Szabó Szilárd. A közös külügyek alkotmányos kérdései. (2004) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 6 3 48-54, 1430312
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1430312]
 1. Mezey Barna. Magyar alkotmánytörténet. (2020) ISBN:9789632763279
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[31783319] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31783319, Kapcsolat: 29801268
 2. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az alkotmányról és a választási rendszerről. (2017)
  Adatbázis (Egyéb) | Tudományos[26874417] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26874417, Kapcsolat: 26874437
 3. Varga Norbert. A magyar állampolgársági jog a 19. században. (2012) ISBN:9789630592703
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2161271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2161271, Kapcsolat: 29089958
Szabó Szilárd. Az 1880. évi VI. törvény– a Kiegyezés módosítása?. (2005) Megjelent: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2004. november 4. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa pp. 248-251, 1430333
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1430333]
 1. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az alkotmányról és a választási rendszerről. (2017)
  Adatbázis (Egyéb) | Tudományos[26874417] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26874417, Kapcsolat: 26874417
Szabó Szilárd. Magyarország és Ausztria közötti közjogi viszony értelmezése a korabeli magyar szakirodalomban az 1867. évi XII. törvény alapján. (2005) STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 1588-7901 6/2 9 175-193, 1430319
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1430319]
 1. Varga Norbert. A magyar állampolgársági jog a 19. században: Az első állampolgársági törvény (1879:L. tc.) előzményei, dogmatikai alapja és gyakorlata 1880-1890. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1243005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1243005, Kapcsolat: 24302632
Szabó Szilárd. Vita a Pragmatica Sanctio értelmezése körül az 1900. évi XXIV. törvénycikk kapcsán, avagy egy szerelmi házasság következményei. (2007) COLLECTIO IURIDICA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS 1588-306X 7 1 247-304, 1430330
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1430330]
 1. Varga Norbert. Közjogi vita a magyar király állampolgársága körül. (2021) Megjelent: "Fogadd a koronát..." pp. 277-292
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32075850] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32075850, Kapcsolat: 31309352
 2. Varga Norbert. A magyar állampolgársági jog a 19. században. (2012) ISBN:9789630592703
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2161271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2161271, Kapcsolat: 29089959
Szabó Szilárd. Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Magyarországhoz és Ausztriához az okkupáció után. (2008) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 23 3 184-214, 1430331
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1430331]
 1. Hajdú Zoltán. Structural and administrative implications of the Trianon Peace Treaty, 1920. (2020) REGIONAL STATISTICS 2063-9538 2064-8243 10 1 3-22
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31266636] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31266636, Kapcsolat: 28940861
 2. Mezey Barna. Magyar alkotmánytörténet. (2020) ISBN:9789632763279
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[31783319] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31783319, Kapcsolat: 29801277
 3. Hajdú Zoltán et al. A Magyar Királyság területi fenntarthatóságának kihívásai 1918-ban = The Territorial Sustainability Challenges of the Hungarian Kingdom in 1918. (2018) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 142 4 373-386
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30334283] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30334283, Kapcsolat: 27853656
 4. Varga Norbert. A magyar állampolgársági jog a 19. században. (2012) ISBN:9789630592703
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2161271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2161271, Kapcsolat: 29089960
Szabó Szilárd. BOSZNIA-HERCEGOVINA KÖZJOGI VISZONYA AUSZTRIÁHOZ ÉS MAGYARORSZÁGHOZ 1878 ÉS 1918 KÖZÖTT (PhD értekezés). (2010), 1430338
PhD (Disszertáció) | Tudományos[1430338]
 1. Csiszár Esztella. Bosznia-Hercegovina muszlim társadalmának lehetséges jövői. „Három holnap” a posztnormális időben. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32165193] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 32165193, Kapcsolat: 31175056
 2. Lehotay Veronika. Szabó Szilárd PhD értekezésének vitája.. (2010) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 12 4 79-81
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2376888] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2376888, Kapcsolat: 24300976
 3. Mezey Barna. Annexió, okkupáció vagy cesszió?: Szabó Szilárd PhD-disszertációjáról. (2010) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 12 4 81-86
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1862217] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1862217, Kapcsolat: 24300974
Szabó Szilárd. Bosnia-Herzegovina’s Administration under Habsburg Rule, 1878-1918. (2011) SOUTH SLAV JOURNAL 0141-6146 31 1-2 52-77, 2065586
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2065586]
 1. Anja Nikolic. Similarities and Differences in Imperial Administration Great Britain in Egypt and Austria-Hungary in Bosnia-Herzegovina 1878–1903. (2016) BALCANICA: ANNUAL OF THE INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES 0350-7653 2406-0801 47 177-195
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27134916] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27134916, Kapcsolat: 27134916
 2. Bojan Aleksov. absburg Confessionalism and Confessional Policies in Bosnia and Herzegovin. (2015) Megjelent: Wechselwirkungen: Austria-Hungary, Bosnia-Herzegovina, and the Western Balkans (1878-1918) pp. 83-122
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31989033] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31989033, Kapcsolat: 30044752
Szabó Szilárd. Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Ausztriához és Magyarországhoz 1878 és 1918 között. (2011) ISBN:9789633181423, 2065588
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2065588]
 1. Mestyan Adam. A Muslim Dualism? Inter-Imperial History and Austria-Hungary in Ottoman Thought, 1867–1921. (2021) CONTEMPORARY EUROPEAN HISTORY 0960-7773 1469-2171 30 first view 1-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32114796] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32114796, Kapcsolat: 30445013
 2. Csiszár Esztella. Bosznia-Hercegovina a magyar nyelvű írások tükrében az okkupáció és annexió között (1878-1908). (2018) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 27 4 90-136
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3390956] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3390956, Kapcsolat: 28228304
 3. Cieger András. 1867 szimbolikus világa. (2017) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 178 12 1526-1534
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3298705] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3298705, Kapcsolat: 27004525
 4. Mastrogregori Massimo. International Bibliography of Historical Sciences. (2015) Megjelent: Internationale Bibliographie der Geschichtswissenschaften / Bibliografia internacional de ciencias historicas / Bibliographie i... p. 134. p.
  Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet) | Tudományos[25239983] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25239983, Kapcsolat: 25239983
 5. Fónagy Zoltán. Bosznia-Hercegovina integrációja az okkupáció után: Hatalompolitika és modernizáció a közös minisztertanácsi jegyzőkönyvek tükrében. (2014) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 56 1 27-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2803573] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2803573, Kapcsolat: 24300141
 6. Pálmány Béla. A szarajevói merénylet egy huszár altiszt emlékezetében. (2014) TRIANONI SZEMLE 2060-2502 6 2 90-94
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26663997] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26663997, Kapcsolat: 26663997
 7. Fónagy Zoltán. Machtpolitik oder Kulturmission?: Überlegungen zur Integration und Modernisierung von Bosnien und Herzegowina nach der Okkupation. (2013)
  Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb) | Tudományos[25261962] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25261962, Kapcsolat: 25261962
 8. Balogh Judit. Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Ausztriához és Magyarországhoz 1878 és 1918 között. (2013)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Ismeretterjesztő[24583859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24583859, Kapcsolat: 24583859
 9. Heka László. A Balkán országainak intézmény- és jogrendszere. (2013) ISBN:9789630865494
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2418067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2418067, Kapcsolat: 24803711
 10. Kajtár István. Új monográfia Bosznia-Hercegovina közjogtörténetéről. (2011) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 13 4 73-75
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[22650705] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22650705, Kapcsolat: 22650705
Szabó Szilárd. Elemzés a dualizmus kori Magyarország kormányformájáról.: Recenzió Szente Zoltán Kormányzás a dualizmus korában. A XIX. századi európai parlamentarizmus és Magyarország kormányformája a kiegyezés után 1867-1918, Atlantisz, Budapest, 2011, 452. p. című könyvéről. (2011) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 13 3 70-72, 2065589
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2065589]
 1. Szente Zoltán. Észrevételek Szabó Szilárd könyvkritikájához. (2012) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 14 1 61-62
  Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk) | Tudományos[2286067] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2286067, Kapcsolat: 24300984
Szabó Szilárd et al. Az Ausztria és Magyarország közötti közjogi viszony elemei. (2011) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 13 3 52-60, 2065583
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2065583]
 1. Pataki János István. A magyar bírósági végrehajtás rendszere. (2021) ISBN:9786155758751
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31964454] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31964454, Kapcsolat: 31309355
 2. Mezey Barna. Magyar alkotmánytörténet. (2020) ISBN:9789632763279
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[31783319] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31783319, Kapcsolat: 29801276
 3. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az alkotmányról és a választási rendszerről. (2017)
  Adatbázis (Egyéb) | Tudományos[26874417] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26874417, Kapcsolat: 26874405
Szabó Szilárd. Magyarország nemzetközi jogalanyiságának kérdése az 1907. évi gazdasági kiegyezés kapcsán. (2012) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 14 1 57-61, 2094974
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2094974]
 1. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az alkotmányról és a választási rendszerről. (2017)
  Adatbázis (Egyéb) | Tudományos[26874417] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26874417, Kapcsolat: 26874421
Szabó Szilárd. Oskar Hranilovic von Czvetassin (1867-1933): The Croat at the head of the Austro-Hungarian Monarchy's military secret service. (2013) SOUTH SLAV JOURNAL 0141-6146 32 1-2 17-23, 2474659
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2474659]
 1. Eric Beckett Weaver. Yugoslavism in Hungary during the Balkan Wars. (2015) Megjelent: War in the Balkans. Conflict and Diplomacy before World War I pp. 47-75
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25236674] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25236674, Kapcsolat: 25236674
Szabó Szilárd. Redl emberei: Evidenzbureau: az osztrák-magyar katonai titkosszolgálat 1850 és 1919 között. (2013) KOMMENTÁR 1787-6974 8 2 33-44, 2340580
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2340580]
 1. Farkas Ádám. Az állam fegyveres védelmének alapvonalai. (2019) ISBN:9786156128003
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31204304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31204304, Kapcsolat: 31319233
 2. Farkas Ádám. Az állam fegyveres védelmének alapvonalai és Kiegyezést követő polgári evolúciója. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3403532] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3403532, Kapcsolat: 31309365
 3. Jagadics Péter et al. A magyar katonai elhárítás története, 1918-2018: Az Evidenzbürótól a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatig. (2018) ISBN:9786155628665
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27437933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27437933, Kapcsolat: 31312265
 4. Parádi József. A magyar határőrizet felderítése 1918-1921. (2018) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 MMXVIII 6 76-92
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30318283] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30318283, Kapcsolat: 27719015
 5. Farkas Ádám. A Z ÖNÁLLÓ MAGYAR KATO NAI HÍRSZERZÉS ÉS KÉ MELHÁRÍTÁS LÉTREJÖTTÉNEK SZERVE ZET - ÉS SZEMÉLYZET - TÖRTÉNETE S ZAKÁLY S ÁNDOR TOLLÁBÓL. (2016) VÉLEMÉNYEK A KATONAI JOG VILÁGÁBÓL 2416-1365 2016 1 2-6
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[25543636] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25543636, Kapcsolat: 25543636
 6. Kenedli Tamás -Kis-Benedek. A katonai felderítés és elhárítás evolúciója, szervezete és feladatkörei. (2016) Megjelent: Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai pp. 95-129
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[27115328] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27115328, Kapcsolat: 27115328
 7. Farkas Ádám. Az állam fegyveres védelmi rendszerének kérdései a kortárs fenyegetések tükrében. (2015) KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2064-4558 3 1 5-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2926586] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2926586, Kapcsolat: 25145274
 8. Szabó Károly. HOGYAN DOLGOZNAK A KÉMEK ? A HADSEREG FELKÉSZÍTÉSE A KÉMVÉDELEMRE. (2014) SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 1785-1181 3 3 16-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24724319] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24724319, Kapcsolat: 24724319
 9. Regényi Kund. A "Felderítő-szolgálati utasítás" szakmai szemmel. (2014) Megjelent: 1872 Felderítő-szolgálati utasítás Anleitung zum kundschaftsdienste pp. 51-66
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24752125] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24752125, Kapcsolat: 24752125
Szabó Szilárd. A hatalommegosztás elvének megvalósulása a 21. századi parlamentáris kormányzati rendszerekben. (2014) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 7 3 48-54, 2762301
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2762301]
 1. Tóth J Zoltán. A népszuverenitás és az alkotmánybíráskodás viszonya a hatalommegosztás szempontjából. (2018) Megjelent: Alkotmánybíráskodás és népszuverenitás pp. 9-140
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3418876] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3418876, Kapcsolat: 30284461
 2. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az alkotmányról és a választási rendszerről. (2017)
  Adatbázis (Egyéb) | Tudományos[26874417] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26874417, Kapcsolat: 26874432
Szabó Szilárd. Az Evidenzbüro: Az Osztrák-Magyar Monarchia felderítő szervezete 1850-1919. (2015) RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK 1216-6774 25 43-44-45-46. szám 127-170, 3078491
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3078491]
 1. Sándor Kiss -. EXAMINATION OF THE HISTORY OF INFORMATION SECURITY - THE BEGINNIGS. (2019) NATIONAL SECURITY REVIEW : PERIODICAL OF THE MILITARY NATIONAL SECURITY SERVICE 2416-3732 2063-2908 2019 86-99
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31641880] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31641880, Kapcsolat: 29554303
 2. Mezei József. A Magyar Királyi Belügyminisztérium 1910-1911-es tevékenysége az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szerve békeidőszaki utasításának elkészítésében,. (2018) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 MMXVIII 6 112-129
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30318294] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30318294, Kapcsolat: 27719027
 3. Parádi József. A magyar határőrizet felderítése 1918-1921. (2018) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 MMXVIII 6 76-92
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30318283] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30318283, Kapcsolat: 27719029
 4. Bolyósné Ujfalusi Éva et al. A 2015. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája. (2018) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 131 1 189-245
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[27321768] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27321768, Kapcsolat: 31309451
 5. Dr. Parádi József. Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. (2016) RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK 1216-6774 26 52 71-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3344026] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3344026, Kapcsolat: 27157189
Szabó Szilárd. Egy horvát az Osztrák-Magyar Monarchia katonai titk osszolgálata élén:: Oskar HRANILOVIC von Czvetassin (1867-1933) katonai pályafutása. (2015) RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI HÍRLEVÉL 1785-3257 XXIV-XXV. 47-48-49-50. 275-280, 3060967
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3060967]
 1. Parádi József. A magyar határőrizet felderítése 1918-1921. (2018) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 MMXVIII 6 76-92
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30318283] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30318283, Kapcsolat: 27719031
Szabó Szilárd. Ungarns Politik gegenüber Bosnien und Herzegowina 1878-1908. (2015) UNGARN-JAHRBUCH: ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE 0082-755X 32 2014/2015 157-169, 3092665
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3092665]
 1. Ryo Murakami. ヨーゼフ・レートリヒのみた ボスニア・ヘルツェゴヴィナ併合問題 ― 二重制における自治をめぐって ―: Josef Redlich and the Annexation of Bosnia-Herzegovina: Disputes over Self-Government under the Dual System of the Habsburg Monarchy. (2019) SLAVIC STUDIES 0562-6579 2019 66 125-150
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31997227] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31997227, Kapcsolat: 30055676
 2. Jelena Zovko. DRŽAVNOPRAVNO UREĐENJE AUSTRO-UGARSKE I BOSNA I HERCEGOVINA. (2019) Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli 2303-8632 5 2 203-231
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31957580] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31957580, Kapcsolat: 30044712
Szabó Szilárd. Az osztrák-magyar katonai titkosszolgálat tehermentesítése: a kémelhárítás helyi intézmény-rendszerének és szervezetének a kiépítése. (2016) Megjelent: Ünnepi parergák Ernyes Mihály 65. születésnapja tiszteletére pp. 115-132, 3130492
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3130492]
 1. Dr. Parádi József. Pénzügy a dualizmuskori magyar békehatárőrizetben. (2017) RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK 1216-6774 27 54 93-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3344037] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3344037, Kapcsolat: 27157190
 2. Dr. Parádi József. Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. (2016) RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK 1216-6774 26 52 71-82
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3344026] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3344026, Kapcsolat: 27157188
Szabó Szilárd. Hírszerzés és elhárítás:: az osztrák-magyar katonai titkosszolgálat az első világháborúban. (2016) Megjelent: Az első világháború információtörténetéhez pp. 101-126, 3037989
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3037989]
 1. Mohácsi Zoltán. A 2016. hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája. (2019) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 132 2 519-572
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[30646635] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30646635, Kapcsolat: 31309445
 2. Jagadics Péter et al. A magyar katonai elhárítás története, 1918-2018: Az Evidenzbürótól a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatig. (2018) ISBN:9786155628665
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27437933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27437933, Kapcsolat: 31312267
 3. Miklós Tamás. Az első világháború információtörténetéhez. (2017)
  Nem besorolt (Egyéb) | Nem besorolt jellegű[26608719] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26608719, Kapcsolat: 26838937
 4. Z Karvalics László. Az információtörténelem találkozik a Nagy Háborúval. (2016) Megjelent: Az első világháború információtörténetéhez pp. 7-62
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3118132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3118132, Kapcsolat: 25515464
Szabó Szilárd. Adalékok a népszavazás intézményének 2013 utáni hazai szabályozásához. (2017) METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2063-6415 6 1 5-25, 3219429
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3219429]
 1. Bakó Beáta. Újraírni, vagy csak betarta(t)ni kellene az alaptörvényt a "NER" után?. (2021) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 14 2 59-66
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32548586] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32548586, Kapcsolat: 31103054
 2. Sasvári Róbert. Az országos népszavazás szabályozása és gyakorlata jogalkalmazói szempontból. (2021)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32101795] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32101795, Kapcsolat: 30933573
 3. Hegedüs Daniel. Simulierte Direktdemokratie als Kampagneninstrument. Die „Nationalen Konsultationen“ der ungarischen Fidesz-Regierung. (2020) Megjelent: Partizipation für alle und alles? pp. 143-157
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31157672] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31157672, Kapcsolat: 28777178
Szabó Szilárd. Az osztrák - magyar katonai titkosszolgálat szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. (2018) RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK 1216-6774 28 55 87-94, 3417614
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3417614]
 1. Pulai Bence. A Nyilvántartó Iroda története. (2021) ÚJKOR.HU - A VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[32574395] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32574395, Kapcsolat: 31015162
 2. Parádi József. A magyar határőrizet felderítése 1918-1921. (2018) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 MMXVIII 6 76-92
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30318283] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30318283, Kapcsolat: 27719033
Szabó Szilárd. Az Osztrák-Magyar Monarchia központi katonai felderítő és elhárító szervezete az első világháború idején. (2018) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 MMXVIII 6 7-22, 30318316
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30318316]
 1. Pulai Bence. A Nyilvántartó Iroda története. (2021) ÚJKOR.HU - A VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[32574395] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32574395, Kapcsolat: 31015181
 2. Sándor Kiss -. EXAMINATION OF THE HISTORY OF INFORMATION SECURITY - THE BEGINNIGS. (2019) NATIONAL SECURITY REVIEW : PERIODICAL OF THE MILITARY NATIONAL SECURITY SERVICE 2416-3732 2063-2908 2019 86-99
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31641880] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31641880, Kapcsolat: 29554302
Szabó Szilárd. Az Osztrák-Magyar Monarchia központi katonai és polgári hírszerző és elhárító szervezete 1850-1918. (2019) ISBN:9789633187845, 30599649
Monográfia (Könyv) | Tudományos[30599649]
 1. Pulai Bence. A Nyilvántartó Iroda története. (2021) ÚJKOR.HU - A VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[32574395] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32574395, Kapcsolat: 31015172
 2. Hegedűs Annamária et al. A 2019. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája. (2021) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 134 2021/3 673-726
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[32466507] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32466507, Kapcsolat: 31309377
 3. Parádi József. Szabó Szilárd: Az Osztrák–Magyar Monarchia központi katonai és polgári hírszerző és elhárító szervezete 1850–1918 Debrecen, 2019, Debreceni Egyetemi Kiadó. 241 oldal. (2020) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X XVIII. évf. 4 496-500
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[31984480] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31984480, Kapcsolat: 30037332
 4. Dr. Tömösváry Zsigmond. Könyvajánló AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA KÖZPONTI KATONAI ÉS POLGÁRI HÍRSZERZŐ ÉS ELHÁRÍTÓSZERVEZETE 1850–1918. (2020) ÉVKÖNYV : A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KIADVÁNYA 2063-8574 2020 2020 113-114
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[32077690] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32077690, Kapcsolat: 30161255
 5. Parádi József. Recenzió : SZABÓ Szilárd: Az Osztrák-Magyar Monarchia központi katonai és polgári hírszerző és elhárító szervezete 1850-1918.. (2019) RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI HÍRLEVÉL 1785-3257 29 57-58 50-53
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[31296660] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31296660, Kapcsolat: 28964927
 6. Regényi Kund Miklós. Könyvismertető: Szabó Szilárd: Az Osztrák–Magyar Monarchia központi katonai és polgári hírszerző és elhárító szervezete 1850–1918 című könyvéről. (2019) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 7 2 128-129
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[30808858] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30808858, Kapcsolat: 28322892
2022-06-26 13:25