Tattay Szilárd. Az érzelmi-radikális politikus: Kemény Zsigmond, Asbóth János és Szekfű Gyula Kossuth-képe. (2004) Megjelent: A bűnbaktól a realista lényeglátóig pp. 11-40, 1613879
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1613879]
 1. Csunderlik Péter. Hallgatták ájtatosan Jászi kirohanásait: Szekfű Gyula Galilei Kör-képe. (2014) STUDIA VINCENTIANA 2064-6569 1 85-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26273321] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26273321, Kapcsolat: 26273321
 2. Bodnár-Király Tibor. Adalélok A politikai gondolkodás története Magyarországon I-II. Szekfű-oltványaihoz. (2012) SZÁZADVÉG 0237-5206 17 64 24-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2803416] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2803416, Kapcsolat: 26273308
 3. Mórocz Gábor. A bolyongás is „rendszer”: Egzisztenciális problémák Asbóth János regényében és értekező prózájában. (2012) IRODALOMISMERET ONLINE 2063-0719 2063-0719 4 120-150
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26273323] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26273323, Kapcsolat: 26273323
 4. Dénes IZ. Reinterpreting a 'founding father': Kossuth images and their contexts, 1848-2009. (2010) EAST CENTRAL EUROPE / L'EUROPE DU CENTRE EST 0094-3037 1876-3308 37 1 90-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2548309] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2548309, Kapcsolat: 26780620
 5. Gángó Gábor. Eötvös József uralkodó eszméi: Kontextus és kritika. (2006) ISBN:9634463606
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[187183] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 187183, Kapcsolat: 26780412
 6. Miskolczy Ambrus. A Kossuth-ábrázolás technikái Szubjektív historiográfiai széljegyzetek: "A bűnbaktól a realista lényeglátóig" című gyűjteményes munka kapcsán. (2005) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 6 21-22 124-160
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1059478] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1059478, Kapcsolat: 26273295
Tattay Szilárd. Are Legal Semiotics and Natural Law Irreconcilable?. (2005) Megjelent: La notion de justice aujourd’hui pp. 98-107, 1613878
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1613878]
 1. Paksy Máté et al. 20th-century Natural Law Theory in Hungary. (2016) Megjelent: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World, Tome 1: Language Areas, Tome 2: Main Orientations and Topics pp. 1219-1225
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3116302] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3116302, Kapcsolat: 26273139
 2. Varga Csaba. Contemporary Legal Philosophising: Schmitt, Kelsen, Lukács, Hart, & Law and Literature, with Marxism’s Dark Legacy in Central Europe (On Teaching Legal Philosophy in Appendix). (2013) ISBN:9789632770369
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2417051] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2417051, Kapcsolat: 26273210
 3. Paksy Máté et al. Ideas of Natural Law in Hungary, Past and Present. (2010) JURA 1218-0793 16 2 155-163
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26273105] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26273105, Kapcsolat: 26273105
Tattay Szilárd. Natural Law and Natural Rights in Ockham’s Legal Philosophy. (2005) Megjelent: Ius unum, lex multiplex. Liber Amicorum: Studia Z. Péteri dedicata pp. 539-556, 1613876
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1613876]
 1. Paksy Máté et al. 20th-century Natural Law Theory in Hungary. (2016) Megjelent: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World, Tome 1: Language Areas, Tome 2: Main Orientations and Topics pp. 1219-1225
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3116302] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3116302, Kapcsolat: 26273163
 2. Varga Csaba. Contemporary Legal Philosophising: Schmitt, Kelsen, Lukács, Hart, & Law and Literature, with Marxism’s Dark Legacy in Central Europe (On Teaching Legal Philosophy in Appendix). (2013) ISBN:9789632770369
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2417051] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2417051, Kapcsolat: 26273196
 3. Paksy Máté et al. Ideas of Natural Law in Hungary, Past and Present. (2010) JURA 1218-0793 16 2 155-163
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26273097] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26273097, Kapcsolat: 26273097
Tattay Szilárd. Legal Semiotics and Natural Law: Are They Irreconcilable?. (2006) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 7 2, 1613891
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1613891]
 1. Takács Péter et al. Kontinuitás és diszkontinuitás a magyar jogbölcseletben. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 - 2005 pp. 1155-1165
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1538156] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1538156, Kapcsolat: 26273227
 2. Takács Péter et al. Continuity and discontinuity in Hungarian legal philosophy. (2007) Megjelent: The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005 pp. 655-665
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1831608] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1831608, Kapcsolat: 26273223
Cserne Péter. Theatrum Legale Mundi: symbola Cs. Varga oblata. (2007) ISBN:9633617892, 1457285
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1457285]
 1. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1769403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 22499173
 2. Aurélien Dupend. Mélanges de philosophie du droit en l’honneur du Professeur Csaba Varga, Académie hongroise des Sciences, Budapest. (2008) BIBLIOTHÉQUE DE PHILOSOPHIE COMPARÉE: PHILOSOPHIE DU DROIT 0298-2803 6 2-4
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25531022] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25531022, Kapcsolat: 22532666
Tattay Szilárd. A rózsa neve: Ockham: Nominalizmus és természetjog Eco regényében. (2007) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 3 2 111-118, 1613883
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1613883]
 1. Takács Péter. A rózsa neve: Magyar Köztársaság: Az államok nevéről és a magyar állam átnevezéséről. (2015) ISBN:9789636935986
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2969946] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2969946, Kapcsolat: 26780515
 2. Egedy Gergely. Konzervatív gondolkodás és politika az Egyesült Államokban: John Adamstől Russell Kirkig. (2014) ISBN:9786155164156
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2754092] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2754092, Kapcsolat: 26780517
 3. H Szilágyi István. Law and Literature in Hungary – An Introduction. (2012) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 53 1 1-6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1997949] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1997949, Kapcsolat: 26781985
 4. H Szilágyi. Jog és irodalom Magyarországon. (2012) Megjelent: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dok.] pp. 1-6
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2209857] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2209857, Kapcsolat: 26782002
Tattay Szilárd. Demokrácia és/vagy képviselet: A „képviseleti demokrácia” Hans Kelsen és Carl Schmitt államelméletében. (2007) Megjelent: Hans Kelsen jogtudománya pp. 367-382, 1613875
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1613875]
 1. Pongrácz Alex. A parlamentarizmus válsága Carl Schmitt és Hans Kelsen interpretációjában. (2016) ÁLLAMTUDOMÁNYI MŰHELYTANULMÁNYOK (ON-LINE 2016-TÓL) 2498-5627 2016 13 1-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3082377] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3082377, Kapcsolat: 26273269
 2. Szalai András. A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2892233] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2892233, Kapcsolat: 26780626
 3. Szalai András. Manipuláció vagy korrekció? A népszavazás, mint a parlamentáris kormányzat ellensúlya. (2013) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 2013 3 125-143
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2572047] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2572047, Kapcsolat: 26272889
 4. Pongrácz Alex. Az állami beavatkozás és a társaságok szabályozása a Franco-diktatúrában. (2012) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 2 1 4-8
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26273259] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26273259, Kapcsolat: 26273259
 5. Sólyom Péter. Kelsen-kalauz: Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hans Kelsen jogtudománya. (2008) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 20 3 249-254
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26780508] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26780508, Kapcsolat: 26780508
 6. Ádám Antal. Hans Kelsen tiszta jogtanáról. (2008) JURA 1218-0793 14 1 7-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26780502] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26780502, Kapcsolat: 26780502
Tattay Szilárd. Ius and Dominium in Thomas Aquinas. (2007) Megjelent: Theatrum Legale Mundi pp. 539-551, 1613874
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1613874]
 1. Paksy Máté et al. Ideas of Natural Law in Hungary, Past and Present. (2010) JURA 1218-0793 16 2 155-163
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26273094] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26273094, Kapcsolat: 26273094
Tattay Szilárd. The Subjective Concept of Right in Francisco Suárez. (2011) Megjelent: Legal and Political Theory in the Post-National Age pp. 7-17, 1613865
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1613865]
 1. Gajduschek György. Péter Cserne - Miklós Könczöl (eds.): Legal and Political Theory in the Post-National Age. Selected papers presented at the Second Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theorists (Budapest, 21-22 May 2010). Peter Lang, Frankfurt am Main, 2011. 196 o.. (2012) JOGI IRÁNYTŰ 2063-8841 2 31-32
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26782050] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26782050, Kapcsolat: 26782050
Tattay Szilárd. Are There any Natural Rights in Aquinas?. (2012) Megjelent: Jurisprudence and Political Philosophy int he 21st Century. Reassessing Legacies pp. 11-22, 2047763
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2047763]
 1. Oliver W. Politische Theorie und Rechtsphilosophie: Chance auf Verbindung wenig genutzt. (2015) ZEITSCHRIFT FUR PARLAMENTSFRAGEN 0340-1758 46 1 217-219
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26780641] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26780641, Kapcsolat: 26780641
Tattay Szilárd. Reason, Will, Freedom: Natural Law and Natural Rights in Later Scholastic Thought. (2012), 3254293
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3254293]
 1. Simon Eultgen. Warum ist das natürliche Gesetz verbindlich?: Suárez' gescheiterter Versuch einer via media. (2017) Megjelent: Die Naturrechtslehre des Francisco Suárez pp. 63-90
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26780653] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26780653, Kapcsolat: 26780653
 2. Sinkwan Cheng. Confucius, Aristotle, and a New “Right” to Connect China to Europe: What Concepts of “Self” and “Right” We Might Have without the Christian Notion of Original Sin?. (2017) Megjelent: Self or No-Self? The Debate about Selflessness and the Sense of Self pp. 269-299
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30647777] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30647777, Kapcsolat: 28131810
 3. Matthew Hale. Of the Law of Nature: Edited by David S. Sytsma. (2015) ISBN:9781942503170
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[31207163] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31207163, Kapcsolat: 28842384
 4. Turgonyi Zoltán. Módszertani ateizmus és dezantropocentrizmus: Előzetes megjegyzések egy majdan kidolgozandó természetjog-elmélethez. (2015) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 11 1 145-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3003338] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3003338, Kapcsolat: 26780640
 5. David S. Sir Matthew Hale (1609–1676) and Natural Law in the Seventeenth Century. (2014) JOURNAL OF MARKETS AND MORALITY 1944-7841 1098-1217 17 1 205-256
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26780636] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26780636, Kapcsolat: 26780636
Tattay Szilárd. Lehetséges-e a személy jogait a tulajdon fogalmára alapozni?: A 'dominium', a 'tulajdon' és az 'önmagunk feletti tulajdon' fogalmainak történeti elemzése. (2014) Megjelent: Quaerendo et Creando pp. 623-643, 2712188
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2712188]
 1. Ujhelyi Dávid. A szerzői jog célja és emberképe a szellemi alkotásokat megalapozó elméletek tükrében. (2014) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 9 5 34-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26273329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26273329, Kapcsolat: 26273329
Tattay Szilárd. The Common Good and Individual Rights. (2014) Megjelent: Law, Politics and the Constitution: New Perspectives from Legal and Political Theory pp. 159-169, 2712193
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2712193]
 1. Tomáš Sobek. Sidgwickův problém. (2015) PRAVNIK: TEORETICKY CASOPIS PRO OTAZKY STATU A PRAVA 0231-6625 154 11 986-994
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26273087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26273087, Kapcsolat: 26273087
Tattay Szilárd. A személyes "államtól" az állam "személyéig": Az állam fogalma a szuverenitás klasszikus elméleteiben. (2015) Megjelent: Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság pp. 435-449, 2924863
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2924863]
 1. Szaniszló Krisztián. Államszervezeti fogalmak útvesztőjében: Jogállamiság, népszuverenitás – egy lehetséges értelmezés. (2017) JURA 1218-0793 23 2 421-434
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3321268] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321268, Kapcsolat: 28311405
 2. Szaniszló Krisztián. A hatalommegosztás államelméleti előképei. (2016) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 4 1 63-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26090868] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26090868, Kapcsolat: 26272998
Tattay Szilárd. Ész, akarat, szabadság: Természetjog és természetes jogok a későskolasztikus gondolkodásban. (2015) ISBN:9789636936006, 2921022
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2921022]
 1. Kis-Jakab Dóra. Tattay Szilárd: Ész, akarat, szabadság: Természetjog és természetes jogok a későskolasztikus gondolkodásban. (2017) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 58 1 127-133
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3231807] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3231807, Kapcsolat: 26780363
 2. Fekete Balázs et al. Péter László öröksége: eszmetörténeti szemlélet az állam és a politika kutatásában: Előzetes szerkesztői megjegyzések a Közjogi Szemle tematikus összeállítása elé. (2015) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 8 4 9-12
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[27015603] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27015603, Kapcsolat: 27015603
Tattay Szilárd. Az emberi személy mint "önmaga tulajdonosa": a dominium sui fogalmától a self-ownership eszméjéig. (2016) Megjelent: Személy és személyiség a jogban pp. 13-32, 3106314
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3106314]
 1. Szeghalmi Veronika. Menyhárd Attila – Gárdos-Orosz Fruzsina (szerk.): Személy és személyiség a jogban: (Budapest, Wolters Kluwer, 2016. 288 oldal, ISBN 978 963 295 589 6). (2016) IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 2063-6253 5 2 375-377
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26833131] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26833131, Kapcsolat: 26780368
Tattay Szilárd. Making Sense of a Nonsense: Representation of the "Rights" of Future Generations. (2016) Megjelent: Global Governance and Its Effects on State and Law pp. 195-210, 3057463
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3057463]
 1. Jakab András. Sustainability in European Constitutional Law. (2016)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[3111126] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3111126, Kapcsolat: 26780654
 2. Jakab András. Fenntarthatóság az európai alkotmányjogban. (2016) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 9 3 1-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3121396] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3121396, Kapcsolat: 26272970
Tattay Szilárd et al. A szuverenitás előképei: Baldus de Ubaldis: Az uralkodói hatalom de facto és teokratikus igazolása Baldusnál. (2018) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 14 3 133-143, 30408797
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30408797]
 1. Birher Nándor. A hatalom gyakorlása: Jog-erkölcs-vallás kapcsolati hálója a cselekvő emberben. (2019) Megjelent: Contemplata aliis tradere, Studia sollemnia, Professori Géza Kuminetz sexagenario dedicata, pp. 53-69
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30857328] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30857328, Kapcsolat: 28365847
2021-04-18 01:24