Udvary Sándor. A bizonyítási teher szabályozásának vizsgálata a magyar és az amerikai. (2000) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 4 2 43-45, 2432933
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2432933]
 1. Pribula László. A bizonyítás általános szabályai. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog I. pp. 338-380
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[25435058] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25435058, Kapcsolat: 25435058
Tényi Géza et al. A vélemény és a válasz: új Szkülla és Kharübdisz?. (2001) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 56 11 469-478, 2432964
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2432964]
 1. Klein Tamás. Sajtószabadság és demokrácia. (2020) ISBN:9789635560202
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31350677] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31350677, Kapcsolat: 29076969
 2. Kisbán Tamás. A sajtó-helyreigazítás „újrakodifikálásának” kritikája. (2014) IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 2063-6253 2786-152X 3 2 374-383
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25047403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25047403, Kapcsolat: 25435315
 3. Koltay András. A sajtó-helyreigazítási jog. (2014) Megjelent: A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban pp. 289-356
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2904418] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2904418, Kapcsolat: 25435332
 4. Horváth András. Személyiségi jog és Persönlichkeitsrecht. (2008) Megjelent: Optimi nostri. Díjnyertes tudományos diákköri dolgozatok, 2007 pp. 91-119
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25435145] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25435145, Kapcsolat: 25435145
 5. Koltay András. Sajtó-helyreigazítás és válaszjog: a sajtószabadság korlátja vagy kiteljesítése?. (2008) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 4 4 143-180
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1850901] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1850901, Kapcsolat: 25435164
Udvary Sándor. A képviseletre vonatkozó egyes szabályok az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. (2003) Megjelent: A magyar polgári eljárásjog a kilencvenes években és az EU jogharmonizáció pp. 328-345, 2431997
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2431997]
 1. Réti László. A megújult képviseleti szabályok. (2017) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 72 11 473-482
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3291226] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3291226, Kapcsolat: 27187328
 2. Székely János. A kötelező jogi képviselet és alkotmányossága Magyarország és Románia polgári perjogában. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 6 311-318
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3074471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3074471, Kapcsolat: 25789801
 3. Pallós Nikoletta. Az „ésszerű idő” követelménye és a Pp. XI. novellájának összefüggései. (2009) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 13 1-2 64-68
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25434347] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25434347, Kapcsolat: 25434347
 4. Kapa Mátyás. Képviselet. (2006) Megjelent: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény magyarázata p. 230
  Könyvfejezet (Könyvrészlet)[25434370] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25434370, Kapcsolat: 25434370
Udvary Sándor. Egyes médiajogi alkotmányossági kérdések, tanulmány az ORTT megbízásából. (2004), 2433078
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[2433078]
 1. Cservák Csaba. A digitalizáció hatása az alapjogok gyakorlására és érvényesítésére. (2020) Megjelent: A digitalizáció hatása az egyes jogterületeken pp. 55-76
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31201969] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31201969, Kapcsolat: 29739041
 2. Cservák Csaba. A véleménynyilvánítás szabadságjoga a média (szem)üvegén keresztül. (2010) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 11 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2491908] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2491908, Kapcsolat: 25436314
Kapa Mátyás et al. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény magyarázata. I-III. kötet. (2006) ISBN:9639221848, 1537134
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1537134]
 1. Muzsalyi Róbert. Beavatkozó vagy kényszerű pertárs? I.: A kifogással érintett hitelező speciális eljárási helyzete csőd- és felszámolási ügyekben. (2017) CÉGHÍRNÖK 1215-1785 7 5-6
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3253447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3253447, Kapcsolat: 29077578
 2. Molnár Judit. „Érték - határ” – Kodifikáció a fizetési meghagyásos eljárás szempontjából. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 1 55-63
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2998174] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2998174, Kapcsolat: 25429105
 3. Pákozdi Zita. A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3104683] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3104683, Kapcsolat: 25425751
 4. Juhász Imre. Határozatok. (2015) Megjelent: Polgári eljárásjog II. : jogi szakvizsga felkészítő kötet pp. 11-54
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25425742] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25425742, Kapcsolat: 25425742
 5. Bencsik Klaudia. A kollektív igényérvényesítés hazai lehetőségei. (2015) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 5-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3022026] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3022026, Kapcsolat: 25425728
 6. Kiss Szilvia. Megállapítási és marasztalási perek összehasonlítása, megállapítási keresetek speciális feltételei. (2014) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 11 1-2
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25425412] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25425412, Kapcsolat: 25425412
 7. Pákozdi Zita. A jogerő és az erga omnes hatály kapcsolódási pontjai a fogyasztói szerződések tisztességtelen kikötése kapcsán. (2014) FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 2063-5540 4 87-97
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2792997] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2792997, Kapcsolat: 25425711
 8. Pákozdi Zita. Problémás kérdések a jogerő intézményével összefüggésben. (2013) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 68 4 183-191
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2790982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2790982, Kapcsolat: 25423218
 9. Wopera Zsuzsa. Házassági perek. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. p. 106
  Könyvfejezet (Könyvrészlet)[25423624] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25423624, Kapcsolat: 25423624
 10. Osztovits András. Felülvizsgálat. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. p. 86
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25423589] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25423589, Kapcsolat: 25423589
 11. Wopera Zsuzsa. Az apasági és a származás megállapítása iránti perek. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. pp. 107-124
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2270594] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2270594, Kapcsolat: 25423763
 12. Pataki János István. A végrehajtó és az adós: A bírósági végrehajtás a gyakorlatban. (2013) ISBN:9786155110627
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2777135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2777135, Kapcsolat: 23066975
 13. Wopera Zsuzsa. A szülői felügyelettel kapcsolatos perek. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. p. 131
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25423863] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25423863, Kapcsolat: 25423863
 14. Wopera Zsuzsa. A sajtó-helyreigazítási eljárás és a sajtóper. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. pp. 173-178
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2270608] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2270608, Kapcsolat: 25423883
 15. Pintér P Zoltán. A beavatkozói jogállás a bírói gyakorlat tükrében. (2013) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 9 149-165
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25423613] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25423613, Kapcsolat: 25423613
 16. Wopera Zsuzsa. 2. rész Különleges eljárások: A gondnoksági perek. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. pp. 132-144
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23565289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23565289, Kapcsolat: 25423866
 17. Harsàgi Viktória. Entwicklungstendenzen des ungarischen Zivilprozessrechts nach der Wende. (2012) Megjelent: Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa um die Jahrtausendwende pp. 137-155
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23066955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23066955, Kapcsolat: 23066955
 18. Bakos Kitti. Igényérvényesítési lehetőségek a konzorciós szerződések esetében. (2011) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 66 9 435-444
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2107346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2107346, Kapcsolat: 25423180
 19. Pallós Nikoletta. A kisértékű per szabályainak perrendi kompatibilitása: Dogmatikai elemzés jogtörténeti és európai kitekintéssel. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25423188] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25423188, Kapcsolat: 25423188
 20. Gyekiczky Tamás. Perkoordináció avagy perfüggőség az Európai Unió és a tagállamok eljárásjogában: A németországo ZPO és a magyar perrendtartás tanúsága. (2009) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 3 101-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1695053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1695053, Kapcsolat: 25423168
 21. Kapa Mátyás. Jogvédelem és ideiglenes intézkedés. Recenzió Wopera Zsuzsa "Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában" című monográfiájáról. (2008) MAGYAR JOG 0025-0147 55 6 446-447
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1536791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1536791, Kapcsolat: 23066817
 22. Gyekiczky Tamás. Az eljárás felfüggesztésének közösségi jogi szabályai a német és a magyar polgári eljárásjog szemszögéből. (2008) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 3 2 p. 58-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25421766] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25421766, Kapcsolat: 25421766
 23. Wopera Zsuzsa. A polgári perjog alapelvei. (2008) Megjelent: Polgári perjog, általános rész pp. 464-488
  Könyvfejezet (Könyvrészlet)[23068435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23068435, Kapcsolat: 23066808
 24. Gyekiczky Tamás. Eljárásjogi alaptanok – a polgári eljárás. (2007)
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1701113] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1701113, Kapcsolat: 23066790
Udvary Sándor. Digital revolution: Effects of technological development on freedom of expression. (2007) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 11 2-3 331-341, 3105232
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3105232]
 1. Klein Tamás. Technológia jog - Robotjog - Cyberjog. (2018) ISBN:9789632957500
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3427145] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3427145, Kapcsolat: 28081030
 2. Klein Tamás. Az online diskurzusok egyes szabályozási kérdései. (2018) Megjelent: Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről pp. 11-40
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3342517] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3342517, Kapcsolat: 28081029
 3. Klein Tamás. Az online szólásszabadság sajátosságai: A nyilvánosság legújabb szerkezetváltozásának hatása a szólás- és sajtószabadság érvényesülésére. (2017) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 77-113
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3298897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3298897, Kapcsolat: 27188961
 4. Klein Tamás. Adalékok az online diskurzusok szabályozási kérdéseihez. (2017) Megjelent: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. 4. kötet pp. 149-186
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3276208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3276208, Kapcsolat: 26943747
 5. Klein Tamás. Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. (2016) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 13-74
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3150751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3150751, Kapcsolat: 26351172
Udvary Sándor. Media Revolution – Effects of Technological Development on Freedom of Expression. (2007) STUDIA IURIDICA CAROLIENSIA 1788-0246 2 197-213, 2431933
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2431933]
 1. Klein Tamás. Sajtószabadság és demokrácia. (2020) ISBN:9789635560202
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31350677] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31350677, Kapcsolat: 29076890
 2. Klein Tamás. A Közösségi (média)platformok társadalmi integrációs és dezintegrációs hatásai. (2020) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 7 1-2 71-100
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31390999] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31390999, Kapcsolat: 29474327
 3. Klein Tamás. Az online nyilvánosság alkotmányjogi vonatkozásai. (2018) Megjelent: Technológia jog - Robotjog - Cyberjog pp. 219-261
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3428898] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3428898, Kapcsolat: 28080968
 4. Klein Tamás. Az online diskurzusok egyes szabályozási kérdései. (2018) Megjelent: Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről pp. 11-40
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3342517] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3342517, Kapcsolat: 28080962
 5. Klein Tamás. Az online szólásszabadság sajátosságai: A nyilvánosság legújabb szerkezetváltozásának hatása a szólás- és sajtószabadság érvényesülésére. (2017) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 77-113
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3298897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3298897, Kapcsolat: 27187130
 6. Klein Tamás. Az internetes nyilvánosság hatása a demokratikus diskurzusok pluralitására: A korlátlan hozzáfés beteljesülése vagy egy illúzió csapdája. (2017) Megjelent: A szabadságszerető embernek pp. 511-525
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3244863] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3244863, Kapcsolat: 26943568
 7. Klein Tamás. Adalékok az online diskurzusok szabályozási kérdéseihez. (2017) Megjelent: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. 4. kötet pp. 149-186
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3276208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3276208, Kapcsolat: 26943566
 8. Klein Tamás. Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. (2016) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 13-74
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3150751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3150751, Kapcsolat: 26351018
Udvary Sándor. Parlamenti közvetítés: kijelölt pozíciók?. (2007) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 62 10 448-456, 2432977
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2432977]
 1. Klein Tamás. Sajtószabadság és demokrácia. (2020) ISBN:9789635560202
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31350677] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31350677, Kapcsolat: 29076971
 2. Baka Péter et al. Az információszerzés jogi szabályozása. (2015) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 397-429
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25435389] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25435389, Kapcsolat: 25435389
 3. Koltay András. Kommentár az Mttv. 13. §-ához. (2014) Megjelent: Médiajogi kommentárok p. 155
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26058972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26058972, Kapcsolat: 26058972
 4. Baka Péter et al. Az információszerzés jogi szabályozása. (2012) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 367-396
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25435363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25435363, Kapcsolat: 25435363
Udvary Sándor. Alkotmányos médiajog?: Az elektronikus média jogának elemzése az amerikai és a magyar alkotmánybíráskodási gyakorlatban. (2008) ISBN:9789639808072, 2431986
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2431986]
 1. Klein Tamás. Rémhírterjesztés egykor és ma: Véleménynyilvánítás járványügyi veszélyhelyzet idején. (2021) Megjelent: A járvány hosszútávú hatása a magyar közigazgatásra pp. 103-129
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31980042] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31980042, Kapcsolat: 30032610
 2. Klein Tamás. Sajtószabadság és demokrácia. (2020) ISBN:9789635560202
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31350677] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31350677, Kapcsolat: 29076910
 3. Klein Tamás. Néhány gondolat a digitalizáció sajtószabadság tartalmára gyakorolt hatásáról. (2020) Megjelent: A digitalizáció hatása az egyes jogterületeken pp. 117-139
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31200607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31200607, Kapcsolat: 29076908
 4. Klein Tamás. A veszélyhelyzeti jogalkotás alkotmányos alapjai, különös tekintettel a véleménynyilvánítás különleges jogrendi korlátozhatóságára. (2020) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 7 különszám 211-234
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31617772] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31617772, Kapcsolat: 29474328
 5. Klein Tamás. A szólásszabadság új paradigmája vagy a régi paradigma megújítása. (2020) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 75 3 141-144
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[31239549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31239549, Kapcsolat: 29076905
 6. Klein Tamás. A közösségi médiaplatformok néhány jellegzetessége és hatásuk a véleménynyilvánítási szabadságra. (2019) Megjelent: 70 : Studia in Honorem Ferenc Fábián pp. 243-257
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30836554] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30836554, Kapcsolat: 29076903
 7. Török Bernát. Szabadon szólni, demokráciában: A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében. (2018) ISBN:9789632584126
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30307663] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30307663, Kapcsolat: 28080981
 8. Klein Tamás. A web 2.0. egyes szabályozási kérdései - különös tekintettel az alkotmányjogi vonatkozásokra. (2018) Megjelent: Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről pp. 41-50
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3342519] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3342519, Kapcsolat: 28080978
 9. Török Bernát. A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3401958] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3401958, Kapcsolat: 28080977
 10. Nyakas Levente. A médiapluralizmus nyomában. A médiapluralizmus elvének elméleti alapjai és értelmezése az Európai Unió egyes politikáiban (különös tekintettel audiovizuális és médiapolitikára), jogalkotásában és intézményi gyakorlatában. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30370324] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30370324, Kapcsolat: 28080983
 11. Klein Tamás. Az online szólásszabadság sajátosságai: A nyilvánosság legújabb szerkezetváltozásának hatása a szólás- és sajtószabadság érvényesülésére. (2017) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 77-113
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3298897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3298897, Kapcsolat: 27187154
 12. Klein Tamás. Az internetes nyilvánosság hatása a demokratikus diskurzusok pluralitására: A korlátlan hozzáfés beteljesülése vagy egy illúzió csapdája. (2017) Megjelent: A szabadságszerető embernek pp. 511-525
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3244863] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3244863, Kapcsolat: 26943616
 13. Klein Tamás. Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. (2017) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 13-76
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3298894] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3298894, Kapcsolat: 27187150
 14. Klein Tamás. Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. (2016) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 13-74
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3150751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3150751, Kapcsolat: 26351097
 15. Klein Tamás. A tárhelyszolgáltató "omnipotens" felelőssége mint alkotmányjogi problematika: A harmadik személy tartalmáért való szolgáltatói felelősség az interneten. (2016) Megjelent: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. 3. kötet pp. 349-374
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3134245] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3134245, Kapcsolat: 26346058
 16. Nyakas Levente. A médiapluralizmus fogalma és szerepe a szabályozásban. (2015) Megjelent: Magyar és európai médiajog p. 122
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24998707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24998707, Kapcsolat: 25433837
 17. Nyakas Levente. A közszolgálati média alkotmányos és nemzetközi jogi keretei. (2015) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 689-707
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24998763] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24998763, Kapcsolat: 25433843
 18. Kóczián Sándor. Gyermekvédelem a médiajogban. (2014) ISBN:9786155302091
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[25433826] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25433826, Kapcsolat: 25433826
 19. Paál Vince. A magyarországi médiaháború története: média és politika, 1989-2010. (2013) ISBN:9789632953298
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3099561] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3099561, Kapcsolat: 25433789
 20. Paál Vince. A magyar média a polgári kormány időszakában 1998-2002. (2013) Megjelent: A magyarországi médiaháború története pp. 123-198
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3321359] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3321359, Kapcsolat: 25433779
 21. Bakos Eszter. A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2852057] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2852057, Kapcsolat: 25433737
 22. Révész T Mihály. A duális médiarendszer létrejötte Magyarországon. (2013) Megjelent: A magyarországi médiaháború története p. 346
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24997916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24997916, Kapcsolat: 25433787
 23. Nyakas Levente. A médiapluralizmus fogalma és szerepe a szabályozásban. (2012) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 119-127
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2453629] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2453629, Kapcsolat: 25429111
 24. Nyakas Levente. A közszolgálati média alkotmányos és nemzetközi jogi keretei. (2012) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 629-645
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2453646] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2453646, Kapcsolat: 25433549
Udvary Sándor. A közjegyzői fizetési meghagyás és a bíróságok igazságszolgáltatási monopóliuma. (2010) Megjelent: De iuris peritorum meritis. Studia in honorem Endre Tanka pp. 97-106, 2431998
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2431998]
 1. Molnár Tamás. Alapelvek a közjegyzői nemperes eljárásokban. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30600765] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30600765, Kapcsolat: 28081000
 2. Molnár Tamás. Alapelvek a közjegyzői nemperes eljárásokban. (2019)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31148269] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31148269, Kapcsolat: 29076924
 3. Molnár Judit. A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások tükrében. (2014) ISBN:9789631202199
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2789186] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2789186, Kapcsolat: 25434461
 4. Kapa Mátyás. Bírói hatalom és igazságszolgáltatás az Alaptörvényben. (2013) Megjelent: Alkotmányozás Magyarországon 2010–2011: 1-2. kötet pp. 205-214
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2833189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2833189, Kapcsolat: 25434434
 5. Pribula László. A fizetési meghagyásos eljárás. (2013) Megjelent: Polgári Eljárásjog II. : Perorvoslatok, különleges eljárások és egyes nemperes eljárások pp. 280-298
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25434454] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25434454, Kapcsolat: 25434454
Udvary Sándor. Class action – az ördögtől való?. (2011) Megjelent: Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében pp. 262-276, 2432594
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2432594]
 1. Deák Beáta. Udvary Sándor: Pro actione collectiva. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 1 72-75
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2998193] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2998193, Kapcsolat: 25421517
 2. Gyimesi Tamás Ferenc. A res iudicata a kollektív igényérvényesítés tekintetében. (2015) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 11 2 175-193
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25434502] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25434502, Kapcsolat: 25434502
 3. Szalai Ákos. Kollektív keresetek joggazdaságtana. (2014) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 10 1 163-181
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2721770] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2721770, Kapcsolat: 25434488
 4. Nagy Csongor István. Javaslat a csoportper honi szabályozására az új Polgári Perrendtartás kodifikációjának apropóján. (2014) MAGYAR JOG 0025-0147 61 4 203-213
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2794203] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2794203, Kapcsolat: 25434484
 5. Osztovits András. Keresetindítás és a tárgyalás előkészítése. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog I. pp. 175-234
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[25434478] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25434478, Kapcsolat: 25434478
Udvary Sándor. Access to the Media: 15 fejezet. (2012) Megjelent: Hungarian Media Law pp. 229-245, 2431942
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2431942]
 1. Klein Tamás. Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. (2017) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 13-76
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3298894] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3298894, Kapcsolat: 27187141
 2. Klein Tamás. Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. (2016) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 13-74
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3150751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3150751, Kapcsolat: 26473886
Udvary Sándor. A cenzúra tilalma, az előzetes korlátozás lehetőségei 9 fejezet. (2012) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 215-223, 2432614
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2432614]
 1. Koltay András. A médiatartalmak közzététel előtti korlátozásának lehetőségei: engedélyezés, regisztráció, cenzúra, végzések. (2014) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 10 1 71-95
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2727154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2727154, Kapcsolat: 25434518
Udvary Sándor. A médiaszabályozás alkotmányos alapjai, a kommunikációs alapjogok 4. fejezet. (2012) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 129-144, 2432612
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2432612]
 1. Buday-Sántha Judit Andrea. A kommunikációs jog és rendszere. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2998325] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2998325, Kapcsolat: 25434749
Udvary Sándor. Citizens United – Nem európainak való vidék: A társaságok független részvétele a politikai kampányokban. (2012) IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 2063-6253 2786-152X 1 2 211-240, 2432972
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2432972]
 1. Török Bernát. Szabadon szólni, demokráciában: A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében. (2018) ISBN:9789632584126
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30307663] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30307663, Kapcsolat: 28081032
 2. Török Bernát. A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3401958] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3401958, Kapcsolat: 28081031
 3. Szikora Tamás. Szólásszabadság és kampány – A kampányfinanszírozás korlátozása mögött meghúzódó érvek.. (2016) Megjelent: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. 3. kötet pp. 463-502
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30830074] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30830074, Kapcsolat: 26347026
 4. Szalai Ákos. A gazdasági társaságok jogi személyiségének határai. (2015) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 11 1 5-37
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2906601] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2906601, Kapcsolat: 25436157
 5. Szikora Tamás. Kommentár az Mttv. 32. §-ához. (2014) Megjelent: Médiajogi kommentárok p. 196
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26058978] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26058978, Kapcsolat: 26058978
 6. Kóczián Sándor. A politikai reklámok megítélése az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában. (2014) INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 1786-0776 11 57 7-14
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25436124] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25436124, Kapcsolat: 25436124
Udvary Sándor et al. Egy régi-új ismerős: az alkotmányjogi panasz (Az alkotmányjogi panasz új szabályairól vázlatosan). (2012) Megjelent: Állam és közösség pp. 373-380, 2432632
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2432632]
 1. Cservák Csaba. Az alkotmányjogi panasz mint jogorvoslat. (2021) Megjelent: Studia in honorem Imre Szabó 70 pp. 69-77
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32473541] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32473541, Kapcsolat: 30838651
 2. Tóth J Zoltán. Az Alkotmánybíróság alkotmányvédelmi szerepének változása 2012 után. (2018) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 4 3-4 9-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3350841] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3350841, Kapcsolat: 28081001
 3. Móré Sándor. Lărgirea competenţei materiale a Curţii Constituţionale ungare. (2016) DREPTUL 1018-0435 3 195-199
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25561392] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25561392, Kapcsolat: 25561392
2022-06-26 01:38