Ádám Anikó. A szimbólumok rendszere, a rendszer szimbóluma. (1986) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 13 3-4, 1642845
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1642845]
 1. Kiss Irén. A komparatisztika mai állása. (1994) HELIKON 0017-999X 2786-1066 1994 1-2 250-256
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33107598] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33107598, Kapcsolat: 31710655
Nagy Géza et al. Az irodalomtörténeti terminológai problémái a filozófiai metodológia szempontjából. (1986) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 1986 281-294, 33121341
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33121341]
 1. Martonyi Éva et al. Melanges offerts a Géza Nagy. (1988) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA 0567-8099 1988 6-10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33121356] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33121356, Kapcsolat: 31728954
 2. Dobó Katalin. A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1986.: 1986-ban ismertetett irodalomtörténeti művek. (1988) HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 0209-4800 10 1-2 21-162
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[27162559] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27162559, Kapcsolat: 31734524
Ádám Anikó. Regards sur Kosztolányi. (1990) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 94 3 409-412, 1642443
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1642443]
 1. Sturcz Zoltán. A Kosztolányi - Meillet vita körülményei és utóélete. (2012) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 2063-7543 13 199-219
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2691371] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2691371, Kapcsolat: 31709423
Blanchot Maurice. Az Athenaeum. (1991) ATHENAEUM: A T-TWINS KIADÓI ÉS TIPOGRÁFIAI KFT. NEGYEDÉVES HUMÁNTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA 1215-5144 1, 1641286
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1641286]
 1. Dian Viktória. Köztes tükrök: Önértelmező eljárások a századforduló prózájában. (2013) ISBN:9789636934835
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23646999] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23646999, Kapcsolat: 31848495
 2. Z. Kovács Zoltán. Kora romantikus irónia, Kemény Zsigmond, későromantikus allegória: A Férj és nő és az öncsalás románca. (1997) POMPEJI: IRODALOM MŰVÉSZET BÖLCSELET 0865-5553 8 2-3 189-211
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2838536] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2838536, Kapcsolat: 31728959
Ádám Anikó. Kosztolányi a nevekről. (1992) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 2786-1066 38 3-4 389-399, 1647255
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1647255]
 1. T. Somogyi Magda. Az íróinév-szótárak kérdései a tervezett Jókai-névszótár kapcsán. (2020) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 42 109-126
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32152924] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32152924, Kapcsolat: 31932726
 2. Páji Gréta. Kosztolányi "névszemlélete" és névválasztással kapcsolatos eljárásai az újabb kutatások tükrében. (2018) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 57 1-2 144-157
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31601807] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31601807, Kapcsolat: 31710944
 3. Slíz Mariann. Általános névtani kérdések. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 93-114
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2958249] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2958249, Kapcsolat: 31709431
 4. Páji Gréta. Poliszém jelentésszerkezetek Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében. (2014) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 36 159-167
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2835336] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2835336, Kapcsolat: 31710778
 5. Tóth László. Elméleti és módszertani lehetőségek az irodalmi onomasztikában.: Tulajdonnevek Szilágyi István műveiben különös tekintettel a Hollóidő című regényére. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25391460] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25391460, Kapcsolat: 31725827
 6. Bányai Éva. Terek és határok: Térképzetek Bodor Ádám prózájában. (2012) ISBN:9786061702725
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2742112] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2742112, Kapcsolat: 32604226
 7. Érfalvy Lívia. Kosztolányi írásművészete. (2012) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 2786-1066 2012 1 389-399
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33210516] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33210516, Kapcsolat: 31848333
 8. Benyovszky Krisztián. Anna, te édes. (2010) LITERATURA 0133-2368 2786-1074 36 1 52-66
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26817967] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26817967, Kapcsolat: 31710709
 9. G. Papp Katalin. Azonosságok és különbözőségek a magyar népmese és az irodalmi mese névadási szokásaiban. (2007) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 29 151-159
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34163233] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34163233, Kapcsolat: 33292841
 10. Bónus Tibor. A csúf másik: A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról : Kosztolányi Dezső: Pacsirta. (2006) ISBN:9639605182
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2340528] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2340528, Kapcsolat: 31714276
Ádám Anikó. Nietzsche és a töredékes írás. (1992) ATHENAEUM: A T-TWINS KIADÓI ÉS TIPOGRÁFIAI KFT. NEGYEDÉVES HUMÁNTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA 1215-5144 3 56-77, 1644477
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1644477]
 1. Lamár Erzsébet. A különbség ereje és a reprezentáció paradoxona Nietzsche metafizika-kritikája. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25386041] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25386041, Kapcsolat: 31711354
 2. Dian Viktória. Köztes tükrök: Önértelmező eljárások a századforduló prózájában. (2013) ISBN:9789636934835
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23646999] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23646999, Kapcsolat: 31848505
 3. Ullmann Tamás. Az értelem dimenziói. (2012) ISBN:9789632365473
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1995678] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1995678, Kapcsolat: 31783037
 4. Kővári Sarolta. A tragikus Nietzsche: Isztray Simon: Nietzsche. Filozófus születése a tragédia szelleméből. (2012) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 2012 9 p. 941
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2487169] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2487169, Kapcsolat: 31783167
 5. Érfalvy Lívia. A motivált szójelentéstől a konvencionális megnevezésig: Kosztolányi Dezső és Friedrich Nietzsche nyelvelméletének analóg vonásai. (2011) Megjelent: Retorika – Irodalom – Poétika pp. 217-234
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1977591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1977591, Kapcsolat: 31848479
 6. Isztray Simon. "Incipit tragoedia”: a tragédia filozófiájától a tragikus filozófiáig.: Esztétika és filozófia összefüggései, A tragédia születésétől a Zarathustráig. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21880213] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21880213, Kapcsolat: 31710649
 7. Laczkó Sándor. A gyűlölet. (2008) ISBN:9789630641746
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1368863] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1368863, Kapcsolat: 31705191
 8. Győrfy Lívia. A motivált szójelentéstől a konvencionális megnevezésig: Kosztolányi Dezső és Friedrich Nietzsche nyelvelméletének analóg vonásai. (2005)
  Egyéb[21886687] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21886687, Kapcsolat: 31705566
Ádám Anikó et al. Az értelem pszichológiája. (1993) Megjelent: Az értelem pszichológiája pp. 81-241, 1649392
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1649392]
 1. S. Varga Pál. Köztes világok: Az irodalom egy lehetséges antropológiai megközelítésének előfeltevésiről. (2015) LITERATURA 0133-2368 2786-1074 41 2 112-134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2916979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2916979, Kapcsolat: 31714051
Ádám Anikó. Lectures choisies en philosophie et en esthétique romantiques: receuil textes. (1993), 1643515
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1643515]
 1. Michel Brix. J. Maár et A. Adám, Lectures choisies en philosophie et en esthétique romantiques. (1993) ETUDES CLASSIQUES 0014-200X ? ?-?
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[23578443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23578443, Kapcsolat: 23578443
Ádám Anikó. Langage, poésie, énigme: textes théoriques et critiques des symbolistes français : receuil textes. (1994), 1643512
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1643512]
 1. Illyés Boglárka. Traduttore, traditore?: Massenet Werther című operájának magyar változatai. (2017) Megjelent: Fordítás, tolmácsolás, értelmezés pp. 143-156
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3299966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3299966, Kapcsolat: 31848570
 2. Földes Györgyi. Válogatott bibliográfia (Szimbólum- és allegóriaelméletek). (2009) HELIKON 0017-999X 2786-1066 55 3 465-470
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[219541] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 219541, Kapcsolat: 31742426
Ádám Anikó et al. Gautier et Samuel-Henri Berthoud: une source de Jettatura. (1995) BULLETIN DE LA SOCIETE THEOPHILE GAUTIER 0221-7945 17 p. XXX, 1646374
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1646374]
 1. Peter Whyte. Théophile Gautier, conteur fantastique et merveilleux. (1996)
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23578379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23578379, Kapcsolat: 23578379
Ádám Anikó. Nyelv, költészet, titok: válogatás a francia szimbolisták esztétikai írásaiból. (1995) ISBN:9631864219, 1643656
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1643656]
 1. Gombkötőné Lombár Izabella. Az arctalanítás poétikája. A tropizmus szereplőfelfogása Nathalie Sarraute életművében [La poétique de la dévisagéité. Concept du personnage dans les tropismes de Nathalie Sarraute vu à travers ses œuvres]. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31960715] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31960715, Kapcsolat: 31708866
 2. Buda Attila. „Szeretett tükör előtt állni, nézegetni magát”: Kosztolányi és a ’turizmus. (2018) Megjelent: Kosztolányi és az izmusok pp. 237-273
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27468868] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27468868, Kapcsolat: 31709588
 3. Dobos István. Kapcsolatok. A jelentésteremtő nyelv költészettana és a kortárs stílusirányzatok Kosztolányi értekező műveiben. (2017) LITERATURA 0133-2368 2786-1074 43 1-2 3-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3242382] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3242382, Kapcsolat: 31711390
 4. Szilágyi Zsófia. Élni, mint régen: (Az anakronizmus, Kosztolányi és az Öregurak). (2016)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[3113738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3113738, Kapcsolat: 33289354
 5. Berkes Tamás. Közelítések a cseh dekadenciához. (2014) HELIKON 0017-999X 2786-1066 60 1 3-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2749344] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2749344, Kapcsolat: 31715044
 6. Dian Viktória. Köztes tükrök: Önértelmező eljárások a századforduló prózájában. (2013) ISBN:9789636934835
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23646999] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23646999, Kapcsolat: 31848525
 7. Bakcsi Botond. A faun filozófiája és a szirén politikája. Badiou és Rancière esztétikái Mallarmé-olvasataik tükrében. (2013) HELIKON 0017-999X 2786-1066 2013 1 548-575
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33133148] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33133148, Kapcsolat: 31742520
 8. Hernádi Mária. A névre szóló állomás. Nemes Nagy Ágnes prózakölteményei. (2012) ISBN:9789632773124
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2418396] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2418396, Kapcsolat: 31782988
 9. Földes Györgyi. Válogatott bibliográfia (Szimbólum- és allegóriaelméletek). (2009) HELIKON 0017-999X 2786-1066 55 3 465-470
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[219541] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 219541, Kapcsolat: 31742393
 10. Földes Györgyi. HELIKON 2009/3. Szimbólum- és allegóriaelméletek. (2009)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[219251] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 219251, Kapcsolat: 31742388
 11. Földes Györgyi. Allegória, szimbólum, Kékszakállú. (2009) NAGYVILÁG 0547-1613 54 3 260-289
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[219538] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 219538, Kapcsolat: 31742400
 12. Brodskaâ Nataliâ. Szimbolizmus. (2008) ISBN:9781783105427; 9789639701212
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[33194615] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33194615, Kapcsolat: 25800859
 13. Dian Viktória. Hasonlóság és öntükrözés. (2006) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 2006 1-2 p. 86
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33272012] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33272012, Kapcsolat: 31931643
 14. Szabó Tímea. A decentrált szubjektum határtalan korrektúrája: A Füst Milán-i szabad vers és a pszichoanalízis. (2000) LITERATURA 0133-2368 2786-1074 26 2 149-169
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25667694] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25667694, Kapcsolat: 31705451
 15. Palágyi Tivadar. Maár Judit-Ádám Anikó (szerk.): Nyelv, költészet, titok. Válogatás a francia szimbolisták elméleti írásaiból. (1996) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 42 1 56-58
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[23177221] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23177221, Kapcsolat: 23177221
 16. Palágyi Tivadar. Maár Judit-Ádám Anikó : Nyelv, Költészet, Titok. (1996) HELIKON 0017-999X 2786-1066 42 1-2 160-162
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[23177215] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23177215, Kapcsolat: 23177215
 17. Palágyi Tivadar. Maár J. – Ádám, A. (szerk.): Nyelv, költészet, titok. Válogatás a francia szimbolisták elméleti írásaiból. (1996) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 42 1 56-58
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2470545] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2470545, Kapcsolat: 31709619
 18. Votisky Zsuzsa. Könyvek Magyarországon 1995. (1996) ISBN:9637546669
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[30399576] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30399576, Kapcsolat: 31841298
 19. Madarász Imre. A szimbolisták esztétikája. (1995) KÖZNEVELÉS 0133-0969 28 ?-?
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[23578295] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23578295, Kapcsolat: 23578295
Maár Judit et al. Bevezetés. (1995) Megjelent: Nyelv, költészet, titok pp. 7-19, 30831336
Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[30831336]
 1. Brodskaâ Nataliâ. Szimbolizmus. (2008) ISBN:9781783105427; 9789639701212
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[33194615] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33194615, Kapcsolat: 31828819
 2. Orbán Jolán. Les mots Hongroises de Derrida: Derrida magyar szavai. (2005) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 10 10 975-984
  Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[1195940] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1195940, Kapcsolat: 28336753
Ádám Anikó. Rome, Naples, Florence et Stendhal. (1996) Megjelent: Nouvelles tendances en littérature comparée II. : actes du colloque international p. XXX, 1652095
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1652095]
 1. Erdman David V.. The Romantic Movement : A Selective and Critical Bibliography for 1994. (1998) ISBN:0933951655
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[33106285] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33106285, Kapcsolat: 31709360
Ádám Anikó. Chateaubriand et les genres littéraires. (1997) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA 0567-8099 17 39-49, 1641587
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1641587]
 1. Erdman David V.. The Romantic Movement : A Selective and Critical Bibliography for 1994. (1998) ISBN:0933951655
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[33106285] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33106285, Kapcsolat: 31709289
Ádám Anikó. Espace fini, espace infini. La poétique de la contemplation dans le Génie du christianisme de Chateaubriand. (1999) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA 0567-8099 19 Etudes doctorales III 79-83, 1644774
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1644774]
 1. Tóth Ágnes. Maurice Carême, poète du végétal. (2023) VERBUM: ANALECTA NEOLATINA 1585-079X 1588-4309 24 2 311-327
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34484979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 34484979, Kapcsolat: 33827466
 2. Faraoni Sara. Francois René De Chateaubriand, Genio Del Cristianesimo. (2008)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[33106503] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33106503, Kapcsolat: 31709410
 3. Kovács Ilona et al. Avant-propos. (1999) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA 0567-8099 19 Etudes doctorales III 5-6
  Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk) | Tudományos[2013747] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2013747, Kapcsolat: 31843960
Gandelman Claude. Proust, a karikaturista. (2000) ENIGMA 1218-8069 2000 26/27 118-130, 33124711
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33124711]
 1. Kila Noémi. Proust szeme mindenre képes. (2011) LITERATURA 0133-2368 2786-1074 37 1 52-68
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1713740] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1713740, Kapcsolat: 31732248
Ádám Anikó. A bűvös kéz: XIX. századi fantasztikus elbeszélések. (2002) ISBN:9639316318, 1640880
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1640880]
 1. Bereczkiné Záluszki Anna. A fantasztikum Maurice Carême Médua című regényében és a Contes pour Caprine mesékben. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30841550] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30841550, Kapcsolat: 28347419
 2. P Nagy Ildikó. A fantasztikus irodalom mérföldköve. (2009) STUDIA CAROLIENSIA 1419-1334 10 1 121-126
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23181740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23181740, Kapcsolat: 23181740
 3. Tzvetan Todorov. Bevezetés a fantasztikus irodalomba. (2002) ISBN:9639350028
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30841434] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30841434, Kapcsolat: 31742432
Ádám Anikó. Az információs bomba. (2002) ISBN:9638627514, 1646075
Nem besorolt (Könyv) | Tudományos[1646075]
 1. Horváth Márk. Drón-látomások: A szíriai polgárháború szimulációs és dromokratikus vetületei. (2018) Megjelent: I. Absolute Alkalmazott Bölcsészettudományi Konferencia. pp. 127-142
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[30419068] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30419068, Kapcsolat: 31717378
 2. Gerencsér Péter. A web 2.0 mint a net art neoavantgárdja: Folytonosságok és törésvonalak az internetes művészet diskurzusában. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3347325] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3347325, Kapcsolat: 31711367
 3. Békés Márton. Antikibernetika. (2016) KOMMENTÁR 1787-6974 11 1 18-37
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3401966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3401966, Kapcsolat: 31714970
 4. Jakab Dénes Barna. Területiség és deterritorializáció.: A terület mint a társadalomelméletek vezérfonala. (2009) REPLIKA 0865-8188 66 163-176
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3340963] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3340963, Kapcsolat: 31707057
Ádám Anikó. Háború és televízió: a 304-es partszakaszon eltűnt katona emlékére. (2003) ISBN:963862759X, 1646006
Nem besorolt (Könyv) | Tudományos[1646006]
 1. Békés Márton. Szép új világháború. (2021) KOMMENTÁR 1787-6974 2021/2 61-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32528468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32528468, Kapcsolat: 31711301
 2. Horváth Márk. Drón-látomások: A szíriai polgárháború szimulációs és dromokratikus vetületei. (2018) Megjelent: I. Absolute Alkalmazott Bölcsészettudományi Konferencia. pp. 127-142
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[30419068] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30419068, Kapcsolat: 31717381
 3. Dancsó Andrea. Változás-narratívák Závada Pál Természetes fény című regényében. (2015) HÍD 0350-9079 6 89-95
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30625747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30625747, Kapcsolat: 31717371
 4. A Gergely András et al. Sodródások az átmenetben: különbségalkotás és újgyarmatosítás napjaink Magyarországán. (2011) SZELLEM ÉS TUDOMÁNY 2062-204X 2 1 26-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1703325] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1703325, Kapcsolat: 31717390
 5. A. Gergely A. "Újbeszél" képnyelv, vizuális közlés és kultúraközi kommunikációk: /Vázlat a komplex kultúrakutatások kontextusairól/. (2007) KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 0133-2597 2732-0286 11 2-3 128-132
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[184960] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 184960, Kapcsolat: 31717392
 6. A Gergely András. Tudományterületi áttekintések. Alkalmazott antropológiai és tars-tudások. Budapest, 2006. MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont. Helye: 207-208. A. Gergely András: Sebestyén Éva – Szombathy Zoltán – Tarrósy István (szerk.): Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára.. (2007) AFRIKA TANULMÁNYOK 1788-6422 2786-1937 1 131-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21487804] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21487804, Kapcsolat: 31717367
Ádám Anikó. Correspondances – Kapcsolatok: Hommage à Martonyi Éva. (2006) ISBN:9639206172, 1447619
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1447619]
 1. Dávid Nóra. Tíz évhét. Tanulmánykötet Fröhlich Ida 70. születésnapja alkalmából. (2018) ISBN:9789632777481
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30322268] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30322268, Kapcsolat: 31848618
 2. Szávai Dorottya Anna. A ''Te'' alakzatai. Dialogicitás és ima-poétika a modernitás és későmodernitás irodalmában, különös tekintettel Pilinszky János lírájára. (2014)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[26957911] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26957911, Kapcsolat: 31705528
 3. Maczák Ibolya. Tudományos munka a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2002–2007. (2009) ISBN:9789639206694
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[2432630] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2432630, Kapcsolat: 27650720
 4. Jobbágyi Gábor (főszerk ) et al. Oktatóink tudományos közleményei 1995-2007. (2008) ISBN:9789633617250
  Könyv[21031678] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21031678, Kapcsolat: 31848625
 5. Jany János. Mítosz és valóság: az iszlám, a zsidó és a zoroasztriánus jog igazságszolgáltatásának történeti és szociológiai vizsgálata. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2437429] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2437429, Kapcsolat: 31714096
Ádám Anikó. Gérard Genette, Metakritikai nyitány [Ouverture métacritique] ; Azesztétikai értékről [De lavaleur esthétique] ; Combray - Velence- Combray. (2007) Megjelent: Fejezetek a francia irodalomelmélet történetéből, 1650024
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1650024]
 1. Angyalosi Gergely. Válogatott bibliográfia. (2019) HELIKON 0017-999X 2786-1066 65 4 541-544
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[31321598] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31321598, Kapcsolat: 31710834
 2. Z. Varga Zoltán. A bélyeggyűjtő és a fizikus: Az irodalomkritikától a strukturalista (próza)poétikáig és vissza. (2019) HELIKON 0017-999X 2786-1066 65 4 451-461
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31206039] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31206039, Kapcsolat: 31710797
Ádám Anikó. Poppea fátyla: Jean Starobinski válogatott irodalmi tanulmányai. (2007) ISBN:9639529524, 1643726
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1643726]
 1. Bacsó Béla. Szöveg-test: Jean Starobinski emlékére (1920–2019). (2019) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 63 18 p. 14
  Esszé (Folyóiratcikk) | Közérdekű[30819891] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30819891, Kapcsolat: 28323920
 2. Bálint Péter. Átok, titok és ígéret a népmesében. (2018)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31134133] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31134133, Kapcsolat: 31715033
 3. Krajnyák Ádám. Privát költészet. (2015) SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 1585-3829 14 4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26491822] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26491822, Kapcsolat: 26491822
 4. Nagy Krisztián. „…aki jelentéktelen statiszta…”: Portré és test Móricz Zsigmond Tükör-köteteiben. (2015) Megjelent: Emlékezés egy nyár-éjszakára pp. 89-103
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3147863] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3147863, Kapcsolat: 26489748
 5. Szentpály Miklós. Hajótörések - Francia minták - Németh László regényírói életművében. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2787908] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2787908, Kapcsolat: 26489745
 6. Dukkon Ágnes. Az Aranykortól az Ezüstkorig: Fejezetek az orosz kritika és irodalomtudomány történetéből. (2014) ISBN:9789638863850
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2750573] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2750573, Kapcsolat: 30904556
 7. Bálint Péter. A titok fenoménje a népmesében: Jakab István: Brugó. (2014) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 9 72-92
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2726834] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2726834, Kapcsolat: 26489746
 8. Bónus Tibor. Szinkópa - szív, olvasás és emlékezet: Egy rövid fejezetről az A la recherche du temps perdu szívében. (2013) Megjelent: Az olvasás labirintusában pp. 554-577
  Utánközlés (Könyvrészlet) | Tudományos[2905995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2905995, Kapcsolat: 26489743
 9. Bálint Péter. Meseértés és értelmezés.A Kárpát-medencei népmesehagyomány hermeneutikai vizsgálata. (2013) ISBN:9786155212123
  Könyv | Tudományos[30237488] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30237488, Kapcsolat: 31714248
 10. Hózsa Éva. Átcsúszik olvasókönyvbe?: Fekete J. József: Ami átjön. Magyar olvasókönyv. (2013) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 67 6 110-113
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26493525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26493525, Kapcsolat: 26493525
 11. Marsó Paula. "Rendkívüli nehézség": Rousseau. Az írás problémája. (2012) MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 0138-922X 2012 3 8-12
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26493433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26493433, Kapcsolat: 26493433
 12. Gárdos Bálint. Földönjáró romantikusok: A XIX. század elejének brit esszéirodalmáról. (2012) ISBN:9789632366449
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23437076] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23437076, Kapcsolat: 28836247
 13. Gárdos Bálint. Földönjáró romantikusok: A XIX. század elejének esszéirodalmáról. (2012) ISBN:9789632366449
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2730856] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2730856, Kapcsolat: 26489739
 14. Pál-Lukács Zsófia. A végletek érintkeznek: Nádas Péter: Mélabú. (2012) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 1 153-166
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2056844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2056844, Kapcsolat: 26489742
 15. Darida Veronika. Filozófiai vallomások: Szent Ágostontól Derridáig. (2011) ISBN:9786155160035
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1793126] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1793126, Kapcsolat: 26493524
 16. Wölfinger Kitti. Félig áttetsző tükrök: Bartis Attila prózájáról. (2011) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 2011 9 70-84
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26493522] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26493522, Kapcsolat: 26493522
 17. Boros Lili. Utópia – a kertábrázolás szentimentális hagyománya.: Lev Tolsztoj: Háború és béke, Jean-Jacques Rousseau: Julie, az Új-Heloïse. (2010) Megjelent: Utópiák és ellenutópiák pp. 75-94
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2043616] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2043616, Kapcsolat: 28836250
 18. Bálint Péter. Utazás-„leírások” Szentkuthy naplójában. (2010) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 64 1 67-75
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1344405] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1344405, Kapcsolat: 31735697
 19. Thomka Beáta. Eszmemakett. (2010) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 21 3 98-104
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2550095] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2550095, Kapcsolat: 26489710
 20. Bálint Péter. A varázsló és sóvárgó tekintet: A „hűtlen-feleség” – típusú cigány népmesék hermeneutikája. (2010) Megjelent: Benedek Elek öröksége pp. x-y
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1552219] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1552219, Kapcsolat: 31714809
 21. Bartha-Kovács Katalin. A csend alakzatai a festészetben: Francia festészetelmélet a XVII–XVIII. században. (2010) ISBN:9789632363356
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2026329] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2026329, Kapcsolat: 28836248
 22. Benda Mihály. Jean Starobinski, Poppea fátyla: Jean Starobinski válogatott irodalmi tanulmányai, Budapest, Kijárat, 2007: Benda Mihály recenziója Starobinski könyvéről. (2009) RECITI.HU 2009 p. online
  Utánközlés (Folyóiratcikk) | Tudományos[26491816] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26491816, Kapcsolat: 26491816
 23. Maár Judit. A szabad mozgás : Poppea fátyla. Jean Starobinski válogatott irodalmi tanulmányai. (2009) HOLMI 0865-2864 21 12 1701-1702
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2341462] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2341462, Kapcsolat: 26489703
 24. Jablonczay Tímea. A Hófehérke-történet újraírása: Kosáryné Réz Lola: Álom. (2009) LITERATURA 0133-2368 2786-1074 35 3 301-320
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2503606] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2503606, Kapcsolat: 26489709
2024-05-20 04:14