Kurucz Mihály et al. A Közös Agrárpolitika az Európai Unióban. (1998), 1494706
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1494706]
 1. Soósné Dr.. Helyi jogharmonizáció. (2000) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 50 2 98-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21647755] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21647755, Kapcsolat: 23699464
Réti Mária. A szövetkezet gazdasági lényege. (2001) MAGYAR JOG 0025-0147 48 2 92-96, 1488172
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1488172]
 1. Nagy Krisztina. Szövetkezeti vagyonjogi szabályok a nemzetközi szövetkezeti alapelvek tükrében. (2015) Megjelent: Alapelvek és alapjogok pp. 339-351
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[25387728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25387728, Kapcsolat: 25387755
 2. Papik Orsolya Bernadett. Nemzetközi szövetkezeti alapelvek. (2015) Megjelent: Alapelvek és alapjogok pp. 387-395
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3111591] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3111591, Kapcsolat: 25387904
 3. Nagy Krisztina. Az Európai Unió romaintegrációs stratégiáinak céljai, a célok elérésére adott magyar válasz: a foglalkoztatási szövetkezeti program, a szövetkezet értékei 2. köt.. (2015) Megjelent: „ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A XXI. SZÁZADBAN”: A szociális gazdaság szövetkezeti modelljeinek helye a gazdasági és társadalmi fejlő... pp. 31-59
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2959323] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2959323, Kapcsolat: 25107359
 4. Balázs Szilvia. A szövetkezet és a részvénytársaság összehasonlító elemzése. (2015) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2015 12 16-31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25389127] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25389127, Kapcsolat: 25400247
 5. Nagy Krisztina. A lakásszövetkezeti tagsági jogviszony tartalmának áttekintése a nemzetközi szövetkezeti alapelvek és a hatályos magyar szabályozás tükrében. (2015) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2015 12 155-175
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25400580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25400580, Kapcsolat: 25400689
 6. Bak Klára. A hátrányos helyzetű munkavállalók társadalmi-gazdasági integrációját elősegítő foglalkoztatási szövetkezet a nemzetközi szövetkezeti alapelvek aktuális értelmezésére is figyelemmel II.köt.. (2015) Megjelent: „ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A XXI. SZÁZADBAN”: A szociális gazdaság szövetkezeti modelljeinek helye a gazdasági és társadalmi fejlő... pp. 7-29
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2959073] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2959073, Kapcsolat: 25107322
 7. Nagy Krisztina. A hatályos lakásszövetkezeti törvény rendelkezéseinek elemzése az új Polgári Törvénykönyv tükrében. (2015) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 2015 1 122-149
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25229815] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25229815, Kapcsolat: 25229817
 8. Nagy Krisztina. Az új Polgári Törvénykönyv szövetkezeti vagyonjogi szabályainak bemutatása a hatályos szövetkezeti törvény és az Európai Szövetkezet Statútumáról szóló 1435/2003/EK tanácsi rendelet tükrében. (2014) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 x x 165-189
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24186690] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24186690, Kapcsolat: 24186698
 9. Nagy Krisztina. A szövetkezet alapítására vonatkozó szabályok az új Polgári Törvénykönyv, a szövetkezetekre vonatkozó egyéb speciális jogszabályok és az európai szövetkezet statútumáról szóló 1435/2003/EK Tanácsi rendelet tükrében. (2014) Megjelent: Jogtudományi Előadások az ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak Jubileumi Konferenciáján, 20 éves a doktori képzés az ELTE Jogi Karán pp. x-x
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24204529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24204529, Kapcsolat: 24204529
 10. Nagy Krisztina. A szövetkezet alapítására vonatkozó szabályok az új Polgári Törvénykönyv, a szövetkezetekre vonatkozó egyéb speciális jogszabályok és az európai szövetkezet statútumáról szóló 1435/2003/EK Tanácsi rendelet tükrében. (2014) Megjelent: Jogtudományi Előadások az ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak Jubileumi Konferenciáján, 20 éves a doktori képzés az ELTE Jogi Karán pp. x-x
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24204734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24204734, Kapcsolat: 24204734
 11. Nagy Krisztina. A szövetkezet alapítására vonatkozó szabályok az új Polgári Törvénykönyv, a szövetkezetekre vonatkozó egyéb speciális jogszabályok és az európai szövetkezet statútumáról szóló 1435/2003/EK Tanácsi rendelet tükrében. (2014) Megjelent: Jogtudományi Előadások az ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak Jubileumi Konferenciáján, 20 éves a doktori képzés az ELTE Jogi Karán pp. x-x
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24204757] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24204757, Kapcsolat: 24204757
 12. Nagy Krisztina. A lakásszövetkezetekre vonatkozó magyar szabályozás áttekintése, figyelemmel az új Ptk. hatályba lépésére. (2014) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 x x 190-215
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24186824] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24186824, Kapcsolat: 24186839
 13. Nagy Krisztina. A marketingszövetkezetek bemutatása, különös tekintettel a termelő értékesítő szervezetekre és termelői csoportokra vonatkozó Európai Uniós és magyar szabályozása. (2010) Megjelent: Jogi tanulmányok, 2010 : ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából : 2010. április 23. p. 18
  Könyvrészlet[22259277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22259277, Kapcsolat: 22259284
 14. Nagy Krisztina. A szövetkezetek jogi minősítése és sajátosságai, figyelemmel a szociális gazdaság koncepciójára. (2009) Megjelent: Jogi tanulmányok pp. 163-176
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23355120] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23355120, Kapcsolat: 23355120
 15. Nagy Krisztina. A szövetkezeti társulási forma elméleti alapjai. (2007) Megjelent: Szociális szövetkezetek
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23355669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23355669, Kapcsolat: 23355669
 16. Balázs Szilvia. A szövetkezet és a részvénytársaság összehasonlító elemzése a hatályos jogszabályok alapján. (2005) Megjelent: Jogi tanulmányok
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23356336] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23356336, Kapcsolat: 23356336
 17. Bobvos Pál. A szövetkezeti részjegytőke jogi természete. (2003) Megjelent: Tanulmányok Dr. Domé Mária egyetemi tanár 70. születésnapjára
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23356381] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23356381, Kapcsolat: 23356381
 18. Bobvos Pál. A szövetkezeti vagyon szabályozása az új szövetkezeti törvényben, különös tekintettel a fel nem osztható vagyonra. (2002) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 62 2 1-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2045401] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2045401, Kapcsolat: 23356455
Réti Mária. Rendszerváltás, szövetkezet. (2001) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 56 1 37-42, 1488171
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1488171]
 1. Bobvos Pál. A szövetkezetekre irányadó jog az Európai Unióban. (2014) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 77 43-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27385784] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27385784, Kapcsolat: 27385784
 2. Csák Csilla et al. Agrárjog: a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között. (2010) ISBN:9789639360532
  Könyv[22268250] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22268250, Kapcsolat: 22268253
 3. Bobvos Pál. A szövetkezeti üzletrész stációi és feladása. (2006) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 68 4 1-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2051117] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2051117, Kapcsolat: 23355753
 4. Bobvos Pál. A szövetkezeti részjegytőke jogi természete. (2003) Megjelent: Tanulmányok Dr. Domé Mária egyetemi tanár 70. születésnapjára
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23356379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23356379, Kapcsolat: 23356379
 5. Bobvos Pál. A szövetkezeti vagyon szabályozása az új szövetkezeti törvényben, különös tekintettel a fel nem osztható vagyonra. (2002) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 62 2 1-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2045401] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2045401, Kapcsolat: 23356456
Réti Mária. A nemzetközi szövetkezeti elvek a főbb vagyonjogi kategóriák tükrében. (2002) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 23 1-2 71-83, 1489539
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1489539]
 1. Gál Enikő. A szövetkezetek tevékenységét támogató nemzetközi szervezetekről. (2016) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 2016 1 93-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26065032] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26065032, Kapcsolat: 26065347
 2. Bak Klára. A Károlyi Sándor-féle Hangya szövetkezeti rendszer – aktualitások. (2016) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 2016 1 41-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3107456] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3107456, Kapcsolat: 26064740
 3. Nagy Krisztina. Szövetkezeti vagyonjogi szabályok a nemzetközi szövetkezeti alapelvek tükrében. (2015) Megjelent: Alapelvek és alapjogok pp. 339-351
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[25387728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25387728, Kapcsolat: 25387784
 4. Nagy Krisztina. Az Európai Unió romaintegrációs stratégiáinak céljai, a célok elérésére adott magyar válasz: a foglalkoztatási szövetkezeti program, a szövetkezet értékei 2. köt.. (2015) Megjelent: „ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A XXI. SZÁZADBAN”: A szociális gazdaság szövetkezeti modelljeinek helye a gazdasági és társadalmi fejlő... pp. 31-59
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2959323] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2959323, Kapcsolat: 25107348
 5. Bak Klára. Az agrárszövetkezetek speciális szabályairól nemzetközi kitekintéssel. (2015) Megjelent: Alapelvek és alapjogok pp. 59-68
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3005858] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3005858, Kapcsolat: 25387630
 6. Bak Klára. A szociális szövetkezet és a foglalkoztatási szövetkezet hatályos szabályairól nemzetközi kitekintéssel. (2015) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 2015 1 83-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2990155] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2990155, Kapcsolat: 25229795
 7. Nagy Krisztina. A lakásszövetkezeti tagsági jogviszony tartalmának áttekintése a nemzetközi szövetkezeti alapelvek és a hatályos magyar szabályozás tükrében. (2015) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2015 12 155-175
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25400580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25400580, Kapcsolat: 25400630
 8. Bak Klára. A hátrányos helyzetű munkavállalók társadalmi-gazdasági integrációját elősegítő foglalkoztatási szövetkezet a nemzetközi szövetkezeti alapelvek aktuális értelmezésére is figyelemmel II.köt.. (2015) Megjelent: „ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A XXI. SZÁZADBAN”: A szociális gazdaság szövetkezeti modelljeinek helye a gazdasági és társadalmi fejlő... pp. 7-29
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2959073] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2959073, Kapcsolat: 25107304
 9. Nagy Krisztina. A hatályos lakásszövetkezeti törvény rendelkezéseinek elemzése az új Polgári Törvénykönyv tükrében. (2015) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 2015 1 122-149
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25229815] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25229815, Kapcsolat: 25229815
 10. Nagy Krisztina. Az új Polgári Törvénykönyv szövetkezeti vagyonjogi szabályainak bemutatása a hatályos szövetkezeti törvény és az Európai Szövetkezet Statútumáról szóló 1435/2003/EK tanácsi rendelet tükrében. (2014) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 x x 165-189
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24186690] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24186690, Kapcsolat: 24186778
 11. Bak Klára. A tartalékalap képzésének szabályairól a magyar szövetkezeti jogban nemzetközi kitekintéssel. (2014) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 - június 4-30
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2736518] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2736518, Kapcsolat: 24183722
 12. Nagy Krisztina. A szövetkezet alapítására vonatkozó szabályok az új Polgári Törvénykönyv, a szövetkezetekre vonatkozó egyéb speciális jogszabályok és az európai szövetkezet statútumáról szóló 1435/2003/EK Tanácsi rendelet tükrében. (2014) Megjelent: Jogtudományi Előadások az ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak Jubileumi Konferenciáján, 20 éves a doktori képzés az ELTE Jogi Karán pp. x-x
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24204666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24204666, Kapcsolat: 24204666
 13. Nagy Krisztina. A lakásszövetkezetekre vonatkozó magyar szabályozás áttekintése, figyelemmel az új Ptk. hatályba lépésére. (2014) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 x x 190-215
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24186824] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24186824, Kapcsolat: 24186806
 14. Bak Klára. A Hangya szövetkezeti rendszer fejlődéstörténetéről. (2014) Megjelent: Jogtudományi Előadások az ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak Jubileumi Konferenciáján, 20 éves a doktori képzés az ELTE Jogi Karán pp. x-x
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24204401] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24204401, Kapcsolat: 24204401
 15. Nagy Krisztina. „Az Európai Szövetkezet statútumáról” (SCE) szóló tanácsi rendelet és a hatályos magyar szövetkezeti szabályozás vagyonjogi rendelkezéseinek összehasonlító jogi elemzése. (2013) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2013 2 306-329
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23353291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23353291, Kapcsolat: 23353291
 16. Nagy Krisztina. Az európai szövetkezetre vonatkozó szabályok bemutatása, különös tekintettel a tagsági jogviszony tartalmára és módozataira. (2012) Megjelent: Jogi tanulmányok pp. 107-119
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23354110] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23354110, Kapcsolat: 23354110
 17. Nagy Krisztina. A marketingszövetkezetek bemutatása, különös tekintettel a termelő értékesítő szervezetekre és termelői csoportokra vonatkozó Európai Uniós és magyar szabályozása. (2010) Megjelent: Jogi tanulmányok, 2010 : ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából : 2010. április 23. p. 18
  Könyvrészlet[22259277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22259277, Kapcsolat: 22259798
 18. Fekete József (szerk ). A hazai szövetkezetek rögös útja máig: hogyan tovább holnap?. (2010) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 31 1-2 1-172
  Folyóiratcikk[22259835] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22259835, Kapcsolat: 22259835
 19. Nagy Krisztina. A szövetkezetek jogi minősítése és sajátosságai, figyelemmel a szociális gazdaság koncepciójára. (2009) Megjelent: Jogi tanulmányok pp. 163-176
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23355115] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23355115, Kapcsolat: 23355115
 20. Nagy Krisztina. A szövetkezeti társulási forma elméleti alapjai. (2007) Megjelent: Szociális szövetkezetek
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23355678] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23355678, Kapcsolat: 23355678
 21. Nagy Krisztina. A szövetkezeti vagyonjog egyes kérdései, különös tekintettel a részjegy intézményére. (2005) Megjelent: Jogi tanulmányok p. @
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23356368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23356368, Kapcsolat: 23356368
 22. Borsodi Zoltán. A magyar szövetkezeti érdekvédelmi szervek történelmi keresztmetszete. (2005) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA : PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 1587-9941 67 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23356327] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23356327, Kapcsolat: 23356327
 23. Prugberger Tamás. Az európai szövetkezetekről szóló rendelet a magyar szövetkezeti jogi szabályozás és a nyugat-európai szabályozás tükrében. (2003) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 24 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23356525] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23356525, Kapcsolat: 23356525
 24. Prugberger Tamás. Az európai szövetkezetekről szóló rendelet a magyar szabályozás és a nyugat-európai szövetkezeti jogi szabályozás tükrében. (2003) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 58 11 460-470
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1514802] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1514802, Kapcsolat: 23356438
 25. Géró Imre. A magyar szövetkezeti kereskedelem fejlődési perspektívái EU-csatlakozásunk küszöbén. (2003) EU WORKING PAPERS 1418-6241 6 4 94-103
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2596329] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2596329, Kapcsolat: 23356453
Réti Mária. A magyar szövetkezeti szabályozás reformja, figyelemmel az európai jogalkotásra is. (2003) Megjelent: 10 éves a doktori képzés az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán : a 2003. április 4-i konferencia anyaga pp. 127-138, 1489625
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1489625]
 1. Balázs Szilvia. A szövetkezet és a részvénytársaság összehasonlító elemzése. (2015) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2015 12 16-31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25389127] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25389127, Kapcsolat: 25400266
 2. Nagy Erika. A vagyoni hozzájárulás főbb szabályai a finn szövetkezeti törvényben. (2013) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2013 6 281-305
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23353247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23353247, Kapcsolat: 23353271
 3. Bak Klára. A szövetkezeti tagsági jogviszony létrejöttének szabályozásáról egyes szövetkezeti törvények alapján. (2013) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2013 6 4-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23353188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23353188, Kapcsolat: 23353188
Réti Mária. A szövetkezetek egyes gazdasági társaságok főbb jellemzői az 1948 előtti magyar jogi szabályozás alapján. (2003) Megjelent: Tanulmányok Dr. Domé Mária egyetemi tanár 70. születésnapjára, 2424379
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2424379]
 1. Nagy Krisztina. Az új Polgári Törvénykönyv szövetkezeti vagyonjogi szabályainak bemutatása a hatályos szövetkezeti törvény és az Európai Szövetkezet Statútumáról szóló 1435/2003/EK tanácsi rendelet tükrében. (2014) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 x x 165-189
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24186690] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24186690, Kapcsolat: 24186715
 2. Vallasek Magdolna. A romániai szövetkezeti jog története és fejlődése. (2006) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 27 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23356569] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23356569, Kapcsolat: 23356569
 3. Vallasek Magdolna. A szövetkezeti jog története és fejlődése Erdélyben. (2003) KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 1582-1986 6 6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23356561] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23356561, Kapcsolat: 23356561
Réti Mária. A kereskedelmi társaságok felelősségi szabályairól. (2005) MAGYAR JOG 0025-0147 52 2 79-90, 1488170
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1488170]
 1. Balázs Szilvia. A szövetkezet és a részvénytársaság összehasonlító elemzése. (2015) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2015 12 16-31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25389127] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25389127, Kapcsolat: 25389137
 2. Bak Klára. A hátrányos helyzetű munkavállalók társadalmi-gazdasági integrációját elősegítő foglalkoztatási szövetkezet a nemzetközi szövetkezeti alapelvek aktuális értelmezésére is figyelemmel II.köt.. (2015) Megjelent: „ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A XXI. SZÁZADBAN”: A szociális gazdaság szövetkezeti modelljeinek helye a gazdasági és társadalmi fejlő... pp. 7-29
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2959073] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2959073, Kapcsolat: 25107319
 3. Bak Klára. A szövetkezeti vagyonjog alapkategóriáiról a magyar és a német szövetkezeti szabályozás alapján. (2012) Megjelent: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak 3. konferenciája p. 1
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23110837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23110837, Kapcsolat: 23110837
 4. Csák Csilla et al. Agrárjog: a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között. (2010) ISBN:9789639360532
  Könyv[22268250] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22268250, Kapcsolat: 22268255
Réti Mária. A kereskedelmi társaságok vagyonjogi szabályairól. (2005) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 60 3 99-116, 1488169
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1488169]
 1. Gál Enikő. A szövetkezetek tevékenységét támogató nemzetközi szervezetekről. (2016) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 2016 1 93-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26065032] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26065032, Kapcsolat: 26065032
 2. Bak Klára. A Károlyi Sándor-féle Hangya szövetkezeti rendszer – aktualitások. (2016) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 2016 1 41-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3107456] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3107456, Kapcsolat: 26064753
 3. Balázs Szilvia. A szövetkezet és a részvénytársaság összehasonlító elemzése. (2015) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2015 12 16-31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25389127] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25389127, Kapcsolat: 25400201
 4. Nagy Krisztina. A lakásszövetkezeti tagsági jogviszony tartalmának áttekintése a nemzetközi szövetkezeti alapelvek és a hatályos magyar szabályozás tükrében. (2015) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2015 12 155-175
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25400580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25400580, Kapcsolat: 25400617
 5. Bak Klára. A hátrányos helyzetű munkavállalók társadalmi-gazdasági integrációját elősegítő foglalkoztatási szövetkezet a nemzetközi szövetkezeti alapelvek aktuális értelmezésére is figyelemmel II.köt.. (2015) Megjelent: „ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A XXI. SZÁZADBAN”: A szociális gazdaság szövetkezeti modelljeinek helye a gazdasági és társadalmi fejlő... pp. 7-29
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2959073] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2959073, Kapcsolat: 25111662
 6. Nagy Krisztina. A hatályos lakásszövetkezeti törvény rendelkezéseinek elemzése az új Polgári Törvénykönyv tükrében. (2015) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 2015 1 122-149
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25229815] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25229815, Kapcsolat: 25229827
 7. Nagy Krisztina. Az új Polgári Törvénykönyv szövetkezeti vagyonjogi szabályainak bemutatása a hatályos szövetkezeti törvény és az Európai Szövetkezet Statútumáról szóló 1435/2003/EK tanácsi rendelet tükrében. (2014) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 x x 165-189
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24186690] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24186690, Kapcsolat: 24183700
 8. Papik Orsolya. Az agrár-marketing szövetkezetek szabályozása történeti viszonylatban. (2014) Megjelent: Jogtudományi Előadások az ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak Jubileumi Konferenciáján, 20 éves a doktori képzés az ELTE Jogi Karán pp. x-x
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24204933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24204933, Kapcsolat: 24204933
 9. Bak Klára. A tartalékalap képzésének szabályairól a magyar szövetkezeti jogban nemzetközi kitekintéssel. (2014) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 - június 4-30
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2736518] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2736518, Kapcsolat: 24183649
 10. Bobvos Pál. A szövetkezetekre irányadó jog az Európai Unióban. (2014) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 77 43-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27385784] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27385784, Kapcsolat: 27385779
 11. Bak Klára. A nemzetközi szövetkezeti alapelvek érvényesülése a 2013. évi V. törvény szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseiben: Die Geltung der internationalen Genossenschaftsprinzipien in den Bestimmungen über die Genossenschaften des Gesetzes Nr. V von 2013. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 9 16 20-32
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2736537] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2736537, Kapcsolat: 24182420
 12. Bak Klára. A hangya szövetkezeti rendszer fejlődéstörténetéről. (2014) Megjelent: Jogtudományi Előadások az ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak Jubileumi Konferenciáján, 20 éves a doktori képzés az ELTE Jogi Karán pp. x-x
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24204408] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24204408, Kapcsolat: 24204408
 13. Nagy Krisztina. „Az Európai Szövetkezet statútumáról” (SCE) szóló tanácsi rendelet és a hatályos magyar szövetkezeti szabályozás vagyonjogi rendelkezéseinek összehasonlító jogi elemzése. (2013) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2013 2 306-329
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23353291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23353291, Kapcsolat: 23353324
 14. Bak Klára. A szövetkezeti tagsági jogviszony létrejöttének szabályozásáról egyes szövetkezeti törvények alapján. (2013) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2013 6 4-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23353187] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23353187, Kapcsolat: 23353187
 15. Pálos Zsuzsanna. A szövetkezeti hitelintézetek szabályozásáról és működéséről a tagsági jogviszony, a tulajdonosi joggyakorlás és a vállalatirányítás tükrében. (2013) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2013 2 365-381
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23353382] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23353382, Kapcsolat: 23353382
 16. Bak Klára. A „Demokratikus tagi ellenőrzés” elvéről és annak érvényesüléséről a rendszerváltást követő magyar szövetkezeti jogban, valamint az Európai Unió szövetkezeti jogában. (2013) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2013 4-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23859530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23859530, Kapcsolat: 23859530
 17. Csák Csilla et al. Agrárjog: a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között. (2010) ISBN:9789639360532
  Könyv[22268250] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22268250, Kapcsolat: 23356590
 18. Longa Anna Zsófia. A szociális szövetkezetek, mint a gazdaság harmadik (szociális) szektorának szereplői. (2009) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 1 1 63-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23355108] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23355108, Kapcsolat: 23355108
Réti Mária. Észrevételek az egységes szövetkezeti törvény megalkotásához. (2005) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 26 1 173-192, 1489542
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1489542]
 1. Bobvos Pál. Szövetkezeti jog: A Polgári Törvénykönyv alapján : egyetemi jegyzet. (2016) ISBN:9789633064726
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3053729] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3053729, Kapcsolat: 26247583
 2. Bak Klára. A nemzetközi szövetkezeti alapelvek érvényesülése a 2013. évi V. törvény szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseiben: Die Geltung der internationalen Genossenschaftsprinzipien in den Bestimmungen über die Genossenschaften des Gesetzes Nr. V von 2013. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 9 16 20-32
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2736537] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2736537, Kapcsolat: 24182410
 3. Bak Klára. A szövetkezeti vagyonjog alapkategóriáiról a magyar és a német szövetkezeti szabályozás alapján. (2012) Megjelent: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak 3. konferenciája p. 1
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23110838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23110838, Kapcsolat: 23110838
 4. Bobvos Pál. A szövetkezeti jogi jogviszony főbb jellemzői. (2012) Megjelent: Sapienti sat : ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára pp. 81-92
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27038842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27038842, Kapcsolat: 27038842
 5. Zsohár András. A rendszerváltozást követő szövetkezeti szabályozás vázlatos áttekintése és az új ptk. (2012) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 33 1-2 62-75
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23353936] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23353936, Kapcsolat: 23353936
 6. Bobvos Pál. Magyar szövetkezeti jogtan: egyetemi jegyzet. (2011) ISBN:9789633150481
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2025006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2025006, Kapcsolat: 23356598
 7. Borsodi Zoltán. Jogtudósok a szövetkezetpolitikai kollégium jogi műhelyében. (2009) Megjelent: Reformator iuris cooperandi Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23355090] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23355090, Kapcsolat: 23355090
 8. Fekete József. A szövetkezetek szabályozása Magyarországon (1875-2008). (2009)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1489748] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1489748, Kapcsolat: 27717801
 9. Petrovai György. A rendezésre irányuló általános szövetkezeti törvény. (2009) Megjelent: A szövetkezetek szabályozása Magyarországon
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23355088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23355088, Kapcsolat: 23355088
 10. Fekete József. A szövetkezetek jogi szabályozása a rendszerváltástól napjainkig. (2008) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 29 1-2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23355246] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23355246, Kapcsolat: 23355246
 11. Borsodi Zoltán. A 2006. évi X. törvény kodifikációja. (2008) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA : PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 1587-9941 71 1 1-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23355647] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23355647, Kapcsolat: 23355647
 12. Borsodi Zoltán. A magyar szövetkezeti érdekvédelmi szervek történelmi keresztmetszete. (2005) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA : PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 1587-9941 67 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23356327] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23356327, Kapcsolat: 23356325
Réti Mária. Az Európai Szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX. törvényről. (2006) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 27 2 52-71, 1489548
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1489548]
 1. Nagy Krisztina. Az európai Unió szövetkezeti politikájának és szabályozásának aktuális kérdései. (2016) Megjelent: JOGI TANULMÁNYOK, JOGTUDOMÁNYI ELŐADÁSOK az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLÁINAK KONFERE... pp. 62-73
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[26066459] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26066459, Kapcsolat: 26066459
 2. Nagy Krisztina. Szövetkezeti vagyonjogi szabályok a nemzetközi szövetkezeti alapelvek tükrében. (2015) Megjelent: Alapelvek és alapjogok pp. 339-351
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[25387728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25387728, Kapcsolat: 25387769
 3. Nagy Krisztina. Az új Polgári Törvénykönyv szövetkezeti vagyonjogi szabályainak bemutatása a hatályos szövetkezeti törvény és az Európai Szövetkezet Statútumáról szóló 1435/2003/EK tanácsi rendelet tükrében. (2014) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 x x 165-189
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24186690] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24186690, Kapcsolat: 24186700
 4. Nagy Krisztina. A szövetkezet alapítására vonatkozó szabályok az új Polgári Törvénykönyv, a szövetkezetekre vonatkozó egyéb speciális jogszabályok és az európai szövetkezet statútumáról szóló 1435/2003/EK Tanácsi rendelet tükrében. (2014) Megjelent: Jogtudományi Előadások az ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak Jubileumi Konferenciáján, 20 éves a doktori képzés az ELTE Jogi Karán pp. x-x
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24204791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24204791, Kapcsolat: 24204791
 5. Nagy Krisztina. „Az Európai Szövetkezet statútumáról” (SCE) szóló tanácsi rendelet és a hatályos magyar szövetkezeti szabályozás vagyonjogi rendelkezéseinek összehasonlító jogi elemzése. (2013) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 2013 2 306-329
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23353291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23353291, Kapcsolat: 23353332
 6. Nagy Krisztina. Az európai szövetkezetre vonatkozó szabályok bemutatása, különös tekintettel a tagsági jogviszony tartalmára és módozataira. (2012) Megjelent: Jogi tanulmányok pp. 107-119
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23354571] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23354571, Kapcsolat: 23354571
 7. Bobvos Pál. Magyar szövetkezeti jogtan: egyetemi jegyzet. (2011) ISBN:9789633150481
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2025006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2025006, Kapcsolat: 22259255
 8. Kelen András. The Hungarian National Report on SCEs (European Cooperative Societies). (2010) XXI. Század 2010 24 65-75
  Folyóiratcikk[22268572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22268572, Kapcsolat: 22268581
 9. Kelen András. Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE): Contract No SI2.ACPROCE029211200 of 8 October 2009. (2009)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23355022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23355022, Kapcsolat: 23355038
 10. Nagy Krisztina. A szövetkezetek jogi minősítése és sajátosságai, figyelemmel a szociális gazdaság koncepciójára. (2009) Megjelent: Jogi tanulmányok pp. 163-176
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23355123] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23355123, Kapcsolat: 23355123
 11. Nagy Krisztina. A szövetkezeti társulási forma elméleti alapjai. (2007) Megjelent: Szociális szövetkezetek
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23355691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23355691, Kapcsolat: 23355691
2021-07-27 11:19