Paksa Rudolf. Keresztury Dezső az Eötvös Collegium élén 1945-1948. (2004) Megjelent: Keresztury Dezső az Eötvös Collegium igazgatója (1945-1948) pp. 67-134, 1812828
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1812828]
 1. Garai Imre. An Elite Teacher Training Institute.: The History of Baron Eötvös József Collegium 1895-1950. (2019) ISBN:9786155371585
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30772111] [Nyilvános]
  Említések száma: 11
  Független, Idéző: 30772111, Kapcsolat: 28749748
 2. Csizmadia Ákos. Izsák Imre az Eötvös Collegiumban. (2012) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 173 7 839-844
  Folyóiratcikk[22819314] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22819314, Kapcsolat: 22819314
Tóth Károly et al. Keresztury Dezső az Eötvös Collegium igazgatója (1945-1948): Tanulmányok. (2004) ISBN:9634462898, 1812827
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1812827]
 1. Csizmadia Ákos. Izsák Imre az Eötvös Collegiumban. (2012) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 173 7 p. 9
  Folyóiratcikk[22897925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22897925, Kapcsolat: 22897925
 2. Pál Zoltán. Keresztury Dezső igazgatósága az állambiztonsági megfigyelések tükrében. (2011) Megjelent: Lustrum pp. 599-611
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3105590] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3105590, Kapcsolat: 22819344
 3. Nagy János. Keresztury Dezső. (2011) Megjelent: Lustrum pp. 126-131
  Nem besorolt (Könyvrészlet) | Tudományos[2940708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2940708, Kapcsolat: 22819343
Paksa Rudolf. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt megalakulása és a fajvédők programja. (2005) SIC ITUR AD ASTRA 0238-4779 55 3-4 59-88, 1812831
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1812831]
 1. Fábián Máté. Egy fajvédő főispán a Horthy-korszakban. Borbély-Maczky Emil (1887-1945). (2020) ISBN:9786156048691
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31611775] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31611775, Kapcsolat: 30074729
 2. Vonyó József. Gömbös Gyula és a hatalom: Egy politikussá vált katonatiszt. (2018) ISBN:9789634670131
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[27383886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27383886, Kapcsolat: 28090514
 3. Gyurgyák János. Magyar fajvédők: eszmetörténeti tanulmány. (2012) ISBN:9789632762319
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2775828] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2775828, Kapcsolat: 23506588
 4. Székely Gábor. A kecskeméti egykori Iparos Otthon. (2012) BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 1450-6831 2012/3 62 46-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25952521] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25952521, Kapcsolat: 25952521
 5. Vonyó József. Gömbös fajvédő csoportja és a numerus clausus. (2011) Megjelent: Jogfosztás - 90 éve pp. 106-120
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2383485] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2383485, Kapcsolat: 28128790
Bollók Ádám et al. Történeti emlékkönyvek repertóriuma: Magyar tudósok és tanárok tiszteletére megjelent emlékkönyvek és emlékszámok történeti vonatkozású tanulmányainak válogatott jegyzéke (1884-2004). (2006) ISBN:9634638651, 1812824
Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[1812824]
 1. Ligeti Dávid Ádám. Történeti emlékkönyvek repertóriuma : Magyar tudósok és tanárok tiszteletére megjelent emlékkönyvek és emlékszámok történeti vonatkozású tanulmányainak válogatott jegyzéke (1884-2004). (2007) SZÁZADOK 0039-8098 141 3 796-797
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2107750] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2107750, Kapcsolat: 25253258
 2. Horváth Richárd. Középkori oklevelek publikálása 1991-2004 között. (Szövegközlések és regeszták). (2007) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 78 2 3-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[203694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203694, Kapcsolat: 25253259
Paksa Rudolf. A történetírás mint propaganda. Baráth Tibor útja a szaktörténetírástól a mítoszgyártásig. (2006) KOMMENTÁR 1787-6974 1 5 69-79, 1812727
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1812727]
 1. Tubay Tiziano. Akik öregebbek, mint a történelem: Hermann Gusztáv Mihály – Orbán Zsolt: Csillagösvény és göröngyös út: Mítosz és történelem a székelység tudatában. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018. 496.. (2019) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 27 1 325-341
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30751647] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30751647, Kapcsolat: 28749745
 2. Romsics Ignác. Kényszerek és választások. Történészsorsok a második világháború utáni Magyarországon. (2017) Megjelent: Értelmiségi válaszutak 1945 után pp. 101-127
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3345440] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3345440, Kapcsolat: 28099463
 3. Ablonczy Balázs. Ördögszekéren: Baráth Tibor párizsi évei (1930–1939). (2016) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 58 3 429-450
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3143183] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 3143183, Kapcsolat: 28116695
 4. Erős Vilmos. Modern historiográfia: Az újkori történetírás egy története. (2015) ISBN:9786155047794
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2927202] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2927202, Kapcsolat: 28095664
 5. Pál Lajos. Egy folyóirat a történész viták kereszttűzében, századok (1931-1943). (2015) SZÁZADOK 0039-8098 149 1 33-86
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3061416] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3061416, Kapcsolat: 28073295
 6. Romsics Ignác. A múlt arcai: Történelem, emlékezet, politika. (2015) ISBN:9789632762593
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2946474] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2946474, Kapcsolat: 28065279
 7. Kövér György. Az Annales születése és a magyar gazdaságtörténet-írás. (2013) Megjelent: "A francia história hazai nagykövete" pp. 215-223
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2514716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2514716, Kapcsolat: 30153722
 8. Erős Vilmos. A magyar történetírás 1945 után. (2013) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 56 10 48-74
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2918175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2918175, Kapcsolat: 23507180
 9. Trencsényi Balázs. A nép lelke. Nemzetkarakterológiai viták Kelet-Európában. (2011) ISBN:9789634465973
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2392618] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2392618, Kapcsolat: 22076085
 10. Romsics Gergely. The Memory of the Habsburg Empire in German, Austrian, and Hungarian Right-wing Historiography and Political Thinking, 1918-1941: -. (2010) ISBN:0880336765
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3308972] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3308972, Kapcsolat: 28125776
 11. Erős Vilmos. Hóman Bálint és a historiográfia. (2010) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 21 9 62-70
  Utánközlés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2332338] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2332338, Kapcsolat: 23506579
 12. Romsics Gergely. Történetpolitikai gondolkodók. (2009) Megjelent: A magyar jobboldali hagyomány 1900-1948 pp. 414-448
  Könyvrészlet[23506563] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23506563, Kapcsolat: 23506563
 13. Tarján Tamás. Országépítőktől a piramisépítőkig - Baráth Tibor történetírói metamorfózisa. (2009) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 52 12 97-107
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2413199] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2413199, Kapcsolat: 21820195
 14. Erős Vilmos. A magyar történetírás a két világháború közötti időszakban. (2009) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 71 1-2 7-27
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2328452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2328452, Kapcsolat: 23506575
 15. Keményfi Róbert. "Kulturális hatóerőnk" mitikus történeti földrajzi háttere : a magyar Mezopotámia képzete. (2008) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 9 31 101-131
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1348987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1348987, Kapcsolat: 23506559
 16. Gyurgyák János. Ezzé lett magyar hazátok: a magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. (2007) ISBN:9789633899076
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2775983] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2775983, Kapcsolat: 23506556
Paksa Rudolf. Elitcsere a nyilaskereszt jegyében. A szélsőjobboldali koalíciós kormány 1944-1945-ben. (2007) RUBICON 0865-6347 17 4-5 66-71, 1812807
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1812807]
 1. Gyáni Gábor. Huszadik századi magyar társadalmak. (2011) Megjelent: A mi 20. századunk pp. 51-99
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1870046] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1870046, Kapcsolat: 23506551
 2. Gyáni G. Demokrácia - hatalom. Az elit fogalma és történelmi változékonysága. (2009) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 20 3 3-9
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[205081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 205081, Kapcsolat: 21820242
Paksa Rudolf. Szekfű Gyula és nemzedéke a magyar történetírásban. (2007) ISBN:9789634464549, 2411292
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2411292]
 1. Fazekas István. Adalékok Károlyi Árpád és Szekfű Gyula kapcsolatához. (2020) Megjelent: „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá” pp. 172-184
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31955178] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31955178, Kapcsolat: 29996583
Paksa Rudolf. Szélsőjobboldali pártok és mozgalmak a Horthy-korszakban. (2007) KOMMENTÁR 1787-6974 2 5 68-75, 1812726
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1812726]
 1. Paár Ádám. Pártok, választások és társadalom Győr és Moson régiójában (1922-1947). (2018) ISBN:9786158057158
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3380825] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3380825, Kapcsolat: 28089623
 2. Paár Ádám Ferenc. Győr-Moson megye és Győr törvényhatósági jogú város 1922 és 1947 közötti országgyűlési képviselőválasztásainak társadalomtörténeti háttere. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3102942] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3102942, Kapcsolat: 28116694
 3. Godinek Ibolya. Fajvédő eszme A Cél című folyóiratban. (2014) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 57 2 40-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23717014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23717014, Kapcsolat: 28116692
 4. Rigó Róbert. Elitváltások évtizede Kecskeméten (1938-1948). (2014) ISBN:9786155339233
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2730524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2730524, Kapcsolat: 28106285
 5. Peremiczky Szilvia. Antisemitism Redivivus: The Rising Ghosts of a Calamitous Inheritance in Hungary and Romania. (2013) Megjelent: Resurgent Antisemitism. Global Perspectives pp. 175-214
  Könyvrészlet[23506543] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23506543, Kapcsolat: 23506543
 6. Szegedy-Maszák Mihály. Vérző Magyarország. (2010) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 19 4 p. 1
  Folyóiratcikk[23506535] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23506535, Kapcsolat: 23506535
 7. Rigó Róbert. A Kecskeméti Népbíróság néhány ügye. (2010) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 42 2 60-77
  Folyóiratcikk[23506516] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23506516, Kapcsolat: 23506516
Paksa Rudolf. Az „asszimeta” Szálasi és a „kontraszekció”: Észrevételek Tóth Tibor A Hungarista Mozgalom emigrációtörténete című könyvéhez. (2008) KOMMENTÁR 1787-6974 3 3 117-126, 1812815
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1812815]
 1. Szécsényi András. Végváry József pályája: a Turul Szövetségtől az ÁVH-ig. (2011) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 56 3 7-35
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2583514] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2583514, Kapcsolat: 28116691
Paksa Rudolf. Szélsőjobboldali pártprogramok a Horthy-korban. (2008) Megjelent: Politikai pártok a 19-20. században: Tanulmányok pp. 85-106, 1812723
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1812723]
 1. Paár Ádám. Pártok, választások és társadalom Győr és Moson régiójában (1922-1947). (2018) ISBN:9786158057158
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3380825] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3380825, Kapcsolat: 28089624
Paksa Rudolf. Mítosz és valóság: a tudós tanár – és az ő tragédiája. (2009) Megjelent: Tudós tanárok az Eötvös Collegiumban pp. 126-132, 1812722
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1812722]
 1. Gereben Ferenc. Egy bencés regényhős paradigmaváltása : Adalékok Sőtér István Fellegjárás c. regényének szerepmodelljeihez. (2020) Megjelent: Collectanea Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 8.
  Recenzió/kritika (Könyvrészlet) | Tudományos[31994189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31994189, Kapcsolat: 31010396
 2. Garai Imre. An Elite Teacher Training Institute.: The History of Baron Eötvös József Collegium 1895-1950. (2019) ISBN:9786155371585
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30772111] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30772111, Kapcsolat: 28749764
 3. Garai Imre. A tanári elitképzés műhelye.: A Báró Eötvös József Collegium története 1895-1950.. (2014) ISBN:9786155371585; 9786155371202
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2725904] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2725904, Kapcsolat: 26303650
 4. Czirfusz M. Helyek és pozíciók újraírása – Wallner Ernő, Lettrich Edit és a hazai szociálgeográfiai iskola viszonya Mendöl Tibor örökségéhez. (2011) Megjelent: Lustrum pp. 312-327
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1540196] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1540196, Kapcsolat: 22819341
 5. Farkas Zsuzsa. Fotótörténeti adalékok az Eötvös Collegium archív fotóiról. (2011) Megjelent: Lustrum pp. 1119-1136
  Könyvrészlet[23506507] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23506507, Kapcsolat: 23506507
Paksa Rudolf. Szélsőjobboldali mozgalmak az 1930-as években. (2009) Megjelent: A magyar jobboldali hagyomány 1900-1948 pp. 275-304, 1812721
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1812721]
 1. Csíky Balázs. Jubileumi esztendők és katolikus megújulás. Csíky Balázs válogatott írásai. (2021) ISBN:9786155826184
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32288699] [Nyilvános]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 32288699, Kapcsolat: 30514244
 2. Tomka Béla. A Horthy-korszak társadalom- és gazdaságtörténetének kutatása: újabb eredmények és viták. (2020) Megjelent: A Horthy-korszak vitatott kérdései pp. 17-32
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31681190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31681190, Kapcsolat: 29736672
 3. Tomka Béla. A Horthy-rendszer mérlege vagy vádirata?: (UNGVÁRY Krisztián: A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege. Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon, 1919–1944. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2016.). (2018) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 63 1 174-187
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3372604] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3372604, Kapcsolat: 28085375
 4. Zeman Ferenc. Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3249173] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3249173, Kapcsolat: 28094733
 5. Karsai László. Szálasi Ferenc: Politikai életrajz. (2016) ISBN:9789635069767
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3065323] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3065323, Kapcsolat: 28099264
 6. Szécsényi András. A korszellem hálójában: Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, működése és nemzetközi beágyazottsága Magyarországon (1935-1944). (2016) ISBN:9789636936839
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3190439] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3190439, Kapcsolat: 28099279
 7. Kerepeszki Róbert. Gesellschaftliche Vereine im Ungarn der Horthy-Ära. (2015) UNGARN-JAHRBUCH: ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE 0082-755X 32 177-194
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3094280] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3094280, Kapcsolat: 28098652
 8. Kerepeszki Róbert. Nationalist Masculinity and Right-Wing Radical Student Movements in Interwar Hungary: The Case of the Turul Association. (2014) HUNGARIAN STUDIES REVIEW 0713-8083 1705-8422 41 1-2 61-87
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2528188] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2528188, Kapcsolat: 26303647
 9. Krizmanics Réka. Knowledge Production in Communist Hungary: The Case of Interwar Era Interpretations 1971-1983. (2014)
  Disszertáció | Tudományos[26303649] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26303649, Kapcsolat: 26303649
 10. Hantos-Varga Márta. A katolikus politika dilemmái Magyarországon 1945–46-ban. (2014) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 1587-026X 15 2 55-69
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24358885] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24358885, Kapcsolat: 26303648
 11. Pető A. Láthatatlan elkövetők: Női elkövetők a második világháború utáni politikai igazságszolgáltatás rendszerében, különös tekintettel Dely Piroska perére. (2013)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[3324445] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3324445, Kapcsolat: 28097171
 12. Marius Turda. In Pursuit of Greater Hungary: Eugenic Ideas of Social and Biological Improvement, 1940-1941. (2013) JOURNAL OF MODERN HISTORY 0022-2801 1537-5358 85 3 558-591
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24149170] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24149170, Kapcsolat: 28094735
 13. Kerepeszki Róbert. A Vitézi Rend 1920-1945. (2013) ISBN:9786155257292
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2318040] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2318040, Kapcsolat: 28093851
 14. Szécsényi András. A Turul Szövetség kettészakadása 1943-ban: Adalékok a Horthy-kor második felének ifjúsági-értelmiségi törésvonalainak megértéséhez. (2013) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 2013 1 65-100
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2584060] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2584060, Kapcsolat: 28097233
 15. Csíky Balázs. A magyarországi szélsőjobboldal és a katolikus egyház viszonya az 1930-as években. (2013) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 6 4 79-89
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2542818] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2542818, Kapcsolat: 28094737
 16. Kurimay AA. Sex in the “Pearl of the Danube": the history of queer life, love, and its regulation in Budapest, 1873-1941. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24686959] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24686959, Kapcsolat: 26303601
 17. Horváth Sz Franz. Nyilaskeresztes Párt (Ungarn). (2012) Megjelent: Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart pp. 456-457
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26303629] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26303629, Kapcsolat: 26303629
 18. Szécsényi András. Népvédelmi propaganda a Turul Szövetségben. (2012) ARCHIVNET 2012 1 1-4
  Forráskiadás (Folyóiratcikk) | Tudományos[2584057] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2584057, Kapcsolat: 23506497
 19. Püski Levente. Magyarország politikai berendezkedése a két világháború között. (2012) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 23 11 13-25
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2194791] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2194791, Kapcsolat: 26303610
 20. Gyurgyák János. Magyar fajvédők: eszmetörténeti tanulmány. (2012) ISBN:9789632762319
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2775828] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2775828, Kapcsolat: 23506499
 21. Szécsényi András. Végváry József pályája: a Turul Szövetségtől az ÁVH-ig. (2011) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 56 3 7-35
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2583514] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2583514, Kapcsolat: 28064261
 22. Kerepeszki Róbert. A politikai és társadalmi élet határán: a Társadalmi Egyesületek Szövetsége a Horthy-korszakban. (2011) Megjelent: "...nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni": Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére pp. 373-388
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2045358] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2045358, Kapcsolat: 23506494
 23. Standeisky Éva. Népuralom ötvenhatban. (2010) ISBN:9788081013898
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21205139] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21205139, Kapcsolat: 28125775
 24. Kerepeszki Róbert. „Éljen I. Miklós, Magyarország királya!”: Egy politikai gyűlés háttere és körülményei. (2010) Megjelent: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára pp. 135-152
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2045326] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2045326, Kapcsolat: 28092606
 25. Ladányi Andor. A zsidótörvények előtörténetéhez: Antiszemitizmus, zsidókérdés, 1932-1937. (2010) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 55 2 187-207
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24153346] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24153346, Kapcsolat: 22819317
 26. Varga Szabolcs. A két világháború közötti jobboldali szervezetek a Debreceni Egyetemen. (2010)
  Egyéb[22819337] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22819337, Kapcsolat: 22819337
 27. Gimes Gergely et al. Látlelet 2009: Kutatási összefoglaló a hazai szélsőjobboldal megerősödésének okairól. (2009)
  Egyéb[22819329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22819329, Kapcsolat: 22819329
 28. Schlett István. Jobboldali? Hagyomány?. (2009) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 170 9 1147-1150
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1457289] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1457289, Kapcsolat: 28125721
 29. Kerepeszki Róbert. A Turul Szövetség országos és debreceni szervezete (1919–1945). (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2043480] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2043480, Kapcsolat: 26303600
Paksa Rudolf. A numerus clausus parlamenti vitája. (2010) RUBICON 0865-6347 20 4-5 70-77, 1443898
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1443898]
 1. Szapor Judit. Hungarian Women’s Activism in the Wake of the First World War: From Rights to Revanche.. (2018) ISBN:9781350020498
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27017304] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27017304, Kapcsolat: 28125750
 2. Huszár Zoltán. A Duna vonzásában: Fejezetek a Dunagőzhajózási Társaság történetéből: Válogatott tanulmányok. (2013) ISBN:9786155339103
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2277961] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2277961, Kapcsolat: 23506479
 3. Turbucz Dávid. Horthy Miklós antiszemitizmusa: A kormányzó szerepe a zsidóság sorsának alakulásában 1919 és 1944 között. (2012) KOMMENTÁR 1787-6974 7 5 51-65
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2135716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2135716, Kapcsolat: 28125791
 4. Fenyves Katalin. When Sexism Meets Racism: the 1920 Numerus Clausus Law in Hungary. (2011) E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION (AHEA) 1936-8879 2011 4 1-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2419857] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2419857, Kapcsolat: 23506474
 5. Fazekas Csaba. Prohászka Ottokár és a numerus clausus. (2011) Megjelent: Jogfosztás - 90 éve pp. 78-105
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2050740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2050740, Kapcsolat: 28218845
Paksa Rudolf. Fajvédők, nyilasok, hungaristák a nemzetiségi kérdésről. (2010) LIMES: KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI FIGYELŐ 1215-8836 32 2 31-38, 1443893
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1443893]
 1. Bartha Ákos. Ellenállás és elhallgatás: Zsabka Kálmán esete a kommunista „biokráciával”. (2019) LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 0865-0632 2019 655-678
  Forráskiadás (Folyóiratcikk) | Tudományos[31029949] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31029949, Kapcsolat: 28759173
 2. Bódán Zsolt. „BÉKÉS” antiszemitizmus: A zsidókérdés egy gyulai napilapban az 1930-as évek végén. (2014) Megjelent: A holokauszt Békés megyei történeteiből pp. 32-54
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2944641] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2944641, Kapcsolat: 28113417
 3. Gyurgyák János. Magyar fajvédők: eszmetörténeti tanulmány. (2012) ISBN:9789632762319
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2775828] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2775828, Kapcsolat: 23506484
Paksa Rudolf. Ferenc Szálasi and the Hungarian Far-Right Between the World Wars. (2010) Megjelent: Vers un profil convergent des fascismes ? pp. 125-139, 1795446
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1795446]
 1. Fazekas Csaba. The Genesis of 'Hungarism': Bishop Ottokár Prohászka and the Extremist Right in 1920s Hungary. (2015) OCCASIONAL PAPERS ON RELIGION IN EASTERN EUROPE (2013-) 2693-2148 35 5 41-66
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2975786] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2975786, Kapcsolat: 26303546
Paksa Rudolf. Jobboldali radikalizmus a Horthy-korszak első éveiben. (2010) RUBICON 0865-6347 20 4-5 116-124, 1443900
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1443900]
 1. Gyurgyák János. Magyar fajvédők: eszmetörténeti tanulmány. (2012) ISBN:9789632762319
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2775828] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2775828, Kapcsolat: 23506467
 2. Turbucz Dávid. A Horthy-kultusz és a radikális jobboldal (1919-1924). (2011) Megjelent: Visszatekintés a 19-20. századra pp. 112-126
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2119803] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2119803, Kapcsolat: 28100599
Paksa Rudolf. A fehérterror „ideológiája”. (2011) RUBICON 0865-6347 21 2 56-61, 1812802
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1812802]
 1. B Müller Tamás. Vörösterror az Országházban 1919. (2016) ISBN:9789639848771
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[3190036] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3190036, Kapcsolat: 28083989
 2. Turbucz Dávid. Horthy-kilátó. (2011)
  Egyéb[23506461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23506461, Kapcsolat: 23506461
Paksa Rudolf. A kiugrási kísérlet és a nyilas uralom. (2011) Megjelent: Magyarország a II. világháborúban pp. 129-138, 1812695
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1812695]
 1. Romsics Ignác. Hungary. (2017) Megjelent: Joining Hitler’s Crusade pp. 79-106
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3345430] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3345430, Kapcsolat: 28127030
Paksa Rudolf. Márki Sándor. (2011) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 22 5 60-65, 1812708
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1812708]
 1. Ablonczy Balázs. Vers l'est, Magyar! Histoire du touranisme hongrois. (2021) ISBN:9782713228964
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32465599] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32465599, Kapcsolat: 30891018
 2. Bartha Ákos. Bajcsy-Zsilinszky Endre: Életút és utóélet. (2019) ISBN:9789634161684
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30644323] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30644323, Kapcsolat: 28167833
 3. G Merva Mária. Írók és múzsák Gödöllőn. (2013) ISBN:9789638788085
  Monográfia (Könyv)[25561466] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25561466, Kapcsolat: 28113419
 4. Gálfi Emőke. Erdélyi magyar történetírásról. (Erdélyi) magyar történetírók. Korunk. Harmadik évf., XXII/5. 2011. május. (2011) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 73 3-4 204-206
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2565601] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2565601, Kapcsolat: 28088534
 5. Romsics Ignác. Clio bűvöletében: Magyar történetírás a 19-20. században – nemzetközi kitekintéssel. (2011) ISBN:9789632762067
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2166711] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2166711, Kapcsolat: 28251246
Paksa Rudolf. Pártbomlás vagy bomlott elme? Málnási Ödön Szálasi-jellemzésének forrásértékéhez. (2011) Megjelent: "...nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni": Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére pp. 402-410, 1812715
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1812715]
 1. Karsai László. Szálasi Ferenc: Politikai életrajz. (2016) ISBN:9789635069767
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3065323] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3065323, Kapcsolat: 28099268
Paksa Rudolf. Szekfű Gyula alma matere. (2011) Megjelent: A negyedik nemzedék és ami utána következik pp. 14-27, 1864150
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1864150]
 1. Pritz Pál. A relativizálás elfogadhatatlansága: Hazánk és a nagyvilág. Újabb tanulmányok. (2016) ISBN:9786155309038
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3146368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3146368, Kapcsolat: 28115606
 2. Szeberényi Gábor. Holub József és a Tagányi-könyvtár Pécsre kerülése: Egy „vidéki” történészprofesszori egzisztencia lehetőség-feltételei az 1920-as évek elején (I. közlemény). (2014) PER ASPERA AD ASTRA: A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVELŐDÉS- ÉS EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI 2064-6038 1 2 117-137
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2796368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2796368, Kapcsolat: 28125780
 3. Patkó Levente. A magyar földtani tudományok nagy alakja: Mauritz Béla. (2014) Megjelent: Földrajz és földtudomány az Eötvös Collegiumban pp. 69-83
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3119510] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3119510, Kapcsolat: 26303540
 4. Szeberényi Gábor. A levéltárnok és "tanítványa": Historiográfiai háttérrajz Tagányi Károly és Holub József történetírásának összefüggéséhez. (2014) Megjelent: Pedagógia - oktatás - könyvtár pp. 453-472
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2737354] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2737354, Kapcsolat: 28125781
 5. Pritz Pál. Nincs cím. (2012) LIMES: TUDOMÁNYOS SZEMLE 0238-9266 25 4 85-90
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26303538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26303538, Kapcsolat: 26303538
 6. Pritz Pál. A népi írók külpolitikai nézetei. (2012) GROTIUS: A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 7 55 1-6
  Folyóiratcikk[22819301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22819301, Kapcsolat: 22819301
2022-09-27 22:40