Janurik Szabolcs. Сканер, пейджер, дискмэн. Об американизмах в русской лексике, связанной с электронной техникой: Scanner, pager, discman. Az orosz elektrotechnikai szókincs amerikanizmusairól. (1998) Megjelent: Nyelv, stílus, irodalom pp. 264-269, 1762209
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1762209]
 1. Nagy L János. Könyv az osztatlan (és oszthatatlan?) filológia professzorának: Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. (2001) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 97 4 505-509
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2361730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2361730, Kapcsolat: 21695183
Janurik Szabolcs. Англо-американские неологизмы в современном русском языке: Amerikai angol neologizmusok a mai orosz nyelvben. (2003) Megjelent: Русское слово в мировой культуре. pp. 559-566, 1615722
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1615722]
 1. Бондарец О.. Иноязычные заимствования в речи и в языке: лингвосоциологический аспект. (2008) ISBN:9785879764963
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31178688] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31178688, Kapcsolat: 28808269
Janurik Szabolcs. Об «аналитических прилагательных» английского происхождения в русском языке: Angol eredetű analitikus melléknevek az oroszban. (2005) STUDIA RUSSICA 0139-0287 22 263-273, 1615721
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1615721]
 1. Vakareliyska Cynthia M. et al. An Anglo-Americanism in Slavic morphosyntax: Productive [N[N]] constructions in Bulgarian. (2014) FOLIA LINGUISTICA: ACTA SOCIETATIS LINGUISTICAE EUROPAEAE 0165-4004 1614-7308 48 1 277-311
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31178720] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31178720, Kapcsolat: 28808309
 2. Kapatsinski Vsevolod et al. [N[N]] compounds in Russian: A growing family of constructions. (2013) Constructions and Frames 1876-1933 5 1 69-87
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31178724] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31178724, Kapcsolat: 28808315
Janurik Szabolcs. The Integration of English Loanwords in Russian: An Overview of Recent Borrowings. (2010) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 55 1 45-65, 1615705
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1615705]
 1. Laidler Kateryna. The Role of Perception in Online Adaptation of the English Interdental Fricatives by Native Speakers of Russian. (2017) Megjelent: Linguistics Beyond and Within. The Outskirts of the Regular. Book of Abstracts pp. 70-71
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[31179234] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31179234, Kapcsolat: 28809013
 2. Fenogenova A. et al. Comparative Analysis of Anglicism Distribution in Russian Social Network Texts. (2017) Megjelent: Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Proceedings of the International Conference “Dialogue 2017” Proceedings pp. 65-74
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[31179263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31179263, Kapcsolat: 28809032
 3. Doludenko Elena. Agreement with International Corporate Names in Russian. (2016) IULC Working Papers 1524-2110 16 1 1-18
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31178750] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31178750, Kapcsolat: 28808345
 4. Nam Hye. Отголоски советского пуризма в постсоветском метадискурсе о языке. (2015) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 60 1 117-131
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27410345] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27410345, Kapcsolat: 27410345
 5. Nam Hye. Некоторые размышления о заимствованиях в современном русском языке в плане нормы и нормализации. (2013) Journal of European Society and Culture 10 113-142
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31178662] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31178662, Kapcsolat: 28808223
 6. Kapatsinski Vsevolod et al. [N[N]] compounds in Russian: A growing family of constructions. (2013) Constructions and Frames 1876-1933 5 1 69-87
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31178724] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31178724, Kapcsolat: 28808334
 7. Strenge Gesine. Mediated metadiscourse: Print media on anglicisms in post-Soviet Russian. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31178697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31178697, Kapcsolat: 28808279
Janurik Szabolcs. О некоторых спорных вопросах орфографии новых английских заимствований в русском языке в свете работ Я. К. Грота: Az új angol kölcsönszavak helyesírásának néhány vitás kérdéséről az orosz nyelvben Ja. K. Grot munkáinak tükrében. (2013) Megjelent: От буквы к словарю pp. 309-316, 2871813
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2871813]
 1. Зюзина Е.. О правописании заимствований конца XX века в русском языке. (2017) Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2: Гуманитарные науки 2542-0313 3 77-85
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31178647] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31178647, Kapcsolat: 28808199
 2. Приемышева М. Н. et al. Международная научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения академика Я. К. Грота. (2013) IZVESTIJA ROSSIJSKOJ AKADEMII NAUK : SERIJA LITERATURY I JAZYKA 1605-7880 2413-7715 72 4 68-76
  Jelentés (Folyóiratcikk) | Tudományos[31179268] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31179268, Kapcsolat: 28809038
Zoltán András. "Voda" v slavânskoj frazeologii i paremiologii : kollektivnaâ monografiâ = A viz a szláv frazeológiában és paremiológiában = Water in slavonic phrazeology and paremiology I-II.. (2013) ISBN:9786155219450, 3121403
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3121403]
 1. Małecki Łukasz. МЕТАФОРИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЖИ И ОБМАНА: (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ). (2020) ACTA POLONO-RUTHENICA 1427-549X 25 3 127-151
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31684293] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31684293, Kapcsolat: 29554263
 2. Wysoczański Włodzimierz. Obraz wody we frazeologii i paremiologii polskiej i białoruskiej. (2020) Studia Białorutenistyczne 1898-0457 2449-8270 14 313-336
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31894901] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31894901, Kapcsolat: 29882272
 3. В М МОКИЕНКО [Mokienko V et al. Венгерско-славянские фразеологические параллели: (диахронический аспект). (2017) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 62 2 247-275
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27128770] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27128770, Kapcsolat: 27147713
 4. Наталія Венжинович [Natalih.... ПОДВИЖНИК ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ НАУКИ: (до 75-річчя від дня народження професора Валерія Мокієнка). (2015) UKRAINSKA MOVA 1682-3540 2015 3 161-166
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27147712] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27147712, Kapcsolat: 27147712
 5. Наталія Венжинович [Natalih... et al. Концепти вогонь і вода у фраземіці української мови. (2015) Tipologihja ta funkcihji movnih odinic’: Naukovij zhurnal 2015 3 (1) 13-23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27147710] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27147710, Kapcsolat: 27147710
 6. Юлиян Рамач. ФИРИС Гайналка: Презвиска мадярского походзеня при бачванско-сримских Русинох. (Bibliotheca Baltoslavica Budapestiensis 2.) Budapest: ELTE Ukrán Filológiai Tanszék – Argumentum, 2012. 373 p.. (2014) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 59 1 226-230
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24062714] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24062714, Kapcsolat: 27147708
 7. Анастасия Кондрашева [Anastas.... Zoltán András; Fedoszov Oleg; Janurik Szabolcs, «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии: A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában -- Water in Slavonic Phraseology and Paremiology. Budapest: Tinta Kiadó, 2013.. (2014) STUDI SLAVISTICI 1824-761X 1824-7601 11 336-338
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27147709] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27147709, Kapcsolat: 27147709
 8. И Ф Фархатова [Farkhato.... Наш вклад в европейскую науку. (2013) ОТВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ [Otvetstvennoe obrazovanie]
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[27147707] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27147707, Kapcsolat: 27147707
 9. Morvay Károly. Novas: Actas. (2013) CADERNOS DE FRASEOLOXIA GALEGA 1698-7861 15 552-557
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[27147711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27147711, Kapcsolat: 27147711
Janurik Szabolcs. Проблемы лексикографического представления нетранслитерированных новых англицизмов в современных русских словарях разных типов: A latin betűvel írt új anglicizmusok lexikográfiai rögzítésének kérdései napjaink különböző típusú orosz szótáraiban. (2015) Megjelent: Современные проблемы лексикографии pp. 206-211, 2893219
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2893219]
 1. Шаповал В.. НЕЛЮБА А., РЕДЬКО Є. Лексико-словотвiрнi iнновацiї (2014). Словник. Харкiв, Харкiвське iсторико-фiлологiчне товариство, 2015. 220 с.. (2015) SLOVENE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SLAVIC STUDIES 2304-0785 2305-6754 4 2 260-269
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[31179270] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31179270, Kapcsolat: 28809043
 2. Мызников С.. XIII Международная научная конференция «Современные проблемы лексикографии» (Санкт-Петербург, 27–30 апреля 2015 г.). (2015) Вестник Российского гуманитарного научного фонда 1562-0484 2411-7234 80 3 230-235
  Jelentés (Folyóiratcikk) | Tudományos[31179274] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31179274, Kapcsolat: 28809044
Janurik Szabolcs. Проблемы лексикографического представления нетранслитерированных новых англицизмов в современных русских словарях разных типов. (2016) Megjelent: Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium. Вып. 14 pp. 755-768, 30376310
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30376310]
 1. Дягилева И.. Узуальные иноязычные вкрапления в русской лексикографии. (2016) Megjelent: Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium. Вып. 14 pp. 290-295
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30376354] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30376354, Kapcsolat: 27785812
Janurik Szabolcs. Angol mintára keletkezett tükörszavak a magyarban és az oroszban. (2017) Megjelent: Nexus Linguarum pp. 147-160, 3300972
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3300972]
 1. Varga Éva Katalin. A tükörjelenségek vizsgálatának módszertani kérdései. (2019) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. pp. 323-334
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30928361] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30928361, Kapcsolat: 28809045
Zoltán András et al. Entlehnungen und Kalkierungen im Ungarischen. (2018) Megjelent: Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia pp. 325-338, 30548538
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30548538]
 1. Kondratenko Mikhail M.. Lexical and Semantic Features of the Designation of Time in the Ukrainian Dialects of the Carpathians. (2021) SLAVYANSKIY MIR V TRETEM TYSYACHELETII 2412-6446 16 3-4 37-52
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32745132] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32745132, Kapcsolat: 31196249
 2. Запрудски Сяргей. WITZLACK-MAKAREVICH Kai (Hg.): Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag. Berlin: Frank & Timme, 2018. 363 S.. (2019) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 64 1 227-233
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[31236190] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31236190, Kapcsolat: 28893809
 3. Pátrovics Péter. Kai Witzlack-Makarevich Hrsg., Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag. (2019) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 115 2 221-227
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30779336] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30779336, Kapcsolat: 28275742
 4. Varga Éva Katalin. A tükörjelenségek vizsgálatának módszertani kérdései. (2019) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. pp. 323-334
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30928361] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30928361, Kapcsolat: 28447784
 5. PILARSKÝ Jiří. WITZLACK-MAKAREVICH, KAI (2018, HG.): KALKIERUNGS- UND ENTLEHNUNGSSPRACHEN IN DER SLAVIA: BORIS UNBEGAUN ZUM 120. GEBURTSTAG, BERLIN: FRANK & TIMME GMBH, ISBN 978-3-7329-0486-0, 366 S.. (2018) SLAVICA 0583-5356 2732-0146 47 188-195
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30374837] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30374837, Kapcsolat: 27783647
2022-06-30 16:34