Barcsi Tamás. Az ügyvédi hivatás etikai aspektusai. (2003) CÉG ÉS JOG 1419-8886 5 6 25-30, 1739372
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1739372]
 1. Patyi Gergely. Az ügyvédek megújuló szerepe az igazságügyi igazgatásban. (2020) ISBN:9789633083796
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31827990] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31827990, Kapcsolat: 30229416
 2. Patyi Gergely. Ügyvédség a köz- és a magánjog határán. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2123152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2123152, Kapcsolat: 26056760
 3. Demeter Gellért Zsolt. Törvénybe zárt identitás, avagy a jogászi éthosz: Jogi Fórum, 2007. március 6.. (2007)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[23598605] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23598605, Kapcsolat: 28271172
Barcsi Tamás. Erkölcsi döntés és életvédelem: Gondolatok az abortuszkérdés etikai szempontú elemzéséhez. (2003) JURA 1218-0793 9 2 155-162, 1739369
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1739369]
 1. Mikes Lili. Terhességmegszakítás (Jogi és pszichológiai aspektusok). (2017)
  Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb) | Tudományos[30775170] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30775170, Kapcsolat: 28271183
 2. Zeller Judit. Génsebészet baltával: az Alaptörvény bioetikai tartalmú rendelkezéseinek értékelése. (2011) Megjelent: Magyarország új alkotmányossága pp. 191-204
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2330299] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2330299, Kapcsolat: 31247202
Barcsi Tamás. Az emberhez méltó halál lehetősége: az eutanázia és alternatívája. (2004) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 15 5 101-113, 1739374
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1739374]
 1. Köbel Dávid. Az önrendelkezési jog és az életvégi döntések jogdogmatikájának nemzetközi összehasonlítása. (2024) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 16 1 55-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34835418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34835418, Kapcsolat: 34312211
 2. Györe Zsuzsanna Melinda. Az életvégi döntések jogi szabályozása és ismeretei a középiskolások körében. (2023) Megjelent: Kapcsolat pp. 257-272
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[34416847] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34416847, Kapcsolat: 33713773
 3. Toldi Judit. Living will a közjegyzői gyakorlatban. (2022)
  Nem besorolt (Egyéb) | Ismeretterjesztő[33737438] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33737438, Kapcsolat: 32674608
 4. Auer Gréta. Az eutanázia büntetőjogi vonatkozásai. (2020) SCRIPTURA 2064-7646 7 1 6-22
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31408879] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31408879, Kapcsolat: 31226238
 5. Kőrösi Alexandra. Az önrendelkezési jog az eutanázia kapcsán. (2017) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 2017/2 77-94
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27242558] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27242558, Kapcsolat: 27242558
 6. Négyesi Zsolt. Életvégi helyzetek etikai kérdései teológiai összefüggésben, különös tekintettel a gyermekeutanázia legalizálására. (2014) Megjelent: Hitetek mellé tudományt pp. 300-315
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31041594] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31041594, Kapcsolat: 29733083
 7. Lányiné Toldi. Liwing will a közjegyzői gyakorlatban. (2010) Megjelent: Jogi tanulmányok pp. 321-329
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25406764] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25406764, Kapcsolat: 25406764
Barcsi Tamás. Az ember méltósága. (2005) ISBN:9639580457, 1739595
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1739595]
 1. Varga Attila. Christian Values and the Protection of the Family in the Romanian Constitution and the Case Law of the Romanian Constitutional Court. (2022) CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 2732-0707 2732-1460 3 1 221-240
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32709795] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32709795, Kapcsolat: 31241373
 2. Tóth J. Zoltán. 2361990. (X. 31.) AB határozat - halálbüntetés. (2021) Megjelent: Az Alkotmánybírósági gyakorlat pp. 43-74
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32619002] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32619002, Kapcsolat: 31287838
 3. Tóth J. Zoltán. Erkölcsi jogok, emberi jogok, alkotmányos jogok. (2019) Megjelent: Az egyházi intézmények működtetésének etikai alapjai pp. 53-62
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30922267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30922267, Kapcsolat: 28782139
 4. Kovács Ádám. Közösségi média és nevelés. (2018) Megjelent: Család, érték, nevelés p. 121
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30339064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30339064, Kapcsolat: 27739452
 5. Kuminetz Géza. Egy tomista jog-és állambölcselet vázlata II.. (2018) ISBN:9789632777955
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30672745] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30672745, Kapcsolat: 28225903
 6. Kuminetz Géza. Megfontolások a személyt méltóságába öltöztetető kulturálódás kötelességéről és jogáról. (2017) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 2017/3 87.-99.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27242545] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27242545, Kapcsolat: 27242545
 7. Tóth I János. Az ember rangjáról. (2015) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 2015/1 169-174
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24838717] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24838717, Kapcsolat: 24838717
 8. Kuminetz Géza. Il matrimonio nella prospettiva dell’antropologia cristiana. (2014) PÁZMÁNY LAW REVIEW 2064-1818 2014/2 131-145
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27406386] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27406386, Kapcsolat: 27406386
 9. Vida Gabriella. Az irgalmas samaritánusról szóló példázat pedagógiai tanulságai. (2013) SZOLGATÁRS: BAPTISTA FOLYÓIRAT 1218-425X 2013/3-4. p. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27242548] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27242548, Kapcsolat: 27242548
 10. Bertók Rózsa. Az erkölcsi érzelmek: Az elfogulatlan szemlélet és a láthatatlan kéz Adam Smith-nél. (2013) Megjelent: Etikák, identitások, perspektívák p. 97
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23362008] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23362008, Kapcsolat: 23362008
 11. Kmeczkó Szilárd. A kívülkerülés útvesztői. (2013) MEDIÁRIUM: KOMMUNIKÁCIÓ, MÉDIA, TÁRSADALOM 1789-0357 VII/1-2. 61-72
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23361977] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23361977, Kapcsolat: 23361930
 12. Kőhalmi László. A büntetőjog alapproblémái. (2012) ISBN:9786155290015
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2243818] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2243818, Kapcsolat: 24163544
 13. V Gilbert Edit. BIBLIOTERÁPIA: Olvasmányélmények előhívása érintett laikusokból. (2011)
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1884839] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1884839, Kapcsolat: 23048840
 14. Varga Attila. Az emberi méltóság jogi értelmezésének kérdései. (2011) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2011/7 p. 98.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21651238] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 21651238, Kapcsolat: 21651238
 15. Sántha Szilvia. A kertész-mentalitás és a tudományos-technikai fejlődés nyomán felvetődő etikai problémák disztópiák tükrében. (2011) NAGYERDEI ALMANACH: BÖLCSELETI ÉVKÖNYV 2062-3305 2011/1 p. 71
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21649568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21649568, Kapcsolat: 21649568
 16. Szabó Gábor. Szétszakadó világunk: A globalizáció emberi jogi kockázatai. (2010) ISBN:9786155001161
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1727842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1727842, Kapcsolat: 21649592
 17. Frivaldszky János. Jogalanyiság és a jog mint egyetemes elismerő viszony. (2009) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 2009/2 p. 11
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21649585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21649585, Kapcsolat: 21649585
 18. Balázs Zoltán. Politikai értékelmélet. (2007) ISBN:9789632360539
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1718864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1718864, Kapcsolat: 23361897
 19. Hajnal Brigitta. A személyközi kommunikáció hatékonysága speciális szerepekben. (2007) Megjelent: Professziók - etikák - relációk pp. 180-184
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32770705] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32770705, Kapcsolat: 31226243
 20. Szabó Gábor. A titokzatos emberi tényező határai. (2006) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 2006/4 p. 126
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21649528] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21649528, Kapcsolat: 21649528
 21. Karikó Sándor. A nevelés mibenlétéről: Nevelésfilozófiai kiindulópont. (2006) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 5 3-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1898346] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1898346, Kapcsolat: 21649550
 22. Balázs Zoltán. Az emberi méltóság. (2005) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 6 4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1718944] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1718944, Kapcsolat: 21649536
Barcsi Tamás. Gondolatok a méltóságról. (2006) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 7 1 p. 15, 1739565
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1739565]
 1. Udvardy Emese. Köz/helyek. (2018)
  DLA (Disszertáció) | Tudományos[30775131] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30775131, Kapcsolat: 28271166
 2. Tóth I János. Az ember rangjáról. (2015) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 2015/1 169-174
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24838717] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24838717, Kapcsolat: 25249970
 3. Balázs Zoltán. Emberi méltóság. (2008) ISBN:9789638782397
  Utánközlés (Könyv) | Tudományos[3346408] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3346408, Kapcsolat: 25249983
Barcsi Tamás. Kultúra és identitás. (2006) Megjelent: Etnokulturális találkozások Közép-Európában - Történeti és jelenkori metszetben pp. 24-32, 1739577
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1739577]
 1. Temető Krisztina. Kárpátaljai írók identitása a „kulturális átöltözés” időszakában. (2010) Megjelent: Határhelyzetek III pp. 40-67
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21651173] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21651173, Kapcsolat: 21651173
 2. T. Kiss Tamás. Vázlat a tudás centrum a tanuló régió és a regionális identitás néhány összefüggéséről. (2009) Megjelent: Nemzetiségi – Nemzeti – Európai Identitás pp. 135-149
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21770133] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21770133, Kapcsolat: 21651177
Barcsi Tamás. A hatékonyságtól a harmóniáig: Eljuthatunk-e a paradoxonok világából a gondoskodás és az alkotás világába?. (2007) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 18 4 97-126, 1739572
Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[1739572]
 1. Sipos Judit. A kulturális sokszínűség megélésének és kezelésének körülményei a hazai és külföldi tanítóképzésben.: Doktori értekezés.. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3236376] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3236376, Kapcsolat: 26979835
Barcsi Tamás. A tudás mint érték a posztmodern korban. (2007) Megjelent: Professziók - etikák - relációk pp. 23-28, 1831300
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1831300]
 1. Ivanović Josip. Professziók - etikák – relációk. (2008) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 2008/4 p. 97
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21880232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21880232, Kapcsolat: 21880232
Barcsi T. Professziók - etikák - relációk: A szaketikák és a tudás a mai társadalomban. (2007) ISBN:9789630633529, 1746090
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1746090]
 1. Ivanović Josip. Professziók - etikák – relációk. (2008) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 2008/4 p. 97
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[21880232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21880232, Kapcsolat: 21650894
Barcsi Tamás. A „kivonulás” mint lázadás. (2008) Megjelent: Tolerancia?! pp. 156-165, 1740075
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1740075]
 1. Kádár Zoltán. Toleráns-e a társadalom? (Bertók Rózsa, Barcsi Tamás és Bécsi Zsófia (szerk.): Tolerancia? Tolerancia.Tolerancia!). (2009) KÖZ-GAZDASÁG 1788-0696 4 2 226-229
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2455485] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2455485, Kapcsolat: 23719169
Barcsi Tamás. A Nagy Megtagadástól a Nagy Beolvadásig (és azon túl…). (2008) Megjelent: 68 kísértése : írások az ellenkultúráról és örökségéről pp. 47-80, 1740074
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1740074]
 1. Pócs Nándor. Lázadás a valami ellen: 68-as kézikönyvek. Marcuse és Debord. (2018) BETEKINTŐ 2732-186X 1788-7569 12 2 1-11
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32029596] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32029596, Kapcsolat: 27487664
 2. Benke Attila. Szabadság, csalódás, apokalipszis: Rockzene és nemzedéki közérzet három Kádár-kori magyar filmben. (2017) Megjelent: "Vászonról ránk néztek" pp. 87-105
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26980267] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26980267, Kapcsolat: 28097354
 3. Böcskei Balázs. „Hatvannyolc sosem hozott lázba”. (2009) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 53 7 p. 26
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[21651104] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21651104, Kapcsolat: 21651104
Barcsi Tamás. Human Dignity Problems in the Beginning of the 21st Century. (2008) Megjelent: Ethno-kulturelle Begegnungen in Mittel- und Osteuropa pp. 9-19, 1774422
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1774422]
 1. Tóth I János. Az ember rangjáról. (2015) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 2015/1 169-174
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24838717] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24838717, Kapcsolat: 24838722
Barcsi Tamás. Az ember és világa. (2009) MEDIÁRIUM 1789-0357 3 1-2 133-137, 1740114
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1740114]
 1. Beke Ottó. Könyv, net és figyelem. (2013) Megjelent: Motiváció–Figyelem–Fegyelem = Motivacija–Odrzavanje Paznje Ucenika = Motivation–Attention–Discipline. pp. 614-627
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2564047] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2564047, Kapcsolat: 25887277
Barcsi Tamás. A szabadság problémája a negatív utópiákban. (2010) Megjelent: Az utópia ezer arca pp. 19-39, 1740655
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1740655]
 1. Lábadi Dávid. DISZTÓPIÁK EGYMÁS KÖZT. (2016) TANULMÁNYOK (NOVI SAD) 0354-9690 2016 1 177-190
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30594843] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30594843, Kapcsolat: 26656307
 2. Sántha Szilvia. A kertész-mentalitás és a tudományos-technikai fejlődés nyomán felvetődő etikai problémák disztópiák tükrében. (2011) NAGYERDEI ALMANACH: BÖLCSELETI ÉVKÖNYV 2062-3305 2011/1 p. 71
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21649568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21649568, Kapcsolat: 21651181
Barcsi Tamás. Az ember tökéletesítésétől az új emberig: A humán biotechnológia kockázatai. (2010) Megjelent: Kockázati társadalom és felelősség pp. 193-207, 1740124
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1740124]
 1. Jakab András. Oidipusz-szindróma. (2011) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2011/8 114-118
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25250046] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25250046, Kapcsolat: 25250046
 2. Kocsis Árpád. Kockázati társadalom és felelősség. (2011) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 2011/1 p. 137
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21651106] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21651106, Kapcsolat: 21651106
Barcsi Tamás. Konformitás és erkölcs. (2010) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 40 1 11-30, 1740089
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1740089]
 1. Ispánovics Csapó Júlia et al. Adam Smith recepciója a jugoszláviai/szerbiai magyar kultúrában. (2023) Megjelent: Kapcsolat pp. 354-369
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[34416868] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34416868, Kapcsolat: 33713796
Barcsi Tamás. Az emberi méltóság filozófiája. (2011), 32073077
PhD (Disszertáció) | Tudományos[32073077]
 1. Garami Mária. A mobbing Európai Uniós megfogalmazásának az emberi méltóságban való megnyilvánulása. (2023) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 41. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33631040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33631040, Kapcsolat: 33751718
 2. Bán-Forgács Nóra. Az adatvédelmi ombudsman ars poeticája és morális jogértelmezése. (2022) MTA LAW WORKING PAPERS 2064-4515 2022
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33534213] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33534213, Kapcsolat: 33850286
 3. Bán-Forgács Nóra. A rendszerváltás és az adatvédelmi ombudsman Magyarországon.Az adatvédelmi ombudsman alapjog-értelmezése.. (2022)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[33400342] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33400342, Kapcsolat: 32682630
 4. Takács Izolda. „AZ EMBERI JOGOK SZENT GRÁLJA”: A méltóság fogalmából kiinduló emberi jogok filozófiai és jogi kérdései. (2021) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 2021 3 263-288
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32463423] [Nyilvános]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 32463423, Kapcsolat: 30828425
 5. Garai Renáta. A kapcsolati erőszak „szövődményei” - egy nóvum hatása és joggyakorlata -. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31960200] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31960200, Kapcsolat: 30155600
Barcsi Tamás. Az emberi méltóság filozófiájának alapjai (I.). (2011) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 41 4 31-41, 1820505
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1820505]
 1. Garami Mária. A mobbing Európai Uniós megfogalmazásának az emberi méltóságban való megnyilvánulása. (2023) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 41. 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33631040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33631040, Kapcsolat: 33751711
 2. Horváth Attila. „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette”. (2019) Megjelent: Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról pp. 31-66
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30732801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30732801, Kapcsolat: 28782135
 3. Horváth Attila. A történetiség az Alaptörvényben. (2017) Megjelent: Államszervezet és államiság Magyarország Alaptörvényében pp. 33-85
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33153179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33153179, Kapcsolat: 27242552
 4. Juhász Eszter. A demencia személyközpontú gondozásának szükségessége: Erkölcsi megfontolások és a teljesítménycentrikus társadalom megfontolásai. (2016) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 91 4 209-216
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25893349] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25893349, Kapcsolat: 31226233
Barcsi Tamás. Spekulációk a szabadságról – negatív utópiák. (2011) Megjelent: Kontrafaktumok pp. 49-75, 1740687
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1740687]
 1. Dudik Benedek. Utópia és társadalomtudomány – Értelmezés a Fahrenheit 451 című könyv nyomán. (2022) METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2063-6415 11 4 98-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33848427] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 33848427, Kapcsolat: 33747576
 2. Baka L. Patrik. Oligarchikus városállamok kora (Zágoni Balázs: A Gömb & Odaát [Fekete fény-duológia]). (2021) IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA 1336-5088 LXIV. 6 44-66
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32665353] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32665353, Kapcsolat: 31226017
 3. Baka L. Patrik. A horogkereszt árnyékában I. (Horváth László Imre: Lett este és lett reggel vs. Trenka Csaba Gábor: Egyenlítői Magyar Afrika). (2021) ERUDITIO - EDUCATIO 1336-8893 16 1 81-94
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31964387] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31964387, Kapcsolat: 31367617
 4. Baka L. Patrik. A hagyomány bilincsei. Ben H. Winters: Földalatti Légitársaság (doboztankönyv-fejezet). (2021) MÓDSZERTANI KÖZLÖNY (ÚJVIDÉK) 2217-4540 11 1 10-26
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Oktatási[32860460] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32860460, Kapcsolat: 32419298
 5. Baka L. Patrik. Magánuniverzumok III. Remegő fények a keleti égen. (Trenka Csaba Gábor: Place Rimbaud vs. La Grande Image). (2020) PARTITÚRA: A SAMBUCUS IRODALOMTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1336-7307 15 1 73-100
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31951428] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31951428, Kapcsolat: 29992158
 6. Baka L. Patrik. Az alternatív történelem műfaja. (2020) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 22 3 129-150
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31964771] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31964771, Kapcsolat: 29501511
 7. Baka L. Patrik. Polgárháború egy alternatív Magyarországon (Andrássi György: Polgárháború). (2019) Megjelent: 11th International Conference of J. Selye University. Section on Language – Culture – Intercultural Relationships pp. 243-252
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31992686] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31992686, Kapcsolat: 29501500
 8. Baka L. Patrik. Keleti szél(vihar). Trenka Csaba Gábor: Place Rimbaud vs. La Grande Image. (2019) Megjelent: Interdiszciplinaritás a Kárpát-medencében I pp. 15-32
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[30775144] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30775144, Kapcsolat: 28271170
 9. Patrik L. Baka. Görbe tükör a modern rabszolgaságnak: Ben H. Winters: Földalatti Légitársaság. (2018) Megjelent: A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete p. 8.
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30339105] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30339105, Kapcsolat: 27739493
 10. Kacsinecz Krisztián. Az utópia kritikája. (2013) Megjelent: Nova Posoniensia III pp. 244-267
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26635673] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26635673, Kapcsolat: 25912146
Barcsi Tamás. A kivonulás mint lázadás: A kultúrától az ellenkultúráig, avagy a megtalált szabadság. (2012) ISBN:9786155001659, 2237237
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2237237]
 1. Tarrósy István. Szétszakadó világunk és a válságok geopolitikai megközelítése. (2023) Megjelent: Globális igazságosság, emberi jogok, jogászi etika pp. 143-154
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[33707990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33707990, Kapcsolat: 32653768
 2. Tarrósy István. Geopolitikai megközelítés-kísérletek a válságok jobb megértése érdekében. (2022) Megjelent: A válság elméleti vonatkozásai pp. 49-56
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33649738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33649738, Kapcsolat: 32559535
 3. Szegvári Péter. A sokszínű autonómiáról. (2022) COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 1215-315X 32 240 142-149
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[32917164] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32917164, Kapcsolat: 33241606
 4. Kiss Viktor. Kívül/Belül. Egy új politikai logika. (2021) ISBN:9789633384671
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31896691] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31896691, Kapcsolat: 29992094
 5. A. Gergely András. Civilitás – meg ami utána következik. (2021) AUTONÓMIA & TÁRSADALOM / AUTONOMY & SOCIETY 2786-085X 1 1 108-122
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[32067059] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32067059, Kapcsolat: 30828411
 6. A. Gergely András. Mozgalmi pánik, kivonulás vagy mégis lázadás?: Olvasatok rebelliseknek. (2020) ESZMÉLET 0865-2139 2020. nyár 126. szám 221-237
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34774533] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 34774533, Kapcsolat: 34227339
 7. Bagi Judit. Identitás és tömegpszichózis: az 1999-es seattle-i antiglobalista tüntetések. (2020) Megjelent: Látószögek és diagnózisok pp. 321-330
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32070435] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32070435, Kapcsolat: 31367859
 8. A. Gergely András. Ember, közösség, kirekesztő megtűrés, érték-sziget: Egy lázadó értékszemlélet felé. (2020) NAPÚT ONLINE 1588-1466 p. -
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[31677647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31677647, Kapcsolat: 29733085
 9. Lechner Zoltán. A török geopolitikai gondolkodás alakulása az Oszmán Birodalom válságától az ezredfordulóig. (2020) MEDITERRÁN ÉS BALKÁN FÓRUM 1788-8026 14 1-2 37-53
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31836095] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31836095, Kapcsolat: 30155354
 10. Körmendy Lajos. A közösség nélküli ember. (2020) ISBN:9786155758515
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31358003] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31358003, Kapcsolat: 29046024
 11. Kiss Viktor. Ideológia, kritika, posztmarxizmus: A baloldal új korszaka felé. (2018) ISBN:9789633384213
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30411183] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30411183, Kapcsolat: 27487655
 12. Kmeczkó Szilárd. Élet és halál kérdései: Barcsi Tamás könyvéről. (2018) KOMMENTÁR 1787-6974 13 2 96-102
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30316081] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30316081, Kapcsolat: 27487646
 13. A Gergely András. A civil hatalom kételyei. (2018) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 1587-1762 18 2 78-80
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3392517] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3392517, Kapcsolat: 28271148
 14. Bence Erika. Miért sír Szulimán?: Elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből. (2017)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26505433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26505433, Kapcsolat: 26505433
 15. Trencsényi László et al. Hungarian Social Pedagogical Narratives. (2017) ERUDITIO - EDUCATIO 1336-8893 2017 3 5-22
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3305611] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3305611, Kapcsolat: 28271144
 16. Körmendy Lajos. A posztmodern fogyasztói társadalom és ellenkultúrái II.. (2017) MAGYAR SZEMLE 1216-6235 26 11-12 17-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30611474] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30611474, Kapcsolat: 27242563
 17. Körmendy Lajos. A posztmodern fogyasztói társadalom és ellenkultúrái I.. (2017) MAGYAR SZEMLE 1216-6235 26 9-10 71-80
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30610554] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30610554, Kapcsolat: 26979851
 18. Trencsényi László et al. Tanórán innen, iskolán túl: a szociálpedagógiai gondolat létjogosultsága. (2016) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 26 10 81.-97.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26313875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26313875, Kapcsolat: 26313875
 19. Bence Erika. Behódolás (Michel Houellebecq). (2016) VÁR UCCA MŰHELY 1586-7838 2016/1 72-77
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26314614] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26314614, Kapcsolat: 26314614
 20. Glied Viktor. A halványtól a mélyzöldig: A globális környezetvédelmi mozgalom negyed százada. (2016) ISBN:9786155457685
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3104555] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3104555, Kapcsolat: 26088351
 21. Malkovics Tibor. MC5: A szabadság elfelejtett gyermekei. (2015) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 2015/3 179-204
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25408669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25408669, Kapcsolat: 25408669
 22. N. F.. Posztmodern szabadság. (2014) ÉLET ÉS TUDOMÁNY 0013-6077 69 33 1043-1043
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[30775124] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30775124, Kapcsolat: 28271154
 23. Kiss Tamás. Evilági értékek - túvilági polémiák: Pál és Nietzsche. (2014) ISBN:9789630980128
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2587537] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2587537, Kapcsolat: 28271149
 24. Bagi Judit. A globalizáció okozta identitásváltozások és a tömegpszichózis jelenségének ismertetése az 1999-es seattle-i antiglobalista tüntetések kapcsán. (2014) Megjelent: Struktúrafordulók pp. 20-26
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2947931] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2947931, Kapcsolat: 25084091
 25. Glied Viktor Imre. Társadalmi részvétel helyi környezeti ügyekben. A tiltakozás és partnerség kultúrája. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23229463] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23229463, Kapcsolat: 23686428
 26. Farkas Szilárd. A lázadás lehetetlensége (Barcsi Tamás A kivonulás mint lázadás című könyvéről). (2013) PANNON TÜKÖR 1219-6886 18 6 p. 58
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2533506] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2533506, Kapcsolat: 23686337
 27. Kmeczkó Szilárd. A kívülkerülés útvesztői. (2013) MEDIÁRIUM: KOMMUNIKÁCIÓ, MÉDIA, TÁRSADALOM 1789-0357 VII/1-2. 61-72
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23361977] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23361977, Kapcsolat: 23361977
Barcsi Tamás. Az erkölcsi válság kommunikatív kezelése. (2012) Megjelent: Válság és kommunikáció pp. 203-214, 2237266
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2237266]
 1. Kőhalmi László. Egy korrupciós kutatás margójára. (2022) Megjelent: Mészáros Ádám emlékére pp. 155-164
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32876707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32876707, Kapcsolat: 31368724
2024-05-20 05:58