Tóth Gábor Attila et al. Alkotmányos elvek és esetek. (1996), 2000628
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2000628]
 1. Tóth Zoltán József. Egyes észrevételek az Alaptörvény értelmezéséhez.. (2013) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 9 1-3 13-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2407080] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2407080, Kapcsolat: 23404319
 2. G. Fodor G et al. Das politische System Ungarns. (2004) Megjelent: Die politischen Systeme Osteuropas pp. 323-373
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[184296] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 184296, Kapcsolat: 23404330
 3. Catherine Dupré. Importing the Law in Post-communist Transitions: The Hungarian Constitutional Court and the Right to Human Dignity. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23404315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23404315, Kapcsolat: 23404315
 4. Jakab Dénes Barna. Az al­kot­mány­bí­ró­ság he­lye a ha­ta­lom­meg­osz­tás rend­sze­ré­ben. A ma­gyar Al­kot­mány­bí­ró­ság az eu­ró­pai mo­del­lek tük­ré­ben. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3340968] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3340968, Kapcsolat: 23404321
 5. Bozóki A. Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy: analysis and documents. (2002) ISBN:9639241210
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[210882] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 210882, Kapcsolat: 23404312
 6. Körösényi András. Government and Politics in Hungary. (1999) ISBN:9789639116764; 9639116769
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1513973] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1513973, Kapcsolat: 23404313
Kovács Krisztina. Emberi jogaink - magánjogi viszonyokban. (1998) FUNDAMENTUM 1417-2844 2 4 85-90, 2287291
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2287291]
 1. Láncos Petra Lea. Freedom of Information in Hungary: A shifting landscape. (2019) Megjelent: Freedom of Information in Hungary pp. 389-424
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30400322] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30400322, Kapcsolat: 29466884
 2. Somody Bernadette et al. Alapjogi igények, alapjogi szabályok: az alapjogi ítélkezés egy koncepciója. (2013) Megjelent: Alapjogi bíráskodás - alapjogok az ítélkezésben p. 26
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23612338] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23612338, Kapcsolat: 23697387
 3. Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828848, Kapcsolat: 23697386
 4. Dezső Márta. Constitutional Law in Hungary. (2010) ISBN:9789041133052; 9041133054
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3296202] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3296202, Kapcsolat: 23404215
 5. Gyulavári Tamás. Business and Human Rights in Hungary: International Council on Human Rights Policy Working Paper. (2000)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23404243] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23404243, Kapcsolat: 23404243
Kovács Krisztina. A diszkrimináció-tilalom kiterjesztése az Emberi Jogok Európai Egyezményében. (2000) FUNDAMENTUM 1417-2844 4 4 27-33, 2287019
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2287019]
 1. Zalahegyi Zoltán. Rövid általános áttekintés a diszkrimináció tilalmának jogáról Európában. (2019) KÜLÜGYI MŰHELY 2677-0288 1 1 64-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30938166] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30938166, Kapcsolat: 29466880
 2. Pap András László. A megfigyelés társadalmának proliferációjától az etnikai profilalkotáson át az állami felelősség kiszervezéséig: Alkotmányjogi és rendészettudományi megközelítések az emberi méltóság, a társadalmi biztonság és az adatvédelem értelmezésekor. (2012) ISBN:9789632365947
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2166936] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2166936, Kapcsolat: 23403805
 3. Szathmáry Béla. A jelenlegi magyar jogrendszer áttekintése a vallási esélyegyenlőség, vallási antidiszkrimináció tekintetében: A vallási diszkrimináció jogkövetkezményei. (2009) Megjelent: Vallási sokféleség és a vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása – a magyarországi és a határon túli vallási közösségek tap... pp. 75-101
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[24920039] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24920039, Kapcsolat: 24920039
 4. Szemesi Sándor. A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában. (2009)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23403528] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23403528, Kapcsolat: 23403809
 5. Kaltenbach Jenő et al. Antidiszkriminációs kézikönyv. (2007)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Ismeretterjesztő[23403847] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23403847, Kapcsolat: 23403847
 6. Mike Gyula. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése a nemzetközi dokumentumok és az Alkotmány tükrében, különös tekintettel a nemek közötti diszkriminációra. (2006)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[27674280] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27674280, Kapcsolat: 29466878
 7. Gyulavári Tamás et al. A hátrányos megkülönböztetés felismerése és kezelése a közigazgatásban. (2006)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[20562802] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20562802, Kapcsolat: 29466877
 8. Fábián Ferenc. Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31143271] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31143271, Kapcsolat: 29466883
 9. Kardos Gábor. Üres kagylóhéj?: A szociális jogok nemzetközi jogi védelmének egyes kérdései. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23403818] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23403818, Kapcsolat: 23403818
 10. Krizsán Andrea. The Hungarian Minority Parliamentary Commissioner and the Anti-Discrimination Principle. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31611324] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31611324, Kapcsolat: 29466879
Kovács Krisztina. A hátrányos megkülönböztetés tilalma. (2003) Megjelent: Emberi jogok pp. 363-423, 2287351
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2287351]
 1. Zakariás Kinga. Az emberi méltósághoz való jog: Összehasonlító jogi elemzés a német és a magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26349575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26349575, Kapcsolat: 29461514
 2. Lukács Adrienn. Recent Challenges of Data Protection Law in the European Union, with Special Regard to the Internet. (2016) FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 2063-5540 6 77-91
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3085148] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3085148, Kapcsolat: 29461547
 3. Asztalos Csaba Ferenc. EXCEPTII DE LA INTERZICEREA TRATAMENTULUI DIFERENTIAT - MASURILE AFIRMATIVE. (2015) Pro Patria Lex 1584-3556 15 2 294-309
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31607098] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31607098, Kapcsolat: 29461527
 4. Bednarik Dorka. Emberi jogok a büntetőeljárásban. (2015) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2015 6 48-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24941346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24941346, Kapcsolat: 24943043
 5. Zaccaria Márton Leó. Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2799520] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2799520, Kapcsolat: 24595571
 6. Antali Dániel Gábor. Nyugdíjba vonult az Alkotmány: Az időskorúak és az Alaptörvény. (2013) FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 2063-5540 3 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24595664] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24595664, Kapcsolat: 24595664
 7. Szemesi Sándor. Gondolatok a hátrányos megkülönböztetés tilalma kialakulásáról és fogalmi kérdéseiről. (2012) Megjelent: Dikaiosz logosz. Tanulmányok Kovács István emlékére pp. 375-385
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23403498] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23403498, Kapcsolat: 23403498
 8. Majtényi Balázs. Félreértett jogosultságok.: Bizonytalan helyzetű alapjogok Magyarországon.. (2010) ISBN:9789632362953
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1420859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1420859, Kapcsolat: 23403540
 9. Dezső Márta. Constitutional Law in Hungary. (2010) ISBN:9789041133052; 9041133054
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3296202] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3296202, Kapcsolat: 23403523
 10. Kiss György. Alapjogok kollíziója a munkajogban. (2010) ISBN:9789638910806
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2192393] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2192393, Kapcsolat: 23403499
 11. Szathmáry Béla. A jelenlegi magyar jogrendszer áttekintése a vallási esélyegyenlőség, vallási antidiszkrimináció tekintetében: A vallási diszkrimináció jogkövetkezményei. (2009) Megjelent: Vallási sokféleség és a vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása - magyarországi és a határon túli vallási közösségek tapas... pp. 75-101
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[24920036] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24920036, Kapcsolat: 24920036
 12. Szemesi Sándor. A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában. (2009)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23403528] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23403528, Kapcsolat: 23403528
 13. Boytha György. A gyűlöletbeszéd polgári jogi szankcionálásának alapjogi keretei. (2008) POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ 1585-1168 10 1 10-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24595579] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24595579, Kapcsolat: 24595579
 14. Majtényi Balázs. A nemzetállam új ruhája: Multikulturalizmus Magyarországon. (2007) ISBN:9636930257
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22769999] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22769999, Kapcsolat: 29461549
 15. Szeibert Orsolya. Házasság–házasságon kívüli partnerkapcsolat–család és nemzetközi emberi jogi egyezmények, az Alkotmány és az alkotmánybírósági gyakorlat tükrében. (2006) Megjelent: Alkotmányosság a magánjogban pp. 244-265
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23403534] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23403534, Kapcsolat: 23403534
 16. Mike Gyula. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése a nemzetközi dokumentumok és az Alkotmány tükrében, különös tekintettel a nemek közötti diszkriminációra. (2006)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[27674280] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27674280, Kapcsolat: 29461510
 17. Molnár Péter. Egy könyv a szabadságról. (2004) HOLMI 0865-2864 - 4 ---
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25956233] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25956233, Kapcsolat: 25956233
Kovács Kriszta. „Rugalmasan ítéljük meg a tagállamok mérlegelési jogkörét.”. (2005) FUNDAMENTUM 1417-2844 9 1 30-36, 2287437
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2287437]
 1. Bodnár Eszter. A választójog alapjogi tartalma és korlátai. (2014) ISBN:9789632582177
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2856614] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2856614, Kapcsolat: 24203687
 2. Bodnár Eszter. A választójog alapjogi tartalma és korlátai. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3296821] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3296821, Kapcsolat: 23402231
Tóth Gábor et al. Német alkotmányjogászok felhívása a kínzás tilalmának védelmében. (2005) FUNDAMENTUM 1417-2844 3 98-99, 2387193
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2387193]
 1. Jakab András. Jogállamiság és terrorfenyegetés.Az alkotmány nomativitásának és az életmentő kínzás megengedhetőségének kédése. (2014) Megjelent: A világ mi magunk vagyunk… pp. 240-263
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2786612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2786612, Kapcsolat: 25977175
Kovács Kriszta. Az igazságos kvóta. (2006) FUNDAMENTUM 1417-2844 10 4 5-16, 2287324
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2287324]
 1. Zaccaria Márton Leó. Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2799520] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2799520, Kapcsolat: 24595556
 2. Zaccaria Márton Leó. Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése. (2014) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 - 2 127-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24943040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24943040, Kapcsolat: 24943040
Kovács Kriszta. Think Positive: Preferential Treatment in Hungary. (2008) FUNDAMENTUM 1417-2844 12 5 46-62, 2287322
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2287322]
 1. Zaccaria Márton Leó. Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2799520] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2799520, Kapcsolat: 24595504
 2. Tóth Gábor Attila. “Historicism or Art Nouveau in Constitutional Interpretation?”: A comment on ZoItin Szente's The Interpretive Practice of the Hungarian Constitutional Court-A Critical View. (2013) GERMAN LAW JOURNAL 2071-8322 2071-8322 14 8 1615-1626
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2387052] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2387052, Kapcsolat: 23404135
 3. Korkut Umut. Liberalization Challenges in Hungary: Elitism, Progressivism, and Populism. (2012) ISBN:0230114598; 1137075678; 9781349296095; 9780230114593; 9781137075673
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24191810] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24191810, Kapcsolat: 23404146
 4. Bigo Didier. Europe's 21st Century Challenge: Delivering Liberty. (2010) ISBN:9781409401940
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[21922612] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21922612, Kapcsolat: 23404140
Kovács Kriszta. Alkotmány és kvóta. (2009) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 4 1 5-29, 2287319
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2287319]
 1. Mráz Attila. A női kvóta igazolása a liberális politikai képviseletben. (2014) FUNDAMENTUM 1417-2844 19 4 22-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24920034] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24920034, Kapcsolat: 24920034
Kovács Kriszta. A támogató különbségtétel és az alkotmány. (2009) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 4 2 5-29, 2287311
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2287311]
 1. Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828848, Kapcsolat: 23697381
Kovács Kriszta. Az egyesülési jog. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja. 1-2. köt. pp. 2318-2336, 2287429
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2287429]
 1. Hanneke van et al. Research paper on the legal framework for civil rights protection in national and international context. (2015)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[25956216] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25956216, Kapcsolat: 25956216
 2. Szigeti Tamás. Kommentárkommentár. (2010) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 25 3 235-241
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23403462] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23403462, Kapcsolat: 23403462
 3. Kocsis Miklós et al. A kommentár kommentárja 2. (2010) FUNDAMENTUM 1417-2844 14 2 125-129
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1664529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1664529, Kapcsolat: 23403468
Kriszta Kovács. Fundamental Rights in the Jurisprudence of the Constitutional Court. (2009) Megjelent: Twenty Years of the Hungarian Constitutional Court pp. 41-97, 2387119
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2387119]
 1. Catherine Dupré. La Dignidad de la Persona en la ley Fundamental de Hungría de 2012. (2012) EL CRONISTA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO 1889-0016 27 4-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23402229] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23402229, Kapcsolat: 23402229
 2. Editorial Comment. Hungary’s new constitutional order and “European unity”. (2012) COMMON MARKET LAW REVIEW 0165-0750 1875-8320 49 871-884
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23402230] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23402230, Kapcsolat: 23402230
Tóth Gábor Attila et al. M. úr magánélete: (Az Application by Guardian and others in HM Treasury v Mohammed Jabar Ahmed and others ügy elemzése). (2010) Megjelent: A személyiség burkai. Írások a 60 éves Majtényi László tiszteletére pp. 33-50, 1918309
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1918309]
 1. Somody Bernadette et al. Alapjogi igények, alapjogi szabályok: az alapjogi ítélkezés egy koncepciója. (2013) Megjelent: Alapjogi bíráskodás - alapjogok az ítélkezésben p. 26
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23612338] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23612338, Kapcsolat: 23697372
 2. Koltay András. Magyar és európai médiajog. (2012) ISBN:9789632952222; 9632952227
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2143792] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2143792, Kapcsolat: 23374696
Kovács Kriszta. Az alkotmánybíráskodás jövője. (2011) FUNDAMENTUM 1417-2844 15 4 74-77, 2444410
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2444410]
 1. Tóth Balázs. z érintettség követelménye az alkotmánybírósági panaszeljárásokban. (2015) FUNDAMENTUM 1417-2844 19 4 111-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26067202] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26067202, Kapcsolat: 26067202
 2. Burján Evelin. Deaktivált actio: Az utólagos normakontroll új dimenziói. (2015) KÖZJOGI TŰKÖR 2416-1322 1 1 18-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24909070] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24909070, Kapcsolat: 24909070
 3. Szalbot Balázs. Az alkotmányjogi panasz legújabb kérdései – A közvetlen panasz: A közvetlen panasz. (2013) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 7 2 1-31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24203643] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24203643, Kapcsolat: 24203643
 4. Halmai Gábor. Alkotmányjog – emberi jogok – globalizáció. Az alkotmányos eszmék migrációja.. (2013) ISBN:9789632361932
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2427524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2427524, Kapcsolat: 23404159
 5. Halmai Gábor. A birodalom visszavág. (2013) BESZÉLŐ 0865-4093 - 2
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[23404192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23404192, Kapcsolat: 23404192
 6. Vissy Beatrix. Az individuális alapjogvédelem kilátásai az alkotmánybíráskodásban. (2012) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 2 2 28-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23404196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23404196, Kapcsolat: 23404196
 7. Halmai Gábor. Alkotmányvédelem jogvédelem nélkül?. (2012) FUNDAMENTUM 1417-2844 16 2 104-119
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23697346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23697346, Kapcsolat: 23404187
Kovács Kriszta. Az alkotmánybíráskodás lényeges tartalma. (2011) ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE 2061-5582 2 1 93-100, 2287428
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2287428]
 1. Zsugyó Virág. Az alkotmánymódosítások bírói felülvizsgálata. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30809035] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30809035, Kapcsolat: 29466875
 2. Balogh Éva. A közszereplők bírálatának szabadsága – Kölcsönhatás az Emberi Jogok Európai Bírósága és az alkotmánybíróságok között. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27705319] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27705319, Kapcsolat: 29466873
 3. Szakály Zsuzsa. Az alkotmányjogi panasz elmúlt öt éve. (2015) Megjelent: Jogvédelmi kaleidoszkóp: A jogvédelem elmúlt öt éve (2009-2014) Magyarországon pp. 59-70
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3286749] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3286749, Kapcsolat: 25434033
 4. Csink Lóránt. Mozaikok a hatalommegosztáshoz. (2014) ISBN:9789633081877
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2518005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2518005, Kapcsolat: 24961771
 5. Gárdos-Orosz Fruzsina. Citizen’s rights to constitutional adjudication in Hungary. (2013) Megjelent: The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013 pp. 117-131
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2486158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2486158, Kapcsolat: 24203656
 6. Kovács Ágnes. Alapjogok ütközése a bírósági gyakorlatban. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23402234] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23402234, Kapcsolat: 23402234
Kovács Kriszta. Az Uj Péter-ügy: egy védett vélemény a tokaji borról: a közérdekű kérdést érintő becsületsértési eljárásokban mérlegelendő szempontokról: 23954/10 19 july 2011.. (2011) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 2 4 61-67, 2444274
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2444274]
 1. Koltay András. Magyar és európai médiajog: Második, átdolgozott kiadás. (2015) ISBN:9789632954691; 9789632954684
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2904426] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2904426, Kapcsolat: 25489098
 2. Szomora Zsolt. Az alkotmányos követelmények hivatkozási tipológiája becsületsértési és rágalmazási ügyekben hozott büntetőítéletekben. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 69 10 469-476
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2763959] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2763959, Kapcsolat: 25489126
Kovács Kriszta. Cooperative Decision-making: The Relation between Hungary and Strasbourg. (2011) VIENNA JOURNAL ON INTERNATIONAL CONSTITUTIONAL LAW 2306-3734 1995-5855 5 2 188-199, 2287379
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2287379]
 1. Tóth Gábor Attila. Constituționalismul European: principii, criză și nașterea autoritarismului (European Constitutionalism: Principles, Crisis, and the Rise of Authoritarianism). (2017) Buletinul Cultii Costitutionale a Republicii Moldova 2 1 62-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3266402] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3266402, Kapcsolat: 26637516
 2. Tóth J Zoltán. Az önkényuralmi jelképek használata mint a véleménynyilvánítási szabadság korlátja? (A 4/2013. AB határozat előzményei, indokai és következményei, valamint az új Btk.-szabályozás pozitívumai és fogyatékosságai).: A 4/2013. AB határozat előzményei, indokai és következményei, valamint az új Btk.-szabályozás pozitívumai és fogyatékosságai. (2013) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 14 2 178-196
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2492627] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2492627, Kapcsolat: 24961769
 3. Csink Lóránt. Analysis on certain focal questions related to the elaboration of the new constitution. (2011)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[25956231] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25956231, Kapcsolat: 25956231
 4. Csink Lóránt. Analyse sur les priorités de la réforme constitutionnelle. (2011)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[23402237] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23402237, Kapcsolat: 23402237
Kovács Kriszta et al. Az alkotmánybíráskodás jövője. (2011) FUNDAMENTUM 1417-2844 15 4 71-83, 2287301
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2287301]
 1. Szalbot Balázs. Az alkotmányjogi panasz legújabb kérdései – A közvetlen panasz. (2013) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 7 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23697357] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23697357, Kapcsolat: 23697357
 2. Halmai Gábor. Alkotmányjog, emberi jogok, globalizáció. (2013)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23142612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23142612, Kapcsolat: 23697338
 3. Halmai Gábor. A birodalom visszavág. (2013) BESZÉLŐ 0865-4093 -
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[23697344] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23697344, Kapcsolat: 23697344
 4. Vissy Beatrix. Az individuális alapjogvédelem kilátásai az alkotmánybíráskodásban. (2012) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1 2 28-37
  Folyóiratcikk[23697352] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23697352, Kapcsolat: 23697352
 5. Halmai Gábor. Alkotmányvédelem jogvédelem nélkül?. (2012) FUNDAMENTUM 1417-2844 16 2 104-119
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23697346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23697346, Kapcsolat: 23697346
Kovács Kriszta et al. Hungary's Constitutional Transformation. (2011) EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW REVIEW 1574-0196 1744-5515 7 183-203, 2163949
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2163949]
 1. Biagi Francesco. Three Generations of European Constitutional Courts in Transition to Democracy. (2020)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31603269] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31603269, Kapcsolat: 29456725
 2. Zoethout Carla. Populist Resistance Against the European Liberal Democratic Order Hungary, the UK and Supranational Institutions. (2020) ARCHIV FÜR RECHTS- UND SOZIALPHILOSOPHIE 0001-2343 2363-5614 106 2 155-171
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31477468] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31477468, Kapcsolat: 29217520
 3. Faltas Sherry Assaad. Populist Parties in Power: Influence on Public Policies or convergence with the Mainstream? A Comparative Analysis between the Cases of Hungary and Greece. (2020)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[31601306] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31601306, Kapcsolat: 29456735
 4. Pócza Kálmán et al. Mítosz és valóság. Mennyire korlátozta az Alkotmánybíróság a törvényhozás mozgásterét?. (2020) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 61 1 66-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31330764] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31330764, Kapcsolat: 29456772
 5. Kosař David et al. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law. (2020) ISBN:9780429343933
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31598970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31598970, Kapcsolat: 29456784
 6. Jacobsohn Gary Jeffrey et al. Constitutional Revolution. (2020) ISBN:9780300231021
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31603295] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31603295, Kapcsolat: 29456755
 7. Castillo-Ortiz Pablo. Constitutional Review in the Member States of the EU-28: A Political Analysis of Institutional Choices. (2020) JOURNAL OF LAW AND SOCIETY 0263-323X 1467-6478 47 1 87-120
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31477467] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31477467, Kapcsolat: 29217519
 8. Mészáros Gábor. Carl Schmitt in Hungary: Constitutional Crisis in the Shadow of Covid-19. (2020) MTA LAW WORKING PAPERS 2064-4515 7 17 1-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31309947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31309947, Kapcsolat: 29456771
 9. Kosař David et al. The Twin Challenges to Separation of Powers in Central Europe: Technocratic Governance and Populism. (2019) EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW REVIEW 1574-0196 1744-5515 15 3 427-461
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31140936] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31140936, Kapcsolat: 29417760
 10. Scholtes Julian. The complacency of legality: Constitutionalist vulnerabilities to populist constituent power. (2019) GERMAN LAW JOURNAL 2071-8322 2071-8322 20 3 351-361
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31603322] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31603322, Kapcsolat: 29456782
 11. Groussot Xavier et al. SEGRO and its Aftermath Between Economic Freedoms, Property Rights and the 'Essence of the Rule of Law'. (2019) NORDIC JOURNAL OF EUROPEAN LAW 2003-1785 2 2 69-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31603283] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31603283, Kapcsolat: 29456745
 12. Kazai Viktor Zoltán. Le renforcement du contrôle de la procédure législative. Une stratégie proposée aux coursconstitutionnelles opérant dans un système populiste. (2019) ANNUAIRE INTERNATIONAL DE JUSTICE CONSTITUTIONELLE 0995-3817 2647-8145 1 34 765-781
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31603049] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31603049, Kapcsolat: 29456766
 13. Balogh Éva. Közszereplőkről csak pontosan és szépen?: Elemzés az Emberi Jogok Európai Bírósága és az alkotmánybíróságok közötti kölcsönhatásról. (2019)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31040107] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31040107, Kapcsolat: 29456720
 14. Margulies B.. Falling in with the wrong crowd: linkage in the age of populism. (2019) CANADIAN FOREIGN POLICY 1192-6422 2157-0817 25 1 54-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30754704] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30754704, Kapcsolat: 28493213
 15. Theunis Roux. The Politico-Legal Dynamics of Judicial Review: A Comparative Analysis. (2018)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27639318] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27639318, Kapcsolat: 27639318
 16. Massimo Fichera. The Foundations of the EU as a Polity. (2018) ISBN:9781785363900
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27620300] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27620300, Kapcsolat: 27620300
 17. Enrico Albanesi. Pluralismo costituzionale e procedura d'infrazione dell'Unione europea. (2018)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27639352] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27639352, Kapcsolat: 27639352
 18. Szente Zoltán et al. Judicial deference or political loyalty? The Hungarian Constitutional Court’s role in tackling crisis situations. (2018) Megjelent: New Challenges to Constitutional Adjudication in Europe: A Comparative Perspective pp. 89-110
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3354039] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3354039, Kapcsolat: 27639338
 19. Daniel Gyollai. Hungary-Country Report: Legal and Policy Framework of Migration Governance. (2018)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[27680255] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27680255, Kapcsolat: 27680253
 20. Shevchenko Alexei. From a follower to a trendsetter: Hungary's post-Cold War identity and the West. (2018) COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES 0967-067X 1873-6920 51 1 63-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27571164] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27571164, Kapcsolat: 27537575
2021-04-22 16:21