Vajda Károly. Játék vagy játszma: Heidegger: Bevezetés a metafizikába ‒ észrevételek a magyar fordításhoz. (1996) PANNONHALMI SZEMLE 1216-9188 1996 1 127-131, 2093909
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2093909]
 1. Bognár József. Az antik filozófiára vonatkozó magyar nyelvű irodalom bibliográfiája. (2009)
  Segédlet (Egyéb) | Tudományos[21136959] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21136959, Kapcsolat: 22650756
Vajda Károly. Tudományos hagyomány, hagyományos tudomány. (1997) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 23 2 136-163, 2093922
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2093922]
 1. Kovács Imre. A kissebbségi író mint antropológus. (2003) ÁRGUS: KULTURÁLIS, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0865-6827 2003 12 98-104
  Folyóiratcikk[22661301] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22661301, Kapcsolat: 22661301
 2. Kulcsár-Szabó Zoltán. Kritikus tudomány(kritika)?: Megjegyzések Vajda Károly Tudományos hagyomány, hagyományos tudomány című dolgozatához. (1997) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 23 2 163-166
  Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk) | Tudományos[1613811] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1613811, Kapcsolat: 22760228
Vajda Károly. "Az illatot aromává változtatni": A műfordítás hermeneutikai távlatairól. (1998) Megjelent: A fordítás és intertextualitás alakzatai pp. 59-83, 2093926
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2093926]
 1. Polgár Anikó. „Fordítva hulló hó”: Tõzsér Árpád–Vladimír Holan: Éjszaka Hamlettel. (2003) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 11 2 105-111
  Folyóiratcikk[22650763] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22650763, Kapcsolat: 22650763
 2. Horváth Kornélia. Tűhegyen: Versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből. (1999) ISBN:9639128430
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23605738] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23605738, Kapcsolat: 23206755
Vajda Károly. Ontikus kritika és ontológiai krízis. (1999) HOLMI 0865-2864 11 7 792-801, 2093927
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2093927]
 1. Kecskeméti Gábor. A kora újkori magyarországi prédikációirodalom kutatásának eredményei és jövőbeni irányai. (2013) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 52 3-4 12-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2798732] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2798732, Kapcsolat: 26077017
 2. Fehér M István. Hermeneutika és filológia – pietizmus és felvilágosodás: A humántudományok diskurzusának összefüggései egy esettanulmány tükrében. (2004) Megjelent: Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet pp. 368-447
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1055725] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1055725, Kapcsolat: 23420696
 3. Fehér M. Hermeneutika és filológia: Pietizmus és felvilágosodás. (2004) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 108 56-109
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22650077] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22650077, Kapcsolat: 22650077
 4. Kecskeméti Gábor. Recepció, szövegaktus és kommunikáció a régi magyar irodalomtörténetben: Kontextusok és intenciók. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 6 703-728
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[216493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 216493, Kapcsolat: 22650069
 5. Kulcsár-Szabó Zoltán. Bosszú és filológia. (1999) HOLMI 0865-2864 11 7 943-948
  Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk) | Tudományos[1614463] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1614463, Kapcsolat: 22661323
 6. Kisbali László. A filológia bosszúja II. Gadamer esete a pietista hermeneutikával még egyszer. (1999) HOLMI 0865-2864 11 7 920-943
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24299733] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24299733, Kapcsolat: 22661306
Vajda Károly. A bibliai és a rabbinikus hermeneutikai hagyomány metszéspontjában: A jánosi vándorperikópa [Jn 8:1‒12] egy lehetséges rabbinikus értelmezéséről. (2000) Megjelent: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai pp. 438-473, 2093911
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2093911]
 1. Bogárdi Szabó István. Megjegyzések Vajda Károly dolgozatához. (2000) Megjelent: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai pp. 474-479
  Recenzió/kritika (Könyvrészlet) | Tudományos[30595969] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30595969, Kapcsolat: 28074791
Vajda Károly. Gondolatok "A ló meghal, a madarak kirepülnek" krononómiai értelmezendőségéről. (2000) Megjelent: Tanulmányok Kassák Lajosról pp. 135-146, 2093928
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2093928]
 1. Kappanyos András. Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek (1922). (2012) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 38 2 142-157
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2126007] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2126007, Kapcsolat: 22661332
 2. Kappanyos András. Tánc az élen: Ötletek az avantgárdról. (2008) ISBN:9789635067381
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1506707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1506707, Kapcsolat: 23420695
 3. Kékesi Zoltán et al. Magyar avantgárd: 1921: Megjelenik a Világanyám. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történtei pp. 25-36
  Könyvrészlet[22661335] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22661335, Kapcsolat: 22661335
 4. Kálmán C. György. Kassák-Újraolvasó. (2001) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 27 2-3 326-328
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30577609] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30577609, Kapcsolat: 28049734
Vajda Károly. Vers, ima, közelítő beszéd. (2003) PANNONHALMI SZEMLE 1216-9188 2003 1 78-95, 2839529
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2839529]
 1. Kovács Krisztina. A Tenebrae meridiánja Paul Celan költészetében. (2015) VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 1786-4062 11 3-4 21-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3065824] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3065824, Kapcsolat: 25983257
 2. Szűcs Teri. A felejtés története: A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben. (2011) ISBN:9788081015007
  Könyv[22029419] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22029419, Kapcsolat: 24511460
 3. Szűcs Teri. A művészet „blaszfém” nyelve és a teológia lehetőségei – Paul Celan: Teneabrae. (2008) PANNONHALMI SZEMLE 1216-9188 16 3 106-123
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24064796] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24064796, Kapcsolat: 24511438
Vajda Károly. Vers, ima, közelítő beszéd. Értelmezési kísér Celan Tenebrae című verséhez. (2003) Megjelent: Antropológia és irodalom pp. 100-116, 2093941
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2093941]
 1. Kántás Balázs. Vita a néma Istennel: A zsidó identitás ellentmondásai, Isten jelenléte és hiánya, illetve a megváltás lehetősége vagy lehetetlensége Paul Celan költészetében. (2022) ISBN:9786156250292
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32576353] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32576353, Kapcsolat: 30978626
 2. Kántás Balázs. A megolvadt nyelvrács: Paul Celan költészete és líraesztétikája. (2021) ISBN:9786156250216
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32015798] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32015798, Kapcsolat: 31345809
 3. Kántás Balázs. A megmaradt írás: Összegyűjtött irodalmi, történelmi és művészetelméleti tanulmányok. (2021) ISBN:9786156250223
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[32060434] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32060434, Kapcsolat: 30908342
 4. Kántás Balázs. Holokauszt traumája mint esztétikumképző tényező Paul Celan költészetében. (2016) HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 3 5 1-10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25983237] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25983237, Kapcsolat: 25983237
 5. Kántás Balázs. „Vannak még dalok túl az emberen”: Írások Paul Celan költészetéről, líraesztétikájáról és recepciójáról. (2015) ISBN:9789632634708
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2936105] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2936105, Kapcsolat: 27161485
 6. Kántás Balázs. Hamuból poézis: A Holokauszt traumája Paul Celan költészetében. (2013) ISBN:9786155366000
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2270302] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2270302, Kapcsolat: 24673039
 7. Szűcs Terézia. A TANÚSÁG POÉTIKAI, ESZTÉTIKAI, ETIKAI ÉS TEOLÓGIAI KÉRDÉSEI A MAGYAR HOLOKAUSZTIRODALOMBAN: Szöveg és emlékezet a kortárs- és utódnemzedékek mőveiben, Pilinszky Jánostól Borbély Szilárdig. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22650409] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22650409, Kapcsolat: 22650409
 8. Kiss Noémi. Határhelyzetek: Paul Celan költészete és magyar recepciója. (2003) ISBN:9637966927
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1528847] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1528847, Kapcsolat: 22650451
Vajda Károly. Mythoepisches Sprechen in Celans Tenebrae. (2004) Megjelent: Spielarten der Sprache pp. 225-261, 2093945
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2093945]
 1. Lőrincz Csongor. Gedicht, Gebet, Performativität. (2007) Megjelent: Intermedialität pp. 242-243
  Könyvrészlet[22650002] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22650002, Kapcsolat: 22650002
 2. Lőrincz Csongor. A költészet konstellációi: Adalékok a modern líra történetéhez és elméletéhez. (2007) ISBN:9789639605527
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2769701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769701, Kapcsolat: 24537739
Vajda Károly. Reflexiók Nietzsche igazságkoncepcióira. (2004) ÉLETÜNK 0133-4751 42 7-8 687-701, 2093947
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2093947]
 1. Kákonyi Péter. Az engadini remete nyomában. (2004)
  Egyéb[22650752] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22650752, Kapcsolat: 22650752
Vajda Károly. Mythoepisches Sprechen in Celans Tenebrae. (2005) PLURALE. ZEITSCHRIFT FÜR DENKVERSIONEN 1618-9205 2005 4 225-249, 3352108
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3352108]
 1. Marcell Mártonffy. Die Fremdheit des Gedichts und sein „versteinerter Segen”: Ein Gespräch zwischen Derrida und Gadamer in Celans Gegenwart. (2018) Megjelent: Grenzüberschreibungen pp. 231-246
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3429142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3429142, Kapcsolat: 27465304
Vajda Károly. Mythoepisches Sprechen in Celans Tenebrae.. (2005) PLURALE. ZEITSCHRIFT FÜR DENKVERSIONEN 1618-9205 4 1 225-251, 30633076
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30633076]
 1. Mártonffy Marcell. Die Fremdheit des Gedichts und sein „versteinerter Segen”. Ein Gespräch zwischen Derrida und Gadamer in Celans Gegenwart. (2018) Megjelent: Grenzüberschreibungen. Identität, Migration und Interkulturalität in den Literaturen Mitteleuropas pp. 229-244
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30322113] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30322113, Kapcsolat: 28114508
Vajda Károly. A keresztény-zsidó testvériség amfibóliái Bobrowskinál. (2008) Megjelent: XI. Apáczai Napok 2007 - Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmányok pp. 128-137, 2093949
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2093949]
 1. Márton Károly. Nyelvek és kultúrák dialógusa. (2009) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 15 3 86-90
  Folyóiratcikk[22650909] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22650909, Kapcsolat: 22650909
Vajda Károly. A Tóra, a Biblia, a Talmud és a zsidóság viszonya. (2008) DEBRECENI DISPUTA 1785-5152 2008 11 18-23, 2093950
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2093950]
 1. Jánossy Lajos. Lapot kérek - január. (2009) LITERA.HU
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[22650387] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22650387, Kapcsolat: 22650387
Vajda Károly. Az isteni kinyilatkoztatás problémája a hászkálát követő zsidó vallásbölcseletben. (2010) Megjelent: A te könyvedbe mind ezek béirattattak pp. 327-336, 2093954
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2093954]
 1. Riszovannij Mihály. Zu einigen Fragen der Identität und Interkulturalität in den "Kulturbildern" von Rabbiner Armin Schnitzer. (2018) Megjelent: Grenzüberschreibungen pp. 117-136
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30323286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30323286, Kapcsolat: 27458793
 2. Riszovannij Mihály. Schnitzer Ármin és Pap Gábor barátsága Schnitzer emlékiratainak tükrében. (2017) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 19 3 107-118
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3278192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3278192, Kapcsolat: 27161480
 3. Bíró Tamás. Szeminárium és bibliakritika: Elzász Bernát és a Rabbiképző Teológiai Egylete az Egyenlőség hasábjain. (2013) Megjelent: Papírhíd pp. 211-258
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23419966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23419966, Kapcsolat: 23419966
Vajda Károly. Sinn, Deutung, Paradigma: Schriften zu Trakl, Kafka, Musil, Celan, Ottlik, Turczi und der Literaturtheorie. (2010) ISBN:9783640805433, 1471231
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1471231]
 1. Marcell Mártonffy. Die Fremdheit des Gedichts und sein „versteinerter Segen”: Ein Gespräch zwischen Derrida und Gadamer in Celans Gegenwart. (2018) Megjelent: Grenzüberschreibungen pp. 231-246
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3429142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3429142, Kapcsolat: 27465306
Vajda Károly. A judaizmus eredeti kérdéseinek hermeneutikai rekonstruálhatósága az evangéliumok fényében. (2011) Megjelent: Vízió és valóság pp. 147-156, 2093890
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2093890]
 1. Török Csaba. Vízió és valóság. (2013) TEOLÓGIA 0133-1779 47 1-2 113-114
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30578023] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30578023, Kapcsolat: 28050557
Vajda Károly. Kétségek és kettősségek: Az irodalom lételméleti és hermeneutikai kérdései. (2011) ISBN:9789637280191, 2093873
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2093873]
 1. Kulcsár-Szabó Zoltán. "Irodalomontológia" hermeneutika és teológia között: Vajda Károly: Kétségek és kettősségek. (2013) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 64 4 120-125
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23078007] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23078007, Kapcsolat: 23078006
Vajda Károly. Életszerűség és véletlenszerűség. (2012) Megjelent: Az irodalmi esemény fakticitása pp. 182-192, 2143715
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2143715]
 1. Réti Zsófia. Az elmondhatóság határai. (2013) VÖRÖS POSTAKOCSI: MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI FOLYÓIRAT 1789-4697 6 július 134-136
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3035329] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3035329, Kapcsolat: 28049950
Vajda Károly. Líra, liturgia, literalitás Turczi István költészetében: Az ima indiszponibilitásának ontológiai jelentősége. (2012) Megjelent: Tények melankóliája pp. 87-111, 2094850
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2094850]
 1. Kántás Balázs. Nincs cím. (2018) KÉPÍRÁS 2018 7
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27649476] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27649476, Kapcsolat: 27649476
 2. Kántás Balázs. Ember az ürességben, üresség az emberben: Kapcsolódó tanulmány Turczi István Üresség – Elégia a másnapért, hajnaltól hajnalig, négy tételben című hosszúverséhez. (2018) VÁR UCCA MŰHELY 1586-7838 2 65-81
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3390898] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3390898, Kapcsolat: 28503217
Vajda Károly. Prolegomena zur Literaturontologie. (2012) ISBN:9783631636992, 2093865
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2093865]
 1. Mártonffy Marcell. Karl Vajda: Kurze Literaturgeschichte 1880-1945. (2016) ERUDITIO - EDUCATIO 1336-8893 2016 1 110-111
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25953084] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25953084, Kapcsolat: 25953103
 2. Kulcsár-Szabó Zoltán. "Irodalomontológia" hermeneutika és teológia között: Vajda Károly: Kétségek és kettősségek. (2013) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 64 4 120-125
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23078007] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23078007, Kapcsolat: 23078007
Vajda Károly. A zsidóság tudományának zunzi koncepciója a fiatal Scheiber Sándor írásértelmezésében. (2013) Megjelent: Papírhíd az egyetemes kultúra szolgálatában pp. 259-273, 2447742
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2447742]
 1. Riszovannij Mihály. Zu einigen Fragen der Identität und Interkulturalität in den "Kulturbildern" von Rabbiner Armin Schnitzer. (2018) Megjelent: Grenzüberschreibungen pp. 117-136
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30323286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30323286, Kapcsolat: 27458810
 2. Riszovannij Mihály. Schnitzer Ármin és Pap Gábor barátsága Schnitzer emlékiratainak tükrében. (2017) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 19 3 107-118
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3278192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3278192, Kapcsolat: 27161481
Vajda Károly. Das ungewisse Etwas: Das literarische Kunstwerk und seine Überwindung nach Heidegger. (2014) ISBN:9783830080626, 2765313
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2765313]
 1. Hárs Endre. Buchgeschichten: Miszellen zu einer Freundschaft. (2018) Megjelent: »IM ÜBERSETZEN LEBEN« pp. 77-87
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27465301] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27465301, Kapcsolat: 27465301
 2. Menyhért Anna. The Acknowledgement of Helplessness: The Helplessness of Acknowledgement, Imre Kertész: Fatelessness. (2017) HUNGARIAN STUDIES REVIEW 0713-8083 1705-8422 44 1-2 105-134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27649401] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27649401, Kapcsolat: 27649401
 3. Mártonffy Marcell. Karl Vajda: Kurze Literaturgeschichte 1880-1945. (2016) ERUDITIO - EDUCATIO 1336-8893 2016 1 110-111
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25953084] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25953084, Kapcsolat: 25953090
Vajda Károly. Diesseits, Jenseits, Abseits: Zur Apokalyptik des Expressionismus. (2014) JAHRBUCH DER UNGARISCHEN GERMANISTIK 1217-0216 2013 2013 109-129, 2776214
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2776214]
 1. Mártonffy Marcell. Karl Vajda: Kurze Literaturgeschichte 1880-1945. (2016) ERUDITIO - EDUCATIO 1336-8893 11 1 110-111
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26075037] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26075037, Kapcsolat: 26075037
Vajda Károly. Esemény, átlényegülés és az elbeszélés performanciája. (2014) Megjelent: A forradalom ígérete? pp. 305-317, 2753465
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2753465]
 1. Kondor Péter János. Nyugtalanító esemény : Problémafelvetés az esemény vizsgálatának lehetőségét illetően. (2017) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 43 4 344-357
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3324065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3324065, Kapcsolat: 28835855
Vajda Károly. Identitäts- und Wissenschaftskonzept des konservativen Judentums im Ungarn der späten Donaumonarchie erläutert am Beispiel von Wilhelm Bacher. (2014) DONAU-INSTITUT WORKING PAPERS SERIE 2063-8191 2014 35 4-28, 2558461
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2558461]
 1. Riszovannij Mihály. Zu einigen Fragen der Identität und Interkulturalität in den "Kulturbildern" von Rabbiner Armin Schnitzer. (2018) Megjelent: Grenzüberschreibungen pp. 117-136
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30323286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30323286, Kapcsolat: 27458805
 2. Riszovannij Mihály. Schnitzer Ármin és Pap Gábor barátsága Schnitzer emlékiratainak tükrében. (2017) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 19 3 107-118
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3278192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3278192, Kapcsolat: 27161482
Vajda Károly. Traumata auf gut Deutsch. (2017) Megjelent: Deutsch in Mittel-, Ost- und Südeuropa pp. 679-693, 3222028
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3222028]
 1. Pabis Eszter. MIgration erzählen. Studien zur "Chamisso-Literatur" deutsch-ungarischer Autorinnen der Gegenwart. (2020) ISBN:9783847110644
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30885214] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30885214, Kapcsolat: 28503115
Vajda Károly. Im Niemandsland zwischen philosophischer und theologischer Hermeneutik: Deutungslehre und Übersetzungswissenschaft bei Fritz Paepcke. (2018) Megjelent: Im Übersetzen leben : Der Professor des Convivium am Eötvös-Collegium : Gedenkschrift mit Beiträgen der internationalen Gedenkt... pp. 49-58, 3396781
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3396781]
 1. Agnetta Marco. Rezension zu: HORVÁTH, Géza / SÁRA, Balázs [Hrsg.] (2018): „Im Übersetzen leben“. Der Professor des Convivium am Eötvös-Collegium. Gedenkschrift mit Beiträgen der internationalen Gedenktagung zum 100. Geburtstag von Fritz Paepcke am 5.–8. Juni 2016. (2021) Yearbook of Translational Hermeneutics 2748-8160 1 1 350-356
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[32469783] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32469783, Kapcsolat: 30907093
2022-09-27 17:03