Erdődy Gábor. A forradalmi kormányzat nemzetközi tájékozottsága 1848-ban. (1977) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 28 p. 13, 2092008
Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[2092008]
 1. Velkey Ferenc. „Este társaság hozzánk. Batthyányival sokat beszéltünk.” Széchenyi és Batthyány közös-közélete társas és magánszíntereken. (2009) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 24 1 51-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2219443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2219443, Kapcsolat: 23614458
Erdődy Gábor. A forradalmi magyar kormányzat és sajtóorgánumai a németországi változásokról 1848-ban. (1977) SZÁZADOK 0039-8098 111 p. 463, 2092001
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2092001]
 1. Sipos Balázs. Nyugat-európai antiamerikanizmusokról: A sztereotípiáktól az ideológiáig. (2021) Megjelent: Szabad nemzet szabad hazában pp. 125-134
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32132342] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32132342, Kapcsolat: 30433523
 2. Raáb Renáta. Ausztria schleswigi politikája 1848 – 1852. (2013) ISBN:9789636934873
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25515814] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25515814, Kapcsolat: 23848599
 3. Kosáry Domokos. Magyarország és a nemzetközi politika 1848-1849-ben. (1999) ISBN:9638312645
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23254597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23254597, Kapcsolat: 23614414
 4. Hermann Róbert. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban. (1999) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 14 1-2 62-85
  Folyóiratcikk[23834842] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23834842, Kapcsolat: 23834842
 5. Raáb Renáta. A magyar szabadságharc a korabeli dán sajtóban. (1999) SZÁZADOK 0039-8098 133 6 1297-1333
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1897567] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1897567, Kapcsolat: 23614445
 6. Kosáry Domokos. A Görgey-kérdés története I-II. (1994)
  Könyv[23614406] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23614406, Kapcsolat: 23614406
 7. Urbán Aladár. Batthyány Lajos miniszterelnöksége. (1986)
  Könyv[20245121] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20245121, Kapcsolat: 23614403
 8. -. Magyarország története 1848-1890. I-II.. (1979)
  Könyv[23834843] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23834843, Kapcsolat: 23834843
 9. Szabad György. Kossuth politikai pályája: ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. (1977) ISBN:9630909618
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23614355] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23614355, Kapcsolat: 23614355
Erdődy Gábor. A tudományos intézmények szerepe Herman Ottó tudománypolitikai és közművelődési programjában. (1978) NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ 0077-6599 60 103-110, 2093574
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2093574]
 1. Szabadfalvi József. Herman Ottó a parlamenti képviselő. (1987)
  Könyv[23614488] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23614488, Kapcsolat: 23614488
Erdődy Gábor. Egykorú megítélés Magyarország helyéről 1848 Európájában. (1979) ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE SERIES HISTORICA 0418-4556 26 11 89-107, 2727770
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2727770]
 1. Gergely András. 1848-ban hogy is volt?. (2001)
  Könyv[23617961] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23617961, Kapcsolat: 24174923
 2. Kosáry Domokos. Magyarország és a nemzetközi politika 1848-1849-ben. (1999) ISBN:9638312645
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23254597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23254597, Kapcsolat: 24174920
 3. Kosáry Domokos. A Görgey-kérdés története I-II. (1994)
  Könyv[23614406] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23614406, Kapcsolat: 24174918
 4. Gergely András. A magyar polgári alkotmányos államrendszer 1848-ban. (1981) Megjelent: A magyarországi polgári államrendszerek pp. 50-80
  Könyvrészlet[24174898] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24174898, Kapcsolat: 24174898
Erdődy Gábor. Az átalakulások világáról: Válogatás Herman Ottó természettudományos, nyelvészeti és archeológiai írásaiból. (1980), 2091909
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2091909]
 1. Balázs Géza. Anyanyelvápolással a közművelődésért (Herman Ottó nyelvészeti munkássága). (2006) Megjelent: Herman Ottó öröksége pp. 4-13
  Könyvrészlet[23720371] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23720371, Kapcsolat: 23720371
Erdődy Gábor. Batthyány és az európai változások 1848-ban. (1982) MOZGÓ VILÁG 0324-4601 8 10 18-23, 2092509
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2092509]
 1. Molnár András. Viam meam persequor: Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig. (2007) ISBN:9789633899502
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2734225] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2734225, Kapcsolat: 23834855
 2. Kosáry Domokos. Kossuth Lajos a reformkorban: (2. bőv. kiad.). (2002) ISBN:9633892376
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3216239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3216239, Kapcsolat: 23834852
 3. Tilcsik György. Batthyány Lajos emlékezete. (2000)
  Könyv[23834850] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23834850, Kapcsolat: 23834850
 4. Kosáry Domokos. Magyarország és a nemzetközi politika 1848-1849-ben. (1999) ISBN:9638312645
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23254597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23254597, Kapcsolat: 23834846
Erdődy Gábor. A pokol cséplője: Herman Ottó gyűjtőnaplói, vitacikkei, levelei. (1983), 2091912
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2091912]
 1. Cieger András. Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán. (2011) ISBN:9789633380338
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1772829] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1772829, Kapcsolat: 23614515
 2. Vásárhelyi Tamás. Nyitott szemmel Herman Ottó útjain: felfedező füzet felsőtagozatosoknak és tanáraiknak. (2006) ISBN:9638695439
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[1937390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1937390, Kapcsolat: 24174940
 3. Kiss József. Herman Ottó, a tudományos ismeretterjesztő. (2006) Megjelent: Herman Ottó öröksége pp. 77-85
  Könyvrészlet[23614529] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23614529, Kapcsolat: 23614529
 4. Szabadfalvi József. Herman Ottó élete és munkássága. (1998)
  Könyv[23614506] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23614506, Kapcsolat: 23614506
 5. Gerő András. Magyar polgárosodás. (1993) ISBN:963797833X
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2089346] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2089346, Kapcsolat: 23614503
 6. Gerő András. Az elsöprő kisebbség. (1988)
  Könyv[23614500] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23614500, Kapcsolat: 23614500
Erdődy Gábor. A magyar politikai közvélemény Magyarország európai helyéről 1849 januárjától a Függetlenségi Nyilatkozatig.. (1984) Megjelent: A magyar polgári átalakulás kérdései pp. 327-348, 2092016
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2092016]
 1. Dénes Iván Zoltán. Liberális kihívásra adott konzervatív válasz. (2008) ISBN:9789634465041
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2548857] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2548857, Kapcsolat: 23614549
 2. Kosáry Domokos. Magyarország és a nemzetközi politika 1848-1849-ben. (1999) ISBN:9638312645
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23254597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23254597, Kapcsolat: 23614541
Erdődy Gábor. Herman Ottó és a társadalmi-nemzeti felemelkedés ügye: Kísérlet a demokratikus ellenzékiség érvényesítésére a dualista Magyarországon. (1984), 2086024
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2086024]
 1. Tóth-Barbalics Veronika. Kossuth Lajos és a magyar főrendiház polgári átalakítása. (2011) Megjelent: História mezején p. 89.
  Könyvrészlet[22472538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22472538, Kapcsolat: 23720428
 2. Katus László. A modern Magyarország születése. Magyarország története 1700-1914. (2009)
  Könyv[23701473] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23701473, Kapcsolat: 23720423
 3. Dénes Iván Zoltán. Liberális kihívásra adott konzervatív válasz. (2008) ISBN:9789634465041
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2548857] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2548857, Kapcsolat: 23720420
 4. Csorba László. A 19. század. (2007) Megjelent: A magyar újkor története
  Könyvrészlet[24175449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24175449, Kapcsolat: 24175449
 5. -. Nyitott szemmel Herman Ottó útjain. (2006)
  Könyv[24175439] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24175439, Kapcsolat: 24175439
 6. Vásárhelyi Tamás. Herman Ottó a Magyar Nemzeti Múzeumban. (2006) Megjelent: Herman Ottó öröksége pp. 132-144
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26252721] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26252721, Kapcsolat: 24175427
 7. -. Magyarország története a 19. században. (2005)
  Könyv[24175089] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24175089, Kapcsolat: 24175426
 8. Estók János. Magyarország története 1849-1904. (2004)
  Könyv[23720411] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23720411, Kapcsolat: 23720411
 9. Dénes Iván Zoltán. A bűnbaktól a realista lényeglátóig: A magyar politikai és tudományos diskurzusok Kossuth-képei 1849-2002. (2004) ISBN:963446260X
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1312439] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1312439, Kapcsolat: 24175423
 10. -. „Nemzeti újjászületés”. Válogatás Kossuth Lajos írásaiból és beszédeiből. (2002)
  Könyv[24175421] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24175421, Kapcsolat: 24175421
 11. Dénes Iván Zoltán. Európai mintakövetés – nemzeti önállóság. Értékvilág és identitáskeresés a 19-20. századi Magyarországon. (2001)
  Könyv[23720407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23720407, Kapcsolat: 23720407
 12. Pölöskei Ferenc. A magyar parlamentarizmus a századfordulón: Politikusok és intézmények. (2001) ISBN:963831270X
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[21055924] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21055924, Kapcsolat: 23720408
 13. -. Schwarz Gyula. (2000)
  Könyv[23834877] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23834877, Kapcsolat: 23834877
 14. E. Csorba Csilla. Irányi (Halbschuh) Dániel (1822-1892). (2000) Megjelent: A márciusi ifjak nemzedéke pp. 213-240
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2823398] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2823398, Kapcsolat: 24175420
 15. Körmöczi Katalin. A márciusi ifjak nemzedéke: "Nem küzdénk mi sem dicsőség- sem díjért". (2000) ISBN:9639046566
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1290932] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1290932, Kapcsolat: 24175419
 16. István Diószegi. Bismarck und Andrássy. Ungarn in der deutschen Machtpolitik in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. (1999)
  Könyv[23747204] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23747204, Kapcsolat: 23747204
 17. Gergely András. 19. századi magyar történelem, 1790-1918. (1998) ISBN:9639036595
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1506201] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1506201, Kapcsolat: 24175418
 18. Miru György. 1848 demokratikus hagyományai. (1998) Megjelent: A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez pp. 393-405
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1566267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1566267, Kapcsolat: 23720393
 19. Szabadfalvi József. Herman Ottó a parlamenti képviselő. (1996) ISBN:9637221816
  Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[1297954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1297954, Kapcsolat: 23720391
 20. Gerő András. Magyar polgárosodás. (1993) ISBN:963797833X
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2089346] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2089346, Kapcsolat: 23720386
 21. Gerő András. Az elsöprő kisebbség. (1988)
  Könyv[23614500] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23614500, Kapcsolat: 23720382
 22. Szabadfalvi József. Írások Herman Ottóról és a Herman Ottó Múzeumról. (1987)
  Könyv[23720377] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23720377, Kapcsolat: 23720377
 23. Szabadfalvi József. Herman Ottó a parlamenti képviselő. (1987)
  Könyv[23614488] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23614488, Kapcsolat: 23720381
 24. Götz Mavius. Ottó Herman und die Angelegenheit des gesellschaftlich-nationalen Aufstiegs. Versuch zur Geltendmachung des demokratischen Oppositionsgeistes im dualisatischen Ungarn. (1986)
  Könyv[24175415] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24175415, Kapcsolat: 24175415
Erdődy Gábor. Dieter Langewiesche (Hrsg.): Die deutsche Revolution von 1848/49. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1983.. (1986) SZÁZADOK 0039-8098 4 882-885, 2727776
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2727776]
 1. Kosáry Domokos. Magyarország és a nemzetközi politika 1848-1849-ben. (1999) ISBN:9638312645
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23254597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23254597, Kapcsolat: 24174960
 2. Kosáry Domokos. A Görgey-kérdés története I-II. (1994)
  Könyv[23614406] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23614406, Kapcsolat: 24174952
Erdődy Gábor. Batthyány és a polgári állam reformja: Behyna Károly emlékére. (1987) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 38 10 54-62, 2092024
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2092024]
 1. Bató Szilvia. Batthyány Lajos büntetőjogi vonatkozású megnyilvánulásai a reformkorban. (2008) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 10 1 1-11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1300588] [Nyilvános]
  Említések száma: 7
  Független, Idéző: 1300588, Kapcsolat: 28364249
 2. Molnár András. Viam meam persequor: Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig. (2007) ISBN:9789633899502
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2734225] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2734225, Kapcsolat: 23617385
 3. Hermann Róbert et al. Bibliográfia Batthyány Lajos grófról. (2007)
  Könyv[23617434] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23617434, Kapcsolat: 23617434
 4. Velkey Ferenc. Batthyány Lajos Széchenyi látószögében (I. Közelítések). (2007) SZÁZADOK 0039-8098 141 3 557-574
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2219446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2219446, Kapcsolat: 23617407
 5. -. Batthyány Lajos emlékezete. (2000)
  Könyv[24174966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24174966, Kapcsolat: 24174966
Erdődy Gábor. A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban. (1988) ISBN:9630547848, 2093586
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2093586]
 1. Raáb Renáta. Ausztria schleswigi politikája 1848 – 1852. (2013) ISBN:9789636934873
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25515814] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25515814, Kapcsolat: 23848602
 2. Hermann Róbert. A Szemere-kormány külpolitikája. (2012) SZÁZADOK 0039-8098 146 3 543-562
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26995969] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26995969, Kapcsolat: 23701528
 3. Tóth-Barbalics Veronika. Kossuth Lajos és a magyar főrendiház polgári átalakítása. (2011) Megjelent: História mezején p. 89.
  Könyvrészlet[22472538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22472538, Kapcsolat: 23701526
 4. Dénes IZ. Reinterpreting a 'founding father': Kossuth images and their contexts, 1848-2009. (2010) EAST CENTRAL EUROPE / L'EUROPE DU CENTRE EST 0094-3037 1876-3308 37 1 90-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2548309] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2548309, Kapcsolat: 23701470
 5. Nádasdy Miklós. Protestáns hagyomány és történeti emlékezet Irányi Dániel a magyar forradalom politikai története, 1847-1849 című művében. (2010) Megjelent: Nemzeti látószögek a 19. századi Magyarországon pp. 95-138
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23145492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23145492, Kapcsolat: 24175109
 6. Hermann Róbert. Forradalom és szabadságharc 1848-1849. Magyarország története 14. (2009)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2352053] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2352053, Kapcsolat: 24175105
 7. Hermann Róbert. Fejezetek Teleki László gróf párizsi diplomáciai működésének történetéből. (2009) SZÁZADOK 0039-8098 143 3 669-702
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2352151] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2352151, Kapcsolat: 23701460
 8. Katus László. A modern Magyarország születése. Magyarország története 1700-1914. (2009)
  Könyv[23701473] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23701473, Kapcsolat: 23701473
 9. Dénes Iván Zoltán. Liberális kihívásra adott konzervatív válasz. (2008) ISBN:9789634465041
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2548857] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2548857, Kapcsolat: 23701451
 10. Zachar Péter Krisztián. Ellenforradalom és szabadságharc: Az 1848. őszi nyílt dinasztikus ellenforradalmi fordulat politikai-katonai háttere, szeptember 29 - december 16.. (2008) ISBN:9789632361314
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2190909] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2190909, Kapcsolat: 23701454
 11. Molnár András. Viam meam persequor: Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig. (2007) ISBN:9789633899502
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2734225] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2734225, Kapcsolat: 23701266
 12. -. Magyarország története. (2007)
  Könyv[24175103] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24175103, Kapcsolat: 24175103
 13. -. Lajos Kossuth (1802-1894) Wirken – Rezeption – Kult. (2007)
  Könyv[24175093] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24175093, Kapcsolat: 24175093
 14. Urbán Aladár. Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöksége, fogsága és halála. (2007)
  Könyv[23701444] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23701444, Kapcsolat: 23701444
 15. Kemény Krisztián. Adalékok az 1848-ban a frankfurti német nemzetgyűléshez küldött magyar követség történetéhez. (2007) Megjelent: A források bűvöletében p. 247
  Könyvrészlet[23701304] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23701304, Kapcsolat: 23701304
 16. Csorba László. A 19. század. (2007) Megjelent: A magyar újkor története
  Könyvrészlet[24175449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24175449, Kapcsolat: 24175102
 17. Iván Zoltán. Political Vocabularies of the Hungarian Liberals and Conservatives before 1848. (2006) Megjelent: Liberty and the Search for Identity. Liberal Nationalisms and the Legacy of Empires pp. 155-196
  Könyvrészlet[23716555] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23716555, Kapcsolat: 23618086
 18. Gergely András. Kossuth és a német egység (1841-1871). (2006) Megjelent: Kossuth a „magyarok Mózese” pp. 16-25
  Könyvrészlet[23618122] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23618122, Kapcsolat: 23618122
 19. Miru György. Teleki László és Kossuth Lajos levelezése emigrációjuk kezdetén. (2005)
  Könyv[23618047] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23618047, Kapcsolat: 23618047
 20. -. Magyarország története a 19. században. (2005)
  Könyv[24175089] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24175089, Kapcsolat: 24175089
 21. Dénes Iván Zoltán. A bűnbaktól a realista lényeglátóig: A magyar politikai és tudományos diskurzusok Kossuth-képei 1849-2002. (2004) ISBN:963446260X
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1312439] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1312439, Kapcsolat: 24175086
 22. Fónagy Zoltán et al. Széchenyi és Kossuth. (2003) ISBN:9630944626
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1440856] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1440856, Kapcsolat: 23618039
 23. Hermann Róbert. Kossuth Lajos élete és kora. (2002) ISBN:9639252522
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2353189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2353189, Kapcsolat: 23617989
 24. -. Kossuth Lajos 1802-1894. Kossuth Lajos és kortársai. (2002)
  Könyv[24175083] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24175083, Kapcsolat: 24175083
 25. Szabad György. Kossuth irányadása. (2002) ISBN:9638625937
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23197397] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23197397, Kapcsolat: 23618006
 26. Tóth István György. Millenniumi magyar történet : Magyarország története a honfoglalástól. (2001) ISBN:9789633891445
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2351875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2351875, Kapcsolat: 24175081
 27. Dénes Iván Zoltán. Európai mintakövetés - nemzeti öncélúság.: Értékvilág és identitáskeresés a 19-20. századi Magyarországon. (2001) ISBN:9639336270; 9799639336277
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2548996] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2548996, Kapcsolat: 23617943
 28. Urbán Aladár. A magyar külpolitika dimenziói 1848/49-ben. Gondolatok Kosáry Domokos könyvéről. (Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika 1848-1849-ben.). (2001) SZÁZADOK 0039-8098 135 1 191-203
  Folyóiratcikk[23716533] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23716533, Kapcsolat: 23617983
 29. Gergely András. 1848-ban hogy is volt?. (2001)
  Könyv[23617961] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23617961, Kapcsolat: 23617961
 30. Velkey Ferenc. „István Széchenyi and the political alternatives in the external affairs in 1848.”. (2000) Megjelent: Revoluţia de la 1848-1849 in Europa centrală. Perspetivă istorică şi istoriografică pp. 127-130
  Könyvrészlet[23617919] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23617919, Kapcsolat: 23617919
 31. Csorba László. Gondolatok államról és nemzetről a 19. század középső harmadának Magyarországán. (2000) Megjelent: Nemzeteken innen és túl. Tanulmányok Diószegi István 70. születésnapjára pp. 79-90
  Könyvrészlet[24175053] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24175053, Kapcsolat: 24175053
 32. -. Batthyány Lajos emlékezete. (2000)
  Könyv[24174966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24174966, Kapcsolat: 24175079
 33. -. Polgárosodás és szabadság (Magyarország a XIX. században). (1999)
  Könyv[24175022] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24175022, Kapcsolat: 24175022
 34. Kosáry Domokos. Magyarország és a nemzetközi politika 1848-1849-ben. (1999) ISBN:9638312645
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23254597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23254597, Kapcsolat: 23617658
 35. Hermann Róbert. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban. (1999) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 14 1-2 62-85
  Folyóiratcikk[24175017] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24175017, Kapcsolat: 24175017
 36. Raáb Renáta. A magyar szabadságharc a korabeli dán sajtóban. (1999) SZÁZADOK 0039-8098 133 6 1297-1333
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1897567] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1897567, Kapcsolat: 23617682
 37. Velkey Ferenc. „Hattyúdal 848” – Egy Széchenyi beszédvázlat margójára –.. (1998) Megjelent: A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez pp. 307-331
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2219203] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2219203, Kapcsolat: 23617798
 38. Csorba László. Az első felelős magyar kormány képeskönyve. (1998)
  Könyv[23617625] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23617625, Kapcsolat: 23617625
 39. Gergely András. A forradalmak kihívása Közép-Európában 1848-ban. (1998) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 13 2-3 5-23
  Folyóiratcikk[24175012] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24175012, Kapcsolat: 24175012
 40. Gergely András. 19. századi magyar történelem, 1790-1918. (1998) ISBN:9639036595
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1506201] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1506201, Kapcsolat: 24175009
 41. Gergely András. A magyar ügy és a magyar diplomácia Frankfurtban 1848 nyarán. (1997) SZÁZADOK 0039-8098 131 5 991-1018
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11039] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 11039, Kapcsolat: 23617592
2021-10-27 03:01