Gyimesi Timea. Szövegelünk. (1993) POMPEJI: IRODALOM MŰVÉSZET BÖLCSELET 0865-5553 4 3-4 188-201, 2712815
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2712815]
 1. Fodor Péter. A dalnokversenyek hangzásvilága: Hárs Endrével beszélget Fodor Péter. (2008) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 2008 6 46-56
  Publicisztika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24106316] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24106316, Kapcsolat: 24106316
 2. Boka László. dekONtrollált konszolidáció. (2004) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 2004 2 135-137
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24106309] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24106309, Kapcsolat: 24106309
 3. Kulcsár-Szabó Zoltán. Dekonferencia. (1996) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 100 5-6 748-751
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1613782] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1613782, Kapcsolat: 24106314
 4. Odorics Ferenc et al. A dekonstrukció(ról) magyarul. (1994) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 40 1-2 195-202
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[30648442] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30648442, Kapcsolat: 28132421
Gyimesi Timea. Az abjekt Julia Kristeva szubjektum-felfogásában. (1995) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 41 1-2 140-142, 2711400
Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[2711400]
 1. Lenkey-Tóth Péter. Az elbeszélt és az elbeszélő Én: Az én-elbeszélés példái a kortárs képzőművészetben. (2014)
  DLA (Disszertáció) | Tudományos[2945655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2945655, Kapcsolat: 28122755
 2. Kérchy Vera. Színház, jelentés, emlékezet. (2013) ISBN:9789633151303
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2402318] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2402318, Kapcsolat: 24096576
 3. Kiss Attila. A Macbeth mint tudatdráma a magyar színpadon 1989 után. (2013) Megjelent: Színház, jelentés, emlékezet pp. 65-86
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2402319] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2402319, Kapcsolat: 29885609
 4. Bordás Sándor. A trópusok mesekertje: Metaforikus prózaváltozatok a modernitás poétikájában. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2272206] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2272206, Kapcsolat: 24110032
 5. Komjáthy Zsuzsanna. A kegyetlenség színházának karcolatai. (2011) Megjelent: Annona Nova 2010 pp. 163-176
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24110001] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24110001, Kapcsolat: 24110001
 6. Gubicskó Ágnes. A válás dicsérete - Julia Kristeva interjúkötetéről. (2009) internetes folyóirat 2009 január
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24109996] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24109996, Kapcsolat: 24109996
 7. Hornyik S. A hibrid és a szintetikus organizmus. Női test- és identitáskép a Feltámad a halál című filmben. (2009) BALKON: KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1216-8890 17 9 14-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[226439] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 226439, Kapcsolat: 24097008
 8. Gaborják Ádám. Egy húsmutatványos legendája. (2008) ÚJ FORRÁS 0133-5332 2008 8 67-72
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24097003] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24097003, Kapcsolat: 24097003
 9. Nagy Melinda. Mikorjössztől holvoltáig. (2002) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3/13 9 123-124
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[24096939] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24096939, Kapcsolat: 24096939
 10. Benkő Krisztián. A „napló” mint alakzat: Változatok a prozopopeiára XVIII--XIX. századi irodalmunkban. (2002) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 83 2 206-218
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27468346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27468346, Kapcsolat: 24096658
Gyimesi Tímea. Önéletrajz : delírium és dadogás. (2000) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 26 3 338-350, 2018407
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2018407]
 1. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30609385] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 28113812
 2. Lipták-Pikó Judit. Modeler et moduler avec Marie Darrieussecq. (2017) Megjelent: Modulation - Deleuze p. 133
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3385974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3385974, Kapcsolat: 28132433
 3. Pál-Kovács Ramóna. Cartographie de la mémoire: pour une lecture géocritique de l’autobiographie de Michel Tremblay. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3347337] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3347337, Kapcsolat: 28113838
 4. Melinda Blos-Jáni. In and Out of Context. On the Reality Effect and Evidentiary Status of Home Videos. (2009) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE 2009 1 144-166
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24109954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24109954, Kapcsolat: 24109954
 5. Kovács Anikó. A népnevelés társadalom pszichológiai tényezői 20. századi székely és csángó népnevelők élettörténeteinek összehasonlító elemzése alapján. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21423640] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21423640, Kapcsolat: 28129565
 6. Vajda András. Jelentésteremtő mechanizmusok egy parasztember élettörténetében. (2002) Megjelent: Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról pp. 79-94
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2042727] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2042727, Kapcsolat: 28129563
 7. Müllner András. Neoavantgárd szövegek posztstrukturalista olvasatai -Erdélyi Miklós-. (2001)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2108038] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2108038, Kapcsolat: 24109970
Gyimesi Timea. Le rire blanc. Subversion et dimension métaphysique chez Michel Tournier. (2001) Megjelent: écRire pp. 219-226, 2713124
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2713124]
 1. Geneviève Henrot. Peaux d'âme. (2009) ISBN:9782745320032
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[24110005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24110005, Kapcsolat: 24110005
Gyimesi Timea. Közvetett szabad beszédben Gilles Deleuze-ről. (2003) EX SYMPOSION: IRODALOM MŰVÉSZET FILOZÓFIA REFLEXIÓ 1215-7546 44-45 10-17, 2411868
Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[2411868]
 1. Szilasi László. Szilasi szerint. (2004)
  Egyéb[20811639] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20811639, Kapcsolat: 28131348
Gyimesi Tímea. Le polar et la déconstruction ou plaidoyer pour le devenir des genres. (2004) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA 0567-8099 23 39-44, 2018405
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2018405]
 1. Bakonyi Veronika. Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái: A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23600548] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23600548, Kapcsolat: 24110014
Tímea Gyimesi. Prismes irisés. Textes recueillis sur les littératures classiques et modernes pour Olga Penke qui fête ses saixonta années.. (2006) ISBN:9638699612, 1418155
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1418155]
 1. Dorota Dukwicz. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badan nad Wiekiem Osiemnastym Nr 11. (2007)
  Egyéb[20925028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20925028, Kapcsolat: 20925028
Gyimesi Tímea. Kristevai utazás művészetfilozófia, pszichoanalízis és irodalom között. (2007) THALASSA: PSZICHOANALÍZIS, TÁRSADALOM, KULTÚRA : A FERENCZI SÁNDOR EGYESÜLET KIADVÁNYA 0865-9362 18 2-3 51-64, 2018403
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2018403]
 1. Horváth Márta. Alak-háttér észlelés és a barthes-i "valóság-hatás" kognitív (át)értelmezése. (2020) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 74 11 67-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31796758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31796758, Kapcsolat: 29919588
 2. Samu-Koncsos Kinga. A REPREZENTÁCIÓ ABJEKCIÓJA NEMES NAGY ÁGNES FÁK CÍMű VERSÉBEN. (2018) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 19 3 91-103
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30639483] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30639483, Kapcsolat: 28122237
 3. Samu-Koncsos Kinga. AZ ELHALLGATÁS POÉTIKÁJA: A tárgyiasság öndekonstrukciója Nemes Nagy Ágnes költészetében. (2017)
  Egyéb konferenciakötet | Tudományos[30639499] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30639499, Kapcsolat: 28122247
 4. B. Gáspár Judit. Alászállás és/vagy szublimáció.: Hasonlóságok és különbségek a mindennapi és a művészi kreativitásban. (2017) Megjelent: Nem való ez, nem is álom. Válogatás a 15 esztendős Művészet és pszichoanalízis-sorozat előadásaiból pp. 26-39
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30643934] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30643934, Kapcsolat: 28128311
 5. Márta Horváth. Die biologisch-kognitiven Grundlagen narrativer Motivierung. (2016) ISBN:9783897854635
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3105312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3105312, Kapcsolat: 27903783
 6. Lipták-Pikó Judit. Qui voit les fantomes? Analyse du roman Naissance des fantomes de Marie Darrieussecq. (2015) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA 0567-8099 29 81-91
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3385972] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3385972, Kapcsolat: 28117911
 7. Samu-Koncsos Kinga. GENOTEXTOLÓGIA: Melankolikus árnyjáték a DNS Genethliacummal. (2015) Megjelent: Fény pp. 29-44
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30639489] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30639489, Kapcsolat: 28122242
 8. Zsédely-Szabó Tímea. Az őrület múzeuma – az identitás színeváltozása: Egy New York-i menedékhely (The Living Museum) kontextusában. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26455721] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26455721, Kapcsolat: 24109978
 9. Zsák Judit. A szerző és az (ön)életírás pozíciója a közelmúlt pszichoanalitikus irodalomkritikáiban. (2010) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 56 4 617-632
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1727885] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1727885, Kapcsolat: 27903767
 10. Zsák Judit. A pszichoanalitikus elméletek hatása a társadalmi nem és a női szubjektum felfogására: különös tekintettel Hélčne Cixous munkásságára. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1734934] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1734934, Kapcsolat: 24109974
 11. Erős Ferenc. Pszichoanalitikus regények Dr. S-től Muo doktorig. (2008) MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1789-1965 009 72-79
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24109972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24109972, Kapcsolat: 24109972
Gyimesi Timea. Le présent dans le passé, le passé dans le présent: Du temps des "trusimes" au temps des fantômes. (2008) Megjelent: Le passé dans le présent, le présent dans le passé pp. 125-131, 2712905
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2712905]
 1. Karácsonyi Judit. Moziirodalom: Amerikai filmek kortárs francia novelizációja. (2020)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31872594] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31872594, Kapcsolat: 29883690
 2. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30609385] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 28113817
 3. Karácsonyi Judit. "Rejouer l'Échec donné d'avance" - L'espace novellisé dans Cinéma de Tanguy Viel. (2017) Megjelent: Modulation - Deleuze pp. 105-112
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3286139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3286139, Kapcsolat: 28113792
Gyimesi Timea. Szökésvonalak: Diagrammatikus olvasatok Deleuze nyomán. (2008) ISBN:9789639529717, 1612377
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1612377]
 1. Karácsonyi Judit. Moziirodalom: Amerikai filmek kortárs francia novelizációja. (2020)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31872594] [Egyeztetett]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31872594, Kapcsolat: 29883664
 2. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30609385] [Egyeztetett]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 27507238
 3. Bollobás Enikő. Önérték és távlatiság NARRATÍV SZEMÉLYKÖZISÉG HENRY JAMES RÖVIDPRÓZÁJÁBAN. (2018) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 2018 43-53
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27505149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27505149, Kapcsolat: 27505149
 4. Bencsik Orsolya. Identitáskonfliktusok a geokulturális térben (A sehol és a máshol köztes állomásai Juhász Erzsébet, Végel László és Tolnai Ottó írásművészetében). (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30608228] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30608228, Kapcsolat: 28113834
 5. Novák Anikó. A kollekció poétikája. Gyűjtés és muzealitás Tolnai Ottó művészetében. (2018) ISBN:9788685245398
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30635296] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30635296, Kapcsolat: 28117017
 6. Lipták-Pikó Judit. Modeler et moduler avec Marie Darrieussecq. (2017) Megjelent: Modulation - Deleuze p. 133
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3385974] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3385974, Kapcsolat: 28113794
 7. Cserjés Katalin. Emlékezés és társitás: Ceruzasorok Madách Imre és Esterházy Péter kapcsán. (2017) Megjelent: XXIV. Madách Szimpózium pp. 187-198
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27178019] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27178019, Kapcsolat: 27506779
 8. Tóth Andrea. Elmozduló jelentések: A feminista irodalomkritika fogalmainak újragondolása az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis recepciójának tükrében. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3322397] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3322397, Kapcsolat: 27507276
 9. Ureczky Eszter. Cultures of Pollution:: Cultures Epidemic Disease and the Biopolitics of Contagion in Contemporary Anglophone Fiction. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27507266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27507266, Kapcsolat: 27507266
 10. Pál-Kovács Ramona. Cartographie de la mémoire: Pour une lecture géocritique de l'autobiographie de Michel Tremblay. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27507283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27507283, Kapcsolat: 27507283
 11. Szajbély Mihály. Bohóc a falon: Jókai Mór Egy lengyel történet című novellája és a populáris irodalom. (2017) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 98 2 176-199
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3285371] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3285371, Kapcsolat: 27506559
 12. Cserjés Katalin. Álló csillagok: Egy gondolkodás (koncentrikus) körei. (2017) ISBN:9789639640597
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3225425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3225425, Kapcsolat: 27506771
 13. Péterfi Szabina. A művészet fennsíkjai. (2016) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 2016 1 120-134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26510976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26510976, Kapcsolat: 26510976
 14. Jablonczay Tímea. Transznacionalizmus a gyakorlatban: migrációs praxisok a könyvek, az írásmódok, a műfajok és a fordítási stratégiák geográfiájában. (2015) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 61 2 137-156
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2987040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2987040, Kapcsolat: 27505154
 15. Péter Szabina. Ideiglenes autonóm tűnődések: Kiasztikus olvasatok Ai Weiwei munkásságának mentén. (2015) PERFORMA 2498-731X 1 1-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3112601] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3112601, Kapcsolat: 27505164
 16. Bálint Anna. Edmond Jabès és a megnyíló írás. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27507273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27507273, Kapcsolat: 27507273
 17. Péter Szabina. A land art haptikus tájai. (2015) TÖBBLET: FILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 2067-2268 2015 2 25-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26510954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26510954, Kapcsolat: 26510954
 18. Virág Zoltán. Waterworlds: Allusions and Illusions: Tropes of River, Delta and Sea in the Poetry and Prose of Új Symposion Literary Magazine. (2014) Megjelent: Intelektualac danas pp. 135-146
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2805157] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2805157, Kapcsolat: 27508428
 19. Győri Zsolt. Szerzők, filmek, kritikai-klinikai olvasatok. (2014) ISBN:9789633184547
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2862154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2862154, Kapcsolat: 27505156
 20. Jablonczay Tímea. Marginalizáltság és határkezelés. Az identitás kereszteződései Szenes Erzsinél. (2014) TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT 2062-7084 4 2 18-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24574434] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24574434, Kapcsolat: 24574434
 21. Bakonyi Veronika. Férgekkel elárasztott én, drakulabőrű olvasó, túl sok látnivaló - a szubjektum nevetve kiborul (Benda Balázs: Kalandos történet). (2014) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 68 4 131-144
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3377401] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3377401, Kapcsolat: 27505147
 22. Novák Anikó. A kollekció poétikája. Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2811952] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2811952, Kapcsolat: 24110022
 23. Kovács Krisztina. Táj- és térképzetek Hunyady Sándor prózájában. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2488307] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2488307, Kapcsolat: 27507278
 24. Bényei Tamás. Más alakban. A metamorfózis lehetséges poétikái és politikái. (2013) Megjelent: Más alakban. A metamorfózis lehetséges poétikái és politikái pp. 7-219
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24096302] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24096302, Kapcsolat: 24096302
 25. Novák Anikó. From Imaginary to Real Museums. (2013) Megjelent: CURRENT ISSUES IN SOME DISCIPLINES pp. 74-79
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27506746] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27506746, Kapcsolat: 27506746
 26. Kovács Flóra. A közösség a kortárs erdélyi drámában és színházban. (2013) ISBN:9789637043512
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[25056747] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25056747, Kapcsolat: 27506786
 27. Novák Anikó. Tolnai Ottó imaginárus múzeuma. (2012) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 2012 3 89-98
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24101216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24101216, Kapcsolat: 24101216
 28. Smid Róbert. Lehetséges-e egy szövegtest kiemelkedése az irodalom történetiségéből?: Szerb János mint versben bujdosó. (2012) Megjelent: Esemény - trauma - nyilvánosság pp. 361-382
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2565068] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2565068, Kapcsolat: 27506717
 29. Kovács Krisztina. „Tintába fojtva”: A létezés formája: a tenger „mint olyan” Tolnai Ottó: Világítótorony eladó. Festettvíz-próza. (2011) MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 0138-922X 34 1 71-74
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2329046] [Egyeztetett]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 2329046, Kapcsolat: 29795016
 30. Bollobás Enikő. Parodisztikus játék a szubjektumperformativitással: Rácz Zsuzsa két Terézanyujáról. (2011) MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1789-1965 2011 023 55-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24096300] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24096300, Kapcsolat: 24096300
 31. Kovács Flóra. Az egymáshoz kapcsolódások játéka. Dialógus Selyem Zsuzsa Tetkó. Avagy ha így megy ez, ki állítja meg Arturo Uit? című szövegével. (2011) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2011 1 94-102
  Folyóiratcikk[21990077] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21990077, Kapcsolat: 28118051
 32. Kovács Flóra. Az egymáshoz kapcsolódások játéka. Dialógus Selyem Zsuzsa Tetkó. Avagy ha így megy ez, ki állítja meg Arturo Uit? címû szövegével. (2011) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2011 1 94-102
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24096294] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24096294, Kapcsolat: 24096294
 33. Kovács Flóra. A „sokféleség" a színházi aktusban (Artaud - Mániutiu - Deleuze). (2011) Megjelent: (Dráma)szövegek metamorfózisa : kontaktustörténetek : a 2009. június 4-7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei = Metam... pp. 95-101
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27506811] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27506811, Kapcsolat: 27506811
 34. Bakonyi Veronika. Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái: A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23600548] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23600548, Kapcsolat: 24110018
 35. Virág Zoltán. Az élmények koloritja. A folyó, a delta és a tenger kulturális alakzatai a symposionista költészetben és prózában. (2010) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 6 6-14
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24096279] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24096279, Kapcsolat: 24096279
 36. Kovács Krisztina. A nyilvánosság és az intimitás terei a Kosztolányi-prózában. (2010) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 64 3 45-53
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2329001] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2329001, Kapcsolat: 27505158
Gyimesi Tímea. Lakható helyek - vagabundus tárgyak (Kertész Imre idegen idegenségéről). (2009) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 60 3 75-87, 2018400
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2018400]
 1. Kovács Flóra. Az egymáshoz kapcsolódások játéka. Dialógus Selyem Zsuzsa Tetkó. Avagy ha így megy ez, ki állítja meg Arturo Uit? című szövegével. (2011) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2011 1 94-102
  Folyóiratcikk[21990077] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21990077, Kapcsolat: 28118046
Gyimesi Timea. Michel Tournier ou les devenirs du concept. (2009) ISBN:9789634829294, 2411038
Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[2411038]
 1. Hollósi Szonja. Réinterprétation de l'androgyne, du stéréotype aux métamorphoses dans l'imaginaire maghrébin francophone. (2008) Megjelent: Libres Horizons. Pour une approche comparatiste. pp. 165-169
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24109934] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24109934, Kapcsolat: 24109934
Gyimesi Timea. Kiš-slike. (2011) RUKOVET: CASOPIS ZA KNJIZEVNOST, UMETNOST I KULTURU 0035-9793 2011 1-4 86-89, 2712923
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2712923]
 1. Szajbély Mihály. A homok stabilitása: Danilo Kiš Fövenyóra című regényének prológusa. (2014) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 68 10 74-80
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2762673] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2762673, Kapcsolat: 24305444
Gyimesi Timea. Deleuze Proustja - Gilles Deleuze irodalomszemléletéről. (2012) Megjelent: Képek, Szövegek, Olvasatok pp. 26-41, 2227932
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2227932]
 1. Darida Veronika. V mint vágy: Variációk a Proust-témára. (2016) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 70 9 90-96
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3109992] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3109992, Kapcsolat: 27507190
 2. Bódi Katalin. Képek, szövegek, olvasatok, szerk. Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza. (2013) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 94 3 442-446
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2521167] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2521167, Kapcsolat: 24096342
Gyimesi Timea. A franciaországi kognitív kutatásokról az irodalom és a művészetek összefüggésében. (2013) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 59 2 264-272, 2445006
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2445006]
 1. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30609385] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 27507231
 2. Daróczi Gabriella. Segédanyag az óvodai Mese-vers tevékenység tervezéséhez és vezetéséhez: Módszertani útmutató az óvodai képességfejlesztéshez. (2017) ISBN:9789632848396
  Oktatási anyag (Könyv) | Oktatási[30478520] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30478520, Kapcsolat: 28130714
Gyimesi Timea. Három az egyben, egy a háromban…. (2013) REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES 1416-6399 hors série 37-44, 2712922
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2712922]
 1. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30609385] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 28113802
 2. Bencsik Orsolya. Identitáskonfliktusok a geokulturális térben (A sehol és a máshol köztes állomásai Juhász Erzsébet, Végel László és Tolnai Ottó írásművészetében). (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30608228] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30608228, Kapcsolat: 28113830
Gyimesi Timea. Kiš-képek. (2014) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 68 10 81-87, 2783742
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2783742]
 1. Ternovácz Dániel. Virtuális közösségek és reprezentációs diskurzusok a közép-európai irodalomban. (2018) TANULMÁNYOK (NOVI SAD) 0354-9690 2018. 2.sz. 151-160
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31364910] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31364910, Kapcsolat: 29794998
 2. Szajbély Mihály. A homok stabilitása: Danilo Kiš Fövenyóra című regényének prológusa. (2014) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 68 10 74-80
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2762673] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2762673, Kapcsolat: 24451987
Gyimesi Timea. « Être poreux au monde ». Du dynamisme moléculaire de l’(auto)fictif à la Marie Darrieussecq. (2015) Megjelent: Eidôlon n° 113 pp. 65-73, 2862867
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2862867]
 1. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30609385] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 28113828
 2. BNF könyvtár. Direction des collections. Département Littérature et art.. (2018)
  Kutatási adat | Tudományos[27505127] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27505127, Kapcsolat: 27505127
 3. Lipták-Pikó Judit. Modeler et moduler avec Marie Darrieussecq. (2017) Megjelent: Modulation - Deleuze p. 133
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3385974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3385974, Kapcsolat: 28113799
 4. Pál-Kovács Ramóna. Cartographie de la mémoire: pour une lecture géocritique de l’autobiographie de Michel Tremblay. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3347337] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3347337, Kapcsolat: 28113844
 5. Arnaud Genon. Moi et l'autre. (2015)
  Kutatási adat | Tudományos[27505118] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27505118, Kapcsolat: 27505118
 6. Lipták-Pikó Judit. Jelentés a Darrieussecq-ügyről. (2015) Megjelent: Szövegek között 19. pp. 141-165
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27505121] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27505121, Kapcsolat: 27505121
Gyimesi Timea. "Más terek hangjait hallatni": Fantomok terei -- téri fantomok Marie Darrieussecq prózájában. (2015) Megjelent: Térérzékelések-térértelmezések pp. 138-149, 2813576
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2813576]
 1. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30609385] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 28113820
 2. Karácsonyi Judit. "Rejouer l'Échec donné d'avance" - L'espace novellisé dans Cinéma de Tanguy Viel. (2017) Megjelent: Modulation - Deleuze pp. 105-112
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3286139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3286139, Kapcsolat: 28113791
 3. Kaszap-Asztalos Emese. A továbblépés záloga. (2017) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 68. 5 98-102
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27472903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27472903, Kapcsolat: 28135484
 4. Toldi Éva. Térérzékelések - térértelmezések, szerk. Ádám Anikó - Radvánszky Anikó. (2015) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 96 4 504-509
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3046249] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3046249, Kapcsolat: 28118056
Gyimesi Timea. Deleuze és a redő ökonómiája. (2016), 3116269
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3116269]
 1. Lengyel Zsuzsanna Mariann. Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája. (2016)
  Kutatási adat | Tudományos[27505128] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27505128, Kapcsolat: 27505128
Gyimesi Timea. I mint Irodalom: Deleuze és az irodalom. (2016) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 70 9 98-102, 3116209
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3116209]
 1. Bollobás Enikő. Önérték és távlatiság: Narratív személyköziség Henry James rövidprózájában. (2018) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 69 2 43-53
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3330192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3330192, Kapcsolat: 27506838
 2. Pál-Kovács Ramóna. Cartographie de la mémoire: pour une lecture géocritique de l’autobiographie de Michel Tremblay. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3347337] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3347337, Kapcsolat: 28113841
Gyimesi Timea. Kimerülés és Performativitás: Deleuze, Guattari és a klinikai kritika. (2016) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 62 4 303-314, 3207123
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3207123]
 1. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30609385] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 27507230
2022-06-26 01:04