Patyi András. Az angol közigazgatási bíráskodásról, néhány történeti aspektussal. (1995) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 50 8 372-383, 1413112
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1413112]
 1. Nagy Péter. A közigazgatási bíráskodás irodalma 1945 után. (2018) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 3 188-215
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30758972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30758972, Kapcsolat: 28272518
 2. Wopera Zsuzsa et al. Kommentár a polgári perrendtartáshoz 1-2. kötet. (2016) ISBN:9789632955537
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3049859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3049859, Kapcsolat: 26882962
 3. Stipta István. Szabó József és a közigazgatási jogvédelem. (2014) Megjelent: „Most megint Európában vagyunk…” pp. 45-51
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30334801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30334801, Kapcsolat: 24227425
 4. Wopera Zsuzsa. A közigazgatási perek. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog II. : perorvoslatok, különleges eljárások és egyes nemperes eljárások pp. 145-172
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23463671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23463671, Kapcsolat: 23463671
 5. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői. (2013) ISBN:9786155376023
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2396250] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2396250, Kapcsolat: 27366670
 6. Wopera Zsuzsa. Polgári perjog - különös rész. (2004)
  Könyv[21400468] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21400468, Kapcsolat: 21400414
 7. GÁTOS GYÖRGY. A közigazgatási bíráskodás útja. (1996) MAGYAR JOG 0025-0147 43 3 157-161
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22764516] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22764516, Kapcsolat: 21400413
Patyi András. Egyes önkormányzati alapjogok viszonylagossága. (1998) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 48 9 522-527, 1413115
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1413115]
 1. Siket Judit. A helyi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon: Az autonómia egyes tárgykörei intézménytörténeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára. (2020) ISBN:9786155411939
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31636005] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31636005, Kapcsolat: 29496282
 2. Árva Zsuzsanna. A helyi önkormányzatokat érintő folyamatok, különös tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére: IV. Fejezet. (2020) Megjelent: Állami erőforrások. Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében pp. 261-320
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31192948] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31192948, Kapcsolat: 33713144
 3. Ujlaki Anikó. Az állam és az önkormányzat alapjogi jogalanyisága. (2019) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 20 3 97-107
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30925252] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30925252, Kapcsolat: 28644050
 4. Cseporán Zsolt. A művészeti élet alkotmányjogi keretei Magyarországon. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3398362] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3398362, Kapcsolat: 28098136
 5. Cseporán Zsolt. Alapjogi jogalanyiság a kulturális jogok körében. (2017) JURA 1218-0793 23 2 54-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3319113] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3319113, Kapcsolat: 27142285
 6. Cseporán Zsolt. Kérdések a köztestületekkel szembeni fizetésképtelenségi eljárások kapcsán. (2015) MAGYAR JOG 0025-0147 62 7-8 456-461
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2985807] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2985807, Kapcsolat: 25000599
 7. Váczi Péter. Alkotmányos korlátok a közigazgatás szervezete és működése felett. (2010) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 4 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1996769] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1996769, Kapcsolat: 23410274
 8. Herbert Küpper et al. 44/A. § A helyi képviselő-testület hatáskörei. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja. pp. 1571-1622
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2040484] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2040484, Kapcsolat: 21400418
 9. Herbert Küpper. 42. § A helyi önkormányzás joga. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja. pp. 1500-1524
  Könyvrészlet[21400417] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21400417, Kapcsolat: 21400417
 10. Lőrincsik Péter. A kényszertársulás lehetősége a kistérségi társulások tekintetében. (2006) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA : PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 1587-9941 6 3 71-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2032111] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2032111, Kapcsolat: 23665973
Patyi András. A magyar közigazgatási bíráskodás a hatályos magyar alkotmányos rendszerben, az Alkotmánybíróság határozatai tükrében. (2001) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 56 10 417-430, 1412321
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1412321]
 1. Nagy Péter. A közigazgatási bíráskodás irodalma 1945 után. (2018) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 3 188-215
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30758972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30758972, Kapcsolat: 28272522
 2. Varga Zs András. A közigazgatás és a közigazgatási jog alkotmányos alapjai. (2017) ISBN:9786155764813
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3295398] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3295398, Kapcsolat: 26996658
 3. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2013) ISBN:9789632762241
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2482927] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2482927, Kapcsolat: 23497010
 4. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői. (2013) ISBN:9786155376023
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2396250] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2396250, Kapcsolat: 27366673
 5. Váczi Péter. A tisztességes közigazgatási eljáráshoz való jog elemei az új Alaptörvényben. (2011) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1 30-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1996795] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1996795, Kapcsolat: 31177462
 6. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és az új Alaptörvény. (2011) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1(61) 1 30-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33084247] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33084247, Kapcsolat: 23193181
 7. Reindl Dagmar. Effektivität des vergaberechtlichen Rechtsschutzes in Ungarn. (2010) ISBN:9783942109321
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23422133] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23422133, Kapcsolat: 23422133
 8. Váczi Péter. Alkotmányos korlátok a közigazgatás szervezete és működése felett. (2010) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 4 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1996769] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1996769, Kapcsolat: 23410275
 9. Lugosi József. A közigazgatási bíráskodás továbbfejlesztése (II. - de lege ferenda). (2010) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 3 9-10 3-16
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2929897] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2929897, Kapcsolat: 21400422
 10. Herbert Küpper et al. X. fejezet. A bírói szervezet. 50 §. [A bíróságok feladatai és függetlenségük]. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja. pp. 1737-1852
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23333102] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23333102, Kapcsolat: 21400432
 11. Wopera Zsuzsa. Közigazgatási bíráskodás: Tankönyv közigazgatási mesterképzésben résztvevők számára. (2009)
  Könyv[21400394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21400394, Kapcsolat: 21400420
 12. Herbert Küpper et al. 50. § A bíróságok feladatai és függetlenségük. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja I-III. pp. 1777-1892
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1578367] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1578367, Kapcsolat: 21400433
 13. Nagy Adrienn. Az alkotmányban deklarált jogorvoslathoz való jog és a közigazgatási perek összefüggései. (2005) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok jogtudományi tanulmányai pp. 27-49
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21400421] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21400421, Kapcsolat: 21400421
Patyi András. Hatáskör és eljárás a magyar közigazgatási bíráskodás történeti modelljében. (2001) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 51 11 655-667, 1413191
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1413191]
 1. Bordás Péter. Az adóigazgatási alapelvek szerepe a hatósági eljárásban és a pénzügyi bíráskodásban. (2023) KÚRIAI DÖNTÉSEK: BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK: A KÚRIA LAPJA 2063-9767 2786-3964 71. évfolyam 2023/7. 1369-1376
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34124177] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34124177, Kapcsolat: 33251762
 2. Stipta István. A pénzügyi közigazgatási bíróságról szóló 1883. évi XLIII. tc.. (2023) KÚRIAI DÖNTÉSEK: BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK: A KÚRIA LAPJA 2063-9767 2786-3964 71 1361-1368
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34223855] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34223855, Kapcsolat: 33251759
 3. Stipta István. A pénzügyi közigazgatási bíróság tevékenysége (1884-1896). (2019) ISBN:9786155945762
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30679858] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30679858, Kapcsolat: 28279539
 4. Nagy Péter. A közigazgatási bíráskodás irodalma 1945 után. (2018) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 3 188-215
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30758972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30758972, Kapcsolat: 28272524
 5. Kelemen Roland. A közigazgatási bíráskodás és a garanciális panasz szabályozása, avagy ki volt az alkotmány őre a dualizmusban?. (2016) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 2786-0728 Új folyam 4. 2 95-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25914299] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25914299, Kapcsolat: 25914303
 6. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2013) ISBN:9789632762241
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2482927] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2482927, Kapcsolat: 23497011
 7. Wopera Zsuzsa. Joghatóság, hatáskör és illetékesség. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog I.: A polgári per általános szabályai pp. 63-94
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23564689] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23564689, Kapcsolat: 23564689
Patyi András. Magyarország vagyunk? 1848-as adalékok Magyarország és Erdély egyesítésének kérdéséhez. (2001) Megjelent: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma pp. 73-104, 1412312
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1412312]
 1. Pál Judit. Uniune sau autonomie? Reglementarea legala a uniunii Transilvaniei in 1868. (2010) Megjelent: 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est pp. 81-102
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2514868] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2514868, Kapcsolat: 23451675
Patyi András. Néhány kodifikációs szempontú megjegyzés az önkormányzati hatósági eljárások szabályairól. (2001) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 51 1 18-37, 1412275
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1412275]
 1. Boros Anita. Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban: 2. köt. A közigazgatási bizonyítás gyakorlata. (2010) ISBN:9789639722804
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1356259] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1356259, Kapcsolat: 22490245
 2. Boros Anita. Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban: 1. köt. A közigazgatási bizonyítás elmélete. (2010) ISBN:9789639722804
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1356258] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1356258, Kapcsolat: 22490320
 3. Boros Anita. Bizonyítás a közigazgatási eljárásban. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[20922777] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20922777, Kapcsolat: 28960635
 4. Boros Anita. Új jogintézmények a Ket. bizonyítási rendszerében. (2006) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 61 11 417-433
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1356521] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1356521, Kapcsolat: 21400419
Patyi András. Közigazgatási bíráskodásunk modelljei: Tanulmány a magyar közigazgatási bíráskodásról. (2002) ISBN:9638623438, 1580490
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1580490]
 1. F. Rozsnyai Krisztina. Közigazgatási bíráskodás és közigazgatási jogvita. (2023) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia pp. 1-16
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[34035595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 34035595, Kapcsolat: 33251609
 2. Torma András. Keresetlen gondolatok a magyar közigazgatásról, Martonyi Jánosra emlékezve. (2023) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 13 3 23-33
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34407412] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34407412, Kapcsolat: 33696346
 3. Fényes Marcell. A társasbíráskodás szerepe a közigazgatási perekben. (2023) KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNY 2786-1910 3 1 68-84
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34059313] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34059313, Kapcsolat: 33253696
 4. Koi Gyula. A magyar közigazgatás-tudomány. (2023) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33784441] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33784441, Kapcsolat: 33718709
 5. Balogh-Békesi Nóra et al. A közigazgatási bíráskodás alapjai. (2023) ISBN:9789634985808
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[34413004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34413004, Kapcsolat: 33707946
 6. Koi Gyula. Közigazgatás-tudomány. (2022) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia pp. 1-28
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33156739] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33156739, Kapcsolat: 33251656
 7. Kárász Marcel. Hogyan (nem) érhető el a hatékony jogvédelem? A normatív közigazgatási aktusok feletti bírói kontroll. (2022) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 77 1 1-10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32645248] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32645248, Kapcsolat: 31686921
 8. Hohmann Balázs. Az átláthatóság értelmezése és követelményrendszere a közigazgatási hatósági eljárások tükrében. (2022) ISBN:9786156484031
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[33067519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33067519, Kapcsolat: 33248598
 9. Fábián Adrián. A közigazgatás a hatalommegosztás rendszerében. (2021) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32010017] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32010017, Kapcsolat: 33717262
 10. F. Rozsnyai Krisztina. Variációk egy témára: a közigazgatási ügyben eljáró bíróságok és hatásköreik. (2020) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 75 2 84-92
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31180215] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31180215, Kapcsolat: 29913189
 11. Siket Judit. Martonyi János: (1910-1981). (2020) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 10 1 477-491
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31470685] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31470685, Kapcsolat: 29318057
 12. Balázs István. I. Fejezet: A Kormány és a központi közigazgatás értelmezése, valamint annak változásai a magyar alkotmányos környezetben. (2020) Megjelent: Állami erőforrások. Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében pp. 11-112
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31192954] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31192954, Kapcsolat: 33713127
 13. Balássy Ádám Miklós. Hatalommegosztás és a hatalom felosztás doktrinája: Government is like fire, a dangerous Servant and a Fearful Master. (2020) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2020 1 1-16
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31273304] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31273304, Kapcsolat: 28973533
 14. Szegedi László. Közigazgatási bírói jogvédelem uniós átalakulás alatt?: eltérő jogvédelmi mércék az EU jogának tagállami és uniós végrehajtása során. (2019) ISBN:9789632584492
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30717486] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30717486, Kapcsolat: 28292081
 15. F. Rozsnyai Krisztina. Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Ungarn. (2019) Megjelent: Handbuch der Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und Europa pp. 1569-1599
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2887680] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2887680, Kapcsolat: 31197036
 16. Varga Zs. András. From Ideal to Idol?: The Concept of the Rule of Law. (2019) ISBN:9786155945885
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30626128] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30626128, Kapcsolat: 28370844
 17. Téglási András. A szociális jogok alkotmányos védelme - különös tekintettel a szociális biztonság alapjogi védelmére. (2019) ISBN:9789635311040; 9789635311064; 9789635311057
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31135631] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31135631, Kapcsolat: 31480987
 18. Stipta István. A pénzügyi közigazgatási bíróság tevékenysége (1884-1896). (2019) ISBN:9786155945762
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30679858] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30679858, Kapcsolat: 28279907
 19. Erdős Csaba. A népuralom újszerű megközelítése a Nemzeti hitvallásban. (2019) Megjelent: Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról pp. 347-360
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30733013] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30733013, Kapcsolat: 28272714
 20. Balássy Ádám Miklós. A közigazgatási bíróság és annak az "új" jogintézményei:: „A kormányablakos bíró és a laikus jogász vitája”. (2019) Megjelent: XIV. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója pp. 25-34
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[30792094] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30792094, Kapcsolat: 28436443
 21. Balogh Zsolt. A közigazgatási bíráskodás normakontroll-funkciója. (2019) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 2786-0728 7 1 23-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30634272] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30634272, Kapcsolat: 28115852
 22. Herbert Küpper. Verwaltungsgerichtsbarkeit in Ungarn. (2018) Megjelent: Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa: Institutionen und Verfahren pp. 717-826
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30359444] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30359444, Kapcsolat: 28132119
 23. Tamás András. Közigazgatási jog. (2018) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia pp. 1-12
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3412844] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3412844, Kapcsolat: 27627137
 24. Horváth E Írisz. Decision of the Constitutional Court on the Act on Procedural Code of Public Administration (Taken Prior to the Act's Promulgation). (2018) Megjelent: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2017 pp. 551-567
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3427421] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3427421, Kapcsolat: 31176150
 25. Pribula László. A polgári perben eljáró bíróság kötöttsége a büntető és a közigazgatási bírói ítélethez – párhuzamok és eltérések. (2018) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 73 6 276-285
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3428920] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3428920, Kapcsolat: 27444032
 26. Varga Zs András. A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei: A kontrollmechanizmusok elmélete. (2018) ISBN:9786155845802
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3366807] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3366807, Kapcsolat: 27424375
 27. Nagy Péter. A közigazgatási bíráskodás irodalma 1945 után. (2018) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 3 188-215
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30758972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30758972, Kapcsolat: 28272577
 28. Balássy Ádám Miklós. A közigazgatási bíráskodás egyes kérdései: Naturam expellas furca, tamen usque recurret. (2018) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 19 online 221-231
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30367452] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30367452, Kapcsolat: 28098026
 29. Bencsik András et al. Variációk a közigazgatási bíráskodásra. (2017) JURA 1218-0793 23 2 288-296
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3317968] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3317968, Kapcsolat: 27142307
 30. Pribula László. Hatásköri és illetékességi szabályok az új polgári perrendtartásban Hatásköri és illetékességi szabályok az új polgári perrendtartásban. (2017) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 72 6 261-169
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3257350] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3257350, Kapcsolat: 29913279
 31. Kengyel Miklós. Die Erneuerung der Verwaltungsgerichtsbarkeit In Ungarn. (2017) Megjelent: Fairness Justice Equity pp. 303-310
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32745021] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32745021, Kapcsolat: 31196140
 32. Varga Zs András. Die Entwicklung des Rechts der öffentlichen Verwaltung. (2017) Megjelent: Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn pp. 817-864
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3312895] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3312895, Kapcsolat: 27145791
 33. Varga Zs András. A közigazgatás jogvédelmi rendszere. (2017) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3368892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3368892, Kapcsolat: 27382956
 34. F. Rozsnyai Krisztina. A közigazgatási perjog emancipációja: a közigazgatási perrendtartás. (2017) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 72 5 235-242
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3221973] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3221973, Kapcsolat: 29913294
 35. Kalas Tibor. A közigazgatási bíráskodás fejlődéséről és mai állapotáról. (2017) Megjelent: Ad Astra Per Aspera pp. 407-424
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27248190] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27248190, Kapcsolat: 27099598
 36. Varga Zs András. A közigazgatás és a közigazgatási jog alkotmányos alapjai. (2017) ISBN:9786155764813
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3295398] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3295398, Kapcsolat: 26996656
 37. Marosi Ildikó et al. A bíróságok igazgatása. (2017) Megjelent: Bírósági-ügyészségi szervezet és igazgatás pp. 81-125
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[34030747] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34030747, Kapcsolat: 28960562
 38. Wopera Zsuzsa et al. Kommentár a polgári perrendtartáshoz 1-2. kötet. (2016) ISBN:9789632955537
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3049859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3049859, Kapcsolat: 26882965
 39. Jakab András. European Constitutional Language. (2016) ISBN:9781316532324; 9781107130784
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3111118] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3111118, Kapcsolat: 26883162
 40. Stipta István. Egyértelmű modellkapcsolatok?: A közigazgatási bíráskodás európai változataihoz. (2016) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 9 4 10-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3171450] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3171450, Kapcsolat: 27377307
 41. Téglási András. A szociális jogok (alapjog)védelmi szintjének csökkenése a gazdasági válság hatására: Avagy a jogrendszerek versenye „rückwärts”-ben (?). (2016) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 12 2 141-170
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3169358] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3169358, Kapcsolat: 31176132
 42. Pál Emese. A közigazgatási bíráskodás szervezetéről. (2016) JURA 1218-0793 22 1 100-107
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25929715] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25929715, Kapcsolat: 26042582
 43. Kelemen Roland. A közigazgatási bíráskodás és a garanciális panasz szabályozása, avagy ki volt az alkotmány őre a dualizmusban?. (2016) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 2786-0728 Új folyam 4. 2 95-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25914299] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25914299, Kapcsolat: 25914299
 44. Horváth E. Írisz. The History of the Hungarian Administrative Jurisdiction. (2015) Megjelent: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései = Current Issues of the National and EU Administrative Procedure... pp. 459-469
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2951734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2951734, Kapcsolat: 28952142
 45. Igazságügyi Minisztérium. RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL. (2015)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[26919596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26919596, Kapcsolat: 26919663
 46. Sándor Móré. Reforma administrarii juridiciare in Ungaria. (2015) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI IURISPRUDENTIA 0578-5464 2065-7498 1220-045X 2015 3 116-125
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26466857] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26466857, Kapcsolat: 26466857
 47. Sándor Móré. Reforma administrării judiciare in Ungaria. (2015) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI IURISPRUDENTIA 0578-5464 2065-7498 1220-045X 13 3 116-125
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2946443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2946443, Kapcsolat: 31176214
 48. F. Rozsnyai Krisztina. Külön, de mégis együtt. (2015) Megjelent: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései = Current Issues of the National and EU Administrative Procedure... pp. 149-168
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2913993] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2913993, Kapcsolat: 28951944
 49. Bencsik András. A közigazgatás törvényességétől a technológiai innovációig. (2015) ISBN:9789631228472
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2930752] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2930752, Kapcsolat: 25253902
 50. Stipta István. A közigazgatási bíráskodás történeti modelljei. (2015) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 17 3 40-45
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3094011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3094011, Kapcsolat: 27360592
 51. Szegedi László. Szubjektív jogvédelmi tradíciók uniós revízió alatt a környezetvédelmi ágazatban. (2014) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 2014 1 97-117
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2586862] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2586862, Kapcsolat: 23810047
 52. Stipta István. Szabó József és a közigazgatási jogvédelem. (2014) Megjelent: „Most megint Európában vagyunk…” pp. 45-51
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30334801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30334801, Kapcsolat: 24227430
 53. Herbert Küpper. Magyarország átalakuló közigazgatási bíráskodása. (2014) MTA LAW WORKING PAPERS 2064-4515 1 59 1-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2834567] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2834567, Kapcsolat: 27377544
 54. Horváth Attila. Magyar állam- és jogtörténet. (2014) ISBN:9786155305900
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2735830] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2735830, Kapcsolat: 26305997
 55. Lőrincsik Péter. Közigazgatási eljárási ismeretek. (2014) ISBN:9786155411137
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24278436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24278436, Kapcsolat: 24278484
 56. Kengyel Miklós. Magyar polgári eljárásjog. (2013) ISBN:9789632762241
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2482927] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2482927, Kapcsolat: 23497012
 57. ÁRVA Zsuzsanna et al. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. KÖTET: ELEKTRONIKUS JEGYZET 2012/2013. tanév II. félév. (2013)
  Adatbázis (Egyéb) | Tudományos[23427238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23427238, Kapcsolat: 23427238
 58. Ivancsics Imre et al. Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. (2013) ISBN:9786155376139
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2441325] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2441325, Kapcsolat: 27361180
2024-07-16 21:43