Zsidai Ágnes. A munkához való viszony nemzedéki metszete. (1987), 30841971
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[30841971]
 1. Harcsa István. Vitaülés a fiatalok életkörülményéről, munkahelyi elhelyezkedéséről. (1987) TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0133-0381 1987 2 238-240
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[30886457] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30886457, Kapcsolat: 28401007
Zsidai Ágnes et al. Érdekkonfliktusok a közigazgatásban. (1987), 30841998
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[30841998]
 1. A Gergely András. A pártállam varázstalanítása. (1991) ISBN:9637450572
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1924124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1924124, Kapcsolat: 28401011
Zsidai Ágnes. Tény és érték: Moór Gyula és Horváth Barna jogfilozófiai vitája. (1989) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 44 10 513-520, 1471452
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1471452]
 1. Laczó József. Szókratész pere szinoptikus olvasatban. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója pp. 87-103
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30617282] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30617282, Kapcsolat: 28097834
 2. Nagy J Endre. Perjog és szinopszis: Horváth Barna életvitele és elmélete. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója pp. 208-217
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3294198] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3294198, Kapcsolat: 28097835
 3. Cs Kiss Lajos. Emlékezés Horváth Barnára (1896-1973). (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója pp. 11-33
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3417999] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3417999, Kapcsolat: 28097829
 4. Kovács Gábor. A terapeutaszerep mint retorikai stratégia Bibó István politikai gondolkodásában. (2016) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 27 12 107-111
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3151003] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3151003, Kapcsolat: 28400957
 5. Szabadfalvi József. A kolozsvári egyetem szerepe a magyar jogbölcseleti gondolkodás megújításában. (2016) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE LEGAL STUDIES 2285-6293 2286-0940 5 2 213-237
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3236318] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3236318, Kapcsolat: 28097828
 6. Szabadfalvi József. Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében. (2014)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24497263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24497263, Kapcsolat: 28400962
 7. Bihari Zsuzsanna. Dráma a jogelméletben - Horváth Barna géniuszai. (2014) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 2014 204-214
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2828117] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2828117, Kapcsolat: 28400952
 8. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1769403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 28400966
 9. H Szilágyi. Horváth Barna géniusza. (2010) Megjelent: Jog-irodalom pp. x-x
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23510692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23510692, Kapcsolat: 23510692
 10. H Szilágyi. Tanítvány és Mester: Bibó István hatása Horváth Barnára. (2006) Megjelent: The Basis of Law pp. x-x
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23510701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23510701, Kapcsolat: 23510701
 11. Szabadfalvi József. A jogbölcselet tárgyának meghatározása a hazai neokantiánus jogi gondolkodásban. (2006) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 7 1 1-10
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177956] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177956, Kapcsolat: 21722091
 12. Pokol Béla. Jogelmélet: Társadalomtudományi trilógia II.. (2005) ISBN:9637340084
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1320447] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1320447, Kapcsolat: 21722136
 13. Szabadfalvi József. A jogbölcseleti gondolkodás története oktatásának elvi, módszertani kérdései a hazai jogászképzésben.. (2005) Megjelent: Leviatán. Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet pp. 195-214
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21722118] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21722118, Kapcsolat: 21722118
 14. Szabadfalvi József. Short History of Legal Phiosophical Thinking in Hungary until the Mind-Twentieth Century.. (2004) Megjelent: ACTA IURIDICA Cassoviensia 25.
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23519242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23519242, Kapcsolat: 23519242
 15. Varga Csaba. Jogfilozófia az ezredfordulón: Minták, kényszerek – múltban, jelenben. (2004) ISBN:9633616360; 9789633616369
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1099495] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1099495, Kapcsolat: 23510816
 16. Kovács Gábor. Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig: Bibó István, a politikai gondolkodó. (2004) ISBN:9634462758; 9789634462750
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1855968] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1855968, Kapcsolat: 28097822
 17. Szabadfalvi József. A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig: Fejezetek a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (2004) ISBN:9639567345
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174923] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1174923, Kapcsolat: 21722126
 18. Szabadfalvi József. Múltidézés. A Magyar Filozófiai Társaság 1942. december 1-én tartott "Jogfilozófia" című vitaülése. (2003) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 47 3 393-410
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177179, Kapcsolat: 28400958
 19. Szabadfalvi József. Egy "európai értelmiségi jelenség": Horváth Barna emlékezete. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 50 11 641-648
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177132, Kapcsolat: 28400993
 20. Cs. Kiss Lajos. A tragédia metafizikája a jogban. (2003) Megjelent: A géniusz pere : Szókratész - Johanna pp. 210-238
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1455711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1455711, Kapcsolat: 23509790
 21. Cs. Kiss Lajos. A szinoptikus jogelmélet esztétikája és metafizikája: [elektronikus dokumentum]. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 1 p. #
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1455776] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1455776, Kapcsolat: 28400954
 22. Szabadfalvi József. A Common Law szelleme és a két világháború közötti magyar jogbölcxseleti gondolkodás. (2003) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 58 9 370-380
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177125] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177125, Kapcsolat: 28400960
 23. Szabadfalvi József. Bibó István helye a XX. századi magyar jogbölcseletben. (2002) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 10 1 29-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176742, Kapcsolat: 21722034
 24. Cs Kiss. Szabadság és kényszer.: Horváth Barna szellemi pályája. (2001) Megjelent: Angol jogelmélet pp. x-x
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21721803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21721803, Kapcsolat: 21721803
 25. Szabadfalvi József. Moór Gyula. (2001)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23510491] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23510491, Kapcsolat: 23510491
 26. Szabadfalvi József. Húsz év a magyar jogbölcseleti tradíció újraértékelésében.. (2001) Megjelent: Facultas nascitur : 20 éves a jogászképzés Miskolcon
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21722838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21722838, Kapcsolat: 21722021
 27. Szabadfalvi József. Az “új magyar jogfilozófia” megteremtője.. (2001) Megjelent: Moór Gyula pp. 7-53
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21721961] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21721961, Kapcsolat: 21721961
 28. Szabadfalvi József. Wesen und Problematik der Rechtsphilosophie.: Die Rechtssphilosophie von Gyula Moór. (1999) RECHTSTHEORIE 0034-1398 1865-519X 30 1 1-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21721875] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21721875, Kapcsolat: 21721875
 29. Szabadfalvi József. Megújulás és tradíció: A magyar jogbölcseleti tradíció szerepe a jogi gondolkodás megújításában. (1999) VILÁGOSSÁG 0505-5849 40 5 55-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176621] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1176621, Kapcsolat: 21721909
 30. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 21721900
 31. Szabadfalvi József. Bibó István és a Szegedi Iskola. (1999) Megjelent: A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről pp. 125-153
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24751794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24751794, Kapcsolat: 21721939
 32. Szabadfalvi József. Angolszász hatások a második világháború előtti magyar jogbölcseleti gondolkodásban. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 1-2 51-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176660] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1176660, Kapcsolat: 21721937
 33. Pokol Béla. Moór Gyula és Horváth Barna jogkoncepciója. (1998) MAGYAR JOG 0025-0147 45 5 23-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1322242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1322242, Kapcsolat: 21721734
 34. Perecz László. A belátásos elmélettől a mezőelméletig: A magyar jogfilozófia fél évszázada: Pikler, Somló, Moór, Horváth. (1998) SZÁZADVÉG 0237-5206 3 10 73-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1210230] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1210230, Kapcsolat: 23510705
 35. Szabadfalvi József. Törekvés egy jogfilozófiai szintézisre: Moór Gyula jogbölcselete. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 143-209
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1176594] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1176594, Kapcsolat: 21721861
 36. Szabadfalvi József. "Coactus tamen volui!" - Bibó István jogbölcseleti munkássága. (1995) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 27 12 13-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176595, Kapcsolat: 21722032
 37. H Szilágyi István. Circus Juris: Dráma és jogfilozófia Horváth Barna életművében. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 211-266
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2000966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2000966, Kapcsolat: 21721715
 38. Szabadfalvi József. Vonzások és taszítások - Moór Gyula és Horváth Barna kapcsolata. (1994) MAGYAR JOG 0025-0147 41 11 654-660
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176585] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1176585, Kapcsolat: 21721896
 39. Solt Kornél. Moór Gyula jogfilozófiájáról. (1994) HOLMI 0865-2864 6 12 1850-1862
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20527155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20527155, Kapcsolat: 28400990
 40. Szabadfalvi József. Moór Gyula: Egy XX. századi magyar jogfilozófus pályaképe. (1994) ISBN:9633790204
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1174859, Kapcsolat: 21721854
 41. Szabadfalvi József. Kísérlet egy jogbölcseleti szintézisre: Moór Gyula "szegedi évei". (1992) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 7 177-205
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176257] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176257, Kapcsolat: 21721757
Zsidai Ágnes. A perspektíva tüneménye : Horváth Barna jogfilozófiája. (1991) VILÁGOSSÁG 0505-5849 32 12 917-927, 1450062
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1450062]
 1. Cs Kiss Lajos. Emlékezés Horváth Barnára (1896-1973). (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója pp. 11-33
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3417999] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3417999, Kapcsolat: 28097857
 2. Takács Péter. Somló Bódog államelméletei.. (2016) Megjelent: Állambölcseleti töredék pp. 169-187
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3263869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3263869, Kapcsolat: 28398909
 3. Szabadfalvi József. Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében. (2014)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24497263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24497263, Kapcsolat: 28398906
 4. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1769403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 28398904
 5. H Szilágyi. Tanítvány és Mester. (2006) Megjelent: Tha Basis of Law (A jog alapjai)
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23519200] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23519200, Kapcsolat: 23519200
 6. Szabadfalvi Jozsef. Short History of Legal Phiosophical Thinking in Hungary until the Mind-Twentieth Century.. (2004) Megjelent: ACTA IURIDICA Cassoviensia 25. pp. 36-45
  Könyvrészlet/Esszé (Könyvrészlet)/Tudományos[21733906] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21733906, Kapcsolat: 21733906
 7. Balog Iván. Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában: Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról. (2004) ISBN:9634462731; 9789634462736
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2823397] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2823397, Kapcsolat: 21722852
 8. Kovács Gábor. Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig: Bibó István, a politikai gondolkodó. (2004) ISBN:9634462758; 9789634462750
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1855968] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1855968, Kapcsolat: 21722943
 9. Szigeti Péter et al. A jogállamiság jogelmélete [2. kiadás]. (2004) ISBN:9639350397
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1026432] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1026432, Kapcsolat: 21722165
 10. Szabadfalvi József. A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig: Fejezetek a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (2004) ISBN:9639567345
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174923] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1174923, Kapcsolat: 21722951
 11. Szabadfalvi József. Múltidézés. A Magyar Filozófiai Társaság 1942. december 1-én tartott "Jogfilozófia" című vitaülése. (2003) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 47 3 393-410
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177179, Kapcsolat: 28398900
 12. Szabadfalvi József. Egy "európai értelmiségi jelenség": Horváth Barna emlékezete. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 50 11 641-648
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177132, Kapcsolat: 28398903
 13. Cs. Kiss Lajos. A tragédia metafizikája a jogban. (2003) Megjelent: A géniusz pere : Szókratész - Johanna pp. 210-238
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1455711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1455711, Kapcsolat: 21722148
 14. Szabadfalvi József. Húsz év a magyar jogbölcseleti tradíció újraértékelésében.. (2001) Megjelent: Facultas nascitur : 20 éves a jogászképzés Miskolcon
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21722838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21722838, Kapcsolat: 21722838
 15. Szabadfalvi József. Megújulás és tradíció: A magyar jogbölcseleti tradíció szerepe a jogi gondolkodás megújításában. (1999) VILÁGOSSÁG 0505-5849 40 5 55-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176621] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1176621, Kapcsolat: 21722801
 16. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 21722169
 17. Szabadfalvi József. Bibó István és a "szegedi iskola": Tanulmányok Bibó István életművéről. (1999) Megjelent: A szabadság kis körei pp. 125-152
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21722822] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21722822, Kapcsolat: 21722822
 18. Szabadfalvi József. Angolszász hatások a második világháború előtti magyar jogbölcseleti gondolkodásban. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 1-2 51-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176660] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1176660, Kapcsolat: 21722808
 19. Szigeti Péter et al. A jogállamiság jogelmélete. (1998) ISBN:9639082074
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1026301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1026301, Kapcsolat: 21722162
 20. Perecz László. A belátásos elmélettől a mezőelméletig: A magyar jogfilozófia fél évszázada: Pikler, Somló, Moór, Horváth. (1998) SZÁZADVÉG 0237-5206 3 10 73-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1210230] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1210230, Kapcsolat: 23519206
 21. H Szilágyi István. Circus Juris: Dráma és jogfilozófia Horváth Barna életművében. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 211-266
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2000966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2000966, Kapcsolat: 21722157
 22. Szabadfalvi József. Vonzások és taszítások - Moór Gyula és Horváth Barna kapcsolata. (1994) MAGYAR JOG 0025-0147 41 11 654-660
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176585] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1176585, Kapcsolat: 21722167
Zsidai Ágnes. Bibó István, a jogfilozófus: Horváth Barna és Bibó István szellemi közössége. (1993) Megjelent: A hatalom humanizálása pp. 91-101, 1471316
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1471316]
 1. Szabadfalvi József. Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében. (2014)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24497263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24497263, Kapcsolat: 28400980
 2. Szabadfalvi József. Bibó István szegedi évei. (2011) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 1 2 157-168
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1976354] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1976354, Kapcsolat: 28400974
 3. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1769403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 28400979
 4. Szabadfalvi József. Valóban funkcionalista volt-e a tiszta jogtan? – Losonczy István Kelsen-kritikája. (2007) Megjelent: Hans Kelsen jogtudománya pp. 772-790
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1175293] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1175293, Kapcsolat: 21732432
 5. Karácsony András. Kelsen és Vedross szerepe Bibó jogfelfogásának alakulásában. (2007) Megjelent: Hans Kelsen jogtudománya p. 597
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21732430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21732430, Kapcsolat: 28097873
 6. H Szilágyi. Tanítvány és Mester.: Bibó István hatása Horváth Barnára. (2006) Megjelent: The Bases of Law. pp. XL-LIII
  Könyvrészlet[23461481] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23461481, Kapcsolat: 21732428
 7. Szabadfalvi József. Short History of Legal Phiosophical Thinking in Hungary until the Mind-Twentieth Century.. (2004) Megjelent: ACTA IURIDICA Cassoviensia 25.
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23519291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23519291, Kapcsolat: 23519291
 8. Kovács Gábor. Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig: Bibó István, a politikai gondolkodó. (2004) ISBN:9634462758; 9789634462750
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1855968] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1855968, Kapcsolat: 21723871
 9. Nagy J. Endre. A tettbeszéd: Prolegomena Bibó István műveinek tanulmányozásához. (2004)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[1369580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1369580, Kapcsolat: 28097868
 10. Szabadfalvi József. A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig: Fejezetek a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (2004) ISBN:9639567345
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174923] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1174923, Kapcsolat: 21723877
 11. Szabadfalvi József. Múltidézés. A Magyar Filozófiai Társaság 1942. december 1-én tartott "Jogfilozófia" című vitaülése. (2003) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 47 3 393-410
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177179, Kapcsolat: 28400975
 12. Szabadfalvi József. Egy "európai értelmiségi jelenség": Horváth Barna emlékezete. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 50 11 641-648
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177132, Kapcsolat: 28400976
 13. Cs. Kiss Lajos. A tragédia metafizikája a jogban. (2003) Megjelent: A géniusz pere : Szókratész - Johanna pp. 210-238
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1455711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1455711, Kapcsolat: 21723684
 14. Szabadfalvi József. Bibó István helye a XX. századi magyar jogbölcseletben. (2002) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 10 1 29-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176742, Kapcsolat: 21723869
 15. Karácsony András. Jogfilozófia és társadalomelmélet. (2000) ISBN:9639207276
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1503312] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1503312, Kapcsolat: 21723744
 16. Karácsony András. Jog és erkölcs. (2000) Megjelent: Jogfilozófia és társadalomelmélet pp. 96-98
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21723747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723747, Kapcsolat: 21723747
 17. Szabadfalvi József. Megújulás és tradíció: A magyar jogbölcseleti tradíció szerepe a jogi gondolkodás megújításában. (1999) VILÁGOSSÁG 0505-5849 40 5 55-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176621] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1176621, Kapcsolat: 23460881
 18. Karácsony András. Jog és erkölcs: Kelsen és Verdross szerepe Bibó jogfelfogásának alakulásában. (1999) Megjelent: A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről pp. 166-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20547719] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20547719, Kapcsolat: 21723786
 19. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 21723865
 20. Lukacs Tibor Zs. Istvan Bibó on the Conditions of Danubian Reconciliation. (1999) Megjelent: Geopolitics in the Danube Region : Hungarian Reconciliation Efforts1848-1998 pp. 263-281
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21732424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21732424, Kapcsolat: 28097871
 21. Szabadfalvi József. Húsz év a magyar jogbölcseleti tradíció újraértékelésében. (1999) Megjelent: Facultas nascitur. 20 éves a jogászképzés Miskolcon. pp. 415-432
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21723867] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723867, Kapcsolat: 21723867
 22. Szabadfalvi József. Coactus tamen volui: Bibó István jogbölcseleti munkássága.. (1999) Megjelent: Jogbölcseleti hagyományok p. 168
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21732429] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21732429, Kapcsolat: 21732429
 23. Szabadfalvi József. Bibó István és a szegedi iskola.. (1999) Megjelent: A szabadság kis körei. : Tanulmányok Bibó István életművéről pp. 125-152
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21723866] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723866, Kapcsolat: 21723866
 24. Perecz László. Az erdélyi iskola hatása a bibói munkásságra. (1999) Megjelent: A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről pp. 161-162
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21723852] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723852, Kapcsolat: 21723852
 25. H Szilágyi István. Etika, jog, politika: Bibó István (1911–1979). (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 267-309
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2000987] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2000987, Kapcsolat: 21723727
 26. H Szilágyi István. Circus Juris: Dráma és jogfilozófia Horváth Barna életművében. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 211-266
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2000966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2000966, Kapcsolat: 21723718
 27. Berkes Tímea. A Bibó-életmű időszerűsége és feldolgozásának nehézségei. (1994) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 9 3 162-166
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26609302] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26609302, Kapcsolat: 28400971
 28. Kovács Gábor. Elszigeteltség és nyitottság dinamikája két tudóssors tükrében.: Horváth Barna és Bibó István tudományos pályafutása.. (1993)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Nem besorolt jellegű[21732386] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21732386, Kapcsolat: 21732386
 29. Szabadfalvi József. Egy jogfilozófusinak indult karrier története: Bibó István pályakezdése. (1993) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 96 3 361-368
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24390634] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24390634, Kapcsolat: 28400984
Zsidai Ágnes. Forradalom és Alkotmány: Horváth Barna önéletrajza 1944-45-ből. (1993), 1475553
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1475553]
 1. Varga Csaba. Elméleti jogtudomány; Körkép, dilemmák, útkeresések: Körkép, dilemmák, útkeresések.. (2017) ISBN:9789633082973
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3242040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3242040, Kapcsolat: 28347992
 2. Varga Csaba. Contemporary Legal Philosophising: Schmitt, Kelsen, Lukács, Hart, & Law and Literature, with Marxism’s Dark Legacy in Central Europe (On Teaching Legal Philosophy in Appendix). (2013) ISBN:9789632770369
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2417051] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2417051, Kapcsolat: 28398895
 3. Varga Csaba. A jogbölcselet állapota Magyarországon. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer állapota. p. 114
  Könyvrészlet[21732571] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21732571, Kapcsolat: 21732571
 4. Cs Kiss. Horváth Barna. (2006) Megjelent: Magyar jogtudósok pp. 224-225
  Könyvrészlet[21732566] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21732566, Kapcsolat: 21732566
 5. Szabadfalvi József. A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig: Fejezetek a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (2004) ISBN:9639567345
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174923] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1174923, Kapcsolat: 21723999
 6. Cs Kiss. Szabadság és kényszer.: Horváth Barna szellemi pályája. (2001) Megjelent: Angol jogelmélet pp. 613-615
  Könyvrészlet[21723988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723988, Kapcsolat: 21723988
2021-09-18 02:38