Nagy Endre. Diszkréció és bürokrácia. (1972) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 22 3 219-233, 1370529
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1370529]
 1. SAJO A. WHY DO PUBLIC BUREAUCRACIES FOLLOW LEGAL RULES. (1981) INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LAW 0194-6595 1095-9262 1756-0616 9 1 69-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1113571] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1113571, Kapcsolat: 21073544
Lőrincz L et al. A közigazgatás kutatásának tudományos irányzatai. (1976) ISBN:9632202643, 1368746
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1368746]
 1. Koi Gyula. Adminisztratív komparasztika: tegnap, ma, holnap.. (2010) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 3 1 41-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1430439] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1430439, Kapcsolat: 21407406
 2. Raft Miklós. Lőrincz Lajos, Nagy Endre, Szamel Lajos: A közigazgatás kutatásának tudományos irányzatai. (1977) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 27 5 92-sköv.
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[21073548] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21073548, Kapcsolat: 21073548
Nagy Endre. Állami beavatkozás a monarchiabeli Magyarországon. (1977) GAZDASÁG ÉS JOGTUDOMÁNY 0580-4795 21 2 85-114, 1370535
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1370535]
 1. Kulcsár Kálmán. A mai magyar társadalom. (1982) ISBN:9630919710
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21073552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21073552, Kapcsolat: 21073552
Nagy Endre. Pulszky Ágost társadalom- és államtana. (1977) SZOCIOLÓGIA 0133-3461 6 2 207-213, 1370545
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1370545]
 1. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei: Werbőczy Istvántól Somló Bódogig. (2011) ISBN:9789636932596
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1607982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1607982, Kapcsolat: 23827448
 2. Tamio Mitoma. Hungarian School of Legal Philosophy: From Pulszky to Bibó. (2004) Megjelent: Gender, Sexuality and the Law pp. 151-155
  Könyvrészlet[21073612] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21073612, Kapcsolat: 21073612
 3. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 21073566
 4. Kupa László. Pulszky Ágost bölcselete. (1996) ISBN:9638038225
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1726335] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1726335, Kapcsolat: 21073567
 5. Szabadfalvi József. A jogpozitivizmus diadala: Pulszky Ágost élete és munkássága. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 21-44
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1176592] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1176592, Kapcsolat: 21073564
Nagy Endre. Szabó Ervin ellentmondásai: A dialektika problémái Szabó Ervin gondolkodásában. (1977) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 23 4 505-527, 1370549
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1370549]
 1. Litván GY. Szabó Ervin, a szocializmus moralistája. [Századvég biográfiák]. (1993) ISBN:9638384034
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[197439] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 197439, Kapcsolat: 21073572
Nagy Endre. Állami beavatkozás és önkormányzat Magyarországon 1867-1918. (1979), 1369578
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[1369578]
 1. Sajó András. Társadalmi-jogi változás: A társadalmi változás jogszociológiája. (1988) ISBN:9630547228
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23827426] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23827426, Kapcsolat: 23827426
 2. Szoboszlai György. Államiság és politikai rendszer. (1987) ISBN:9630930773
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21073561] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21073561, Kapcsolat: 21073561
Nagy Endre. Erény és tudomány: Vázlat Somló Bódog gondolkodói pályájáról. (1981) VILÁGOSSÁG 0505-5849 22 12 764-772, 1370883
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1370883]
 1. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei: Werbőczy Istvántól Somló Bódogig. (2011) ISBN:9789636932596
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1607982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1607982, Kapcsolat: 23835426
 2. Tamio Mitoma. Hungarian School of Legal Philosophy: From Pulszky to Bibó. (2004) Megjelent: Gender, Sexuality and the Law pp. 151-155
  Könyvrészlet[21073623] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21073623, Kapcsolat: 21073623
 3. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 23829054
 4. Kupa László. Pulszky Ágost bölcselete. (1996) ISBN:9638038225
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1726335] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1726335, Kapcsolat: 23829051
 5. Ződi Zsolt. Erény és tudomány: Somló Bódog állam-, és jogbölcseleti munkássága. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 63-141
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2507931] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2507931, Kapcsolat: 21073579
 6. Szabó József. Ki a káoszból, vssza Európába. (1993) ISBN:9637583149
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26787666] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26787666, Kapcsolat: 26787666
 7. Tamio Mitoma. The Contribution of Bodog Somlo: Positivis and Ethics. (1988) Megjelent: Utlitarianism and the Legal Theory pp. 146-148
  Könyvrészlet[21073632] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21073632, Kapcsolat: 21073632
 8. Varga Csaba. Somló Bódog végső summázata: Az ismeretlen Állambölcseleti jegyzetek. (1985) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 28 2 359-373
  Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[1609043] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1609043, Kapcsolat: 23835433
Varga Csaba. Jog és filozófia: Antológia a század első felének polgári jogelméleti irodalma köréből. (1981) ISBN:9630522594, 1371352
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1371352]
 1. Tajti Tibor. Diritto italiano in Ungheria (1861-2018). (2018) Megjelent: DIGESTO delle Discipline Privatistiche Sezione Civile Aggiornamento XI pp. 183-202
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30418771] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30418771, Kapcsolat: 28558811
 2. Takács Péter. Somló Bódog élet- és pályarajza dokumentumokkal illusztrálva. (2016) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 8 4 p. -
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26372445] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26372445, Kapcsolat: 26372445
 3. Szabó Miklós. Jogelmélet és jogszociológia. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 451-542
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2981195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2981195, Kapcsolat: 24708762
 4. Szabadfalvi József. Andreas Funke – Sólyom Péter (szerk.): Verzweifelt objektiv: Tagebuchnotizen und Briefe des ungarischen Rechtsphilosophen Felix Somló (1873-1920). (2013) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 54 1-2 172-179
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2551389] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2551389, Kapcsolat: 24384677
 5. Kiss Lajos. Recepció és jogelmélet: Laudáció. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23119610] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23119610, Kapcsolat: 23119610
 6. Fogarassy Edit. Igazságtétel és rendszerváltozás különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23580178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23580178, Kapcsolat: 23580178
 7. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1769403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 30012080
 8. András Jakab. Kelsens Rezeption in Ungarn. (2010) Megjelent: Hans Kelsen anderswo / Hans Kelsen abroad : Der Einfluss der Reinen Rechtslehre auf die Rechtstheorie in verschiedenen Ländern
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23094455] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23094455, Kapcsolat: 23119604
 9. Zsidai Ágnes. A tiszta jogszociológia: Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete. (2008) ISBN:9789633619872
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1471304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1471304, Kapcsolat: 23119603
 10. Karácsony András. »Pozitivista« volt-e a kelseni jogpozitivizmus?. (2007) Megjelent: Hans Kelsen jogtudománya
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23119601] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119601, Kapcsolat: 23119601
 11. Jakab András. Hans Kelsen magyarországi fogadtatása. (2007) Megjelent: Hans Kelsen jogtudománya pp. 86-121
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2040515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2040515, Kapcsolat: 23119600
 12. Visegrády Antal. Hans Kelsen és a skandináv realizmus. (2007) Megjelent: Hans Kelsen jogtudománya
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23363672] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23363672, Kapcsolat: 23119599
 13. Bódig Mátyás. A kelseni normativizmus szemléleti alapjai. (2007) Megjelent: Hans Kelsen jogtudománya
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23119661] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119661, Kapcsolat: 23119602
 14. Szabadfalvi József. Teaching the History of Legal Philosophical Thinking in Hungarian Legal Education. (2006) RECHTSTHEORIE 0034-1398 1865-519X 37 1 109-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177988, Kapcsolat: 23119598
 15. Karácsony András. »Pozitivista« volt-e a kelseni jogpozitivizmus?. (2005) VILÁGOSSÁG 0505-5849 46 10
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23119597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23119597, Kapcsolat: 23119597
 16. Szigeti Péter. Jogtani és államtani alapok. (2005)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[23119593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119593, Kapcsolat: 23119593
 17. Szabadfalvi József. Elmélettörténeti kérdések tárgyalása a hazai jogbölcseleti oktatásban. (2005) MAGYAR JOG 0025-0147 52 4 221-227
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177388, Kapcsolat: 23119595
 18. Szabó Miklós. Ars iuris: jogdogmatika alapjai. (2005) ISBN:9639634042
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1342597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1342597, Kapcsolat: 23119592
 19. Szabadfalvi József. A jogbölcseleti gondolkodás története oktatásának elvi, módszertani kérdései a hazai jogászképzésben. (2005) Megjelent: Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet pp. ---
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23119596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119596, Kapcsolat: 23119596
 20. Szabadfalvi József. Húsz év a magyar jogbölcseleti tradíció újraértékelésében. (2004) Megjelent: A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig: Fejezetek a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23113759] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23113759, Kapcsolat: 23113759
 21. Szabadfalvi József. A jogbölcseleti gondolkodás története oktatásának elvi, módszertani kérdései a hazai jogászképzésben. (2004) Megjelent: Szabadfalvi József: Jogbölcseleti töredékek; Elmélettörténeti írások
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23119594] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23119594, Kapcsolat: 23119594
 22. Szigeti Péter et al. A jogállamiság jogelmélete [2. kiadás]. (2004) ISBN:9639350397
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1026432] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1026432, Kapcsolat: 23113756
 23. Csizmadia Tamás. Hézagpótló kötet a skandináv jogi realizmusról. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 50 11
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23363657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23363657, Kapcsolat: 23119575
 24. Szigeti P. A marxista jogelmélet funkcionalitása Magyarországon 1963-1988. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 4 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1021747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1021747, Kapcsolat: 23119591
 25. Moór Gyula. Moór Gyula. (2001) ISBN:9639336424
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1174909] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1174909, Kapcsolat: 23113745
 26. Szabadfalvi József. Húsz év a magyar jogbölcseleti tradíció újraértékelésében. (2001) Megjelent: Facultas nascitur: 20 éves a jogászképzés Miskolcon p. 424–425, 427, 429
  Könyvrészlet[20591291] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20591291, Kapcsolat: 23113758
 27. Ujlaki L. A joglátszat és megjelenési formái a magyar civilisztikában. (2001) ISBN:9630074117
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1488796] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1488796, Kapcsolat: 23113740
 28. Karácsony András. Jog és erkölcs: Kelsen és Verdross szerepe Bibó jogfelfogásának alakulásában. (1999) Megjelent: A szabadság kis körei: Tanulmányok Bibó István életművéről
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23363651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23363651, Kapcsolat: 23113736
 29. Szigeti Péter et al. A jogállamiság jogelmélete. (1998) ISBN:9639082074
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1026301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1026301, Kapcsolat: 23113739
 30. Ződi Zsolt ‘A méltányosság. A méltányosság dogmatikája és axiológiája. (1996) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 12 ?
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23113742] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23113742, Kapcsolat: 23113742
 31. Szigeti Péter. Az út maga a cél: Társadalomelméleti tanulmányok. (1995) ISBN:9638300299
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1561224] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1561224, Kapcsolat: 23113733
 32. Szigeti Péter. A természetjog és a jogpozitivizmus viszonya - az irányzatok családfája. (1995) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 50 3 114-123
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1029292] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1029292, Kapcsolat: 23113734
 33. Nyíri Kristóf. Hagyomány és szóbeliség. (1994) Megjelent: A hagyomány filozófiája
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23113750] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23113750, Kapcsolat: 23113750
 34. Szabó József. Ki a káoszból, vissza Európába: Életrajzi, jogbölcseleti, alkotmányjogi és jogpublicisztikai írások. (1993)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[23113731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23113731, Kapcsolat: 23113731
 35. Pokol Béla. A szociológiaelmélet új útjai. (1988) ISBN:9630547287
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1320459] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1320459, Kapcsolat: 23113724
 36. N L Frank. x. (1987) LAW LIBRARY JOURNAL 0023-9283 79 - 169-169
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23113721] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23113721, Kapcsolat: 23113721
 37. Bibó István. Válogatott tanulmányok. (1986)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[23113729] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23113729, Kapcsolat: 23113729
 38. Vera Bolgár. A Selected Bibliography of Articles and Books in the Social Sciences Published in Hungary in 1981. (1984) EAST CENTRAL EUROPE / L'EUROPE DU CENTRE EST 0094-3037 1876-3308 11 152 146-160
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[23113720] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23113720, Kapcsolat: 23113720
 39. Pokol Béla. x. (1982) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 26 2 231-239
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24384675] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24384675, Kapcsolat: 24384675
 40. Tamás András. Nincs cím. (1982) SZOCIOLÓGIA 0133-3461 - - 171-173
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23113711] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23113711, Kapcsolat: 23113711
 41. József Szabó. Nincs cím. (1982) Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht 32 2-4 363-366
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23113713] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23113713, Kapcsolat: 23113713
 42. Takács Albert. A jog, a filozófia és a modern polgári jogfilozófia. (1982) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 37 2 132-137
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2405888, Kapcsolat: 23113710
 43. Karácsony András. x. (1981) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 24 9 109-111
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23113707] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23113707, Kapcsolat: 23113707
 44. x. Nincs cím. (1981) MAGYAR NEMZET 0133-185X ? ?
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[23113703] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23113703, Kapcsolat: 23113703
 45. Könyvtári Intézet. -. (1981)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Ismeretterjesztő[24571880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24571880, Kapcsolat: 24571880
 46. Hanák Tibor. Az elmaradt reneszánsz: A marxista filozófia Magyarországon. (1979)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23113719] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23113719, Kapcsolat: 23113719
Csizmadia Andor. Magyar közigazgatástörténet. (1982), 1369611
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1369611]
 1. Bódiné B K et al. A magyar polgári állam szervei. (2003) Megjelent: Magyar alkotmánytörténet pp. 313-438
  Könyvrészlet[22434390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22434390, Kapcsolat: 22434390
 2. Jozef Karpat. Dejiny verejnej správy. (1984) PRAVNY OBZOR: TEORETICKY CASOPIS PRE OTAZKY STATU A PRAVA 0032-6984 5 p. 475
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25327415] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25327415, Kapcsolat: 25327415
 3. Karpat Jozef. Csizmadia - Máthé - Nagy: Magyar közigazgatástörténet. (1984) PRAVNY OBZOR 67 5 475-477
  Folyóiratcikk[22434208] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22434208, Kapcsolat: 22434208
 4. Karpat Jozef. Csizmadia - Máthé - Nagy: Magyar közigazgatástörténet: Geschichte der Verwaltung. (1984) Wissenschaftlicher Literaturanzeiger 22-23 10 101-102
  Folyóiratcikk[22434388] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22434388, Kapcsolat: 22434388
 5. Kajtár István. A "Magyar Közigazgatástörténet" jegyzet vitája. (1984) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 34 6 564-566
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2324651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2324651, Kapcsolat: 22434211
Nagy Endre. A Durkheim-sokk: Jászi Oszkár találkozása az új szociológiával. (1982) VILÁGOSSÁG 0505-5849 23 7 414-418, 1370570
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1370570]
 1. Mitoma Tamio. Value and Truth: A History of Hungarian thought of Law. (2013) ISBN:9784434178719
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25008371] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25008371, Kapcsolat: 25008371
 2. Kupa László. Pulszky Ágost bölcselete. (1996) ISBN:9638038225
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1726335] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1726335, Kapcsolat: 23835435
 3. Varga Csaba. Somló Bódog végső summázata: Az ismeretlen Állambölcseleti jegyzetek. (1985) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 28 2 359-373
  Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[1609043] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1609043, Kapcsolat: 21082746
 4. Litván György. The Rediscovery of Oszkár Jászi. (1983) NEW HUNGARIAN QUARTERLY 0028-5390 24 89 p. 110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23836612] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23836612, Kapcsolat: 23836612
Nagy Endre. A népfrontos demokrácia két alternatívája: Lukács és Bibó vitája 1946-ban a demokráciáról. (1984) Megjelent: Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve pp. 176-188, 1370926
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1370926]
 1. Perecz László. Társadalomlélektan, pró és kontra: A Bibó–Lukács-vitáról. (2013) VILÁGOSSÁG 0505-5849 52 tavasz–nyár 311-317
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2476742] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2476742, Kapcsolat: 23836825
Nagy Endre. Bevezetés Horváth Barna: Demokrácia és jog című tanulmányához. (1985) MEDVETÁNC 0230-3361 5 2-3 295-303, 1370932
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1370932]
 1. Révész Béla. Bibó árnyékában?: Bibó István és Szabó József csendes barátsága. (2013) VILÁGOSSÁG 0505-5849 52 327-354
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23836820] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23836820, Kapcsolat: 23836820
 2. Kovács Gábor. Elszigeteltség és nyitottság dinamikája két tudóssors tükrében: Horváth Barna és Bibó István tudományos pályafutása. (2004) Megjelent: Közelítések a magyar filozófia történetéhez pp. 392-419
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[186916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 186916, Kapcsolat: 23836810
 3. Kovács Gábor. Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig: Bibó István, a politikai gondolkodó. (2004) ISBN:9634462758; 9789634462750
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1855968] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1855968, Kapcsolat: 23836814
 4. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 23836802
 5. H Szilágyi István. Circus Juris: Dráma és jogfilozófia Horváth Barna életművében. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 211-266
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2000966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2000966, Kapcsolat: 23836800
Nagy Endre. Interjú dr.Szabó Józseffel. (1985), 1385043
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1385043]
 1. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 21082761
 2. Szabadfalvi József. Egy européer jogtudós emlékezete: Utószó. (1999) Megjelent: A jogbölcselet vonzásában pp. 197-213
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1176634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176634, Kapcsolat: 21082760
 3. H Szilágyi István. Circus Juris: Dráma és jogfilozófia Horváth Barna életművében. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 211-266
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2000966] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2000966, Kapcsolat: 21082772
Bibó István. Bibó István: Valogatott tanulmányok. (1986), 1379753
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1379753]
 1. Zsidai Ágnes. Jogbölcseleti torzó.: Bibó István jogelméletének rekonstrukciója.. (2008) ISBN:9789633619889
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1773988] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1773988, Kapcsolat: 23836849
 2. Balog Iván. Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában: Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról. (2004) ISBN:9634462731; 9789634462736
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2823397] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2823397, Kapcsolat: 21073737
 3. Kovács Gábor. Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig: Bibó István, a politikai gondolkodó. (2004) ISBN:9634462758; 9789634462750
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1855968] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1855968, Kapcsolat: 23836846
 4. H Szilágyi István. Etika, jog, politika: Bibó István (1911–1979). (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 267-309
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2000987] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2000987, Kapcsolat: 23836832
Endre Nagy. Sein, Geltung, Recht in der Geschichte der ungarischen Rechtsphilosophie. (1986) Megjelent: Rechtsgeltung pp. 59-67, 1841506
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1841506]
 1. Tamio Mitoma. The Social Theory of Gyula Pikler: The Cross Section of Modern Thought in Budapest around the Turn of the 19th-20th Century. (2000) SLAVIC STUDIES 0562-6579 47 c p. 371
  Folyóiratcikk[21906569] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21906569, Kapcsolat: 21906569
 2. Varga Csaba. Études en philosophie du droit / Estudios en filosofia del derecho. (1994) ISBN:9634628648
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1099451] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1099451, Kapcsolat: 25008560
Nagy Endre. Harcban az angyallal: Erdei politikai világnézetének és struktúra-rajzának össefüggései az 1940-es évek elején. (1986) Megjelent: Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve pp. 252-260, 1370946
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1370946]
 1. Bódy Zsombor. „Polgárság” és „polgárosodás” fogalma Erdei Ferenc kettőstársadalom-koncepciójában és a társadalomtörténet-írásban. (2007) KOMMENTÁR 1787-6974 2 3 3-15
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[1639332] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1639332, Kapcsolat: 21138281
Nagy Endre. Polányi Károly. (1988) JANUS (PÉCS) 0237-7225 5 2 1-22, 1370956
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1370956]
 1. Tamio Mitoma. Hungarian School of Legal Philosophy: From Pulszky to Bibó. (2004) Megjelent: Gender, Sexuality and the Law
  Könyvrészlet[21073757] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21073757, Kapcsolat: 21073757
Nagy Endre. Bevezetés Polányi Mihály társadalomelméletébe. (1990) Megjelent: Logosz. Tanulmánykötet (Huszár Tibor 60. születésnapjára) pp. 95-111, 1369936
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1369936]
 1. Szívós M. A személyes és a hallgatólagos tudás elmélete: Előzmények, keletkezéstörténet és új távlatok. (2005) ISBN:9631956962
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[209272] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 209272, Kapcsolat: 23840915
Nagy J Endre. A stigma összefoldozása: Osztály/struktúra vagy rétegződés. (1990) REPLIKA 0865-8188 1 1 19-28, 1370969
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1370969]
 1. Andorka Rudolf. Hozzászólás a struktúra- és rétegződéskutatások vitájához a Replikában. (1990) REPLIKA 0865-8188 1 2 11-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23836858] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23836858, Kapcsolat: 23836858
 2. Róna-Tas Ákos. Empírikus rétegződésvizsgálat és spekulatív ideológiakritika. (1990) REPLIKA 0865-8188 1 2 18-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23836861] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23836861, Kapcsolat: 23836861
Nagy J. Lehet -e tudományos a világnézet?: Pikler Gyula értékmentes jogszociológiája. (1991) VILÁGOSSÁG 0505-5849 32 2 81-92, 1370963
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1370963]
 1. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei: Werbőczy Istvántól Somló Bódogig. (2011) ISBN:9789636932596
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1607982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1607982, Kapcsolat: 23838120
 2. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 23838106
 3. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti gondolkodás vázlata. (1999) Megjelent: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 39-51
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[1175440] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1175440, Kapcsolat: 23838123
 4. Loss Sándor. Jogbölcselet és lélektan vonzáskörében: Pikler Gyula társadalom- és jogbölcselete. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 43-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21073791] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21073791, Kapcsolat: 21073791
Nagy J. Civil Society in Michael Polanyi's Thought. (1992) POLANYIANA 1215-6582 2 2 142-165, 1370994
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1370994]
 1. Jacobs S. Faith, tradition, and dynamic order: Michael Polanyi's liberal thought from 1941 to 1951. (2008) HISTORY OF EUROPEAN IDEAS 0191-6599 1873-541X 34 1 120-131
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23840160] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23840160, Kapcsolat: 23840160
2021-04-19 12:30