Frank Norbert. Adatok a soproni Dudlesz-erdő gombavilágához. (1997) MIKOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK-CLUSIANA 0133-9095 36 1 13-20, 1798367
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798367]
 1. Rimóczi I et al. Magyarország nagygombáinak javasolt Vörös Listája. (1999) MIKOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK-CLUSIANA 0133-9095 38 1-3 107-132
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1657818] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1657818, Kapcsolat: 22389120
 2. Tóth B. Gombacönológiai vizsgálatok a Gyepes-völgyében (Heves-Borsodi dombvidék). (1999) MIKOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 38 1-3 25-52
  Folyóiratcikk[22389106] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22389106, Kapcsolat: 22389106
Frank Norbert. Flórakutatás a hazai Lajtaicumban. (1997) KITAIBELIA 1219-9672 2 2 213-216, 1798369
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798369]
 1. Pál Róbert. A magyarországi szőlők ritka gyomnövényei. (2006) ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS 1416-647X 2498-907X 48 2 127-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1470862] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1470862, Kapcsolat: 22861453
 2. Illyés Zoltán. A Liparis loeselii hazai elterjedése és érzékeny környezetváltozást jelző Velencei-tavi élőhelyének vegetáció-térképe. (2006) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 4 1 149-168
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21907254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21907254, Kapcsolat: 22861451
 3. Kovács J Attila et al. Századvégi botanikai kutatások Nyugat-Dunántúlon. (2000) VASI SZEMLE 0505-0332 54 5 721-735
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1832008] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1832008, Kapcsolat: 24623487
 4. Farkas Sándor. Magyarország védett növényei. (1999) ISBN:9639239135
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[1075896] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1075896, Kapcsolat: 22861450
Frank Norbert et al. A hazai Laitaicum védett és veszélyeztetett edényes növényfajai: Vörös lista. (1998), 1798396
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1798396]
 1. Balogh L. Az őrvidéki rétektől a vietnámi őserdőkig. Emlékezés Jeanplong Józsefre (1919-2006) és munkásságára. (2010) SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTŐJE 0230-1954 33 7-27
  Folyóiratcikk[21795274] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21795274, Kapcsolat: 22914329
 2. Andrássy P. A soproni Szárhalmi-erdő. (2009) TERMÉSZET VILÁGA 0040-3717 140 375-376
  Folyóiratcikk | Ismeretterjesztő[22861478] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22861478, Kapcsolat: 22861478
 3. Kovács J Attila et al. Századvégi botanikai kutatások Nyugat-Dunántúlon. (2000) VASI SZEMLE 0505-0332 54 5 721-735
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1832008] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1832008, Kapcsolat: 24623463
 4. Farkas Sándor. Magyarország védett növényei. (1999) ISBN:9639239135
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[1075896] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1075896, Kapcsolat: 22861477
Frank Norbert. Sopron város erdei a XIX. század közepén. Robert Micklitz és Friedrich Hollan, valamint Slatinski Adolf és Pausinger József szakvéleményei. (1999) ISBN:9789630668262, 1812359
Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1812359]
 1. Bartha Dénes. A Soproni-hegység erdőállományainak története. (2011) ISBN:9789630811477
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1905591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1905591, Kapcsolat: 22389395
Frank Norbert. Sopron város erdei a XIX. sz. közepén I. ROBERT MICKLITZ és FRIEDRICH HOLLAN szakvéleménye. (1999) ISBN:96364000675, 1812351
Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1812351]
 1. Bartha Dénes. A Soproni-hegység erdőállományainak története. (2011) ISBN:9789630811477
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1905591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1905591, Kapcsolat: 22389371
 2. Sági Éva. A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig. (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 63 2 147-166
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1672680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1672680, Kapcsolat: 22389195
 3. Bartha Dénes. Tamás József: A soproni hegyvidéki erdők történelmi fejlődése, tájleírásai a fafaj, elegyarány és korosztály viszonylatában napjainkig. 1955. Közzéteszi: Bartha Dénes. (2001) Erdészettörténeti Közlemények (ISSN: 0866-3181) 50 1-133, +1 térkép
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22389317] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22389317, Kapcsolat: 22389317
 4. Sopron város erdei a XIX. század közepén I. Robert Micklitz és Friedrich Hollan szakvéleménye. Közzéteszi: Frank Norbert. Sopron, 1999. (Oroszi Sándor). (2000) AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 0002-1105 42 1-2 273-274
  Folyóiratcikk[22389304] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22389304, Kapcsolat: 22389304
 5. Király Gergely. A Fertőmelléki dombsor vegetációja. (2000) TILIA 1219-3003 10 181-357
  Folyóiratcikk[22389313] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22389313, Kapcsolat: 22389313
Frank Norbert. Az elmúlt századok erdőkiélésének és erdőhasználatának hatásai az erdők jelenlegi állapotára. (2000), 1812531
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1812531]
 1. Szabó Péter. Erdők, erdészek, erdészettörténet. (2002) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 56 4 390-392
  Folyóiratcikk[22389103] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22389103, Kapcsolat: 22389103
Frank Norbert. Sopron szabad királyi város erdőgazdálkodása. (2000) Megjelent: Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferenciájának Előadásai pp. 123-126, 1800037
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1800037]
 1. Bartha Dénes. A Soproni-hegység erdőállományainak története. (2011) ISBN:9789630811477
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1905591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1905591, Kapcsolat: 22389386
Koloszár J et al. Soproni Tájvédelmi Körzet Kezelési terve: Kutatási jelentés. (2001), 1610734
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1610734]
 1. Mogyorósi Sándor. A Soproni-hegység és peremterületeinek madárvilága. (2021) Rence 2560-029X 6 43-189
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32241831] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32241831, Kapcsolat: 30426887
 2. Mogyorósi Sándor. Avifauna (Vögel des Ödenburger Gebirges und der Randgebiete). (2019) Megjelent: Landschaftsschutzgebiet Sopron / Ödenburg pp. 217-241
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30788039] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30788039, Kapcsolat: 28286264
 3. Mogyorósi Sándor. A hegység és peremterületeinek madarai. (2019) Megjelent: Soproni Tájvédelmi Körzet pp. 196-218
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[30734212] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30734212, Kapcsolat: 28243525
Frank Norbert. A molyhos tölgy (Qercus pubescens Willd.) erdőművelési tulajdonságai. (2002) ERDÉSZETI LAPOK 1215-0398 137 6 156-157, 1798351
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798351]
 1. ALBERT V et al. Az év fája. A molyhos tölgy. (2002) ÉLET ÉS TUDOMÁNY 0013-6077 57 42 1331-1334
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[1952644] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1952644, Kapcsolat: 22389129
Frank Norbert. Sopron város erdei a XIX. sz. közepén II. ADOLF SLATINSKI és PAUSINGER JÓZSEF szakvéleménye. (2002) ISBN:9634408508, 1812355
Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1812355]
 1. Bartha Dénes. A Soproni-hegység erdőállományainak története. (2011) ISBN:9789630811477
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1905591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1905591, Kapcsolat: 22389365
 2. Király Gergely. A Fertőmellék dombsor vegetációja. (2000) TILIA 1219-3003 10 181-357
  Folyóiratcikk[22389079] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22389079, Kapcsolat: 22389079
Frank Norbert. Rontott erdők kialakulása, átalakítása Sopron szabad királyi város erdőbirtokán az első világháború végén. (2004) ERDÉSZETI LAPOK 1215-0398 139 3 76-77, 1798348
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798348]
 1. Bartha Dénes. A Soproni-hegység erdőállományainak története. (2011) ISBN:9789630811477
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1905591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1905591, Kapcsolat: 22389394
Bondor A. Fás biotóprendszerek vizsgálata: OTKA T 043417 - Zárójelentés. (2005), 1610694
Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[1610694]
 1. Hofmann T. A kémiai paraméterek szerepe a bükk (Fagus sylvatica L.) álgesztesedésében. (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21422655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21422655, Kapcsolat: 21423006
Takács Viktor et al. The traditions, resources and potential of forest growing and multipurpose shelterbelts in Hungary. (2008) Megjelent: Agroforestry in Europe pp. 415-433, 1400733
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1400733]
 1. Varga A et al. Erdei legeltetés, fás legelők, legelőerdők tájtörténete. (2009) TERMÉSZETVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 1216-4585 15 68-79
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1454464] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1454464, Kapcsolat: 21110774
Folcz Á et al. A Soproni-hegység bazídiumos nagygombáinak erdészeti szempontú vizsgálata. (2013) ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 2062-6711 3 1 179-194, 2477359
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2477359]
 1. Sárándi Kovács Judit. A hegység erdeinek farontó gombái. (2019) Megjelent: Soproni Tájvédelmi Körzet pp. 119-123
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31392533] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31392533, Kapcsolat: 30900266
 2. Kinga Rudolf et al. Macrofungi records from a wood pasture in the Belső-Cserehát (NE Hungary). (2016) STUDIA BOTANICA HUNGARICA 0301-7001 47 1 29-40
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3111599] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3111599, Kapcsolat: 30900262
Kollár T et al. Fényviszonyok vizsgálata. (2014) Megjelent: A folyamatos erdőborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata pp. 51-64, 2806745
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2806745]
 1. Gálhidy László. A lékek szerepe az erdőgazdálkodásban és az erdők természetvédelmi kezelésében. (2016) Megjelent: Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére pp. 421-484
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26263975] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26263975, Kapcsolat: 26263974
Szigeti Nóra et al. The Multifunctional Role of Shelterbelts in Intensively Managed Agricultural Land – Silvoarable Agroforestry in Hungary. (2020) ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL IN FOREST, WOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1786-691X 1787-064X 16 1 19-38, 31361053
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31361053]
 1. Nowak M.M. et al. Introducing tree belt designer - A QGIS plugin for designing agroforestry systems in terms of potential insolation. (2023) ECOLOGICAL INFORMATICS 1574-9541 1878-0512 75
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33675201] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 33675201, Kapcsolat: 32522580
 2. Baumgertel Aleksandar et al. Wind Erosion, Climate Change, and Shelterbelts. (2022) Megjelent: Prevention and Management of Soil Erosion and Torrential Floods pp. 154-175
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32545157] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32545157, Kapcsolat: 30923334
 3. Tewari Salil et al. Land Use and Biodiversity Conservation Through Agroforestry. (2022) Megjelent: Augmenting Crop Productivity in Stress Environment pp. 367-390
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32828005] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32828005, Kapcsolat: 31302519
 4. Husen Azamal. Augmenting Crop Productivity in Stress Environment. (2022) ISBN:9789811663611; 9789811663604
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32828006] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32828006, Kapcsolat: 31335981
 5. St. Clair Ashley L. et al. Agroecosystem landscape diversity shapes wild bee communities independent of managed honey bee presence. (2022) AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 0167-8809 1873-2305 327
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32549709] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32549709, Kapcsolat: 31136568
 6. Zhang Xiting et al. Shelterbelt farmland-afforestation induced SOC accrual with higher temperature stability: Cross-sites 1 m soil profiles analysis in NE China. (2021) SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 0048-9697 1879-1026 814
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32523796] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32523796, Kapcsolat: 30896330
 7. Szalay D.. Klimafitte Landwirtschaft: Herausforderungen im Kontext des globalen Wandels. (2021) ISBN:9786150119434
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[32545223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32545223, Kapcsolat: 32488007
 8. Marian Mușat et al. INCREASING THE PRODUCTIVE POTENTIAL OF AGROECOSYSTEMS AFFECTED BY CLIMATE CHANGE USING SHELTERBELTS, IN SOUTHEASTERN PART ROMANIA. (2021) ROMANIAN AGRICULTURAL RESEARCH 1222-4227 2067-5720 38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31993024] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31993024, Kapcsolat: 30050195
2023-12-06 20:58