Kehl Dániel et al. Mintaelemszám tervezése Likert-skálát alkalmazó lekérdezésekben. (2006) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 84 9 848-875, 1438627
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1438627]
 1. Balogh Gábor. Tehetséggondozás, -menedzsment, -áramlás. (2021) ISBN:9789634296263
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[31834304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31834304, Kapcsolat: 29824241
 2. Bartha Éva. Fitnesz vendégek sportfogyasztási szokásai. (2019) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 12 2(45) 149-161
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31096572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31096572, Kapcsolat: 28695342
 3. Gelei Andrea et al. Bizalomkutatás üzleti kapcsolatokban. (2019) ISBN:9789634930365
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30649298] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30649298, Kapcsolat: 29092830
 4. Pach János. A nem területi autonómia magyar modellje: Értékelés a hatékony közéleti részvétel fogalmi aspektusai, régiós példái és a Magyarországon élő nemzetiségek parlamenti képviseletének szemszögéből. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30546776] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30546776, Kapcsolat: 28959595
 5. Hajdics-Szücs Eszter Cecília. Óvoda és kisebbségi gyerekek: Óvodapedagógus hallgatók és gyakorló óvodapedagógusok Magyaroroszágon és Írországban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30925982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30925982, Kapcsolat: 28772285
 6. Milicz Ákos. Belső kontrollrendszerek intézményesülése hazai üzleti szervezetekben [Institutionalization of internal control systems in Hungarian business organizations]. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3248994] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3248994, Kapcsolat: 28983434
 7. Pfau Christa Sára. A szabadidősport szervezési sajátosságai a felsőoktatásban. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3233803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3233803, Kapcsolat: 29012844
 8. Kárpátiné Daróczi Judit. A kompetencia hatalom? Mit ér a gazdasági felsőfokú képzés, ha nem ad diplomát?. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27472250] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27472250, Kapcsolat: 28988858
 9. Boros Áron. Víziközmű beruházások gazdasági értékelésének dilemmái: A 2007-2013 közötti magyarországi szennyvízgazdálkodási projektek tapasztalatai. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2890082] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2890082, Kapcsolat: 27462735
 10. Szőke Júlia. Kis- és középvállalatok határon átnyúló gazdasági kapcsolatai kulturális aspektusból. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2774366] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2774366, Kapcsolat: 29013141
 11. Balogh Gábor. Integratív tehetségmenedzsment szempontrendszer a gazdasági felsőoktatásban: Egyéni - szervezeti tehetségmenedzselés és területi tehetséggazdálkodás a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar példáján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3014836] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3014836, Kapcsolat: 26124321
 12. Ács Pongrác. Gyakorlati adatelemzés. (2014) ISBN:9789636426828
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2758017] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2758017, Kapcsolat: 26124320
 13. Szilágyi Roland. Mintavételen alapuló becslések hibáinak kezelése, különös tekintettel a nemválaszolás okozta problémákra. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1759417] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1759417, Kapcsolat: 22178046
 14. Ilyésné Molnár Emese. Vállalkozások gazdasági tevékenységének elemzése különös tekintettel a komplex minőségi szemléletre. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2186457] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2186457, Kapcsolat: 22015346
 15. Ács Pongrác. Sporttudományi Kutatások módszertana. (2009) ISBN:9789636422752
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1275652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1275652, Kapcsolat: 21656112
 16. Márkus Gábor. A számviteli adatok és a versenyképesség összefüggéseinek empírikus vizsgálata Általánosított Lineáris Modell (GLM) segítségével. (2009) Megjelent: Az iskolateremtő pp. 137-149
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1421901] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1421901, Kapcsolat: 21656127
 17. Márkus Gábor. A porteri gyémánt-modell alkalmazása a mikroszintű versenyképesség mérésére. (2009) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 40 6 16-31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1421896] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1421896, Kapcsolat: 21625692
 18. Márkus Gábor. Measuring company level competitiveness in Porter’s Diamond model famework. (2008) Megjelent: FIKUSZ 2008 : Üzleti tudományok Fiatal Kutatók Szimpóziuma, Magyar Tudomány Ünnepe 2008 pp. 149-158
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1421904] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1421904, Kapcsolat: 22707552
 19. Schmuck Roland. Measuring Company Competitiveness. (2008) Megjelent: FIKUSZ 2008 : Üzleti tudományok Fiatal Kutatók Szimpóziuma, Magyar Tudomány Ünnepe 2008 pp. 199-208
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1422366] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1422366, Kapcsolat: 28120702
 20. Márkus Gábor et al. A mikroszintű regionális versenyképesség mérése. (2008) VÁLLALKOZÁS ÉS INNOVÁCIÓ 2 1 30-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1422413] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1422413, Kapcsolat: 21656092
 21. Duczon Árpád et al. Versenyképesség: Komplex Dél-Dunántúli Regionális Versenyképességi Kutatás. (2007) ISBN:9789630638937
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1422417] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1422417, Kapcsolat: 22313844
 22. Márkus Gábor et al. Measuring Micro-level Competitiveness in the South Transdanubian Region of Hungary. (2007) Megjelent: Conference Proceedings of the 2nd Central European Conference in Regional Science pp. 671-689
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1874018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1874018, Kapcsolat: 22015349
 23. Illyésné Molnár. Gondolatok a minőség méréséről. (2007)
  Egyéb[21656117] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21656117, Kapcsolat: 21656117
 24. Ács Pongrác. A magyar sport területi versenyképességének vizsgálata. (2007) Megjelent: Sportoló Nemzet és Egészséges Társadalom Nemzetközi Sporttudományos Konferencia
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2061090] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2061090, Kapcsolat: 22015345
 25. Ács Pongrác. A magyar sport területi versenyképességének helyzetfeltáró empirikus vizsgálata. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2058263] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2058263, Kapcsolat: 22977513
Kehl Dániel et al. A bőr és a különböző bőrtermékek termelői árainak hosszú távú tendenciái az Amerikai Egyesült Államokban. I. rész. (2007) BŐR ÉS CIPŐTECHNIKA : A BŐR- ÉS CIPŐTECHNIKUSOK TUDOMÁNYOS EGYESŰLETE, MINT A MTESZ TAGEGYESŰLETÉNEK LAPJA 0006-7652 57 1 3-9, 3119007
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3119007]
 1. Fodor Péter et al. HRM and Knowledge Management in Light of the Present Economic and Financial Crisis in Hungary: Empirical Research 2008-2009. (2009) Megjelent: 7th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, MEB 2009 pp. 113-129
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1457683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1457683, Kapcsolat: 27800928
 2. Fodor Péter et al. A válságkezelés emberi erőforrás- és tudásmenedzselési szempontjai. (2009) KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 1582-1986 12 6 39-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1457782] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1457782, Kapcsolat: 26256941
Kehl Dániel et al. Évszázados trendek és hosszú ciklusok az Amerikai Egyesült Államokban, Kínában és a világgazdaságban. (2007) HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 1588-6883 2416-3201 2415-9271 2415-928X 6 3 248-282, 3119006
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3119006]
 1. Kerezsi Klára. Miért csökken a bűnözés?. (2020) Megjelent: Kriminológiai Tanulmányok 57. pp. 39-67
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31677384] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31677384, Kapcsolat: 30075772
 2. Szegő Iván Miklós. Gazdasági ingadozás és elitváltozás: Finnország és Magyarország 1945-1990. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27437712] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27437712, Kapcsolat: 28991406
 3. Mellár Tamás. Szemben az árral: Rendhagyó közgazdasági előadások. (2015) ISBN:9789630596077
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2886022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2886022, Kapcsolat: 26632047
 4. Szabó Andrea. A közfoglalkoztatás a gazdasági ciklusok kontextusában. (2015) ISBN:9789632369846
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26104925] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26104925, Kapcsolat: 26104925
 5. Vértesy László. Az állami beavatkozás joga és hatékonysága. (2014) ISBN:9786155305337
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2514002] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2514002, Kapcsolat: 26104928
 6. Szabó Andrea. A Közfoglalkoztatás a gazdasági ciklusok kontextusában. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2973915] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2973915, Kapcsolat: 27810819
 7. Vincze Szilvia. A felsőoktatás és a munkaerőpiac inkongruenciája. (2013) ISBN:9789633121504
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2595243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2595243, Kapcsolat: 26104924
 8. Hideg Éva. Jövőkutatási paradigmák. (2012) ISBN:9789633390344
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2130172] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2130172, Kapcsolat: 26104919
 9. Sinka Róbert. Az infokommunikációs technológia hatása a földrajzi gondolkodásra. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2894118] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2894118, Kapcsolat: 26104921
 10. Szabó Csilla. Válságról válságra: okok és kezelési lehetőségek: From Crisis to Crisis: Reasons and Managing Alternatives. (2011)
  Egyéb[26104917] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26104917, Kapcsolat: 26104917
 11. Babics László. Tömegtársadalmak kemény történelme: A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben. (2011)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[26104927] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26104927, Kapcsolat: 26104927
 12. Nagy Sándor et al. The Third Factor of Production -: Disembodied Technical Progress as an Indicator of the Kondrati eff-Cycle. (2011) EUROPEAN JOURNAL OF TRANSNATIONAL STUDIES 2061-084X 3 1 51-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2502975] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2502975, Kapcsolat: 26104920
 13. Lőcsei Hajnalka. Területi növekedési pályák Magyarországon, 1990-2008. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24501429] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24501429, Kapcsolat: 26104916
 14. Tóth Tamás. Regionális gazdaságfejlesztés. (2010)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[26104923] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26104923, Kapcsolat: 26104923
 15. Kovács András. Kereskedelem határok nélkül: A határ menti kiskereskedelem sajátosságai a szlovák-magyar határtérség nyugati felében. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1405988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1405988, Kapcsolat: 27800930
 16. Fodor Péter et al. A válság hatása a HR-re és a tudásmenedzsmentre: Négy kelet-európai ország szervezeteinek empirikus vizsgálata alapján. (2010) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 41 10 2-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1457733] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1457733, Kapcsolat: 26104914
 17. Kovács András. A határok és a határgazdaságtan néhány elméleti vonatkozása. (2010) Megjelent: Cégek célkeresztben pp. 7-40
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1405836] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1405836, Kapcsolat: 28802740
 18. Nagy Sándor. A "harmadik" termelési tényező. (2010) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 6 6 1-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2513021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2513021, Kapcsolat: 26104915
 19. Belényesi Emese. E-közigazgatás a magyar felsőoktatásban és a továbbképzésben. (2009) ISBN:9789639753143
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2138405] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2138405, Kapcsolat: 26104918
 20. Szegő Iván. Válság avagy tartós hullám. (2008) ORIGO.HU 2008.09.25. p. online
  Folyóiratcikk/Publicisztika (Folyóiratcikk)/Közérdekű[26104926] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26104926, Kapcsolat: 26104926
 21. Herman Sándor. Gondolatok az idősor-elemzés oktatásának helyzetéről a felsőoktatásban.. (2008) Megjelent: A statisztika és a közigazgatás elkötelezettje pp. 153-165
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1441182] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1441182, Kapcsolat: 26632287
Sipos Béla. Secular Trends and Long Cycles in the US Economy. (2007) DEVELOPMENT AND FINANCE 1589-3820 5 4 3-12, 1463350
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1463350]
 1. Goda Pál. A gazdasági-társadalmi fejlődés törvényszerűségei. (2010) Megjelent: Integrált területfejlesztés: ajánlott szakirodalom MSC hallgatók számára pp. 5-19
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[26256520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26256520, Kapcsolat: 26256520
Kehl Dániel. Az Excel alkalmazása a statisztika oktatásában. (2008) Megjelent: Informatika a felsőoktatásban 2008, 1483093
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1483093]
 1. Hódiné Szél. Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában. (2010) Megjelent: Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXIV. konferenciája = XXXIVth Conference of Mathematics, Physics and IT teachers
  Egyéb konferenciaközlemény[22213769] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22213769, Kapcsolat: 22213769
Kehl Dániel et al. A telítődési, a logisztikus és életgörbe alakú trendfüggvények becslése Excel parancsfájl segítségével. (2009) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 87 4 381-411, 1463351
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1463351]
 1. Fűrész Diána Ivett et al. Ökonometriai modellek alkalmazása a sportgazdaságban. (2019) ISBN:9789634292937
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30594154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30594154, Kapcsolat: 28763616
 2. Lászlók Anett. A hagyományos bioüzemanyagok termelésének gazdasági kérdései. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30751651] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30751651, Kapcsolat: 28958737
 3. Fűrész Diána. Női sportolók részvétele az olimpiákon. (2018) Megjelent: PRIMUS INTER PARES pp. 195-204
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30359336] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30359336, Kapcsolat: 27790683
 4. Csanády Viktória. Erdészeti adathalmazok elemzése új függvénnyel. (2013) ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 2062-6711 3 1 137-145
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2759311] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2759311, Kapcsolat: 23680077
 5. Gáspár Tamás. A fejlődési korszakok és korszakváltások stratégiai vonatkozásai – a fejlődés logisztikus-életciklus modellje. (2011) Megjelent: A huszonegyedik század kihívásai és Magyarország jövőképe pp. 13-31
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2217591] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2217591, Kapcsolat: 22977582
Kehl Dániel et al. Regressziós modellek becslése és tesztelése Excel-parancsfájl segítségével. (szoftverismertetés). (2010) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 88 7-8 833-855, 1463358
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1463358]
 1. Kovácsné Székely Ilona et al. Hogyan oktassuk a statisztikát, mit gondolnak erről a hallgatók?. (2018) MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK 2630-886X 3 73-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3407078] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3407078, Kapcsolat: 28810622
 2. Andrejszki Tamás et al. A BALESETI GÓCHELYEK ÉS AZ INFRASTRUKTÚRA KÖZÖTTI KAPCSOLAT VIZSGÁLATÁNAK ALAPJAI. (2017) Megjelent: XXII. FMTÜ Nemzetközi Tudományos Konferencia kiadványa pp. 75-78
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[26609688] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26609688, Kapcsolat: 28810628
 3. Ország Gáborné et al. A statisztika oktatása számítógépes támogatással. (2016) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 94 11-12 1193-1213
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3156541] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3156541, Kapcsolat: 26861498
 4. Lovasné Avató Judit et al. A közgazdászképzés Statisztika II tantárgyának gyakorlatorientált oktatása. (2016) Megjelent: Alkalmazott tudományok III. fóruma pp. 418-431
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3180638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3180638, Kapcsolat: 28810615
 5. Varga Beatrix et al. Többváltozós statisztika: tantárgyi program. (2015)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Oktatási[26256912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26256912, Kapcsolat: 26256507
 6. Lovasné Avató Judit et al. A gyakorlatorientált statisztikaképzés tapasztalatai. (2015) Megjelent: Alkalmazott tudományok II. fóruma Konferenciakötet pp. 351-358
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26256529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26256529, Kapcsolat: 26256529
 7. Nagy Lajos et al. Ökonometria: Elméleti jegyzet. (2013) ISBN:9786155183553
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2419614] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2419614, Kapcsolat: 26861260
Kehl Dániel. Skálák és statisztikák: a méréselméletről és történetéről. (2011) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 89 10-11 1057-1080, 1769678
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1769678]
 1. Molnár Tamás. Empirikus területi kutatások és módszerek. (2015) ISBN:9789630595981
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2904788] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2904788, Kapcsolat: 25415392
Kispal Z et al. Complications after bladder augmentation or substitution in children: a prospective study of 86 patients.. (2011) BJU INTERNATIONAL 1464-4096 1464-410X 108 2 282-289, 1405397
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1405397]
 1. Conway Joanne M. et al. Flexible cystoscopy and laser stone fragmentation via Mitrofanoff stoma: A case series. (2021) JOURNAL OF CLINICAL UROLOGY 2051-4158 2051-4166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31931221] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31931221, Kapcsolat: 29926440
 2. Taghavi Kiarash et al. Complication profile of augmentation cystoplasty in contemporary paediatric urology: a 20‐year review. (2021) ANZ JOURNAL OF SURGERY 1445-1433 1445-2197 ans.16736 1-6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31993893] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31993893, Kapcsolat: 30051299
 3. Garnier S. et al. Malignancy after Augmentation Enterocystoplasty: A Nationwide Study of Natural History, Prognosis and Oncogene Panel Analysis. (2020) JOURNAL OF UROLOGY 0022-5347 1527-3792 204 1 136-142
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31450725] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31450725, Kapcsolat: 29174293
 4. Zhang F. et al. Long-term follow-up of neurogenic bladder patients after bladder augmentation with small intestinal submucosa. (2020) WORLD JOURNAL OF UROLOGY 0724-4983 1433-8726 38 9 2279-2288
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31160790] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31160790, Kapcsolat: 28787499
 5. Szymanski Konrad M. et al. Additional Surgeries after Bladder Augmentation in Patients with Spina Bifida in the 21st Century. (2020) JOURNAL OF UROLOGY 0022-5347 1527-3792 203 6 1207-1213
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31450723] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31450723, Kapcsolat: 29174290
 6. Budzyn Jeffrey et al. Bladder Augmentation (Enterocystoplasty): the Current State of a Historic Operation. (2019) CURRENT UROLOGY REPORTS 1527-2737 1534-6285 20 9
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30779660] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30779660, Kapcsolat: 28276105
 7. Schaefer Frank-Mattias et al. Tissue engineering in pediatric urology - a critical appraisal. (2018) INNOVATIVE SURGICAL SCIENCES 2364-7485 3 2 107-118
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27457177] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27457177, Kapcsolat: 27457177
 8. Cleper Roxana et al. Long-term Outcome of 1-step Kidney Transplantation and Bladder Augmentation Procedure in Pediatric Patients. (2018) TRANSPLANTATION 0041-1337 102 6 1014-1022
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27457178] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27457178, Kapcsolat: 27457178
 9. Kubik András et al. Húgyhólyag-augmentáció: a neurogén hólyagdiszfunkció kezelési lehetősége. (2018) MAGYAR UROLÓGIA 0864-8921 30 1 12-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3358437] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3358437, Kapcsolat: 30051422
 10. Harvey E. et al. Renal calculi. (2017) Megjelent: Pediatric Kidney Disease pp. 1135-1192
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30662233] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30662233, Kapcsolat: 28147820
 11. Odeh Rakan I et al. Outcomes of seromuscular bladder augmentation versus standard ileocystoplasty: A single institution experience over 14 years. (2017) JOURNAL OF PEDIATRIC UROLOGY 1477-5131 13 2 200.e1-200.e5
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[26770957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26770957, Kapcsolat: 26770957
 12. Yang Heejo et al. An Uncommon Complication of Ileocystoplasty for Bladder Tuberculosis. (2017) Soonchunhyang Medical Science 2233-4289 2233-4297 23 2 128-130
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31994030] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31994030, Kapcsolat: 30051512
 13. Biardeau Xavier et al. Risk of malignancy after augmentation cystoplasty: A systematic review. (2016) NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS 0733-2467 1520-6777 35 6 675-682
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26050049] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 26050049, Kapcsolat: 26049891
 14. Fernandes Molina Carlos et al. Complications after bladder augmentation in children. (2016) ACTA CIRURGICA BRASILEIRA 0102-8650 1678-2674 31 8-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25966767] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 25966767, Kapcsolat: 25966731
 15. Jiang Xincheng et al. Co-delivery of VEGF and bFGF via a PLGA nanoparticle-modified BAM for effective contracture inhibition of regenerated bladder tissue in rabbits. (2016) SCIENTIFIC REPORTS 2045-2322 6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25792315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25792315, Kapcsolat: 25792315
 16. Doyle S et al. Bladder augmentation in children and young adults: A review of published literature. (2016) INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGICAL NURSING 1749-7701 1749-771X 10 2 97-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27624644] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27624644, Kapcsolat: 27264075
 17. Jordan Brian J et al. Evaluation and Management of Failed Bladder Reconstructions. (2015) CURRENT BLADDER DYSFUNCTION REPORTS 1931-7212 1931-7220 10 4 398-403
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27032479] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 27032479, Kapcsolat: 27032479
 18. Du Kefu et al. Enterocystoplasty 30-day outcomes from National Surgical Quality Improvement Program Pediatric 2012. (2015) JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY 0022-3468 50 9 1535-1539
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25327424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25327424, Kapcsolat: 25327424
 19. Merriman Laura et al. Does augmentation cystoplasty with continent reconstruction at a young age increase the risk of complications or secondary surgeries?. (2015) JOURNAL OF PEDIATRIC UROLOGY 1477-5131 11 1 41.e1-41.e5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24745567] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24745567, Kapcsolat: 24745567
 20. Hartman Christopher et al. BPH and Pelvic Organ Prolapse in Patients with Neurogenic Bladder. (2015) Megjelent: Transition and Lifelong Care in Congenital Urology pp. 131-139
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31993741] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31993741, Kapcsolat: 30051067
 21. Carlsson Sara et al. Reconstructive Surgery in the Lower Urinary Tract in Children: Can the Complication Rate Be Reduced?. (2014) Open Journal of Urology 2160-5440 2160-5629 4 3 19-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31321112] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31321112, Kapcsolat: 30051248
 22. Arlen AM et al. Rapid construction of sigmoid bladder augmentation using absorbable staples: Long-term results and comparison to standard colocystoplasty in children with neurogenic bladder. (2014) JOURNAL OF PEDIATRIC UROLOGY 1477-5131 10 2 284-288
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24471215] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24471215, Kapcsolat: 24471215
 23. Sen S et al. Pediatric bladder augmentation in developing country: Lessons learnt from an experience of 195 cases. (2014) JOURNAL INTERNATIONAL MEDICAL SCIENCES ACADEMY 0971-071X 27 2 79-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27624646] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27624646, Kapcsolat: 27264076
 24. Avallone MA et al. Long-Term Enterocystoplasty Follow-Up: Metabolic and Neoplastic Concerns. (2014) CURRENT BLADDER DYSFUNCTION REPORTS 1931-7212 1931-7220 9 4 302-309
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24471217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24471217, Kapcsolat: 24471217
 25. Musatov O.V. et al. Dynamics of indicator liver enzymes with regard to operation type in experimental kidney trauma. (2014) Experimental & Clinical urology 2222-8543 2014 1 16-19
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[31993923] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31993923, Kapcsolat: 30051341
 26. Chen W et al. Bladder Acellular Matrix Conjugated with Basic Fibroblast Growth Factor for Bladder Regeneration. (2014) TISSUE ENGINEERING PART A 1937-3341 1937-335X 20 15-16 2234-2242
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24471216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24471216, Kapcsolat: 24471216
 27. Snodgrass WT et al. Neurogenic bladder. (2013) Megjelent: Pediatric Urology: Evidence for Optimal Patient Management pp. 223-258
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27264077] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27264077, Kapcsolat: 27264077
 28. Skalka Radim et al. Comparison of long term outcomes after ileal and gastric bladder augmentation. (2013) Czech Urology 2336-5692 2336-5692 17 2 109-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31993843] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31993843, Kapcsolat: 30051206
 29. Schaefer M et al. Bladder augmentation with small intestinal submucosa leads to unsatisfactory long-term results. (2013) JOURNAL OF PEDIATRIC UROLOGY 1477-5131 9 6 878-883
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23709513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23709513, Kapcsolat: 23709513
 30. Castellan M et al. Complications after use of gastric segments for lower urinary tract reconstruction. (2012) JOURNAL OF UROLOGY 0022-5347 1527-3792 187 5 1823-1827
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22267953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22267953, Kapcsolat: 22267953
 31. Kokorowski Paul J. et al. Metabolic and Malignant Consequences of Intestinal Augmentation of the Urinary Tract in Children. (2011) CURRENT MEDICAL LITERATURE. UROLOGY 1357-1532 17 2 29-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31994019] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31994019, Kapcsolat: 30051494
Kehl Dániel. "Hisztogram história": Bevezetés a sűrűségfüggvények nemparaméteres becslésébe. (2012) Megjelent: A statisztika szürke eminenciása pp. 45-59, 2117967
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2117967]
 1. Rappai Gábor. Dinamikus egyensúly korlátozott változók között. (2021) SZIGMA 0039-8128 52 1 29-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31958016] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31958016, Kapcsolat: 30025577
 2. Rappai Gábor. Bevezető pénzügyi ökonometria. (2013) ISBN:9781783654161
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2387072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2387072, Kapcsolat: 23470197
Kehl Dániel. Mintaelemszám tervezés Likert-skálás lekérdezések esetén klasszikus és bayesi keretek között. (2012), 2118001
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2118001]
 1. Vinogradov Szergej. A versenyképesség puha tényezői számbavételének módszertani kérdései. (2019) Megjelent: A versenyképesség-mérés változásai és új irányai pp. 121-136
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30742628] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30742628, Kapcsolat: 29050120
 2. Bakosné Kiss Virág. A tudatos fogyasztói magatartás vizsgálata középiskolás diákok körében. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31028455] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31028455, Kapcsolat: 28926402
Kehl Dániel. Monte-Carlo-módszerek a statisztikában. (2012) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 90 6 521-543, 1994615
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1994615]
 1. Grósz Attila et al. Babaváró hitelek pénzáramának modellezése – egy újszerű megközelítés. (2020) GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY 2415-8909 7 3 258-282
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31623291] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31623291, Kapcsolat: 29822198
 2. Gáspár Attila. Reál-konvergenciafolyamatok mérése és értelmezése a közgazdaságtudományban – Növekedésökonometriai és szimulációs vizsgálatok. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3233754] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3233754, Kapcsolat: 28924392
2021-05-13 08:13