Menyhért Anna. “O szmüszle predmetnosztyi u Annü Ahmatovoj. Analiz sztyihotvorenyija Vecserom.”. (1994) STUDIA RUSSICA 0139-0287 2 71-90, 2524997
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2524997]
 1. Szitár Katalin. Slavica Tergestina 2. Studia Russica. Ed. Mila Nortman, Ivan Verc, Trieste, 1994, Slavica Tergestina 3. Studia comparata et russica. Ed. Mila Nortman, Ivan Verc, Trieste, 1995.. (1997) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 43 3 340-343
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1737710] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1737710, Kapcsolat: 27137489
Menyhért Anna. Ahmatova "szemantikai" oxymoronjai. (1995) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 21 2 164-183, 2159579
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2159579]
 1. Han Anna. Idők futása: Megjegyzések Anna Ahmatova korai lírájának időélményéhez. (1998) Megjelent: Dolce Filologia. Irodalomtörténeti, kultúratörténeti és nyelvészeti tanulmányok. Zöldhelyi Zsuzsa 70. születésnapja tiszteletére pp. 176-186
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23010332] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23010332, Kapcsolat: 23010332
 2. Han Anna. Az alkotó emlékezet kútja: Anna Ahmatova „Mint fehér kő dereng” c. versének szerkezeti elemzése és értelmezése. (1998) Megjelent: Nyelv, stílus, irodalom pp. 198-213
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23010330] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23010330, Kapcsolat: 23010330
Menyhért Anna. Ősszövegnemzés - szöveg(-)ős(-)nem(-)zés - Harold Bloom hatáselmélete. (1996) CAFÉ BÁBEL 1215-508X 6 19 53-66, 2159576
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2159576]
 1. Kiss Gábor et al. Félre-mix. (1998) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 41 7 845-850
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26111332] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 26111332, Kapcsolat: 23010334
 2. Nemes Péter. A kánon védelmében: Harold Bloom: The Western Kanon. (1996) HOLMI 0865-2864 8 12 1809-1812
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23010333] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23010333, Kapcsolat: 23010333
Menyhért Anna. Pókok és háló/i/k: Szabó Lőrinc: Tücsökzene, Petri György: Önarckép 1990. (1996) ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1219-3259 8 35-43, 2159680
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2159680]
 1. Lator László. Pókhálóesztétika. (2000) Megjelent: Kakasfej vagy filozófia. Mire való a vers? pp. 34-43
  Esszé (Könyvrészlet) | Tudományos[23010350] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23010350, Kapcsolat: 23010350
Menyhért Anna. Rajzok egy költemény tájairól: Motívum, szerkezet és jelentés Szabó Lőrinc Tücsökzenéjében. (1996) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 77 3-4 539-576, 2159577
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2159577]
 1. Szabó Lőrinc Kutatóhely. Bibliográfia. (2011)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Tudományos[27138013] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138013, Kapcsolat: 27138013
 2. Kabdebó Lóránt. Szabó Lőrinc rejtekútja. (2010) Megjelent: A hermeneutika vonzásában pp. 214-232
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1435050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1435050, Kapcsolat: 23010348
 3. Szabó Edina. Önreprezentáció és „magánmitológia” a kései Szabó Lőrincnél. (2008) Megjelent: Szótér pp. 55-66
  Könyvrészlet[23010345] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23010345, Kapcsolat: 23010345
 4. Borbás Andrea. Napló és önéletrajz az Ady-életműben. (2008)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[23010341] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23010341, Kapcsolat: 23010341
 5. Borbás Andrea. Kötet- és cikluskompozíció Ady Endre Szeretném, ha szeretnének című kötetében. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27416968] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27416968, Kapcsolat: 23010349
 6. Petrik Emese. A monologikus versszemlélet. (2007) ÚJ KÉP: PEDAGÓGUSOK ÉS SZŰLŐK FOLYÓIRATA 1450-5010 június 13-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27138018] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138018, Kapcsolat: 27138018
 7. Horváth Rita. Never asking why build – only asking which tools: Confessional poetry and the construction of the self. (2005)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23010342] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23010342, Kapcsolat: 23010342
 8. Széplaki György et al. Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének elemzése a Rajzok egy költemény tájairól című tanulmány alapján. (2001) Megjelent: Világjáró: 8. osztályos irodalomtankönyv p. 30
  Oktatási anyag része (Könyvrészlet) | Oktatási[23010339] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23010339, Kapcsolat: 23010339
 9. Lőrincz Csongor. "tücsökzenében új tücsökzene": Ismétlés, fragmentum és vég Szabó Lőrinc versciklusában. (1999) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 25 3 274-307
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2769833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769833, Kapcsolat: 23010338
 10. Lőrincz Csongor. Olvasás és különbözőség(e): Szöveg és műfaj(ok) viszonya a Tücsökzenében. (1998) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 24 3 282-311
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2769835] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769835, Kapcsolat: 23010336
 11. Kulcsár-Szabó Zoltán. A személyiségkonstrukció alakzatai a Tücsökzenében. (1996) ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1219-3259 3 1 42-57
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1613736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1613736, Kapcsolat: 23010335
Kabdebó Lóránt. Tanulmányok Szabó Lőrincről. (1997) ISBN:9637966471, 1613600
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1613600]
 1. Nagy Csilla. Megvont határok: Tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében. (2014) ISBN:9786155047572
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2593457] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2593457, Kapcsolat: 27124190
 2. Gorove Eszter. Emlékezés és felejtés az önkommentálás fényében: Oravecz Imre 1972. szeptember és Szabó Lőrinc A huszonhatodik év című kötetek összehasonlítása. (2012) ELSŐ SZÁZAD 1419-5127 2063-5737 2 381-404
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23600652] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23600652, Kapcsolat: 22880792
 3. Szabó Ferenc. Újraolvasva a Tücsökzenét. (2007) TÁVLATOK: A MAGYAR JEZSUITÁK FOLYÓIRATA 1215-282X 1788-8840 x 78 544-552
  Folyóiratcikk[22880787] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22880787, Kapcsolat: 22880787
 4. Lőrincz Csongor. Lírai "hang" és (újra)olvasás: Kabdebó L. – Menyhért A. (szerk.): Tanulmányok Szabó Lőrincről. (1998) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 8 5 92-99
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2769834] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769834, Kapcsolat: 22880784
 5. Bata Imre. Újraolvasó: Tanulmányok Szabó Lőrincről. (1997) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 41 nov. 14. p. x
  Folyóiratcikk[22880780] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22880780, Kapcsolat: 22880780
Menyhért Anna. A „hang” megtalálása Szabó Lőrinc Föld, Erdő, Isten című kötetében. (1997) Megjelent: Tanulmányok Szabó Lőrincről pp. 245-253, 2222308
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2222308]
 1. Vári György. Mert annyit érek én, amennyit ér a szó: Kultusz, figuráció és kulturális emlékezet összefüggései Radnóti Miklós költészetében. (2002) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 x 3 314-320
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23010353] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23010353, Kapcsolat: 23010353
Menyhért Anna. A kortárs olvasás és az újraolvasás alakzatai a Tandori-recepcióban. (1997) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 78 4 547-566, 2159659
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2159659]
 1. Füzi Péter. A sakkírás mechanikája. (2017) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 71 5 82-87
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30867571] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30867571, Kapcsolat: 27138076
 2. Bedecs László. Egy kifordított metafora. (2012) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 5
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27138181] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138181, Kapcsolat: 27138181
 3. Tóth Ákos. A költészet átalakul – hogy is?. (2012) ÚJ FORRÁS 0133-5332 12
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27138067] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138067, Kapcsolat: 27138067
 4. Nagy Csilla. Mire képes a szöveg?: Kép, írás, identitás Tandoriu Pályáim emlékezete című művében. (2008) Megjelent: Magánterület pp. 107-123
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27138078] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138078, Kapcsolat: 27138078
 5. Bedecs László. Beszélni nehéz: Tanulmányok Tandori Dezső költészetéről. (2006) ISBN:9639529389
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[26159528] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26159528, Kapcsolat: 27124252
 6. Bedecs László. A hiány metaforái: „Hang” és „némaság” a Töredék Hamletnek című kötetben. (2005) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 5 494-503
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27124251] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124251, Kapcsolat: 27124251
 7. Tóth Ákos. Nincs cím. (2004) SZÖVEGEK KÖZÖTT 1418-0480 1 015-042
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27138068] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138068, Kapcsolat: 27138068
 8. Bedecs László. A költészet határai Ready-made és jelvers a hetvenes évek Tandori-költészetében. (2004) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 2 77-86
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27138082] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138082, Kapcsolat: 27138082
 9. Tóth Ákos. Az ismerős és titkos tandarab.: /Emlékezet - felejtés - tört-én-elem a kilencvenes évek Tandori-lírájában./. (2001) SZÖVEGEK KÖZÖTT 1418-0480 5 15-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27138069] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138069, Kapcsolat: 27138069
 10. Lengyel Balázs. A Tandori „recepció. (2001) Megjelent: Ki találkozik önmagával? pp. 1-1
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[27124242] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124242, Kapcsolat: 27124242
 11. H Nagy Péter. Recepciólemzés, líraiság, kanonizáció. Hozzászólás Menyhért Anna Tandori-dolgozatához. (2000) Megjelent: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai pp. 267-268
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27124235] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124235, Kapcsolat: 27124235
 12. H Nagy. Kánonok interakciója. (1999) ISBN:9638603828
  Könyv[20859389] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20859389, Kapcsolat: 27124250
 13. Lengyel Balázs. A Tandori „recepció”. (1998) PARNASSZUS: KÖLTÉSZETI FOLYÓIRAT 1219-3275 8 15-22
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27124237] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124237, Kapcsolat: 27124237
 14. Hites Sándor. Ami történik, későbbi dolgok javára lesz: Alakzatok a kilencvenes évek Tandori-recepciójában. (1998) ÚJ FORRÁS 0133-5332 10 56-67
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27124249] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124249, Kapcsolat: 27124249
 15. H Nagy Péter. Recepciólemzés, líraiság, kanonizáció. Hozzászólás Menyhért Anna Tandori-dolgozatához. (1997) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 78 4 570-572
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27124233] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124233, Kapcsolat: 27124233
 16. Kulcsár-Szabó Zoltán. Hozzászólás Menyhért Anna A kortárs olvasás és az újraolvasás alakzatai a Tandori-recepcióban című dolgozatához. (1997) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 78 4 567-570
  Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk) | Tudományos[1613819] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1613819, Kapcsolat: 23255664
Menyhért Anna. Kiejtett pillanatok : Kemény István: A néma H.. (1997) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 48. 8. 85-90, 2159626
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2159626]
 1. Bányai János. A szó átváltozása (Kemény István: élőbeszéd). (2007) HÍD 0350-9079 1 79-84
  Folyóiratcikk[27137514] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27137514, Kapcsolat: 27137514
 2. Tóth Ákos. 0oC: Kemény István: Hideg. (2002) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 56 1 106-109
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2410247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2410247, Kapcsolat: 27137491
Kabdebó Lóránt. A fordítás és intertextualitás alakzatai. (1998) ISBN:9637966579, 1613553
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1613553]
 1. Török Dalma. Fordításaktusok: A fordítás és intertextualitás alakzatai. (1999) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 43 július 16. p. 14
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[23010324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23010324, Kapcsolat: 23010324
Kulcsár Szabó. Újraolvasó: Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről. (1998), 3321973
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3321973]
 1. Pályi Márk. Énekel-e Esti Kornél?: Újraolvasó. Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről. (1998) NÉPSZABADSÁG 0133-1752 07.25.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Közérdekű[27124186] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124186, Kapcsolat: 27124186
Menyhért Anna. „Én”-ek éneke: Líraolvasás. (1998) ISBN:9639101184, 2126058
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2126058]
 1. Kulcsár-Szabó Zoltán. Tükörszínjátéka agyadnak: poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében. (2010) ISBN:9786155047046
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1613539] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1613539, Kapcsolat: 27138010
 2. Szöllősi Mátyás. Homéroszi vizeken: Gerevich András költészetéről. (2008) ÚJ HEGYVIDÉK 1788-5329 4-5 1-4 29-33
  Folyóiratcikk[22878172] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22878172, Kapcsolat: 22878172
 3. Horváth Rita. “Never Asking Why Build, Only Asking Which Tools”: Confessional Poetry and the Construction of the Self. (2005)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[20351768] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20351768, Kapcsolat: 22878171
 4. Györök Edina. Apória és belátás. (2003) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 5
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27138007] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138007, Kapcsolat: 27138007
 5. Sz Molnár Szilvia. A líraolvasás lehetőségei: Menyhért Anna: 'Én'-ek éneke. (2000) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 10 2 117-119
  Folyóiratcikk | Tudományos[22878167] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22878167, Kapcsolat: 22878167
 6. Bata Imra. Líraolvasás. (1999) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 43 10 p. 15
  Folyóiratcikk[22878159] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22878159, Kapcsolat: 22878159
 7. Gyulai [Kiss] Noémi. Ének-e? – avagy menekülés az „én” elől. (1999) ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1219-3259 44 1 102-106
  Folyóiratcikk[22878154] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22878154, Kapcsolat: 22878154
 8. Kékesi Zoltán. A líra(olvasás) grammatizálása. (1999) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 45 3 95-100
  Folyóiratcikk[22878162] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22878162, Kapcsolat: 22878162
 9. Fried István. A kritikus lírát olvas. (1999) MŰHELY 21 1 82-85
  Folyóiratcikk[22878150] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22878150, Kapcsolat: 22878150
Menyhért Anna. Esti Kornél énekel-e?. (1998) Megjelent: Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről pp. 37-46, 2159678
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2159678]
 1. Érfalvy Lívia. Nyelviség és autopoézis: A költői önreflexió lehetőségei az Esti Kornél-versekben. (2009) Megjelent: Hagyomány és kánon. A Nyugat első száz éve pp. 96-110
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27124263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124263, Kapcsolat: 27124263
 2. Lapis József. Ismeretlen ének: Halálalakzatok Kosztolányinál és Dsidánál. (2008) Megjelent: Szótér pp. 32-43
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2483252] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2483252, Kapcsolat: 27124261
 3. Pályi András. Énekel-e Esti Kornél?: Újraolvasó. Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről. (1998)
  Egyéb[22880856] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22880856, Kapcsolat: 22880856
 4. Bedecs László. A költő vagy a költemény?: Kosztolányi, Weöres és Petri Petőfi-verse. (1998) SÁRKÁNYFŰ 1416-6089 2 37-43
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27124258] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124258, Kapcsolat: 27124258
Menyhért Anna. Kaland. Marno János: Marokkő. (1998) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 1 108-112, 3325689
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3325689]
 1. Tóth Ákos. „Líra az elzárt hegyeknek”. Marno János: A fénytervező.. (2002) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 12 1331-1333
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27137519] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27137519, Kapcsolat: 27137519
Menyhért Anna. Talán eltűnik hirtelen : egy József Attila-vers "én"-je. (1998) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 24 1 53-60, 2159669
Műkritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2159669]
 1. Pélfi Ágnes. “Kortyolgat az ég tavából”: Arany János és József Attila mitopoézise. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27124256] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124256, Kapcsolat: 27124256
 2. Pálfi Ágnes. Hová vezetnek a vadnyomok?: Bartók Cantata profanájának nyomai József Attila kései költészetében. (2001) Megjelent: Újraolvasó. Tanulmányok József Attiláról pp. 186-208
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27124255] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124255, Kapcsolat: 27124255
 3. Horváth Kornélia. Tűhegyen: Versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből. (1999) ISBN:9639128430
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23605738] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23605738, Kapcsolat: 27124254
Kabdebó L et al. Előszó. (1999) Megjelent: Tanulmányok Ady Endréről pp. 7-8, 1614455
Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[1614455]
 1. Herczeg Ákos. Visszatérés a nyelvbe. (2021)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32602693] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32602693, Kapcsolat: 30993308
Kabdebó Lóránt. Tanulmányok Ady Endréről. (1999) ISBN:9637966595, 1613561
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1613561]
 1. Szávai Dorottya. "Le vieux tzigane". (2016) Megjelent: Egyenes labirintus p. 49
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26433724] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26433724, Kapcsolat: 26433724
 2. H Nagy. Öt modern költő. (2015) ISBN:9788081221354
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[3380189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3380189, Kapcsolat: 26609073
 3. Palkó Gábor. Az újraolvasás folyamata: Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endréről. (2000) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 10 9 111-112
  Folyóiratcikk | Tudományos[22880870] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22880870, Kapcsolat: 22880870
Menyhért Anna. Kipányvázott lótuszok vára. (1999) Megjelent: Tanulmányok Ady Endréről pp. 115-129, 2159677
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2159677]
 1. Panyi Szabolcs. EGY „ SZÍNÉSZPARADOXON ” FEKETE ZONGORÁVAL: ADY ENDRE : A FEKETE ZONGORA C . VERSE ÉS AZ ÖNKIBONTÓ SZIMBÓLUM. (2008) ELSŐ SZÁZAD 1419-5127 2063-5737 1 241-271
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26324030] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26324030, Kapcsolat: 27124267
 2. H. Nagy Péter. Ady-kollázs. (2003) ISBN:8071495360
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3379695] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3379695, Kapcsolat: 27124266
 3. H Nagy Péter et al. Ady-értelmezések. (2002) ISBN:9636419213
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2368064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2368064, Kapcsolat: 27124265
Kabdebó Lóránt. Tanulmányok Kassák Lajosról. (2000) ISBN:9637966757, 1613565
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1613565]
 1. Konkoly Dániel. A performativitás természete: Hang-szerek, esztétikai tapasztalat és hagyomány Kassák Lajos Számozott költeményeiben. (2017) Megjelent: Verskultúrák pp. 452-476
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3269639] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3269639, Kapcsolat: 27159487
 2. Dénál Mónika. Zwischen den Sprachen. (2004) Megjelent: Spielarten der Sprache p. 369
  Könyvrészlet[21451579] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21451579, Kapcsolat: 21451579
 3. Kálmán C. György. Kassák-Újraolvasó. (2001) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 27 2-3 326-328
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30577609] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30577609, Kapcsolat: 21450044
Menyhért Anna. Kaland és kánon. (2000) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 51 10 46-53, 2159627
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2159627]
 1. Tóth Andrea. Elmozduló jelentések A feminista irodalomkritika fogalmainak újragondolása az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis recepciójának tükrében. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27138052] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138052, Kapcsolat: 27138052
 2. Tóth Andrea. A ridikül-vita. (2017) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 05.13.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27138056] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138056, Kapcsolat: 27138056
 3. Bárdosi Mónika. Gender-szempontok Virginia Woolfnál. (2013)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Tudományos[27124277] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124277, Kapcsolat: 27124277
 4. Udvari Tünde. Az 'írónő' szerepe a magyar középiskolai irodalomoktatásban. (2012) TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT 2062-7084 2.1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27138063] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138063, Kapcsolat: 27138063
 5. Várnagyi Márta. A női irodalom és a feminista irodalomkritika Magyarországon. (2011) TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT 2062-7084 1 23-35
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27124287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124287, Kapcsolat: 27124287
 6. Horváth Zsuzsa. "Kaffka Margit helyettünk, minden nő helyett beszélt." Török Sophie Kaffka olvasata. (2009) NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET 1419-4082 11 2 105-111
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1646955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1646955, Kapcsolat: 27138033
 7. Séllei Nóra. Mért félünk a farkastól? Feminista irodalomszemlélet itt és most.. (2007)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27124280] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124280, Kapcsolat: 27124280
 8. L'Homme Ilona. A női írók helye az irodalmi diszkurzusban 1900-1945. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27037142] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27037142, Kapcsolat: 27124270
 9. Horváth Györgyi. Miért elég, és miért nem?: Feminista irodalomtudomány Magyarországon. (2004) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 16 4 345-358
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23348277] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23348277, Kapcsolat: 27124273
 10. Gács Anna. Miért nem elég nekünk a könyv?: A szerző az értelmezésben, szerzőség-koncepciók a kortárs magyar irodalomban. (2002)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27124268] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124268, Kapcsolat: 27124268
Menyhért Anna. Szétszálazás és összerakás ("Lírai demokrácia" a kilencvenes évek fiatal magyar költészetében). (2000) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 51 12 53-66, 2159567
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2159567]
 1. Zoltán Kulcsár-Szabó. Writing Machines: John Ashbery, Heiner Müller, Dezső Tandori, Endre Kukorelly. (2017) Megjelent: Hungarian Perspectives on the Western Canon Post-Comparative Readings pp. 33-60
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27137995] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27137995, Kapcsolat: 27137995
 2. Fekete Richárd. Etika és költészet. A rendszerváltás utáni magyar líráról. (2017) IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA 1336-5088 4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27138000] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138000, Kapcsolat: 27138000
 3. Lapis József. Enyhe mámor: A legújabb líra kihívásai az ezredforduló után. (2009) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 12 76-84
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27124359] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124359, Kapcsolat: 27124359
 4. Basa Viktor. A képviseleti líra-modell iróniája. (2009) NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET 1419-4082 11 3
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27137997] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27137997, Kapcsolat: 27137997
 5. Balázs Imre József. “Én vagyok az igazi Ady Endre” Térey János szerepmodelljei az Ady-költészet kontextusában. (2007) 2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 0864-800X 12
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27138003] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138003, Kapcsolat: 27138003
 6. Valuska László. Íróportré. Grecsó Krisztián. (2006) SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 1585-3829 5 3 1-1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27124356] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124356, Kapcsolat: 27124356
 7. Csapi Attila. VALAMI: EGYESÍTETLEN ÉRTELMEZÉSEK (SZIJJ FERENC: KÉREGTORONY). (2005) Megjelent: Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből pp. 64-74
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27137998] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27137998, Kapcsolat: 27137998
 8. Asztalos Éva. Szépségét szó kifejezni képtelen. (2004) Megjelent: Né/ma? pp. 114-122
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27124352] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124352, Kapcsolat: 27124352
 9. Borbély Szilárd. Hét elfogult fejezet a magyar líráról. (2003) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 4 50-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27124351] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124351, Kapcsolat: 27124351
 10. Sánta Szilárd. "Mélyebbre ne merülj!". (2002) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 5
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27137999] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27137999, Kapcsolat: 27137999
 11. Németh Zoltán. Kánonok határán: Jegyzetek Grecsó Krisztián szövegeiről. (2002) HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 0238-9908 1 70-77
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27124350] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124350, Kapcsolat: 27124350
 12. Németh Zoltán. Kánonok határán: (Jegyzetek Grecsó Krisztián szövegeiről). (2002) IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA 1336-5088 10 63-70
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27137996] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27137996, Kapcsolat: 27137996
 13. Kiss Noémi. Határhelyzetek: Paul Celan költészete és magyar recepciója. (2002)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27138002] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27138002, Kapcsolat: 27138002
 14. Balázs Imre József. Egy fordulat két oldala. A fiatal irodalom olvasatai. (2001) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 3 53-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27124303] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124303, Kapcsolat: 27124303
 15. Prágai Tamás. A formális kánon: A kilencvenes évek fiatal magyar lírája az Alföld című folyóiratban. (2001) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 8 94-97
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27124349] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124349, Kapcsolat: 27124349
 16. Kocur László. A (cseh)szlovákiai magyar művelődéstörténet (f)elé. (2001) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 3 2 103-112
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27124290] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27124290, Kapcsolat: 27124290
Kabdebó Lóránt. Tanulmányok József Attiláról. (2001) ISBN:9637966811, 1613568
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1613568]
 1. Pataki Viktor. Nincs cím. (2016) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 67 p. 102
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25391310] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25391310, Kapcsolat: 25391310
 2. H Nagy. Öt modern költő. (2015) ISBN:9788081221354
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[3380189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3380189, Kapcsolat: 26609074
 3. Nagy Csilla. Megvont határok: Tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében. (2014) ISBN:9786155047572
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2593457] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2593457, Kapcsolat: 27124188
 4. Fried István. Az ám, Hazám! (József Attila meglelte-e hazáját?). (2005) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 59 4 96-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2945205] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2945205, Kapcsolat: 21452292
2022-08-20 07:08