Zán Krisztina. Az Európai Unió biztonság és védelempolitikája. (2004) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 2004 2 99-117, 1412647
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1412647]
 1. Bányász Péter. Az ellátási lánc kiberfenyegetettsége, különös tekintettel a közlekedési alrendszer biztonságára, a szervezett bűnözés hatásai. (2016) Megjelent: Humánvédelem - békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése pp. 643-673
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3023043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3023043, Kapcsolat: 25434246
 2. Balla József. A biometrikus adatokat tartalmazó úti és személyazonosító okmányok biztonságnövelő hatása a határ- és közbiztonság alakulására. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2905804] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2905804, Kapcsolat: 25167676
Horpácsi Ferenc et al. Minőségbiztosítás az oktatásban: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Határőr Tanszék oktatási és tudományos tevékenysége. (2005) PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 1589-1674 4 101-105, 1412657
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1412657]
 1. Balla József. Felsőfokú szakirányú képzés a Határrendészeti Tanszéken 2005-ben és 2015-ben. (2017) Megjelent: A határrendészeti tisztképzés negyedszázada pp. 47-54
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3195560] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3195560, Kapcsolat: 26454178
 2. Varga János. A határrendészeti tisztképzés jubileumi helyzetképe. (2017) Megjelent: A határrendészeti tisztképzés negyedszázada pp. 31-46
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3195559] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3195559, Kapcsolat: 26473810
 3. Fórizs Sándor. Rendőri képzési modellek Németországban. (2016) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 13 1 37-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3092531] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3092531, Kapcsolat: 25949295
Zán Krisztina. A Határőrség nemzetközi tevékenysége az európai uniós csatlakozás és a schengeni felkészülés tükrében, különös tekintettel a protokoll-tevékenységre. (2005) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 9 1 203-224, 1412671
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1412671]
 1. Lipics László. Az integrált határbiztonsági rendszer fejlesztésének lehetőségei. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2890519] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2890519, Kapcsolat: 24158858
Zán Krisztina et al. A terrorizmus és a Határőrség. (2005) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 9 3 144-150, 1413413
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1413413]
 1. Tokodi Panna et al. Turizmus a terrorizmus árnyékában. (2020) Megjelent: Turizmusbiztonság pp. 233-251
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31598988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31598988, Kapcsolat: 29540934
 2. Ritecz György. A terrorizmus hatása a turizmusra. (2019) RENDŐRSÉGI TANULMÁNYOK 2630-8002 2018 4 3-61
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30425407] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30425407, Kapcsolat: 27848354
 3. Tüttő Szabolcs. A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszere az új kihívások tükrében. (2007) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 17 3
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25179905] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25179905, Kapcsolat: 25179905
Görbe Attiláné Zán. "Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikájának megjelenése a Határőrség idegenrendészeti tevékenységének gyakorlati megvalósításában" című doktori (PhD) értekezés szociológiai vizsgálata: Szegregációs folyamatok a modern társadalmakban. (2006) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 2006 1 55-65, 1412649
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1412649]
 1. Parádi József. Rendvédelem-történeti Hírlevél. (2007)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Tudományos[25172585] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25172585, Kapcsolat: 25172585
Görbe Attiláné Zán. Még néhány gondolat a biztonságról. (2006) PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 1589-1674 6 185-190, 1412663
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1412663]
 1. Tokodi Panna et al. Turizmus a terrorizmus árnyékában. (2020) Megjelent: Turizmusbiztonság pp. 233-251
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31598988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31598988, Kapcsolat: 29540915
 2. Ritecz György. A terrorizmus hatása a turizmusra. (2019) RENDŐRSÉGI TANULMÁNYOK 2630-8002 2018 4 3-61
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30425407] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30425407, Kapcsolat: 27848344
 3. Bányász Péter. Az ellátási lánc kiberfenyegetettsége, különös tekintettel a közlekedési alrendszer biztonságára, a szervezett bűnözés hatásai. (2016) Megjelent: Humánvédelem - békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése pp. 643-673
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3023043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3023043, Kapcsolat: 25434244
 4. Balla József. A biometrikus adatokat tartalmazó úti és személyazonosító okmányok biztonságnövelő hatása a határ- és közbiztonság alakulására. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2905804] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2905804, Kapcsolat: 25167658
Görbe Attiláné Zán et al. A tanszéken végzett tudományos munka, tudományszervezés helyzete. (2007) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 2007 6. különszám 30-31, 1412653
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1412653]
 1. Fórizs Sándor. Rendőri képzési modellek Németországban. (2016) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 13 1 37-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3092531] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3092531, Kapcsolat: 25949293
Gubicza József et al. A határrendészeti feladatokat ellátó szervezet állományának felkészítése a transznacionális kihívások kezelésére, különös tekintettel a katonai és rendvédelmi szervezetekkel történő együttműködés elmélyítése területén. (2008) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X 7 különszám 94-97, 1412673
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1412673]
 1. Ujházi Lóránd. A menekültek lelkipásztori és humanitárius gondozásnak szabályozása a katolikus egyház hatályos jogában. (2014) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 2786-0728 2014 3 57-86
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2810952] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2810952, Kapcsolat: 26862192
 2. Ujházi Lóránd. A migráció, mint biztonsági kihívás és a Vatikán válaszai a menekültkérdésre. (2012) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 22 1-2 162-173
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1987369] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1987369, Kapcsolat: 25165139
Révai Róbert et al. Egészség és migráció az Európai Unióban és Magyarországon. (2009) HADMÉRNÖK 1788-1919 4 2 166-171, 1412641
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1412641]
 1. Ritecz György et al. A nemzetközi mobilitás és biztonság turisztikai vonatkozásai. (2020) Megjelent: Turizmusbiztonság pp. 205-218
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31598985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31598985, Kapcsolat: 29540900
 2. Ritecz György. Nemzetközi mobilitás és a turizmus hatásai. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 15 4 25-57
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30408279] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30408279, Kapcsolat: 27835633
 3. Deák József et al. A migráció rendészeti és egészségügyi aspektusai napjainkban. (2016) BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 64 9 5-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3129461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3129461, Kapcsolat: 26112483
 4. Révai Róbert. Az egészségi alkalmassági vizsgálatok és a prevenció szerepe a megváltozott életkörülmények és veszélyhelyzetek tükrében a rendészeti szerveknél. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3158497] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3158497, Kapcsolat: 25231747
Görbe Attiláné Zán. A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetőségei. (2010), 1982207
PhD (Disszertáció) | Tudományos[1982207]
 1. Balla József et al. The impacts of migration on today's border surveillance. (2019) Megjelent: Racionalizacia Verejnej Správy pp. 66-74
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30726842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30726842, Kapcsolat: 28237338
 2. Balla József. A biometrikus adatokat tartalmazó úti és személyazonosító okmányok biztonságnövelő hatása a határ-, illetve közbiztonság alakulására. (2019) ISBN:9786156020505; 9786156020512
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30745148] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30745148, Kapcsolat: 28237304
 3. Szép Ferenc. Az embercsempészés büntetőjogi megítélése napjainkban. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 15 2 131-154
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27501264] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27501264, Kapcsolat: 27501264
 4. Csaba Otti. WHY DOES IT FAIL TO OPERATE?. (2017) Megjelent: Thinking Together 1 pp. 45-66
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3314783] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3314783, Kapcsolat: 27062800
 5. Dajnoki Krisztina et al. Migránsok foglalkoztatásának megítélése egyetemi hallgatók körében. (2017) KÖZTES EURÓPA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIKEK KÖZLEMÉNYEI 2064-437X 2676-8909 9 1-2 351-361
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3350461] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3350461, Kapcsolat: 27737318
 6. Szép Ferenc. Helyzetkép a déli határszakaszon bekövetkezett tömeges migráció rendészeti kezeléséről. (2017) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 17 5 39-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27501243] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27501243, Kapcsolat: 27501243
 7. Amberg Erzsébet. Migráció, büntetőjog, ultima ratio. (2016) Megjelent: A migráció bűnügyi hatásai pp. 203-214
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3137316] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3137316, Kapcsolat: 26160836
 8. Balláné Füszter Erzsébet. Menekült vagy migráns?: a személyazonosítás fontossága a menekült kérdésben. (2016) Megjelent: A migráció bűnügyi hatásai pp. 121-129
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3137304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3137304, Kapcsolat: 26160754
 9. Pesti Tünde. Megközelítési szempontok az előítéletek leküzdéséhez. (2016) PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 1589-1674 17 157-162
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26177715] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26177715, Kapcsolat: 26784824
 10. Ritecz György et al. A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei 2.0. (2016) ISBN:9789638848468
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3177014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3177014, Kapcsolat: 26346330
 11. Szabó Andrea. Training opportunities in law enforcement (CEPOL, MEPA, FRONTEX). (2015) Megjelent: Az adó- és vámszolgálatok aktuális kihívásai pp. 177-196
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3031213] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3031213, Kapcsolat: 25526601
 12. Fórizs Sándor. Menekültügyi válsághelyzet 1947-ben. (2015) BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 63 2 149-163
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2869736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2869736, Kapcsolat: 24801937
 13. Kovács István. Az illegális migrációval kapcsolatos emberkereskedelem – különös tekintettel a prostitúció – szociológiai, pszichikai és kriminalisztikai összefüggései, azok kezelésére, megoldására tett innovációs javaslatok. (2015) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 12 1 12-43
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2929272] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2929272, Kapcsolat: 24974370
 14. Pozsik Réka et al. Az emberkereskedelem aktuális helyzete Magyarországon: egyetemi jegyzet. (2015) ISBN:9786155527531
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[25593067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25593067, Kapcsolat: 25593067
 15. Kovács István. A prostitúció és a szélsőséges terminológiák összefüggései. (2015) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9816 2060-0437 8 4 275-290
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2996786] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2996786, Kapcsolat: 27060959
 16. Laufer Balázs. A migráció kockázatai és nemzetbiztonsági kezelésük. (2015) Megjelent: Migráció és rendészet pp. 85-104
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3211552] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3211552, Kapcsolat: 25176458
 17. Kiss Lajos. A határrendészeti képzés fejlődési vonalai a schengeni térségben. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3028162] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3028162, Kapcsolat: 25167151
 18. Csatlós Fruzsina. A civil szervezetek és a CIMIC alakulatok tevékenységének összefonódása válságövezetekben a menekültek helyzetének kezelésében. (2015) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9816 2060-0437 8 1 216-230
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31328815] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31328815, Kapcsolat: 25173052
 19. Kovács Judit Nóra. Extern migráció és az Európai Unió. (2014) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 8 1 87-95
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2603584] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2603584, Kapcsolat: 25165216
 20. Csatlós Frizsina. A vegyes migráció és az UNHCR 10 pontos cselekvési tervének alkalmazhatósága a líbiai menekültek esetében. (2014) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 2 2 5-27
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24159109] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24159109, Kapcsolat: 24159109
 21. Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2567399] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2567399, Kapcsolat: 25172687
 22. Balla József. A biometrikus adatokat tartalmazó úti és személyazonosító okmányok biztonságnövelő hatása a határ- és közbiztonság alakulására. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2905804] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2905804, Kapcsolat: 24158998
 23. Lipics László. Az integrált határbiztonsági rendszer fejlesztésének lehetőségei. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2890519] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2890519, Kapcsolat: 24974368
 24. Boross Dóra. Az embercsempész bűnszervezetek nyomozásának főbb metodikai kérdései. (2013)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25183666] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25183666, Kapcsolat: 25183666
 25. Laufer Balázs. A migráció rendvédelmi és nemzetbiztonsági kihívásai. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2891544] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2891544, Kapcsolat: 25167779
 26. Papp Csaba. A magyar-román államhatáron átnyúló rendészeti együttműködéskorszerűsítési lehetőségeinek kutatása. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22355074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22355074, Kapcsolat: 22355074
 27. Tari Tamás. A magyar rendőrség tevékenysége a schengeni térséghez történő csatlakozás terén 2004-2010 között. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2891450] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2891450, Kapcsolat: 23138602
 28. Nyári Éva. Bűnüldözés és bűnmegelőzés. (2012) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9816 2060-0437 5 1-2 315-320
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2335160] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2335160, Kapcsolat: 25173041
 29. Prof Dr.. A tudományos munka helye és szerepe a hatékony szakmai munkában, különös tekintettel a migráció kezelésére. (2012) MIGRÁCIÓ ÉS TÁRSADALOM 2012 1 p. 2
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23138582] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23138582, Kapcsolat: 23138582
 30. Nyári Éva. Gondolatok a határellenőrzési technológiák fejlesztési lehetőségeiről. (2011) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9816 2060-0437 4 1 50-53
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2335158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2335158, Kapcsolat: 25231727
 31. Zámbó Péter. Az új határőrizeti rendszer, a FRONTEX és ami utána jön…. (2011) Megjelent: Új népvándorlás pp. 259-268
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25211727] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25211727, Kapcsolat: 25165367
Görbe Attiláné Zán et al. Az idegenrendészeti szakterület tevékenységi stratégiája. (2010) RENDÉSZETI SZEMLE: AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2006-2010) 1789-4689 58 különszám 200-216, 1413410
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1413410]
 1. Virányi Gergely. Határőrizeti és határrendészeti tisztképzés 1903–2011. (2019) ISBN:9789635310050; 9789635310067; 9789635310074
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30848487] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30848487, Kapcsolat: 28355137
 2. Kovács Gábor. A határvadászszázadok alkalmazása a határőrség kötelékében a schengeni csatlakozást megelőzően és azt követően. (2017) Megjelent: Őrzők, vigyázzatok a határra! pp. 675-703
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3270007] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3270007, Kapcsolat: 27501684
 3. Varga János. A totális határforgalom-ellenőrzéstől a szelektív és differenciált ellenőrzésig: az 1980-as és 1990-es évek világpolitikai és társadalmi változásai, hatásuk a határforgalom-ellenőrzésére. (2016) Megjelent: A toll sokszor erősebb, mint a kard pp. 226-238
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3087206] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3087206, Kapcsolat: 25914984
 4. Parádi József. Rendvédelem-történeti Hírlevél. (2010)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Tudományos[25171988] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25171988, Kapcsolat: 25171988
 5. Tóth Judit. Lehet-e normatív a migrációs politika?. (2010) Megjelent: Változó migráció, változó környezet pp. 193-220
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2389135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2389135, Kapcsolat: 22354937
Görbe Attiláné Zán. A rendőrök és a külföldiek. (2011) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 59 10 84-108, 1758604
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1758604]
 1. Szép Ferenc. Helyzetkép a déli határszakaszon bekövetkezett tömeges migráció rendészeti kezeléséről. (2017) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 17 5 39-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27501243] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27501243, Kapcsolat: 27501240
 2. Kiss Lajos. A FRONTEX és a határőrtisztképzés. (2017) Megjelent: A határrendészeti tisztképzés negyedszázada pp. 55-67
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3195563] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3195563, Kapcsolat: 26454517
 3. Fórizs Sándor. Berlin 2014-es bűnügyi statisztikája. (2016) BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 64 6 127-139
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3102565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3102565, Kapcsolat: 25948661
 4. Kovács Gábor. A migráció bűnügyi hatásai a magyar határrendészet kockázatelemzési rendszerére. (2016) Megjelent: A migráció bűnügyi hatásai pp. 141-150
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3137310] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3137310, Kapcsolat: 26160785
 5. Varga János. A magyar határrendészeti rendszer működése a tömeges méretű migráció kezelése során.. (2016) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 13 3 94-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3112591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3112591, Kapcsolat: 26089028
Görbe Attiláné Zán. A görög-török fal = Határbiztonság. (2012) Megjelent: Sodorvonalon pp. 77-83, 1979179
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1979179]
 1. Kiss Lajos. Hova indultunk és hova jutottunk?: a schengeni eszmétől a Frontexig. (2016) Megjelent: A határrendészettől a rendészettudományig pp. 127-132
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3142844] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3142844, Kapcsolat: 26177686
Görbe Attiláné Zán. A migráció mint a magyar idegenrendészet XX. századi történetének sajátos területe. (2013) Megjelent: A modernkori magyar határrendészet száztíz éve pp. 193-208, 2325659
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2325659]
 1. Ritecz György et al. A nemzetközi mobilitás és biztonság turisztikai vonatkozásai. (2020) Megjelent: Turizmusbiztonság pp. 205-218
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31598985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31598985, Kapcsolat: 29540810
 2. Ritecz György. Nemzetközi mobilitás és a turizmus hatásai. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 15 4 25-57
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30408279] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30408279, Kapcsolat: 27835647
 3. Balla József. A schengeni elvek szerinti határforgalom-ellenőrzés tartalmi elemei Magyarországon 2016-ban. (2017) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 17 3 13-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3364985] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3364985, Kapcsolat: 27439753
 4. Kovács Gábor. A határvadászszázadok alkalmazása a határőrség kötelékében a schengeni csatlakozást megelőzően és azt követően. (2017) Megjelent: Őrzők, vigyázzatok a határra! pp. 675-703
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3270007] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3270007, Kapcsolat: 27501682
 5. Balla József. A határforgalom-ellenőrzés tartalmi változásai 1990-ig. (2017) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9816 2060-0437 10 2 295-316
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3245468] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3245468, Kapcsolat: 26676889
 6. Sallai János. A schengeni folyamat, és jövője. (2016) Megjelent: Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból pp. 683-692
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3148236] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3148236, Kapcsolat: 26247978
 7. Bányász Péter. A közösségi média szerepe a lélektani műveletekben az elmúlt időszak válságainak tükrében. (2016) SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 1785-1181 13 1 61-81
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3043838] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3043838, Kapcsolat: 25537523
 8. Kiss Lajos. A határrendészeti képzés fejlődési vonalai a schengeni térségben. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3028162] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3028162, Kapcsolat: 25167165
 9. Pápay Gergő. Magyar-Szlovák rendőrségi együttműködés: Különösen a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Nitra Kerületi Rendőr-főkapitányság illetékességi területén összehangolt rendőri együttműködés. (2013)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25183661] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25183661, Kapcsolat: 25183661
Görbe Attiláné Zán. A rendészettudomány akadémiai szervezése és művelése. (2014) Megjelent: Rendészettudományi gondolatok pp. 175-181, 2593131
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2593131]
 1. Deák József. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ НАУКА В СИСТЕМЕ ВЕНГЕРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, И В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. (2020) Достижения и перспективы науки, образования и производства: 2020 2710-1002 2020 p. 23 грудня 66-70
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[31867837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31867837, Kapcsolat: 29932092
 2. Varga János. Gondolatok a rendészettudományi közéletről és fejlesztésének néhány lehetőségéről. (2019) Megjelent: Gondolatok a rendészettudományról pp. 249-261
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30686165] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30686165, Kapcsolat: 28195263
 3. Ritecz György. A tudomány, illetve a tudós feladata, felelőssége, avagy gondolattöredékek a tudás és a tudomány kapcsán. (2019) Megjelent: Gondolatok a rendészettudományról pp. 215-224
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30686138] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30686138, Kapcsolat: 28195249
 4. Fórizs Sándor. A rendészeti változások iránya, tendenciái, mozgatórugói. (2016) Megjelent: A határrendészettől a rendészettudományig pp. 31-40
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3142830] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3142830, Kapcsolat: 26177679
Görbe Attiláné Zán. Idegenellenesség-kutatás a büntetés-végrehatási szervezet állományában. (2014) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 33 3 12-25, 2750223
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2750223]
 1. Gulyás Éva. Etnikai konfliktusok és válsághelyzetek a nemzetállamban: Állam, xenofóbia, genocídium. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30336913] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30336913, Kapcsolat: 27737197
 2. Gulyás Éva. A migráció és az idegenellenesség fokozatai - egy xenofóbia-skála lehetősége. (2016) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 2786-0728 Új folyam III 4 33-47
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3125270] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3125270, Kapcsolat: 26176458
Görbe Attiláné Zán. Migráció - előítélet - idegenellenesség: előítélet-kutatás a belügyi ágazatban. (2014) ISBN:9786155305733, 2710491
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2710491]
 1. Lőwi Ildikó. Az előítéletesség vetületei az interdiszciplinaritás dimenzióiban. (2020) RENDŐRSÉGI TANULMÁNYOK 2630-8002 3 1 143-160
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31387547] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31387547, Kapcsolat: 29008534
 2. Éberhardt Gábor. A migráció, a rendészet, a xenofóbia egymásra gyakorolt hatásai. (2019) BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 67 9 23-46
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30840310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30840310, Kapcsolat: 28355110
 3. Ritecz György. A tömeges irreguláris migráció megszűnése, avagy tények amelyekről nem akarunk tudomást venni. (2018) Megjelent: A XXI. század biztonsági kihívásai pp. 237-243
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30324605] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30324605, Kapcsolat: 27726586
 4. Balla József. Határőrizeti intézkedések a migrációs válság kezelésére és megszüntetésére. (2017) Megjelent: Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság pp. 83-100
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3207558] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3207558, Kapcsolat: 26484826
 5. Borbély Zsuzsanna et al. A tömeges méretű illegális migráció pszichés következményei a rendészeti feladatellátás során. (2017) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9816 2060-0437 10 3 288-304
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3281369] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3281369, Kapcsolat: 26869710
 6. Kovács Gábor. A szervezeti kultúra megjelenésének sajátosságai a rendészetiszerveknél. (2017) Megjelent: Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére = Liber amicorum in honorem Friderici Janza septuagenarii pp. 323-335
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30686919] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30686919, Kapcsolat: 26504452
 7. Kovács Edina. Tükröt tart; segít máshogy hazamenni: A playback módszer lehetséges alkalmazása az előítéletesség csökkentésére. (2016) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 26 2 19-30
  Folyóiratcikk | Tudományos[26862305] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26862305, Kapcsolat: 26862305
 8. Ritecz György. Turizmus – Migráció – Terrorizmus. (2016) Megjelent: I. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia pp. 67-75
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30686161] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30686161, Kapcsolat: 27501426
 9. Hautzinger Zoltán. Migráció és idegen a jogban. A migráció szabályozása és az idegenjog rendszere. (2016) Megjelent: Idegen a büntetőjogban pp. 9-54
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25628380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25628380, Kapcsolat: 25628356
 10. Pesti Tünde. Megközelítési szempontok az előítéletek leküzdéséhez. (2016) PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 1589-1674 17 157-162
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26177715] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26177715, Kapcsolat: 26177715
 11. Hautzinger Zoltán. Büntetőjogi tényállások a külföldiség és a migráció vonzásában. (2016) Megjelent: A migráció bűnügyi hatásai pp. 181-202
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3137273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3137273, Kapcsolat: 26160820
 12. Ritecz György. A tömeges migráció és/vagy a népvándorlás ürügyén: A kialakult tömeges migráció katalizátorai. (2016) Megjelent: A toll sokszor erősebb, mint a kard pp. 174-189
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3099979] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3099979, Kapcsolat: 25914980
 13. Ritecz György. A terrorizmus és a migráció viszonya a számok alapján. (2016) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 2786-0728 2016 5 103-123
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26862144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26862144, Kapcsolat: 26862144
 14. Ritecz György et al. A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei 2.0. (2016) ISBN:9789638848468
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3177014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3177014, Kapcsolat: 26346324
 15. Ritecz György. A migráció trendjei – és ami mögötte van. (2016) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 24 2 109-139
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3099982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3099982, Kapcsolat: 25983629
 16. Pacsek József. A menekültügyi és az idegenrendészeti őrizet, valamint a kitoloncolás végrehajtása az ügyészi törvényességi felügyeleti tapasztalatok tükrében. (2016) Megjelent: A migráció bűnügyi hatásai pp. 287-297
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[26160884] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26160884, Kapcsolat: 26160884
 17. Éberhardt Gábor. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén megjelenő illegális bevándorlás. (2016) BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 64 12 42-52
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26305933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26305933, Kapcsolat: 26305909
 18. Hautzinger Zoltán. A terrorizmus elleni küzdelem idegenjogi eszközei. (2015) Megjelent: Modernkori veszélyek rendészeti aspektusai pp. 203-212
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2978790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2978790, Kapcsolat: 25438147
Görbe Attiláné. Az idegenellenesség, mint a migráció egyik társadalmi kihívása. (2015) Megjelent: Migráció és rendészet pp. 33-47, 30324418
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30324418]
 1. Ritecz György et al. A nemzetközi mobilitás és biztonság turisztikai vonatkozásai. (2020) Megjelent: Turizmusbiztonság pp. 205-218
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31598985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31598985, Kapcsolat: 29540877
 2. Éberhardt Gábor. A migráció, a rendészet, a xenofóbia egymásra gyakorolt hatásai. (2019) BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 67 9 23-46
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30840310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30840310, Kapcsolat: 28355123
 3. Ritecz György. Nemzetközi mobilitás és a turizmus hatásai. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 15 4 25-57
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30408279] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30408279, Kapcsolat: 27835676
 4. Klenner Zoltán. Menekültügy Magyarországon. (2018) ISBN:9786155920950
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[30675970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30675970, Kapcsolat: 28098687
2024-05-20 05:02