Fazekas János. A szabályozó hatóságok jogállásának alapkérdéseiről. (2005) Megjelent: Jogi Tanulmányok 2005 pp. 123-154, 1480821
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1480821]
 1. Barta Attila. Közvetlen és közvetett közigazgatás. (2017) Megjelent: Közigazgatás-elmélet pp. 53-78
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3243406] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3243406, Kapcsolat: 28459922
 2. Lapsánszky András et al. A közigazgatás szervezete és szervezeti joga. (2017) ISBN:9786155845178; 9786155845185
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3300562] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3300562, Kapcsolat: 27063598
 3. Forgács Anna. A közigazgatási aktusok bírói felülvizsgálata során alkalmazott perjogi tesztek az Egyesült Államokban. (2015) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 8 4 29-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3030960] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3030960, Kapcsolat: 26050357
 4. Kiss Brigitta. A Gazdasági Versenyhivatal szabályozói jellege a gyógyszerpiacon. (2015) ARSBONI 2064-4655 2015 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25424475] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25424475, Kapcsolat: 25424475
 5. Csink Lóránt. Mozaikok a hatalommegosztáshoz. (2014) ISBN:9789633081877
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2518005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2518005, Kapcsolat: 24909612
 6. Forgács Anna. Az ügynökségek jogalkotási hatásköre az Amerikai Egyesült Államokban. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 69 12 569-578
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2813959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2813959, Kapcsolat: 24390371
 7. Kálmán János. Az európai ügynökségek és a Meroni-doktrína. (2013) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 7 3 57-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23734222] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23734222, Kapcsolat: 23734222
 8. Kálmán János et al. Autonóm struktúrák Magyarország és a Cseh Köztársaság államigazgatásában. (2013) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 6 10 1-8
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2445557] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2445557, Kapcsolat: 24638904
 9. Csink Lóránt et al. Variációk a szabályozásra: Önszabályozás, társszabályozás és szabályozó hatóságok a médiajogban. (2012) ISBN:9789630850223
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2210028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2210028, Kapcsolat: 23716566
 10. Kovács András György. Piacszabályozás és jogorvoslat: a piacszabályozói döntések bírói gyakorlat, különös tekintettel az elektronikus hírközlésre. (2012) ISBN:9789632581675
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2734418] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2734418, Kapcsolat: 23716590
 11. Nagy Marianna. Jogalkotási és jogalkalmazási kérdőjelek a doktori képzésre vonatkozó jogi szabályozásban egy akkreditációs eljárás apropóján. (2010) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 171 1 62-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22052992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22052992, Kapcsolat: 22052992
 12. Hoffman István. Önkormányzati közszolgáltatások szervezése és igazgatása: Az elmélet és a gyakorlat tükrében. (2009) ISBN:9789632840888; 9789639610127
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1377147] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1377147, Kapcsolat: 22052998
 13. Horváth M Tamás. A települési infrastrukturális közszolgáltatások formáinak alakulása.. (2009) Megjelent: „NYAKTAGI” tanulmányok. Kitekintés a közigazgatás működésének jogi, szervezeti és térszerkezeti kereteire. p. 375
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22052963] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22052963, Kapcsolat: 22052963
 14. Kovács András György. Mitől szabályozó egy hatóság?. (2008) VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 1789-9702 2 2 p. 13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22052927] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22052927, Kapcsolat: 22052927
 15. Kovács András. A szabályozó hatóságok eljárásjogának modellje a határozatok jogerőhatásai és végrehajthatósága tükrében. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22053249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22053249, Kapcsolat: 22052918
Fazekas János. Az autonóm jogállású államigazgatási szervek. (2005), 1896204
Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[1896204]
 1. Vincze Attila. Hungary: Regulatory bodies in an illiberal democracy. (2018) Megjelent: Governance and constitutionalism pp. 119-133
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30431656] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30431656, Kapcsolat: 29028280
 2. F. Rozsnyai Krisztina. Hatékony jogvédelem a közigazgatási perben: A magyar közigazgatási perrendtartás európai fejlődési tendenciákhoz illeszkedő kodifikációjának egyes előkérdései. (2018) ISBN:9789633123065
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30636723] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30636723, Kapcsolat: 28132191
 3. Szabó Zsolt. Az autonóm szervek parlamenti ellenőrzéséről. (2015) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 2 1-2 226-239
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25072922] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25072922, Kapcsolat: 25072922
 4. Petrovics Zoltán. Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás: A jogi szabályozás munkacsoport zárótanulmánya. (2014) ISBN:9786155269608
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2700692] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2700692, Kapcsolat: 25424519
 5. György István. Az autonóm szervek személyi állományának közszolgálati jogviszonyáról: ÁROP 2.2.17. Új közszolgálati életpálya. Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya kutatás. (2014) ISBN:9786155269547
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24728753] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24728753, Kapcsolat: 24728753
 6. Balla Zoltán. A rendészet és a közigazgatás tartalmi összehasonlítása. (2014) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 14 4 11-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2781752] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2781752, Kapcsolat: 30139213
 7. Balla Zoltán. Közigazgatás és rendészet. (2013) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 6 12 15-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2491416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2491416, Kapcsolat: 23716526
 8. Kovács András György. Piacszabályozás és jogorvoslat: a piacszabályozói döntések bírói gyakorlat, különös tekintettel az elektronikus hírközlésre. (2012) ISBN:9789632581675
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2734418] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2734418, Kapcsolat: 23716596
 9. Dagmar Reindl. Effektivität Des Vergaberechtlichen Rechtsschutzes in Ungarn.. (2010)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[22053301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22053301, Kapcsolat: 22053301
 10. Kovács András György. Mitől szabályozó egy hatóság?. (2008) VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 1789-9702 2 p. 14
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22053256] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22053256, Kapcsolat: 22053256
 11. Kovács András. A szabályozó hatóságok eljárásjogának modellje a határozatok jogerőhatásai és végrehajthatósága tükrében. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22053249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22053249, Kapcsolat: 22053249
Fazekas János. Államigazgatás: Versenyvizsga középszintű oktatási-képzési segédanyag. (2009), 1480909
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1480909]
 1. Torma András. A közmenedzsment-reformok főbb irányzatairól – magyar szemmel.. (2011) Megjelent: Ratio legis, ratio iuris p. 481
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22052897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22052897, Kapcsolat: 22052897
 2. András Torma. The main tendencies of public management reforms – from a Hungarian point of view.. (2010) CURENTUL JURIDIC 1224-9173 2247-8361 43 - p. 5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22052886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22052886, Kapcsolat: 22052886
 3. Torma András. Adalékok a közmenedzsment-reformok elméleti hátteréhez és főbb irányzataihoz. (2010) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 28 1 p. 335
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22052874] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22052874, Kapcsolat: 22052874
Fazekas János. A 2006. évi közigazgatási szervezeti törvény négy éve a Kormány szervezetalakítási szabadságának szemszögéből. (2010) Megjelent: Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából pp. 225-238, 1480854
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1480854]
 1. Hulkó Gábor. A médiaszabályzó hatóságok jogállásának összehasonlító elemzése, különös tekintettel a cseh, szlovák és lengyel szabályozásra. (2014) Megjelent: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején pp. 273-322
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2904402] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2904402, Kapcsolat: 24259995
 2. Kálmán János et al. Autonóm struktúrák Magyarország és a Cseh Köztársaság államigazgatásában. (2013) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 6 10 1-8
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2445557] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2445557, Kapcsolat: 24088448
 3. Szalai András. Hatékonyság és diszfunkcionalitás a magyar minisztériumi struktúrában. A minisztériumok vezetése az elmúlt húsz évben. (2011) Pro Publico Bono Online 1 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23716508] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23716508, Kapcsolat: 23716508
 4. Szilvásy György. A jogalkotásra vonatkozó magyar jogi szabályozás történeti áttekintése. (2011) Pro Publico Bono Online 1 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23716513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23716513, Kapcsolat: 23716513
Fazekas János. A Kormány szervezetalakítási szabadságának alkotmányos tartalma. (2010) Megjelent: Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére pp. 59-72, 1480823
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1480823]
 1. Lapsánszky András et al. A közigazgatás szervezete és szervezeti joga. (2017) ISBN:9786155845178; 9786155845185
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3300562] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3300562, Kapcsolat: 27063481
Fazekas János. A miniszterelnök jogállásának ellentmondásai egy alkotmánybírósági határozat kapcsán. (2010) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 65 11 583-588, 1480812
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1480812]
 1. Müller György. Magyar kormányzati viszonyok. (2011) ISBN:9789639950597
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1777804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1777804, Kapcsolat: 22052866
Fazekas János. A szerzői jog. (2010) Megjelent: Az építési beruházás folyamata pp. 59-69, 1480834
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1480834]
 1. Nótári Tamás et al. Adalékok az építészeti alkotások szerzői jogi védelméhez.. (2011) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 12 2 p. online
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1831414] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1831414, Kapcsolat: 22052835
Balázs István et al. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata. (2012) ISBN:9789632581828, 2156083
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2156083]
 1. Bencsik András. Önkormányzati pénzügyek veszélyhelyzet idején - újratervezés vagy "csak" kivételes jogrend?. (2021) Megjelent: A járvány hosszútávú hatása a magyar közigazgatásra pp. 237-244
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[32008908] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32008908, Kapcsolat: 30057275
 2. Hulkó Gábor et al. Hungary. (2021) Megjelent: Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia pp. 143-175
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32068694] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32068694, Kapcsolat: 30150172
 3. Gyurita Rita. The instruments of administrative supervision of local governments in Hungary. (2020) Financial Law Review 2299-6834 17 1 24-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31385697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31385697, Kapcsolat: 29081238
 4. Gyurita Rita. The Administrative Supervision. (2020) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 12 2 3-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31921199] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31921199, Kapcsolat: 29912954
 5. Pfeifer-Tóth Tamara et al. Helyi önkormányzás, helyi közszolgálat-fejlesztés, helyi demokrácia. (2020) ISBN:9789634980292
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[30776685] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30776685, Kapcsolat: 29910027
 6. Kukorelli István. Fejezetek a gazdasági alkotmányosság (gazdasági jogalkotás) témaköréből. (2020) ISBN:9789635312344; 9789635312351; 9789635312368
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31375459] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31375459, Kapcsolat: 29097030
 7. Gyurita Erzsébet Rita. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31122998] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31122998, Kapcsolat: 29496176
 8. Ercsey Zsombor et al. A helyi önkormányzatok pénzügyi autonómiájának átalakulása. (2020) GLOSSA IURIDICA 2064-6887 2061-0556 7 1-2 225-237
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31633074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31633074, Kapcsolat: 29754586
 9. Siket Judit. A helyi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon: Az autonómia egyes tárgykörei intézménytörténeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára. (2020) ISBN:9786155411939
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31636005] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31636005, Kapcsolat: 29907537
 10. Siket Judit. The Essence of Local Public Affairs: What can be Considered as Local? Following Contemporary Local Self-Government Changes in Hungary. (2019)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[30940572] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30940572, Kapcsolat: 28460071
 11. Havasi Bianka. Az államháztartás alrendszereinek jogi vizsgálata. (2019) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 12 2 28-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31279702] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31279702, Kapcsolat: 29753123
 12. Somlyódyné Pfeil Edit. A városok szerepe a területi kormányzásban: A közszolgáltatás-szervezéstől a várospolitikáig. (2019) ISBN:9789634982531
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31009376] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31009376, Kapcsolat: 28761554
 13. Bencsik András. A helyi önkormányzatok pénzügyi autonómiájának átalakulása. (2019) Megjelent: Gazdaság és jog pp. 121-132
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30796480] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30796480, Kapcsolat: 28597289
 14. Hain Ferenc. Adalékok az „Érpataki Modell” történetéhez. (2019) ISBN:9786150049977
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30754650] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30754650, Kapcsolat: 28198075
 15. Iván Dániel. Legal Status of Budapest in Particular Regarding Evolution of its Powers and Functions from the Regime Change to 1994. (2018) PRZEGLAD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2082-1212 46 6 377-406
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30620930] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30620930, Kapcsolat: 29110009
 16. Pálfi Edina. A települési adó kivetésének törvényi keretei és tapasztalatai. (2018) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 11 1 16-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30613281] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613281, Kapcsolat: 27248736
 17. Csipkés Margit et al. A helyi önkormányzatok létjogosultsága Magyarországon. (2018) CONTROLLER INFO 2063-9309 1 13-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27377640] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27377640, Kapcsolat: 29061461
 18. Melles Marcell. VIZSGÁZOTT A NÉPSZAVAZÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY: A 2016-OS REFERENDUM TANULSÁGAI. (2017) Megjelent: Tavaszi Szél 2017 Konferencia. Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia pp. 69-69
  Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[27206022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27206022, Kapcsolat: 27206022
 19. Szatmári Andrea. Az adóerő-képesség mint a fejlettség mutatója - az önkormányzati finanszírozás és a területi kiegyenlítés. (2017) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 10 3 56-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3329579] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3329579, Kapcsolat: 26875341
 20. Pálfi Edina. A települési adó kivetésének törvényi keretei és tapasztalatai. (2017) Megjelent: Demokrácia - Piacgazdaság - Hatalommegosztás pp. 193-206
  Könyvrészlet/Műhelytanulmány része (Könyvrészlet)/Tudományos[30613270] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613270, Kapcsolat: 27469234
 21. Siket Judit. A helyi, területi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Történeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3266010] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3266010, Kapcsolat: 26618165
 22. Bencsik András. A helyi önkormányzatok (pénzügyi) autonómiájáról. (2017) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 5 1 56-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3336046] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3336046, Kapcsolat: 27248173
 23. Jakab András et al. Sarkalatos törvények a magyar jogrendben. (2016) Megjelent: A magyar jogrendszer állapota pp. 243-321
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3121356] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3121356, Kapcsolat: 26128371
 24. Brecsok Anna Ágnes. Önkormányzati közoktatás vs. állami köznevelés. (2016) Megjelent: Kötetlen pp. 71-100
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26998910] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26998910, Kapcsolat: 26245507
 25. Pump Judit. A tulajdon és a helyi hulladékos közszolgáltatás. (2016) Megjelent: Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? pp. 131-146
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3095842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3095842, Kapcsolat: 26057427
 26. Jakab András et al. Sarkalatos törvények a magyar jogrendben. (2015) MTA LAW WORKING PAPERS 2064-4515 2 32 2-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2988086] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2988086, Kapcsolat: 25246176
 27. Szilágyi Emese. Cseppben a tenger: Horváth M. Tamás - Bartha Ildikó (szerk.): Gyűrűk és sugarak - Mit nyújt egy magyar város?. (2015) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 8 3 60-63
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2951206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2951206, Kapcsolat: 25084665
 28. Brecsok Ágnes et al. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPVÁLTOZÁSA 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT. (2015) Megjelent: Közjogi átalakulás Magyarországon 2010 és 2015 között pp. 67-78
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24947716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24947716, Kapcsolat: 24947716
 29. Vincze Anna Réka et al. A megyei önkormányzatok szerepének változása a rendszerváltástól napjainkig. (2015) KODIFIKÁCIÓ ÉS KÖZIGAZGATÁS 2063-5826 2015 1 71-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2931759] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2931759, Kapcsolat: 24848889
 30. Gasparics Emese et al. A magyar önkormányzati rendszer gazdasági irányítása és koordinációja: 25. fejezet. (2015) Megjelent: Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás pp. 611-636
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2863768] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2863768, Kapcsolat: 26465007
 31. Balogh-Békési Nóra. A Kúria döntése a fővárosi hajléktalanrendeletről: Hajléktalan személyek közterületi tartózkodásának korlátai, avagy a jogi eszközök korlátai szociális probléma megoldásában. (2015) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 6 1 39-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25207928] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25207928, Kapcsolat: 25207926
 32. Kiss Mónika Dorota. A Fővárosi Törvényszék végzése a német megszállási emlékművel kapcsolatos helyi népszavazási kezdeményezésről: A közvetett és a közvetlen helyi önkormányzati döntéshozatal a helyi közügy tartalmának tükrében. (2015) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 6 1 45-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2785420] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2785420, Kapcsolat: 25207929
 33. Balaskó Angéla. A 2014. évi helyi önkormányzati választások. (2015) SCRIPTURA 2064-7646 2 1 5-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25789775] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25789775, Kapcsolat: 25789775
 34. Barta Attila. Önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok. (2014)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[26658469] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26658469, Kapcsolat: 26658469
 35. Dr. Barabás Zoltán et al. NAGY ÖNKORMÁNYZATI KÉZIKÖNYV. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24300191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24300191, Kapcsolat: 24300191
 36. Balogh Gábor et al. Magyarország helyi önkormányzatai: Egyetemi jegyzet a helyi önkormányzatok I-II. című tantárgy oktatásához. (2014) ISBN:9786155305313
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23880841] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23880841, Kapcsolat: 23880841
 37. Fazekas Marianna. Közigazgatási jog. Általános rész I.: A közigazgatásról általában. Közigazgatási szervezeti jog. Közszolgálati jog. (2014) ISBN:9789633121924
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2555578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2555578, Kapcsolat: 24342625
 38. Rixer Ádám. Introdcution. (2014) Megjelent: HUNGARIAN PUBLIC ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE LAW pp. 33-161
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25966137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25966137, Kapcsolat: 25966137
 39. Adam Rixer. Health Law and Health Administration in Hungary. (2014) ISBN:9786155337666
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2733620] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2733620, Kapcsolat: 24214813
 40. Árva Zsuzsanna. Expreiences of the administrative supervision of local authorities' activities. (2014) STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 1588-7901 15 1 9-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24693518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24693518, Kapcsolat: 24693518
 41. Bárány V Fanny et al. Az önkormányzatok törvényességi felügyelete hazánkban és külföldön. (2014) KODIFIKÁCIÓ ÉS KÖZIGAZGATÁS 2063-5826 3 1 86-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2891992] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2891992, Kapcsolat: 24104415
 42. Csörgits Lajos. Az önkormányzati stratégiai menedzsment és az önkormányzati szervezetfejlesztés. (2014) Megjelent: Fenntartható önkormányzatok Észak- és Nyugat-Dunántúlon pp. 25-35
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24603155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24603155, Kapcsolat: 24603155
 43. Forgács Nóra. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata (Bemutató). (2014) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 7 1 125-127
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23783996] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23783996, Kapcsolat: 23783996
 44. Józsa Zoltán. A helyi önkormányzatok szervezete és működése. (2014)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[2921358] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2921358, Kapcsolat: 25984664
 45. Kiss Mónika Dorota. A falugyűlés a területszervezési eljárásban - gondolatok a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.018/2012/8. sz. határozatával kapcsolatban. (2014) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 7 1 119-122
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2534484] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2534484, Kapcsolat: 24067505
 46. Forgács Nóra. Zárt ülések az önkormányzatok működésében. (2013) JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 1589-3383 15 3 26-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23237245] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23237245, Kapcsolat: 23237245
 47. Árva Zsuzsanna. Önkormányzati anomáliák régen és most Nagy Marianna - Hoffmann István (szerk.): Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata c. kommentár apropóján. (2013) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 6 4 82-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2520824] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2520824, Kapcsolat: 23594873
 48. Maiyalehné Gregóczki Etelka et al. Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás. (2013)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[24286767] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24286767, Kapcsolat: 24286767
 49. Árva Zsuzsanna. Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez. (2013) ISBN:9789632953144
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23476396] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23476396, Kapcsolat: 23476396
 50. Hoffman István. „Forr a világ bús tengere” – Modellek közt hányódva:: a magyar szociális igazgatás rendszerszerű változásai 1986-2013 között. (2013) Megjelent: Új generáció a közigazgatástudományok művelésében: Posztdoktori konferencia. 2013. június 6-7. pp. 157-184
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2405422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2405422, Kapcsolat: 24103794
 51. Papp Olga Katalin. Az átalakuló helyi önkormányzati autonómia védelmi szintje az Alkotmánybíróság újabb gyakorlatában. (2013) Megjelent: „Együtt a biztosabb tudományos karrierért, a jövőtervezésért” pp. 46-52
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2547281] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547281, Kapcsolat: 23655565
 52. Kiss Mónika Dorota. A területszervezési eljárás új szabályai. (2013) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 6 6 18-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2324379] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2324379, Kapcsolat: 23201062
 53. Forgács Anna. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata. (2013) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 68 5 268-272
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2856885] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2856885, Kapcsolat: 23163367
 54. Forgács Nóra. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata: Ismertető. (2013) JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 1589-3383 15 4 21-22
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23330039] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23330039, Kapcsolat: 23330039
 55. Csörgits Lajos. A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása: A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2520348] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2520348, Kapcsolat: 23329551
 56. Rixer Ádám. A köz természete.: Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban.. (2013) ISBN:9786155337321
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2448773] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2448773, Kapcsolat: 23540308
 57. Rixer Ádám. Features of the Hungarian legal system after 2010. (2012) ISBN:9786155107825
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2153954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2153954, Kapcsolat: 24255472
Fazekas János. A Kormány szervezetalakítási szabadsága: Keretek és korlátok. (2012), 2114600
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2114600]
 1. F. Rozsnyai Krisztina. Hatékony jogvédelem a közigazgatási perben: A magyar közigazgatási perrendtartás európai fejlődési tendenciákhoz illeszkedő kodifikációjának egyes előkérdései. (2018) ISBN:9789633123065
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30636723] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30636723, Kapcsolat: 28132195
 2. Barta Attila. IV. fejezet Közvetlen és közvetett közigazgatás. (2017) Megjelent: Közigazgatás-elmélet pp. 57-78
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26790249] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26790249, Kapcsolat: 28459921
 3. Hoffman István. Az átruházott államigazgatási feladat- és hatáskörök szabályozása Magyarországon - nemzetközi kitekintéssel. (2013) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 6 2 19-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2361408] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2361408, Kapcsolat: 26050358
 4. F. Rozsnyai Krisztina. Hatásköri szabályok a közigazgatási perekben. (2012) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 67 10 384-397
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2102900] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2102900, Kapcsolat: 22691464
 5. Kovács András et al. Alternatív piacszabályozási eszközök: A hatósági szerződések, valamint az ön- és társszabályozás térnyerése. (2012) INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 1786-0776 2012 3 123-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26050364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26050364, Kapcsolat: 26050364
Fazekas János. A Kormány szervezetalakítási szabadságának alkotmányos szabályozása. (2013) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 6 5 25-36, 2339708
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2339708]
 1. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. A végrehajtó hatalom. (2018) Megjelent: Alkotmányos tanok I. p. 134
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[30325282] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30325282, Kapcsolat: 27744897
Fazekas János et al. Joghatóság, hatáskör, illetékesség. (2013) Megjelent: Nagykommentár a közigazgatási eljárási törvényhez pp. 127-215, 2340895
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2340895]
 1. F. Rozsnyai Krisztina. Hatékony jogvédelem a közigazgatási perben: A magyar közigazgatási perrendtartás európai fejlődési tendenciákhoz illeszkedő kodifikációjának egyes előkérdései. (2018) ISBN:9789633123065
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30636723] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30636723, Kapcsolat: 28132201
2021-07-28 11:53