Lapsánszky András. Hírközlési igazgatás 1.: A hírközlés fogalma, fejlődése, a hírközlési piac működésének nemzetközi folyamatai, szabályozása az Európai Unióban. (2007) In: Közigazgatási jog III. pp. 176-212, 2097031
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2097031]
 1. Csömör Magdolna et al. Az előfizetői hurok átengedéstől az NGA hozzáférésig vezető út. (2011) INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 1786-0776 8 47 246-261
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2340946] [Validated]
  Független, Idéző: 2340946, Kapcsolat: 29887700
Lapsánszky András. Hírközlési igazgatás 2.: A magyar hírközlési piac sajátosságai, fejlődése, a hírközlés igazgatás szabályozási rendszere hazánkban. (2007) In: Közigazgatási jog III. pp. 213-253, 2097045
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2097045]
 1. Karácsony-Pretsner Kamilla. A hírközlési igazgatás, hírközlés-szabályozás hazai története, fejlődése. (2013) In: Hírközlés-szabályozás, hírközlés-igazgatás hazánkban és az Európai Unióban pp. 57-82
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31899425] [Approved]
  Független, Idéző: 31899425, Kapcsolat: 29887078
Lapsánszky András. Hírközlési igazgatás I.: A hírközlés fogalma, fejlődése, a hírközlési piac működésének nemzetközi folyamatai, szabályozása az Európai Unióban. (2007) In: Közigazgatási jog III. pp. 173-206, 2136779
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2136779]
 1. Csömör Magdolna et al. Az előfizetői hurok átengedéstől az NGA hozzáférésig vezető út. (2011) INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 1786-0776 8 47 246-261
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2340946] [Validated]
  Független, Idéző: 2340946, Kapcsolat: 29904159
Lapsánszky András. A hírközlés közszolgáltatási-közigazgatási rendszerének fejlődése és szerkezeti reformja: a hírközlés fejlődését és liberalizációját meghatározó "fejlett távközléssel rendelkező" piacgazdaságokban. (2009) ISBN:9789632580722, 1607696
Book/Monograph (Book)/Scientific[1607696]
 1. Bordás Péter. Az audiovizuális médiaszolgáltatások, mint hálózatos szolgáltatások szabályozásának változása az Európai Unióban. (2020) MAGYAR JOG 0025-0147 67 12 699-710
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31794685] [Approved]
  Független, Idéző: 31794685, Kapcsolat: 29904068
 2. Fazekas János. Autonóm államigazgatási szervek. (2020) In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia pp. 1-16
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31661561] [Approved]
  Független, Idéző: 31661561, Kapcsolat: 29881733
 3. Nyakas Levente. Az Európa Tanács médiapolitikája. (2019) In: Magyar és európai médiajog pp. 217-226
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[30866640] [Approved]
  Független, Idéző: 30866640, Kapcsolat: 29887938
 4. Bordás Péter. Az elektronikus hírközlés hálójában. A hírközlési közszolgáltatás liberalizációja egy változó európai környezetben. (2019) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 19 3 17-27
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30724990] [Approved]
  Független, Idéző: 30724990, Kapcsolat: 29895677
 5. Bartóki-Gönczy Balázs. Az online közvetítő szolgáltatók mint az információhoz való hozzáférés új kapuőrei. (2018)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3392704] [Checked]
  Független, Idéző: 3392704, Kapcsolat: 29881562
 6. Tóth András. A médiaszabályozás elektronikus hírközlésjogi vonatkozásai. (2015) In: Magyar és európai médiajog pp. 725-753
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2892746] [Approved]
  Független, Idéző: 2892746, Kapcsolat: 29889099
 7. Nyakas Levente. A média a nemzetközi kereskedelemben. (2015) In: Magyar és európai médiajog pp. 205-214
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31899432] [Approved]
  Független, Idéző: 31899432, Kapcsolat: 29887084
 8. Forgács Anna. A közigazgatási aktusok bírói felülvizsgálata során alkalmazott perjogi tesztek az Egyesült Államokban. (2015) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 8 4 29-36
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3030960] [Approved]
  Független, Idéző: 3030960, Kapcsolat: 29904125
 9. Kálmán János. In the Name of the Integration – The Reform of the Financial Supervisory System of the European Union. (2014) SOUTH-EAST EUROPE: INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY 2062-1973 2062-1973 5 2 1-20
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2722192] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2722192, Kapcsolat: 29881575
 10. Forgács Anna. Az ügynökségek jogalkotási hatásköre az Amerikai Egyesült Államokban. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 69 12 569-578
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2813959] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2813959, Kapcsolat: 29881745
 11. Kálmán János. Az integráció nevében – Az Európai Unió pénzügyi felügyeleti rendszerének reformja. (2014) SOUTH-EAST EUROPE: INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY 2062-1973 2062-1973 5 2 1-20
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2722191] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2722191, Kapcsolat: 29881578
 12. Beke Nándor. A hírközlési igazgatás közigazgatási szervezeti rendszere, a hírközlési szabályozó hatóság. (2013) In: Hírközlés-szabályozás, hírközlés-igazgatás hazánkban és az Európai Unióban pp. 703-735
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31899430] [Approved]
  Független, Idéző: 31899430, Kapcsolat: 29887080
 13. Tóth András. A médiaszabályozás elektronikus hírközlésjogi vonatkozásai. (2012) In: Magyar és európai médiajog pp. 661-689
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2318626] [Approved]
  Független, Idéző: 2318626, Kapcsolat: 29889036
 14. Nyakas Levente. A média a nemzetközi kereskedelemben. (2012) In: Magyar és európai médiajog pp. 199-206
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2453639] [Approved]
  Független, Idéző: 2453639, Kapcsolat: 29883611
Lapsánszky András. A közszolgáltatás fogalmának, tartalmának, tagolásának általános alapjai a hírközlési szolgáltatási rendszer mintáján keresztül. (2009) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 1 3 66-109, 1606329
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1606329]
 1. Bordás Péter. Közszolgáltatások. (2021) In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia pp. 1-21
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31825824] [Approved]
  Független, Idéző: 31825824, Kapcsolat: 29881717
 2. Nyikos Györgyi et al. A közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai szervezési ismeretei. (2020) ISBN:9789634983217
  Book/Educational material (Book)/Educational[31397434] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31397434, Kapcsolat: 29881591
 3. Melcher István. A szervezeti integritás és az etikus gazdálkodás ellenőrzése közszolgáltató szervezeteknél. (2019) ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 1786-1594 2560-2926 16 3 37-51
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31281173] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31281173, Kapcsolat: 29881592
 4. Nyikos Györgyi et al. A KÖZSZOLGÁLTATÁS-SZERVEZÉS, A KÖZFELADAT-ELLÁTÁS STRATÉGIAI SZERVEZÉSI ISMERETEI. (2018) ISBN:9786155870149
  Book/Monograph (Book)/Scientific[30391526] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30391526, Kapcsolat: 29887332
 5. Veresné Somosi Mariann. Szervezeti kompetenciaépítés és tanulás (4.5 fejezet). (2017) In: Vezetés a közjó szolgálatában pp. 661-679
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3256413] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3256413, Kapcsolat: 30203376
 6. Farkas Henrietta Regina. Közszolgáltatások a digitális világban, avagy az elektronizálódás hatásai a bíráskodásra. (2016) INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 1786-0776 65. 3 3-10
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3174427] [Approved]
  Független, Idéző: 3174427, Kapcsolat: 29904127
 7. Pongrácz Alex. Az állami beavatkozás és a társaságok szabályozása a Franco-diktatúrában. (2012) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 2 1 4-8
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2384398] [Validated]
  Független, Idéző: 2384398, Kapcsolat: 29881189
Aranyosné Börcs Janka. A hírközlési igazgatás kézikönyve. (2010) ISBN:9789632951041, 1607694
Book/Monograph (Book)/Scientific[1607694]
 1. Fehér Júlia. Aspects for the Establishment of More Efficient Communications Consumer Protection. (2014) In: Legal Studies on Contemporary Hungarian Legal System pp. 61-87
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30582697] [Approved]
  Független, Idéző: 30582697, Kapcsolat: 29881621
 2. Kinga Géczi. The system of sanctions in electronic communications governance, with special focus on the history of changes to its rules. (2013) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 9 255-264
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24201862] [Approved]
  Független, Idéző: 24201862, Kapcsolat: 29904247
 3. Kovács András György et al. Alternatív piacszabályozási eszközök: a hatósági szerződések, valamint az ön- és társszabályozás térnyerése. (2012) INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 1786-0776 9 50 123-127
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2723503] [Approved]
  Független, Idéző: 2723503, Kapcsolat: 29904153
Lapsánszky András. A hírközlési szabályozó hatóság jogállásának, szervezetének és "szabályozó" hatáskörének sajátosságai a közigazgatás szervezeti rendszerében. (2010) In: Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára pp. 352-384, 2105301
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2105301]
 1. Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2020) In: Bevezetés az alkotmányjogba pp. 299-305
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31906334] [Approved]
  Független, Idéző: 31906334, Kapcsolat: 29895437
 2. Csink Lóránt et al. A médiaszabályozás rendszere és formái. (2019) In: Magyar és európai médiajog pp. 169-179
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[30867488] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30867488, Kapcsolat: 29887901
 3. Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2016) In: Bevezetés az alkotmányjogba: Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei p. 1
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26492683] [Approved]
  Független, Idéző: 26492683, Kapcsolat: 29895465
 4. Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2015) In: Bevezetés az alkotmányjogba p. 1
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26492681] [Approved]
  Független, Idéző: 26492681, Kapcsolat: 29895467
 5. Csink Lóránt. A médiaszabályozás rendszere és formái. (2015) In: Magyar és európai médiajog p. 152
  Chapter in Book[25054391] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25054391, Kapcsolat: 29883603
 6. Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2014) In: Bevezetés az alkotmányjogba p. 1
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26492677] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26492677, Kapcsolat: 29895468
 7. Csink Lóránt. Mozaikok a hatalommegosztáshoz. (2014) ISBN:9789633081877
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2518005] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2518005, Kapcsolat: 29881819
 8. CSINK Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2013) In: Bevezetés az alkotmányjogba: az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei pp. 309-315
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23762084] [Approved]
  Független, Idéző: 23762084, Kapcsolat: 29895470
 9. Csink Lóránt et al. Variációk a szabályozásra: Önszabályozás, társszabályozás és szabályozó hatóságok a médiajogban. (2012) ISBN:9789630850223
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2210028] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2210028, Kapcsolat: 29881846
 10. Csink Lóránt. The System and Forms of Media Regulation. (2012) In: Hungarian Media Law p. 26
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[25054387] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25054387, Kapcsolat: 29883635
 11. Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2012) In: Bevezetés az alkotmányjogba p. 1
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26492592] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26492592, Kapcsolat: 29895471
 12. Csink Lóránt. A médiaszabályozás rendszere és formái. (2012) In: Magyar és európai médiajog pp. 147-155
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2417077] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2417077, Kapcsolat: 29883620
 13. Koltay András et al. A közerkölcs és a kiskorúak védelme. (2012) In: Magyar és európai médiajog pp. 261-290
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2946747] [Approved]
  Független, Idéző: 2946747, Kapcsolat: 29888892
Koltay András. A médiaszabályozás kommentárja. (2011) ISBN:9789632952116, 1850396
Book/Handbook (Book)/Scientific[1850396]
 1. Klein Tamás. Sajtószabadság és demokrácia. (2020) ISBN:9789635560202
  Book/Monograph (Book)/Scientific[31350677] [Approved]
  Független, Idéző: 31350677, Kapcsolat: 29047269
 2. Andréka Tamás et al. IV. rész : Az egyes szakigazgatási ágazatok eljárásai. (2020) In: A hazai közigazgatási (nem hatósági) eljárások alapvető jellemzői a hatékonyság tükrében pp. 119-245
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31366426] [Approved]
  Független, Idéző: 31366426, Kapcsolat: 29881655
 3. Boros Anita. A hazai közigazgatási (nem hatósági) eljárások alapvető jellemzői a hatékonyság tükrében. (2020) ISBN:9789635312467; 9789635312474; 9789635312481
  Book/Study collection (Book)/Scientific[31361549] [Approved]
  Független, Idéző: 31361549, Kapcsolat: 29887387
 4. Klein Tamás. A sajtószabadság alkotmányos tartalmának jelentésmódosulásai – a különös tekintettel a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatára. (2019)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[30606820] [Approved]
  Mention count: 2
  Független, Idéző: 30606820, Kapcsolat: 28086979
 5. Sarkady Ildikó. Stratégiák és jogalkotás: A hazai média- és a kapcsolódó szerzői jogi szabályozás elmúlt tíz éve. (2017)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3213771] [Validated]
  Mention count: 2
  Független, Idéző: 3213771, Kapcsolat: 26492331
 6. Benke Gábor. Személyiségvédelem a médiajogban. (2016) In: Személy és személyiség a jogban p. 175
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26060730] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26060730, Kapcsolat: 26060730
 7. Pázmándi Kinga. A média - tartalomszabályozás alapvonalairól. (2016) MAGYAR JOG 0025-0147 63 7-8 389-394
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3138450] [Approved]
  Független, Idéző: 3138450, Kapcsolat: 28791044
 8. Nagy Klára. A nyilvánosság szerepe a választási eljárásban. (2015) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 3 2 2-23
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26537788] [Approved]
  Mention count: 4
  Független, Idéző: 26537788, Kapcsolat: 26537788
 9. Kiss Zoltán et al. A közszolgálati médiaszolgáltatás és a szellemi tulajdonjogok kapcsolódási pontjai és szabályozási környezete. (2015) IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 2063-6253 2786-152X 4 2 364-391
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3019866] [Approved]
  Független, Idéző: 3019866, Kapcsolat: 29881795
 10. Dinók Henriett Éva. Koltay András (szerk.): A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon. (2014) IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 2063-6253 2786-152X 3 1 199-200
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[25011326] [Approved]
  Független, Idéző: 25011326, Kapcsolat: 25011313
 11. Kóczián Sándor. Gyermekvédelem a médiajogban. (2014) ISBN:9786155302091
  Book/Monograph (Book)/Scientific[25433826] [Approved]
  Független, Idéző: 25433826, Kapcsolat: 29887106
 12. Trócsányi László. Bevezetés az alkotmányjogba: Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. (2014) ISBN:9789632582535
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2753409] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2753409, Kapcsolat: 26448767
 13. Gosztonyi Gergely. Az alternatív média helye a médiadiskurzusban: Az alternatív média története és a közösségi médiaszolgáltatók a hatályos magyar szabályozásban. (2014)
  Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[3263867] [Validated]
  Független, Idéző: 3263867, Kapcsolat: 29887108
 14. Pogácsás Anett. A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megjelenési formái Európában. (2014) In: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején pp. 97-131
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2604543] [Admin approved]
  Mention count: 3
  Független, Idéző: 2604543, Kapcsolat: 24999195
 15. Kokoly Zsolt. A joghatóság megállapításának kritériumai az uniós médiaszabályozásban. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2956549] [Approved]
  Független, Idéző: 2956549, Kapcsolat: 29881552
 16. Takó Sándor. A filmkészítés folyamatát övező polgári jogi kérdések Magyarországon és az Egyesült Államokban, különös tekintettel a szerzői jogra. (2014) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 9 (119) 1 5-58
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25267345] [Validated]
  Független, Idéző: 25267345, Kapcsolat: 29881854
 17. Gellén Klára. Gondolatok a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmáról. (2013) In: Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára p. 256
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[25050727] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25050727, Kapcsolat: 25050727
 18. Csudai Tünde. Az írott sajtó magyarországi szabályozása: állami kontroll vagy terjeszkedő médiatulajdon?. (2013) In: Quot capita tot sententiae, A Batthyány Lajos Szakkollégium tanulmánykötete II. p. 14
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[25011307] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25011307, Kapcsolat: 25011307
 19. Bakos Eszter. A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében. (2013)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2852057] [Validated]
  Mention count: 3
  Független, Idéző: 2852057, Kapcsolat: 24999179
 20. Bayer Judit. Media Law in Hungary. (2012)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[24999192] [Admin approved]
  Mention count: 3
  Független, Idéző: 24999192, Kapcsolat: 24999192
 21. Kitta Gergely. Az új médiaszabályozás. (2011) NEMZETI ÉRDEK 1788-7356 1
  Journal Article[21937031] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21937031, Kapcsolat: 29881785
Koltay András et al. Az új magyar médiaszabályozás alkotmányossági kérdései. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 2 31-141, 1616929
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1616929]
 1. Klein Tamás. Sajtószabadság és demokrácia. (2020) ISBN:9789635560202
  Book/Monograph (Book)/Scientific[31350677] [Approved]
  Független, Idéző: 31350677, Kapcsolat: 29047271
 2. Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2020) In: Bevezetés az alkotmányjogba pp. 299-305
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31906334] [Approved]
  Független, Idéző: 31906334, Kapcsolat: 30503363
 3. Körösényi András et al. Az Orbán-rezsim - A plebiszciter vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata. (2020) ISBN:9789632764214
  Book/Monograph (Book)/Scientific[31682084] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31682084, Kapcsolat: 29902161
 4. Klein Tamás. A szólásszabadság új paradigmája vagy a régi paradigma megújítása. (2020) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 75 3 141-144
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[31239549] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31239549, Kapcsolat: 30124091
 5. Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2019) In: Bevezetés az alkotmányjogba
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[32284481] [Approved]
  Független, Idéző: 32284481, Kapcsolat: 30503516
 6. Klein Tamás. A sajtószabadság alkotmányos tartalmának jelentésmódosulásai – a különös tekintettel a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatára. (2019)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[30606820] [Approved]
  Független, Idéző: 30606820, Kapcsolat: 28086993
 7. Klein Tamás. Az online nyilvánosság alkotmányjogi vonatkozásai. (2018) In: Technológia jog - Robotjog - Cyberjog pp. 219-261
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3428898] [Approved]
  Független, Idéző: 3428898, Kapcsolat: 27752037
 8. Klein Tamás. Az online diskurzusok egyes szabályozási kérdései. (2018) In: Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről pp. 11-40
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3342517] [Approved]
  Független, Idéző: 3342517, Kapcsolat: 27227139
 9. Klein Tamás. Az online szólásszabadság sajátosságai: A nyilvánosság legújabb szerkezetváltozásának hatása a szólás- és sajtószabadság érvényesülésére. (2017) In: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 77-113
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3298897] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3298897, Kapcsolat: 27416033
 10. Klein Tamás. Adalékok az online diskurzusok szabályozási kérdéseihez. (2017) In: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. 4. kötet pp. 149-186
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3276208] [Approved]
  Független, Idéző: 3276208, Kapcsolat: 26841778
 11. Jakab András et al. Sarkalatos törvények a magyar jogrendben. (2016) In: A magyar jogrendszer állapota pp. 243-321
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3121356] [Admin approved]
  Mention count: 6
  Független, Idéző: 3121356, Kapcsolat: 26119723
 12. Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2016) In: Bevezetés az alkotmányjogba: Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei p. 1
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26492683] [Approved]
  Független, Idéző: 26492683, Kapcsolat: 26492683
 13. Klein Tamás. A szólásszabadság az interneten. (2016) In: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 75-106
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3150755] [Approved]
  Független, Idéző: 3150755, Kapcsolat: 27416030
 14. Balogh Lídia. A „szabadság kontra méltóság” vita és a kisebbségek médiareprezentációja. (2016) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 57 3 3-34
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3150796] [Approved]
  Független, Idéző: 3150796, Kapcsolat: 26449581
 15. Pázmándi Kinga. A média - tartalomszabályozás alapvonalairól. (2016) MAGYAR JOG 0025-0147 63 7-8 389-394
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3138450] [Approved]
  Független, Idéző: 3138450, Kapcsolat: 26119672
 16. Kőhidi Ákos. A jogsértő internetes tartalommal szembeni jogi eszközrendszer. (2016) In: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. 3. kötet pp. 375-402
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3141065] [Admin approved]
  Mention count: 3
  Független, Idéző: 3141065, Kapcsolat: 26119707
 17. Jakab András et al. Sarkalatos törvények a magyar jogrendben. (2015) MTA LAW WORKING PAPERS 2064-4515 2 32 2-63
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2988086] [Approved]
  Mention count: 4
  Független, Idéző: 2988086, Kapcsolat: 25444839
 18. Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2015) In: Bevezetés az alkotmányjogba p. 1
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26492681] [Approved]
  Független, Idéző: 26492681, Kapcsolat: 26492681
 19. Kőhidi Ákos. Comparative Study on Blocking, Filtering and Take-down of Illegal Internet Content – Country Report (Hungary). Council of Europe report. (2015)
  Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[26060723] [Admin approved]
  Mention count: 3
  Független, Idéző: 26060723, Kapcsolat: 26060723
 20. Hegedűs Laura. A társszabályozási megállapodás „az ördöggel kötött paktum”?. (2015) INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 1786-0776 12 62-63. 67-72
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25444854] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25444854, Kapcsolat: 25444854
 21. Géczi Kinga. Állami tulajdonnal való gazdálkodás a médiaigazgatás körében. (2015) In: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. 2. kötet pp. 515-557
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[25534790] [Approved]
  Mention count: 5
  Független, Idéző: 25534790, Kapcsolat: 25444823
 22. Szilágyi Emese. Sarkalatos átalakulások: Rendezvénysorozat a kétharmados/sarkalatos törvényeket érintő változásokról az MTA TK Jogtudományi Intézetének szervezésében. (2014) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 7 4 61-64
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[2797307] [Approved]
  Független, Idéző: 2797307, Kapcsolat: 24999069
 23. Merkovity Norbert. Politikai kommunikáció-kutatások a közösségi média korában. (2014) ISBN:9789631204933
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2745160] [Approved]
  Független, Idéző: 2745160, Kapcsolat: 29881822
 24. Szabó Gabriella. Politikai kommunikáció határok nélkül: A magyar médiatörvények európai vitájának esete. (2014) In: Politikai kommunikáció-kutatások a közösségi média korában pp. 21-51
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2746964] [Admin approved]
  Mention count: 2
  Független, Idéző: 2746964, Kapcsolat: 29881800
 25. Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2014) In: Bevezetés az alkotmányjogba p. 1
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26492677] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26492677, Kapcsolat: 26492677
 26. Szabó Gabriella. Kommunikáció és integráció: a magyar médiatörvények európai vitája. (2014) ISBN:9789632369105
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2789988] [Approved]
  Mention count: 2
  Független, Idéző: 2789988, Kapcsolat: 28947274
 27. Trócsányi László. Bevezetés az alkotmányjogba: Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. (2014) ISBN:9789632582535
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2753409] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2753409, Kapcsolat: 26448776
 28. Pogácsás Anett. „Az internet szabadnak született” – az állam szerepe az új platform szabályozásában. (2014) In: Állam és magánjog pp. 209-218
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2598641] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2598641, Kapcsolat: 24998964
 29. Gosztonyi Gergely. Az alternatív média helye a médiadiskurzusban: Az alternatív média története és a közösségi médiaszolgáltatók a hatályos magyar szabályozásban. (2014)
  Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[3263867] [Validated]
  Független, Idéző: 3263867, Kapcsolat: 29887109
 30. Géczi Kinga. A médiajogi szankcionálás hazai és európai uniós szintű elméleti háttere. (2014) In: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején p. 259
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[24999072] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24999072, Kapcsolat: 24999072
 31. CSINK Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2013) In: Bevezetés az alkotmányjogba: az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei pp. 309-315
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23762084] [Approved]
  Független, Idéző: 23762084, Kapcsolat: 26492675
 32. Kóczián Sándor. A magyar médiaszabályozás és az információforrások védelme. (2013) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 14 1 67-80
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23142844] [Approved]
  Mention count: 4
  Független, Idéző: 23142844, Kapcsolat: 23142804
 33. Bakos Eszter. A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében. (2013)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2852057] [Validated]
  Független, Idéző: 2852057, Kapcsolat: 24998958
 34. Csink Lóránt et al. Variációk szabályozásra. Önszabályozás, társszabályozás és szabályozó hatóság a médiajogban. (2012)
  Book[23142750] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23142750, Kapcsolat: 23142802
 35. Csink Lóránt et al. Variációk a szabályozásra: Önszabályozás, társszabályozás és szabályozó hatóságok a médiajogban. (2012) ISBN:9789630850223
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2210028] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2210028, Kapcsolat: 29881845
 36. Csink Lóránt. Önálló szabályozó szerv. (2012) In: Bevezetés az alkotmányjogba p. 1
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26492592] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26492592, Kapcsolat: 26492592
 37. Gálik Mihály. Médiapolitika Magyarországon a rendszerváltozás után. (2012) INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 1786-0776 9 50 108-118
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2339673] [Admin approved]
  Mention count: 3
  Független, Idéző: 2339673, Kapcsolat: 22514097
 38. Polyák Gábor. Előrelépés és hátraarc a médiapiac szabályozásában. (2012) In: Médiajog 2011 : tanulmányok a médiajog köréből
  Chapter in Book[22514201] [Admin approved]
  Mention count: 2
  Független, Idéző: 22514201, Kapcsolat: 22514201
 39. Balogh Judit. Az önálló szabályozó szervek. (2012) In: Bevezetés az alkotmányjogba pp. 283-286
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2251173] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2251173, Kapcsolat: 28789918
2021-10-23 11:19