and crop residues on stubble.. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 865-868
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1683844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1683844, Kapcsolat: 22312350
 7. Dóka LF et al. Role of watersupply in monoculture maize (Zea mays L.) production. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 353-356
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1236627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1236627, Kapcsolat: 22312334
 8. N El Hallof et al. Relationship between yield quality and quantity of maize hybrids and fertilizer. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 369-372
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1280063] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1280063, Kapcsolat: 22312340
 9. Jug D et al. Influence of different soil tillage systems on yield of maize. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 557-560
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[23489293] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23489293, Kapcsolat: 22312344
 10. Sipos G et al. Application of by-products of bioetanol production in feeding, environmental and feeding safety concerns of utilization.. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 1065-1068
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1146734] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1146734, Kapcsolat: 22312354
Rátonyi T et al. Evaluation of soil tillage systems in maize production. (2005) ACTA AGRONOMICA HUNGARICA: A QUARTERLY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES : AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL IN AGRICULTURAL SCIENCE 0238-0161 1588-2527 53 1 53-57, 1002429
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1002429]
 1. Nyéki A et al. Effects of Soil Compaction on Cereal Yield: A Review. (2017) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 45 1 1-22
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3200443] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3200443, Kapcsolat: 26992589
 2. Carena MJ et al. Do different production environments justify separate maize breeding programs?. (2009) EUPHYTICA 0014-2336 1573-5060 169 2 141-150
  Folyóiratcikk[23267435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23267435, Kapcsolat: 24077111
 3. Földesi P et al. The effect of conventional tillage systems on soil compaction. (2006) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 34 1 175-178
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1188424] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1188424, Kapcsolat: 20023336
Megyes Attila et al. Tillage impacts onsoil water dynamicsregarding physical properties, crop development and crop yield. (2006) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 34 1 243-246, 1142913
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1142913]
 1. Forgács L et al. Examination of soil protective cultivation methods in the Karcag research institute case. (2008) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 36 Supplement 5 2075-2078
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1888548] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1888548, Kapcsolat: 21161590
Megyes Attila et al. Evalution of nitrogen dynamics and crop yield in a long-term experiment. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 769-772, 1142893
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1142893]
 1. Nagy J. The effect of soil pH and precipitation variability during the growing season on maize hybrid grain yield in a 17 year long-term experiment. (2011) JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS 0042-790X 1338-4333 59 1 60-67
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1436904] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1436904, Kapcsolat: 22312272
 2. Z Brocic. Non-chemical control- effective and cologicaly acceptable approach of potato cystnematode control. (2008) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 36 1 679-682
  Folyóiratcikk[21161468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21161468, Kapcsolat: 21161468
 3. L Cesoniene – V. Investiagtions of nutrients availability from organic fertilizers in model soil systems. (2008) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 36 1 2031-2034
  Folyóiratcikk[21161536] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21161536, Kapcsolat: 21161536
Rátonyi Tamás. Evaluation of the physical conditions of soil by using penetrometer in a long-term tillage experiment. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 1 989-992, 1142894
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1142894]
 1. Mikita V Kriston. Modelling of soil compaction and saturation distribution of loose agriculture soils by penetrometer. (2011) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 60 Suppl. 1 203-206
  Folyóiratcikk[22651161] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22651161, Kapcsolat: 22651161
Sulyok Dénes et al. Establishment of short rotation energy plantations as an alternative possibility in less favoured areas. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 1109-1112, 1142895
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1142895]
 1. Percze A -. The effect of the drought stress on the planting of miscanthus sinensis. (2009) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 1 273 p. 276
  Folyóiratcikk[21159459] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21159459, Kapcsolat: 21159459
Harsányi E et al. How does maize-based bioethanol production contribute to energy production and employment in Hungary. (2008) Megjelent: 13 th Ramiran International Konference Potential for simple technology solutions in organic manure management pp. 323-326, 1298813
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1298813]
 1. Széles Adrienn et al. A vetésidő, az időjárás és a kukoricaszem fehérje- és olajtartalma közötti kapcsolat eltérő genotípusú kukorica hibrideknél. (2020) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 69 3 115-137
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31552819] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31552819, Kapcsolat: 30860612
Megyes A et al. Modelling the effect of tillage systems on water and nitrogen dynamics of chernozem soil in a long-term experiment. (2008) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 36 Suppl. 5 915-918, 1298670
Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[1298670]
 1. Huisz A. A talajszerkezet és a szervesanyag-megoszlás változásainak jellemzése új módszerekkel művelési tartamkísérletben. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22886343] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22886343, Kapcsolat: 25080712
Sulyok Dénes et al. Agro-economical examination of maize growing in the Hajdúság Loess Ridge. (2008) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 36 Suppl. 5. 771-774, 1142892
Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[1142892]
 1. Végh KR et al. Quantifying abiotic stress: the use of response functions.. (2009) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 37 Supplement 1 101-104
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[132103] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 132103, Kapcsolat: 21159464
Sulyok D et al. Precision farming and economic questions of fertilisation. (2011) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 60 Suppl 251-254, 1901743
Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[1901743]
 1. Nagy János et al. The scientific background of competitive maize production. (2018) ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS / AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 1587-1282 1588-8363 2416-1640 150 33-46
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3412073] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3412073, Kapcsolat: 30014383
 2. Nagy János et al. Using research findings in precision maize production. (2012) ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS / AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 1587-1282 1588-8363 2416-1640 49 227-231
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31970548] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31970548, Kapcsolat: 30014381
 3. Kiss I. Economic modelling and analysis of Hungarian wheat production in the marketing year 2011. (2012) APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 1789-221X 1789-7874 6 5-6 63-67
  Folyóiratcikk[22911911] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22911911, Kapcsolat: 30014376
Csaba Juhász et al. Situation and development possibilities of irrigation in Hungary. (2013) INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH / INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 1732-5587 3 1 45-54, 2342486
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2342486]
 1. Mohannad Alobid et al. Nyomásos öntözőrendszerek teljesítményértékelésének lehetséges módszertana a megbízhatóság növelése érdekében. (2020) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 100 2 59-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31156613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31156613, Kapcsolat: 29354279
 2. Jóvér János et al. Spatial Decision Support for Crop Structure Adjustment – A Case Study for Selection of Potential Areas for Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) Production. (2018) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 67 1 49-59
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3415481] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3415481, Kapcsolat: 29044947
 3. Szendrey Orsolya et al. Természeti erőforrások hatékony felhasználásának vizsgálata kooperatív játékelméleti módszerekkel. (2017) KÖZTES EURÓPA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIKEK KÖZLEMÉNYEI 2064-437X 2676-8909 1-2 21-22. 271-280
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3350830] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3350830, Kapcsolat: 28079519
 4. Nagy A et al. Drought stress monitoring by laboratory and satellite spectral methods in apple orchard. (2014) INTERNATIONAL JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE 1585-0404 2676-931X 20 1-2 7-9
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2730888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2730888, Kapcsolat: 28450735
 5. Nagy A et al. Vízhiány okozta stressz spektrális módszerekkel történő vizsgálata gyümölcsfákon. (2013) Megjelent: "Környezettudatos gazdálkodás és menedzsment" pp. 371-375
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2528304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2528304, Kapcsolat: 29521772
 6. Nagy A et al. Evaluation of drought stress detection possibilities by spectral methods in an apple orchard.. (2013) ANALELE UNIVERSITÁTII DIN ORADEA FASCICULA PROTECTIA MEDIULUI 1224-6255 21 257-264
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2535333] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2535333, Kapcsolat: 26816156
Tamás Rátonyi et al. Long-term effects of conventional and reduced tillage systems on soil condition and yield of maize. (2015) Megjelent: EGU General Assembly Conference Abstracts p. 9141, 31970824
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[31970824]
 1. Sarkar Pranay. Active-passive and passive-passive configurations of combined tillage implements for improved tillage and tractive performance: A review. (2021) SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 1695-971X 2171-9292 19 4 e02R01-e02R01
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32832248] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32832248, Kapcsolat: 31308787
Törő Á et al. Effects of soil tillage systems and fertilization on the CO2 emission of chernozem soil.. (2017) COLUMELLA: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 2064-7816 4 1 65-68, 3350108
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3350108]
 1. Juan Francisco Albíter-P... et al. Flujo de CO2 y su relación con propiedades bioquímicas en cultivos hortícolas en invernadero. (2021) ECOSISTEMAS Y RECURSOS AGROPECUARIOS 2007-9028 2007-901X 7 3
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32495205] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32495205, Kapcsolat: 30862745
 2. Birkás M et al. Soil tillage responses to the climate threats – Revaluation of the classic theories. (2018) AGRICULTURAE CONSPECTUS SCIENTIFICUS 1331-7768 1331-7776 83 1 1-9
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3355826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3355826, Kapcsolat: 30829308
 3. Ghassan Saleem ALAZZAWI. EFFECT OF DIFFERENT DEPTHS OF TILLAGE BY CHISEL FOR SEEDBED PREPARATION ON SOIL CARBON DIOXIDE EMISSIONS AND SOME PHYSICAL SOIL PROPERTIES. (2018)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[31978552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31978552, Kapcsolat: 30027418
Rátonyi Tamás et al. A kukorica alapú bioetanol előállítás eredményességének vizsgálata. (2018) Megjelent: Hangsúlyok a térfejlesztésben pp. 355-369, 30379404
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[30379404]
 1. Széles Adrienn et al. A vetésidő, az időjárás és a kukoricaszem fehérje- és olajtartalma közötti kapcsolat eltérő genotípusú kukorica hibrideknél. (2020) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 69 3 115-137
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31552819] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31552819, Kapcsolat: 30860620
Adrienn Széles et al. Effect of differential fertilisation treatments on maize hybrid quality and performance under environmental stress condition in Hungary. (2019) MAYDICA: A JOURNAL DEVOTED TO MAIZE AND ALLIED SPECIES 0025-6153 2279-8013 64 2, 30830512
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30830512]
 1. Tamás András et al. Assessment of NDVI Dynamics of Maize (Zea mays L.) and Its Relation to Grain Yield in a Polyfactorial Experiment Based on Remote Sensing. (2023) AGRICULTURE-BASEL 2077-0472 13 3
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33702903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33702903, Kapcsolat: 32635579
 2. NAGY JÁNOS et al. A csemegekukorica (Zea mays L. convar. saccharata Koern) hibridek betakarítási idejének értékelése a szárazanyag- és a szacharózgyarapodásának dinamikája alapján. (2023) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 72 1 53-68
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33676383] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33676383, Kapcsolat: 32597234
 3. RÁTONYI TAMÁS et al. Talajszkenner adatok alapján lehatárolt menedzsment zónák NDVI és termés adatainak vizsgálata. (2022) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 71 3-4 183-197
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33146043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33146043, Kapcsolat: 31760449
 4. NAGY JÁNOS et al. Precíziós növénytermesztés Magyarországon. (2022) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 71 3-4 105-118
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33123970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33123970, Kapcsolat: 31760140
 5. Ludemann Cameron I. et al. Estimating maize harvest index and nitrogen concentrations in grain and residue using globally available data. (2022) FIELD CROPS RESEARCH 0378-4290 1872-6852 284
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32854642] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32854642, Kapcsolat: 31339292
 6. Zagyi Péter et al. Correlation analysis of relative chlorophyll content and yield of maize hybrids of different genotypes. (2022) ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS / AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 1587-1282 1588-8363 2416-1640 1 211-214
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32874121] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32874121, Kapcsolat: 32024724
 7. Tamás András et al. A termesztéstechnológiai tényezők hatása a kukorica (Zea mays L.) terméseredményeire polifaktorális tartamkísérletben. (2022) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 71 1 67-80
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32770552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32770552, Kapcsolat: 31412790
 8. Rácz Dalma et al. A nitrogén-hasznosítást növelő nitrapyrin hatékonysága vályogtalajon termesztett kukoricában. (2022) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 71 1 51-66
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32909698] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32909698, Kapcsolat: 31412778
 9. Demeter Cintia. A Messenger csemegekukorica (Zea mays L. convar. saccharata Koern) hibrid termésminőség elemzése 2020–2021-ben. (2022) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 71 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32681714] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32681714, Kapcsolat: 31414407
 10. Nyéki A. et al. A kukorica öntözése, technológiai háttere. (2022) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 71 3-4 119-132
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33123994] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33123994, Kapcsolat: 31760208
 11. Illés Árpád et al. The plant nutrition impact on the quality and quantity parameters of maize hybrids grain yield based on different statistical methods. (2020) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 48 4 565-573
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31625867] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31625867, Kapcsolat: 29668995
 12. Seyed Mohammad Nasir Mousavi et al. The impact of different nutritional treatments on maize hybrids morphological traits based on stability statistical methods. (2020) EMIRATES JOURNAL OF FOOD AND AGRICULTURE 2079-052X 2079-0538 32 9 666-672
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31970534] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31970534, Kapcsolat: 30014372
 13. Bojtor Csaba et al. Nitrogéntrágyázás hatása eltérő kukorica hibridek szárazanyag-beépülésére és mikroelemfelvételére. (2020) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 69 3 5-26
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31554784] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31554784, Kapcsolat: 29400733
 14. Nagy János et al. Fornad (FAO 420) "Smart" kukorica hibrid termesztési eredményei. (2020) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 69 2 5-23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31355212] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31355212, Kapcsolat: 29400431
 15. Huzsvai L. et al. Can technological development compensate for the unfavorable impacts of climate change?: Conclusions from 50 years of maize (Zea mays L.) production in Hungary. (2020) ATMOSPHERE 2073-4433 11 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31778698] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31778698, Kapcsolat: 29827600
Harsányi Endre et al. Impact of Agricultural Drought on Sunflower Production across Hungary. (2021) ATMOSPHERE 2073-4433 2073-4433 12 10 p. 1339, 32382421
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32382421]
 1. DUCA Maria et al. The impact of droughts on sunflower production in the Republic of Moldova. (2022) NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA 0255-965X 1842-4309 50 4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33363761] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33363761, Kapcsolat: 32069794
 2. Kan M. et al. Risk Perception and Behaviors of Agricultural Producers in Combating Agricultural Drought in Nevşehir Province-Turkiye.. (2022) Megjelent: CLIC 2022 INTERNATIONAL CONGRESS OF CILIMATE CHANGE EFFECTS ONHEALTH, LIFE, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES. pp. 159-168
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[33538038] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33538038, Kapcsolat: 32396030
 3. Sati Diksha et al. Recent Advances in PGPR and Molecular Mechanisms Involved in Drought Stress Resistance. (2022) JOURNAL OF SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 0718-9508 0718-9516 Preprints
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32596691] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32596691, Kapcsolat: 30985396
 4. Kapsambelis Dorothée et al. Modeling the Impact of Extreme Droughts on Agriculture under Current and Future Climate Conditions Using a Spatialized Climatic Index. (2022) APPLIED SCIENCES-BASEL 2076-3417 12 5
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32713214] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32713214, Kapcsolat: 31157327
 5. Kovács Györgyi et al. Jász-Nagykun-Szolnok megye főbb növényeinek termésátlagai az aszály mértékének függvényében. (2022) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 71 2 63-78
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32897189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32897189, Kapcsolat: 31414409
 6. Vladimír Kišš et al. COMPARISON OF METEOROLOGICAL AND AGRICULTURAL DROUGHT IN THE NITRA RIVER BASIN IN 2014–2020. (2022) ACTA SCIENTARUM POLONORUM. FORMATIO CIRCUMIECTUS 1644-0765 21 1 17-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33049013] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 33049013, Kapcsolat: 31636621
 7. Pekcan Veli et al. The Evaluation of Drought Stress Tolerance in Sunflower Inbred Lines. (2021) Megjelent: Proceedings of III. International Agricultural, Biological & Life Science Conference AGBIOL 2021 pp. 1052-1059
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[32752237] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32752237, Kapcsolat: 31204127
Rácz Hanna Viktória et al. How to characterize a strain? Clonal heterogeneity in industrial Saccharomyces influences both phenotypes and heterogeneity in phenotypes. (2021) YEAST 0749-503X 1097-0061, 31963818
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31963818]
 1. Lairón-Peris María et al. Adaptive response to wine selective pressures shapes the genome of a Saccharomyces interspecies hybrid. (2021) MICROBIAL GENOMICS 2057-5858 2057-5858 7 8
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32179688] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32179688, Kapcsolat: 30321648
Alsafadi Karam et al. Spatial–temporal dynamic impact of changes in rainfall erosivity and vegetation coverage on soil erosion in the Eastern Mediterranean. (2022) ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 0944-1344 1614-7499 1-19, 33371165
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33371165]
 1. Zhang Zhuangzhuang et al. Assessment of Soil Erosion from an Ungauged Small Watershed and Its Effect on Lake Ulansuhai, China. (2023) LAND (BASEL) 2073-445X 12 2 p. 440
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33653105] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33653105, Kapcsolat: 32563213
P. Fejér et al. Effects of some agronomic practices on the quality of starch content of maize grains. (2022) AGRONOMY RESEARCH 1406-894X 20 1 124-133, 32745305
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32745305]
 1. Tamás András et al. Assessment of NDVI Dynamics of Maize (Zea mays L.) and Its Relation to Grain Yield in a Polyfactorial Experiment Based on Remote Sensing. (2023) AGRICULTURE-BASEL 2077-0472 13 3
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33702903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33702903, Kapcsolat: 32635566
2023-03-25 18:34