Bencsik. Megbízhatóság és biztonság kölcsönhatása technológiai rendszerekben. (1986) IPARGAZDASÁG 0021-0749 38 5 11-17, 1620549
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1620549]
 1. Kovács et al. A megbízhatóság optimalizálása Tudásbázisú Karbantartás, mint üzleti siker. (2003) In: XV. Nemzetközi Karbantartási Konferencia pp. 1-7
  Conference paper[21544023] [Approved]
  Független, Idéző: 21544023, Kapcsolat: 21544023
Bencsik A. Relationship of reliability and safety in chemical technological systems. (1989) HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRY AND CHEMISTRY 0133-0276 2450-5102 17 2 141-151, 1691026
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1691026]
 1. I Ködmodie et al. Reliability-centered maintenance at the Fuzfo Paper Company. (2000) HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRY AND CHEMISTRY 0133-0276 2450-5102 28 1 59-66
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27436426] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27436426, Kapcsolat: 27436426
Bencsik. Humán tényező a karbantartásban. (1990) In: II. Nemzetközi Karbantartási Konferencia pp. 196-208, 1677327
Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[1677327]
 1. Lázár Marianna. A vállalati kultúra és szervezetfejlesztés hatása az emberi megbízhatóságra. (1996)
  Thesis/University doctor (Thesis)/Scientific[21544025] [Approved]
  Független, Idéző: 21544025, Kapcsolat: 21544025
Bencsik A. Ember – gép – környezet rendszermodell megbízhatósági vizsgálata. (1992), 1623371
Thesis/Candidate (Thesis)/Scientific[1623371]
 1. Horváth Csaba. Integrált karbantartás szervezési modell a nyomdaiparban. (2006)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21543847] [Approved]
  Független, Idéző: 21543847, Kapcsolat: 21543847
 2. Lázár Marianna. A vállalati kultúra és szervezetfejlesztés hatása az emberi megbízhatóságra. (1996)
  Thesis/University doctor (Thesis)/Scientific[21544025] [Approved]
  Független, Idéző: 21544025, Kapcsolat: 21543846
 3. Horváth Csaba. Nyomdaüzem számítógéppel segített karbantartási rendszerének kialakítása. (1993)
  Thesis/University doctor (Thesis)/Scientific[2222405] [Approved]
  Független, Idéző: 2222405, Kapcsolat: 21543845
 4. Loós Ágnes. A tudomány világa itthon: Az ember – gép – környezet rendszerének megbízhatósága. (1992) ÉLET ÉS TUDOMÁNY 0013-6077 47 26 p. 824
  Journal Article/Popular science[21543445] [Approved]
  Független, Idéző: 21543445, Kapcsolat: 21543445
Bencsik Andrea. Emberi megbízhatóság, mint stratégiai tényező. (1996) IPARGAZDASÁG 0021-0749 48 1-2 45-51, 1620601
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1620601]
 1. Bakacsi Gyula. A szervezeti magatartás alapjai: alapszakos jegyzet. (2010) ISBN:9789633313138
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[26250880] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26250880, Kapcsolat: 26250880
Bencsik. A vállalati kultúra és szervezetfejlesztés hatása az emberi megbízhatóságra. (1996) IPARGAZDASÁGI SZEMLE 0133-6452 27 1-3 170-181, 1620593
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1620593]
 1. Gaál et al. A vállalati kultúra hatása a Magyarországon működő magyar – német transznacionális vállalatok vezetési rendszerének sikerére. (2004) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 35 11 18-35
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[21547603] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21547603, Kapcsolat: 21547603
 2. Noé Nikolett. Teljesítményértékelés. (2003) In: Műszaki Vezető
  Chapter in Book[21562330] [Approved]
  Független, Idéző: 21562330, Kapcsolat: 21562330
 3. Pálinkás Jenő et al. Emberi erőforrás menedzsment. (2000) ISBN:9635772807
  Book[21547601] [Approved]
  Független, Idéző: 21547601, Kapcsolat: 21547601
Bencsik A. Emberközpontú vezetés, mint stratégiai elem: Emberi tőke – Vállalati kultúra Konferencia Balatonfüred 2000. április. (2000) HUMÁNPOLITIKAI SZEMLE 0865-7009 Kül. kiad. 185-190, 1620639
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1620639]
 1. Polyák Zoltánné. Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis és középvállalatok sikeresélye. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547611] [Approved]
  Független, Idéző: 21547611, Kapcsolat: 21562331
Bencsik A. Változásvezetés, de hogyan?. (2000) CEO MAGAZIN 1586-1392 1 3 16-17, 1609818
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1609818]
 1. Varsányi et al. Felsőoktatási tudásmarketing a menedzsment ismeretek továbbfejlesztése hallgatói megkérdezések tükrében. (2005) In: Marketing Oktatók Klubjának Konferenciája
  Conference paper[21557447] [Approved]
  Független, Idéző: 21557447, Kapcsolat: 21557447
Bencsik A. Tanulószervezetek változásmenedzsmentje vagy a változásmenedzsment tanulása?. (2002) CEO MAGAZIN 1586-1392 3 6 16-19, 1609816
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1609816]
 1. Bognár Krisztina. A szervezeti tudásmenedzsment ciklus és információ technológiai támogató rendszere: Az MTA VSZB TA gyűjteményes, I . sz. kötete 2004-2006. (2006) In: MEGRAGADNI A MEGFOGHATATLANT... Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben pp. 34-49
  Chapter in Book[21562419] [Approved]
  Független, Idéző: 21562419, Kapcsolat: 21562419
 2. Bognár Krisztina. Tudásmenedzsment a tanuló szervezetekben. (2005) In: Marketingoktatás és Kutatás a Változó Európai Unióban Konferencia pp. 465-483
  Conference paper[21557451] [Approved]
  Független, Idéző: 21557451, Kapcsolat: 21557451
Kosztyán Zs T et al. Működő projektek optimális erőforrás elosztása. (2002), 2229857
Miscellaneous/Manual, study-aid (Miscellaneous)/Scientific[2229857]
 1. Póta Szabolcs. Design and implementation of a distributed problem solving information system. (2002)
  Thesis/Not classified (Thesis)/Scientific[23034534] [Approved]
  Független, Idéző: 23034534, Kapcsolat: 23034534
Bencsik A. Csoportfejlődés és csoportszerepek érvényesülése a tanulószervezetekben. (2003) MÁTRIX (MAGYAR CSOPORT-PSZICHOTERÁPIÁS EGYESÜLET) 4 13-27, 1676315
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1676315]
 1. Rácz Irma. Tehetségmenedzsment az oktatásban, avagy harc a tehetségekért. (2013) HUMÁNPOLITIKAI SZEMLE 0865-7009 2013 1 84-95
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23065359] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23065359, Kapcsolat: 23065359
 2. Rácz Irma. Tehetségmenedzsment az oktatásban, avagy harc a tehetségekért. (2013) COMPETITIO 1588-9645 12 1 98-113
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23421016] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23421016, Kapcsolat: 23421016
 3. Speiserné Bognár. Az egyének ismeretátadási sajátosságai különböző korcsoportok és csoportműködés esetén. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547606] [Approved]
  Független, Idéző: 21547606, Kapcsolat: 21557468
 4. Bognár. Kölcsönhatások a szervezetben. (2007) In: KHEOPS II. Tudományos Konferencia pp. 266-283
  Conference paper[21557467] [Approved]
  Független, Idéző: 21557467, Kapcsolat: 21557467
 5. Gergely. A tanulás, a tudás és a memória többszintű értelmezése. (2006) In: KHEOPS Tudományos Konferencia pp. 170-181
  Conference paper[21557465] [Approved]
  Független, Idéző: 21557465, Kapcsolat: 21557465
 6. Gergely. A memória többszintű értelmezése és szerepe a szervezetek tudáskezelési folyamatában: Az MTA VSZB TA gyűjteményes, I. sz. kötete 2004-2006. (2006) In: MEGRAGADNI A MEGFOGHATATLANT... Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben pp. 74-88
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[22682349] [Approved]
  Független, Idéző: 22682349, Kapcsolat: 21562461
 7. Bognár. A csoportmunka és tanulás szerepe a tudás létrejöttében. (2006) In: Műszaki Vezető p. 12.9.7.
  Chapter in Book[21562459] [Approved]
  Független, Idéző: 21562459, Kapcsolat: 21562459
 8. Gergely. Egyén memóriája, csoport memóriája, szervezeti memória. (2003) MATRIX 0934-8832 4 28-39
  Journal Article[21547605] [Approved]
  Független, Idéző: 21547605, Kapcsolat: 21547605
Bencsik A. Csoportszerepek és csoport-fejlődés a tudásmenedzsment szolgálatában. (2003) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 34 6 17-24, 1609815
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1609815]
 1. Nagy Enikő. Bologna-folyamat alapképzései a hallgatói vélekedés tükrében. (2012) In: Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[23065351] [Approved]
  Független, Idéző: 23065351, Kapcsolat: 23065351
 2. Szász Péter. Tudásmenedzsment Szabolcs - Szatmár - Bereg megye könyvtárügyében. (2010)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[24675965] [Approved]
  Független, Idéző: 24675965, Kapcsolat: 24675965
 3. Polyák Zoltánné. Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis és középvállalatok sikeresélye. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547611] [Approved]
  Független, Idéző: 21547611, Kapcsolat: 21557458
 4. Tóth-Bordásné Marosi. Felsőoktatási tudásmenedzsment, külső és belső együttműködési sajátosságok. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21557459] [Approved]
  Független, Idéző: 21557459, Kapcsolat: 21557459
 5. Gergely R. Extension of the organizational memory: memory of the organizations. (2010) In: Szellemi tőke, mint versenyelőny avagy A tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben pp. 285-295
  Conference paper[21557461] [Approved]
  Független, Idéző: 21557461, Kapcsolat: 21557461
 6. Vasa L. Technology and Knowledge Transfer: The Current Situation and the Future - Case Study of the Szent Istvan University. (2009) In: The capital of intelligence - the intelligence of capital pp. 99-110
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1701337] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1701337, Kapcsolat: 24678990
 7. Marosi Ildikó. Felsőoktatás ési tudásmenedzsment. (2008) In: Útkeresés az üzleti és a közszférában pp. 317-325
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[24678766] [Approved]
  Független, Idéző: 24678766, Kapcsolat: 24678766
 8. Hoványi Gábor. Vállalatfejlesztés: "Hagyományosból tudást értékesítő vállalatot!". (2007) FEJLESZTÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 1589-3596 5 3 13-22
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24678907] [Approved]
  Független, Idéző: 24678907, Kapcsolat: 24678907
 9. Hoványi Gábor. Business Development: ‘From Traditional Businesses to Companies Trading in Knowledge’. (2007) DEVELOPMENT AND FINANCE 1589-3820 5 3 13-22
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25425764] [Approved]
  Független, Idéző: 25425764, Kapcsolat: 25425764
 10. Varsányi Judit. Felsőoktatási tudásmarketing: A menedzsment ismeretek továbbfejlesztése hallgatói megkérdezések tükrében. (2005) In: Marketingoktatás és kutatás a változó Európai Unióban. Tanulmánykötet pp. 278-290
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[24676675] [Approved]
  Független, Idéző: 24676675, Kapcsolat: 24676675
 11. Magyar Dániel. Human Resource Management and the Factors of Organistional Happiness. (2004) In: microCAD 2004 International Scientific Conference pp. 139-143
  Conference paper[21557453] [Approved]
  Független, Idéző: 21557453, Kapcsolat: 21557453
 12. Noé Nikoletta. A dolgozó munkával való elégedettsége. (2004) MARKETING ÉS MENEDZSMENT 1219-0349 38 5 13-23
  Journal Article[21562423] [Approved]
  Független, Idéző: 21562423, Kapcsolat: 21562423
Bencsik Andrea et al. Tanulószervezetek változásmenedzsmentje a tudásmenedzsment felé vezető úton. (2003) IME: INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY / INFORMATIKA ÉS MENEDZSMENT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 1588-6387 1789-9974 2 5 24-30, 1609814
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1609814]
 1. Sólyom Andrea. Múlt, jelen, jövő avagy a tacit tudás-transzfer vállalati dimenziói. (2014) ISBN:9786155457166
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2711682] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2711682, Kapcsolat: 24233782
 2. Sólyom Andrea. Múlt, jelen, jövő, avagy a tacit tudás-transzfer vállalati dimenziói. (2012)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[23065374] [Approved]
  Független, Idéző: 23065374, Kapcsolat: 23065374
 3. Szász Péter. Tudásmenedzsment Szabolcs - Szatmár - Bereg megye könyvtárügyében. (2010)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[24675962] [Approved]
  Független, Idéző: 24675962, Kapcsolat: 24675962
 4. Gergely Róbert. Tanulás – tudás – memória - versenyképesség. (2010) In: Tanulás – Tudás - Gazdasági sikerek Tudományos Konferencia pp. 252-262
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[22682354] [Approved]
  Független, Idéző: 22682354, Kapcsolat: 22682354
 5. Speiserné Bognár. Az egyének ismeretátadási sajátosságai különböző korcsoportok és csoportműködés esetén. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547606] [Approved]
  Független, Idéző: 21547606, Kapcsolat: 22682353
 6. Csonka László. A kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok hatása a vállalkozások tudományos és technológiai képességeinek fejlődésére: Autóipari tudásközpontok Magyarországon. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2221847] [Validated]
  Független, Idéző: 2221847, Kapcsolat: 25086167
 7. Szabóné Fenyvesi. Versengés és együttműködés a tudásmegosztás során. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21754443] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21754443, Kapcsolat: 22682351
 8. Gergely et al. Menedzsment kihívások és válaszok a felzárkózó országok vállalkozásai számára. (2006) KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 1582-1986
  Journal Article[22682348] [Approved]
  Független, Idéző: 22682348, Kapcsolat: 22682348
 9. Gergely. A tanulás, a tudás és a memória többszintű értelmezése. (2006) In: KHEOPS Tudományos Konferencia pp. 170-181
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[22682350] [Approved]
  Független, Idéző: 22682350, Kapcsolat: 22682350
 10. Gergely R. A szervezeti memória vizsgálatok néhány kérdése. (2006) In: Kis és közepes vállalkozások Magyarországon az EU csatlakozás után, Konferencia a Magyar Tudomány Napján pp. 133-138
  Conference paper[22682347] [Approved]
  Független, Idéző: 22682347, Kapcsolat: 22682347
 11. Gergely. A memória többszintű értelmezése és szerepe a szervezetek tudáskezelési folyamatában: Az MTA VSZB TA gyűjteményes, I. sz. kötete 2004-2006. (2006) In: MEGRAGADNI A MEGFOGHATATLANT... Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben pp. 74-88
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[22682349] [Approved]
  Független, Idéző: 22682349, Kapcsolat: 22682349
 12. Gergely Róbert. A tanulás, a tudás és a memória szerepe a szervezetek versenyképességében. (2004) GIKOF JOURNAL: A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG GAZDASÁGINFORMATIKAI KUTATÁSI ÉS OKTATÁSI FÓRUM SZAKMAI SZERVEZET SZAKFOLYÓIRATA 1588-9130 3 5 51-63
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23846543] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23846543, Kapcsolat: 22682344
 13. Gergely. Egyén memóriája, csoport memóriája, szervezeti memória. (2003) MATRIX 0934-8832 4 28-39
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[22682343] [Approved]
  Független, Idéző: 22682343, Kapcsolat: 22682343
Bognár. The role of learning and knowledge management in learning organisations. (2003) In: The 4th International Conference of PhD Students pp. 15-19, 1683499
Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[1683499]
 1. Varsányi Judit. A Survey Among College Students, Looking Forward Management Excellence. (2006) In: International MEB Conference on Management, Enterprise and Benchmarking pp. 1-10
  Conference paper[21557475] [Approved]
  Független, Idéző: 21557475, Kapcsolat: 21557475
Bencsik A. Kompetencia alapú gondolkodás és vezetés II. rész. (2004) CEO MAGAZIN 1586-1392 5 5-6 61-64, 1609812
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1609812]
 1. Varga Erika. A személyes kompetenciák átértékelődése az emberi erőforrás menedzsment és a gazdasági felsőoktatás szemszögéből. (2015)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[25947532] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25947532, Kapcsolat: 25947532
 2. Polyák Zoltánné. Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis és középvállalatok sikeresélye. (2010) In: Szellemi tőke, mint versenyelőny avagy A tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben pp. 474-487
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[22682358] [Approved]
  Független, Idéző: 22682358, Kapcsolat: 22682358
 3. Polyák Zoltánné. Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis és középvállalatok sikeresélye. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547611] [Approved]
  Független, Idéző: 21547611, Kapcsolat: 22682360
 4. Fehér Judit. HR menedzsment a hálózattal rendelkező szolgáltató vállalatoknál. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21557478] [Approved]
  Független, Idéző: 21557478, Kapcsolat: 22682359
Bencsik A. Kompetencia alapú gondolkodás és vezetés I. rész. (2004) CEO MAGAZIN 1586-1392 5 3-4 18-21, 1609810
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1609810]
 1. Polyák Zoltánné. Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis és középvállalatok sikeresélye. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547611] [Approved]
  Független, Idéző: 21547611, Kapcsolat: 22682356
 2. Polyák Zoltánné. Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis és középvállalatok sikeresélye. (2010) In: Szellemi tőke, mint versenyelőny avagy A tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben pp. 474-487
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[22682357] [Approved]
  Független, Idéző: 22682357, Kapcsolat: 22682357
 3. Fehér Judit. HR menedzsment a hálózattal rendelkező szolgáltató vállalatoknál. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21557478] [Approved]
  Független, Idéző: 21557478, Kapcsolat: 22682355
Bencsik A. Menedzsment- és projekttechnikák. (2004) ISBN:9639495689, 1609934
Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[1609934]
 1. Csiba Zsuzsanna et al. Az emberi erőforrás menedzsment jellemzőinek vizsgálata szlovákiai vállalatok körében. (2011) A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 2062-1396 3 1-2 342-351
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2533775] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2533775, Kapcsolat: 23290493
 2. Varsányi Judit. Vállalati menedzsment: Egyetemi jegyzet. (2006)
  Book/Educational material (Book)/Educational[21545196] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21545196, Kapcsolat: 21545196
 3. Borsos et al. Projektmenedzsment lépésről lépésre. (2005) Esélyek Háza 2 30 3-6
  Journal Article[22682363] [Approved]
  Független, Idéző: 22682363, Kapcsolat: 21565227
 4. Papp Ottó. Projektmenedzsment a gyakorlatban. (2005) ISBN:9789638682659
  Book[21562265] [Approved]
  Független, Idéző: 21562265, Kapcsolat: 21562265
Bencsik A. Szervezeti versenyképesség és dolgozói elégedettség. (2004) MARKETING ÉS MENEDZSMENT 1219-0349 38 5 4-12, 1609813
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1609813]
 1. Szlávicz Ágnes. A ,,Dolgozó magyarok 2006” dolgozói elégedettség felmérés módszertani elemzése. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21562515] [Approved]
  Független, Idéző: 21562515, Kapcsolat: 21562515
 2. Fehér Judit. HR menedzsment a hálózattal rendelkező szolgáltató vállalatoknál. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21557478] [Approved]
  Független, Idéző: 21557478, Kapcsolat: 21562513
 3. Tóthné Hegyi. A magyarországi könyvtárak humán erőforrás gazdálkodása. (2007) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 53 3 449-467
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[21565436] [Approved]
  Független, Idéző: 21565436, Kapcsolat: 21565436
 4. Varsányi. Felsőoktatási tudásmarketing a menedzsment ismeretek továbbfejlesztése hallgatói megkérdezések tükrében. (2005) In: Marketing Oktatók Klubjának Konferenciája
  Conference paper[21565425] [Approved]
  Független, Idéző: 21565425, Kapcsolat: 21565425
Bencsik A. Dolgozói elégedettség - a szervezeti versenyképességet befolyásoló tényező. (2005) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 36 6 41-47, 1609807
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1609807]
 1. BALOGH Éva et al. EGY SZLOVÁKIAI VÁLLALAT ÉRTÉKÍTÉLETE A SZERVEZETI BIZALOMRÓL A COVID-19 GAZDASÁGI HATÁSAINAK SZEMPONTJÁBÓL. (2020) In: 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings pp. 49-56
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[31841545] [Approved]
  Független, Idéző: 31841545, Kapcsolat: 29808668
 2. Polyák Zoltánné. Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis és középvállalatok sikeresélye. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547611] [Approved]
  Független, Idéző: 21547611, Kapcsolat: 21547611
 3. Szlávicz Ágnes. A ,,Dolgozó magyarok 2006” dolgozói elégedettség felmérés módszertani elemzése. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547612] [Approved]
  Független, Idéző: 21547612, Kapcsolat: 21547612
 4. Marosi Ildikó. Felsőoktatás és tudásmenedzsment. (2008) In: KHEOPS Tudományos Konferencia „Útkeresés az üzleti és a közszférában” Konferencia Kiadvány pp. 317-325
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[21547610] [Approved]
  Független, Idéző: 21547610, Kapcsolat: 21547610
Bencsik A. Elégedett tudásmunkás a fenntartható fejlődésért. (2005) In: MABEC Menedzsment szakkiállítás és konferencia pp. 120-130, 1676363
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1676363]
 1. Polyák Zoltánné. Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis és középvállalatok sikeresélye. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547611] [Approved]
  Független, Idéző: 21547611, Kapcsolat: 21547613
Bencsik A. A hazai munkaszervezetek marketing túlélő csomagja: A tudásmenedzsment, a motiváció és az elégedettség fejlesztése. (2005) In: Marketingoktatás és kutatás a változó Európai Unióban pp. 182-192, 1676362
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1676362]
 1. Polyák Zoltánné. Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis és középvállalatok sikeresélye. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547611] [Approved]
  Független, Idéző: 21547611, Kapcsolat: 21547617
Bencsik A et al. A sikeres szervezeti működés kritériumai az EU elvárásai fényében. (2005) In: Tudásalapú társadalom. Tudásteremtés - Tudástranszfer. Értékváltás pp. 87-94, 1677404
Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[1677404]
 1. Speiserné Bognár. Az egyének ismeretátadási sajátosságai különböző korcsoportok és csoportműködés esetén. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547606] [Approved]
  Független, Idéző: 21547606, Kapcsolat: 21547606
Bencsik A. Tanulócsoportok a fenntartható fejlődésért. (2005) In: Fenntartható fejlődés, fenntartható társadalom és integráció: tanulmánykötet: az azonos című tudományos konferencia anyagai ala... pp. 90-98, 1675193
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1675193]
 1. Polyák Zoltánné. Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis és középvállalatok sikeresélye. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547611] [Approved]
  Független, Idéző: 21547611, Kapcsolat: 21547609
 2. Speiserné Bognár. Az egyének ismeretátadási sajátosságai különböző korcsoportok és csoportműködés esetén. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547606] [Approved]
  Független, Idéző: 21547606, Kapcsolat: 21547608
Bencsik A et al. The Role of Groups in Treatment of Organizational Change and Realization of Knowledge Management. (2005) In: Current issues in change management pp. 133-144, 1683383
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1683383]
 1. Dobrai Katalin. Szervezeti kultúra és a szervezeti tudás menedzselése. (2006)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1427573] [Approved]
  Független, Idéző: 1427573, Kapcsolat: 21562807
Bencsik A. Projekttechnikák alkalmazási lehetőségei 1. rész. (2005) CEO MAGAZIN 1586-1392 6 1 20-25, 1620658
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1620658]
 1. Perjés Zoltán. Stabilitást eredményező új keresletorientált szervezetfejlesztés. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[22682365] [Approved]
  Független, Idéző: 22682365, Kapcsolat: 22682369
 2. Dobrai Katalin. Szervezeti kultúra és a szervezeti tudás menedzselése. (2006)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1427573] [Approved]
  Független, Idéző: 1427573, Kapcsolat: 22682371
 3. Borsos et al. Projektmenedzsment lépésről lépésre. (2005) Esélyek Háza 2 30 3-6
  Journal Article[22682363] [Approved]
  Független, Idéző: 22682363, Kapcsolat: 22682370
Bencsik A. Projekttechnikák alkalmazási lehetőségei 2. rész. (2005) CEO MAGAZIN 1586-1392 6 2 38-40, 1620659
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1620659]
 1. Perjés Zoltán. Stabilitást eredményező új keresletorientált szervezetfejlesztés. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[22682365] [Approved]
  Független, Idéző: 22682365, Kapcsolat: 22682366
 2. Dobrai Katalin. Szervezeti kultúra és a szervezeti tudás menedzselése. (2006)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1427573] [Approved]
  Független, Idéző: 1427573, Kapcsolat: 22682368
 3. Borsos et al. Projektmenedzsment lépésről lépésre. (2005) Esélyek Háza 2 30 3-6
  Journal Article[22682363] [Approved]
  Független, Idéző: 22682363, Kapcsolat: 22682367
Bencsik A. Projekttechnikák alkalmazási lehetőségei 3. rész. (2005) CEO MAGAZIN 1586-1392 6 3 20-22, 1620660
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1620660]
 1. Perjés Zoltán. Stabilitást eredményező új keresletorientált szervezetfejlesztés. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[22682365] [Approved]
  Független, Idéző: 22682365, Kapcsolat: 22682365
 2. Dobrai Katalin. Szervezeti kultúra és a szervezeti tudás menedzselése. (2006)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1427573] [Approved]
  Független, Idéző: 1427573, Kapcsolat: 22682364
 3. Borsos et al. Projektmenedzsment lépésről lépésre. (2005) Esélyek Háza 2 30 3-6
  Journal Article[22682363] [Approved]
  Független, Idéző: 22682363, Kapcsolat: 22682363
Bencsik A. The quality of frontline work = human resource management?. (2006) KOMUNIKACIE 1335-4205 8 3 42-47, 1609961
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1609961]
 1. Suresh Vishwakarma. Perceived variables affecting performance of front line managers in indian power distribution companies. (2013) In: The 4th African International Business and Management (AIBUMA 2013) Conference pp. 152-162
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[27099276] [Approved]
  Független, Idéző: 27099276, Kapcsolat: 27099276
Bencsik A. Szellemi tőke, mint a jövő tudászáloga. (2006) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 37 5 26-36, 1609805
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1609805]
 1. Kiss Danuta. A szellemi tőke szerepe a posztindusztriális társadalomban; The role of intellectual capital in the postindustrial society. (2013) GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 0865-7823 5 2-3 15-38
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2781874] [Approved]
  Független, Idéző: 2781874, Kapcsolat: 26287665
 2. Bognárné Lovász. Tudásmenedzsment a könyvtárakban, különös tekintettel a felsőoktatási könyvtárak tudásgazdálkodásban betöltött szerepére. (2012)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[24281856] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24281856, Kapcsolat: 24666654
 3. Polyák Zoltánné. Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis és középvállalatok sikeresélye. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547611] [Approved]
  Független, Idéző: 21547611, Kapcsolat: 21547632
 4. Bognárné Lovász. Tudásmenedzsment elemek integrálása az iskolai könyvtári munkába. (2008) In: Könyvtár és társadalom vonzásában pp. 163-178
  Chapter in Book/Not classified (Chapter in Book)/Scientific[1957250] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1957250, Kapcsolat: 26250884
 5. Szabóné Fenyvesi. Versengés és együttműködés a tudásmegosztás során. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21754443] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21754443, Kapcsolat: 21547630
 6. Fehér Judit. HR menedzsment a hálózattal rendelkező szolgáltató vállalatoknál. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21557478] [Approved]
  Független, Idéző: 21557478, Kapcsolat: 21547618
Bencsik A. Vezetői stílusváltás a szervezeti tudás menedzselése érdekében. (2006) In: Megragadni a megfoghatatlant….. pp. 7-25, 1785378
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1785378]
 1. Rácz Irma. Üzleti siker a tehetség tükrében. (2014) In: Növekedés és egyensúly pp. 141-154
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2796274] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2796274, Kapcsolat: 23881705
 2. Rácz Irma. Tehetségmenedzsment az oktatásban, avagy harc a tehetségekért. (2013) HUMÁNPOLITIKAI SZEMLE 0865-7009 2013 1 84-95
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23065359] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23065359, Kapcsolat: 23065361
 3. Rácz Irma. Tehetségmenedzsment az oktatásban, avagy harc a tehetségekért. (2013) COMPETITIO 1588-9645 12 1 98-113
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23421047] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23421047, Kapcsolat: 23421047
 4. Rácz Irma. Tehetséghiány a tudásgazdaságban. (2013) In: A felfedező tudomány
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2812810] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2812810, Kapcsolat: 23421171
 5. Irma Racz. Business Success in the Mirror of Talent. (2013) In: Proceedings of 2nd Workshop on Talent Management
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[23421101] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23421101, Kapcsolat: 23421101
 6. Rácz Irma. Az ígéretes munkatársak és az üzleti siker. (2013) In: Új kihívások a tudományban és az oktatásban Nemzetközi Tudományos Konferencia Tanulmánykötete pp. 263-275
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[23333537] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23333537, Kapcsolat: 23333537
 7. Stifter Viktória. Az érzelmi intelligencia szerepe a tudás menedzselésében. (2012) In: Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[23294594] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23294594, Kapcsolat: 23294594
 8. Polyák Zoltánné. Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis és középvállalatok sikeresélye. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21547611] [Approved]
  Független, Idéző: 21547611, Kapcsolat: 21754444
 9. Tóth-Bordásné Marosi. Felsőoktatási tudásmenedzsment, külső és belső együttműködési sajátosságok. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21754445] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21754445, Kapcsolat: 21754445
2021-05-08 06:49