Bessenyei István. Termelési és költségfüggvények interpolációs közelítése. (1997) SZIGMA 0039-8128 28 3-4 101-109, 1425137
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1425137]
 1. Kiss Tibor. Business Simulation Challenge: A green business simulation. (2003) ISBN:963641968X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1431575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1431575, Kapcsolat: 26669694
Bessenyei István. Közjavak és korrupció Ramsey modelljében. (2001) SZIGMA 0039-8128 32 1-2 29-47, 1425143
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1425143]
 1. Gazdag László. A fejlődés természete: civilizációk. (2011) ISBN:9789639880184
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Ismeretterjesztő[2788911] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2788911, Kapcsolat: 21633904
 2. Gazdag László. Magyarország úttévesztése: avagy A rendszerváltás közgazdaságtana. (2009) ISBN:9789639713253
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2194719] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2194719, Kapcsolat: 21633901
Bessenyei István. Korrupció és gazdasági növekedés. (2003) Megjelent: Tudásalapú társadalom, tudásteremtés, tudástranszfer, értékrendváltás pp. 290-299, 1425269
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1425269]
 1. Báger Gusztáv. A közszféra és a gazdaság versenyképessége. (2007) ISBN:9789630625784
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1110239] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1110239, Kapcsolat: 21633899
 2. Gusztáv Báger et al. Corruption and the Options of the Activities of the State Audit Office. (2005) DEVELOPMENT AND FINANCE 1589-3820 3 3 40-48
  Folyóiratcikk[21633896] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21633896, Kapcsolat: 21633896
Bessenyei István. Does market value maximization affect the order of resource exploitation?. (2005) ECONOMIC MODELLING 0264-9993 22 6 1090-1104, 1425332
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1425332]
 1. Hartung Katalin. A kék gazdaság fogalmának termeléselméleti megalapozása. (2020) Megjelent: Studia Doctorandorum Alumnae I. pp. 13-125
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31330189] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31330189, Kapcsolat: 29467679
 2. Atanazovné Hartung Katalin. A Kék Gazdaság fogalmának termeléselméleti megalapozása. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30935138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30935138, Kapcsolat: 28457146
 3. Loužek M.. Global problems as seen by environmental economics. (2013) POLITICKA EKONOMIE 0032-3233 61 3 393-410
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30662260] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30662260, Kapcsolat: 28147852
Bessenyei István. Növekedési pólusok a térben és a társadalomban. (2007), 1425313
Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[1425313]
 1. Weber Erika. Földrajzi tényezők hatása a gazdasági növekedésre: Bács-Kiskun és Somogy megye összehasonlítása. (2009)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[2318792] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2318792, Kapcsolat: 21629768
 2. Pusztai Réka. A környezetszennyezés hatása az agglomerációra. (2009)
  Egyéb[21629776] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21629776, Kapcsolat: 21629766
Bessenyei István. Komplex térgazdasági struktúrák elemzése. (2010), 2502128
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2502128]
 1. Márkusné Zsibók Zsuzsanna. Az infláció és az árazási magatartás területi különbségei: Nemzetközi kitekintés és magyarországi tapasztalatok. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30812534] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30812534, Kapcsolat: 23592497
Bessenyei István. Az államadósság kezelésének prevenciós és rehabilitációs stratégiái. (2012), 2342880
Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[2342880]
 1. Sávai Marianna. A visegrádi országok fiskális fenntarthatósága. Az államadósságuk alakulása. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30899126] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30899126, Kapcsolat: 28962318
 2. Balatoni András et al. Az új magyar adósságszabály értékelése. (2012) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 59 10 1107-1137
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2365239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2365239, Kapcsolat: 24204725
Bessenyei István. Az ideológia hálójából a mennyiségi hajsza csapdájába: A magyarországi közgazdászképzés átalakulásáról. (2013) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 LX 10 1140-1151, 2454415
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2454415]
 1. Borsi Balázs et al. A vállalkozóképzés nemzetközi trendjei és a vállalkozói készségek egyetemi fejlesztése: A Széchenyi István Egyetem tudásvállalkozás-fejlesztési programjának tapasztalatai. (2015) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 62 7-8 835-852
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2926759] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2926759, Kapcsolat: 26113689
Bessenyei István. Vállalati stratégia a lineáris tevékenységelemzés modelljében. (2016) INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND MANAGEMENT SCIENCES / MŰSZAKI ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 2498-700X 1 1 1-14, 3337091
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3337091]
 1. Hartung Katalin. A kék gazdaság fogalmának termeléselméleti megalapozása. (2020) Megjelent: Studia Doctorandorum Alumnae I. pp. 13-125
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31330189] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31330189, Kapcsolat: 29467680
 2. Atanazovné Hartung Katalin. A Kék Gazdaság fogalmának termeléselméleti megalapozása. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30935138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30935138, Kapcsolat: 28457152
 3. Hartung Katalin. Optimális erőforrás-allokáció a kék gazdaság vállalatainál. (2017) HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 1588-6883 2416-3201 2415-9271 2415-928X 16 3 98-118
  Folyóiratcikk/Utánközlés (Folyóiratcikk)/Tudományos[3282468] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3282468, Kapcsolat: 27175869
2021-04-19 10:56