Gönczöl K et al. A társadalmi beilleszkedés objektív feltételeinek megteremtése a fiatalkorú elítéltek utógondozása során. (1973) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 28 1 26-29, 1475432
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1475432]
 1. Kadlót Erzsébet. A kiskorúakra vonatkozó "büntetőjog" alkotmányos alapjai a kriminológia tükrében. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 223-234
  Könyvrészlet[24195685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24195685, Kapcsolat: 24195685
Gönczöl K et al. Erőszakos bűncselekmények és elkövetőik. (1973), 1468102
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1468102]
 1. Nagy László. Az erőszakos bűnözés trendjei az ERÜBS adatok alapján.: Bűncselekmények és elkövetőik 1995-2005. (2008) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 45 13-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2156939] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2156939, Kapcsolat: 24197283
 2. Nagy László. Az önbíráskodás büntetőjogi kérdéseiről. (2002) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 39 313-335
  Folyóiratcikk[24197282] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197282, Kapcsolat: 24197282
 3. Nagy László. Erőszakos bűnözés a rendszerváltás után. (2001) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 38 294-314
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23168017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23168017, Kapcsolat: 24197261
Gönczöl K. A fiatalkorúak utógondozása. (1976) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 31 9 509-514, 1474857
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1474857]
 1. Bogschütz Zoltán et al. A pártfogó felügyelet mint közösségi büntetés. (2009) Megjelent: A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve II. pp. 197-240
  Könyvrészlet[24202223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24202223, Kapcsolat: 24200589
Gönczöl K. A "rehabilitációs" ideológia "csődje" - börtönreformok az amerikai kontinensen. (1977) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 32 12 659-666, 1475434
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1475434]
 1. Csordás Dóra et al. Az emberközpontú és közösségi irányultságú börtönrendszerek főbb jellemzői. (2007) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 26 1 1-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27456598] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27456598, Kapcsolat: 24197255
 2. Lévay Miklós. A tettarányosságon innen és túl: Az angol büntetési rendszer jellemzői a kilencvenes évek első félévében, különös tekintettel a szabadságvesztéssel nem járó szankciókra. (1995) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 51 19-43
  Folyóiratcikk[24197260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197260, Kapcsolat: 24197260
Gönczöl K. A magyar kriminológia fejlődése 1960-1977. (1980) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 23 3-27, 1472437
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1472437]
 1. Korinek László. A kriminológia tudományának létrejötte. (2006) Megjelent: Kriminológia- Szakkriminológia pp. 45-68
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24204758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24204758, Kapcsolat: 24204758
Gönczöl K. A visszaeső bűnelkövetők tipológiája. (1980) ISBN:9632209206, 1468107
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1468107]
 1. Korinek László et al. A kriminológia fogalma, feladata, kutatási területei; helye és szerepe a bűnügyi tudományokban és a társadalomban. (2006) Megjelent: Kriminológia- Szakkriminológia pp. 25-41
  Könyvrészlet[24204744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24204744, Kapcsolat: 24204744
 2. Tibay Ákos Péter. Alkohol és a bűn, bűnözés kapcsolata. (2005) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 24 2 65-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24195706] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24195706, Kapcsolat: 24195706
 3. Bolyky Orsolya et al. A fiatalkorú elkövetők gyermekkora- az elkövetővé válás előzményei. (2005) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 42 327-352
  Folyóiratcikk[24197274] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197274, Kapcsolat: 24197274
Gönczöl K. A hátrányos helyzet és a bűnözés. (1982) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 25 8 61-73, 1472449
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1472449]
 1. Lévay Miklós. A kábítószerrel visszaélés és a bűnözés összefüggései egy empirikus vizsgálat alapján. (1992) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 44-45 x 47-89
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2711363] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2711363, Kapcsolat: 24197248
Gönczöl K. Criminology in Hungary. (1983) Megjelent: International Handbook of Contemporary Developments in Criminology pp. 311-335, 1471403
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1471403]
 1. Willis CL et al. "Down home" criminology: The place of indigenous theories of crime. (1999) JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE 0047-2352 27 3 227-238
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24199387] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24199387, Kapcsolat: 24199387
Gönczöl Katalin. Bűnözés - komplex családgondozás. (1984) MOZGÓ VILÁG 0324-4601 10 1-2 150-160, 1449327
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1449327]
 1. Kadlót Erzsébet. A kiskorúakra vonatkozó "büntetőjog" alkotmányos alapjai a kriminológia tükrében. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 223-234
  Könyvrészlet[24195685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24195685, Kapcsolat: 24195679
Gönczöl K. A bűnelkövetés családban megvalósuló reprodukciója. (1986) Megjelent: A családgondozás és a közoktatás lehetőségei a bűnözés megelőzésében pp. 4-36, 1476182
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1476182]
 1. Póczik Szilveszter. Roma bűnelkövetők a statisztikák tükrében. A romákkal kapcsolatos kriminológiai kutatás mai állása. (2001) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 38 266-293
  Folyóiratcikk[24197247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197247, Kapcsolat: 24197247
 2. Lévay Miklós. A kábítószerrel visszaélés és a bűnözés összefüggései egy empirikus vizsgálat alapján. (1992) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 44-45 x 47-89
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2711363] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2711363, Kapcsolat: 24197243
Gönczöl Katalin. A bűnelkövetés társadalmi reprodukciójának tényezői a családban. (1986) MAGYAR JOG 0025-0147 33 6 501-517, 1449323
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1449323]
 1. Csemáné Váradi Erika. "Színlelni boldog éveket..." Gondolatok a fiatalok bűnözésének társadalmi reprodukciójához. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 83-94
  Könyvrészlet[24195662] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24195662, Kapcsolat: 24195677
Gönczöl K. A bűnelkövetés társadalmi reprodukciójának tényezői a családban. (1987) GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM: AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET IDŐSZAKOS ELMÉLET-MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEI 0231-3790 20 4 16-32, 1472493
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1472493]
 1. Váradi Erika. A gyermek- és fiatalkori bűnözés- tendenciák, elméletek, okok. (2001) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 59 55-91
  Folyóiratcikk[24197239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197239, Kapcsolat: 24197239
Gönczöl K. Bűnözés és társadalompolitika. (1987) ISBN:9630545039, 1468112
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1468112]
 1. Ligeti Katalin. Kriminálpolitika. (2009) Megjelent: A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. pp. 59-85
  Könyvrészlet[24199760] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24199760, Kapcsolat: 24199685
 2. Borbíró Andrea. A magyar bűnmegelőzési stratégia előzményei. (2009) Megjelent: A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. pp. 141-149
  Könyvrészlet[24200300] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24200300, Kapcsolat: 24200300
 3. Barabás A Tünde. Az erőszakos bűntettek sértettjei (1995-2005). (2008) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 45 43-72
  Folyóiratcikk[24197271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197271, Kapcsolat: 24197271
 4. Nagy László. Az erőszakos bűnözés trendjei az ERÜBS adatok alapján.: Bűncselekmények és elkövetőik 1995-2005. (2008) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 45 13-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2156939] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2156939, Kapcsolat: 24197268
 5. Nagy László. Az erőszakos bűncselekmények áldozatainak területi jellemzői. (2005) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 42 112-138
  Folyóiratcikk[24197272] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197272, Kapcsolat: 24197272
 6. Póczik Szilveszter. A cigányság a magyar kriminológiai kutatásban 1970-2001. Kutatástörténeti vázlat. (2002) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 39 336-360
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2573363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2573363, Kapcsolat: 24197267
 7. Nagy László. Erőszakos bűnözés a rendszerváltás után. (2001) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 38 294-314
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23168017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23168017, Kapcsolat: 24197235
 8. Tauber István. Kultúra- társadalmi változások- bűnözés. (1993) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 47 50-72
  Folyóiratcikk[24197232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197232, Kapcsolat: 24197232
Gönczöl K. Szegénység és bűnözés. (1987) SZOCIÁLPOLITIKAI ÉRTESÍTŐ 0236-9834 5 1 250-303, 1472494
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1472494]
 1. Estók József. A magyar börtönügy arcképcsarnoka. (2009) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 28 1 123-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24195708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24195708, Kapcsolat: 24195708
Gönczöl K. A büntetőhatalom korlátai – a társadalompolitika lehetőségei. (1989), 1466110
Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[1466110]
 1. Németh Zsolt. A rendőrségi bűnmegelőzés közösségi rendészet. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 379-389
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2848152] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2848152, Kapcsolat: 24195676
Gönczöl K. Büntetőpolitika és szociálpolitika. (1989) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 44 6 323-333, 1475440
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1475440]
 1. Finszter Géza. A rendőrség megvalósult reformja. (2007) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 63 83-119
  Folyóiratcikk[24197225] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197225, Kapcsolat: 24197225
Gönczöl K. Válság – munkanélküliség – büntetőpolitika. (1990) Megjelent: Munkanélküliség pp. 158-178, 1468035
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1468035]
 1. Ferge Zsuzsa. A büntető államtól a jóléti államon át a bosszúálló államig. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 117-136
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2734422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2734422, Kapcsolat: 24195674
Gönczöl Katalin. A bűnözés és a bűnmegelőzés Magyarországon a rendszerváltás időszakában. (1991) MAGYAR JOG 0025-0147 38 11 646-653, 1449317
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1449317]
 1. Irk Ferenc. A makrokriminalitás megelőzésének rögös útjáról. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 207-216
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2587306] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2587306, Kapcsolat: 24195670
Gönczöl K. Bűnös szegények. (1991) ISBN:9632223047, 1466113
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1466113]
 1. Csemáné Váradi Erika. "Színlelni boldog éveket..." Gondolatok a fiatalok bűnözésének társadalmi reprodukciójához. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 83-94
  Könyvrészlet[24195662] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24195662, Kapcsolat: 24195662
 2. Kerezsi Klára et al. Roma is? Szegény is? Bűnös is?. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 235-273
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2584011] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2584011, Kapcsolat: 24195666
 3. Lévay Miklós. A "punitivitás" fogalma, koncepciója és a fogalom változatai a kriminológiai (pönológiai) szakirodalomban. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 315-326
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2737749] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2737749, Kapcsolat: 24195667
 4. Bárd Petra. A gyűlölet-bűncselekmények hatékony üldözésének társadalmi feltételrendszere. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 29-40
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2585056] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2585056, Kapcsolat: 24195661
 5. Kiss Bernadett. A szabadságvesztés-büntetés mint a koldulás megszüntetésére irányuló kísérlet. (2010) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 29 4 73-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24197220] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24197220, Kapcsolat: 24197205
 6. Kerezsi Klára. Szegregáció, gyermekszegénység és esélyegyenlőség. (2009) Megjelent: A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. pp. 270-284
  Könyvrészlet[24202177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24202177, Kapcsolat: 24200366
 7. Kerezsi Klára. A közösségi büntetések. (2009) Megjelent: A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve II. pp. 165-185
  Könyvrészlet[24200489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24200489, Kapcsolat: 24200489
 8. Csemáné Váradi Erika. Új tendenciák a fiatalok bűnözésében- nemzetközi kitekintés. (2007) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 64 200-231
  Folyóiratcikk[24197208] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197208, Kapcsolat: 24197208
 9. Kerezsi Klára. A kriminológia és a büntetőpolitika kapcsolata. (2003) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 40 121-159
  Folyóiratcikk[24197281] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197281, Kapcsolat: 24197281
 10. Póczik Szilveszter. A cigányság a magyar kriminológiai kutatásban 1970-2001. Kutatástörténeti vázlat. (2002) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 39 336-360
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2573363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2573363, Kapcsolat: 24197280
 11. Váradi Erika. A gyermek- és fiatalkori bűnözés- tendenciák, elméletek, okok. (2001) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 59 55-91
  Folyóiratcikk[24197239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197239, Kapcsolat: 24197210
 12. Kerezsi Klára. Bűnmegelőzési gyermekvédelem Hollandiában: Kriminálpolitika és bűnmegelőzés Hollandiában. (1994) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 50 - 28-59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1481264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1481264, Kapcsolat: 24197214
 13. Tauber István. Kultúra- társadalmi változások- bűnözés. (1993) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 47 50-72
  Folyóiratcikk[24197232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197232, Kapcsolat: 24197216
Gönczöl K. Szegénység és bűnözés. (1991) INFO-TÁRSADALOMTUDOMÁNY 0864-8174 16 25-31, 1467928
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1467928]
 1. Kerezsi Klára et al. Roma is? Szegény is? Bűnös is?. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 235-273
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2584011] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2584011, Kapcsolat: 24195668
 2. Kiss Bernadett. A szabadságvesztés-büntetés mint a koldulás megszüntetésére irányuló kísérlet. (2010) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 29 4 73-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24197220] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24197220, Kapcsolat: 24197220
 3. Lőrincz József. A "nevelés-gondolat" a XX. századi hazai börtönügyben - jogászi szemmel. (2006) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 25 3 1-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2528022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2528022, Kapcsolat: 24195704
Gönczöl Katalin. Bűnözés és bűnmegelőzés Magyarországon a rendszerváltás időszakában. (1992) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 4 1 42-55, 1449316
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1449316]
 1. Irk Ferenc. A makrokriminalitás megelőzésének rögös útjáról. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 207-216
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2587306] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2587306, Kapcsolat: 24195656
Gönczöl Katalin. A bűnözés társadalmi összefüggései. (1993) TÁRSADALMI SZEMLE 0039-971X 48 3 37-48, 1449314
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1449314]
 1. Csemáné Váradi Erika. "Színlelni boldog éveket..." Gondolatok a fiatalok bűnözésének társadalmi reprodukciójához. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 83-94
  Könyvrészlet[24195662] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24195662, Kapcsolat: 24195655
 2. Kerezsi Klára. Koncepció a Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének átalakításához (különös tekintettel a hazai pártfogó szolgálat működésére). (1996) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 53 105-150
  Folyóiratcikk[24197201] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197201, Kapcsolat: 24197201
Gönczöl Katalin. Anxiety Over Crime. (1993) HUNGARIAN QUARTERLY 1217-2545 0028-5390 34 129 87-99, 1449313
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1449313]
 1. Walsh A. Behavior genetics and anomie/strain theory. (2000) CRIMINOLOGY 0011-1384 1745-9125 38 4 1075-1107
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24199380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24199380, Kapcsolat: 24199380
 2. Eskridge C. Crime and justice in post-Cold War Hungary. (1996) FEDERAL PROBATION 0014-9128 60 2 32-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24199379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24199379, Kapcsolat: 24199379
 3. TONG YQ. MASS ALIENATION UNDER STATE SOCIALISM AND AFTER. (1995) COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES 0967-067X 1873-6920 28 2 215-237
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24199381] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24199381, Kapcsolat: 24199381
Gönczöl K. Los Angeles tanulságai. (1993) Megjelent: Félünk : etnikai és szociális konfliktusok elkerülésének, feloldásának lehetőségei : [Budapest, 1993. január 29.] : a konferenc... pp. 11-24, 1467627
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1467627]
 1. Póczik Szilveszter. A cigányság a magyar kriminológiai kutatásban 1970-2001. Kutatástörténeti vázlat. (2002) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 39 336-360
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2573363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2573363, Kapcsolat: 24197290
Gönczöl K. Büntetőpolitika, bűnmegelőzés Hollandiában. (1994) ISBN:9638016043, 1469871
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1469871]
 1. Nagy Ferenc. Gondolatok a hosszú tartamú szabadságvesztésről és az európai börtönnépességről. (2013) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 32 1 1-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2412250] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2412250, Kapcsolat: 24197194
Gönczöl K. Changes in crime control In Hungary. (1995) EUROPEAN JOURNAL ON CRIMINAL POLICY AND RESEARCH 0928-1371 3 4 54-64, 1466383
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1466383]
 1. Kertész I et al. Changing patterns of culture and its organisation of the police in a Society of Transition - Case study: Hungary. (2000) EUROPEAN JOURNAL ON CRIMINAL POLICY AND RESEARCH 0928-1371 8 3 271-300
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24196995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24196995, Kapcsolat: 24196995
Gönczöl K. The Changes in Crime Control in Hungary. (1996) Megjelent: Impact of political, economic and social change on crime and its image in society : 51st International Course of Criminology, 1... pp. 37-44, 1469901
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1469901]
 1. Selih Alenka. An Attempt to Explain Crime in Transitional and Central European Countries. (2013) REVIJA ZA KRIMINALISTIKO IN KRIMINOLOGIJO 0034-690X 64 4 313-317
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27361690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27361690, Kapcsolat: 24199383
Gönczöl Katalin. Tanulmányok Szabó András 70. születésnapjára. (1998) ISBN:9638528168, 1378715
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1378715]
 1. Amberg Erzsébet. A büntetőjogi felelősség helye és ultima ratio szerepe a felelősségi alakzatok rendszerében. (2021)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[32150363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32150363, Kapcsolat: 30208434
 2. Herke Csongor. A letartóztatás foganatosítása az új büntetőeljárási törvény tükrében. (2019) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 38 3 5-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30877002] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30877002, Kapcsolat: 28599685
Gönczöl Katalin. A nagypolitika rangjára emelkedett büntetőpolitika. (2001) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 30 12 16-20, 1449297
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1449297]
 1. Lévay Miklós. A "punitivitás" fogalma, koncepciója és a fogalom változatai a kriminológiai (pönológiai) szakirodalomban. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 315-326
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2737749] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2737749, Kapcsolat: 24195648
 2. Kerezsi Klára. A javítóintézeti nevelés helye a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási rendszerében. (2007) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 64 25-46
  Folyóiratcikk[24197180] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197180, Kapcsolat: 24197180
Gönczöl Katalin. A nagypolitika rangjára emelkedett büntetőpolitika. (2002) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 57 5 197-204, 1449295
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1449295]
 1. Vig Dávid. Vigyázó szemetek Keletre (is) vessétek!: büntető populizmus és tömeges bebörtönzés Grúziában. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 457-473
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2585059] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2585059, Kapcsolat: 24195647
 2. Nagy Ferenc. Új tendenciák a büntetőjogban. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 361-370
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2809660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2809660, Kapcsolat: 24195646
 3. Somogyvári Mihály. Az új közmenedzsment büntetőpolitikára gyakorolt hatásának kritikai megközelítése. (2013) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 32 3 11-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2908120] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2908120, Kapcsolat: 24197175
 4. Somogyvári Mihály. Büntetőpolitika és legitimáció. (2012) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 31 3 49-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2908248] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2908248, Kapcsolat: 24195709
 5. Somogyvári Mihály. A büntetőpolitika legitimációs kérdései. (2012) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 71 252-270
  Folyóiratcikk[24197177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197177, Kapcsolat: 24197177
 6. Lévay Miklós. Társadalmi kirekesztődés és bűnözés. A rendszerváltozás utáni kriminálpolitikai megközelítések Magyarországon és a társadalmi kirekesztődés. (2009) Megjelent: A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. pp. 87-108
  Könyvrészlet[24199869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24199869, Kapcsolat: 24199844
 7. Ligeti Katalin. Kriminálpolitika. (2009) Megjelent: A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. pp. 59-85
  Könyvrészlet[24199760] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24199760, Kapcsolat: 24199760
Gönczöl K. Ombudsman : 1995-2001. (2002) ISBN:9632087755, 1465922
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1465922]
 1. Muranyi G. Ombudsman 1995-2001. (2003) HUNGARIAN QUARTERLY 1217-2545 0028-5390 44 172 130-133
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24199478] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24199478, Kapcsolat: 24199478
Gönczöl Katalin. Partnerség a közbiztonság javításáért. Nemzeti stratégia és cselekvési program a hatékonyabb közösségi bűnmegelőzésért. (2004) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA (1995-2006) 1218-8956 52 10 5-14, 1449292
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1449292]
 1. Cserép Attila. Szemlélet- és lépésváltás a közbiztonság terén. (2006) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA (1995-2006) 1218-8956 54 2 27-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24195644] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24195644, Kapcsolat: 24195644
Gönczöl K. Developing human criminal justice systems in de-mocratic societies: An update from Hungary. (2005) PROBATION JOURNAL: THE JOURNAL OF COMMUNITY AND CRIMINAL JUSTICE 1741-3079 52 181-186, 1465759
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1465759]
 1. Fellegi Borbála. Megtorlás vs. jóvátétel? Ügyészek és bírák attitűdjei a helyreállító igazságszolgáltatással kapcsolatban. Helyzetkép és jövőkép egy kutatás fényében. (2008) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 65 158-177
  Folyóiratcikk[24197165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197165, Kapcsolat: 24197165
Gönczöl K. A szolgáltatott igazság. (2006) Megjelent: Bizalom - Társadalom - Bűnözés pp. 34-40, 1465662
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1465662]
 1. Somogyvári Mihály. Büntetőpolitika és legitimáció. (2012) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 31 3 49-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2908248] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2908248, Kapcsolat: 24195711
 2. Somogyvári Mihály. A büntetőpolitika legitimációs kérdései. (2012) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 71 252-270
  Folyóiratcikk[24197177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197177, Kapcsolat: 24197146
Gönczöl Katalin. A helyreállító igazságszolgáltatás filozófiája. (2007) BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ 1587-5350 7 2 [3]-7, 1449289
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1449289]
 1. Barabás Tünde. Városi bűnözés: új esélyek a megelőzésre.. (2010) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 66 191-211
  Folyóiratcikk[22796474] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22796474, Kapcsolat: 24197139
 2. Hack Péter. Kriminálpolitikai paradigmák ütközése. (2010) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 68 13-34
  Folyóiratcikk[24197137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197137, Kapcsolat: 24197144
Gönczöl K. Társadalmi kirekesztődés, bűnözés és kriminálpolitika. (2009) Megjelent: A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve, 2009 pp. 12-37, 1465281
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1465281]
 1. Gedeon Valéria. Rendetlen színterek és rendetlenkedő fiatalok: Szubjektív gondolatok a nemzeti bűnmegelőzési stratégia kapcsán. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 163-171
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2599131] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2599131, Kapcsolat: 24195638
 2. Finszter Géza. A büntető hatalom. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 137-149
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2584998] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2584998, Kapcsolat: 24195639
Gönczöl K. A bűnözés társadalmi reprodukciója, deviancia-kontroll, bűnözéskontroll. (2010) Megjelent: A cselekvő értelmiségi pp. 112-125, 1468134
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1468134]
 1. Finszter Géza. A települések közösségei és a helyi közbiztonság. (2011) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 69 77-93
  Folyóiratcikk[26440281] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26440281, Kapcsolat: 24197113
Gönczöl Katalin. Pesszimista jelentés a posztmodern büntetőpolitika klimatikus viszonyairól. (2010) MOZGÓ VILÁG 0324-4601 36 4 12-22, 1449288
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1449288]
 1. Vig Dávid. Vigyázó szemetek Keletre (is) vessétek!: büntető populizmus és tömeges bebörtönzés Grúziában. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 457-473
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2585059] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2585059, Kapcsolat: 24195635
 2. Nagy Ferenc. Új tendenciák a büntetőjogban. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 361-370
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2809660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2809660, Kapcsolat: 24195630
 3. Somlai Péter. Durkheim után, avagy a normális válság közepette.: (Elmélkedés az anómiáról, a társadalom integrációjáról és újabb változásairól).. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 429-434
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2936990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2936990, Kapcsolat: 24195633
 4. Ferge Zsuzsa. A büntető államtól a jóléti államon át a bosszúálló államig. (2014) Megjelent: A büntető hatalom korlátainak megtartása pp. 117-136
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2734422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2734422, Kapcsolat: 24195626
Gönczöl K. Kriminálpolitika és bűnözéskontroll Magyarországon: Reformok 2002-2009. (2010) Megjelent: Kriminológiai Tanulmányok 47. pp. 72-86, 1470106
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1470106]
 1. Hack Péter. Kriminálpolitikai paradigmák ütközése. (2010) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 68 13-34
  Folyóiratcikk[24197137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197137, Kapcsolat: 24197121
Gönczöl Katalin. Kriminálpolitika a posztmodern szorításában. (2011) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 47 119-135, 2050120
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2050120]
 1. Lévay Miklós. Of Hungarian Criminology and the Development of Criminal Policy in Hungary since changing the Regime 1989-1990. (2014) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 68 31-48
  Folyóiratcikk[24197106] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197106, Kapcsolat: 24197106
Borbíró Andrea. Kriminológia. (2016) ISBN:9789632956053; 9789632956060, 3142815
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3142815]
 1. Bezerédi Imre. Inkluzív és exkluzív kriminálpolitikai modellek a magyar rendészetben. (2020) Megjelent: XVII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója pp. 49-58
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31295415] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31295415, Kapcsolat: 30208453
 2. Bacsák Dániel et al. "Büntetésterápia" - Kényszergyógykezelés alatt álló betegek pszichorehabilitációs lehetőségei Magyarországon. (2020) LEGE ARTIS MEDICINAE 0866-4811 2063-4161 30 1-2 67-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31164935] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31164935, Kapcsolat: 28791737
 3. Mezei Kitti. A modern technológiák kihívásai a büntetőjogban, különös tekintettel a kiberbűnözésre. (2020) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 61 4 65-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31675746] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31675746, Kapcsolat: 29743266
 4. Lévay Miklós. Interjú Lévay Miklóssal. (2019) Megjelent: Kriminológia és kriminálpolitika a jogállam szolgálatában pp. 13-40
  Könyvrészlet/Nem besorolt (Könyvrészlet)/Nem besorolt jellegű[30846499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30846499, Kapcsolat: 28353001
 5. Fekete Márta. A motiválás kommunikációs megközelítése a büntetés-végrehajtási intézetekben. (2019) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 19 1 131-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30796495] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30796495, Kapcsolat: 29481668
 6. Berei Róbert. Kriminológia. (2018) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 179 2 285-289
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3332064] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3332064, Kapcsolat: 27175651
 7. Somlai Péter. Új kriminológia. (2017) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 77 167-169
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27136423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27136423, Kapcsolat: 27136423
 8. Mihály János. Terrortámadás a Gecsemáné kertben?. (2017) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 5 4 5-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3313332] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3313332, Kapcsolat: 29482442
 9. Kadlót Erzsébet. Szakkönyv a valóságról. (2017) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 77 161-166
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27136417] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27136417, Kapcsolat: 27136417
 10. Bíró Judit. Kritikai kriminológia. (2017) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 3 123-127
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27117835] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27117835, Kapcsolat: 27117835
 11. Szontagh Veronika Anna. Kriminológia szakkönyv. (2017) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 77 171-174
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3408070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3408070, Kapcsolat: 27136425
 12. Fail Ágnes. A női bűnözés újabb hazai kriminológiai irodalmai. (2017) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 36 2 5-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27098599] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27098599, Kapcsolat: 27134561
 13. Bárándy Péter. A Kriminológia szakkönyv bemutatása. (2017) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 77 157-160
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27136412] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27136412, Kapcsolat: 27136412
 14. Kiss Tibor. Agresszió szerepe az internetes tartalom-bűncselekmények oksági mechanizmusában. (2017) KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 0236-9893 77 257-271
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3363174] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3363174, Kapcsolat: 27136433
 15. -. Kriminológia. (2016) PESTI ÜGYVÉD: FOLYÓIRAT A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA TAGJAINAK 2016 12 13-13
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[26283329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26283329, Kapcsolat: 26283329
 16. Bacsák Dániel. Kényszergyógykezeltek utógondozása: jó gyakorlat egy bentlakásos pszichiátriai intézetben. (2016) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 35 4 95-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26318940] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26318940, Kapcsolat: 27134568
2021-10-22 18:48