Miru György. Mit tehet a politika a társadalom felszabadításáért?. (1993) Megjelent: Polgárosodás és modernizáció a Monarchiában pp. 33-35, 1567571
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1567571]
 1. Szendrei Ákos. Justh Gyula politikai pályája: A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján. (2012) ISBN:9789634735755
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2064709] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2064709, Kapcsolat: 22652681
 2. Szendrei Ákos. Liberális politikai útkeresés Magyarországon a XIX–XX. század fordulóján. (2009) MEDIÁRIUM 1789-0357 3 3-4 118-134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21396955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21396955, Kapcsolat: 21396961
 3. Szendrei Ákos. Justh Gyula politikai pályája. A liberális függetlenségi 48-as politika lehetőségei a XIX-XX. század fordulóján. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21402028] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 21402028, Kapcsolat: 23324778
 4. Müller Rolf. Beksics Gusztáv pályája és politikai gondolkodása. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1895093] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1895093, Kapcsolat: 23324776
 5. Gyáni G. Műhely. (1994) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 6 tavasz 106-108
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[198116] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 198116, Kapcsolat: 21394039
Miru György. „A magyar európaias legyen”: Kossuth Lajos és a társadalomszervezés útjai. (1996) HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 0238-9908 9 3 27-34, 1567559
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1567559]
 1. Bató Szilvia. A „büntetési rendszer” átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (1841-1844). (2010) ISBN:9789639650619
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1344288] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1344288, Kapcsolat: 21535945
 2. Hermann Róbert. Az 1992-2006 között megjelent Kossuth-irodalom. (2006) Megjelent: Kossuth Lajos, "a magyarok Mózese" pp. 252-294
  Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet) | Tudományos[3382340] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3382340, Kapcsolat: 21394060
 3. Kosáry Domokos. Kossuth Lajos a reformkorban: (2. bőv. kiad.). (2002) ISBN:9633892376
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3216239] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3216239, Kapcsolat: 21394055
 4. Kosáry Domokos. Kossuth Lajos a reformkorban: 2., bővített és átdolgozott kiadás. (2002) ISBN:9633892376
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23197387] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23197387, Kapcsolat: 29472697
Miru György. Polgárosodás és alkotmányos átalakulás Schvarcz Gyula politikai gondolkodásában. (1997), 1567639
Kandidátus (Disszertáció) | Tudományos[1567639]
 1. Szabadfalvi József. "A jogállam a jogeszme megvalósítását czélzó intézmény": Jogállam-koncepciók Magyarországon a 20. század közepéig. (2023) ISBN:9789635564064
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[33611089] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33611089, Kapcsolat: 33392144
 2. Szabadfalvi József. „A jogállam a jogeszme megvalósítását czélzó intézmény”: Adalékok a magyar jogállam-fogalom kialakulásához. (2020) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 12 4 39-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31778180] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31778180, Kapcsolat: 29936626
 3. Balázs Zoltán et al. Irányzatok a magyar politikai gondolkodásban. Jelen és múlt. (2019) ISBN:9789632763552
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31011820] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31011820, Kapcsolat: 33427175
 4. László Péter. Hungary’s Long Nineteenth Century: Constitutional and Democratic Traditions in a European Perspective: Collected Studies by László Péter. (2012) ISBN:9789004222120
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2059492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2059492, Kapcsolat: 23327978
 5. Péter László. The Holy Crown of Hungary, Visible and Invisible. (2003) SLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW 0037-6795 2222-4327 81 3 421-510
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23304133] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23304133, Kapcsolat: 21394170
Miru György. 1848 demokratikus hagyományai. (1998) Megjelent: A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez pp. 393-405, 1566267
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1566267]
 1. Urbán Aladár. A szabadság Debrecenbe költözött : Tanulmányok 1848/49 történetéhez. (2002) SZÁZADOK 0039-8098 136 2 507-510
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26990111] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26990111, Kapcsolat: 21393933
Miru György. A dualista politikai rendszer és működése. (1999) Megjelent: Polgárosodás és szabadság pp. 168-197, 1564448
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1564448]
 1. Szendrei László. A "turáni átok": Egy politikai mítosz születése és diadalútja. (2021) ISBN:9786156173478
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[33824342] [Nyilvános]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 33824342, Kapcsolat: 33426226
 2. Kozári Monika. Tisza Kálmán. (2019) ISBN:9789636939540
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30849445] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30849445, Kapcsolat: 33435755
 3. Varga Norbert. A főispán és a városi közigazgatás reformja a polgári korban. (2018) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 6 1 180-199
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30730289] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30730289, Kapcsolat: 31129875
 4. Szendrei Ákos. A függetlenségi ellenzék és az antiszemitizmus a dualizmuskori Magyarországon. (2013) Megjelent: Zidia Pred A Za Karpatmi V Priebehu Stárocí pp. 154-166
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2548658] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2548658, Kapcsolat: 25075624
 5. Szendrei Ákos. Justh Gyula politikai pályája: A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján. (2012) ISBN:9789634735755
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2064709] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2064709, Kapcsolat: 22652680
 6. Varga Norbert. A magyar állampolgársági jog a 19. században. (2012) ISBN:9789630592703; 9789634544241
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2161271] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2161271, Kapcsolat: 23334796
 7. Szendrei Ákos. A dualizmuskori függetlenségi ellenzék történetének vázlata. (2012) KRITISCHE ZEITEN: ZEITSCHRIFT FUR HUMANWISSENSCHAFTEN 2219-3162 3-4 2-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2138640] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2138640, Kapcsolat: 25075525
 8. Erdődy Gábor. Tradicionális történelmi identitás – modern politikai eszmerendszer: Antall József kereszténydemokrata politikai filozófiája és annak nemzeti történelmi beágyazottsága. (2011) ISBN:9789633120477
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2091908] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 2091908, Kapcsolat: 21700964
 9. Szendrei Ákos. Liberális politikai útkeresés Magyarországon a XIX–XX. század fordulóján. (2009) MEDIÁRIUM 1789-0357 3 3-4 118-134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21396955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21396955, Kapcsolat: 21396955
 10. Szendrei Ákos. Justh Gyula politikai pályája. A liberális függetlenségi 48-as politika lehetőségei a XIX-XX. század fordulóján. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21402028] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 21402028, Kapcsolat: 23327860
 11. Varga Norbert. A magyar állampolgársági jog a 19. században: Az első állampolgársági törvény (1879:L. tc.) előzményei, dogmatikai alapja és gyakorlata 1880-1890. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1243005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1243005, Kapcsolat: 23334917
 12. Deak Agnes. From Habsburg Neo-Absolutism to the Compromise, 1849-1867. (2008) ISBN:0880336358
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21007855] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21007855, Kapcsolat: 28086664
 13. Varga Norbert. A köztörvényhatósági törvény (1870:XLII. tc.) bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban (1870-1872). (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1243003] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 1243003, Kapcsolat: 23327854
 14. Szendrei László. Asbóth János Magyar Politikában megjelent, kötetben kiadatlan politikai publicisztikája.. (2006) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 28 199-253
  Forráskiadás (Folyóiratcikk) | Tudományos[23341701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23341701, Kapcsolat: 23341701
 15. Kozári Monika. A dualista rendszer (1867 - 1918). (2005) ISBN:9637319123
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1246597] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246597, Kapcsolat: 21394177
 16. Miron Guy. Between “Center” and “East”: On the Unique Path of Jewish Emancipation in Hungary. (2004) Megjelent: European Jews and Jewish Europeans between the Two World Wars pp. 69-98
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[27035276] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 27035276, Kapcsolat: 31400874
 17. Kozári Monika. Tisza Kálmán és kormányzati rendszere. (2003) ISBN:963935029X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1246592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246592, Kapcsolat: 21394175
 18. Szendrei László. Asbóth János szabadságértelmezése. (2003) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 25 415-424
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33825984] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 33825984, Kapcsolat: 21394179
 19. Hermann Róbert. Kossuth Lajos 1802–1894.: Kossuth Lajos és kortársai.. (2002) ISBN:9630943425
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[23327995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23327995, Kapcsolat: 23327995
 20. Fónagy Zoltán. Modernizáció és polgárosodás: Magyarország története 1849-1914-ig. (2001) ISBN:9632601629
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1509749] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1509749, Kapcsolat: 21394173
 21. Szakál Gyula. Nincs cím. (2000) KÖZNEVELÉS 0133-0969 57 5 25-26
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[21394185] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21394185, Kapcsolat: 21394185
 22. Szendrei László. A liberalizmus és a konzervativizmus vonzáskörében: Asbóth János politikai-eszmei konstrukciójának változásai. (2000) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 2062-8900 43 5 80-89
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21394178] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21394178, Kapcsolat: 21394178
 23. Niederhauser Emil. Újabb munkák a 19-20. századi magyar történetről. (1999) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 44 12 1520-1524
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3275907] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3275907, Kapcsolat: 21394184
 24. Erdődy Gábor. Gunst Péter - Miru György - Veliky János - Velkey Ferenc: Polgárosodás és szabadság: Magyarország a XIX. században. (1999) SZÁZADOK 0039-8098 133 4 865-869
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[21394181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21394181, Kapcsolat: 21394181
 25. Szakál Gyula. A polgárosodás és a szabadság dilemmái a XIX. századi Magyarországon. (1999) MŰHELY 22 4 90-93
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[21394182] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21394182, Kapcsolat: 21394182
Miru György. A reformpolitika esélyei a kiegyezést követő években. (1999) SZÁZADOK 0039-8098 133 3 543-560, 1564431
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1564431]
 1. Kozári Monika. Tisza Kálmán. (2019) ISBN:9789636939540
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30849445] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30849445, Kapcsolat: 33435659
 2. Dobszay Tamás. A zalai képviselők, 1861-1875. (2015) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 57 3 363-379
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2981329] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2981329, Kapcsolat: 26065270
 3. Cieger A. Lónyay Menyhért 1822-1884: Szerepek - programok - konfliktusok. (2008) ISBN:9789637340550
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[211243] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 211243, Kapcsolat: 21394169
 4. Müller Rolf. Beksics Gusztáv pályája és politikai gondolkodása. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1895093] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1895093, Kapcsolat: 23324918
 5. Varga Norbert. A köztörvényhatósági törvény (1870:XLII. tc.) bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban (1870-1872). (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1243003] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1243003, Kapcsolat: 23324920
 6. Müller Rolf. Beksics Gusztáv. (2005) ISBN:9639494964
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1863295] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1863295, Kapcsolat: 21394167
 7. Kozári Monika. A dualista rendszer (1867 - 1918). (2005) ISBN:9637319123
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1246597] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246597, Kapcsolat: 21394159
 8. Deák Ágnes. „Ő csak Deák és nem deákpárti”: Deák és pártja 1869 után. (2004) Megjelent: Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége 1833–1873 p. 287. p.
  Könyvrészlet[20495681] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 20495681, Kapcsolat: 27349784
 9. Kozári Monika. Tisza Kálmán és kormányzati rendszere. (2003) ISBN:963935029X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1246592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246592, Kapcsolat: 21394158
 10. Deák Ágnes et al. Deák Ferenc. (2003) ISBN:9639323942
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1407083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1407083, Kapcsolat: 33435616
 11. Cieger A. A hatalomra jutott liberalizmus és az állam a dualizmus első felének magyar politikai gondolkodásában. (2001) SZÁZADVÉG 0237-5206 6 20 95-118
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[200823] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200823, Kapcsolat: 21394157
 12. Cieger A. A bizalmatlanság kora: Lónyay Menyhért a kormány élén. (2001) SZÁZADOK 0039-8098 135 1 61-102
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[200824] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 200824, Kapcsolat: 21394165
 13. Cieger A. Kormány a mérlegen - a múlt században: A kormány helye és szerepe a dualizmus politikai rendszerében, 1867-1875. (1999) SZÁZADVÉG 0237-5206 4 14 79-107
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[200049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200049, Kapcsolat: 21394163
Miru György. Az alkotmányosságtól az abszolutizmusig. (1999) Megjelent: Polgárosodás és szabadság pp. 138-167, 1564445
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1564445]
 1. Erdődy Gábor. Tradicionális történelmi identitás – modern politikai eszmerendszer: Antall József kereszténydemokrata politikai filozófiája és annak nemzeti történelmi beágyazottsága. (2011) ISBN:9789633120477
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2091908] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 2091908, Kapcsolat: 21700957
 2. Somogyi É. A dualizmus államrendszere. (2007) Megjelent: A Monarchia kora - ma pp. 109-121
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[203545] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203545, Kapcsolat: 25065030
 3. Miron Guy. Between “Center” and “East”: On the Unique Path of Jewish Emancipation in Hungary. (2004) Megjelent: European Jews and Jewish Europeans between the Two World Wars pp. 69-98
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[27035276] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27035276, Kapcsolat: 31400873
 4. Gerő András. A politikai rendszer atyja, a „haza bölcse”: Deák Ferenc. (2004) Megjelent: Képzelt történelem pp. 127-146
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23351825] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23351825, Kapcsolat: 23351825
Miru György. Az átalakulás konfliktusai és a politikai élet szerkezetváltozása. (1999) Megjelent: Polgárosodás és szabadság pp. 262-290, 1564734
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1564734]
 1. Szendrei László. A "turáni átok": Egy politikai mítosz születése és diadalútja. (2021) ISBN:9786156173478
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[33824342] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33824342, Kapcsolat: 33426163
 2. Szendrei Ákos. A dualizmuskori függetlenségi ellenzék történetének vázlata. (2012) KRITISCHE ZEITEN: ZEITSCHRIFT FUR HUMANWISSENSCHAFTEN 2219-3162 3-4 2-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2138640] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2138640, Kapcsolat: 25075517
 3. Miron Guy. Between “Center” and “East”: On the Unique Path of Jewish Emancipation in Hungary. (2004) Megjelent: European Jews and Jewish Europeans between the Two World Wars pp. 69-98
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[27035276] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27035276, Kapcsolat: 31400876
Miru György. Kísérlet az állam körül: Schvarcz Gyula reformtervei a dualizmuskori alkotmányosság továbbfejlesztésére. (1999) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 14 1-2 86-111, 1564436
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1564436]
 1. Szabadfalvi József. "A jogállam a jogeszme megvalósítását czélzó intézmény": Jogállam-koncepciók Magyarországon a 20. század közepéig. (2023) ISBN:9789635564064
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[33611089] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33611089, Kapcsolat: 33392260
 2. Szabadfalvi József. „A jogállam a jogeszme megvalósítását czélzó intézmény”: Adalékok a magyar jogállam-fogalom kialakulásához. (2020) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 12 4 39-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31778180] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31778180, Kapcsolat: 29936623
 3. Szabó Zsanett. Schvarcz Gyula (1838-1900) államfelfogása. (2019) JOGHISTÓRIA: AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÉNEK FOLYÓIRATA 2062-9699 24 1 26-31
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31036343] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31036343, Kapcsolat: 29936576
 4. Stipta István. A történelmi alkotmány és a közigazgatási bíráskodás. (2018) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 8 1 305-329
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30308103] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30308103, Kapcsolat: 27736117
 5. Tevesz László. A liberális magyar nemzetfogalom kialakulása. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3141753] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3141753, Kapcsolat: 26065962
 6. Szendrei Ákos. Justh Gyula politikai pályája: A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján. (2012) ISBN:9789634735755
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2064709] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2064709, Kapcsolat: 22652682
 7. Kupa László. A polícia alkonyától a szociológia hajnaláig: a magyar szociológiai gondolkodás kialakulása a reformkortól a századfordulóig : egyetemi tankönyv. (2012) ISBN:9786155181856
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2202877] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2202877, Kapcsolat: 33427719
 8. Prepuk Anikó. Egy szociális törvény a rendeletalkotás útvesztőiben: a vasárnapi munkaszünet bevezetése Magyarországon. (2011) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 53 2 183-214
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2183697] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2183697, Kapcsolat: 21881128
 9. Kupa László. Föltámadt-e Machiavelli?: Concha Győző, a nemzetállami paradigma képviselője. (2010) Megjelent: Nemzetek és birodalmak pp. 373-392
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1795069] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1795069, Kapcsolat: 21397040
 10. Szendrei Ákos. Liberális politikai útkeresés Magyarországon a XIX–XX. század fordulóján. (2009) MEDIÁRIUM 1789-0357 3 3-4 118-134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21396955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21396955, Kapcsolat: 21396974
 11. Cieger A. "Királyi demokrácia". Szabadságjogok a magyar liberálisok reformterveiben 1867 után.. (2009) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 24 3 55-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[211329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 211329, Kapcsolat: 21394155
 12. Szendrei Ákos. Justh Gyula politikai pályája. A liberális függetlenségi 48-as politika lehetőségei a XIX-XX. század fordulóján. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21402028] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 21402028, Kapcsolat: 23324839
 13. Cieger A. Lónyay Menyhért 1822-1884: Szerepek - programok - konfliktusok. (2008) ISBN:9789637340550
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[211243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 211243, Kapcsolat: 21394153
 14. Müller Rolf. Beksics Gusztáv pályája és politikai gondolkodása. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1895093] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1895093, Kapcsolat: 23324843
 15. Fazekas Csaba. Katolicizmus és konzervativizmus a XIX. századi Magyarországon. (2002) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 47 3-4 427-476
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1523724] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1523724, Kapcsolat: 21394132
 16. Kövér György. A felhalmozás íve: Társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok. (2002) ISBN:963933670X
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1400436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1400436, Kapcsolat: 21394123
 17. Cieger A. A hatalomra jutott liberalizmus és az állam a dualizmus első felének magyar politikai gondolkodásában. (2001) SZÁZADVÉG 0237-5206 6 20 95-118
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[200823] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200823, Kapcsolat: 21394112
 18. Cieger A. A bizalmatlanság kora: Lónyay Menyhért a kormány élén. (2001) SZÁZADOK 0039-8098 135 1 61-102
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[200824] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 200824, Kapcsolat: 21394142
 19. Gyáni Gábor. A szociálpolitika első lépései hazánkban: Darányi törvényei. (2000) Megjelent: Darányi Ignác emlékkonferencia pp. 94-110
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1718] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1718, Kapcsolat: 22004504
 20. Kövér György. Ranglétra és középosztályosodás a reformkortól az első világháborúig. (1999) SZÁZADVÉG 0237-5206 4 14 3-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1401535] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1401535, Kapcsolat: 21394096
Miru György. Politikai eszmék a századfordulón. (1999) Megjelent: Polgárosodás és szabadság pp. 291-303, 1565150
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1565150]
 1. Szendrei Ákos. Justh Gyula politikai pályája: A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján. (2012) ISBN:9789634735755
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2064709] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2064709, Kapcsolat: 22652679
 2. Szendrei Ákos. Liberális politikai útkeresés Magyarországon a XIX–XX. század fordulóján. (2009) MEDIÁRIUM 1789-0357 3 3-4 118-134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21396955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21396955, Kapcsolat: 21396957
 3. Szendrei Ákos. Justh Gyula politikai pályája. A liberális függetlenségi 48-as politika lehetőségei a XIX-XX. század fordulóján. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21402028] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 21402028, Kapcsolat: 23327887
 4. Horváth Sz Ferenc. Elutasítás és alkalmazkodás között: a romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái, 1931-1940. (2007) ISBN:9789738468672
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23256358] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23256358, Kapcsolat: 21394171
Miru György. A magyar liberálisok eszmei és politikai útkeresése 1849 után. (2000) Megjelent: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára pp. 157-172, 1564414
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1564414]
 1. K. Lengyel Zsolt. Neoabszolutizmus vagy önkényuralom?: Megjegyzések a magyarországi Bach-korszak újabb historiográfiájához. (2008) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 23 3 237-255
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32217701] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32217701, Kapcsolat: 21393926
 2. K. Lengyel Zsolt. Neoabsolutismus oder Willkürherrschaft?: Anmerkungen zur neueren Historiographie der Bach-Ära in Ungarn. (2008) SÜDOST-FORSCHUNGEN 0081-9077 67 295-320
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32152646] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32152646, Kapcsolat: 28940443
 3. Niederhauser Emil. Olvasónapló: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. (2002) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 47 (108) 8 1103-1106
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[21393891] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21393891, Kapcsolat: 21393891
Miru György. Schvarcz Gyula. (2000) ISBN:9639158739, 1564423
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1564423]
 1. Szabadfalvi József. "A jogállam a jogeszme megvalósítását czélzó intézmény": Jogállam-koncepciók Magyarországon a 20. század közepéig. (2023) ISBN:9789635564064
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[33611089] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 33611089, Kapcsolat: 33392052
 2. Dénes Iván Zoltán. From Making the Glory to Facing the Decay. (2020) EUROPEAN REVIEW 1062-7987 1474-0575 28 6 850-868
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31275963] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31275963, Kapcsolat: 29747646
 3. Szabadfalvi József. „A jogállam a jogeszme megvalósítását czélzó intézmény”: Adalékok a magyar jogállam-fogalom kialakulásához. (2020) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 12 4 39-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31778180] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31778180, Kapcsolat: 29936507
 4. Szabó Zsanett. Schvarcz Gyula (1838-1900) államfelfogása. (2019) JOGHISTÓRIA: AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÉNEK FOLYÓIRATA 2062-9699 24 1 26-31
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31036343] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31036343, Kapcsolat: 29936405
 5. Dénes Iván Zoltán. Értelmiségi minták. (2019) ISBN:9789634681120
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30646494] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30646494, Kapcsolat: 28459101
 6. Dénes Iván Zoltán. A haladás és a nemzet politikai nyelvei, kulcsfogalmai és fogalmi hálói. (2013) Megjelent: „Politica philosophiai okoskodás” pp. 289-299
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2589474] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2589474, Kapcsolat: 23795683
 7. Szendrei Ákos. Justh Gyula politikai pályája: A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján. (2012) ISBN:9789634735755
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2064709] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2064709, Kapcsolat: 22652673
 8. Bajomi Iván. Az első tanügyi tanács körüli viták. (2012) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 21 2 179-189
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2518584] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2518584, Kapcsolat: 23327916
 9. Dénes Iván Zoltán. Az "illúzió" realitása: Kollektív identitásprogramok. (2011) ISBN:9789634466307
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2548816] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2548816, Kapcsolat: 21616319
 10. Szendrei Ákos. Liberális politikai útkeresés Magyarországon a XIX–XX. század fordulóján. (2009) MEDIÁRIUM 1789-0357 3 3-4 118-134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21396955] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 21396955, Kapcsolat: 21396959
 11. Szendrei Ákos. Justh Gyula politikai pályája. A liberális függetlenségi 48-as politika lehetőségei a XIX-XX. század fordulóján. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21402028] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21402028, Kapcsolat: 23327833
 12. Szendrei Ákos. Justh Gyula politikai pályája: A liberális függetlenségi 48-as politika lehetőségei a XIX-XX. század fordulóján. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1286672] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1286672, Kapcsolat: 28085768
 13. Dénes Iván Zoltán. Conservative Ideology in the Making. (2009) ISBN:9789639776579
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2548841] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2548841, Kapcsolat: 24198609
2024-05-20 05:20