Séra László et al. Térismeret és kognitív készségek. (1993) PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 0230-0508 13 1 43-65, 1978690
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1978690]
 1. Lippai E et al. A fenntartható infrastruktúra, mint a tudásmenedzsment eszköze és terméke. (2010) Megjelent: Szellemi tőke, mint versenyelőny avagy A tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben pp. 1039-1060
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2589606] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2589606, Kapcsolat: 24767242
Stefanik Krisztina. Mirror Self Recognition in Children with Autism. Empirical Findings and Theoretical Considerations. (1997), 2022771
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[2022771]
 1. Rhode M. Mirroring, imitation, identification: The sense of self in relation to the mother's internal world. (2005) JOURNAL OF CHILD PSYCHOTHERAPY 0075-417X 1469-9370 31 1 52-71
  Folyóiratcikk[22667957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22667957, Kapcsolat: 24752083
 2. Jordan Rita. Autistic spectrum disorders:: an introductory handbook for practitioners. (1999) ISBN:1853466662
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24752073] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24752073, Kapcsolat: 24752073
Győri M et al. Mentalizáció és nyelvi pragmatika autizmussal élő magasan funkcionáló személyeknél: reprezentációs vagy performancia deficit? Empirikus eredmények és előzetes értelmezések.. (2000), 2025196
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[2025196]
 1. Pléh Csaba. A modularitás és a pragmatika: néhány egyszerű és bonyolult kapcsolat. (2003) Megjelent: A természet és a lélek: a naturalista megközelítés a pszichológiában pp. 128-149
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23713448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23713448, Kapcsolat: 23713448
 2. Ivaskó Lívia. Pragmatikai deficitekről kognitív megközelítésben. (2002) PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 0230-0508 22 3 351-359
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2811676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2811676, Kapcsolat: 31736867
Stefanik Krisztina. Speciális szükségletek a magasan funkcionáló auizmus és az Asperger-szindróma pszichológiai hátterének tükrében. (2001), 2027972
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[2027972]
 1. Gájerné Balázs et al. Módszertani intézményi útmutató: Az autizmussal élő gyermekek integrációjának kérdései. (2007)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2024194] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2024194, Kapcsolat: 24767224
Győri Miklós et al. Naiv tudatelmélet és nyelvi pragmatika magasan funkcionáló autizmusban: reprezentációs zavar, performancia korlát, vagy kompenzáció?. (2002) Megjelent: Architektúra és patológia a megismerésben pp. 11-39, 1959160
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1959160]
 1. Svindt Veronika. A pragmatikai képesség atipikus fejlődése. (2022) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 10 1 113-132
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32778930] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32778930, Kapcsolat: 31694203
 2. Schnell Zsuzsanna. Az iróniaértés fejlődése: Kísérleti pragmatikai vizsgálódások. (2020) KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9158 2 1 151-171
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31529972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31529972, Kapcsolat: 31692311
 3. Schnell Zsuzsanna et al. Fuzzy Boundaries and Fuzzy Minds: Interpretation Strategies and Discourse Processing in Schizophrenia. (2019) Megjelent: Fuzzy Boundaries in Discourse Studies pp. 181-211
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31034574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31034574, Kapcsolat: 31677684
 4. Mezőlaki Regina et al. Felnőtt neurotipikus és autista személyek közötti társas interakciós konfliktushelyzetek kezelésének sajátosságai. (2019) ARGUMENTUM 1787-3606 15 738-754
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30795131] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30795131, Kapcsolat: 28354510
 5. Svindt Veronika et al. A társas (pragmatikai) kommunikáció zavarának szűrési, diagnosztikai és intervenciós lehetőségei. (2019) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 47 2 163-181
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30775676] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30775676, Kapcsolat: 28364322
 6. Schnell Zsuzsanna. Nyelv és elmeolvasás. Eltérő jelentések az eltérő szándékok világában. (2017) Megjelent: Más elmék pp. 217-235
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2902605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2902605, Kapcsolat: 28369294
 7. Szabó-Balogh Virág. Kognitív funkciók autizmusban. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3266411] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3266411, Kapcsolat: 28349376
 8. Lányiné Engelmayer Ágnes. Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. (2017) ISBN:9789632266152
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3213062] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3213062, Kapcsolat: 26841177
 9. Alberti Gábor et al. Autizmussal élni: más elmével élni. (2017) Megjelent: Más elmék pp. 259-277
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3161005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3161005, Kapcsolat: 28369273
 10. Zsuzsanna Schnell. Social-cognitive and pragmatic aspects of language acquisition from a developmental perspective. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25910850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25910850, Kapcsolat: 28355408
 11. Juhász Dóra et al. Rövidtávú emlékezet és munkamemória-kapacitás autizmusban. (2016) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 26 5 36-47
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3130565] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3130565, Kapcsolat: 26833709
 12. Schnell Z et al. Neuropragmatics and irony processing in schizophrenia – Possible neural correlates of the meta-module of pragmatic meaning construction. (2016) JOURNAL OF PRAGMATICS 0378-2166 1879-1387 92 74-99
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2994805] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2994805, Kapcsolat: 31693596
 13. Alberti Gábor et al. Intensional profiles and different kinds of human minds: “Case studies” about Hungarian imperative-like sentence types. (2016) LINGUISTICS BEYOND AND WITHIN 2450-5188 2016 2 6-26
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3027144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3027144, Kapcsolat: 31694168
 14. Schnell Zsuzsanna. Az elme nyelve: Társalgás és nyelvfejlődés. (2016) ISBN:9789630596503
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2934094] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2934094, Kapcsolat: 27620071
 15. Szücs Márta. A célzás, a metafora és az irónia megértésének kognitív, nyelvi és metapragmatikai összefüggései óvodáskorban. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3114156] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3114156, Kapcsolat: 28348148
 16. Krassói Boróka Veronika et al. A beszédészlelési diagnosztika fontossága autista gyermekeknél. (2016) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 27 1 32-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3068377] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3068377, Kapcsolat: 26883962
 17. Szabó-Balogh Virág. Autizmus: az örök kirakó?. (2015) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 25 12 3-18
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3056789] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3056789, Kapcsolat: 26833764
 18. Kiss Szabolcs. A logika egyedfejlődése és szociológiája: Szemelvények a megismeréstudományok köréből. (2015) ISBN:9786155436062
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2911214] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2911214, Kapcsolat: 28366839
 19. Balázs Patrícia et al. A konvencionális és az újszerű metaforák megértési folyamata a serdülő és fiatal felnőtt korosztály esetében = Understanding conventional and novel metaphors by teenagers and young adults. (2015) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 70 2 327-347
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2941566] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2941566, Kapcsolat: 26835787
 20. Ivaskó Lívia. Lehetőségek a pragmatikai képesség tanulmányozására a pragmatika, a nyelvészet és a kognitív idegtudomány határán. (2013) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 109 2 170-177
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2393461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2393461, Kapcsolat: 23710703
 21. Schnell Zsuzsanna. A gyermekhumor kognitív nyelvészeti vizsgálata. (2013) Megjelent: Sokszínű humor pp. 195-211
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2335006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2335006, Kapcsolat: 24767211
 22. Schnell Zsuzsanna. Humour, Irony and Social Cognition. (2012) Megjelent: Hungarian Humour pp. 253-271
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2344538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2344538, Kapcsolat: 24767210
 23. Schnell Zsuzsanna. When the Penny Drops - in the Cognitive Dimension. (2010) Megjelent: Linguistic Shots at Humour pp. 189-209
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1746446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1746446, Kapcsolat: 24767212
 24. Lányiné Engelmayer Á. Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. (2009) ISBN:9789632262307
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2342627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2342627, Kapcsolat: 22312400
 25. Komlósi László et al. Testing idiomaticity and metaphorical meaning structures in lexical semantics and inferential pragmatics: seeking evidence for a cognitive lexical theory. (2008) SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 1218-5736 2365-8584 18 2 129-166
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[238639] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 238639, Kapcsolat: 31693677
 26. Kókai Nóra. Nyelvi fejlődés autizmusban. Egy longitudinális vizsgálat. (2007) NYELVTUDOMÁNY - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS SECTIO LINGUISTICA 1786-7428 77 3-4 77-93
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26842982] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26842982, Kapcsolat: 26842982
 27. Gájerné Balázs et al. Módszertani intézményi útmutató: Az autizmussal élő gyermekek integrációjának kérdései. (2007)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2024194] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2024194, Kapcsolat: 24767217
 28. Schnell Zsuzsanna. Cornerstone in the Kindergarten: An Applied Psycholinguistic Approach to Cognitive Interpreting Strategies. (2007) Megjelent: UPRT 2007: Empirical Studies in English Applied Linguistics pp. 195-215
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2305592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2305592, Kapcsolat: 24767215
 29. Schnell Zsuzsanna. Tudatelmélet és pragmatika. Idiomatikus nyelvsajátítás. (2005) Megjelent: Az ezerarcú elme pp. 102-116
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1741884] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1741884, Kapcsolat: 23710707
 30. Szilágyi Beáta. Egyenetlen képességek : Esettanulmány egy 11 évs Williams-Beuren szindrómás gyermek fejlődéséről. (2005) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 16 1 34-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30878567] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30878567, Kapcsolat: 28392487
 31. Lukács Ágnes et al. A nyelv idegrendszeri reprezentációja. (2003) Megjelent: Kognitív idegtudomány pp. 528-560
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[1072617] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1072617, Kapcsolat: 28367212
Győri M et al. A nyelv és a tudatteória elsajátítása: a kölcsönhatások jelentősége és természete.. (2004) Megjelent: Az emberi megismerés kibontakozása pp. 82-108, 2025059
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2025059]
 1. Szücs Márta. A célzás, a metafora és az irónia megértésének kognitív, nyelvi és metapragmatikai összefüggései óvodáskorban. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3114156] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3114156, Kapcsolat: 28348145
 2. Kiss Szabolcs. A logika egyedfejlődése és szociológiája: Szemelvények a megismeréstudományok köréből. (2015) ISBN:9786155436062
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2911214] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2911214, Kapcsolat: 28366927
Gy Stefanik Krisztina. Terápiás lehetőségek az autizmussal élő gyermekek ellátásában. (2004) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 15 2 12-16, 1978688
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1978688]
 1. Krassói Boróka Veronika et al. A beszédészlelési diagnosztika fontossága autista gyermekeknél. (2016) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 27 1 32-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3068377] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3068377, Kapcsolat: 26883966
 2. Kékes Szabó Marietta et al. Az észlelt valóság: jellegzetességek autizmusban, összevetve a tipikus fejlődéssel. (2015) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 25 9 18-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2943001] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2943001, Kapcsolat: 26833671
 3. Jásper Éva- et al. Autizmus-specifikus támogatott foglalkoztatás: Módszertani kézikönyv. (2011) ISBN:9786155043772
  Szakkönyv (Könyv) | Oktatási[24767188] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24767188, Kapcsolat: 24767188
 4. Havasi Ágnes. Autizmus. (2009) Megjelent: Kézikönyv. Az akadálymentesség és egyetemes tervezés műszaki-tervezői szempontjai, követelményei pp. 1-19
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Oktatási[1979620] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1979620, Kapcsolat: 24767157
 5. Őszi Tamásné. Autizmus spektrum-zavarok: a terápiás megközelítések értékelésének szempontjai. (2008) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 36 3 221-223
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[24767156] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24767156, Kapcsolat: 24767156
 6. Sávai János. Neveléselmélet: Bevezetés a pedagógiába. (2007)
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[24767168] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24767168, Kapcsolat: 24767168
 7. Tóth Katalin. Autizmussal és értelmi sérüléssel élő felnőttek munkaegészségének fejlesztése és munkába állításuk feltételrendszere. (2003) ISBN:9638640553
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24768793] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24768793, Kapcsolat: 24768793
Stefanik Krisztina. Az iskoláskorra vonatkozó prognózis kérdése autizmusban – a korai képességmintázat és a naiv tudatelméleti vonatkozású viselkedések szerepe. (2005), 2022765
PhD (Disszertáció) | Tudományos[2022765]
 1. Gál Zita et al. A helyzet- és személyspecifikus problémamegoldás kapcsolata a tudatelméleti működéssel 4-6 éves korban.. (2015) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 115 4 297-318
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2981933] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2981933, Kapcsolat: 27167987
 2. Győri Miklós. A nyelv, a kommunikáció és a megismerés atipikus mintázatai és kapcsolatai autizmus spektrum zavarokban. (2014) Megjelent: Pszicholingvisztika 1-2 pp. 1345-1382
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2743697] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2743697, Kapcsolat: 26864036
 3. Lukács Ágnes et al. TROG-H: új sztenderdizált módszer a nyelvtani megértés fejlődésének vizsgálatára. (2013) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 41 1 1-22
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2280537] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2280537, Kapcsolat: 24751818
Balázs Anna et al. Evidencia-alapú szakmai állásfoglalás az autizmus spektrum zavarral élő személyek ellátásáról. (2006) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 34 4 276-280, 1978689
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1978689]
 1. Keszi Roland et al. Autista gyermekek a mai magyar közoktatásban. (2011) KAPOCS 1588-7227 10 3 30-46
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2001673] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2001673, Kapcsolat: 24768728
Győri Miklós et al. Nem verbális eljárás a hamisvélekedés-tulajdonítás tesztelésére: eredmények tipikusan fejlődő és atipikus fejlődésű gyermekektől. (2007) Megjelent: A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei pp. 117-147, 2022803
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2022803]
 1. Szabó-Balogh Virág. Kognitív funkciók autizmusban. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3266411] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3266411, Kapcsolat: 28349288
 2. Szücs Márta. A célzás, a metafora és az irónia megértésének kognitív, nyelvi és metapragmatikai összefüggései óvodáskorban. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3114156] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3114156, Kapcsolat: 28348139
 3. Zsuzsanna Schnell. Social - cognitive and pragmatic aspects of language acquisition from a developmental perspective. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26848347] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26848347, Kapcsolat: 26848347
 4. Havasi Ágnes. Kommunikáció támogatása augmentatív és alternatív eszközökkel autizmus spektrum zavarokban.. (2013) Megjelent: Vzdelávanie, výskum a metodológia = Oktatás, kutatás és módszertan pp. 249-261
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2343375] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2343375, Kapcsolat: 28347545
 5. Tóth Alinka et al. Szerzett pragmatikai zavarok.. (2012) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 40 1 25-35
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23119964] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23119964, Kapcsolat: 23119964
 6. Schnell Zsuzsanna. Humour, Irony and Social Cognition. (2012) Megjelent: Hungarian Humour pp. 253-271
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2344538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2344538, Kapcsolat: 24767208
Stefanik K et al. Az autizmus spektrum zavarok diagnózisa a klinikumban és a kutatásban: az ADI-R és az ADOS eljárások magyar adaptációjának részeredményei. (2007) Megjelent: A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei pp. 171-190, 1978965
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1978965]
 1. Svindt Veronika et al. A társas (pragmatikai) kommunikáció zavarának szűrési, diagnosztikai és intervenciós lehetőségei. (2019) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 47 2 163-181
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30775676] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30775676, Kapcsolat: 28364371
 2. Kékes Szabó Marietta. Társas vakság és annak korrelátumai autizmus spektrum zavarban. (2018) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 28 1-2 35-62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3422255] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3422255, Kapcsolat: 28348258
 3. Pachner Orsolya. Kategorizáció és autizmus: Perceptuális kategorizáció sajátosságai autizmusban. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30771668] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30771668, Kapcsolat: 28349033
 4. Szabó-Balogh Virág. Kognitív funkciók autizmusban. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3266411] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3266411, Kapcsolat: 28352304
 5. Lányiné Engelmayer Ágnes. Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. (2017) ISBN:9789632266152
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3213062] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3213062, Kapcsolat: 26841163
 6. Lukács Szandra. A nemekről való tudás és nemi identitás fejlődése autizmussal élő óvodásoknál. (2016) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 4 3 87-100
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3133218] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3133218, Kapcsolat: 26833704
 7. Kékes Szabó Marietta et al. Autizmus spektrum zavarral élő és tipikus fejlődésmenetű gyermekek tárgyi játékának összehasonlító vizsgálata. (2014) Megjelent: II. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2013 = 2nd Interdisciplinary doctoral Conference 2013 pp. 215-228
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3086170] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3086170, Kapcsolat: 28348257
 8. Lábadi Beatrix et al. A közös figyelem fejlődése és zavarai. (2013) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 68 1 39-55
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2318074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318074, Kapcsolat: 24752060
 9. Bolla Veronika et al. A fogyatékosság meghatározása, csoportosítása, a gondozás és szakellátás típusai, az életvezetés támogatása. (2013) Megjelent: Mentálhigiéné és segítő hivatás pp. 103-115
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2419954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2419954, Kapcsolat: 28354374
Győri Miklós et al. Report on initial cognitive psychology requirements on software design & content: Project Deliverable D2.2.1. (2008), 2027912
Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[2027912]
 1. Peter Ohrstrom. Persuasive mobile technology developed for young people with autism diagnosis. (2012) Megjelent: Touching the Future Technology for Autism pp. 36-57
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24766613] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24766613, Kapcsolat: 24766613
 2. Morten Aagaard et al. Developing Persuasive Technology for ASD Challenged Teenagers. (2012) Megjelent: Persuasive Technology: Design for Health and Safety : 7th International Conference on Persuasive Technology, PERSUASIVE 2012 pp. 67-78
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[24766518] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24766518, Kapcsolat: 24766518
 3. Scharfe H et al. Tracing concepts in designing for change. (2010) Megjelent: 14th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, WMSCI 2010 pp. 226-231
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[23738536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23738536, Kapcsolat: 23738536
 4. Ranfelt AM et al. Towards a handy interactive persuasive diary for teenagers with a diagnosis of Autism. (2009) Megjelent: 4th International Conference on Persuasive Technology, Persuasive'09
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[23738537] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23738537, Kapcsolat: 23738537
Győri Miklós et al. Report on test methodology and research protocols: Project Deliverable D2.1.1. (2008), 2027914
Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[2027914]
 1. Anne Gerdes et al. The role of credibility in the design of mobile solutions to enhance the social skill‐set of teenagers diagnosed with autism. (2011) JOURNAL OF INFORMATION, COMMUNICATION AND ETHICS IN SOCIETY 1477-996X 1758-8871 9 4 253-264
  Folyóiratcikk[24752086] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24752086, Kapcsolat: 24752086
 2. Ranfelt AM et al. Towards a handy interactive persuasive diary for teenagers with a diagnosis of Autism. (2009) Megjelent: 4th International Conference on Persuasive Technology, Persuasive'09
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[24752110] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24752110, Kapcsolat: 24752110
Győri Miklós et al. Evaluation of Prototype 1 and Requirements for Prototype 2 - in the perspective of Cognitive Psychology: Project Deliverable D2.4.2.. (2010), 2027916
Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[2027916]
 1. Peter Øhrstrøm. Helping Autism-Diagnosed Teenagers Navigate and Develop Socially Using E-Learning Based on Mobile Persuasion. (2011) INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN OPEN AND DISTANCE LEARNING 1492-3831 12 4 54-71
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31937618] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31937618, Kapcsolat: 29933709
Lázár AS et al. Reduced fronto-cortical brain connectivity during NREM sleep in Asperger syndrome: An EEG spectral and phase coherence study. (2010) CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 1388-2457 121 11 1844-1854, 1377950
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1377950]
 1. Ricci Anna et al. Evidence of a maturational disruption in non-rapid eye movement sleep slow wave activity in youth with attention-deficit/hyperactivity, learning and internalizing disorders. (2022) SLEEP MEDICINE 1389-9457 1878-5506 90 230-237
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32953621] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32953621, Kapcsolat: 31476432
 2. Massullo Chiara et al. Electroencephalography power spectra and electroencephalography functional connectivity in sleep. (2022) Megjelent: Methodological Approaches for Sleep and Vigilance Research pp. 111-134
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[33100069] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33100069, Kapcsolat: 31700499
 3. Xavier Sandra Doria. The relationship between autism spectrum disorder and sleep. (2021) SLEEP SCIENCE 1984-0659 1984-0063 14 3 193-195
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[32953622] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32953622, Kapcsolat: 31476433
 4. Williams O.O.F. et al. Sex differences in neuronal systems function and behaviour: beyond a single diagnosis in autism spectrum disorders. (2021) TRANSLATIONAL PSYCHIATRY 2158-3188 2158-3188 11 1
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32631495] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32631495, Kapcsolat: 31037317
 5. Gagnon Katia et al. REM Sleep EEG Activity and Clinical Correlates in Adults With Autism. (2021) FRONTIERS IN PSYCHIATRY 1664-0640 1664-0640 12 . p. .
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32186507] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32186507, Kapcsolat: 30335846
 6. Kosaka T. et al. Low threshold to Vestibular and Oral Sensory stimuli might affect quality of sleep among children with autism spectrum disorder. (2021) BRAIN & DEVELOPMENT 0387-7604 1872-7131 43 1 55-62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31841738] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31841738, Kapcsolat: 29808904
 7. Kurz Eva-Maria et al. How do children with autism spectrum disorder form gist memory during sleep? A study of slow oscillation-spindle coupling. (2021) SLEEP 0161-8105 1550-9109 44 6
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32282988] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32282988, Kapcsolat: 30498342
 8. Saravanapandian Vidya. Electrophysiological biomarkers of neurodevelopmental disorders: Discoveries from Dup15q syndrome. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[33072289] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33072289, Kapcsolat: 31666341
 9. Furutani Naoki et al. Complexity of Body Movements during Sleep in Children with Autism Spectrum Disorder. (2021) ENTROPY 1099-4300 23 4 p. 418
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31953843] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31953843, Kapcsolat: 29994941
 10. Chen X. et al. Characteristics of sleep architecture in autism spectrum disorders: A meta-analysis based on polysomnographic research. (2021) PSYCHIATRY RESEARCH 0165-1781 1872-7123 296
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31841737] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31841737, Kapcsolat: 29808903
 11. Gorgoni Maurizio et al. Sleep EEG oscillations in neurodevelopmental disorders without intellectual disabilities. (2020) SLEEP MEDICINE REVIEWS 1087-0792 49
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31437980] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31437980, Kapcsolat: 29154539
 12. Arazi Ayelet et al. Reduced sleep pressure in young children with autism. (2020) SLEEP 0161-8105 1550-9109 43 6
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31437982] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31437982, Kapcsolat: 29154542
 13. Li Y. et al. Phase synchronization of EEG in the head midline is associated with sleep-wakefulness stages. (2020) Megjelent: Nincs cím pp. 1587-1590
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[31841740] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31841740, Kapcsolat: 29808908
 14. Ayala-Guerrero F. et al. Effect of transcranial magneticstimulation on sleep and behavioraldisorders in Patients with Autism. (2020) Megjelent: Sleep, Cognition and Emotion: From Molecules to Social Ecology pp. 275-296
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[32631497] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32631497, Kapcsolat: 31037320
 15. Ueda Riyo et al. Atypical gamma functional connectivity pattern during light sleep in children with attention deficit hyperactivity disorder. (2020) BRAIN & DEVELOPMENT 0387-7604 1872-7131 42 2 129-139
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31437979] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31437979, Kapcsolat: 29154537
 16. Deliens Gaétane et al. Sleep–behaviour relationship in children with autism spectrum disorder: methodological pitfalls and insights from cognition and sensory processing. (2019) DEVELOPMENTAL MEDICINE AND CHILD NEUROLOGY 0012-1622 1469-8749 doi
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30771526] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30771526, Kapcsolat: 28267158
 17. Dasilva Miguel et al. Altered Neocortical Dynamics in a Mouse Model of Williams–Beuren Syndrome. (2019) MOLECULAR NEUROBIOLOGY 0893-7648 1559-1182
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30814032] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30814032, Kapcsolat: 28317286
 18. Kovács Istvánné Rónai Katalin Zsuzsanna. Szubjektív és objektív paraméterek vizsgálata vesetranszplantált betegek körében: Az inszomniás és a depressziós panaszok, valamint a vesefunkció összefüggése az alvásszerkezettel. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3332065] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3332065, Kapcsolat: 29934708
 19. Rochette Annie-Claude et al. NREM sleep EEG activity and procedural memory: A comparison between young neurotypical and autistic adults without sleep complaints. (2018) AUTISM RESEARCH 1939-3792 11 4 613-623
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27599230] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27599230, Kapcsolat: 27599230
 20. Berrillo-Batista Sheila et al. Functional connectivity derived from an electroencephalogram during non-REM sleep in autism spectrum disorders. (2018) REVISTA DE NEUROLOGIA 0210-0010 1576-6578 67 2 41-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27599229] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27599229, Kapcsolat: 27599229
 21. Yu CK-C et al. A fundamental question about the application of high-Density electroencephalography and time-Series analysis in examining synchronous networks during sleep – does the use of different referencing and data preprocessing methods really matter?. (2018) SLEEP AND HYPNOSIS 1302-1192 20 1 67-84
  Folyóiratcikk | Tudományos[27178954] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27178954, Kapcsolat: 27178954
 22. O'Reilly C et al. Is functional brain connectivity atypical in autism? A systematic review of EEG and MEG studies. (2017) PLOS ONE 1932-6203 12 5
  Folyóiratcikk | Tudományos[26608517] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26608517, Kapcsolat: 26608517
 23. Schwartz Sophie et al. Electroencephalogram Coherence Patterns in Autism: An Updated Review. (2017) PEDIATRIC NEUROLOGY 0887-8994 1873-5150 67 7-22
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26566866] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26566866, Kapcsolat: 26485560
 24. Duan Fang et al. Detection of atypical network development patterns in children with autism spectrum disorder using magnetoencephalography. (2017) PLOS ONE 1932-6203 2017 12
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26837349] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26837349, Kapcsolat: 26837349
 25. Mouthon Anne-Laure. Brain plasticity and sleep in the course of development and after acquired brain injury. (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31938434] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31938434, Kapcsolat: 29934748
 26. Kirtley E. Neurotherapy and Connectivity. (2016) BIOFEEDBACK 1081-5937 2158-348X 44 4 218-224
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26842744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26842744, Kapcsolat: 26842744
 27. SEAN EBEN HILL. Functional network and spectral analysis of clinical EEG data to identify quantitative biomarkers and classify brain disorders. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31938223] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31938223, Kapcsolat: 29934480
 28. Buckley Ashura W et al. Epilepsy and Autism. (2016) COLD SPRING HARBOR PERSPECTIVES IN MEDICINE 2157-1422 2157-1422 6 4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25583184] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25583184, Kapcsolat: 25583184
2023-03-27 19:02