Krijn J. Monitoring the hungarian private farming sector - Review of the current situation. (1992) ISBN:9789052421865, 1682583
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1682583]
 1. G Beers-. Peroject proposals for innovation. (1997) ISBN:9052424039
  Könyv[21539915] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21539915, Kapcsolat: 21539915
 2. Ben Kamphuis. An information system for private farm sector in Hungary. (1993)
  Egyéb[21539914] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21539914, Kapcsolat: 21539914
Vajna Istvánné. A magyar számviteli rendszerből nyerhető információk összehasonlítása az európai unió mezőgazdasági számviteli információs rendszerének előírásaival. (2001), 1696322
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1696322]
 1. Törőné Dunay Anna. Az EU agrártámogatási rendszerének változásai és a csatlakozás hatása a mezőgazdasági vállalkozásokra. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2194397] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2194397, Kapcsolat: 24215112
 2. Törőné Dunay Anna. Az EU agrártámogatási rendszerének változásai és a csatlakozás hatása a mezőgazdasági vállalkozásokra. (2012) ISBN:9789635029570
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2212743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2212743, Kapcsolat: 24215114
 3. Csajbók Ildikó. Hollandia és Magyarország Mezőgazdasági Számviteli Információs Rendszerének összehasoníltó elemzése a hazai rendszer fejlesztési lehetőségeinek feltárása érdekében. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26315397] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26315397, Kapcsolat: 26315344
Vajna Istvanné. A Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat – tesztüzemi rendszer – számviteli politikájának főbb elemei. (2001) GAZDÁLKODÁS 0046-5518 5 5 30-36, 1675657
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1675657]
 1. MUSINSZKI ZOLTÁN. A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAPÚ FOLYAMATORIENTÁLT KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21539913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21539913, Kapcsolat: 21539913
 2. Csajbók Ildikó. Hollandia és Magyarország Mezőgazdasági Számviteli Információs Rendszerének összehasoníltó elemzése a hazai rendszer fejlesztési lehetőségeinek feltárása érdekében. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26315397] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26315397, Kapcsolat: 26315397
Vajna István. THE IMPLEMENTATION OF VALUE STREAM MANAGEMENT IN A COMPANY’S STRATEGIC AND OPERATIONAL MANAGEMENT. (2011) REGIONAL AND BUSINESS STUDIES 2061-2311 3 1 483-496, 1894038
Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1894038]
 1. Rafael Carlos. Van der Merweand A Thomson J The Lowdown on Lean Accounting. (2013) Megjelent: Bases para Contabilidad Lean {Esbelta, Magra, Ágil} p. 89
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)[24215106] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24215106, Kapcsolat: 24215106
Vajna Istvánné. A számviteli rendszerből nyerhető információk felhasználási lehetőségei és korlátai a vállalati gyakorlatban [The possibility and limits of using the accounting information in the practice]. (2011) Megjelent: "Hitel, Világ, Stádium" Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete [Publications of the International Scientific Confere... pp. 1-9, 1675685
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1675685]
 1. Lukács János et al. A számviteli politika döntéstámogatásának modellezése ágazati mátrix fejlesztéssel. (2012)
  Kutatási adat/Tudományos[26315544] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26315544, Kapcsolat: 26315544
Bárczi Judit et al. A stratégiai vezetői számvitel kapcsolata a vezetői döntéshozatallal. (2012) A CONTROLLER: A GYAKORLÓ CONTROLLEREK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 1787-3983 8 8 5-10, 2213199
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2213199]
 1. Gáspár Sándor et al. Vezetői számvitel és költséganalitikai módszerek alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban. (2020) CONTROLLER INFO 2063-9309 8 2 16-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31387315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31387315, Kapcsolat: 29083576
 2. Rita Csáki-Darabos. Features of measurement practices in e-commerce performance. (2019) MODERN SCIENCE / MODERNI VEDA 2336-498X 3 82-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30799170] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30799170, Kapcsolat: 28229620
 3. Zéman Zoltán et al. A pénzügyi menedzsment controll elemzési eszköztára. (2016) ISBN:9789630597746
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3136949] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3136949, Kapcsolat: 26159656
 4. Körmendi Lajos et al. A controlling alapjai [2. átd. kiad.]. (2016) ISBN:9789636385163
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3287102] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3287102, Kapcsolat: 26145729
 5. Oravecz György. Típusterméket gyártó vállalkozások kontrollingalapú információs rendszerének kialakítás. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25449973] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25449973, Kapcsolat: 25449973
 6. Böcskei Elvira. Strategic management accounting: an option for the sme sector?. (2014) Megjelent: Controller Info Studies I. pp. 45-50
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2991773] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2991773, Kapcsolat: 25517674
 7. Varró Tímea. Comparison of financial accounting and management accounting. (2014) Megjelent: Controller Info Studies I. pp. 175-178
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2961753] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2961753, Kapcsolat: 25517675
 8. Böcskei Elvira. Stratégiai vezetői számvitel, mint a kis- és középvállalkozói szektor lehetséges útja.. (2013) CONTROLLER INFO 2063-9309 11 9-14
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2761329] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2761329, Kapcsolat: 23752941
Vajna Istvánné. Konszolidált beszámoló - befektetői információ. (2013) Megjelent: A jövő gazdasága, a jövő befektetése pp. 124-128, 2187560
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2187560]
 1. Varró Tímea et al. Teljesítmény- beszámolás- hitelesség. (2013) ISBN:9789633341445
  Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[26315504] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26315504, Kapcsolat: 26315504
Vajna Istvanne et al. Relationship between Inventory and Value Stream Management. (2014) Megjelent: New Trends in Management in the 21st Century p. 127, 2744555
Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[2744555]
 1. Szijártó Boglárka et al. A vezetői számviteli információs rendszer kapcsolata a vállalkozás pénzügyi tervezésével. (2017) CONTROLLER INFO 2063-9309 5 4 36-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3306520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3306520, Kapcsolat: 27026106
 2. Tóth Róbert et al. A vállalatok jövőorientáltságának és pénzügyi stratégájának szerepe a vidéki gazdaság erősítésében. (2017) A FALU 0237-4323 32 4 61-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3304853] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3304853, Kapcsolat: 27026111
 3. Mester Éva et al. AN ANALYSIS OF HUNGARIAN CORPORATE COMPETITIVENESS AND BUSINESS ENVIRONMENT WITH A SPECIAL FOCUS ON THE SME SECTOR. (2017) Megjelent: Tavaszi Szél 2017 Konferencia = Spring Wind 2017: Konferenciakötet II. pp. 334-339
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3302126] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3302126, Kapcsolat: 27026145
Pataki László et al. Az IFRS-ek bevezetésének következményei a vállalkozások számviteli nyilvántartási kötelezettségeire, különös tekintettel a mezőgazdasági vállalkozásokat érintő hatásokra.. (2017) Megjelent: Managementhajó nemzetközi vizeken pp. 59-73, 3238142
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3238142]
 1. Túróczi Imre et al. Kontrolling a nemzetközi számviteli szabályok szerint könyvelő vállalkozások gyakorlatában. (2020) CONTROLLER INFO 2063-9309 8 4 8-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31666933] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31666933, Kapcsolat: 30054505
 2. Mester Éva et al. A vállalatok stratégia-alkotására ható tényezők: A gazdasági növekedés, a társadalmi fejlődés a fenntarthatóság és a versenyképesség. (2018) ECONOMICA (SZOLNOK) 1585-6216 2560-2322 9 1 39-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3320912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3320912, Kapcsolat: 27433251
 3. Tóth Róbert et al. A vállalatok jövőorientáltságának és pénzügyi stratégájának szerepe a vidéki gazdaság erősítésében. (2017) A FALU 0237-4323 32 4 61-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3304853] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3304853, Kapcsolat: 27026114
Vajna István et al. The lean effect of the 5S and standard work development in different automated machine process standardization. (2017) Megjelent: Management and Organization pp. 67-74, 3309580
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3309580]
 1. Szuda Csaba. Industry 4.0 challenges and opportunities and consulting answers to them. (2019) Megjelent: Proceedings of the 9th International Conference on Management: "People, Planet and Profit: Sustainable business and society" pp. 385-389
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31194504] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31194504, Kapcsolat: 28830659
Fogarassy Csaba et al. The main transition management issues and the effects of environmental accounting on financial performance – with focus on cement industry. (2018) REVISTA DE ADMINISTRATIE SI MANAGEMENT PUBLIC / ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT REVIEW 1583-9583 2018 31 52-66, 30331244
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30331244]
 1. Chouhan Vineet et al. Sustainable reporting practices of selected cement companies in India. (2021) ACCOUNTING 2369-7393 2369-7407 7 1 151-160
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31796092] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31796092, Kapcsolat: 29758340
 2. Włodarczyk Bogdan et al. Assessing the Sustainable Development and Renewable Energy Sources Relationship in EU Countries. (2021) ENERGIES 1996-1073 14 8 p. 2323
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32046475] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32046475, Kapcsolat: 30117691
 3. Saulo Sinforoso Martínez et al. An in-depth look at the status of environmental financial accounting in Mexico from the point of view of stakeholder theory: myth or reality?. (2021) RBGN-REVISTA BRASILEIRA DE GESTAO DE NEGOCIOS / REVIEW OF BUSINESS MANAGEMENT 1806-4892 1983-0807 23 2 318-336
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32099508] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32099508, Kapcsolat: 30199525
 4. Kubjatkova Anna et al. Trademark evaluation of the selected company in the aspect of globalization. (2020) SHS WEB OF CONFERENCES 2261-2424 74
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[31166722] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31166722, Kapcsolat: 28793151
 5. Kliestik Tomas et al. Remaining Financially Healthy and Competitive: The Role of Financial Predictors. (2020) JOURNAL OF COMPETITIVENESS 1804-171X 1804-1728 12 1 74-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31271926] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31271926, Kapcsolat: 28942737
 6. Cristina Raluca GH. et al. Reaching Informed Decisions: Corporate Governance, Knowledge Asymmetry and Intellectual Capital Influences in the International and Romanian Business Environment, before and after the Financial Crisis.. (2020) JOURNAL OF ECONOMICS STUDIES AND RESEARCH 2165-9966 2020 1-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31785278] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31785278, Kapcsolat: 29743315
 7. Rosnerova Zuzana et al. MANAGEMENT OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS. (2020) Megjelent: 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development: Book of Proceedings pp. 571-580
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[31274590] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31274590, Kapcsolat: 28945979
 8. Horváth Adrienn. Körforgásos gazdálkodás eszméi, a körkörös ellátási lánc menedzsment. (2020) LOGISZTIKAI TRENDEK ÉS LEGJOBB GYAKORLATOK 2416-0555 5 2 47-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31123566] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31123566, Kapcsolat: 28923786
 9. Mekhum Witthaya. Interrelationship between innovation, corporate governance and organizations' performance: A case study. (2020) JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES 2029-7017 2029-7025 9 108-121
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31251955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31251955, Kapcsolat: 28918749
 10. Bilan Y. et al. From shadow economy to lower carbon intensity: Theory and evidence. (2020) INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL ENVIRONMENTAL ISSUES 1466-6650 1741-5136 19 1-3 196-216
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32035462] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32035462, Kapcsolat: 30102821
 11. Benková Eva et al. Factors Affecting the Use of Balanced Scorecard in Measuring Company Performance. (2020) SUSTAINABILITY 2071-1050 12 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31164944] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31164944, Kapcsolat: 28791749
 12. Strakova Lenka. Earnings management in global background. (2020) SHS WEB OF CONFERENCES 2261-2424 74
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[31166708] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31166708, Kapcsolat: 28793147
 13. Svabova Lucia et al. Dependency Analysis Between Various Profit Measures and Corporate Total Assets for Visegrad Group’s Business Entities. (2020) ORGANIZACIJA: JOURNAL OF MANAGEMENT, INFORMATICS AND HUMAN RESOURCES 1318-5454 1581-1832 53 1 80-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31256537] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31256537, Kapcsolat: 28923711
 14. O Chygryn et al. CLEANER PRODUCTION AS A DRIVER OF GREEN COMPETITIVENESS. (2020) VISNYK SUMSKOGO DERZHAVNOGO UNIVERSYTETU. SERIJA EKONOMIKA / VISNYK OF SUMY STATE UNIVERSITY. ECONOMY SERIES 1817-9215 1817-9290 2020 2 152-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31843436] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31843436, Kapcsolat: 29810886
 15. Kovacova Maria et al. Systematic review of variables applied in bankruptcy prediction models of Visegrad group countries. (2019) OECONOMIA COPERNICANA 2083-1277 2353-1827 10 4 743-772
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31050966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31050966, Kapcsolat: 28617415
 16. Vrtana David et al. MARKETING STRATEGY OF NINTENDO COMPANY. (2019) Megjelent: Economic and Social Development. 47th International Scientific Conference on Economic and Social Development: Book of Proceedings pp. 410-417
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[31014944] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31014944, Kapcsolat: 28559621
 17. Tóth Árpád et al. Example of a German Free-Float Car-Sharing Company Expansion in East-Central Europe. (2019) RESOURCES 2079-9276 8 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30887153] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30887153, Kapcsolat: 28401745
 18. Tóth Gergely. Circular Economy and its Comparison with 14 Other Business Sustainability Movements. (2019) RESOURCES 2079-9276 8 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30820352] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30820352, Kapcsolat: 28350806
 19. Lyeonov Serhiy et al. Assessment of Green Investments’ Impact on Sustainable Development: Linking Gross Domestic Product Per Capita, Greenhouse Gas Emissions and Renewable Energy. (2019) ENERGIES 1996-1073 12 20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30848770] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30848770, Kapcsolat: 28355534
Kozma Norbert et al. A bankszabályozás viselkedés-gazdaságtani megközelítése. (2018) GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 0865-7823 11 3-4 21-34, 31202792
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31202792]
 1. Kovács Tamás et al. A pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság helyzete. (2020) Megjelent: XIV. Soproni Pénzügyi Napok : „Gazdaságvédelem és pénzügyi kiutak” pénzügyi, adózási és számviteli szakmai és tudományos konfer... pp. 104-112
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31670939] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31670939, Kapcsolat: 29803465
2021-08-02 11:42