Ugrai János. Marczali Henrik történetírói munkássága, különös tekintettel a hazai felvilágosult abszolutizmus értékelésére. (1999) GESTA: FIATAL MISKOLCI TÖRTÉNÉSZEK FOLYÓIRATA 1417-2569 2 1 3-19, 1519193
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1519193]
 1. Romsics Ignác. Clio bűvöletében: Magyar történetírás a 19-20. században – nemzetközi kitekintéssel. (2011) ISBN:9789632762067
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2166711] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2166711, Kapcsolat: 23455011
Ugrai János. Diákfegyelem a pataki Kollégiumban 1777-1815 között. (2001) TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 1217-4602 9 167-183, 1522819
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1522819]
 1. Perényi Roland. „H… Lajosnak a siralomházban sajátkezüleg irtt önéletírása”: Egy 19. századi rablógyilkos visszaemlékezése. (2002) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 18 2-3 114-129
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23454996] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23454996, Kapcsolat: 23454996
Ugrai János. Fegyelmi vétségek Sárospatakon, a felvilágosodás korában. (2001) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 101 3 285-300, 1524107
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1524107]
 1. Szűcs Kata. Az iskolai hazárdjátékkal kapcsolatos vélekedések – Fegyelmi tárgyalás a 19. és 20. század fordulóján. (2018) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 6 4 95-113
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30347925] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30347925, Kapcsolat: 27986061
 2. Godzsák Attila. 19. századi kihágások és azok büntetései a Miskolczi Református Lyceumban. (2017) Megjelent: Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. p. 188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26794880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26794880, Kapcsolat: 26794880
Ugrai János. Felvilágosodás kori változások a Sárospataki Református Kollégiumban. (2001) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 2. évf. 1. sz. 94-111, 1515146
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1515146]
 1. Annamaria Kónyová. Annamaria Kónyová: Prírodné vedy vo vzdelávaní na protestantskych vyšších školách v Uhorsku v ranom novoveku.. (2017) HISTORIA ECCLESIASTICA 1338-4341 8 2 p. 33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27200513] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27200513, Kapcsolat: 27200513
 2. Kónyová Annamaria. 15.Felvilágosodás kori változások a Sárospataki Református Kollégiumban. In: Egyháztörténeti Szemle. 1. 2001. 94-Annamaria Kónyová: Position of Natural Science sin the Education of Reformed Higher Schools int he Hungarian Kingdom in early modern age (on example of Reformed Colegium in Sárospatak).. (2017) KOMUNIKACIE 1335-4205 2017 1 49-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26979784] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26979784, Kapcsolat: 26979784
 3. Bolló Csaba. A kollégium lehetőségei és eszközrendszere a tehetséggondozásban. (2014) Megjelent: A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben p. 250
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24190448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24190448, Kapcsolat: 24190448
Ugrai János. Egészségügyi viszonyok a Sárospataki Református Kollégiumban a XVIII-XIX. század fordulóján. (2002) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 3. 2. sz. 53-64, 1526530
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1526530]
 1. Jakó János -. Iskola és egészség. (2015) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 25 2 94-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26779987] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26779987, Kapcsolat: 26779987
 2. Orbán László et al. Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete, Fogságom naplója. (2009) ISBN:9789632760506
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Ismeretterjesztő[238475] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 238475, Kapcsolat: 29778102
Ugrai János. Német szóra menő pataki diákok. (2002) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 45. 7. sz. 73-85, 1523968
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1523968]
 1. Kovács I Gábor. Sárospatak erőterében: A Tiszáninneni származású református egyetemi tanárok életrajzi adattára és életútleírása.. (2016)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26779986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26779986, Kapcsolat: 26779986
 2. Sasfi Csaba. Gimnazisták és társadalom Magyarországon a 19. század első felében. (2013) ISBN:9789638922120
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2486086] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2486086, Kapcsolat: 24190372
 3. Kránitz Zsolt. „A késő idők emlékezetében éljenek…”: A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943. (2013) ISBN:9789638959744
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[27125286] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27125286, Kapcsolat: 25045906
 4. Pályi Zsófia. A Pályi család prédikátori öröksége: Egy református lelkészcsalád nemzedékeinek története. (2012)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23454994] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23454994, Kapcsolat: 23454994
 5. Kovács Teofil. A Sárospataki Református Kollégium felső tagozatának más felekezetű és nemzetiségű diákjai 1841-1876 között. (2010) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 11 4 p. 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23454992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23454992, Kapcsolat: 23454992
Ugrai János. Ausztria és hazánk a sárospataki tankönyvekben a XIX. század első harmadában. (2003) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 128. 3 273-288, 1512523
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1512523]
 1. Goda Beatrix. Külföldi történelemkönyvek magyarságképe, valamint más népek megjelenése a magyar tankönyvekben. (2016) Megjelent: A külföldi tankönyvek magyarságképe pp. 155-167
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31198798] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31198798, Kapcsolat: 28832611
Ugrai János. Egy páratlan forrás oktatástörténeti tanulságai. (2003) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 103 2 211-228, 1518837
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1518837]
 1. Szatmári Judit. Oskola mesterek Külső-Somogyban: századfordulós helyzetkép a külső-somogyi református egyházmegye tanítóiról. (2017) Megjelent: Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. p. 383
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26794893] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26794893, Kapcsolat: 26794893
 2. Bodnár Mónika. Égerszög 18-19. századi társadalma az anyakönyvek tükrében. (2016) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 55 197-226.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31907834] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31907834, Kapcsolat: 29921790
 3. Sasfi Csaba. Gimnazisták és társadalom Magyarországon a 19. század első felében. (2013) ISBN:9789638922120
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2486086] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2486086, Kapcsolat: 23777082
 4. Kránitz Zsolt. „A késő idők emlékezetében éljenek…”: A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943. (2013) ISBN:9789638959744
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[27125286] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27125286, Kapcsolat: 25045884
 5. Tóth Levente. Szolgából nemes: Egyházi karrier-lehetőségek a Bethlen-család környezetében. (2011) Megjelent: Határátlépések pp. 102-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23455018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23455018, Kapcsolat: 23455018
 6. Hudi József. Naszályi János önéletírása. (2011) ACTA PAPENSIA 1587-6292 11 3-4 p. 231
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26779984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26779984, Kapcsolat: 26779984
 7. Toth Levente. Egyházi karrier-lehetőségek a Bethlen család környezetében. (2009) Megjelent: A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere, II. 1648–1800. Désfalva–Kóródszentmárton pp. 7-25
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2412468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2412468, Kapcsolat: 23455015
 8. Sasfi Csaba. A gimnáziumi diákság társadalmi összetétele a Dunántúlon a 19. század első felében: Intézménytörténeti és történeti statisztikai elemzés. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23455013] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23455013, Kapcsolat: 23455013
Ugrai János. Egy XVIII. századi deákzendülés nyomában. (2003) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 19 3 30-43, 1519354
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1519354]
 1. Köblös József. Processus visitationis”.: Torkos Jakab egyházlátogatása 1747-ben. (2011)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[26779985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26779985, Kapcsolat: 26779985
Ugrai János. Szűkszavú lojalitás?. (2003) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 13 10 90-100, 1525498
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1525498]
 1. Goda Beatrix. Külföldi történelemkönyvek magyarságképe, valamint más népek megjelenése a magyar tankönyvekben. (2016) Megjelent: A külföldi tankönyvek magyarságképe pp. 155-167
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31198798] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31198798, Kapcsolat: 28832613
Ugrai János. "Kis világnak világos kis tüköre": Északkelet-magyarországi református lelkészek önéletrajzi nyilatkozatai 1807-1808-ból. (2004) ISBN:9638654619, 1530923
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1530923]
 1. Köblös József et al. A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai 2/1: 1761-1849. (2018) ISBN:9786155486135
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30606950] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30606950, Kapcsolat: 28210984
 2. Kövér György. "Puha" források - "kemény" tények: Naplók és visszaemlékezések a társadalomtörténetben. (2017) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 61 235-249
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27068349] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27068349, Kapcsolat: 29921673
 3. Szatmári Judit. Oskola mesterek Külső-Somogyban: századfordulós helyzetkép a külső-somogyi református egyházmegye tanítóiról. (2017) Megjelent: Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. p. 383
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26794898] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26794898, Kapcsolat: 26794898
 4. Kovács I Gábor. Sárospatak erőterében: A Tiszáninneni származású református egyetemi tanárok életrajzi adattára és életútleírása.. (2016)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26779986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26779986, Kapcsolat: 26781241
 5. Kiss Endre. Bodrog-parti könyvesház. (2016)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26781247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26781247, Kapcsolat: 26781247
 6. S Laczkovits. Gyűjtemények Jubileumi kötetei. 1. A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952.. (2015) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 15 1 p. 167
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25046075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25046075, Kapcsolat: 25046075
 7. Hegyi Ádám. A Kárpát-medencéből a Rajna partjára: A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére a 18. században. (2015) ISBN:9789631210385
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2817980] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2817980, Kapcsolat: 25045951
 8. Kovács I Gábor. Hit-tudomány-közélet: A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914-1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása.. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25045910] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25045910, Kapcsolat: 25045978
 9. Kovács I Gábor. A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája. (2014) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 15 56 46-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2852531] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2852531, Kapcsolat: 24190633
 10. Sasfi Csaba. Gimnazisták és társadalom Magyarországon a 19. század első felében. (2013) ISBN:9789638922120
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2486086] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2486086, Kapcsolat: 24190368
 11. Kránitz Zsolt. „A késő idők emlékezetében éljenek…”: A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943. (2013) ISBN:9789638959744
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[27125286] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27125286, Kapcsolat: 25046095
 12. Pályi Zsófia. A Pályi család prédikátori öröksége: Egy református lelkészcsalád nemzedékeinek története. (2012) ISBN:9789638959706
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23413289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23413289, Kapcsolat: 23413289
 13. V László Zsófia. Áron nemzetsége: Református lelkészcsaládok a 18. századi Erdélyben. (2008) Megjelent: Generációk a történelemben: a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete pp. 337-347
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2112885] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2112885, Kapcsolat: 23413284
 14. Sasfi Csaba. A felsőbb iskolázottság térhódítása a magyarországi későrendi társadalomban.. (2008) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 50 2 163-194
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2127263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2127263, Kapcsolat: 23413279
Ugrai János. Kiváltságosok és kiszolgáltatottak: Fizetési és megélhetési viszonyok az oktatásban kétszáz évvel ezelőtt. (2004) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 14 6-7 156-165, 1517708
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1517708]
 1. Tóth Levente. Szolgából nemes: Egyházi karrier-lehetőségek a Bethlen-család környezetében. (2011) Megjelent: Határátlépések pp. 102-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23455018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23455018, Kapcsolat: 23175648
 2. Toth Levente. Egyházi karrier-lehetőségek a Bethlen család környezetében. (2009) Megjelent: A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere, II. 1648–1800. Désfalva–Kóródszentmárton pp. 7-25
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2412468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2412468, Kapcsolat: 23175647
 3. Sári Szilvia. A tanári módszertan problémái a strukturálisan változó andragógus-képző felsőoktatási intézményekben (Magyar-osztrák-cseh összehasonlításban). (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25576774] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25576774, Kapcsolat: 23175649
Ugrai János. A debreceni és a sárospataki kollégium gazdálkodása és működése a 19. század elején. (2005) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 1587-1762 5 4 23-33, 1524353
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1524353]
 1. Tamusné Molnár. Debreceni peregrinusok a 16-19. században. (2011) MAGISZTER: PEDAGÓGUSOK ÉLETMÓD- ÉS ISKOLAMAGAZINJA 1417-6955 33 2 88-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23454990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23454990, Kapcsolat: 23454990
Ugrai János. Beregszászi Nagy Pál elhúzódó peregrinációja. (2005) SZÉPHALOM: A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 0237-6237 15 215-223, 1520762
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1520762]
 1. Orbán László. A Pennaháború rejtett ütközete: Beregszászi Nagy Pál kiadatlan levelei egy vita hátterében. (2012) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 116 116 433-454
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24190471] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24190471, Kapcsolat: 24190471
Ugrai János et al. Szelényi Ödön. (2005) ISBN:9639315826, 1529437
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1529437]
 1. Brezsnyánszky László. Centenáriumi visszatekintés a neveléstudományi katedra múltjára: vezetők és súlypontok. (2019) Megjelent: KozmaPolisz. Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. pp. 79-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30826076] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30826076, Kapcsolat: 28330767
 2. Karl W Schwarz. Von Käsmark nach Wien: Der Zipser Literat und Pädagoge Johann Genersich (1761-1823) als Theoogieprofessor an der Protestantisch-Theologischen Lehranstalt. (2013) Megjelent: Die Zips pp. 79-95
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23413382] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23413382, Kapcsolat: 23413382
 3. Kozma T. Hasonlóságok és különbségek a Debreceni Iskola pedagógiájában. (2007) Megjelent: A "Debreceni Iskola" neveléstudomány-történeti vázlata pp. 399-416
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1143781] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1143781, Kapcsolat: 23050545
 4. Áment Erzsébet. Szelényi Ödön, a tudós tanár. (2006) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 8 1 97-99
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23045177] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23045177, Kapcsolat: 23045177
 5. id Dr.. Egy elfelejtett tudós tanár: Szelényi Ödön. (2005) EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 0133-1302 70. 10-10
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Nem besorolt jellegű[23045208] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23045208, Kapcsolat: 23045208
Ugrai János. Iskola a "határokon": a Sárospataki Református Kollégium idegen nemzetiségű és felekezetű diákjai 1777 és 1848 között. (2005) Megjelent: A Kárpát-medencei népek együttélése a 19-20. században pp. 15-33, 1536296
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1536296]
 1. Kovács Teofil. A Sárospataki Református Kollégium felső tagozatának más felekezetű és nemzetiségű diákjai 1841-1876 között. (2010) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 11 4 p. 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23454974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23454974, Kapcsolat: 23454974
Ugrai János. A felvilágosult abszolutizmus Marczali Henrik történetírásában. (2006) Megjelent: Előadások Marczali Henrik születésének 150. évfordulója alkalmából pp. 29-47, 1555353
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1555353]
 1. Fillafer Franz Leander. Das Elend der Kategorien. Aufklärung und Josephinismus in der zentraleuropäischen Historiographie 1918–1945. (2016) Megjelent: Josephinismus zwischen den Regimen pp. 51-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25579483] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25579483, Kapcsolat: 26781264
 2. Nagy Csaba. Hírek. (2006) Múzeumi Hírlevél 27 6 p. 204
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23454972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23454972, Kapcsolat: 23454972
Ugrai János. Szoknyák, versek, viszályok: Egy lelkész kétszeres rangvesztése. (2006) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 21 4 71-87, 1512172
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1512172]
 1. Bednárik János. Falusi plébános a polgári korban: Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban. (2020) ISBN:9786158063487
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31657134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31657134, Kapcsolat: 29921796
 2. Bárth Dániel. Papok a 18. századi lokális közösségekben: attitűd, mentalitás, világkép. (2019) Megjelent: Katolikus Egyházi Társadalom Magyarországon a 18. században pp. 197-210
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31010887] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31010887, Kapcsolat: 29207488
 3. Bednarik János. Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében.: Történeti etnográfiai vizsgálat Buda környéki települések példáján.. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31198464] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31198464, Kapcsolat: 28832616
 4. Kövér György. Intra- and Inter-confessional Conflicts in Tiszaeszlár in the Period of the “Great Trial”. (2014) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 3 4 p. 16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25333179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25333179, Kapcsolat: 25333179
 5. Szilágyi Márton. A költő mint társadalmi jelenség: Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói. (2014) ISBN:9786155047718
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2980748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2980748, Kapcsolat: 27064115
 6. Kövér György. A tiszaeszlári dráma: Társadalomtörténeti látószögek. (2011) ISBN:9789632762012
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1708854] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1708854, Kapcsolat: 23175637
 7. Keszeg A. Gyöngyössi János: Szövegek és kontextusok. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21146789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21146789, Kapcsolat: 25333188
 8. Kövér György. A lelkipásztor és a nyája: Csiszár Soma tiszteletes "többrendbeli viszálkodása" az eszlári hívekkel. (2008) Megjelent: Parasztok és polgárok pp. 355-374
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1400728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1400728, Kapcsolat: 23175636
 9. Keszeg Anna. Gyöngyössi János: Önéletrajz, karrier, családtörténet. (2007) Megjelent: Emberek, életpályák, élettörténetek pp. 81-109
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2738617] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2738617, Kapcsolat: 29207473
Ugrai János. Funkcióváltás és funkcióváltozás a Sárospataki Református Kollégiumban a XVIII-XIX. század fordulóján. (2007) ACTA PAPENSIA 1587-6292 7 1-2 155-178, 3003761
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3003761]
 1. Hudi József. A Sárospataki Református Kollégium története. (2015) ACTA PAPENSIA 1587-6292 2015 1-2 p. 141
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25333298] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25333298, Kapcsolat: 25333383
 2. Szilágyi Márton. A költő mint társadalmi jelenség: Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói. (2014) ISBN:9786155047718
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2980748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2980748, Kapcsolat: 27064170
 3. Szilágyi Márton. Csokonai Vitéz Mihály pályafutása: Társadalomtörténeti kontextusok egy írói életpályához. (2011)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[21933218] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21933218, Kapcsolat: 26781454
 4. Szilágyi Márton. Csokonai és a református kollégiumok.. (2010) Megjelent: „Zengett Szíonon a zsoltár.” A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai. p. 132
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26781452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26781452, Kapcsolat: 26781452
Ugrai János. Lelkészek képzése és elhelyezkedési esélyei a 19. század elején a Tiszáninneni Református Egyházkerületben. (2007) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 8 30 158-181, 1514069
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1514069]
 1. Borsy Judit. A Felsőbaranyai Református Egyházmegye református lelkészei és tanítói a 19. század első negyedében. (2019) Megjelent: Reformáció a Dél-Dunántúlon pp. 139-158
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30816418] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30816418, Kapcsolat: 29778143
 2. Koloh Gábor. A Felsőbaranyai Református Egyházmegye lelkészeinek térbeli és társadalmi mobilitása 1855–1933. (2019) Megjelent: Reformáció a Dél-Dunántúlon pp. 159-172
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31329306] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31329306, Kapcsolat: 29778137
 3. Sasfi Csaba. Oktatás és társadalom kölcsönhatása történeti perspektívában: Megközelítések és eredmények. (2017) Megjelent: Iskola, művelődés, társadalom pp. 9-33
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3263996] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3263996, Kapcsolat: 26794868
 4. Kovács I Gábor. Sárospatak erőterében: A Tiszáninneni származású református egyetemi tanárok életrajzi adattára és életútleírása. (2016)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26779982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26779982, Kapcsolat: 26779982
 5. Kovács I Gábor. Hit-tudomány-közélet: A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914-1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása.. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25045870] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25045870, Kapcsolat: 25045870
 6. Kovács I Gábor. A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája. (2014) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 15 56 46-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2852531] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2852531, Kapcsolat: 24190630
 7. Sasfi Csaba. Gimnazisták és társadalom Magyarországon a 19. század első felében. (2013) ISBN:9789638922120
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2486086] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2486086, Kapcsolat: 24190338
 8. Szász Lajos. A református lelkész és gyülekezete a 19. század első évtizedeiben. Adalékok és szempontok egy gyakran zaklatott viszony történetéhez. (2013) Megjelent: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon pp. 178-195
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2723304] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2723304, Kapcsolat: 25329552
 9. Csíki Tamás et al. Új szaktudomány a régiekről - az új- és jelenkori társadalomtörténet kutatása és oktatása a Miskolci Egyetemen. (2012) Megjelent: Docere et movere pp. 183-192
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2322240] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2322240, Kapcsolat: 23175645
 10. Tóth Levente. Szolgából nemes: Egyházi karrier-lehetőségek a Bethlen-család környezetében. (2011) Megjelent: Határátlépések pp. 102-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23455018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23455018, Kapcsolat: 23175644
 11. Hudi József. Dunántúli református tanítói könyvtárak az 1820-as években. (2011) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 12 43 122-146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27033283] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27033283, Kapcsolat: 23175639
 12. Toth Levente. Egyházi karrier-lehetőségek a Bethlen család környezetében. (2009) Megjelent: A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere, II. 1648–1800. Désfalva–Kóródszentmárton pp. 7-25
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2412468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2412468, Kapcsolat: 23175642
 13. Sasfi Csaba. A felsőbb iskolázottság térhódítása a magyarországi későrendi társadalomban.. (2008) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 50 2 163-194
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2127263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2127263, Kapcsolat: 23175638
Ugrai János. Önállóság és kiszolgáltatottság: a Sárospataki Református Kollégium működése, 1793-1830.. (2007) ISBN:9789632360027, 1530710
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1530710]
 1. Vavrinec Žeňuch. Švetoho Dávida kráľa a proroka sto i pedzešác Žoltári Prepis Žaltára z roku 1752 a Dejiny reformovanej cirkvi v Užskej stolici v 16. až 18. storočí. (2019)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31198448] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31198448, Kapcsolat: 28832248
 2. Csepregi Zoltán. A XVI. századi magyarországi protestantizmus a hálózatkutatás tükrében. (2019) Megjelent: Keresztény megújulási mozgalmak (1500-1800) pp. 53-65
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30819145] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30819145, Kapcsolat: 28832252
 3. Kovács I. Gábor et al. A Magyar Tudományos Akadémia tagjai a két világháború közötti magyar tudáselitben I. A protestáns felekezeti-művelődési alakzatokhoz tartozók ősfái. (2018) ISBN:9789634890263
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30882624] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30882624, Kapcsolat: 28832245
 4. Trencsényi László. The School Culture Heritage of the Reformation. (2017) ACTA TECHNOLOGICA DUBNICAE 1338-3965 1339-4363 7 1 116-121
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3214355] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3214355, Kapcsolat: 26781230
 5. Sasfi Csaba. Oktatás és társadalom kölcsönhatása történeti perspektívában: Megközelítések és eredmények. (2017) Megjelent: Iskola, művelődés, társadalom pp. 9-33
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3263996] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3263996, Kapcsolat: 26794863
 6. Bátoriné Misák Marianna. Egy elfelejtett élet a 19. század útvesztőjéből: Zsarnói Zsarnay Lajos élete és munkássága. (2017) ISBN:9786155787003
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3278354] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3278354, Kapcsolat: 26942037
 7. Kovács I Gábor. Sárospatak erőterében: A Tiszáninneni származású református egyetemi tanárok életrajzi adattára és életútleírása.. (2016)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26779986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26779986, Kapcsolat: 26781233
 8. Bodnár Krisztián. Dókus László végrendelete. (2016) Megjelent: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve LV pp. 187-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30366771] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30366771, Kapcsolat: 27961893
 9. Bolvári-Takács G. Követek és követők: Közelítések Sárospatak szellemi hatástörténetéhez. (2015) ISBN:9789631230949
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2986632] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2986632, Kapcsolat: 25333468
 10. Hudi József. A Sárospataki Református Kollégium története. (2015) ACTA PAPENSIA 1587-6292 2015 1-2 p. 143
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25046153] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25046153, Kapcsolat: 25046153
 11. Bolvári-Takács Gábor. A Sárospataki Református Kollégium és a Magyar Tudományos Akadémia szellemi kapcsolatai. (2015) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 1587-1762 15 2 p. 31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25343552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25343552, Kapcsolat: 25333428
 12. Kovács I Gábor. Hit - tudomány - közélet: A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914-1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848-1944. II.. (2014) ISBN:9789632845593
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2841808] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2841808, Kapcsolat: 25333614
 13. Szilágyi Márton. A költő mint társadalmi jelenség: Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói. (2014) ISBN:9786155047718
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2980748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2980748, Kapcsolat: 27064156
 14. Kovács I Gábor. A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája. (2014) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 15 56 46-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2852531] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2852531, Kapcsolat: 24190412
 15. Sasfi Csaba. Gimnazisták és társadalom Magyarországon a 19. század első felében. (2013) ISBN:9789638922120
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2486086] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2486086, Kapcsolat: 23777079
 16. Virág Irén. A magyar arisztokrácia neveltetése (1790–1848). (2013) ISBN:9786155250248
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2400075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2400075, Kapcsolat: 27064302
 17. Csíki Tamás et al. Új szaktudomány a régiekről - az új- és jelenkori társadalomtörténet kutatása és oktatása a Miskolci Egyetemen. (2012) Megjelent: Docere et movere pp. 183-192
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2322240] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2322240, Kapcsolat: 23441522
 18. Szűcs Zoltán Gábor. Természet, jog, teológia: Egy fejezet a 18. századi politikai diskurzus történetéből Magyarországon. (2011) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 26 2 99-115
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1739656] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1739656, Kapcsolat: 23441516
 19. Kazinczy Ferenc. Fogságom naplója. (2011) ISBN:9789633181348
  Könyv[21678501] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21678501, Kapcsolat: 26942034
 20. Tamusné Molnár. Debreceni peregrinusok a 16-19. században. (2011) MAGISZTER: PEDAGÓGUSOK ÉLETMÓD- ÉS ISKOLAMAGAZINJA 1417-6955 33 2 88-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23454990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23454990, Kapcsolat: 23441525
 21. Szilágyi Márton. Csokonai Vitéz Mihály pályafutása: Társadalomtörténeti kontextusok egy írói életpályához. (2011)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[21933218] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21933218, Kapcsolat: 23441447
 22. Toth Levente. Kollégium a határon. (2010) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 72 2 274-277
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2412393] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2412393, Kapcsolat: 23447531
2021-08-05 15:56