Herczog Mária et al. A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről. (2002) ISBN:9632040457, 1983415
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1983415]
 1. Dr. Lux Ágnes. A gyermekek testi-lelki egészsége: Gyermekjogi projekt. (2012)
  Könyv[22360280] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22360280, Kapcsolat: 22360280
 2. Dr. Bassola Eszte. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése az AJB 316/2011. számú ügyben.. (2011)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[25238095] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25238095, Kapcsolat: 25238095
 3. Dr. Bassola Eszter. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése Az ABJ-2031/2011 számú ügyben. (2011)
  Egyéb[22360278] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22360278, Kapcsolat: 22360278
 4. Deák Orsolya. Szexuális bűncselekmények és gyermekkorú áldozatok. (2009)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879250] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879250, Kapcsolat: 24879250
 5. Dr. Herczog Mária. 1. számú módszertani levél háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők, gyermekegészségügyi szakemberek részére. (2004)
  Egyéb[22360277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22360277, Kapcsolat: 22360277
Korintus M et al. A szociális és gyermekjóléti alapellátások helyzetének áttekintése. (2002) KAPOCS 1588-7227 1 1 2-11, 1983431
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1983431]
 1. Lantos Szilárd. Önkormányzati gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások rendszere. (2011)
  Egyéb[22359116] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22359116, Kapcsolat: 22359116
 2. Török Péter. Az alapvető szociális és gyermeknevelési támogatások, ellátások és szolgáltatások ismertsége. (2003) KAPOCS 1588-7227 1 48-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24139908] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24139908, Kapcsolat: 24139908
Korintus M et al. A szociális és gyermekjóléti alapellátások helyzetének áttekintése. (2002) Megjelent: Kistelepülési hátrányok - alapellátási nehézségek pp. 7-46, 1983437
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1983437]
 1. Soós Zsolt. Reform után. (2009) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 2009 1 71-100
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24139917] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24139917, Kapcsolat: 24139917
 2. Soós Zsolt. Települési vagy kistérségi szintű szociális szolgáltatások?. (2005) Megjelent: Kötő-jelek, 2005 pp. 97-122
  Könyvrészlet[22359118] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22359118, Kapcsolat: 22359118
 3. Herpainé Márkus. A falugondnoki szolgálatok és az aprófalvas vidékeken élők kirekesztődése. (2004) KAPOCS 1588-7227 3 1 1-42
  Folyóiratcikk[22359120] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22359120, Kapcsolat: 22359120
Rácz A et al. Az édesanyák és gyermekeik számára nyújtott csecsemőotthoni ellátás. (2002) KAPOCS 1588-7227 1 2 46-49, 1983619
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1983619]
 1. Dr. habil Lükő István. Francia nevelőszülők projekt – képzők képzése. (2011)
  Egyéb[24139942] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24139942, Kapcsolat: 24139927
 2. Gréta Nord. A családba fogadás szakembereire vonatkozó szakmai feladatprofil szintézise Bulgáriára, Magyarországra és Romániára vonatkozóan.. (2011)
  Egyéb[22360266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22360266, Kapcsolat: 22360264
Rácz A et al. Munkamánia. (2002) KAPOCS 1588-7227 1 3 48-51, 1983621
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1983621]
 1. Borbély Tibor. Munkafüggőség – a tiszteletben álló addikció elméleti háttere és attitűdvizsgálata. (2006)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[25243304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25243304, Kapcsolat: 25243304
 2. Borbély-Pecze Tibor Bors et al. A munkafüggőség szakirodalmi áttekintése. (2006) ADDIKTOLÓGIA: ADDICTOLOGIA HUNGARICA 1589-0317 5 4 359-381
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1929145] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1929145, Kapcsolat: 25243307
Lénárd Krisztina et al. A javítóintézeti nevelés, mint támogató intézmény dezintegrációs hatásai: Kutatási zárótanulmány. (2003), 1985912
Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[1985912]
 1. Resperger Richárd. A magyar gyermekvédelem a változások tükrében, kiemelten a gyermekvédelmi szakellátás a 21. század elején. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2774722] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2774722, Kapcsolat: 24300483
Rácz A et al. Care Work nemzetközi idősellátás kutatás hazai tapasztalatai. (2003) KAPOCS 1588-7227 2 2 20-33, 1983622
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1983622]
 1. Fábián G. Social Work Resarch in Hungary.. (2014) Megjelent: Social Work Research Across Europe: Methodological Positions and Research Practice – Central, Eastern and Southern Europe pp. 41-55
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25252785] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25252785, Kapcsolat: 25252785
Rácz Andrea et al. A javítóintézeti nevelés dezintegrációs hatásai. (2003) KAPOCS 1588-7227 2 5 38-49, 1983623
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1983623]
 1. Hatvani Erzsébet. „Egyedül nem megy” – Intézményi és családi együttműködési lehetőségek a bűnelkövető, bűnelkövetésben veszélyeztetett fiatalkorúak (gyermekek, fiatal felnőttek) reintegrációs támogatásában: A Rákospalotai Modellprogram tapasztalatai. (2019) Megjelent: Bűnelkövetéssel érintett gyermekeket és szüleiket támogató modellprogramok a gyermekvédelemben pp. 117-145
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30839390] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30839390, Kapcsolat: 28345287
 2. Homoki Andrea. A szülőikompetencia-fejlesztés hatásai a devianciákkal, bűnelkövetéssel érintett családok gyermekeinek reziliencia-fejlődésére. (2019) Megjelent: Bűnelkövetéssel érintett gyermekeket és szüleiket támogató modellprogramok a gyermekvédelemben pp. 263-294
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30839402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30839402, Kapcsolat: 28345301
 3. Dr. Lux Ágnes. Gyermekközpontú igazságszolgáltatás - Gyermekjogi projekt.. (2013)
  Kézikönyv (Könyv) | Oktatási[24139956] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24139956, Kapcsolat: 24139956
 4. Bagoly Sarolta. Innovatív módszerek a gyermekvédelemben. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879294] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879294, Kapcsolat: 24879294
 5. Medveczky Rita. Helyzetkép a javítóintézetekben folyó utógondozás gyakorlatáról II.. (2008) KAPOCS 1588-7227 7 5 40-55
  Folyóiratcikk[22360306] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22360306, Kapcsolat: 22360306
 6. Medveczky Rita. Helyzetkép a javítóintézetekben folyó utógondozás gyakorlatáról I.. (2008) KAPOCS 1588-7227 7 4 48-57
  Folyóiratcikk[22360289] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22360289, Kapcsolat: 22360289
 7. Dr. Kapa-Czenczer Orsolya. Fiatalkorúak reszocializációs nevelése a szabadásgvesztés büntetés alatt. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22360288] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22360288, Kapcsolat: 22360288
Rácz Andrea. Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen. (2003) KAPOCS 1588-7227 2 1 (4) 14-15, 1983624
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1983624]
 1. Homoki Andrea. A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és Észak-alföldi régióban.. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24880416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24880416, Kapcsolat: 24880402
 2. Fülöpné Mezei. Az értelmi fogyatékosokat ellátó intézményrendszer változása az elmúlt húsz évben. (2010)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879554] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879554, Kapcsolat: 24879554
Papházi T et al. Magyarország szociális rendszere. (2004) Megjelent: A szociális ellátórendszer működéséről, kihívásairól pp. 9-62, 1983746
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1983746]
 1. Czibere Károly et al. A magyar szociális szolgáltatások és főbb jellemzőik 1993 és 2018 között. (2020) Megjelent: Társadalmi Riport 2020 pp. 434-449
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31657892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31657892, Kapcsolat: 29520397
 2. Rostáné Riez Andrea. A közösségi gazdálkodás érvényesítése a szociális szolgáltatások területén, különös tekintettel a családok támogatására. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2905646] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2905646, Kapcsolat: 24140288
Rácz A et al. A gyermekvédelmi rendszer. (2004) Megjelent: Magyarország egészségügye és szociális rendszere pp. 107-121, 2721255
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2721255]
 1. Homoki Andrea. A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és Észak-alföldi régióban.. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24880416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24880416, Kapcsolat: 24880400
 2. Kiss Gabriella. AZ INTERPROFESSZIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ELMULASZTOTT LEHETŐSÉGE A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM TERÜLETÉN, AVAGY AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA HIÁNYA MAGYARORSZÁGON.. (2013)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[24140266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24140266, Kapcsolat: 24140266
 3. Bagoly Sarolta. Játékos szocializáció. Innovatív módszerek a gyermekvédelemben. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879565, Kapcsolat: 24879549
Rácz A et al. A javítóintézeti nevelés, mint támogató intézmény dezintegrációs hatásai. (2004) Megjelent: Javítóintézet, család, gyermekvédelem pp. 61-116, 1983692
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1983692]
 1. Csaholczi Melánia. A FIATALKORÚAK BŰNELKÖVETÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[25963919] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25963919, Kapcsolat: 25963919
 2. KSH. A javítóintézeti nevelésről.. (2014) Statisztikai tükör 99 1-4
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25238108] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25238108, Kapcsolat: 25238108
 3. Hegedűs Judit. Fiatalkorú bűnelkövetők gyermekkora és a javítóintézetben töltött éveik pedagógiai vizsgálata. (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22875837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22875837, Kapcsolat: 22360359
Rácz A et al. A magyyar gyermekvédelmi rendszer. (2004) KAPOCS 1588-7227 3 6 34-43, 1983695
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1983695]
 1. Bíró Endre. Képesített nevelőszülő képzés központi oktatási programja. (2015) ISBN:9789631224856
  Szakkönyv (Könyv) | Oktatási[24886469] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24886469, Kapcsolat: 24886469
 2. Bíró Endre. Jegyzet képesített nevelőszülő képzéshez. (2015)
  Szakkönyv (Könyv) | Oktatási[24886467] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24886467, Kapcsolat: 24886467
 3. Fitz Tamás. Nevelőszülőknél felnőtté váló fiatalok életútjának vizsgálata. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879516] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879516, Kapcsolat: 24879516
 4. Majoros Csilla. Utógondozói ellátásban részesülő fiatalok társadalmi integrációja. (2009)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879568, Kapcsolat: 24879494
 5. Varga Aranka. Gyermekvédelem és iskolázottság. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2834693] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2834693, Kapcsolat: 24140027
 6. Szabó Márta. A nevelőszülői tevékenység egy lehetséges formája. (2008)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879471, Kapcsolat: 24879471
 7. Kruzsely Attila. 10 éves a Gyermekvédelmi törvény. A jelen és a közelmúlt a B.-A.-Z. megyei gyermekvédelmi szakellátás tükrében. (2008)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879453] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879453, Kapcsolat: 24879453
Rácz A et al. Care Work nemzetközi idősellátás kutatás hazai tapasztalatai. (2004) Megjelent: A szociális ellátórendszer működéséről, kihívásairól pp. 91-112, 1983688
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1983688]
 1. Czibere Ibolya. A 90 évnél idősebb debreceni lakosok kognitív státusának és egészségi állapotának szociológiai vizsgálata.. (2014) METSZETEK 1785-1653 1 26-44
  Folyóiratcikk[24165000] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24165000, Kapcsolat: 24165000
 2. C Cameron et al. Care Work in Europe. (2007) ISBN:020394562X
  Könyv[22361177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22361177, Kapcsolat: 22361184
 3. Gyarmati Andrea. Idősellátásban dolgozók munkahelyi körülményei. (2006) KAPOCS 1588-7227 5 3 16-21
  Folyóiratcikk[22360354] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22360354, Kapcsolat: 22360354
Rácz A et al. Evaluációs modellek a gyermekotthonokban. (2004) KAPOCS 1588-7227 3 6 60-63, 1983696
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1983696]
 1. Balázs Zsuzsanna. TÖBB KÁRT OKOZNAK A NYUGATI ORSZÁGOKBÓL ÉRKEZŐ ÖNKÉNTESEK A HARMADIK VILÁGBAN, MINT AMENNYI HASZNOT HOZNAK. (2018)
  Nem besorolt (Egyéb) | Közérdekű[30425305] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30425305, Kapcsolat: 27849401
 2. Resperger Richárd. A magyar gyermekvédelem a változások tükrében, kiemelten a gyermekvédelmi szakellátás a 21. század elején. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2774722] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2774722, Kapcsolat: 24300507
Rácz Andrea. Gyermekotthonokban dolgozók véleménye a szakmai munka tartalmáról. (2005) KAPOCS 1588-7227 4 21 1-29, 31366995
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31366995]
 1. Homoki Andrea. A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és Észak-alföldi régióban.. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24880416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24880416, Kapcsolat: 24880390
 2. Fővárosi Tegyesz. Módszertani Szakmai Program 2009 – 2014.. (2014)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[25238122] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25238122, Kapcsolat: 25238093
 3. Dr. habil Lükő István. Francia nevelőszülők projekt – képzők képzése. (2011)
  Egyéb[24139942] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24139942, Kapcsolat: 24139942
 4. Gréta Nord. A családba fogadás szakembereire vonatkozó szakmai feladatprofil szintézise Bulgáriára, Magyarországra és Romániára vonatkozóan.. (2011)
  Egyéb[22360266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22360266, Kapcsolat: 22360266
 5. Varga Aranka. Iskolázottság és gyermekvédelem. (2009) MESTER ÉS TANÍTVÁNY: KONZERVATÍV PEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT: A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR FOLYÓIRATA 1785-4342 6 Klnsz 10-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1732468] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1732468, Kapcsolat: 24139949
 6. Varga Aranka. Gyermekvédelem és iskolázottság. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2834693] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2834693, Kapcsolat: 22360273
 7. Domszky András. A konstruktív nevelés gyermekotthoni modellje. (2009) KAPOCS 1588-7227 8 1 36-45
  Folyóiratcikk[22360271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22360271, Kapcsolat: 22360271
 8. Szigetvári Richárdné. A család nélkül felnövő gyermekek társadalmi integrációja. (2009)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879411] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879411, Kapcsolat: 24879379
 9. Stefanik Miklósné. Szakmai és képesítési követelmények a gyermekvédelmi szakellátásban. (2008)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879352] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879352, Kapcsolat: 24879352
 10. Csizmadia Sándor. Pillanatképek, elemzések, fejlesztések (2003-2006). (2007)
  Szakkönyv (Könyv) | Ismeretterjesztő[24139950] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24139950, Kapcsolat: 24139950
 11. Domszky András. A konstruktivista gyermekvédelem összehasonlításának egy modellje. (2007)
  Egyéb[22360269] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22360269, Kapcsolat: 22360269
Rácz Andrea. A gyermekotthoni nevelés kihívásai, a nagykorúságuk előtt álló fiatalok jövőképe. (2006) KAPOCS 1588-7227 5 4 14-31, 1983732
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1983732]
 1. Rákó Erzsébet. Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei. (2014) ISBN:9786155372056
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2701091] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2701091, Kapcsolat: 24140000
 2. Rausch Attila. Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája. (2013) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 23 11 101-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2523359] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2523359, Kapcsolat: 24140015
 3. Dr. Bede Nóra et al. Életünk rendszerint belefér egy sporttáskába” – Az utógondozás fontossága.. (2013) Megjelent: Válogatás a Fővárosi Módszertani Tegyesz cikkeiből, tanulmányaiból (2009-2012) pp. 225-242
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24140022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24140022, Kapcsolat: 24140022
 4. Rákó Erzsébet. Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához. (HURO-1001/268/2.3.1.). (2012)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[24140013] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24140013, Kapcsolat: 24140013
 5. Rákó Erzsébet. Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyermekek életkörülményeinek vizsgálata. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30611598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30611598, Kapcsolat: 22360335
 6. Varga Aranka. Gyermekvédelem és iskolázottság. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2834693] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2834693, Kapcsolat: 24140025
 7. Szigetvári Richárdné. A család nélkül felnövő gyermekek társadalmi integrációja. (2009)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879411] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879411, Kapcsolat: 24879411
 8. Rákó Erzsébet. Gyermekvédelmi kutatások és tanulságaik. (2008) CSALÁD GYERMEK IFJÚSÁG 1216-8416 6 12-23
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25238101] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25238101, Kapcsolat: 25238101
Rácz Andrea. A magyar gyermekvédelem helyzete, jövőbeli kihívásai.. (2006), 2721248
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[2721248]
 1. Varga Aranka. Gyermekvédelem és iskolázottság. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2834693] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2834693, Kapcsolat: 24140037
Rácz Andrea et al. A magyar gyermekvédelmi rendszer. (2006) Megjelent: A magyar gyermekvédelmi rendszer helyzete, jövőbeli kihívásai p. n.a., 31681657
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31681657]
 1. Czibere Ibolya et al. Családperspektívák kiegyensúlyozatlan családi struktúrákban nevelkedő fiatalok körében. (2020) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 31 3 71-93
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31681348] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31681348, Kapcsolat: 29551091
Rácz Andrea. Gyermekotthonokban élő nagykorúságuk előtt álló fiatalok társadalmi integrációs esélyei.. (2006), 2912727
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[2912727]
 1. Czibere Ibolya et al. Családperspektívák kiegyensúlyozatlan családi struktúrákban nevelkedő fiatalok körében. (2020) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 31 3 71-93
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31681348] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31681348, Kapcsolat: 29551045
 2. Kapusi Anita. Állami gondozott és volt állami gondozott fiatalok értékei és társas kapcsolatai.. (2012)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879567] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879567, Kapcsolat: 24879567
 3. Bagoly Sarolta. Játékos szocializáció. Innovatív módszerek a gyermekvédelemben. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879565, Kapcsolat: 24879565
 4. Majoros Csilla. Utógondozói ellátásban részesülő fiatalok társadalmi integrációja. (2009)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879568, Kapcsolat: 24879568
 5. Varga Aranka. Gyermekvédelem és iskolázottság. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2834693] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2834693, Kapcsolat: 24879564
Rácz Andrea. Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, Nagy-Britanniában, Spanyolországban és Magyarországon. (2006) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 24 2 285-302, 1983727
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1983727]
 1. Banáné Lente. Otthonápolás vidéken és városban női és férfi szemmel. (2013)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879534] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879534, Kapcsolat: 24879534
 2. Dr. Nagyné Schiffer. Részfeladatok a szociális problémamegoldásban. Tanulói jegyzet.. (2010)
  Szakkönyv (Könyv) | Oktatási[25238117] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25238117, Kapcsolat: 25238117
 3. C Cameron et al. Care Work in Europe. (2007) ISBN:020394562X
  Könyv[22361177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22361177, Kapcsolat: 22361177
Rácz Andrea. Személyes gondoskodást nyújtók munkával kapcsolatos attitűdjének vizsgálata. (2006) KAPOCS 1588-7227 5 3 6-15, 1983729
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1983729]
 1. Tamás Béláné. Foglalkoztatás a gyakorlatban, önellátás, önkiszolgálás, mint a foglalkoztatás része.. (2008)
  Segédlet (Egyéb) | Oktatási[24140335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24140335, Kapcsolat: 24140335
 2. Tamás Béláné. Aktivitás és foglalkoztatás az otthonközeli ellátási formákban. (2008)
  Segédlet (Egyéb) | Oktatási[24140320] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24140320, Kapcsolat: 24140320
Szikulai István et al. A magyar gyermekvédelmi rendszer helyzete, különös tekintettel az otthont nyújtó ellátásokra.. (2006), 2721419
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[2721419]
 1. Homoki Andrea. A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és Észak-alföldi régióban.. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24880416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24880416, Kapcsolat: 24880393
 2. Fővárosi Tegyesz. Módszertani Szakmai Program 2009 – 2014.. (2014)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[25238122] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25238122, Kapcsolat: 25238122
 3. Resperger Richárd. A magyar gyermekvédelem a változások tükrében, kiemelten a gyermekvédelmi szakellátás a 21. század elején. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2774722] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2774722, Kapcsolat: 24300503
 4. Szirbik Gabriella. Az információs társadalom árnyékvilágához.. (2012) INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1587-8694 12 1 44-63
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24140070] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24140070, Kapcsolat: 24140070
 5. Resperger Richárd. A gyermekvédelmi szakellátás Magyarországon: a családközeli elhelyezés helyzete. (2012) E-CONOM 2063-644X 2012 2 130-142
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2173302] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2173302, Kapcsolat: 24140068
 6. Fitz Tamás. Nevelőszülőknél felnőtté váló fiatalok életútjának vizsgálata. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879537] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879537, Kapcsolat: 24879537
 7. Varga Aranka. Gyermekvédelem és iskolázottság. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2834693] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2834693, Kapcsolat: 24140071
Gyarmati A et al. Gyermekvédelmi gondoskodásban élők továbbtanulásának felsőoktatási részvételének vizsgálata az országos statisztikai adatok tükrében. (2009), 2721438
Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[2721438]
 1. Maria Herczog. Poor Children, Poor Services, Poor Outcomes: Child Poverty and Its Impact on Referral and Placement in Public Care System in Hungary.. (2015) Megjelent: Theoretical and Empirical Insights into Child and Family Poverty pp. 239-256
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24879546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879546, Kapcsolat: 24879546
 2. Herczog Mária. Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás .. (2014) Megjelent: Végzettséget mindenkinek! KUTATÁSI EREDMÉNYEK, ESETLEÍRÁSOK, HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK A KORAI ISKOLAELHAGYÁS TÉMÁJÁBAN pp. 48-50
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25243301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25243301, Kapcsolat: 25243301
 3. Herczog Mária. SZAKELLÁTÁSBAN ÉLŐ GYEREKEK ÉS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS. (2013)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[24140161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24140161, Kapcsolat: 24140161
 4. Fitz Tamás. Nevelőszülőknél felnőtté váló fiatalok életútjának vizsgálata. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879544, Kapcsolat: 24879544
Hodosán Róza et al. Szakmai képzésben részesülő, gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata. (2009) CSALÁD GYERMEK IFJÚSÁG 1216-8416 18 4 14-24, 1983758
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1983758]
 1. Erdei Ildikó et al. The Statistical Analysis of the Academic Achievement of Young People Living in the Child Protection System. (2020) CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 2677-0326 2 3 29-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31769239] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31769239, Kapcsolat: 29715564
 2. Homoki Andrea. A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és Észak-alföldi régióban.. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24880416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24880416, Kapcsolat: 24880392
 3. Rákó Erzsébet. Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei. (2014) ISBN:9786155372056
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2701091] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2701091, Kapcsolat: 24139977
 4. Fitz Tamás. Nevelőszülőknél felnőtté váló fiatalok életútjának vizsgálata. (2011)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24879319] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24879319, Kapcsolat: 24879319
 5. V Gönczi Ibolya et al. Hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban nevelkedett fiatalok a felsőoktatásban. (2011)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[24139989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24139989, Kapcsolat: 24139989
 6. Rákó Erzsébet. Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyermekek életkörülményeinek vizsgálata. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30611598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30611598, Kapcsolat: 22360322
 7. Török Balázs et al. Az iskolák belső világa. (2011) Megjelent: Jelentés a magyar közoktatásról 2010 pp. 273-293
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3204517] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3204517, Kapcsolat: 22360330
 8. Hodosán R et al. A gyermekvédelem az OSAP tükrében. (2010) KAPOCS 1588-7227 9 4 42-51
  Folyóiratcikk[22360324] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22360324, Kapcsolat: 22360324
Rácz A et al. Dokumentumok, szakirodalmak a gyermekvédelmi rendszerben élő, fiatal felnőttek továbbtanulásáról és felsőoktatási részvételéről. (2009) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 3 97-114, 1983754
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1983754]
 1. Czibere Ibolya et al. Családperspektívák kiegyensúlyozatlan családi struktúrákban nevelkedő fiatalok körében. (2020) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 31 3 71-93
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31681348] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31681348, Kapcsolat: 29551065
 2. Homoki Andrea. A reziliencia egyéni nézőpontú megközelítései a humán segítés nemzetközi és hazai gyakorlatában. (2019) SZOCIÁLPEDAGÓGIA 2064-2709 15 52-68
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31621792] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31621792, Kapcsolat: 29478844
 3. Dobokai Róbert Lászlóné Simon Dóra. A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN ÉLŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK ISKOLAI ESÉLYEI BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2014-2018 KÖZÖTT. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31148390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31148390, Kapcsolat: 28173309
 4. Darvas Ágnes et al. Szakellátásban élő gyerekek Nógrád megyében: A Gyerekesély Közhasznú Egyesület kutatása. (2016)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[26431877] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26431877, Kapcsolat: 27468280
 5. Homoki Andrea. Gyermekvédelemben élni a Szeretet erejével: A boldogulás elősegítése nehéz helyzetben lévő serdülők körében. (2016)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27175350] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27175350, Kapcsolat: 27175351
2022-09-27 00:08