Hayden White. A történelem poétikája. (2001) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 1 134-164, 1526958
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1526958]
 1. Tóth Sándor Attila. Tertina Mihály, a lapszerkesztő és a latin poéta 2. köt.: A neolatin versköltő. (2013) ISBN:9789639184275
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24243715] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24243715, Kapcsolat: 24246059
 2. Majtényi György. Mit kezdjünk a Kádár-korral?. (2013) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 LVII. évfolyam 16 11-12
  Publicisztika (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[3167943] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3167943, Kapcsolat: 24637036
 3. Tolmár Bálint. A fikció határai - a történetírás lehetőségei. (2010) Megjelent: Mikrotörténelem másodfokon pp. 227-241
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21721157] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21721157, Kapcsolat: 21721157
 4. Bolgár Dániel. Levéltári kánon és egy tapasztalatlan történetíró: Hozzászólás a Gyáni Gábor: Levéltári kánon és történetírói tapasztalat című tanulmánya nyomán kibontakozó vitához. (2009) LEVÉLTÁRI SZEMLE 0457-6047 59 2 52-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1981759] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1981759, Kapcsolat: 21376645
 5. Hölscher Lucian. Új annalizmus (Történelemelméleti vázlat). (2008) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 23 4 158-172
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2884562] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2884562, Kapcsolat: 21376649
 6. Hornyik S. Terrorelhárítás. Gerhard Richter és Luc Tuymans "Történelem utáni" történeti festményei. (2008) BALKON: KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1216-8890 16 2 2-9
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[226184] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 226184, Kapcsolat: 21376648
 7. Szélpál Lívia Klára. A történelem jövője: bevezetés egy nem hagyományos történetírás (unconventional history) elméletébe. (2007) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 22 1 135-146
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3377794] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3377794, Kapcsolat: 21376644
 8. Toldi Éva. A múltreprezentáció lehetőségei: A történelmi regény a kilencvenes évek magyar prózájában. (2007) HÍD 0350-9079 2007 8 52-63
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21376651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21376651, Kapcsolat: 21376651
 9. Takáts József. Módszertani berek: Írások az irodalomtörténet-írásról. (2006)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21376657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21376657, Kapcsolat: 21376657
 10. Róna Judit. Az életrajzi kronológia mint sajátos irodalomtörténeti narratíva. (2006) Megjelent: Nincs cím
  Egyéb konferenciaközlemény[21376656] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21376656, Kapcsolat: 21376656
 11. Bolgár Dániel. Asszimiláció a térben: Kísérlet Szabó István asszimiláció koncepciójának kibontására. (2006) SIC ITUR AD ASTRA 0238-4779 18 1-2 43-72
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1981768] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1981768, Kapcsolat: 21376647
 12. Gyáni Gábor. Modernitás, modernizmus és identitásválság: a fin de siécle Budapest. (2004) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 19 1 131-143
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1254472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1254472, Kapcsolat: 21376653
 13. Majtényi György. Emlékezés és személyiség: Az életút rekonstrukciójáról. (2002) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 17 2-3 162-178
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2422206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2422206, Kapcsolat: 21376655
Kisantal Tamás et al. Hayden White „hasznáról és káráról”. Narratológiai kihívás a történetírásban. (2001) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 16 1 116-133, 1526836
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1526836]
 1. Denham Robert D.. The Reception of Northrop Frye. (2021)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[32520498] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32520498, Kapcsolat: 31598384
 2. Domańska Ewa et al. Globalizing Hayden White. (2019) RETHINKING HISTORY 1364-2529 1470-1154 23 4 533-581
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32155310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32155310, Kapcsolat: 30279322
 3. Gyáni Gábor. A tudományos történetírás "renegátja": HJayden White. (2018) VIGILIA 0042-6024 83 9 701-705
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30348775] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30348775, Kapcsolat: 27659168
 4. Baráth Katalin. Történészi identitáskonstrukciók 1947-1968: Egyéni és kollektív önelbeszélések szövegközpontú megközelítései. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2815711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2815711, Kapcsolat: 27691428
 5. Tóth Sándor Attila. Tertina Mihály, a lapszerkesztő és a latin poéta 2. köt.: A neolatin versköltő. (2013) ISBN:9789639184275
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24243715] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24243715, Kapcsolat: 24246030
 6. Frank Ankersmit. Re-Figuring Hayden White. (2009)
  Könyv[24637049] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24637049, Kapcsolat: 24637049
 7. Hornyik S. Terrorelhárítás. Gerhard Richter és Luc Tuymans "Történelem utáni" történeti festményei. (2008) BALKON: KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1216-8890 16 2 2-9
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[226184] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 226184, Kapcsolat: 21376518
 8. Toldi Éva. Múltreprezentáció és történelem: Adalékok a kortárs magyar próza lehetséges történetelméletielőzményeinek kérdésköréhez. (2007) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 37 4 7-21
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21381736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21381736, Kapcsolat: 21376556
 9. Ewa Domanska. Hayden White Bibliography. (2007)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[22273737] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22273737, Kapcsolat: 22273737
 10. Bényei Péter. A történelem és a tragikum vonzásában: A történelmi regény műfaji változatai és a tragikum kérdései Kemény Zsigmond írásművészetében. (2007) ISBN:9789634730484
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2384322] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2384322, Kapcsolat: 21376619
 11. Toldi Éva. A múltreprezentáció lehetőségei: A történelmi regény a kilencvenes évek magyar prózájában. (2007) HÍD 0350-9079 2007 8 52-63
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21376651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21376651, Kapcsolat: 21376529
 12. Bollók Á. Új irány a kora középkori etnogenezis kutatásban?: Gillett, Andrew (szerk.): On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages. (2006) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 7 24-25 265-282
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1656254] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1656254, Kapcsolat: 21376533
 13. Horváth Sz. Tézisek a kisebbségi történetírás és a kisebbségi társadalom viszonyáról. (2005) A HÉT (POZSONY) 9004-0759 3 8 435-438
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Nem besorolt jellegű[21376453] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21376453, Kapcsolat: 21376453
 14. Fülöp Tamás. Gróf Széchenyi István történetszemlélete a reformkor politikai értékvilágának összefüggéseiben. (2005)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21376612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21376612, Kapcsolat: 21376612
 15. Bényei Péter. A történelmi regény műfaji változatai és a tragikum kérdései Kemény Zsigmond írásművészetében. (2003)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23343984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23343984, Kapcsolat: 21376611
Kisantal Tamás. Hogyan olvassunk Móriczot?: Fenyő D. György [szerk.]: A kifosztott Móricz?. (2002) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 12 12 117-118, 1552149
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1552149]
 1. Géczi János. Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány. (2006) ISBN:9638674547
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1338720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1338720, Kapcsolat: 21398135
Kisantal Tamás. Természetes és/vagy természetfeletti: Fantasztikum és interpretáció viszonya Maupassant Horla című novellájában. (2002) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 28 2 157-169, 1527413
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1527413]
 1. Benyovszky Krisztián. „Hasznos szellentyű”?: Ponyva és irodalom – egy Nyugat-disputa és környéke. (2006) Megjelent: Laikus olvasók? : A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei
  Könyvrészlet[21392140] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21392140, Kapcsolat: 21392140
Kisantal Tamás. Az extremitás történetisége: Art Spiegelman: Maus. (2003) SZÁZADVÉG 0237-5206 3 95-121, 1527402
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1527402]
 1. Horváth Györgyi. Hajnóczy Péter állatmeséi. (2009) Megjelent: Thomka-symposion pp. 85-90
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21391302] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21391302, Kapcsolat: 21391302
Kisantal Tamás. Fantasztikum, horror és töredékesség H. P. Lovecraft szövegeiben. (2003) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 7 14-22, 1527410
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1527410]
 1. Turai Tamás. Önzörejkritika: Hajas Tibor rádiója. (2020) BALKON: KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1216-8890 27 4 14-23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31328064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31328064, Kapcsolat: 29464533
 2. Nemes Z. Márió et al. A halottak globálisan lovagolnak: Bevezetés a kortárs gótikus diskurzusokba. (2020) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 66 2 145-167
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31646601] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31646601, Kapcsolat: 30081856
 3. Ispánovics Csapó Julianna. Interkulturális játék Danilo Kis és Tolnai Ottó regényvilágában. (2015) GODISNJAK FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU 0374-0730 2334-7236 40 93-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26458651] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26458651, Kapcsolat: 26458651
 4. Stemler Miklós. Világok teremtése és eltörlése: A dark fantasy találkozása a posttolkieni fantasyvel. (2011) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 45 24-31
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22301047] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22301047, Kapcsolat: 22301047
 5. Nemes Z Márió. A Pickman-paradoxon: H. P. Lovecraft és a vizuális reprezentáció. (2011) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 2011 45 2-11
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22301044] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22301044, Kapcsolat: 22301044
 6. Benyovszky Krisztián. „Hasznos szellentyű”?: Ponyva és irodalom – egy Nyugat-disputa és környéke. (2006) Megjelent: Laikus olvasók? : A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei
  Könyvrészlet[21392140] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21392140, Kapcsolat: 21394037
 7. H Nagy Péter. Féregjáratok. (2005) ISBN:8089032664
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3380912] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3380912, Kapcsolat: 21394042
 8. H Nagy. Imaginárium VI.. (2004) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 17 18-26
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21394040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21394040, Kapcsolat: 21394040
Kisantal Tamás. Történettudomány és történetírás: Bevezető. (2003) Megjelent: Tudomány és művészet között pp. 7-34, 1527403
Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[1527403]
 1. Mák Kornél. Narratíva és történeti megismerés: A narrativista történetfelfogás filozófiai alapjai. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27691380] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27691380, Kapcsolat: 27691380
 2. Bodnár-Király Tibor. Adalélok A politikai gondolkodás története Magyarországon I-II. Szekfű-oltványaihoz. (2012) SZÁZADVÉG 0237-5206 17 64 24-40
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2803416] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2803416, Kapcsolat: 22644201
 3. Somogyvári Ildikó. A történelmi tárgyú irodalom szerepe a nemzeti identitás kialakításában: Empátia, csoport-identifikáció és csoportközi folyamatok kapcsolata a befogadásban. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21688607] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21688607, Kapcsolat: 21688606
 4. Erdélyi Ágnes. Történet és elmélet. (2007) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 19 4 312-317
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2434375] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2434375, Kapcsolat: 21394036
Kisantal Tamás. Tudomány és művészet között: a modern történelemelmélet problémái. (2003) ISBN:963945740X, 1512939
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1512939]
 1. Görözdi Judit. Átstruktulált történelem. (2018) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 44 3 233-246
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30422047] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30422047, Kapcsolat: 27844805
 2. Tóth Sándor Attila. Tertina Mihály, a lapszerkesztő és a latin poéta 2. köt.: A neolatin versköltő. (2013) ISBN:9789639184275
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24243715] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24243715, Kapcsolat: 24246012
 3. Simon Zoltán Boldizsár. Egy régi-új történetfilozófia: historizmus a nyelvben?: (Frank Ankersmit könyvéről). (2012) KOMMENTÁR 1787-6974 7 6 121-127
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[22807678] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22807678, Kapcsolat: 22809419
 4. Kiss Zsuzsanna. A történeti pszichológia elmélete, és gyakorlatának lehetőségei a nemzetiszocializmus példáján. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1701377] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1701377, Kapcsolat: 21715609
 5. Bolgár Dániel. A múlttal végképp szembenézni?: Traumatikus történés és történelmi elbeszélés. (2012) Megjelent: Esemény - trauma - nyilvánosság pp. 134-148
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2175669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2175669, Kapcsolat: 23006296
 6. András Csaba. „Csak a történet létezik”: Fikció és valóság viszonya E. L. Doctorow Ragtime című regényében. (2011) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 1 4 92-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2212855] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2212855, Kapcsolat: 22367115
 7. Romsics Ignác. Clio bűvöletében: Magyar történetírás a 19-20. században – nemzetközi kitekintéssel. (2011) ISBN:9789632762067
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2166711] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2166711, Kapcsolat: 21699741
 8. Takács Tibor. Az emlékezet visszavág. (2010)
  Egyéb[21391365] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21391365, Kapcsolat: 21391365
 9. Somogyvári Ildikó. A történelmi tárgyú irodalom szerepe a nemzeti identitás kialakításában: Empátia, csoport-identifikáció és csoportközi folyamatok kapcsolata a befogadásban. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21688607] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21688607, Kapcsolat: 21688607
 10. Gyáni G. Ötvenhat tapasztalata. (2009) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 53 43 p. 4
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Közérdekű[205085] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 205085, Kapcsolat: 21391558
 11. Tóth Orsolya. A mulandó és a múlhatatlan. Kazinczy és kortársai irodalmi szemléletmódjának diszkurzív határai. (2009) ISBN:9789639605794
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1726638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1726638, Kapcsolat: 21391557
 12. Bényei Péter. A közösségi trauma irodalmi reprezentációja. (2009) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 39 3 5-15
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2384498] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2384498, Kapcsolat: 21391359
 13. Hölscher Lucian. Új annalizmus (Történelemelméleti vázlat). (2008) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 23 4 158-172
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2884562] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2884562, Kapcsolat: 21391556
 14. Toldi Éva. Történeti és poétikai reflexiók metszéspontján. (2008) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 39 1 95-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2756006] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2756006, Kapcsolat: 21391358
 15. Ilyash György. Nyelvfilozófiai inspirációk és pszichológia. (2008) VILÁGOSSÁG 0505-5849 49 6 63-78
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2539346] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2539346, Kapcsolat: 21391555
 16. Medve A. Kontextusok és annotációk: Adalékok a kortárs horvát próza történeti-komparatív vizsgálatához. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24251585] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24251585, Kapcsolat: 21726024
 17. T Szabó. A modern irodalmár hivatás kialakulásának társadalomtörténete. (2008) KORUNK-KOLOZSVÁR 5
  Folyóiratcikk[21391329] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21391329, Kapcsolat: 21391329
 18. Erdélyi Ágnes. Történet és elmélet. (2007) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 19 4 312-317
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2434375] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2434375, Kapcsolat: 21391309
 19. Gyáni G. Relatív történelem: Magyar múltfilmek a rendszerváltás után. (2007) ISBN:9789639664395
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[203286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203286, Kapcsolat: 21391314
 20. Toldi Éva. A történelmi regény alakváltozatai a kilencvenes évek magyar prózájában. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21391549] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21391549, Kapcsolat: 21391549
 21. Toldi Éva. A krónika regényszervező erejével. (2007) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 38 3 51-74
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2755968] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2755968, Kapcsolat: 21391346
 22. Horváth S. Kollektív erőszak és városi térhasználat 1956-ban: forradalmi terek elbeszélése. (2006) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 51 4 268-291
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[202900] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 202900, Kapcsolat: 21391551
 23. Cselényi Emese. Emlékezet és történelem között félúton: 1956 emlékezetésnek megjelenése a mai fiatalok körében. (2006)
  Egyéb[21391559] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21391559, Kapcsolat: 21391559
 24. Leduc Jean. A történészek és az idő: Elméletek, problémák, írásmódok. (2006)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2840799] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2840799, Kapcsolat: 21391322
 25. Simon Zoltán Boldizsár. A mikrotörténészről: A történetírás konfliktusa a filozófiai abszolút ésszel. (2006) SIC ITUR AD ASTRA 0238-4779 18 1-2 9-42
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21379235] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21379235, Kapcsolat: 21391328
 26. Oláh Sándor. Szabó Gyula zárszámadása: Közelítések az életműhöz. (2005) SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM 1453-3871 9
  Folyóiratcikk[21391327] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21391327, Kapcsolat: 21391327
 27. Majtényi György. Az „új kultúrtörténet''- ről. (2005) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 20 3 162-169
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2422202] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2422202, Kapcsolat: 21391326
 28. Bárány Tibor. Az analitikus filozófia Magyarországon: 1995–2005. (2005) KELLÉK 1453-7400 27-28 269-292
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[23494959] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23494959, Kapcsolat: 21391550
 29. Font Márta. A történész mestersége. (2005) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 48 5 539-541
  Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk) | Tudományos[1046470] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1046470, Kapcsolat: 21391310
 30. Gyáni G. A reprezentatív város - a reprezentált város. (2005) Megjelent: Terek és szövegek pp. 229-239
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1876515] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1876515, Kapcsolat: 21391311
 31. Gyáni Gábor. A megtapasztalt és elbeszélt múlt. (2005) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3/16 8 66-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1254660] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1254660, Kapcsolat: 21391313
 32. Wessely Anna. A kulturális örökség fogalmának változásai. (2005) Megjelent: Kulturális örökség – társadalmi képzelet pp. 19-24
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21391553] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21391553, Kapcsolat: 21391553
 33. Takács Ádám. XX. századi francia történelemfilozófia magyarul. (2004) Megjelent: A történelem anyaga: francia történelemfilozófia a XX. században
  Könyvrészlet[21391341] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21391341, Kapcsolat: 21391341
 34. Benda M. Tudomány és művészet között: (A modern történelemelmélet problémái). (2004) SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 1585-3829 3 2 126-128
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[217090] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 217090, Kapcsolat: 21391306
 35. Takáts József. Történészeknek: Gyáni Gábor: Posztmodern kánon. (2004) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 48 11 p. 26
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Közérdekű[2537365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2537365, Kapcsolat: 21391342
 36. Kibédi Varga Áron. Történelem, történet, regény. (2004) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 58 4 p. 93
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21391321] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21391321, Kapcsolat: 21391321
 37. Gyáni Gábor. Történelem és regény: a történelmi regény. (2004) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 58 4 78-92
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1254466] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1254466, Kapcsolat: 21391308
 38. Grüll Tibor. Hurbán és soá: két korszakos esemény – két történeti aporia. (2004)
  Egyéb[21391554] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21391554, Kapcsolat: 21391554
 39. Gyáni Gábor. A történelem mint kirakós játék?: Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. (2004) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 47 4 1289-1293
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1254616] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1254616, Kapcsolat: 21391307
 40. Gyáni G. A rendszerváltástól a jövő "várható hatásáig". (2004) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 49 11 1193-1200
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[202037] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 202037, Kapcsolat: 21391312
 41. Hites S. A múltnak kútja: Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből. (2004) ISBN:9639602558
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[216735] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 216735, Kapcsolat: 21391316
Kisantal Tamás. White mitológiája: Retorika, tropológia és narrativitás Hayden White történelemelméletében. (2003) Megjelent: Keresztez(őd)ések pp. 250-275, 1527408
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1527408]
 1. Domańska Ewa et al. Globalizing Hayden White. (2019) RETHINKING HISTORY 1364-2529 1470-1154 23 4 533-581
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32155310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32155310, Kapcsolat: 30279306
 2. András Csaba. „Csak a történet létezik”: Fikció és valóság viszonya E. L. Doctorow Ragtime című regényében. (2011) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 1 4 92-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2212855] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2212855, Kapcsolat: 22367116
 3. Bőhm Gábor. Önéletírás, emlékezet, elbeszélés: Az emlékező próza hermeneutikai aspektusai az önéletírás-kutatás újabb eredményei tükrében. (2009) ISBN:9789513937645
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1552095] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1552095, Kapcsolat: 21391301
 4. Ewa Domanska. Bibliography of Hayden White. (2009) Megjelent: Re-figuring Hayden White p. 365
  Könyvrészlet[21688615] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21688615, Kapcsolat: 21688615
Kisantal Tamás. Az irodalmi alkotás mint történelmi szöveg. (2004) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 58 11 75-101, 1527393
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1527393]
 1. Papp Adrien. A fikció és valóság Pálóczi Horváth Lajos műveiben. (2016) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 1 1 73-84
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3125284] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3125284, Kapcsolat: 28972639
 2. Németh Zoltán. Mágikus realizmus a magyar irodalomban: Tér, idő, név és posztmodernizmus. (2014) MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 0866-692X 23 ősz 70-72
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26437995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26437995, Kapcsolat: 28972664
 3. Németh Zoltán. Magical realism in Hungarian literature: Questions of space. Time and post-modern in the novels of the Hungarian. (2014) WORLD LITERATURE STUDIES 1337-9275 1337-9690 6 130-140
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26458640] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26458640, Kapcsolat: 26458640
 4. Tóth Sándor Attila. Tertina Mihály, a lapszerkesztő és a latin poéta 2. köt.: A neolatin versköltő. (2013) ISBN:9789639184275
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24243715] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24243715, Kapcsolat: 24246289
 5. Fekete Richárd. Kétkedő komolyság: Kemény István költői ethosza. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1864512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1864512, Kapcsolat: 27691502
 6. Simon Zoltán Boldizsár. Egy régi-új történetfilozófia: historizmus a nyelvben?: (Frank Ankersmit könyvéről). (2012) KOMMENTÁR 1787-6974 7 6 121-127
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[22807678] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22807678, Kapcsolat: 22809420
 7. Németh László Sándor et al. A görög géplakatos, a Mercedes hátsó ülése és a szürke játékmackó: Perek Magyarországon NDK- és NSZK-állampolgárok tiltott határátlépései miatt az 1960-as évek második felében. (2011) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 56 4 7-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2888478] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2888478, Kapcsolat: 28972735
 8. Balázs Ildikó. Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944.. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21391303] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21391303, Kapcsolat: 21391303
 9. Hornyik S. The Paradoxes of Seeing and Remembering. Attila Szűcs's Painting. (2007) Megjelent: Szűcs Attila. Bubble Memory 1991-2007. pp. 21-32
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[225805] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 225805, Kapcsolat: 21391304
 10. Toldi Éva. A történelmi regény alakváltozatai a kilencvenes évek magyar prózájában. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21391549] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21391549, Kapcsolat: 21391305
Kisantal Tamás. Ez csak film...: Horror a moziban. (2004) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 1 33-45, 1527401
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1527401]
 1. Csönge Tamás. Szörnyű látványok: A horrortestek változásai a filmművészetben. (2011) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 57 2 175-193
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1728342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1728342, Kapcsolat: 21540434
 2. Csönge Tamás. A hús, ami minket (t)akar. (2011) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 21 2-3 125-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1728348] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1728348, Kapcsolat: 21391364
2022-09-28 07:50